ملاله یوسف زای دختر مبارز قهرمان پاکستانی برنده جایزه ساخارف و نامزد دریافت جایزه نوبل ۰

یادآوری گذشته ملاله

طالبان از سال ها پیش منطقه سوات پاکستان را به اشغال خود در آورده، زندگی را برای زنان به جهنمی تبدیل، و مانع تح دختران آن منطقه شده بود. به طوری که نزدیک به ۵/۴ میلیون دختران پاکستان به دلیل تعصبات مذهبی و حملات مکرر مزدوران اسلام زده طالبان، از رفتن به مدرسه و فرا گیری خواندن و نوشتن زبان مادری خود محروم ماندند. زیرا مدارس دخترانه در پاکستان هرچندگاه مورد حمله و یورش و بمب گذاری طالبان قرار می گیرد.

این عملکرد وحشیانه طالبان ملاله یوسف زای دخترک نوجوان ۱۳ ساله را به انتقاد از رفتار زن ستیزی طالبان واداشت. او با سخنرانی و نوشتن مقاله هایی در حمایت دختران و زنان پاکستان پرداخت.
از آن جا که اسلام زده ها و متعصبین فناتیک مدهبی منطق و بیانی سوای حمله و کشتار دیگران ندارند، دونفر از مأموران طالبان بر سر راه ملاله کمین کردند و در درون اتوبوسی که او از مدرسه باز می گشت، وحشیانه به او چند بار شلیک کردند و او را تا نزدیک به مرگ مجروح و زخمی نمودند.

ملاله یوسف زای که بر اثر گلوله های مزدوران طالبان آش و لاش شده بود، مدتها با مرگ و زندگی دست به گریبان بود که خوشبختانه از مرگ نجات یافت تا باردیگر به مبارزه با زن ستیزی طالبان بپردازد.

ملاله یوسف زای که بر اثر گلوله های مزدوران طالبان آش و لاش شده بود، مدتها با مرگ و زندگی دست به گریبان بود که خوشبختانه از مرگ نجات یافت تا باردیگر به مبارزه با زن ستیزی طالبان بپردازد.

خوشبختانه این دختر شجاع و خردمند با درمان خوب در بیمارستان برمینگهام انگلستان، بهبودی یافت و جمعه ۱۳ جولای ۲۰۱۳ به دعوت سازمان ملل در مجمع عمومی آن به سخنرانی پرداخت و اعلام نمود که به مبارزه با بیسوادی و حمایت دختران و زنان همچنان ادامه خواهد داد.

جایزه ساخارف چیست و چگونه داده می شود؟

جایزه ساخارف در سال ۱۹۸۸ برای اندیشه های انسانی و مبارزات آزادی خواهی آندره ساخارف فیزیک دان روسی از سوی جامه اروپا پایگذاری شد. مبلغ این جایزه ۵۰ هزار یورو است که در نوامبر هر سال  در استراسبورگ شهر مرزی فرانسه با آلمان، به بهترین تلاش گران و اندیشمندان راه آزادی و دموکراسی داده می شود. نخستین این جایزه در همان سال ۱۹۸۸مشترکاً  به نلسن مندلا و آناتولی مارچنکو از روسیه داده شد. آخرین جایزه را درسال گذشته جعمفر پناهی و نسرین ستوده دریافت کردند.

سخنرانی ملاله ۱۶ ساله در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۳ که جهانی را به حیرت و شگفتی در آورد و مورد ستایش گروه زیادی از مردم کشوهای گوناگون قرار گرفت.

سخنرانی ملاله ۱۶ ساله در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۳ که جهانی را به حیرت و شگفتی در آورد و مورد ستایش گروه زیادی از مردم کشوهای گوناگون قرار گرفت.

ملاله برنده جایزه ساخارف

بنا به تصویب کمیته برگزاری جایزه ساخارف، جایزه نوامبر ۲۰۱۳ به ملاله یوسف زای دختر فداکار پاکستانی به دلیل کوشش های خستگی ناپذیر وی که جان خود رابرای کمک و همدردی با دختران و زنان محروم از تحصیل پاکستان تا نزدیک به مرگ به خطر انداخت داده می شود. بی گمان، این دختر فداکار که زندگی خود را در این راه فدای هم میهنان خود و همه کودکان محروم از آموزش و پرورش در سطح جهان می کند، سزاوار این جایزه بوده، و شایستگی دریافت آن را دارد.

ندا ی برخاک و خون خفته، نتیجه جنایت طالبان ایرانی، و ملاله (ندای پاکستانی) غرقه به خون، نتیجه جنایات طالبان پاکستان. شمشیر زن ستیزی اسلام در دست دکانداران دین، چه طالبان ایران، و چه طالبان پاکستان، نداها و ملاله ها را به خاک و خون می کشانند.

ندا ی برخاک و خون خفته، نتیجه جنایت طالبان ایرانی، و ملاله (ندای پاکستانی) غرقه به خون، نتیجه جنایات طالبان پاکستان. شمشیر زن ستیزی اسلام در دست دکانداران دین، چه طالبان ایران، و چه طالبان پاکستان، نداها و ملاله ها را به خاک و خون می کشانند.

دریافت جایزه نوبل

پیشنهاد هایی از سازمان های گوناگون و شخصیت های جهانی می شود که جایزه صلح نوبل سال آینده به ملاله داده شود. گرچه احتمالن افراد گوناگونی کاندید دریافت این جایزه بزرگند، ولی باید پذیرفت که ملاله شایستگی بیشتر از دیران دارد.

البته می توان افراد آزادی خواه که افکار و اندیشه انسانی داشته و یا دارند، چون نسرین ستوده، ستار بهشتی، امید رضا میرصیافی، و احتمالن شماری دیگر را نام برد که هرکدام با تلاشی بی پایان،  در راه آزادی و دموکراسی و به دست آوردن حقوق از دست رفته مردم محروم حتی از جان خود مایه گذاشتند، سزاوار دریافت این جایزه دانست.

در برنامه افق روز پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۲ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳، گزارشگر از میهمانان خود پرسید که آیا جایزه صلح نوبل شایسته ملاله یوسف زای است، و یا حسن روحانی؟. این پرسش مسخره و چندش آوری بود که عمق افکار ارتجاعی و وابستگی گردانندگان صدای آمریکا را نشان می دهد.

زیرا حسن روحانی آخوند مارمولکی که مطیع اوامر و مجری دستورات خامنه ای است و خامنه ای تا کنون دستش به خون چندین هزار مردم بیگناه آغشته شده، چگونه، با چه استاندارد و برداشتی، می تواند سزاوار چنین جایزه جهان انسانیت و آزادگی باشد؟!.

در آخرین لحظات که ما آمده چاپ و پخش این مقاله بودیم اطلاع رسید که شوربختانه جایزه نوبل به گروه دیگری داده شده، و ملاله که سزاوار آن بود، برنده نشده است.

ملاله که به سختی از مرگ نجات پیدا کرده، هم اکنون به فعالیت های فرهنگی خود در راه آموزش زنان و دختران پاکستان و رهایی از جور ستم طالبان ادامه می دهد،

ملاله که به سختی از مرگ نجات پیدا کرده، هم اکنون به فعالیت های فرهنگی خود در راه آموزش زنان و دختران پاکستان و رهایی از جور ستم طالبان ادامه می دهد،

از آنچه گذشت

جایزه ساخارف سال جاری به ملاله یوسف زای دختر جوان پاکستانی داده می شود. ملاله از ۱۳ سالگی، به دفاع از ۵/۴ میلیون از دختران و زنان پاکستان که به دلیل ظلم و جور و کشتار متوالی گروه کشتارگر القاعده از آموزش و تحصیل بازمانده بودند پرداخت. در این راه بود که مورد یورش و تهاجم آدم کشان القاعده قرار گرفت و به سختی با مدتها بستری شدن در بیمارستان، جان سالم در برد. این دختر بیباک و چالشگر برآنست که همه وقت و زندگی خود را در راه کودکان جهان که از آموزش بازمانده اند و گرفتار رژیم های ضد مردمی اند بپردازد.

از سوی عده ای پیشنهاد شده بود که جایزه نوبل صلح   نیز به وی داده شود.  شوربختانه این جایزه امسال به گروه دیگری داده شد. در این میان، بحث در مورد جایزه نوبل، گزارشگر برنامه افق صدای آمریکا از میهمانان خود پرسید که آیا بهتر است جایزه صلح سال آینده را به ملاله دهند، و یاحسن روحانی؟!. این این پرسش چندش آور نیست که ما یک نوجوان سرتا پا فداکار و از جان گذشته را با آخوندی که در مکر و حیله خامنه ای تبانی و همکاری دارد، مقایسه کنیم؟. مگر قرار است که جایزه صلح به خیانت افراد و ضد مردمی داده شود، و یا انسانیت و کوشش در راه خدمت به دیگران؟!.

ملاله یوسف زای دختر مبارز قهرمان پاکستانی برنده جایزه ساخارف و نامزد دریافت جایزه نوبل که شوربختانه جایزه نوبل امسا ل جنبه تبلیغ سیاسی در راه اهداف کشورهای غربی پیدا کرد و با آن که ملاله شایستگی دریافت آن را داشت، ولی به او داده نشد.