چگونه دین یک انحراف فکری و اخلال در زندگی است؟ ۲۲

دین چیست؟

دین گروهی از آداب و فرمانهاست که خداوند (آفریدگار و حاکم جهان)  از راه پیامبرانش بر انسانها  آشکار کرده است.کسانی که به خدا و دین او ایمان آورند و تسلیم او شوند بر اساس وعده ی داده شده وسیله پیامبران به سعادت و رستگاری می رسند. مجموعه فرمانهای خداوند و این آداب در کتابهای  پیامبران جمع شده است و بصورت کتاب آسمانی در آمده است.

(براستی چرا الله پیامبرانی برای استرالیا و آمریکا و شرق دور نفرستاد؟ آیا پاسخ جز کشف نشدن این قاره هست؟)

(براستی چرا الله پیامبرانی برای استرالیا و آمریکا و شرق دور نفرستاد؟ آیا پاسخ جز کشف نشدن این قاره هست؟)

لزوم وجود دین

پرسش آن است که : آیا براستی وجود دین لزومی دارد؟ خداوند جهان چرا فقط در خاور میانه پیامبر دارد؟ چرا در طول ۷۰۰۰ سال زندگی اقوام سرخپوست آمریکا و تمدنهای آنها، خداوند جهان دینی را برای هدایت آنها نفرستاد؟(در واژه نامه سرخپوستان مفهومی بصورت خدا نداریم) . اگر کریستوف کلمب امریکا را کشف نمی کرد آیا خدای ابراهیم و موسی  به این قاره راه می یافت؟ براستی این چه خدایی است که ۷۰۰۰ سال سرخپوستان را رها کرد؟ در شرق دور تا کره و ژاپن هم خبری از خدا نیست. کره ای ها حتی واژه ای که مفهوم خدا بدهد را نداشته اند، براستی خدای این سد میلیارد کهکشان چرا هدایت انسان را از همه زمین به غیر از خاور میانه دریغ کرده است؟ خون عرب و اسرائیلی از استرالیایی و سرخپوست رنگین تر است؟  چه لزومی دارد که خدای خاورمیانه با کشتی کریستف کلمب به امریکا برسد؟اصلا دین چه لزومی دارد که باشد؟ مردم دنیای غرب با “قانون” و “نظم”  بسوی سعادت در حرکتند ، اما آن دینی که قرار بود از قتل و تجاوز و جنگ جلوگیری کند که نکرد….

(این نمای کشورهای اروپا و درسد خدا باوران آن است. می بینیم که بیشتر کشورهای امن و کم مشکل غرب کمتر از 50 درسد به خدا باور دارند.)

(این نمای کشورهای اروپا و درسد خدا باوران آن است. می بینیم که بیشتر کشورهای امن و کم مشکل غرب کمتر از ۵۰ درسد به خدا باور دارند.)

دین چه کاربردی دارد؟

دین شامل عقایدی است که بی پرسش و بی چون و چرا باید پذیرفت.به این پذیرش قلبی (ونه عقلی) “ایمان” می گویند و به ایمان آورندگانش “مؤمن”. مؤمن کسی است که باور دارد به اینکه جهان پدید آورنده ای دارد که انسان را تنها نگذاشته است و برای هدایتش پیامبران را فرستاده است. دین بین مؤمنان و دیگر انسانها “فرق” گذاشته است. بعنوان نمونه در اسلام :

۱. می توان زنان شوهر دار غیر مسلمان  که اسیر شده اند را عقد کرد!

۲. دیه غیر مسلمان با مسلمان متفاوت است.

۳. در کسب و کار اگر شخصی بی دین باشد او بین مؤمنان تحریم است.

۴.ازدواج انسانهایی با ادیان مختلف و یا مؤمن با لا مذهب سخت و یا غیر ممکن است.(البته طبیعی است که مؤمنان عزیز زنان اسیر را  براحتی با زورشان مسلمان می کنند)

۵. آنها که از اسلام استعفا دادند ،ریختن خونشان آزاد است.این آخرین دفاع اسلام در برابر خرد پویاست :”خشونت بی پایان”

حال پرسش آن که دین اگر بین افراد دیندار و بی دین اینقدر فرق گذاشته است، چگونه می تواند صلح و داد را بر قرار کند؟ جرم زنان ایرانی شوهرداری که طبق  آیه ۲۴ نساء  به آنها تجاوز شد و بزور به عقد اعراب در آمدند چه بود؟ و این خدا دیگر چه خدایی است؟

(این مصاحبه شما را با یک دانشمند مسیحی زاده آشنا می کند. او خرافات را برای دینداریان مضر می داند چرا که از حقیقت جهان غافل می شوند)

آیا دین مفید بوده است؟

انقلاب فرانسه به روزگار سیاهی و تباهی مردم اروپا پایان داد و تنها پس از سد سال دنیای غرب راهی را رفت که خاورمیانه سده ها نرفته بود. براستی مشکل عربستان چیست که در ۱۴۰۰ سال گذشته یک دانشمند به دنیا نداده است؟ آیا مغز عربستانی چیزی از آلمانی کم دارد؟ هرگز! این بستر مناسب دانش و آگاهی آلمان بود که سدها دانشمند بزرگ را تنها در یک قرن به جهان داد.  براستی کمکی که الکساندر فلمینگ کاشف پنی سیلین به نجات انسانها کرد، کدام مسیح نجات دهنده کرد؟ مرده هایی را که “پاستور” زنده کرد با کدام معجزه  موسی و عصای سحر آمیزش مقایسه کنیم؟

(جنگ مقدس فریبی است که باعث کشتار میلیونها انسان فریب خورده شده است.براستی رستگاری در دین است؟)

(جنگ مقدس فریبی است که باعث کشتار میلیونها انسان فریب خورده شده است.براستی رستگاری در دین است؟)

دین یک پریشانی فکری است!

دین ما را از حقیقت دنیا بازداشته است. بزرگان دانش چون نیوتون و اینشتین نشان دادند که جهان آن  نیست که دین بما می گفت. جهان آن نیست که آسمانهایی با هفت طبقه داشته باشد و زمینش چون سفره ای باشد که گسترده شده باشد. جهان آن نیست که خدایش بر یک کرسی در طبقه بالاتر نشسته باشد. جهان در شش روز بوجود نیامده است. میلیاردها سال و هزاران مرحله جهان امروز را پدید آورده است. اگر در علم بخواهیم به آنچه دین می گوید توجه کنیم نه می توان شاتلی به فضا فرستاد و نه می توان با مهندسی ژنتیک طببیعت موجودات و انسان را تغییر داد.  براستی دین جز پریشانی افکار و دور کردن خرد انسان از حقیقت دنیا و تلف کردن عمر و زندگی _بجای پیدا کردن قوانین و حقیقت حاکم بر جهان _ چیزی ندارد.

(براستی خدا کدام است؟ خالق ؟ خلقت موجودات را علم رد کرد. آدم و حوایی نبود.این داستان آدم و حوا را می توان بعنوان لطیفه برای کوذکان تعریف کرد)

دانشی در دین نیست

نه فقه اسلام و نه روحانیت مسیحیت هیچ یک علم نیست.دانش برپایه خرد و تجربه است. پایه و ریشه دین بر پایه فرضیات موهوم و بی دلیل است که پایه عقلی ندارد و امکان اثبات هم ندارد. علم بر اساس واقعیات جهان است و پایه آن قوانین حاکم بر آن است. دانش پویاست و همواره در حال تغییر و پیشروی بسوی باز کردن راهی به پی بردن حقیقتی از  جهان است. اما ادیان یک پایه کهنه و بی منطق از قوانین جهان را دارند که نه تنها پایه علمی ندارد چه بسا علم را رد هم می کند و ما را از حقیقت دنیا دور می نماید.جهانی که ادیان برای انسان ترسیم می کنند، جهانی است که آسمان سقفش است و بهشت آن بالاترهاست! فرشته ها انسان را هدایت و شیاطین منحرف می کنند! خشم خدا زلزله و سیل می آفریند و رضایتش نعمت می آورد!

امروز مشخص شده است که پدیده ای چون زمین لرزه و سیل ، باد و باران همگی دلایل علمی دارند و خشم خداوند در بوجود آمدن سونامی و توفان تاثیری ندارد. اگر در ژاپن و فیلیپین همیشه زمین لرزه می شود، این دلیل بر خشم خدا نیست و بالعکس اگر جایی مردمش از بلاهای طبیعت در امانند،آن هم بخاطر رضایت خداوند از مردم آنجا نیست! این که در قرآن و دیگر کتب ابراهیمی خشم خدا بلا می آفریند و رضایتش نعمت می دهد، دلیل علمی ندارد و افسانه ای کودکانه بیش نیست.

(امروز می دانیم که زلزله حرکت طبیعی لایه های زمین است که میلیاردها سال وجود داشته و دارد... چه خدا از انسان راضی باشد و چه نباشد و اگر انسانی هم در زمین نباشد، زلزله بوده است و خواهد بود)

(امروز می دانیم که زلزله حرکت طبیعی لایه های زمین است که میلیاردها سال وجود داشته و دارد… چه خدا از انسان راضی باشد و چه نباشد و اگر انسانی هم در زمین نباشد، زلزله بوده است و خواهد بود.درون دریاها و اقیانوس ها نیز گهگاهی زمین لرزه پدید می آید بدون آن که کسی سکونت داشته باشد.)

 

تناقض دین با جامعه شناسی و روانشناسی

جامعه شناسی و روانشناسی بر اساس داده های تجربی همواره سعی دارند جامعه بشری را بهتر کنند و روان انسان پیچیده را بشناسند، اما ادیان گویی که همه چیز را می دانند و برای انسان نسخه ای از پیش آماده دارند. نسخه ای که بهترینش “رژیم  اسلامی ” از آب در آمده است و بد ترینش شاید” طالبان ” باشد. دوری جوامع دین مدار از علم و دانش روانشناسی چیزی جز روانپریشی و مشکلات روحی داشته است؟ دین، نیمی از جامعه که زنان هستند را فلج کرده است. ورزش ، کار و همه زندگی زنان در جوامع اسلامی یک سایه از آن چیزی است که باید می بود. استعدادهای هنری و کاری زنان در این جوامع به عقده های درونی بدل شده است. بجای آن که به مردان سلامت نگاه را یاد دهند، زنان را در پوششی تحقیر آمیز نگه داشته اند ،گویی که زنان شیاطینی بیماری زا هستند که پوشش  ایشان ، جهان را از سقوط  سقفش حفظ  کرده است!

(چرا دین نمی تواند به اخلاقیات انسان امروز پاسخ دهد؟ آیا اخلاق در دین را باید گزینش کرد؟)

سخن پایانی

دین سودی بما نداده است که هیچ، مشکلات روانی و جنگ و دعوای بسیاری را در میان انسانها آفریده است. “علم و قانون” مدتی است که راه سعادت انسان شناخته شده است و بسرعت نتیجه داده است. اما دین سده هاست که قرار است انسان را سعادتمند کند و نکرده است.این که بگوییم “دین ضرری ندارد” و ” دین می تواند مفید باشد” مانند کسی است که می گوید :”کشیدن تریاک ضرری ندارد” و یا “کشیدن تریاک می تواند مفید هم باشد”. براستی اگر این دین از زندگی حذف شود و بجایش انسانیت و همزیستی بر اساس احترام به بشر و حقوق او جانشین دین شود، دنیا یک قدم بزرگ برداشته است.دین بدلیل آن که تفسیر مشخصی و دقیقی از کلام خدایش ندارد و همچنین با دانش و خرد انسان امروز در تناقض است ،بسیار پسندیده است اگر به افسانه ها بپیوندد.

 • بزرگمهر

  به نام یزدان پاک.
  درود بر شما.
  میخواستم بگم ولی دین زردشت که از زمان های دور در ایران بوده است دین خیلی زیبا و منطقی و عقلانی است و تنها چیز لازم برای خوشبختی و رستگاری در دو جهان را پندار و گفتار و کردار نیک و راستی است و خداوند و زنده پس از مرگ و روان و نیایش و پیامبری و … خیلی زیبا در آن معرفی شده اند.
  من نظر شما را درباره اسلام میدانم.
  ممنون میشم نظرتان را درباره دین زردشت و زردشتی شدن و بازگشت به این دین اهورایی بنویسید.
  اهورامزدا و امشاسپندان یار و یاورتان باشند.

  • Baran Bahari

   درود بر شما هم میهن .
   آیین زرتشت به هر حال علمی نیست.اما زرتشت ادعای پیامبری نداشته است و اهورا مزدا هم الله نیست. اهورا مزدا یک نماد از خوبی و خرد است.آبادانی زمین و درختکاری، و نیک خویی و شادی و سرور برای همه پسندیده است اما باید پذیرفت که دستورات زرتشت هم همیشه درست نبوده است.
   شاد و سبز چون سروهای یزد باشید.

   • هالیبرتون

    ذرود بر انسانهای ملی گرا

 • عابر پیاده

  می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و بگویم که من
  دیگر متقاعد شده‌ام کسانی‌ که به تازگی دعوای شاه و مصدق راه می‌‌اندازند مامور رژیم
  آخوندی هستند. هدف این‌ها این است که با این گونه بحث‌ها افکار ایرانی‌‌ها را
  از رژیم منحرف کنند تا آخوند هم چنان به دزدی و شرارت خود ادامه دهند. هدف دیگر
  این است که افکار ایرانی‌‌ها از رضا
  پهلوی و شورای ملی‌ منحرف شود تا او نتواند به عنوان یک آلترناتیو
  خود نمایی کند. این گونه افراد معمولا چند عکس قدیمی و معمولا هم از آرشیو کیهان شریعتمداری
  ضمیمه میکنند

 • mary

  man ham ba maghale shoma movafegham, deen aheche ka bashad mayeh aghab oftadegi nekbat va babd bakhati yek jameh hast, va mardom va jamejh ro as maseel rozmareh be dor negah medareh, deen yak aghideh shakhse hast va nabayde ba jameh,zendegi va mamlekat va seasat ghati she agar beshehamin hast ka ma alan dar iran darim, joz nekbat, neferat va babbakhti va aghab oftadgi chizi naseb ma nashod va nakhahad shod,

 • حسین

  درسد؟ آخه آدم چطور باور کنه حرفتونو وقتی سواد ندارین؟

  • مردک، چرا از بیسوادی خودت حرف نمی زنی؟!. واژه سد واژه فارسی است ودلیلی ندارد که به عربی نوشته شود!.

  • Baran Bahari

   دوست گرامی واژه “سد” پارسی است و اعراب “صد” ندارند. این واژه را همانند “سده” باید با “س” نوشت. کاش بجای اتهام زدن کمی پژوهش فرمایید و زود قضاوت نکنید.

  • هالیبرتون

   اخه شاسکول تو سواد نداری با این اسم تخمیت…

  • Tannaz

   درصد درسد درثد . زبانیکه ساختارش از عربی باشد و جزو لهجه های آن بشمار برود همین میشود عاغا حسین .

   • Baran Bahari

    شما تورکید.. اما بعنوان همسایه و همفرهنگ محترمید. زبان فارسی از زبانهای هندواروپایی است و ساختار آن پیشوند پسوند است. اما عربی ساختار وزنی و صرفی دارد که ریشه آن عبری و افریقاست.

 • khily klofteh

  Din=Aghaboftadegi + khariat yek jamehe

 • لعنت بر وبسایت فضول محله

  اخه این چه حرفهای چرندی هست که میزنی لعنت خدا بر تو کافر بی دین وبی ایمان تلاش برای آزادی هست یا جنگه نرمه هان

  • Baran Bahari

   بسیار ممنون از پاسخهای دقیق و خردمندانه شما !!!

 • …؟<؟<<<؟؟؟؟

  باور نداری دین وخدا را خودت را بکش بعد ببین چه میبینی بعد باورش میکنی

  • Baran Bahari

   من خودم را برای چه بکشم؟ مگر حکم جهاد است؟ من تا زنده هستم و نفس دارم باید از زندگی استفاده کنم.

 • فرشید رشیدی فر

  لطفا یک مقداری بیشتر تحقیق کنید قبل از آنکه در پشت کلمات انقلابی بگونه‌ای که حقیقت درون آن کلمات نهفته شده و هیچ حقیقتی جز آن نبوده، نیست، و نخواهد بود، ابراز نظر فرمائید.

  اگر ما قبول کنیم که از زمانی‌ که انسان به خود آگاهی‌ رسید و یا به قولی‌ روح در او دمیده شد و قابلیت پرسش در او ایجاد شد، وی بدنبال پرسش‌هایی‌ بزرگ (فلسفی‌) از قبیل “عدلهٔ وجود” می‌گشت، میتوان اینگونه برداشت کرد که با توجه به شباهتی‌ که در طول موجدیت ما، از بدو- تا- کنون، در طی‌ ناتوانی‌‌های مکرر در یافتن جواب و ترس و نگرانی‌هایی‌ که در طبیعت وجودی ما به علت عدم آگاهی‌ از نا مشخص ها، در ما مشهود است، در نتیجه برای برطرف کردن اضطراب ناشی‌ از آینده و مخصوصاً مرگ، تنها موردی که توانست ما را به آرامشی نسبی برساند دین بود.

  در این مقاله می‌خوانیم که، “سرخ پوستان آمریکا دین نداشتند”. این ادعا کاملا اشتباست. آنها پیرو افسانه و یا اسطوره شناسی‌ بوده اند. اگر بخواهیم دین آنها را در یک کلمه نامگذاری کنیم میتوان آن را شامانیزم، یا همان پیروی از عقاید جادوگران و کاهنان دوران اولیهٔ نامید.

  در رابطه با مسائل دیگری که در این مقاله مطرح شد نمی‌خواهم وارد جزییات بشوم، فقط بطور مختصر عرض کنم که تمام این نظریات بر اساس جناح‌های علمی‌ مطرح میشود و برای تک‌ تک‌ آنها جواب‌هایی‌ بسیار از طرف جناح‌های مذهبی‌ وجود دارد.

  اگر بتوانیم بدون جناح گیری، هر دو جناح (دین، و مذهب) را مورد نقد و بررسی قرار دهیم میتوانیم به خیلی‌ از مسائل مشابه در هر دو پی‌ ببریم، از جمله تعیین یک چهار چوب مشخص اولیه که طرفداران هر جناح بعنوان حقیقت قبول کرده اند. بعنوان مثال خدا و بیگ بنگ. اگر چه خدا علت اولیه است و بیگ بنگ معلول آن، ولی‌ نقطه ابتدایی باور‌های هر دو جناح از آنها آغاز میشود که بنظر من هردو نیاز به داشتن ایمان برای بقا دارند.

 • عمار سید علی

  همین بس براتون
  از بس کوبیده شدید عقده ای بار اومدید تاریخ ۱۰ سال دفاع مقدس رو بخون ما هیچی برای برد نداشتیم از لحاظ سلاح هر ۱۷ نفر یه اسلحه بود همون خدا مارو پیروز کرد همون خدا این انقلابو به انقلاب حضرت مهدی متصل میکنه تو چی کاره ای بذاری یا نذاری

  • Baran Bahari

   تو بچه نخست بدان که جنگ ۸ سال بود…نه ۱۰ سال. دوم ما در آن زندگی کردیم و شهید دادیم. حماقت و کشور گشایی بی خرد و مغروری مانند خمینی جنگ را ۸ ساله کرد. جواب ۵۰۰ هزار شهید و مفقود و شل و خول را شما بهتر می دانی. یک سر برو به آسایشگاه جانبازان روحی-عصبی تا شاید کمی فهمت بالا رود!

  • ازگیل

   شما میتوانید با نقاشی توهمات خود را ترسیم کنید ولی عایا واقعیت را نیز میتوان با نقاشی برعکس نشان داد؟

 • FACEBOOK : bookiranian

  دانلود کتاب لعنت حجاب که سایت های «مخالف رژیم» از پخش آن خودداری می کنند!

  لینک را کپی و در مرورگر باز بفرمایید، فقط نیم مگابایت!

  http://uppit.com/0n1iqkroi0z6/LanatHijab.pdf

 • mj

  با سلام
  دین مگر چه می گوید که با آن مشکل دارید؟
  اسلام دینی است که در میان اعراب به وجود آمده است
  بسیاری از قوانین آن مابق با شرایط آن زمان اعراب است
  در منطقه ی حجاز و ۱۴۰۰ سال پیش آن قوانینی که اسلام گفت بسیار پیشرفته بود و سبب شکوفایی فراوان شد
  به گونه ای که انگلیسی ها به آن دوران از تاریخ درخشش اسلام می گویند
  the splendor that was Islam
  ما شیعیان معتقدیم که پس از پیامبر اتفاقاتی افتاد که نظر ایشان نبود
  اما همان قوانین تا آن جایی اعراب جاهلیت را پیش برده بود که توانستند بخش زیادی از جهان را به سلطه ی خود در بیاورند هر چند که سلطه گری چیزی نبود که پیامبر بخواهد
  همان طور که گفتم اسلام دینی است که در میان اعراب ظهور کرد و بسیاری از قوانینیش مربوط به همان زمان است اما علاوه بر آن اسلام یک دین جهانی هم است
  قوانین اسلام مطابق با زمان و جغرافیا می تواند عوض شود و یک اصل تغییرناپذیر نیز دارد
  این که ما چگونه پایبند به اصول اسلام باشیم بسته به فرهنگ، تاریخ و زمان و منطقه ما فرق خواهد داشت