اگر اندکی غیرت و شرافت در خبرگان باقیست،بنابر اصول ۱۰۹ و ۱۱۱ قانون اساسی می توان خامنه ای را برکنار نمود؟ ۱۸

مسلمانی و هزار دردسر!

فرض : اگر کوچک شما مسلمان باشم و بخواهم قانون اساسی را بخوانم ، به آنجا می رسم که باید حسین وار علیه یزید قیام کرد:

(اگر عربی بدانید می بینیدکه این مرجع شیرازی تشیع  در عراق، خامنه ای را یک گرگ  ملحد و بد تر از یزید و صدام  وابولهب و یک وحشی می داند و تا می تواند او را مایه شرم بنی هاشم  می خواند .ما به این نظر کاری نداریم و نظر ما هم نیست!)

اصل ۱۱۱ : خلع رهبر

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد….

اجرای این اصل بر عهده مجلس خبرگان است که طبیعی است با آن آخوندهای مترسک پا منقلی، هرگز بخاری از این شغال ها بلند نمی شود. مهم نیست و ما بر آنیم که از نظر همان قانون اساسی پر ایراد ، این  موضوع را بررسی کنیم.

اصل ۱۰۹. شرایط و صفات رهبر

 1. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 2. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
 3. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.

مطابق اصل ۱۱۱ هرگاه رهبر یکی از شرایط  بالا را نداشته باشد  از رهبری خلع می شود و تشخیص آن به عهده خبرگان (موزه عتیقه قم !) است.

عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام

شکی نیست که این شرط را “خامنه ای” ندارد. عدالت در فقه بعنوان «عدم ارتکاب گناه کبیره و عدم رؤیت اصرار بر گناه صغیره » تعریف شده است. همگان از داخل و خارج شاهد تصرف حق االناس و بیت المال و دزدی های ۹۵ میلیارد دلاری وسیله این آقا هستند. سخن و عمل جانبدارانه او در ۲۹ خرداد ۸۸ به کشته شدن و داغدار شدن ملت ایران وسیله جیره خواران لگام گسیخته و پیرهن دریده اش انجامید.

ستم و  بی عدالتی که او بر ملت ایران روا داشته است برای هیچ عاقلی شک بجا نمی گذارد که ایشان از عدالت بدور است. ثروت او و خانواده اش ، دربار عریض و طویلش که چند خیابان تهران را اشغال کرده ، ریخت و پاشی که به هیچ یک از مراجع تقلید مانند خمینی و خویی وسیستانی و غیره شبیه نیست و تنها می توان به سلطان ها شبیه دانست،پس در  بی تقوایی ایشان هم شکی نمی گذارد.

(در حالی که مردم ایران زیر رگبار بسیج بودند، آقا با بی تدبیری در امور بحرین دخالت می کرد و در اینترنت به عربی سرود می گذاشت)

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی

این آقا با باد انداختن در گلوی خود، بیش از ده سال ملت را بخاط حقوق هسته ای به بدبختی و فلاکتی انداخت که  برای دوران بدبختی  و فلاکت ملت به خاطر آن  تا سالها پایانی نیست. حقوقی که هرگز بدان نرسیدیم. خفت و خواری ملت ایران در داخل و خارج مشخص است. جایی که اسکناس های  فرتور امام خمینی از دستمال توالت ارزاننر شد. جایی که  به ایرانیان برای درمان و یا بازرگانی هم ویزا نمی دهند. زائران ناآگاه، درمانده، و بیچاره حج و کربلا هزاران تحقیر و خفت را از مردم عرب همسایه به جان می خرند و این نمونه ای از  خفت ایرانیان در خاورمیانه است.

بینش سیاسی “آقا” ما را به اینجا رسانید.دشمن دانستن کشورهای همسایه و توهین به رهبران جهان در سخنرانیها ، همه را به این نتیجه می رساند که ” آقا شاید قلدر باشد، ولی بینش سیاسی ندارد!” هر بچه ای می داند که ایران باید با دنیا همزیستی  کند و  روزگار زور و سخن گزاف گذشته است.

(مذاکره یعنی تسلیم؟! آقای ما ! ای زعیم مطهر !  شما که تسلیم شدی؟!، شما که پس از تحریم های خرد کننده که گلویتان را می فشرد، در برابر همان دولت های غرب که روز و شب کرکری می خواندید و فحش و نا سزای آخوندی می دادید، پوزه به خاک مالیدید و به “غلط کردن” افتادید!)

شجاعت و تدبیر اجتماعی

وقایع ننگین خرداد ۸۸، و تدلیس گسترده آرا ، آن چنان بی تدبیری خامنه ای را در مسائل اجتماعی نشان داد که نیازی به توضیح به مردم امروز نیست ، اما برای نسلهای آینده بد نیست که بدانند، رهبر ایران وفرزندش “موجی جون” در تغییر آرا دست داشتند که  سال گذشته  خود احمدی نژاد  و بسیاری از جیره خواران  رژیم هم گواهی دادند که  دست کاری گسترده در نتایج واقع گشته  است.

ایشان با ترس از پیدایش انقلاب  علیهش با  بزدلی و دست پاچگی مردم را با خشونت تهدید کرد و با سخنرانی زشت و جانبدارانه اش نشان داد  نه تنها ترسوست، که برای پنهان کردن ترسش از مردم به چه جنایات بربر گونه ای و سادیستیک دست که نمی زند.آزاد کردن سگهای دست آموزش و سلاخی و شکنجه جوانانی که همگی دست پخت انقلاب بودند… نه ساواکی بودند و نه مجاهد و نه چپی… اما ایشان  با سنگ دلی و خشونت همچون فرانکو در اسپانیا عمل نمود.

(یک روز پیش از مرگ ندا آقا سلطان خامنه ایِ ددمنش مردم را تهدید می کند)

وجود قدرت کافی برای رهبری

این آقا ، رهبر کیان است؟ آیا با قطع شدن جیره اش به لبنان و فلسطین امیدی به حمایت اعراب  آن دو کشور از او هست؟ براستی چند بسیجی سراغ دارید که نه بخاطر نان ،که بخاطر ابروی کمان آقا برایش آدم بکشند و ترور کنند؟.  البته که مخارج بالای ایشان برای جبران ضعف ایشان در رهبری است. داستان سر لشگر شدن “فیروز آبادی” خود نشانه ضعف و عقده های روانی اوست. خامنه ای همه  نظامی ها را که سابقه افسری و سپاهی بودن داشتند، کنار زد (یا کشت؟!)  و یک دلقک سنگین وزن بی خاصیت را بالا ترین فرمانده ارتش ایران قرار داد. این فیروز آبادی را مقایسه کنید با سپهسالاران دوران پهلوی. براستی کسی چون  “سپهبد ربیعی ” را می توان با این بشکه پهن که حتی درس افسری نخوانده است و فقط بخاطر “ذوب شدن در ولایت”  او را از سطل زباله آشپزخانه بیت رهبری ، به سرلشگری کل رسانیدند، مقایسه نمود، همطراز و برابر دانست؟.

(این سرلشگر ایرانِ امروز، با ۲۵۰۰ سال تاریخ مدون و مکتوب است. براستی سربازان ما چه فرمانده “بزرگی” دارند!)

این انتخاب نادرست نشان از ترس خامنه ای از آشکار شدن ضعف او در رهبری است و با انتخاب کلکسیون کاملی از چاپلوسان و بی لیاقتان و چامه سرایان در ارتش ،ترس خود را از چکمه پوشان لایق آشکار کرد.

خبرگان ؟!

یادش بخیر … معلمی داشتیم که می گفت : بعضی نمایندگان در مجلس عطسه هم نمی کنند که: نظر کسی به آنها جلب نشود! این خبرگان  در بیست سال حتی یک اشکال کوچک هم در کار خامنه ای ندیدند و با این همه بلایی که بر ایران و ایرانی آمد، یک عطسه هم نکردند! ما هم از این موزه عتیقه آخوند انتظار عطسه هم نداریم. خبرگان رهبری سالهاست که مرده است و جسد مومیایی آخوندهایش  را برای  نمایش گاهی به مجلس می برند.مردم را در عجبم که با چه رویی هر چهار سال برای انتخاب این دایناسورها در صف ایستاده اند؟!

(براستی که اینها مرده اند. از فنر صندلی مجلس صدا در می آید ولی از این خفتگان و مفتخوران بخاری بلند نمی شود!)

(براستی که اینها مرده اند. از فنر صندلی مجلس صدا در می آید ولی از این خفتگان و مفتخوران بخاری بلند نمی شود!)

دیگر با شماست:

از ماست که بر ماست. هر چه بکاری ،همان درو می کنی.ما مردم هم دست کمی از سران رژیم نداریم. گاهی می توان فیروز آبادیها را در کوی و برزن دید !  ما ملت هرگز نتوانستیم  لیاقت خود را برای داشتن دموکراسی راستین و سره نشان دهیم. ما همواره با بد کردن به افرادی پیشرو که سعی در از بین بردن خرافات از جامعه داشته اند، آنها را کشته ایم. نخبگان دیروز را کشتیم و نخبگان و مغزهای  امروز را به خارج فراری داده ایم. ملتی که رهبرش خامنه ای جرّار و سپهسالارش فیروز آبادی تن پرور باشدو بدان راضی شود، همان بهتر که دیگر نباشد! دور نیست اگر، بامدادانِ سر شکستگی مرگ این ملتِ خواب هم بدمد.

(لیلا توسلی شاعد عینی حواث عاشورای سال گذشته در میدان ولیعصر که به دلیل اعلام شهادت در مورد زیرگرفتن مردم با خودروی نیروی انتظامی به ۲ سال زندان محکوم و به زندان منتقل شد.)

(جناب جنایتکار خامنه ای ؛ بقول آیت الله عظما شیرازی  تو از گرگ وحشی و یزید و صدام هم بد تری. تو را باید تنها ضحاک نامید)

 • میثاق

  اولا که چه خنده داره توی ملحد میای قوانین واحکام اسلام رو میگی متنت که کاملا خنده داره . در مورد بحرین که حرفی نمی مونه حضرت آقا رهبر کل شیعیان جهان هستن و فرقی نمی کنه ایران عراق یا بحرین . تو که بویی از دین نبردی تشخیص می دی که آقا چه شرایطی برای رهبری داره و چه شرایطی رو نداره ؟؟!!!!!!!!!خاک بر سرت .در مورد ندا هم که معلومه خودش خودشو به گا داد . اومد پول بگیره ساختگی بکشنش نگو نامردا کلا سقطش کردن .با شمر و یزید محشور بشه. در مورد فیلم آخری که گذاشتی هم بازم چیز عجیبی نیست حکومت تا حدی صبر می کنه قرار نیست که مخالفا بیان و هر گهی دوست داشستن بخورن این حق هر حکومتیه کما اینکه تو اروپا و امریکا هم دیده شده مثلا قضیه درگیری حکومت بریتانیا با دانشجویان معترض یا جنبش وال استریت آمریکا که بازم با مخالف برخورد شد . ضمنا هر چی دوست داری عربده بکش فعلا سواره یکی دیگس حالا حالاها باید بدویی

  • کیوان

   خریت تو میثاق در یک کلام نهفته است,این همه جرم وجنایت که تواین مملکت بظاهراسلامی داره میشه دیگه بحثی باتویه چاپلوس نمیمونه

 • faghat kherad

  یک سوال
  چرا باید خبرگان بیان رهبری رو عوض کنن؟
  مگر از ایران امروز کشور بهتری سراغ داری که یک عده متعصب خرافاتی مرتجع بیسواد باورمند به توهم امام زمان بتونن براحتی توش زندگی بکنن و بدتر از اون سکان هدایت اون رو بدست بگیرن.چه خصلتی در خامنه ای سراغ داری که با امیال اینهمه اخوند تن پرور مغایرت داشته باشه که بخوان تغیرش بدن.ملتی که هنوز برای متجاوز به میهنشون سینه میزنن و دسته عزاداری راه می اندازن و گل سرشون میگیرن از این رهبر بهتر براشون پیدا نمی تونی بکنی…

  • Baran Bahari

   بحث حقوقی بود و گرنه تکلیف خبرگان مشخص است. دقیق نخواندید!

   • faghat kherad

    یک بار دیگر به فرموده شما متن رو مطالعه کردم که نکند به خطا رفته باشم.
    قاون اساسی را غیر از اینها کسی نوشته است؟
    خیلی ساده عرض میکنم ایا کسی میتواند بگوید محمد بن عبدالله خارج از انچه در قران امده حکمی کرده باشد.(بفرض انکه قران اسمانی و نه مجموعه امیال محمد باشد)..شاید اگر اکنون نظر بنده را بخوانید کمی شفافتر بنظر برسد.

    • Baran Bahari

     حق با شماست. هدف نوشتار هم رسیدن همین سخن خردمندانه شما بود.

 • elahe

  Man ridam be heykale to va on aghat on sid ali gedah misagh hamchin agha aghah meykoney mesle inke in jakesh sefzaneh nannate baba in yek akhonde panj tomanie z

  • میثاق

   شماها جز فحش چیزی بلد نیستید کارتون همینه از طرفی من قبلا هم گفتم با تو حرفی نیست چرا؟ چون بی سوادی دوستان کامنتتو بخونن متوجه عمق خریت و احمقیت تو می شن – به هر حال ایران دست ماست و شماها باید کونتون بسوزه که البته سوخته . خوشحالیم تا زمانیکه آقام خامنه ای رهبر ایرانه دست امثال شما بی دین ها به حکومت شیعی ایران که ان شا الله به دست صاحب اصلی می رسه نخواهد افتاد . رهسپاریم با ولایت تا شهادت . اللهم احفظ قائدنا و ناصرنا الامام الحسین

 • ناظر

  انقلاب ۵۷ با هر هدفی که ملت ایران داشت ، به تصرف خمینی واخوندهای حواری او درآمد . خمینی مدعی سلطنت بود ونه یک ازادیخواه و معتقد به حقوق شهروندی . اخوندهای شیعه سلطنت را حق خود میدانستند و این حق را حتی شاهانی چون فتح علی شاه قاجار نیز به رسمیت شناخته و واز مرجع وقت اجازه میگرفتند . نتیجه انقلاب ۵۷ تبدیل پادشاهی مستبد ولی دنیا دیده به سلطانی مستبد متعلق به چهارده قرن پیش بود . عزل خامنه ای و جایگزینی اخوندی دیگر به جای او به زحمتش نمی ارزد . پس مزاحم خبرگان نشویم و چرت انها را پاره نکنیم .

 • ملاه آواره

  زباران بهار غیرت میخواهد از شیاطین طبق اصل ۱۰۹و۱۱۱ قانون (لابد منظورش قانون خلخالی استکه طبق اعترافات خلخالی در مجلس آخوندی که دو کودک را در خیابان دیده .که در حال رد وبدل کردن نشریه می باشند وبلافاصه با اسلحه کودک بی گناه را می کُشد ) میباشد.خانم فرض گیریم که صید علی را غیرت کردنند برداشتند. فکر نمی کنی که بجای صید علی ،یکی بدتر از او مانند تمساح یزدی را بجایش انتخاب کنند .همه این آخوند ها سر وته از یک قماش هستد. ما باید به مسله عمقی بنگریم. نه مانند قیام به یغما برده ۵۷ سطحی بگویم که شاه برود .بدون آنکه آلترناتیو مشخصی برای جایگزینی شاه در نظر داشته باشیم حال بگذریم از کنونفرانس گوادلوپ وکارتلهای نفتی. که. مسله ایران تصفیه با ایده الوؤی عرب واسلام میباشد نه عوض کردن تقی بانقی ..

  • Baran Bahari

   بحث حقوقی است… وگرنه این قانون اساسی پر اشکال را باید لای جرز گذاشت!

 • رها

  دریغ از یک جو عقل و ازادگی تو وجود کثیف شماها.اولادر مورد رهبر کل شیعیان بودن ایشون صرفا ادعای شما کافی نیست بلکه اجماع ارا نیاز هست که خوشبختانه ضدیت علمای حوزه نجف با آقاتون کفایت میکنه بر این ادعای پوشالی.!!!۲٫ندای”هل من ناصر ینصرنی”از دهان ندای ایران رو فقط یک آزاده میشنوه نه تویی که چشم و دلت رو با ساندیس بستن!!۳٫زیر گرفتن یک انسان چیز عجیبی نیست؟؟؟درسته برای امثال شما این هیچی نیست.قتل وشکنجه وتجاوز رو روزانه آموزش میبینید بنابراین بدیهیه که تعجب نکنی.شماها که شعارتون مرگ بر آمریکاس و اونها رو کافر و حرامی میدونید.پس چرا از اونها تاسی میکنید در کشتار مخالفین.و ضمنا فراموش نکن که از قدیم گفتن”گهی پشت به زین و گهی زین به پشت”.به امید اینکه نور آزادگی در وجودت رخنه کنه .

 • ارش

  مطلب بسیار خوبی بود. ممنون