تجاوز به دختر هشت ساله و قصابی اش توسط یک فرد عادی! ۱۶

خبر تکراری و هر روزی

شوربختانه با خبر شدیم که کودکی هشت ساله پس از تجاوز با قصاوت متجاوز وبا ۱۷ ضربه چاقو به قتل رسیده است:

(بی بخاری و بی غیرتی ملت غیور ایران! کاش کمی از غیرت هندیها در ایرانیها بود! ما برازنده خود نیستیم! چرا که اعتراضی ساده به این سری تجاوز ها در ایران اسلامی نمی کنیم)

مونا برای خرید از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود. پدر و مادر این دختر که به شدت نگران او بودند تمامی محله را جست‌وجو کرده اما اثری از فرزند خود نیافته و تصمیم گرفته بودند پلیس را از واقعه خبر کنند…. جسد دختری پیدا شد و …

سعید که ابتدا قصد داشت خودش را بی‌گناه معرفی کند وقتی تحت بازجویی‌های تخصصی(؟ شکنجه تخصصی) قرار گرفت به ارتکاب جنایت اقرار کرد و گفت: «روز حادثه وقتی دختربچه را دیدم که در خیابان تنها بود وسوسه شدم او را مورد آزار قرار بدهم به‌همین‌دلیل او را به خانه متروکه بردم و دستم را جلوی دهانش گرفتم تا داد و فریاد نکند. بعد از تعرض به دختربچه از ترس اینکه او مرا به پلیس معرفی کند، تصمیم گرفتم وی را بکشم به همین دلیل با چاقو به جانش افتادم و بعد از قتل جسد را در گونی گذاشتم و در گودالی انداختم..»

این جنایت تازه ای نیست و پایانی هم ندارد… اما پرسشی مرا آزار می دهد که :
با آن همه سنگسار و قصاص و اعدام و قطع دست و پا در اسلام و رژیم شما ، چرا خبری از اصلاح جامعه نیست؟. امروز در جامعه جهانی ، مجازاتهای جنایت بار و خشن اسلام به شدت نکوهیده شده و مبارزات بزرگی در برابر احکام خشن شریعت در جریان است.

قضات محترم پاسخ دهید:

آیا نتیجه و میوه این شکنجه ها و احکام شدید قطع بدن و شلاق که در سالها حکومت اسلامی دادید، به اصلاح مردم و ایجاد امنیت منجر شده است؟ آیا اعدام در برابر همگان ،حتی کودکان ! کسی را متنبّه کرده است؟ با کاشتن و هدایت بذر خشونت و شکنجه، چه برداشت خواهید کرد؟ آیا ممکن است از این همه قصاوت و خشونت اسلام شما اندکی خرد و اصلاح بشر در آید؟ با کور کردن یا کشتن مجرمان ، جرم باقی است و با قصاص فقط کوری به کوران و مرده ای به مقتولان اضافه کرده اید.

آیا نتیجه و میوه این شکنجه ها و احکام شدید قطع بدن و شلاق که در سالها حکومت اسلامی دادید، به اصلاح مردم و ایجاد امنیت منجر شده است؟ آیا اعدام در برابر همگان ،حتی کودکان ! کسی را متنبّه کرده است؟ با کاشتن و هدایت بذر خشونت و شکنجه، چه برداشت خواهید کرد؟ آیا ممکن است از این همه قصاوت و خشونت اسلام شما اندکی خرد و اصلاح بشر در آید؟ با کور کردن یا کشتن مجرمان ، جرم باقی است و با قصاص فقط کوری به کوران و مرده ای به مقتولان اضافه کرده اید.

اما مجازات باید برای نجات افراد باشد

اولین قربانی هر جرمی خود مجرم است. مجرم با ارتکاب عمدی یا سهوی جرم خود را در خطر اخراج از جامعه بشری به بها و پرداخت تاوان عمر و جوانی خویش قرار داده است.اگر مجازات مناسب او را به جامعه بازگرداند که چه بهتر.فقر و محرومیت از نیازهای بشری ،تحت فشار حکومت اسلامی و نابرابری مادی در جامعه ایران بسیاری از جوانان را به خروج از معیارهای انسانی کشانیده است. چگونه است که جوانی کودکی را مورد تجاوز قرار می دهدو ناچار ! می کشد و با ابراز پشیمانی می گوید: در آن لحظات اصلا حال خوبی نداشتم، در شرایط عادی نبودم و نمی‌دانم چرا چنین عملی را مرتکب شدم… آیا در جامعه ای که زن و مرد را بزور از هم دور کرده اند و با فرهنگ خرافی محدودیت جنسی بوجود آورده اند ، می توان انتظار داشت از این جرایم کم باشد؟ بالعکس به کمی بررسی مشاهده می کنیم که متأسفانه تجاوز به کودکان در ایران بسیار مرسوم است!

چرا تجاوز به کودک؟

کودک قدرت دفاع از خود را ندارد و شخص روانی با دیدن او تحریک به فریب و یا زورگیری او می شود. کودک بی دفاع است پس شخص روانی برای ارضا غریزه خود مشکل چندانی ندارد.کشتن کودک بی دفاع راحت تر از دردسر شلاق و سنگسار به نظر می رسد ، پس متجاوز از ترس شلاق و اعدام ، اقدام به کشتن کودک می کند.

فرتور جسم بی جان مجید کاووسی فر را نشان می دهد که در جلویِ چشم همگان اعدام شد. به راستی این همه توحش و ارتجاع و عقب ماندگی که یکجا در دین مبین اسلام جمع شده، مایه به لجن کشانده شدن زندگی زمینی ما انسان هاست.

فرتور جسم بی جان مجید کاووسی فر را نشان می دهد که در جلویِ چشم همگان اعدام شد. به راستی این همه توحش و ارتجاع و عقب ماندگی که یکجا در دین مبین اسلام جمع شده، مایه به لجن کشانده شدن زندگی زمینی ما انسان هاست.

پارادوکس اسلام : قاتل باش ، بالا تر از سیاهی رنگ نیست

این که اگر دزد بانک باشی ، قطعا حکمت اعدام باشد ، باعث نشد که دزدی بانک کم شود؛ هر روز شاهد دزدی از بانک هستیم… اما دزدان هیچ رحم و مروتی با مردم در بانک ندارند ، چرا که می دانند “حکم دزد بانک ، مرگ است” بسیاری مردم بی گناه به همین دلیل در دزدی بانکها کشته شده اند.

احکام تند و بکشید… بکشید اسلام ، یک پارادوکس را برای پلیس ایران به وجود آورده است و آن این که بسیاری از مجرمان می دانند که اعدام می شوند، پس تا آخرین نفس به دیگران حمله می کنند و می خواهند انتقام اعدامشان را از مردم بگیرند!

براستی اگر آن منجاوزان و دزدان می دانستند که قرار نیست اعدام شوند و امیدی به زندگی داشتند، کمتر انسان می کشتند، به امید تخفیف در حکم. این اسلام است که راه بی برگشت اعدام را مقابل مجرمان قرار داده و او از آغاز جرم خود را مرده می بیند.

چرا مردم حاضر به گذشتن از زندگی شده اند

اعدام ،حکم بی بازگشتی است. همه از اعدام می ترسند ولی با این وجود باز قاچاق مواد مخدر و دزدی کم نشده است و بیشتر هم شده. چرا تعداد زورگیری و تجاوز با وجود مجازات اعدام در ایران کاهش نداشته است؟.  آیا عامل افزایش جرائم ، فقر و کمبودهاست و مقصر کیست؟ چرا گروهی از جان خود می گذرند و برای پول و یا ارضای غریزه جنسی دیوانه وار خود را به کشتن می دهند؟ آیا کارد به استخوان رسیده و یا آرمانهای امام خمینی و مطهری انسان کامل را در ایران پدید آورده است؟ براستی مدینه فاضله همین ایران است و از امریکا و اروپا همه به ایران مهاجرت می کنند تا خوشبخت شوند!

ایران خوشبختی را به همه دنیا عرضه داده است و برای همین ، مهاجر امریکایی و اروپایی پشت مرزهای ایران در صف هستند!!!

سخن پایانی

کاش مرده ها زبان داشتند تا ظلم و حماقت ملاها را برای مردمی که” اعدام “را را ه” اصلاح” می دانند ، بازگو کنند. براستی این همه اعدام چه کمکی به مردم ما در این ۳۵سال کرد؟!.

مزدوران رژیم وحشیانه و با قلبی سیاه و پر از نفرت انسان های محترم و عمومن بیگناه را به دار می کشند. در این جا کودکی وظیفه یک جلاد را انجام داده و چهارپایه را از زیر پای انسانی بیرون می کشد.! هنگامی که یک کودک یاد بگیرد چنین جنایتی انجام دهد، در بزرگی چه جنایت هایی را مرتکب نخواهد شد؟!.

مزدوران رژیم وحشیانه و با قلبی سیاه و پر از نفرت انسان های محترم و عمومن بیگناه را به دار می کشند. در این جا کودکی وظیفه یک جلاد را انجام داده و چهارپایه را از زیر پای انسانی بیرون می کشد.! هنگامی که یک کودک یاد بگیرد چنین جنایتی انجام دهد، در بزرگی چه جنایت هایی را مرتکب نخواهد شد؟!.

ریشه آگهی

 • mahsakfglg

  تخته گاز نروید با یک اشغالی که با یک کودک ۸ساله چنین کاری می کند باید هم چنین کرد

  • Baran Bahari

   بله تا دل کسی خنک شود… ولی جامعه متمدن دنیا این بربریت را حذف کرده است و در غرب اعدام بسیار نادر است. اگر ترس از اعدام نبود شاید آن مجرم ، کودک را نمی کشت.

   • مجید

    اگر عزیز شمارا این بلا سرش می آوردند بربر تر دیگران میشدی

 • مهم نیست

  خانوم باران من با خشونت تو هر جامعه ای و از جانب هر کسی مخالفم.اما بیایم واقع بین باشیم،درسته که جامعه مدنی ما نیاز به اصلاحات اساسی تو ساختار فکری و رفتاریش داره و از بنیان یک سری نقص هایی داره،اما چه مجازاتی رو واسه همچین فردی در نظر بگیرن؟ما فرمودین اگه اعدام نبود شاید قتل اون کودک معصوم هم نبود؟شما کر میکنی اون شخص اگه بدونه با تجاوز حکم اعدام داره بازم این کارو میکنه؟؟یا یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم،فرض کنیم اعدامش نکنند،چه مجازاتی واسش در نظر بگیرند؟؟اگه کسی این کار رو با دختر خودتون انجام بده راضی میشین که زنده بمونه و نفس بکشه؟؟از طرفی استدلالتون درست نیست که میگین با این همه اعدام به کجا رسیدیم!بعضی از احکام اعدام سخت گیرانه هست ولی دیگه از این جرم که نمیشه گذشت! اون جانی تبهکار که تو نروز ۴۸ نفر رو به گلوله بست و کشت فقط به ۲۰ سال زندان محکوم شد،شما این رو عادلانه میدونید؟؟! بله درسته اعدام برای بعضی افراد سخت گیرانه هست اما نه برای این شخص،این شخص رو باید با شکنجه به کام مرگ فرستاد….

  • Baran Bahari

   دوست من! مطمئنم که قاضی نروژی از من بهتر می دانسته. واقعیت این است که کل نروژ تنها ۳۲ زندانی دارد. پس ما حق نداریم حکم آنها را زیر سووال ببریم.

   • ۳۲ زندانی ؟ شوخی می کنید ؟

 • Maryam

  شما برید مشکلات ایالات خودتون رو حل کنید که هر روز یک نفر ۱۲۰ نفر رو میکشه ! جمع کن بابا !!!!! بچه منم باشه خواستار قصاص میشم . پدر و مادر و خواهر خودتون رو باهاش اینکارو کنن سما رضایت میدین طرف زنده بمونه ؟

  • Baran Bahari

   اگر شما یک قاتل را بکشید، تنها یک عمل حیوانی را تکرار کرده اید. قانون غرب برای همه یکسان نوشته شده است و کسی که قانون را نوشته البته به فکر خانواده خودش هم بوده و شما برای قانونگذار دانشمند غربی دل نسووزانید، بهتر است.

  • صادق

   انسانهایی با طرز تفکر شما وجود دارند که جمهوری اسلامی به حیات رقت بار و جنایتکارانه خود ادامه میدهد. مگر جوانهأی بیگناهی که در تظاهرات سال ۸۸ به دستور خامنه‌ای و یاران جنایتکارش کشته شدند فرزندان ما نبودند، چرا برای آنها طلب قصاص نمیکنی‌؟ چرا به جای اینکه به ریشه این جنایات مخوف مثل قتل همین دختر بچه ۸ ساله توسط یک جوان اغفال شده و بی‌ سرپناه پی‌ ببریم، به فکر یک جنایت دیگر یعنی کشتن یک جوان دیگر باشیم؟ مگر جوانانی که هر روز در ایران حالا به هر جرمی‌ در ملا عام دارند اعدام میشوند زاییده و پرورده همین رژیم فاسد نیستند؟ چرا برای عاملان اصلی‌ جنایات و فساد در ایران یعنی رهبران این نظام، طلب قصاص نمیکنی‌؟

 • حامد

  حقش بود اعدامش کردن لعنت به همچین آدمایی

 • یاسمن

  بسیاری در همین جامعه ما با احکام اعدام و از این قبیل مخالف هستند اما متاسفانه ما در مرحله ای هستیم که برای تغییر وضع جامعه تنها لفو یک حکم کمکی نمی کند و این ترس وجود دارد که با رها کردن افرادی که به این روش تربیت یافته و در جامعه ما کم هم نیستند در صورت تکرار این گونه جرم ها تنها پشیمانی برایمان بماند. برای اصلاح جامعه ای که از بدو تاریخ با افراط رشد کرده برنامه هایی بلند مدت و دقیق شاید برای نسل های آینده کمک حال باشد.

 • faghat kherad

  من با حکم اعدام برای کسی که همچین عمل غیر انسانی رو مرتکب شده مخالف نیستم.اما با نحوه اجرای حکم اعدام مخالفم.اعدام در ملاعام بوسیله چوبه دار که الان به یکی از تفریحات مردم ایران تبدیل شده و هیچ مسئله دیگری نمیتونه صبح قبل از طلوع افتاب باعث ایجاد اجتماعات چندین هزار نفری از مردم ایران بشه که بیشتر یاد اور حس درنده خویی مردم در روم باستانه مخالفم.دولت برای ارضای دل بازماندگان و ایجاد امنیت اجتماعی دست به اعدام علنی نمیزند بلکه برای گرفتن زهر چشم از مردم دست به این عمل وحشیانه میزند.

 • farnaz

  ey ozgalhaye ke az in rejime va on govehe gazaheysh terafdari meykonid je rozieh ham khahd shod ke nobateh khodetonam khahd shod on moghe dost daram bedom chi meygid, darzem kire khare be kose naneh va zaneh khamenehi va tamameh terafdaraneh jomborie kieri isalami man ridam be in rejim va terafdaranesh

  • doost farnaz

   farnaz to az dahanet chee dar omad kir , ke karde bood to dahanet ke uno pakhsh mikoni / agar zani in jori ye zan kir kir nemikone , pa to ya jende ee ya koso

 • میثاق

  واقعا طرز حرف زدن فرناز خنده داره لهجه ای رو که داره با همون تایپ می کنه . پیس پیس فینگیلیشم می زنه . ببینید فعلا که آقام خامنه ای سواره است و شما پیاده ها مثل سگ دنبالش باید بیایید و ضمنا هر کی از خامنه ای بد بگه معلوم می شه بد جور جمهوری اسلامی کس ننه و خاندانشونو گاییده که انقد عقده داره . فرناز مثل اینکه بد جور پاره شدی که بد می گی شما ها برید سیکدیر نمکی بخورید

 • امیر

  درسته که احکام کثیف اسلام مایه ننگ هست و مسلمان از شعور و حس انسان بودن تهی میشود ولی اعدام و شکنجه کسی که به کودکی تجاوز کند نه غیر انسانیست و نه وحشیانه. حتی در کشورهای غربی با وجود آزادی رابطه زن و مرد، بی ناموسهایی هستند که به کودکان تجاوز میکنند. فقط مرگ و شکنجه برای اینها نه چیز دیگر