صیغه یا روسپیگری اسلامی، ترفندی در بهره برداری و تجاوز به زنان ناآگاه و به فسا د و گمراهی کشاندن آنان ۹

صیغه یا روسپی گری اسلامی سوغات دیگری است که رژیم ولایت فقیه برای مردم ایران به ارمغان آورده است.

صیغه یا روسپی گری اسلامی سوغات دیگری است که رژیم ولایت فقیه برای مردم ایران به ارمغان آورده است.

صیغه ضد ارزشی که اسلام به آن مشروعیت می بخشد

در بحث تاریخی صیغه پس از توجیه زیادی خواهی‌‌های محمدابن عبدالله از کنیزانش می رسیم به فراوانی ثروت مسلمانان پس ازغارت و چپاول کشور‌های بزرگِ غنی و افزایش اسرای زن که زیبایی های نژادی آنها چشمان حریص  و شهوت آلود سپاهیان اسلام را درنده خو می‌ساخت.

صیغه از چه زمانی متداول شده؟

متعه یا ازدواج موقت ویا روسپیگری شرعی که به صیغه نیز معروف است، برای مدت معین و  پرداخت مبلغی معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن با داشتن تنها رابطه سکس میان دونفر، خودبه‌خود منقضی می‌شود.
صیغه یا متعه از مسلمات فقه شیعه بوده و هیچ جای انکار و تردید در آن وجود ندارد در کتاب وسائل الشیعه ج ۱۴ تحت ۴۶ باب حدود ۲۱۹ حدیث در مورد متعه و احکام مربوط به آن جمع آوری شده است.

و اما صیغه، رسمیت بخشیدن به تعدد همسر در یک زمان برای مرد است، قانونی که در کودکانه‌ترین وساده‌ترین بررسی‌ها هم مشخص کننده مرد سالار بودن قانون گذار، جامعه و قدرت حاکم است. مردی که به خود اجازه می دهد هرشب و یا هربار با زنی به هرشکل و عنوان هم بستر شود، رل یک روسپی و هرجایی را انجام می دهد.

صیغه نقض کامل آزادی‌های جنسی و خیانت به زن است

وقتی‌ از آزادی‌های جنسی‌ سخن به میان می‌‌آید در ابتدایی‌ترین حالت شکل روابط درغرب و جهان اول به ذهن خطور می کند. البته نام غرب و فرهنگ آن همیشه ابزار تبلیغاتی مناسبی برای حکومت های اسلامی بوده است که داد سخن از بی‌ بندو باری و آزادی‌های جنسی‌ بدون مرز سر می دهند.

اما نکته قابل توجه که عمدا به فراموشی سپرده می شود آن است که در دنیا اصطلاح آزادی جنسی‌ به معنای خاص، داشتن شرکای جنسی‌ هم زمان نیست. بلکه اختیار در داشتن حق انتخاب در ارتباط با شریک جنسی‌، زمان ارتباط و موارد اینگونه است. و اگر درخانواده ا‌ی یکی‌ از طرفین درگیر انتخاب دیگر شود حق آشکار نمودن رابطه جدید خود دارد و دیگر رابطه گذشته خود را غیر قابل ادامه می‌داند و در غیر این صورت و عدم اطلاع شریک جنسی‌ اول شکل نامتعارفی بوجود می آید که در هیچ جای دنیا پسندیده نخواهد بود و نمود کامل خیانت شکل می‌گیرد که در تمامی‌ فرهنگ‌ها عملی‌ نسنجیده و ناپسند است.

در این جا تنها بخشی از ارزش و وظایف زنان را که اسلام تعیین کرده، آورده شده است. حقیقت آنست که اسلام زن را کالایی بی اختیار و بی ارزش و زیر نظر و تحت اراده مردان می داند.

در این جا تنها بخشی از ارزش و وظایف زنان را که اسلام تعیین کرده، آورده شده است. حقیقت آنست که اسلام زن را کالایی بی اختیار و بی ارزش و زیر نظر و تحت اراده مردان می داند.

امامان شیعه و مشروعیت بخشیدن به صیغه

در باب فواید و ثواب‌های متعه امامان شیعه توصیه‌های فراوانی‌ داشتند. همین طور که امام ششم شیعیان می گوید: “یستحب للرجل أن یتزوج المتعه ما أحب للرجل منکم أن یخرج من الدنیا حتی یتزوج المتعه و لو مره” مستحب است بر هر کس متعه گرفته باشد و دوست ندارم که فردی از شما از دنیا برود، مگر اینکه یک مرتبه هم شده متعه و صیغه گرفته باشد!

در ادامه فرمایشات این امام  شهوت ران و صیغه طلب، می رسیم به حکایت پر مفهوم صالح بن عقبه که از پدرش نقل می‌کند: به امام صادق گفتم: ” آیا متعه ثواب هم دارد؟ گفت: اگر شخص متعه کننده با این کار، ‌رضایت خداوند و مخالفت با منکران این کار را خواسته باشد، خداوند برای هر کلمه ای که با متعه صحبت می کند،‌ یک حسنه برایش می نویسد.

با هر بار که دست خود را به سویش دراز می کند، یک حسنه برایش ثبت می شود و هنگامی که نزدیکش می شود، خداوند یک گناه از او پاک می‌گرداند و در هنگام غسل، خداوند به اندازه آبی که از موهایش می گذرد، گناه او را پاک می کند” پرسید : به اندازه موهایش؟ گفت” آری به اندازه موهایش” – وسائل ج ۱۴/ لئالی ج۳/من لا یحضر ج ۳ .

در این ویدیو یکی از پژوهشگران اسلام از روسپیگری اسلامی و یا صیغه شدن گفتگو می کند و شرح می دهد که صیغه در حقیقت زنا و روسپیگری رسمی است.

نقل است از محمد پیامبر مسلمین که هر که یک بار متعه کند، ایمن شود از خشم خدای تعالی و هر که دو بار متعه کند، با نیکوکاران محشور شود و هر که سه بار متعه کند، در درجه روضه جنان با من خواهد بود.

همچنین نقل است از امام صیغه دوست ششم که هنگامی که پیامبر به معراج رفت، فرمود: جبرئیل نزد من آمده و گفت: ای محمد خداوند تبارک و تعالی می فرماید: “من گناهان زنانی که از امت تو متعه شوند را بخشیدم. رسائل ج ۱۴/ لئالی ج ۳ / من لا یحضر ج ۳.”

یا که در وقت نیاز پیک پیام آور محمد به فریادش می‌رسد و در پستوی امن، درد آتشین وی را با آیه‌ای دیگر درمان می‌کند؛ در “خلاصة الاخبار” نقل شده که محمد یک روز به یارانش گفت: “برادرم جبرئیل، از پروردگارم برایم هدیه‌ای آورد که خداوند به هیچ یک از پیامبران پیش از من هدیه نکرده بود و آن متعه است. لئالی ج ۳ ص ۲۴۳

و در جای دیگر محمد می گوید: یک درهم ( خرج برای ) متعه، از هزار درهمی که درراه خدا خرج شود برتراست به خدا سوگند که متعه برتر است و آن چیزی است که قرآن درباره آن سخن گفته و سنت بر آن جاری شده است. لئالی الاخبار ج ۱ ص ۲۴۴. و در روایت دیگر می گوید: مومن، کامل نمی شود تا این که متعه انجام دهد. من لا یحضر ج ۳ / وسائل ج ۱۴.

با این چند نمونه و این چند مثال و حدیث، به خوبی آشکار می شود که دین اسلام بر پایین تنه و بر اساس سکس و شهوت رانی بنا شده و اگر پایین تنه را حذف کنند، اساس دین اسلام  به هم میخورد و شیرازه آن از هم می پاشد. نکته قابل بیان آن که به دلیل افزایش فساد‌های ناشی‌ از آزادی صیغه، عمربن خطاب مجبور به حرام اعلام کردن آن شد.

وقتی از فاطمه زهرا نقل قول می شود که صیغه چقدر شیرین و لذت بخش است، می توان تصور نمود که این بانوی پیشوای شیعیان، با داشتن شوهری گردن کلفت و عیاش، بازهم به دنبال هوسرانی به صیغه شدن متوالی تن در می داده که چنین با اطمینان از آن ستایش و تمجید می کند.

وقتی از فاطمه زهرا نقل قول می شود که صیغه چقدر شیرین و لذت بخش است، می توان تصور نمود که این بانوی پیشوای شیعیان، با داشتن شوهری گردن کلفت و عیاش، بازهم به دنبال هوسرانی به صیغه شدن متوالی تن در می داده که چنین با اطمینان از آن ستایش و تمجید می کند.

صیغه و بهانه‌های حامیان آن

صیغه اما بیشتر از آنکه راهکاری باشد برای رهایی جوانان از تنگنای هزارتوی ازدواج و هزینه‌های آن، بیشتر فرصتی ست برای بهره کشی‌ جنسی شکم‌ گنده های حریص، حاجی آقاهای تسبیح به دستِ دزد!

ادعای شکل گیری خانواده ا‌ی که در واقع خانواده نیست، چرا که مفهوم ازدواجی که بر پای علاقه و عشق بوجود آمده باشد، چه نیاز به ثبتِ اتمام تاریخ مصرف دارد؟. ازدواجی که اصولی را زیر پا نمی‌گذرد یا حقی‌ را نابود نمی کند چرا باید به یک معامله بیشتر شبیه باشد؟.

مدافعان اصطلاحا این نوع ازدواج، معمولا از حق آزادی و انتخاب در رابطه و پذیرش دو طرفه و تساوی زن ومرد سخن می‌گویند! اما آنچه که این دلیل را زیر سوال می برد آزادی مرد در دوران تاهل به داشتن تعدد صیغه‌ها در یک زمان که ناقض هر نوع تساوی است و بوجود آورنده فرصت نابرابری و به زیر پا کشیدن روحیه زنانگی در غالب ترس، نگرانی و پذیرش شریک و رقیب عاطفی و جنسی‌ نمود پیدا می‌کند.

این هم آگهی دفتر روسپیگری یا جاکش خانه دیگر اسلامی است که به اسلام زینت بخشیده و موجب خوشحالی هوسرانان و حاجی بازاری های شکم گنده و آخوندهای زنباره را فراهم ساخته است.

این هم آگهی دفتر روسپیگری یا جاکش خانه دیگر اسلامی است که به اسلام زینت بخشیده و موجب خوشحالی هوسرانان و حاجی بازاری های شکم گنده و آخوندهای زنباره را فراهم ساخته است.

از سوی دیگر بهترین بهانه اسلام، جهت رضایت زن برای صیغه شدن کمک و سرپرستی وی عنوان شده است که این آلوده‌ترین بهانه‌ای است که دفاع از آن، بیشترین ضربه نابود کننده را به خود مدافعان آن‌ می زند. چرا که ادعای سرپرستی، کمک یا سرپناه با بهای جنسی‌ فروخته می شود یا به عکس ‌یک رابطه جنسی‌ به بهانه نان و زندگی‌ فروخته می شود، که این خود نوعی از استثمار جنسی‌ ‌ست که رسمیت می‌یابد، چرا که زیستن‌ و نیاز، زن را وابسته به صیغه‌ای دوباره و دوباره می‌کند.

اما دولت مردان جمهوری اسلامی که با جدیت تلا ش می کنند تا بی‌کفایتی‌های خود را در ارائه آموزش‌ها و خدمات به جوانان برای هدایت این نیاز طبیعی با تشویق به ازدواج موقت بپوشانند، تا هم راه فراری باشد از مسوولیت‌هایشان و هم امکان شرعی و بهانه ای باشد برای تداوم خدمت رسانی‌شان به زنان بی‌سرپرست و تجاوز و در اختیار گرفتن آنان.

تشویق اسلام به داشتن زندگی‌ پنهانی و دروغین

از سوی دیگر ترویج فرهنگ دروغ و داشتن زندگی‌ پنهانی به دور از چشمان همسر وخانواده خود روشن‌ترین دلیل بر بی‌ حرمتی به کانون خانواده و بی‌ ارزش نمودن جایگاه زن است همانطور که در حدیثی دیگر آمده است:

عبد الله بن عطاء ازمحمد باقر امام پنجم شیعیان درباره آیه “و إذا أسر النبی…” ( آیه ۳ سوره تحریم ) پرسید؟ پس وی جواب داد: رسول خدا با حره ازدواج موقت کرد، بعضی از زنان رسول خدا از این ازدواج مطلع شدند و به پیامبر نسبت زنا دادند. پیامبر در جواب آنها گفت: اینکار بر من حلال است این یک نکاح موقت بود درنتیجه آنرا مخفی کردم ( پس باید نکاح موقت را مخفی نگه داشت بر خلاف نکاح دایمی ) ولی برخی از زنان محمد بر آن اطلاع پیدا کردند.

یکخانم چاق و چله صیغه را یک قانون طلایی دین اسلام می داند که برای ثبات اجتماع ضروری است. حال باید از این گشنیز خنام پرسید تا کنون چند صدبار با طلبه ها و آخوند محل هم بستر شده است و آیا چگونه به درجه طلایی دین اسلام آگاهی یافته ؟!.

پیامد پنهان کاری و کار زشت “تقیه” در مذهب شیعه

البته به علت وجود “تقیه” که خود نیازمند مبحث گسترده‌ای است، در مورد ازدواج‌های صاحبان دین روایات کمی در دست است! که گویا خودشان چنین ترجیح داده اند و اقدام به این کارنموده اند. البته ادامه این پنهان کاری‌ها در دنیای کنونی‌ چه بسا منجر به بوجود آمدن آسیب‌های روانی متعدد همچون چند شخصیتی، دروغ پردازی، ریاکاری، پنهان کاری، فریب و ترس از بی‌آبرویی و… را برای افراد جامعه به همراه دارد و علاوه بر موارد ذکر شده در بعد اجتماعی نیز، تحقیرشخصیت زن یکی ازنخستین پیامد‌های اجتماعی صیغه است.

در ساختار جمهوری اسلامی با سرکوب و کنترل روابط دو جنس از کودکی تا بزرگسالی سعی در ایجاد نوعی تشنگی وتقویت تصورات ذهنی دوراز واقعیت از ماهیت وجودی هریک ازآنها کمک بسیاری بر افزایش عقده‌ها و بیماریهای جنسی‌ نموده است.
تمامی‌ این اقدامات به همراه فشار‌های آشکار رفتارهای دینی به وجود آورنده جامعه ای‌ با انواع پیچیدگی‌‌های رسمی‌ و غیر رسمی‌ روابط جنسی‌ شده است که تنها راهکارهایشان گرفتن دوش آب سرد، نپوشیدن لباس تنگ وفکر نکردن به فعل حرام است!

از سوی دیگر کتمان واقعیت‌ها مشکلی را حل نمی کند در حقیقت گرچه آمار واقعی و دقیقی از رابطۀ جنسی افراد متاهل سوای از چارچوب خانواده وجود ندارد، ولی شواهد حاکی از آن است که بخشی از مردان و زنان متاهل ایران به صورت متعددی رابطه جنسی دارند.

یکخانم چاق و چله صیغه را یک قانون طلایی دین اسلام می داند که برای ثبات اجتماع ضروری است. حال باید از این گشنیز خنام پرسید تا کنون چند صدبار با طلبه ها و آخوند محل هم بستر شده است و آیا چگونه به درجه طلایی دین اسلام آگاهی یافته ؟!.

مردان فاحشه ودراختیار داشتن زنان متعدد

اسلام با مطرح کردن بحث مجاز بودن مرد در داشتن همسران متعدد ( ۴ زن ) در زمان واحد و تعداد زن‌های صیغه‌ای بی‌شمار، از عاملین اصلی گسترش فرهنگ غیر اخلاقی به شمار می آید و از مسببین اصلی فساد و نابرابری در جامعه است. جامعه ی که پدر را صاحب عنان و اختیار زنان و کودکان می داند و آنها را بخشی از اموال وی می‌شمارد.

مردانی که با آزادی کامل می توانند دست در جیب نموده و یک رابطه جنسی‌ با محدوده زمانی‌ دلخواه خریداری کنند، و زن جنس دومی‌ ست که باید صیغه را لطف خدای رحمان بداند برای آن که استثمار جنسیش رنگ رسمی‌ بیابد و وی را از کنیزی به همخوابگی برساند.

البته ساختن و ترویج قبح اجتماعی برای این رفتار، تنها سلاح زنانی شد که زندگیشان با انتخاب‌های بعدی شوهرانشان به تباهی کشیده شده بود، چرا که نقش مادر خانواده پس ازاین به یک جنس مستهلک شده تغییرهویت می یافت.

صیغه کلاه شرعی و تجارتی پرسود برای دکانداران دین

اما صیغه کلاه شرعی ست برای تغییر نام یک رابطه ی دارای تابو درفرهنگ دینی چرا که دینی که زنا را رد نکند که دین نیست! اما از سوی دیگر در زیرکانه و آلوده‌ترین نوع استثمار باید راه فراری برای مردان نویسنده دین باقی‌ گذاشته می شد.

اما تجارت سکس چنان سود آور است که چشم پوشی از آن غیر ممکن می نماید. همانطور که در بسیاری از زیارتگاه‌های بزرگ بخصوص در شهر‌هایی نظیر مشهد و قم دفتر‌های مخصوص خدمات رسانی به مسافرین مختلف و زائران مرد فعالیت می کنند، موسساتی که مجوز ساخت فایل‌های اطلاعاتی‌ برای دریافت پورسانت‌های مطلوب دارند و این همان نمود فرهنگ همسان سازی قوی اسلامی با تغییرات نسلها و قدرت تکنولوژی روز است!

البته در کشوری که کوچکترین تلاشی برای بهبود خدمات اجتماعی، تحت پوشش قرار دادن زنان و فرزندان بی‌سرپرست و… نمی‌شود و حتی در تازه‌ترین افتخارات خود در تصویب قوانین بهره کشی‌ جنسی‌ از فرزندان بی‌سرپرست در قالب و عنوان ازدواج کوتاهی نمی کند، بیش از این هم انتظاری نمی‌رود.

 • مرتضی

  فقط زر زدی

 • Roshangari

  بسیار عالی بود. سپاسگزارم از مطالب سازنده شما

 • مسعود

  براتون آرزوی تندرستی دارم خیلی خوب و آموزنده بود مثل همیشه. ولی من به تاختن های شما به حکومت ایران زیاد هم موافق نیستم این ملت مذهبی و بیسواد لیاقتش طالبان و سعودی هست.

 • حامد
 • Ali

  درودبرهمه صیغه یک عمل غیراسلامى است در شرعیة اسلامى جوازندارد اما آخوند هاى شیعه إیرانی این نا روا رادردرحق اسلام میبندند،،،

 • gherti

  واقعا کس گفتی لاشی بند قاف.

 • gherti

  اول اومدی قرآن و اسلامو زیر سوال بردی تا با ذهن مردم بازی کنی بعد میگی صیغه. تو اگه مسلمانی و اعتقاد به قرآن داری چه ربطی به صیغه داشت. مثلا خواستی بگی قرآن هم بلهههه. خاک تو سر لاشیت کنم. خاک تو سر کسایی که از این چزت و پرت های تورو خوندن، فهمیدین که داری به قرآن توهین میکینی اما خودشونو به نفهمی زدن و بهت آفرین گفتن. بقول آقا مرتضی: فقط زر زدی. آخه کونی آشو لاش تو کی هستی که راجع قرآن و دین نظر میدی. بی ناموس بی اصل و نسب

  • شایان

   مثل اینکه زیاد فشار بهت اومده، مهم نیست هر چقدر میخواهی خودتو جر بده
   فقط یک کلام، ختم کلام:
   شاشیدم به اون اسلام و قرآنی و محمد و علی و … که تو ازشون حرف میزنی
   حالا برو هرچقدر دوست داری بد و بیراه بگو تا ننت گایده بشه

 • A

  شما دارید چیزهایی از زبان اسلام میگویید که اسلام در مورد آنان چنین حرف هایی نزده اول=طبق آیه ۳ سوه نساء (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَىٰ فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۚ ذَٰلِکَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ) مردان درصورتی میتوانند تا چهار زن بگیرند که قدرت تامین وبعلاوه عدالت بین آنان را داشته باشند و طبق احادیث زنان برای این نمتوانند بیش از یک شوهر کنند که اولا مردان دارای حسی هستند که به آن غیرت میگوییم و هیچ مردی راضی به این نیست که زنش هر شب در تختخواب مرددیگری بخوابد و دوم مردان در رابطه دخول میکنند و یک زن در رابطه با چند مرد چار مشکلات جنسی و مشکلات ژنتیکی فرزندش خواهد شد. درظمن اگر زن راضی به این ازدواج نباشد پس این ازدواج حرام است چون دارای عدالت نیست.دوم=شما معنای آیه ۳۴ سوره نساء را نفهمیده اید آیه این گونه است (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا ) و معنای آن این گونه است ((خداوند حکیم به چند دلیل ) مردان را برزنان مسئول و سرپرست قرار داده است.(دلیل اول اینست که مسئولیت اداره زندگی . تامین مخاج خانواده . داشتن قوه تدبیر .شجاعت و دلاوری در امر جنگ و جهاد به عهده مردان است) ومرد باید علاوه بر تامین مخارج و هزینه های زندگی زن و فرزندان . باید مهریه زن را نیز بپردازد . (بنابراین زنان از مسئولیت جنگ و جهاد . کار و تلاش برای درآمد و تامین هزیه های زندگی معاف هستند و علاوه بر آن مهریه نیز از مردان میتوانند بگیرند).زنان صالح و شایسته نیز باید (طبق دستور و خواست پروردگار) مطیع و فرمان بردار مردان باشند و حقوق شوهرشان را به درستی اداء کنند که همانا از جمله حق شوهر بر زنان اینست که زنان صالح (واهل خدا)درغیاب شوهرشان در سرار و اموال او . حدود الهی را حفظ کنند و خیانت نکنند (البته قانون برتری مردان نسبت به زنان در این دنیا . بنا به مصالح و حکمت هایی است که لازمه زندگی دنیایی است و لذا برتری در امور زندگی به معنای برتری در آخرت نیست و چه بسا زنانی که طبق فرمان خداوند از شوهرشان اطاعت و حقوق آنهارا مراعات می کنند و مطیع آنها هستند . برتری مردان در امور دنیا را برای خودشان کسر شان و تفاوت در حقوق بشر و اجحاف نمیدانند . مسلما چنین زنانی در آخرت دارای فضائل و درجاتی خوهند بود.)) سوم= طبق آیه ۱۱ سوره نساء (یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ ۖ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ ۚ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ ۖ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ ۗ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا ۚ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا ) به زنان نصف پسران ارث میرسد اولا که زنان جهیزیه و مهریه میگیرند و دوما که در در آمد خرج زندگی نیز از شوهرانشان پول میگیرند مامیگوییم زن با مرد برابر است نه اگر ارث زن در حالی که اسلام اینهمه به او آسان گرفته هم اندازه مرد بود که ما شک میکردیم زن بالاتر از مرد باشد نه برابر با آن و خداوند عادل است.چهارم=شما به درستی آیه ۲۲۳ سوره بقره را تفسیر نکردید برای شنود تفصیر صحیح آیه ۲۲۳ سوره بقره به لینک یوتیوب (https://www.youtube.com/watch?v=b43mwOmcBcc) مراجعه کنید . پنجم = آیه ۳۴ سوره نساء(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً) در این آیه سخنی از تبعیت نرفته است بلکه سخن از حامی بودن مردها برای زنان در زندگی مشترک است. زنان باید در سایه حمایت مردان از مشکلات و سختی های بیرونی امنیت یابند و به رشد و تعالی اولا خود و ثانیا شوهرشان و ثالثا روح جمعی حاکم بر زندگی شان بپردازند؛ به همین دلیل است که در ادامه وظایفی را برای زن بر شمرده که همگی نشان دهنده نقش زن در رشد و تعالی خود و همسر و زندگیشان است و این وظایف جز در پرتو امنیت که باید توسط مرد صورت بگیرد، تحقق نمی یابد. و همه این نکات نشان از توانایی و استعدادهایی است که خداوند در وجود زن نهادینه کرده است.اسلام اجازه کتک زدن زن را به مرد نداده است و حتی در این مورد نیز مرد حق زدن ندارد و این تنبیه با چوب مسواک که حتی نباید اثر قرمزی و کبودی و درد داشته باشد، نشان از اهمیت اسلام به برقراری و پایداری محیط گرم خانواده است.ششم=آیه ۲۴ سوره نساء (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۖ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا ) تفسیر این آیه را نیز میتوانید در این لینک ببینید (http://tamasha.com/v/gL7n3) هفتم = صیغه از طرف پیامبر اکرم (برای جلوگیری از زنا)سفارش شده و در مورد صیغه زن و مرد باید رضایت داشته باشند تا صیغه انجام شود ولی شما از صیغه بانام تجاوز یاد کرده اید اگر راه صیغه برای افرادی که پول ازدواج دارند نبود مطمعنا به زنا می افتادند و خداوند با این روش از گناه بسیاری جلوگیری کرده است ویدیو ای هم که در مورد حرام بودن صیغه گزاشه اید از احادیث جعلی بدون سند یا با سند ضعیف استفاده میکند در ضمن کسی که زن دارد و بدون اجازه زنش دست به صیغه میزند کاری حرام انجام میدهد و هیچ جا به این سفارش نشده است . شما هم اگر در این موارد سوالی دارید یا غبول ندارید از دفتر یکی از مراجع بزرگ تغلید استفاده کنید یا سخنرانی های آنان را گوش دهید اگر بازهم قبول ندارید پس لااکراه فی الدین در پایان هم چه کافری چه مسلمان آرزوی سلامتی برای تو دارم چون که پیغمبر نیز اینگونه بود.