ماجرای ایرانی نبودن گروهی از مقامات اول رژیم ۱۲

شاید شنیده باشید

ماجرای روس بودن رضا شاه! هندی بودن خمینی ! یهودی بودن احمدی نژاد ! و عراقی بودن لاریجانی و شاهرودی و … را شاید شنیده باشید.

ایرانیان غرق در خرافه

ما ملت پر مشکلی هستیم براستی. با فرافکنی، ایرانی  اصل بودن یا شیعه اصل بودن برای ما ارزش است، درحالی که کارنامه هر کسی نشانه خوبی و بدی اوست و بس. این که بیاییم و خمینی را ایرانی ندانیم مشکلی را حل نمی کند. این جامعه بی اندیشه و خرافی ایران است که کسی چون خمینی از آن بیرون آمد. خمینی محصول سالها خرافه پرستی ماست. ما بودیم که عکسش را در ماه دیدیم. ما او را ساختیم ، نه هند. روزی که خمینی گفت “هیچ” ما نفهمیدیم که “هیچ” یعنی چه.

فرافکنی و انکار

در ژمانه ما شایعه سازی آسان است . اما بسیار آسان تر می توان راست و نادرست را از راه بررسی داده ها در اینترنت بدست آورد. در این ژمانه ما ایرانیان، بی دانشی و بی خردی خود را  با همه گونه شایعه و خرافه مدرن نشان داده ایم . اما وقتی سخن از کسی چون محمود  برانند ،احمدی نژاد را به بی دانشی و خرافه پرستی یا یهودی بودن متهم می کنیم.(یهودی بودن نه یک مزیت و نه یک عیب است) اما این ماییم که همه را بد می دانیم و خود را خوب ایرانی هستیم!.

فرتور استقبال مردم بت پرست ایران را از یک "درب " نشان می دهد! با این فرهنگ خرافی کسی مانند خمینی هم زیادمان است.

فرتور بالا مردم شیعه ایران را در حال پرستش یک درب نشان می دهد.

اوباما اصلش کجایی است؟

اوباما اصالت خونی اش آفریقاست، امّا این اندیشه و روش و منش اوست که او را آمریکایی کرد و امروز رئیس جمهور قانونی امریکاست. مردم امریکا به اندیشه او رای دادند. اندیشه ای که همخوان با آنان است. اندیشه امریکایی اصالت آنهاست، نه  نژاد و خون. مردم امریکا در بسیاری از مسائل چون دین، و آموزش مشکل دارند ولی درباره امریکایی بودن با هم در یک سو هستند. باید دانست که دریافت و پذیرش دیگر فرهنگها بهترین روش ساخت یک فرهنگ برتر و پیشرو است.

هخامنشیان و بزرگترین دلیل پیشرفتشان

تاریخ هخامنشیان امروز از راه ترجمه خط میخی پارسی باستان و مقایسه با نوشتار هرودوت و هومر و دیگر نویسه های یونان از هر ژمان دیگری آشکارتر است.

از نیاکان خود چه می آموزیم؟

زیباترین نویسه ها درباره ایرانیان را دشمنان یونانی نوشته اند، هر چند تاریخ آنها از نگاه دشمن است:

“ایرانیان مرزهای خود را به روی همه باز نگه داشتند و از بابل و سومر و هند و یونان همه صنعتگران و دانشمندان به سوی ایران در سفر بودند . ایرانیان خط خود را از بابل گرفتند و در ساخت بنا ها از ناموران بابل و آشور و بسیار دیگر بهره بردند. ایرانیان هنر و صنعت دیگر مردمان را براحتی برداشته و با تغییر آن ، ویرایشی نو از آن را به  جهانیان نشان می دادند.”

ولی از ما چه خواهند نوشت؟.

در کشور ایران،  تهرانی، خود را از شهرستانی بالاتر می داند و شهرستانی ها، دهاتی را داخل آدم به شمار نمی آورند. آنها قومها، زبان ها، و آداب و رسوم همدیگر را به مسخره می گیرند، و برای همدیگر جوک می سازند. به دیگر باوران احترام نمی گذارند، و خود را  تافته جدا بافته و بهتر از دیگران می دانند.

آنان به افغان های همزبان، هم آیین، و هم دین خود که از یک بستر تاریخ پرورش یافته اند، با کوچک بینی و بی اعتنایی  برخورد می کنند. حتی فرزندانشان را که زاده همان سرزمینند، و به زبان ،  آداب، و رسوم خودشان پایبندند، نادیده می گیرند رفتارشان با آنان انسانی نیست، و برای کودکان افغان شناسنامه صادر نمی کنند و در مدارس  و در حقیقت اجتماع خود نمی پذیرند. به راستی آیا آنان نیاز به بازنگری و پالایش اندیشه و عملکرد خود ندارند؟!.

اما امروز.... امروز ما زار زار برای درب مرقد عربی نا شناس پس از 14 سده گریه می کنیم.

اما امروز…. امروز ما زار زار برای درب مرقد عربی نا شناس پس از ۱۴ سده گریه می کنیم.

ما باید نوگرا و جهانی باشیم و انزوا به ما کمکی نمی کند

اگر مردم ما در تعصب و خودخواهی فرو بروند.و بی آن که نگاهی  به جهان پیرامون بیاندازند، تنها و بی کس درهای کشور را با خودخواهی بروی افکار مختلف ببندند؛جز واپسگرایی و مرگ در انزوا چیزی برای فرهنگ ما ندارد. پویایی فرهنگ در مبادله آن است و ما امروز در این باره بسیار عقب مانده ایم. اگر نتوانیم چیزی نو به دنیا در اندازیم و از فرهنگ دیگران بسان دشمن یاد کنیم شاید چند گاهی هم باشیم، اما بزودی از یاد بشریت خواهیم رفت.

بیهوده به پژوهش بی بنیاد دل ندهیم

سالها پژوهشی یک دانشمند (!؟) به اینجا رسید که آقای خمینی اصالت هندی دارد. خوب که چه؟ احمدی یهودی است، به ما چه ؟!

پژوهنده باستانشناسی آنست که با شجاعت یک امامزاده را بر اساس پژوهش پر پیمان خود ، آتشکده زرتشت می داندو مدارک آن را با دلیل نشان می دهد…(امروزه مدارک بسیار از آتشکده بودن بیشتر امامزاده ها وجود دارد ولی رژیم اسلامی که پایه اش بر خرافات و نادانی مردم است باستان شناسان و دانشگاهیان را از آشکارا گفتن این حقیقت باز می دارد…. در برابر آن سالها می کوشند تا یک شجره نامه برای امام و ولی شان بیابند.)

چه بیهوده زندگی و چه بیهوده دانشی است این خرافات اسلام زده و این دانشمندان اسلامی ،چه بیهوده دانشمندانی هستند.

هیچ !!! پس از این همه سال

و مردم ایران، ازماست که برماست.این آغازی بر پایان ایران بود بی آن که گوشی بشنود:

ما هستیم که باید باور کنیم خمینی از ما هست و احمدی نژاد از سیاره بهرام و کهکشان های دیگر به ایران نیامد، اینها ایرانی بودند. خودشکن ؛ آینه شکستن خطاست.
 • ملاه آواره

  تا نگرید طفل کی نوشد لبن……تا نگرید ابر کی خندد چمن/ در تعجب هستم از نوشته باران بها ری/
  تفرقه وتنفر در بین مردم یک منطقه را حکومت ها ی بیگانه پرست که از ۱۵۰۰ سال پیش بر ما حاکم شدند برای بهره برداریهای سیاسی بوجود می آورند. من اعتقاد دارم که روزی باید مرز های جغرافیایی بر داشته شود ولی در غرب ودر حالییکه هویتم را دزدیده اند و هیچ ارزش انسانی برای ما قا عل نیستند دزدان دریایی. محیط ما را وادار میکند که از هویت ایرانی خود دفاع نماییم. اگر شما اوباما افریقایی تبار را مثال می زنی او در محیطی باز رشد کرده وهمه چیز در اختییارش بوده وچشمش بسوی کسی یا مکانی دیگر نبوده است در کشور چند غرهنگی امریکا .
  ولی حاکمان بیگانه با وجود آنکه در کشور ما پرورش یافته اند هیچ دلبستگی به مکانی که در آن متولد شده اند نداشته کشور وفرهنگ خود را در اختیار بیگانه قرار میدهد. مانند نوادگان عرب ومغول وتاتار .قوام .شیرازیها .

  • Baran Bahari

   دوست گرامی باسپاس… همه سخن این بود که باور کنیم این آدمهای رژیم از جامعه ایرانند. اسلام نیمی از نگاشته هایش از نویسندگان ایرانی است. این ماییم…. باور کنیم که ماییم …. ماییم که خمینی و …. را ساختیم…. اینها محصول جامعه ایران است.

 • اسی در به در

  خانم عزیز موافقم که برای درب مرقد دارند گریه می کنند تقصیر این امامان مظلوم چیست که مردم طلاها مقادیر قابل توجهی را به این درب ها می دهند بجای اینکه به همنوعشان کمک کنند مردم نادان ایران مردم نادان هستند چه ربطی به امامان عرب غیر عرب دارد
  بازی کردن توهین کردن به احساسات چند میلیون شیعه صحیح نیست
  هر کاری بکنید عزاداری برای امام حسین تمام نمی شود پس چطور تاسوعا عاشورا در کشورهای خارج غرب اسیا اروپا توسط شیعیان برگزار می شود امام حسین جهانی است عزاداری حق بر باطل است
  رضا شاه صدام عزاداری را ممنوع کردند عاقبتشان چه شد
  سپاس

  • Baran Bahari

   دوست گرامی شما بدون آن که بدانید،یک آخوند هستید… بریزید دور این افکار پوسیده را. امام حسین جهانی نیست! نلسون ماندلا جهانی است! هزاران ایرانی در حمله همین آقایان به ایران سر بریده شدند! در تاریخ طبری آمده که یک بار از خون مردم آمل رود خواستند جاری کنند و با آن خون روان گندم را در آسیا آرد کنند،که خون می بست و جاری نمی شد.مرد عربی خیر خواه که می دید هرچه سر می برند خون می بندد… گفت : آن را با آب آمیزید تا روان شود …. و نان از خون ایرانیان پخته شد. از تاریخ خود نمی دانید برای حسین گریه می کنید؟ از کجا معلوم شاید شمایی که دم از حسین می زنی،اجدادت بدست همین حسین و فقط بخاطر آن که مسلمان نبودند، کشته نشده باشند.این همه از تشیع دم نزنید، غرب ما را مسخره می کند. اگر تشیع چیز درستی بود، امروز باید چون قانون نیوتون تدریس می شد و ما یک میلیارد و بیشتر از غربیها را شیعه کرده بودیم… تشیع ایران را از تاجیکستان و افغانستان و بلوچستان جدا کرد… اسلام به کنار… تشیع یک بدعت زشت است…

 • هالیبرتون

  اینجا جا داره یادی از میثاق دیوس کنیم و چندتا جمله ناب حواله ایشان و جد و ابادش کنیم. کیر تو کس مادرت میثاق. میثاق مادرتو کی گاییده بگووو آقاااااا

 • aho

  kashkey in dare maghrabo to shahre ma meyovordan ke man besh berinam

 • سعید از دیار پارس

  درود باران جان
  واقعا هم همین طوریه ما ایرونیها فقط برای همدیگه جوک قومیتی درست میکنیم و همدیگه رو مسخره میکنیم فقط ادعا زیاد میکنیم هنوز به اون سطح شعور نرسیدیم که با هم همدل باشیم نمونه اش تو همین تهران هر جا میری اگه غیر تهران زندگی کنی همش میگن شما شهرستانی ها اومدین
  توی جامعه ای که زندگی میکنیم خرافات سرتا سرش رو فرا گرفته
  ما حتی لیاقت ایرانی بودن رو هم نداریم بخاطر اینکه تاریخ خودمون رو مطالعه نمی کنیم فقط فرهنگ ما شده عرب و عرب
  ما ایرانی نیستیم بخاطر اینکه روز ۷ ابان روز کوروش کبیر هست روز ۶ فروردین روز زرتشت معلم مهربانی سرزمین ایران که اصلا واسمون مهم نیست کوروش و زرتشت کی هستن
  موفق باشن باران جان هموطن عزیز
  بدرود

 • doshmane rousi

  http://www.bbc.com/persian/world-38628090

  جان کری پس از ۴۸ سال با دشمن سابقش در ویتنام دیدار کرد

  ایران در حال تبدیل شدن به دیکتاتوری نظامی
  —————————————————————————————–

  قطعا اگر از هر مارکسیست روسی بپرسی امریکا در حق کدام کشور بیش از همه جنایت کرده آنها فورا به ویتنام اشاره میکنند . فرید زکریا که خود مسلمان و آمریکایی است یک بار به این موضو ع اشاره کرد و گفت اگر قرار بر این باشد که جنایات امریکا موجب تحریک کشوری در جهان سوم شود که بخواهد با تروریسم انتقام بگیرد باید ان کشور ویتنام یا کره باشد . اما چرا مسلمانان که امریکا بارها به آنها خدمت کرده تروریسم راه انداخته اند و گناه آنرا به گردن امریکا می اندازند ؟

  من قبلا هم اینرا پرسیده ام چرا مارکسیست های روسی در ایران با نزدیکی و پذیرش سرمایه گذاران امریکا و بازی در زمین سیاست خارجی مطابق قوانین بین المللی که نوشته و به نفع امریکا و غرب است از جانب ویتنام ، روسیه ، کوبا و چین هیچ مشکلی ند ا رند گاهی آنرا زرنگی و پیروزی این وابستگان به سرمایه امریکا تبلیغ

  میکنند که خیلی خنده دار است . اما در ایران همین ها با پشتیبانی و هدایت همانها ( روسیه و چین و دیگر ما رکسیست های شکر خورده )

  رژیم فاقد شور و عقل سیاسی و تیشه به ریشه خود زن ج ا را ز هر نوع نزدیکی به امریکا و احترام به قوانین بین الملل ایجابی و سلبی باز میدارند ؟

  آیا جز این است که اینها مزدوران آنها هستند و برای منافع امپریالیستی آنها ایرانیان را به دره مرگ و فروپاشی به همراه یک رژیم فاسد و بی عقل که همه مسلمانان و اعراب و غرب را دشمن ایران کرده برای هیچ و پوچ ، میفرستند ؟ تاریخ در مورد نیروهای مارکسیست و چپ و ملی مذهبی قضاوتی سهمگین خواهد داشت . ما عبرت تاریخ خواهیم شد . همان گونه که حزب خائن توده و فرقه خائن پیشه وری و قاضی محمد مهر ننگ ابدی بر پیشانی دارند . همان گونه
  که دانشجویان خط امام برای همیشه منفور تاریخ باقی خواهند ماند .
  آیا وقت ان نرسیده که سران ج ا از خود بپرسند که این تکیه بی قید و شرط آنها به تعلیمات مارکسیست های روسی و پشتیبانی تاکتیکی جنایت کارانه روسیه و چین چه منطقی دارد ، وقتی خود آنها و متحدان سنتی آنها با امریکا و غرب روابط بنیادین اقتصادی و فارغ از هر نوع دشمنی دارند و به صرف دو کلمه که ترامپ بگوید پوتین حاضر است همه تاکتیک ها و استراتژی های خودش را معلق کند انهم در اعتماد به مردی که حتا هم حزبی های خودش به موا ضع متغیر او اعتماد ندارند تا چه رسد به منتقدین و حزب مقابل او که اکثریت آرای شمارشی مردم امریکا را هم دارد ؟ آیا نباید از خود بپرسید چرا در دفاع از اعراب این همه دشمنی عربها را برای خود خریدید ؟ این همه اتلاف نیرو و سرمایه و ابرو برای هیچ ؟ هیچ رژیمی در ایران به اندازه شما در تاریخ ایران دشمن برای خود نیافریده ! آیا وقت ان نرسیده که

  به جای دنبال جاسوس آمریکایی گشتن در میان عده ای ایرانی دو تابعیتی بد بخت تحصیل کرده که حماقت میکنند به ان دیار نفرین زده برمیگردند در میان سران سپاه ، مجلس ، دولت ، نیروهای امنیتی خود دنبال جاسوسان روسی بگردید ؟ ان دکتر ایرانی سوئدی ، ان خانم محقق ایرانی – انگلیسی ، ان خبرنگار ایرانی کانادایی واقعا چه خطری برای رژیم ورشکسته و مفلوک شما دارند وقتی سران رژیم عراقی و روسی هستند با شناسنامه و بی شناسنامه ؟
  شما جلال الدین افغانی که جاسوس قذافی بود و مورد تایید حزب خائن توده را میخواستید اولین رئیس جمهور کنید
  جاسوس میرود در مراکز تصمیم گیری و نظامی نه سر قبر خواجه حافظ شیرازی . جاسوس شعار های موافق رژیم میدهد و تند تا آنها را نشناسی ! مثل نقدی ، مصباح ، سلیمانی ، لاریجانی ، … نه اینکه اظهاراتی بکند بر خلاف افکار و اعمال رسمی تایید شده .
  تازه این ملی مضحکی هم میگوید خمینی ریشه هندی داشت . پس شما عرب زده ها و هندی زاده ها از تابعیت دوگانه حرف نزنید و از فریب خوردن از روسیه و مارکسیست های روسی دست بردارید برای خودتان میگویم چون میدانم که هیچ کدامتان شرف ایرانی بودن ندارید و دلتان برای حفظ منافع ایران و ایرانی نمیسوزد .

  ریشه هندی آیت‌الله خمینی و بحث دو‌تابعیتی‌ها

  فرزانه روستایی
  http://zeitoons.com/24692

 • Russia is the the major saitan

  اصرار موسوی خوئینی ها بر یک اشتباه فاجعه آمیز

  https://melimazhabi.com/maghalat/

  آغاز جنگ نفتی واشنگتن علیه تهران

  آمریکا برخی تحریم‌های سودان را لغو کرد

  Why Iran is at the center of American enemies but Sudan is getting away? Here is the answer

  Mullah Khoeiniha, Dr Peyman, sister Mary, and Abbas Abdi should be trialed and executed in a Nationalist government in Iran
  Because, Russians gained full control of Iran and pushed it to disastrous anti-Americanism and anti-Israeli path. They used Mullahs to save their mother fucker Assad and their military base in Syria. They are sucking Saudi dick right now because they are bankrupt. They militarize the region by selling S400, Kalashnikov, and other useless Military Equipment to Turkey, Iran, Saudi Arabia, and very soon to Kurdish Russian made country

 • farafakni jasusan rousi

  بعد از اینکه برای اولین بار در تاریخ معاصر دو نفر مارکسیست (اسدی وفراستی ) پیدا شدند که بگویند
  ۱ ) لنین خودش (مثل خمینی) پایه گذار دیکتاتوری ، امپریالیسم ، توطیه و کودتا و نابود کننده حقوق دموکراتیک مردم و خصوصا زنان بود ، و استالین صرفا ادامه دهنده راه او بود ( مثل خامنه ای ) و هردوی اینها (لنین و استالین)تحت تاثیر ایدیولوژی “مذهب گونه” مارکسیسم بود که به این فساد افتادند ( مثل خمینی و خامنه ای که اسلام سیاسی آنها را چنین دیکتاتور و فاسد و ماجراجو و توسعه طلب و مداخله گر در امور خصوصی مردم و کشورهای جهان کرد )
  ۲) دولت انقلابی و لیبرال کرنسکی قبلا آزادی ها و حقوق خلق ها و زنان و کارگران را به تبعیت از لیبرال دموکراسی غربی داده بود . لنین آمد و آنها را یکی یکی پس گرفت . ( هیچ زنی را لنین رهبر نکرد تا امروز پوتین هیچ زنی را به مقام رهبری نرسانده – مجاهدین خلق و بنگلادش و هند و پاکستان رهبر زن و نخست وزیران زن داشته اند و برخی هنوز دارند . به زودی میبینیم که عربستان هم به زنان مقام رهبری خواهد داد پیش از ایران و کوبا و روسیه .

  ۳) مارکسیست های ایرانی کورکورانه بدون داشتن اطلاعات کافی از مارکسیسم و خصوصا مارکسیسم لنینیسم در دام توطیه استعماری شوروی – پاتریس لومومبا – ک گ ب افتادند و تبدیل به عوامل عروسکی شوروی و استعمار متداوم روس ها گردیدند . روسیه چنان مقدس شد که حالا هم که پوتین که یک سرمایه دار الیگارش مافیایی است و مسیحی ارتدکس و افسر ک گ ب و دیکتاتوری متجاوز ، مداخله گر ( حتا دار انتخابات امریکا و فرانسه و آلمان و …) و غارتگر و میلیتاریست موشک فروش و اتمی بنداز و پشتیبان تبه کاران ضد بشر و فراریان از قانون و جنایت کاران و جاسوسان است عامدانه و یا ناخود آگاه مورد حمایت مارکسیست های ایرانی است ! چرا این مارکسیست ها به پوتین و جنایات امپریالیستی روسیه اصلا انتقاد نمی کنند ؟ روسیه خط قرمز اینها است .

  زیر فشار نوشته این دونفر چنان ولوله ای در جبهه مارکسیست های روسی افتاد که فورا سرجاسوسان خودشان را در اخبار روز و روزنه و رادیو فردا و … آوردند وسط با این حقه بازی که لنین و بلشویک های او ( حزب الهی ها ) را از بقیه جدا کنند و بگویند عصر طلایی امام لنین حسابش از بقیه جدا است ! احمقانه تر اینکه همه گناهان و جرائمی که در زمان لنین اتفاق افتاد را نسبت به “دیگران” دادند ! این احمق های جاسوس در همان جا دچار تناقض شدند وقتی گفتند که اگر لنین و فرصت طلبی اونبود مارکسیسم هم شکست خورده و فراموش شده بود . اینها از یکطرف لنین را همه کاره حساب میکنند و ازطرف دیگر کشتار کودکان مثل ولیعهد زیر ۱۸ سال و رفقای خود لنین را به حساب دیگران ! مینویسند . همین ها در ایران بعد از انقلاب ۵۷ همه جنایات را به پای با زرگان و بنی صدر مینویسند تا موسوی و موسوی خوئینی ها و بهزاد نبوی و کیانوری و طبری و فداییان و حزب کومله و پیکار و دموکرات کردستان و …. را کاملا بی گناه و بدون هیچ تقصیری نشان دهند . اینها حتا در کودتای ۲۸ مرداد که همدست و زمینه ساز کودتای آمریکایی -انگلیسی – روسی بودند و شریک ملاها ، فقط امریکا و شاه و خود مصدق را گناه کار می شمارند .

  اما سوال این است
  ۱) چرا از پوتین و رژیم سرمایه داری اولترا ناسیونالیست امپریالیست ارتدکس نژاد پرست او (پشتیبان دولتهای فاشیستی و مردم کش و شیمیایی کن کودکان و بمباران کننده شهرهای خودشان) و ضمیمه سازی سرزمینهای مجاور ( کریمه و شرق اوکراین ) هیچ انتقادی نمیکنید .لنین و استالین تا قبل از گورباچف پیش کش .
  ۲) اگر با داشتن ۲۴ درصد میتوان با فرصت طلبی و توطیه قدرت را از همه دزدید و همه احزاب را تعطیل کرد و مخالفین را سرکوب کرد و حقوق خلق ها را از آنها دزدید و آنها را سرکوب کرد و زنان و کارگران و کشاورزان را بعد از منافع حکومت ایدیولوژیک استبدادی خود گذاشت و اسمش را گذاشت انقلاب کبیر ! پس همه دولت های فاشیستی ، متجاوز ، جنایت کار ، کودتاچی ، ضد زنان و روشنفکران و توسعه باید انقلابی کبیر باشند . تا چه رسد به امریکا و غرب که همه منافع زنان و جوانان و خلق ها و دگر اندیشان و دگر باشان و مهاجر و بومی و سیاه و سفید را تا اندازه بسیار بالایی تامین میکند و توسعه ان پایدار است .
  همین ترامپ که شما به او میتازید ، نه یک مخالف را زندانی کرده تا چه رسد به شکنجه ، نه یک منتقد را سر به نیست کرده ، نه دهان یک سخنگو یا مجری تلویزیون را بسته ، نه یک سرخ پوست را کشته و یا خانه اش را بر سر او خراب کرده ، …… همه این کارها را همه از لنین و استالین تا کاسترو و کم جنگ ها و اسد ها و قذافی ها و صدام ها و …. به کرار و دفعات کرده اند .
  آیا همین حرفهایی که همه روزه در سی ان ان علیه ترامپ زده میشود حتا در یک کشور کمونیستی ( چه در زمان لنین و چه تا به امروز ) حتا در خواب هم میتوان زد ؟
  اگر رهبران شما در قرن بیستم به دلیل جهانی نبودن و عدم وجود اینترنت و ماهواره و مهاجرت به غرب فریب لنین و استالین را خوردند و دروغ های مذهب مارکسیستی لنینیستی را باور کردند ، ابله بودند به دلیل بی خبری و عشق کور به این مذهب جدید ، شما گناهتان هرگز بخشوردنی نیست و همدستی شما با این جنایت کاران امپریالیست روسی جز تحت عنوان جاسوسی هیچ گونه قابل لاپوشانی نیست .
  از همه احمق تر این چامسکی شما است که نان دموکراسی آمریکایی را میخورد و همه هنر او ان است که از روسیه و توسعه طلبی ان و دولت های فاشیستی عقب مانده در خاور میانه و آمریکای جنوبی حمایت کند و به امریکا حمله . حتا یکبار نشده که به اسد بگوید چرا بچه ها را میکشی ؟ یا به پوتین بگوید چرا حقوق زنان فمینیست و یا دگر باشا ن جنسی را احترام نمی گذاری ؟ مثل ان جاسوس ویکیلیکس که حالا گند کارش در آمده که برای همه جاسوسی میکند بر اساس رهنمودهای جاسوسان ک گ ب که او را در سفارت کمونیستی اکوادور در انگلیس تحت کنترل دارند .

 • Putin little game of thrones

  پوتین: انفجار سنت پترزبورگ، عملی تروریستی بود
  https://www.radiofarda.com/a/putin-calls-sait-petersburg-attack-an-act-of-terror/28944249.html

  پوتین از یک سلاح تاکتیکی کهنه استفاده میکند که همه فاشیست ها ، مخصوصا جنایات کاران ساخت شوروی (یا پشتیبانی شده توسط روسیه) و عوامفریبان دیکتاتور , استفاده میکنند ، امنیت مردم را گروگان میگیرد تا آزادی و حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت را از آنها بگیرد . او خودش تروریست می سازد ، از ارگانهای تروریستی و دیکتاتور های تروریستی شیمیایی که مردم خودشان را میزنند ، حمایت میکند ، از همه دولت های تروریست که امنیت جهانی را به خطر می اندازند با موشک پرانی ، سلاح اتمی ، شیمیایی کردن ، حمایت میکند . اما هر کس بخواهد با او د رداخل کشورش (یا قلمرو امپریالیستی روسیه ) مخالفت کند او را حذف فیزیکی ، زندانی ، سرکوب ، حذف استصوابی ، و آلوده به مواد رادیو اکتیو میکند . حتا اگر فرد در خارج باشد او را میکشد . زنان فمینیست را که بی ازارترین مخالف در جهان هستند دستگیر و زندانی میکند . آخر سینه برهنه یک زن خطرناک است یا راکت من کره شمالی ، یا اسد شیمیایی ؟ یا میلوشویچ نسل کش ؟ پوتین حتا تروریست اسلامی تربیت شده در آسیای مرکزی ، میفرستد به امریکا و فرانسه و بلژیک و ترکیه و میانمار و انگلیس و آلمان و …. تا ثبات کشورهای ضعیف را به هم بریزد و نهایتا آنها را تصرف کند . و یا در اندیشه و مغز مردم کشورهای پیشرفته تاثیر منفی بگذارد تا آنها به دولت هایی که به نظام اولتراناسیونالیست ، ارتدکس ، نژاد پرست ، مافیایی او نزدیکتر باشند را انتخاب کنند و به این ترتیب پنبه دموکراسی و آزادی و حق انتخاب و مشارکت را در سرزمین های مهد دموکراسی و حقوق بشر بزند . تا کسی به رژیم های مثل رژیم او ” اخلاقا ” نتواند ایراد بگیرد .
  همزمان او لشگر مارکسیست های روسی که بردگان و آلت تناسلی او هستند را میفرستد غرب تا اختلال فکری در غرب ایجاد کنند . متاسفانه حزب دموکرات امریکا به جای توجه به این توطیه بزرگ پوتین – دوگین ، برای توجیه شکست هیلاری , به بیراهه , رفت و مدعی دخالت فیزیکی روسیه در انتخاب ترامپ گردید . که هیچ سندی در مورد ان وجود ندارد و بیخودی پوتین را بزرگ میکند . اما این حقیقت که پوتینیسم دارد به کشورهای دموکراتیک جهان نفوذ میکند و نظر مردم این کشورها را ممکن است مورد تجاوز قرار داده و علیه سیستم دموکراتیک آنها بشوراند ، به فراموشی سپرده میشود و به پوتین در سوریه و ترکیه و عراق و عربستان و مصر و سرزمینهای کرد نشین میدان داده میشود . خطری به بزرگی بروز هیتلر جهان را تهدید میکند . چون همه در خواب هستند . البته به جز وزیر خارجه انگلیس و چند محافظه کار در امریکا .

  من از دموکرات های امریکا می پرسم اگر پوتین ان اندازه قدرت داشت که اعداد و ارقام را در انتخابات امریکا عوض کند ، آیا او ان اندازه قدرت ندارد که در ایران و ترکیه و عراق و مصر و عربستان و …. نفوذ و حکومت های آنها را به نفع خودش بگرداند ؟ صد در صد .
  آیا او انقدر قدرت ندارد که در این سازمانهای تروریستی آسیای مرکزی نفوذ کرده و از آنها به جای ضد روسیه بودن ، ضد امریکا بسازد ؟ صد در صد . آیا او نمی تواند پاپوش سیاسی علیه دوستان امریکا و به نفع مارکسیست های روسی و روسیه درست کند طوری که اردوغان دشمن امریکا شود و اسد دوست ؟ یا سازمانهای تروریستی کرد به جای ملت کرد با استفاده از نیرو و سرمایه امریکا و تجهیزات آمریکایی یک دولت مستقل کاملا روسی ایجاد کنند ؟ صد در صد .
  اگر اردوغان قابل اعتماد نیست چه گونه انهایی که هنوز به خودشان مواد انفجاری میبندند جلوی سفارت امریکا در ترکیه خودشان را منفجر میکنند و مجسمه آتاتورک را پایین میکشند و همه روزه علیه امپریالیسم امریکا و صهیونیسم متحد ان شعار میدهند و لجن پراکنی ، اما یک کلمه به پوتین و روسیه حتا انتقاد نمیکنند ، دوست امریکا میتوانند بشوند ؟ اینکه اردوغان در سطح غرب و دموکراسی غربی نیست چیزی است ، و اینکه مارکسیست های روسی و روسیه متحد امریکا میتوانند بشوند و از او دموکرات ترند چیز دیگر .
  Putin uses terrorism to gain control of countries or bash his opponents and fool Russians that if he is Dictator and corrupted is OK otherwise they would loose their security. Very old tactic that all Dictators, Populists, and Imperialists have used for centuries. Lenin was the master mind, Stalin was his best follower in this method of fascism. Putin mixed Russian old Imperialism with the New one and added some KGB flavor to it. That is why he is the most dangerous Imperialist dictators in the world. One would wonder why all Farsi media are quiet about what he does to feminist women, opponents, and competitors while they act much more differently when it comes to Erdugan, Aung Sun Suki and even former South Korean president

 • Putin little game of thrones

  qus را می پذیرید.
  ارسال نظر به عنوان مهمان

  آواتار
  Putin little game of thrones • چندین ثانیه پیش

  پوتین: انفجار سنت پترزبورگ، عملی تروریستی بود
  https://www.radiofarda.com/

  پوتین از یک سلاح تاکتیکی کهنه استفاده میکند که همه فاشیست ها ، مخصوصا جنایات کاران ساخت شوروی (یا پشتیبانی شده توسط روسیه) و عوامفریبان دیکتاتور , استفاده میکنند ، امنیت مردم را گروگان میگیرد تا آزادی و حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت را از آنها بگیرد . او خودش تروریست می سازد ، از ارگانهای تروریستی و دیکتاتور های تروریستی شیمیایی که مردم خودشان را میزنند ، حمایت میکند ، از همه دولت های تروریست که امنیت جهانی را به خطر می اندازند با موشک پرانی ، سلاح اتمی ، شیمیایی کردن ، حمایت میکند . اما هر کس بخواهد با او د رداخل کشورش (یا قلمرو امپریالیستی روسیه ) مخالفت کند او را حذف فیزیکی ، زندانی ، سرکوب ، حذف استصوابی ، و آلوده به مواد رادیو اکتیو میکند . حتا اگر فرد در خارج باشد او را میکشد . زنان فمینیست را که بی ازارترین مخالف در جهان هستند دستگیر و زندانی میکند . آخر سینه برهنه یک زن خطرناک است یا راکت من کره شمالی ، یا اسد شیمیایی ؟ یا میلوشویچ نسل کش ؟ پوتین حتا تروریست اسلامی تربیت شده در آسیای مرکزی ، میفرستد به امریکا و فرانسه و بلژیک و ترکیه و میانمار و انگلیس و آلمان و …. تا ثبات کشورهای ضعیف را به هم بریزد و نهایتا آنها را تصرف کند . و یا در اندیشه و مغز مردم کشورهای پیشرفته تاثیر منفی بگذارد تا آنها به دولت هایی که به نظام اولتراناسیونالیست ، ارتدکس ، نژاد پرست ، مافیایی او نزدیکتر باشند را انتخاب کنند و به این ترتیب پنبه دموکراسی و آزادی و حق انتخاب و مشارکت را در سرزمین های مهد دموکراسی و حقوق بشر بزند . تا کسی به رژیم های مثل رژیم او ” اخلاقا ” نتواند ایراد بگیرد .
  همزمان او لشگر مارکسیست های روسی که بردگان و آلت تناسلی او هستند را میفرستد غرب تا اختلال فکری در غرب ایجاد کنند . متاسفانه حزب دموکرات امریکا به جای توجه به این توطیه بزرگ پوتین – دوگین ، برای توجیه شکست هیلاری , به بیراهه , رفت و مدعی دخالت فیزیکی روسیه در انتخاب ترامپ گردید . که هیچ سندی در مورد ان وجود ندارد و بیخودی پوتین را بزرگ میکند . اما این حقیقت که پوتینیسم دارد به کشورهای دموکراتیک جهان نفوذ میکند و نظر مردم این کشورها را ممکن است مورد تجاوز قرار داده و علیه سیستم دموکراتیک آنها بشوراند ، به فراموشی سپرده میشود و به پوتین در سوریه و ترکیه و عراق و عربستان و مصر و سرزمینهای کرد نشین میدان داده میشود . خطری به بزرگی بروز هیتلر جهان را تهدید میکند . چون همه در خواب هستند . البته به جز وزیر خارجه انگلیس و چند محافظه کار در امریکا .

  من از دموکرات های امریکا می پرسم اگر پوتین ان اندازه قدرت داشت که اعداد و ارقام را در انتخابات امریکا عوض کند ، آیا او ان اندازه قدرت ندارد که در ایران و ترکیه و عراق و مصر و عربستان و …. نفوذ و حکومت های آنها را به نفع خودش بگرداند ؟ صد در صد .
  آیا او انقدر قدرت ندارد که در این سازمانهای تروریستی آسیای مرکزی نفوذ کرده و از آنها به جای ضد روسیه بودن ، ضد امریکا بسازد ؟ صد در صد . آیا او نمی تواند پاپوش سیاسی علیه دوستان امریکا و به نفع مارکسیست های روسی و روسیه درست کند طوری که اردوغان دشمن امریکا شود و اسد دوست ؟ یا سازمانهای تروریستی کرد به جای ملت کرد با استفاده از نیرو و سرمایه امریکا و تجهیزات آمریکایی یک دولت مستقل کاملا روسی ایجاد کنند ؟ صد در صد .
  اگر اردوغان قابل اعتماد نیست چه گونه انهایی که هنوز به خودشان مواد انفجاری میبندند جلوی سفارت امریکا در ترکیه خودشان را منفجر میکنند و مجسمه آتاتورک را پایین میکشند و همه روزه علیه امپریالیسم امریکا و صهیونیسم متحد ان شعار میدهند و لجن پراکنی ، اما یک کلمه به پوتین و روسیه حتا انتقاد نمیکنند ، دوست امریکا میتوانند بشوند ؟ اینکه اردوغان در سطح غرب و دموکراسی غربی نیست چیزی است ، و اینکه مارکسیست های روسی و روسیه متحد امریکا میتوانند بشوند و از او دموکرات ترند چیز دیگر .
  Putin uses terrorism to gain control of countries or bash his opponents and fool Russians that if he is Dictator and corrupted is OK otherwise they would loose their security. Very old tactic that all Dictators, Populists, and Imperialists have used for centuries. Lenin was the master mind, Stalin was his best follower in this method of fascism. Putin mixed Russian old Imperialism with the New one and added some KGB flavor to it. That is why he is the most dangerous Imperialist dictators in the world. One would wonder why all Farsi media are quiet about what he does to feminist women, opponents, and competitors while they act much more differently when it comes to Erdugan, Aung Sun Suki and even former South Korean president