آفتاب پرستان، اسناد گوناگون در باره کودتای ۲۸ مرداد را می بینند، بازهم کرکری می خوانند ۱

کرمیت روزولت Kermit Roosevelt، رئیس  شعبه سی آی ای CIA'در خاور نزدیک، سرپرست عملیات کودتا

کرمیت روزولت Kermit Roosevelt، رئیس شعبه سی آی ای CIA’در خاور نزدیک، سرپرست عملیات کودتا

شناختن درست تاریخ، چراغ آینده راه ما است

تاریخ، شناسنامه و هویت یک کشور است. جهل در تاریخ،، نشانه بی فرهنگی، ناآگاهی و خیانت ندانسته و آب به آسیاب بیگانگان ریختن، و جعل، پرده پوشی، و دگرگون جلوه دادن آن خیانت به کشور، و یک نوع روسپیگری سیاسی است.  بدبختانه این روش ناهنجار و ضد ملی و مردمی، در دوران تاریخ ایران، پس از سرنگونی هردودمانی از سوی بازماندگان آن دودمان، نوکران و مزدگیران، و وابستگان خردباخته و نا آگاه آن رژیم سرکوب، و یا سرنگون شده، دیده می شود.

طلبکار بودن بازماندگان یک رژیم

به راستی این عادت زشت و ناپسندی نیست که بازماندگان یک رژیم ورشکسته و از کار افتاده را با کبرو غرور، و خودستایی بر خود ببالند، عیب ها، زشتی ها، و دیکتاتوری و خودکامگی های آن را بستایند، و با گروه انتقاد گر با بی فرهنگی، رفتار کنند؟. برای نمونه دودمان قاجاریه که بزرگترین زیان و مصیبت سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی بر این کشور وارد ساخته است، بازماندگان آن سالیانی چند پس از فروپاشی آن دودمان، در گوشه و کنار، بی خردانه ادعای  پوچ و نادرست داشتند.

این ها شماری از اوباش های آریامهری هستند که دیکتاتوری را در ایران پیاده کردند. تجربه تلخی که شاه با همکاری انگلیس و آمریکا به جای گذاشت، رژیم اسلامی از آن نمونه برداری کرده، و به سرکوبی مردم می پردازد.

این ها شماری از اوباش های آریامهری هستند که دیکتاتوری را در ایران پیاده کردند. تجربه تلخی که شاه با همکاری انگلیس و آمریکا به جای گذاشت، رژیم اسلامی از آن نمونه برداری کرده، و به سرکوبی مردم می پردازد.

هم اکنون هم ما به شاهپرگ ها و آفتاب پرستانی برخورد می کنیم که تاریکی و سیاهی گذشته را روشن و درست می بینند. دیکتاتوری، خودکامگی، و خودخواهی شاه و کلیه بستگانش که ابداً مردمی نبودند و خود را تافته جداباخته می داننسته، و با رفتاری دور از ادب و عاری از فرهنگ انسانی به انتقاد گران برخورد می نمایند.

شماری از عاملین کودتاچی در ایران در این تصویر دیده می شوند. آنان عبارتند از : اردشیر زاهدی، عباس فرزانگان، فضل الله زاهدی، نادر باتمانقلیچ، هدایت الله گیلانشاه، نعمت الله ناصری.

شماری از عاملین کودتاچی در ایران در این تصویر دیده می شوند. آنان عبارتند از : اردشیر زاهدی، عباس فرزانگان، فضل الله زاهدی، نادر باتمانقلیچ، هدایت الله گیلانشاه، نعمت الله ناصری.

مثلث شوم دیکتاتوری ایران

کودتای ننگین و شوم ۲۸ مرداد را باید پیامد اتحاد مثلث شوم تاریخ کشورمان با شرکت انگلیس، آمریکا، و دربار ایران دانست. از بامداد ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ پس از کودتای شوم سه گروه خیانت کار، زد و بند، بگیر و ببند، و اعدام ها در سرتاسر کشور آغاز گردید. شاه که در آغاز سلطنت خود چهره مردمی و دوست داشتنی داشت، رفته رفته خوی دیکتاتوری و خودکامگی خود را نشان داد.

ملی کردن نفت از سوی و با تلاش مصدق، دست چپاول و غارتگری دولت انگلیس را از درآمد کلان، و مفت و مجانی ایران کوتاه ساخت. بنابراین، دولت انگلیس به خواسته شرکت های نفتی، چنانکه در مقاله های پیشین گزارش داده شد، آمریکا را همدست خود کرد و به کمک دربار ایران،، با بهره گیری لات ها و چاقوکش های میدانی که در خدمت دربار بودند، کودتای ایران ستیز و ضدمردمی ۲۸ مرداد را به وجود آوردند.

این نقشه اشغال بخش هایی از تهران به وسیله مزدوران، آدم کشان، و لات های میدان مانند طیب و طاهر حاج رمظان، حسین و نقی اسماعیل پور، محمود مسگر، بیوک صابر به رهبری شعبان جعفری است که هرکدام با دسته های همراه خود در نقطه ای موضع گرفته اند. کسانی که در قلع و قمع هواداران مصدق شرکت داشتند. نقشه از اداره اسناد سازمان سی آی ای

این نقشه اشغال بخش هایی از تهران به وسیله مزدوران، آدم کشان، و لات های میدان مانند طیب و طاهر حاج رمظان، حسین و نقی اسماعیل پور، محمود مسگر، بیوک صابر به رهبری شعبان جعفری است که هرکدام با دسته های همراه خود در نقطه ای موضع گرفته اند. کسانی که در قلع و قمع هواداران مصدق شرکت داشتند. نقشه از اداره اسناد سازمان سی آی ای

۲۵ سال توهین به ملت

از۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ که رژیم جهنمی ولایت فقیه در ایران پای گرفت، رژیم دیکتاتوری و خودکامگی شاه با برگزاری جشن های هرساله در یادبود جنایت های بیکران خود، و نامیدنچندش آور “رستاخیز ملی”،  بزرگترین اهانت ها را به شعور و خرد مردم ایران وارد ساختند. بی تردید، این ۲۵ سال، دوران  فروکش و عقب رفتگی ایران، و تحمل رنج فراوان مردم کشورمان، با زورگویی، پارتی بازی، و تبلیغات زشت و ناهنجار خاندان پهلوی بوده است که ثبت در تاریخ کشورمان است.

انقلاب سپید

به دنبال دیکتاتوری سخت و حکومت شبه نظامی برملت مصیبت دیده، شاهنشاه خود مختار در اندیشه خودنمایی و دیکتاتوری دیگری در آمدند و آن این که مردم را به صف واداشتن برای خودستایی مسخره ای بنام انقلاب سپید، و یا انقلاب شاه و مردم در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ بود. حال، به چه دلیل انقلاب سپید، و چرا انقلاب؟. زیرا انقلاب در برابر ناخواسته های یک حکومت از سوی ملتی هم صدا و هم آهنگ برپا می شود، و پیامد آن چنانچه به ثمر رسد، سرنگونی رژیم است. ما گفتنی و نوشتنی در مورد این هوسرانی دیکتاتوری شاه و زیان های آن بر روی ملت ایران داریم که در آینده در فرصت مناسب به آگاهی خوانندگان گرامی خود خواهیم رسانید.

گزارش وزیر امور خارجه آمریکا

در ۱۸ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی مادلین آلبرایت  Madeleine Korbel Albright، وزیر امورخارجه آمریکا در سخنرانی خود گفت:

“در سال ۱۹۵۳ آمریکا نقش موثری در ترتیب دادن براندازی نخست‌وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجه‌اند ولی آن کودتا آشکارا باعث پس‌رفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحت‌اند. علاوه براین در ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند. دولت شاه هرچند کارهای زیادی برای پیشرفت اقتصادی ایران انجام داد ولی مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب کرد.”

البته یادمان باشد که هیچ بقالی نمی گوید دوغ من ترش است. بنابراین، هنگامی که وزیر امور خارجه آمریکا صراحتاً دخالت نظامی آمریکا و پسر رفتگی و شکست سیاسی ایران را اذغان و اقرار می کند، باید بپذیریم که پیامد و اثر این توطئه مثلث سه گانه در فروپاشی و عقب رفتگی ایران تا چه اندازه مؤثر و کارساز بوده است. به جرأت می توان گفت و به راحتی می توان نشان داد که انقلاب مردمی سال ۱۳۵۷، و به دنبال آن تسلط آخوند بر کشورمان پیامد کودتای ۲۸ مرداد و نهایت رنج و سرخوردگی مردم ایران در دوران ۲۵ ساله دیکتاتوری شاه بوده است.

خانه مصدق ویران شده به وسیله عمله ها و مزدوران اعلیحضرت قدر قدرت البته یادمان باشد که  هیچ بقالی نمی گوید دوغ من ترش است. بنابراین، هنگامی که وزیر امور خارجه آمریکا صراحتاً دخالت نظامی آمریکا و پسر رفتگی و شکست سیاسی ایران را اذغان و اقرار می کند، باید بپذیریم که پیامد و اثر این توطئه مثلث سه گانه در فروپاشی و عقب رفتگی ایران تا چه اندازه مؤثر و کارساز بوده است. به جرأت می توان گفت و به راحتی می توان نشان داد که انقلاب مردمی سال ۱۳۵۷، و به دنبال آن تسلط آخوند بر کشورمان پیامد کودتای ۲۸ مرداد و نهایت رنج و سرخوردگی مردم ایران در دوران ۲۵ ساله دیکتاتوری شاه بوده است.

خانه مصدق ویران شده به وسیله عمله ها و مزدوران اعلیحضرت قدر قدرت.

گزارش سی آی ای CIA

گزارش سی آی ای مبنی بر برنامه ریزی و دخالت مستقیم آنها در کودتای ۲۸ مرداد به تازگی پخش و در روزنامه  گاردن The Guardian ، در تاریخ دوشنبه ۱۹ اوت ۲۰۱۳ به مناسبت شصتمین سال یادآوری کودتا، به چاپ رسیده است.

CIA admits role in 1953 Iranian coup

ارشیو سی آی ای

آرشیو سی آی ای به تازگی بخشی از همآهنگی و همدستی میان انگلیس، آمریکا، و دربار ایران را آشکار و برملا ساخته که با مخالفت و عصبانیت دولت انگلیس روبرو شده است. زیرا دولت انگلیس از دخالت های زیان بار و خانمانسوز آنها در تجزیه و فروپاشی، و غارتگری کشورمان، به خوبی می داند که مردم ایران تا چه اندازه در رنجند و بدانان دشنام می دهند.

CIA Confirms Role in 1953 Iran Coup

نکاتی چند از آنچه گفته شد

گرچه بازهم صد در صد آنچه در پشت پرده میان انگلیس، آمریکا، و دربار ایران در جزئیات برنامه ریزی و اجرای توطئه کودتای ۲۸ مرداد فاش نشده، ولی اسناد و گزارش کنونی به خوبی همکاری CIA آمریکا، و MI6 انگلیس را به خوبی نشان می دهد.جنایت بزرگی که کشور ما را از چرخه تاریخ و تمدن جهانی بر کنار ساخت، و به دست آخوندهای ضد ایرانی و کوراندیش ۱۴۰۰ سال پیش انداخت.

این را باید بدانیم که هرچند مزدوران و خود فروخته هایی بخواهند با تبلیغات دروغین و نوشته های جعلی بر روی وقایع تاریخی سرپوش گذارند، نمی توان چیزی را از تاریخ پنهان داشت، بنابراین، وابستگان رژیم گذشته اگر کمترین دلبستگی به سرنوشت ایران دارند، باید این حقیقت تاریخی را بپذیرند. زیرا در آن صورت می توان امیدی به همبستگی و اتحاد همه گروهها داشت تا رژیم جهنمی ولایت فقیه را سرنگون ساخت، و به آزادی  ودموکراسی که ما هرگز نداشته ایم، دست یافت.

  • نیما

    محمدرضا شاه با دیکتاتوری خود و در تنگنا گذاشتن آزادیخواهان راه برای برای دیکتاتور مهیب تر از خود(خمینی)مهیا ساخت