آزمایشهای پزشکی بر روی مغز وجود روح در انسان را رد می کند ۳۸

در باره روح چه می دانیم؟

روح از مفاهیم فراجسمی (ماوراء الطبیعی) است که بشر در سده های طولانی برای شناخت شخصیت و وجود انسان بکار می برده است.روح بنا به تعریف همه وجود ما غیر از جسم است :

ای برادر تو همه اندیشه ای

. مابقی را استخوان و ریشه ای

مفهوم روح از گذشته تا کنون

(آیا شباهت ما با فسیلهای بجا مانده اتفاقی است؟ آیا اشتراک ژنتیکی ما هم اتفاق است؟)

(آیا شباهت ما با فسیلهای بجا مانده اتفاقی است؟ آیا اشتراک ژنتیکی ما هم اتفاق است؟)

روح یادگاری از دوران باستان است. در آن دوران انسانها شناخت و علم کمی نسبت به دنیای اطراف خود داشتند. مثلاً گمان می‌کردند که آگاهی که یکی از عوامل اصلی رفتارهای ماست چون نادیدنی است، بنابراین برپایه علتی سوای خود طبیعت است،(یعنی فراجسمی است).

در حالی که  بر پایه میلیاردها میلیارد فعل و انفعلات فیزیکی و شیمیایی که در سلول‌های مغزی و عصبی ماو همچنین در محیط اطراف ما در جریان است، ما همانند یک ابر رایانه فکر می کنیم و بر اساس حسگرهای بدن تصمیم می گیریم. (در گذشته بدلیل شناخت کم آگاهی را یک کل غیر قابل تجزیه می‌دانستند که از طبیعت سرچشمه نمی‌گیرد).

ندانستن این که چگونه یک موجود جسمانی ، خردمند شده است و چگونگی پیدایش “هوش” و انتخاب” در رفتار انسان و دیگر موجودات ، این موضوع را نتیجه داد که موجودات هوشمند علاوه بر جسم ،جزء دیگری هم دارند که جسم نیست و باعث بروز رفتار خردمندانه از آنها می گردد.

بنیان دین بر اساس روح است

ادیان انسان را بعنوان موجودی فرا زمینی معرفی می کنند که روح او از جسمش مجرد است و همه وجود “مسؤول” و “خردمند” انسان در روحش قرار دارد. بر اساس متن قرآن خداوند روح خود را در “آدم” دمید و مجسمه زنده شد! رد کردن وجود روح برای ردّ کامل ادیان کافی است.

داروین و فرگشت (تکامل)

داروین متوجه شد که همه موجودات زنده از گیاه و حیوان و حتی باکتریها در اثر پیشرفت فرگشتی و انتخاب ژن موفّق در طول یک میلیارد سال بوجود آمده اند و روح نقشی در ایجاد حس و خرد در حیوانات ندارد. بدون نیاز به تعریف روح بعنوان یک وجود ماورایی در حیوانات و انسان می توان خرد و حواس را توضیح داد.امروز انسان را می توان موجودی در ادامه تکامل مغزی دیگر حیوانات دید.

داروین هوش انسان را نتیجه تکامل ژنهای هوشی در طول چندین میلیون سال دانست و براحتی می توان انسان را در رده حیوانات قرار داد. کاری که باعث جدلها و بحث بسیار شد ولی هیچ کس نتوانست فرگشت را رد کند. بلکه همه دانشمندان با پژوهش خود شواهد بیشتری در تایید فرگشت یافتند.امروز می دانیم که چرا انسان پنج انگشت پای بدرد نخور دارد! چون نیاکان انسان از درختان به کمک دست و پا بالا می رفتند و آویزان می شدند، ژنی که در انسان کاربردش را از دست داد . امروز می دانیم “سینوس بینی” آزار دهنده و چرکین بازمانده پوزه نیاکان میمونهاست که “بدلیل جلو آمدن چشمها ” این پوزه از بین رفت تا چشمها بتوانند تمرکز بیشتری پیدا کنند و درک بهتری از دید خود داشته باشیم!

(این نقشه فرگشت و شباهت موجودات را نشان می دهد واین که "هوش" چگونه تکامل یافت)

(این نقشه فرگشت و شباهت موجودات را نشان می دهد واین که “هوش” چگونه تکامل یافت)

ژنتیک و تایید فرگشت داروین

دانشمندان علم ژنتیک که سعی دارند مشخصات موجودات زنده را توضیح دهند پس از دهها سال پژوهش ، نتایج غیر قابل انکاری در هم خانواده بودن همه حیوانات باهم و با انسان را بدست آوردند. بررسی ژنهای پیچیده که بر اثر یک میلیارد سال به این مرحله رسیده اند بسیار مشکل و طاقت فرساست و سالها و شاید سده ها ژمان می برد،اما تا همین امروز هم شباهت و هم خانواده بودن انسان با دیگر حیوانات مشخص شده است.شباهت ژنتیکی انسان و شامپانزه دست کم ۹۵ درسد است.

(آیا شباهت ژنتیک شامپانزه با انسان هیچ دلیل ندارد؟ ما از کره دیگری آمده ایم؟ پس چرا میمونها 95 درسد با ما یکریشه هستند؟)

(آیا شباهت ژنتیک شامپانزه با انسان هیچ دلیل ندارد؟ ما از کره دیگری آمده ایم؟ پس چرا میمونها ۹۵ درسد با ما یکریشه هستند؟)

فرگشت تدریجی انسان

بررسی فسیل حیوانات نشان داده است که همه زیستنی ها که امروز بر روی زِمین هستند به مرور فرگشت یافته اند و آرام آرام بسته به موفق بودن یا نبودن، یک خاصیتشان تکامل یافته است.فسیلهایی از کروکودیل با پیشینه بیش از یکسد میلیون سال یافت شده است که اینرا نشان می دهد که این حیوان بسیار موفق بوده است و نیازی به تکامل بیشترش نبوده است.

انسان امروزی تنها سی هزار سال است که پدید آمده است و تا پیش از آن نیاکان ما کمی کم هوشتر بوده اند. اگر فسیلهای انسانهای دویست هزار سال پیش را بررسی کنیم ، دوباره با نیاکانی مواجه می شویم که کمی تفاوت دارند، اگر این روند بررسی فسیلها را تا حدود پنج میلیون سال گذشته ادامه دهیم به فسیلهایی می رسیم که ساختار مغزی شبیه میمون دارند و با بررسی دقیق یک “حلقه” دقیق از نیاکان را می یابیم که با نیاکان شامپانزه یکسان است.

در اینجا علم ژنتیک به کمک دانشمندان آمد و با بررسی موی سر و آثار مانده در یخهای اروپا توانستند ژن انسانهای نئاندرتال را با انسان امروزی مقایسه کنند و نتیجه آن حیرت انگیز بود: شباهت بسیار بسیار زیاد.انسان امروزی که “هومو” نامگذاری شده است از اختلاط دو گونه “هوموسپین” آفریقا و “نئاندرتال” اروپا بوجود آمده است. “هومو سپین ” شباهت کاملی به انسان دارد ولی اشتراک گروهی از ژنهای بسیار مهم نظیر “ژن” جمله سازی پیشرفته در نئاندرتال با انسان نشان از آن دارد که قسمتی از ژنها از سوی نئاندرتال به انسان رسیده است.

(انسان چیزی نیست جز حاصل فرگشت هوش در طبیعت)

روانشناسی و پزشکی اعصاب وجود روح را کاملا رد می کنند

نوزادان حتی در دوران جنینی از نظر رفتاری با هم متفاوتند. مادران بخوبی این تفاوت رفتار را در حرکات و جنبش های جنین در رحم احساس می کنند و از این سخن می گویند که جنینی بسیار آرام و با تحرک های بسیار خفیف است وجنین دیگری بسیار فعال پر تحرک و پر جنب و جوش. عوامل ژنتیک مستقیما بر رفتار انسانها تاثیر دارند، امروز روانشناسی می گوید: محیط + ژنتیک تمام چیزی است که “شخصیت “را بوجود می آورد.

ضربه های مغزی سبب تغییر رفتار انسانها می شود و حتما مشاهده کرده اید فردی که دچار آسیب های مغزی و حتی امواج انفجار گردیده است دچار تغییر رفتار گردیده و از فردی آرام به فردی عصبی، پرخاشگر و نا متعادل تبدیل می گردد. پیامد های آسیب به مغز غیر قابل پیش بینی است. آسیب به مغز میتواند بروی هویت، شخصیت، شیوه تفکر، عملکرد و احساسات ما تاثیر دائمی بجا بگذارد.

ضربه مغزی میتواند در عرض چند ثانیه مسیر زندگی شما را تغییر دهد. هیچ دو آسیب مغزی بطور کامل مشابه یکدیگر نیستند. تاثیرات آسیب مغزی پیچیده بوده و بسته به فاکتورهایی نظیر علت، محل و شدت آسیب، متفاوت از یکدیگر است.

پرسش آن است که این ضربه به “روح ” فرد خورده است یا “مغز” او؟ آیا وقتی برداشتن یک تومور مغزی شخصیت فردی را کلا عوض می کند، روح او هم عوض شده است؟ اگر روح یک چیز مجرد غیر مادی است چرا می توان با جراحی اعصاب شخصیت و رفتار انسان را تغییر داد؟ بارها شده است که پس از یک جراحی مغز “عملا یک انسان جدیدی متولد شده است”.

(در این گفت و گو دو دانشمند بزرگ سعی دارند با پرسش از هم برخی از لایه های پیچیده پیدایش حیات را کنار بزنند و کمی به جقیقت نزدیک شوند)

جان سخن:

کتابخانه ها پر است از کتابهایی که همگی به تجربه و پژوهش ، نظریه فرگشت را تایید می کنند.آنقدر دلیل برای تایید نظریه فرگشت هست که باور نداشتن به آن مانند راه رفتن در تاریکی مطلق است. این نظریه و نظریه روانشناسی فروید بسیار بیشتر از “روح” توانسته اند چیستی انسان را توضیح دهند. “روح” چیزی جز همان “مغز” نیست و کاملا مادی و تغییر پذیر است.
پس فناپذیر است و مانند هر چیز این دنیا از بین می روذ. لزومی هم ندارد که به جاودانگی روح فکر کنیم:

زین پیش نبودیم نبُود هیچ خلل

. زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

 • بزرگمهر

  به نام یزدآن پاک.
  درود بر شما.
  ممنون که پست قبلی پاسخ سوالمو را دادید.
  ولی من در این جا هم با شما دوست خوب مانند پست پیشی که نوشتید موافق نیستم.
  در دین زردشتی که با فرهنگ ایران باستان پیوند دارد و همواره در ایران. و فرهنگ ایرانی حضور داشته به وجود روح و رروان کاملا اشاره شده و در حرف های زرتشت پیامبر ایرانی ودیگر کتاب های دینی و میهنی زردشتی به وجود روان و این که روح انسان هم در این دنیا و هم در زندگی پس از مرگ از سوی یزدان پاداش سزا میگیرد کاملا اشاره شده و فرهنگ زردشتی و فرهنگ باستانی ایران به روح و روان و نیاز های آن و وضعیت روان در دو جهان و جاودانگی کاملا اشاره شده و حرف درباره آن زده شده است.
  تا جایی که میدانم شما فرهنگ باستانی ککشورتان را دوست دارید ولی برایم عجیب است دین و خدا و روح را که در فرهنگ ایرانی و به خصوص فرهنگ زردشتی و دینی آن حضور ویژه ای دارد را زیر سوال می برید و رد میکنید.
  در مورد پست قبلی هم باید بگم دین موجب اختلال نمیشود بلکه به گفته یکی از موبدان زردشتی نیایش و معنویت و ارتباط با خدای مهربان موجب آرامش و زندگی نیک میشود
  همچنین برخی مسایل مانند رویاهای صادقع وجود روح را اثبات میکند.
  در آخر هم باید گفت بزرگان و پیام آورانی مانند زردشت و عیسی و یحیی و محمد و ابراهیم و موسیو یونس و سلیمان و موسی و بودا و سقراط و کنفوسیوس و … دل سوز ما انسان ها بودند و برای کمک ما انسان ها آدمند هرچند زردشت از همه آن ها بزرگ تر بود و من خود را زردشتی میدانم نه پیرو دین دیگری.
  ممنون میشم اگر شما دوست گرامی در رد سخنان من حرفی دارید بنویسید.
  اهورامزدا و فرشتگان یار و یاورتان باشند.

  • Baran Bahari

   سپاس از پندار نیک شما، این که شما و من به فرهنگ باستانی ایران عشق بورزیم با این که با خرد و دانش را روش زندگی قرار دهیم ، دوچیز است. عشق من و شما به گذشته و دودمانمان نمی تواند راستی و درستی فرگشت را رد کند. پس بنده گاهی مجبورم پای بر عشق بگذارم تا دچار سردرگمی و پریشانی نشوم.

  • هالیبرتون

   ببین جناب بزرگمهر زرتشتی… یه خورده از اون عقلت استفاده کن اخه کارکرد دین برای افراد خردگرا معنی و مفهومی نداره هرکجا که عقل و خرد در موضع ضعف واقع شود دین بطور جد مطرح میشود. در ضمن دین تنها داستان پیشینیان هستند که نسل به نسل بدون هرگونه پشتوانه فکری و عقلی ادامه یافته است. به اعتقاد بنده استفاده از نیروی عقل نسبت به تمام ادیان ارجحیت دارد. امروزه باید به ادیان به همانند یه ظرف باستانی و قدیمی نگاه کرد که در گذشته انسانها توانایی استفاده از خرد را در عالی ترین سطح نداشته اند ، دارای کاربرد بوده است. نقش دین در گذشته و حال در بین انسانهای نااگاه تشکیل ساختار اجتماعی بوده که بر اساس منافع شکل گرفته وگرنه دین به خودی خود فاقد چهارچوب عقلانی می باشد. ببین در اخر باید این جمله هم بگم وگرنه اگه نگم عذاب وجدان میگیریم. شاشیدم داخل هرچی دینه…

 • prand

  Doste aziz hala chon zrdosht gofteh manish in nist ke droste in roza yek bache klass dovomi dabestan dar europa va amrika az lahaze malomate omomie 100 ta mohamado zardosht to jebeshon meyzarand maghzo khradeton ro be kar bendazid va inghadar anne ino ono gherghereh nakonid

 • mh

  har vaght tonestin sabet konid nazme ro ye zamin nabood shodani nist , bad mi tonid in harfo bezanid

  • Baran Bahari

   دوست گرامی ، مطالعه فرمایید … برزگترین دلیل ایچاد کهکشانها و جهش ژنتیکی “بی نظمی ” است. بی نظمی یکی از قوانین مهم فیزیک است.!

   • Essi2012

    جلالخالق!!! و به حق چیزهای نشنیده! شما از منطق و عقل صحبت می‌کنید؟ چطور
    منطق شما قبول می‌کند که همه این نظم طبیعت از بی‌نظمی بوجود آمده است؟
    بی‌نظمی یکی‌ از قوانین فیزیک است؟ واقعا شوخی‌ نمی‌کنید؟ جهش ژنتیکی
    دلیلش “همین” بی‌نظمی است؟ آیا منطق انسان می‌پذیرد که یک طوفان شدید در
    یک محوطه دارای هواپیماهای اسقاطی همه چیز را به هم بریزد و در پایان (با
    یک جهش مکانیکی!) یک هواپیمای آماده پرواز بوجود بیاورد؟ همین علمی‌ که
    شما به آن استناد می‌کنید می‌گوید که در جهان انرژی هوشمند وجود دارد و
    همینطور یک نظریه علمی‌ بسیار قوی وجود دارد که (اگر فقط همین کره زمین را
    در نظر بگیریم) ” هدف ابتدایی در نظر گرفته در میلیاردها سال پیش در بوجود
    آمدن کره زمین فراهم کردن محیط زندگی‌ از ابتدایی‌ترین تا تکامل یافته‌ترین
    نوع آن بوده است.” به احتمال زیاد این جنبه کشفیات علمی‌ را مطالعه نکرده
    اید یا برای شما جالب نیست چون دیدگاه شما را تأیید نمیکند.

 • Essi2012

  من به‌خوبی آگاه هستم که موضع شما ضد دین است و به این دلیل سعی دارید وجود
  روح را منکر شوید. با استناد به آزمایش‌های پزشکی‌ بر روی مغز انسان یا
  دیدگاه روانشناسان نتیجه می‌گیرید که روح وجود ندارد مثل این است که بگویید
  پزشکان با بر رسی‌ قلب انسان به این نتیجه رسیدند که عشق وجود خارجی‌
  ندارد! شما گویا هیچ دانشی در مورد ورا ماده ندارید و نمی‌دانید که ماده
  معلول است نه علت و با بر رسی‌ جسم انسان فقط میتوان به قوانین فیزیکی
  دنیای معلول پی‌ برد.

  • Baran Bahari

   شما که اینقدر عجول هستید که این مقاله را نخواندید… نظر ندهید شایسته تر است!

  • Yousef Taghaddos

   حرف شما کاملا درسته، این سایت ترشحات شیمیایی مغز به نام هرمون ها رو کاملا نادیده گرفته. 🙂

   • Essi2012

    مقاله شما را خواندم و با کشفیات علمی‌ مورد بحث هیچ مخالفتی ندارم. تئوری
    تکامل و یا کشفیات دیگر پزشکی‌ و یا در فیزیک همه مورد تأیید من هستند
    ولی‌ در مورد نتیجه گیری از این کشفیات مشکل دارم. کامنتی که گذاشتم در
    مورد ردّ این نتیجه گیری است. تکرار می‌کنم، اینکه چون با بر رسی‌ مغز
    چیزی مثل روح یافت نشده پس روح وجود ندارد، این نتیجه گیری غلطی است.
    می‌دانم که خرافات زیادی در مذهب وجود دارد و اعتقادات دینی مورد سؤ
    استفاده زیادی قرار داشته است و من با موضع شما در مبارزه بر ضد دین و
    خرافات دینی موافقم برای همین مطالب سایت شما را دنبال می‌کنم. ولی‌
    دیدگاه‌های دیگری نیز در مورد جنبه‌های ناشناخته بشر (یا حیوانات) وجود
    دارد که هیچ ربطی‌ به اعتقادات دینی ندارد. واقعیت این است که راه شما در
    ردّ دین شما را به پژوهش هایی جلب می‌کند که نظرتان را تأیید میکنند و در
    عین حال بسیاری هم هستند که در مورد این جنبه‌های ناشناخته بشر مطالعه
    میکنند که نظر آنها را تأیید میکنند و این شکاف ادامه ادامه خواهد داشت.
    با احترام.

    • Baran Bahari

     ضربه های مغزی سبب تغییر رفتار انسانها می شود و حتما مشاهده کرده اید فردی که دچار آسیب های مغزی و حتی امواج انفجار گردیده است دچار تغییر رفتار گردیده و از فردی آرام به فردی عصبی، پرخاشگر و نا متعادل تبدیل می گردد. پیامد های آسیب به مغز غیر قابل پیش بینی است. آسیب به مغز میتواند بروی هویت، شخصیت، شیوه تفکر، عملکرد و احساسات ما تاثیر دائمی بجا بگذارد.

     ضربه مغزی میتواند در عرض چند ثانیه مسیر زندگی شما را تغییر دهد. هیچ دو آسیب مغزی بطور کامل مشابه یکدیگر نیستند. تاثیرات آسیب مغزی پیچیده بوده و بسته به فاکتورهایی نظیر علت، محل و شدت آسیب، متفاوت از یکدیگر است. پرسش آن است که این ضربه به “روح ” فرد خورده است یا “مغز” او؟ آیا وقتی برداشتن یک تومور مغزی شخصیت فردی را کلا عوض می کند، روح او هم عوض شده است؟ اگر روح یک چیز مجرد غیر مادی است چرا می توان با جراحی اعصاب شخصیت و رفتار انسان را تغییر داد؟

     ادامه مطلب: آزمایشهای پزشکی بر روی مغز وجود روح در انسان را رد می کند | فضول محله http://www.fozoolemahaleh.com/2014/01/10/%d9%85%d8%b7%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c#ixzz2r6CC5YeK

     • Essi2012

      کاملا درست است چون مغز دارای بخش‌های بسیاری است که هر بخش جنبه ا‌ی‌
      از رفتار و کار انسان را کنترل می‌کند. شاید بتوان یک سوپر کامپیوتر را با
      مغز بشر مقایسه کرد و شما بهتر از من میدانید که کامپیوتر بخش‌های مختلفی‌
      دارد که مثلأ صدا و تصویر هم سخت افزار دارد هم نرم افزار امکان دارد که
      یک یا هر دو جنبه آن صدمه ببیند و در کارکرد آن اختلال پیش بیاید. آیا
      باید نتیجه گرفت که این کامپیوتر کاربر ندارد؟

      برای اطلاع شما که مرا
      به مطالعه کردن پند می‌دهید، من هم جسارتا توصیه می‌کنم مجله نشنال
      جیوگرافی ماه فوریه ۲۰۱۴ را مطالعه بفرمایید که تازه‌ترین کشف علمی‌ مغز را
      بر رسی‌ کرده است. بسیار شگفت انگیز است. تمام حرف من این است که بهترین
      نورلوجیست‌ها هم می‌دانند که پس از یک کشف تازه در باره مغز انسان ساده
      انگارانه است که به تتیجه گیری قطعی برساند که “پس هیچ چیز دیگری در پس این
      شگفیها وجود ندارد.”

      در ضمن در پاسخ قبلیتان که همه چیز از بی‌ نظمی
      بوجود آمده، گویا مترجم شما chaos را بد ترجمه کرده. ترجمه آن “هرج و
      مرج” است نه بی‌نظمی. و دانشمندن میگویند “ظاهراً هرج و مرج” چون واقعاً
      نمیدانند چه چیز باعث بوجود آمدن این همه شگفتی‌ها در جهان و یا مغز انسان
      شده است.

     • Baran Bahari

      کاربر؟! پس شما روح را کاربر یک کامپیوتر بنام مغز می دانید؟!دقیقا این کاربر چه کاری دارد؟ همه کارها را که خود مغر انجام می دهد. آشکارا شما با این پاسخ نشان دادید که به روح اعتقاد عقلی ندارید ولی از نبودنش می ترسید! دقت کنید که مر کزتمام تصمیم گیری ها و شخصیت افراد مغز است و آن کاربر شما هیچکاره ای بیش نیست.
      در مورد آنتروپی و اعوجاج ریاضی خوب ترجمه چه اهمیتی دارد؟ شگفتی جهان همین بس که نیازی به دلیل من-در آوردی ندارد. آن دلیل من-درآوردی اگر می تواند بی دلیل پدید آمده باشد، چرا دنیا نتواند؟ و اصولا نبود روح چه ضرری داشت؟! شما از “نمی دانم ” نمی توانید به روح برسید!

     • Essi2012

      جالب این است که شما در شناخت مغز انسان “کاتولیک تر از پاپ” شده اید.
      بهترین “مغز شناسان” به این راحتی‌ شما نتیجه گیری نمیکنند. وقتی‌ در مورد
      “کاربر” مینیویسم، در مورد یک ماشین ساخت انسان است نه‌ جهانی‌ به این
      عظمت که هنوز دانشمندن ابهامات بیشماری چه در مورد منشأ جهان هستی‌ و چه
      مغز انسان دارند. دقت کنید که حتا در مورد “تئوری تکامل” با اینکه بسیاری
      از این مراحل تکاملی ثابت شده‌است هنوز آنرا “فرضیه” می‌نامند چون با
      قاطعیت نمیتوانند پاسخ منشأ “جهش ژنتیکی” در مراحل مختلف تکامل را بدهند.

      من
      از نبودن روح نمی‌ترسم از بودنش میترسم! موضع شما را به‌خوبی درک می‌کنم.
      تمام “مطالعات ” شما در این راستا است که این یا آن نوشته را مدرک کنید که
      هیچ چیز دیگری جز ماده وجود ندارد و همه تصمیم گیری‌ها در مغز انجام
      می‌گیرد ولی‌ میدانید که یک مغز مرده هیچ تصمیمی نمی‌تواند بگیرد.
      “زندگی‌” یک راز است و یافتن “منشأ حیات” متأسفانه با “دلایل من درآوردی” و
      دلبخواهی قابل یافتن نیست. خلاصه کلام این است که شما بسیار دانا هستید
      که با قاطعیت در مورد عدم وجود روح مطلب می‌نویسید ولی‌ من اعتراف می‌کنم
      که نمیدانم. این موضوع مورد بحث انسان در طول تاریخ بشر بوده است و اینکه
      روح وجود دارد یا ندارد با این بحث قابل حل نیست.

     • Baran Bahari

      شما بجای کنکاش و قبول مطالعات دانشمندان ،شاید فقط از ادامه مطالعه می ترسید. اگر علاقه دارید ،بیشتر کنکاش کنید، وظیفه من در اعلام نظر، انجام شد! ادامه این پژوهش و رسیدن شما به آگاهی بالاتر از من، کار شماست!

  • ali hasan

   فرا ماده تیا ما وراء الطبیعه جرندی بیش نیست! میشه در مورد هر چیزی با با اضافه کردن پیشوند “فرا یا ماوراء” خود را از بند وبست های عقل و منطق رهاند! ولی این پاک کردن صورت مساله است نه حل ان! وقتی میگیم طبیعت یعنی طبیعت! واگر فرا یا ماوراء به ان اضافه کنیم میشه چیزی غیر واقعی وغیر یا محالف با خودش!

  • mehdi

   essi گرامی خواهش می کنم شما که داد از دانش می زنید در مورد انرژی درونی بدن بیشتر بخوانید شاید بیشتر آموختید و بهتر تفکر کردید

  • رحیم

   عشق،دوست داشتن،ترس،محبت و همه اینهایی که شما میگید منشاش قلب هست و با بررسی قلب نمیشه اینا رو دید حاصل ترشح هورمون ها در مغزه.
   بهتره قبل از نظر دادن یکم در مورد بیولوژیک و ساختار بدن موجودات مطالعه کنید و مثل آخوندا حرف مفت نزنید.

 • علی

  آقا من یه سوال از شما در مورد این فرضیه تکامل دارم.
  اگه انسان از تکامل میمون به وجود اومده پس چرا هنوز میمون وجود داره؟
  چرا اونا متکامل نشدند؟
  آیا اونا احساس نیاز به تکامل نکردند؟
  آیا توی تکامل هم پارتی بازی است؟

  • Baran Bahari

   ساده است.. چرا هنوز باکتری وجود داره؟ چرا انسان سیاه و انسان سفید وجود داره؟ اگر سیاهی پوست یک ژن برتر هست چرا هنوز انسان سفید داریم؟ چون ژن برتر در ژمان و مکان خودش معنی می دهد.تا وقتی که ژنی موفق باشد منقرض نمی شود. ژمانی که موفق نبود منقرض می شود. دایناسورها ۲۰۰ میلیون سال بودند و امروز از آنها پرندگان باقی مانده اند چون زمین دچار تغییری شد که امکان زندگی حیوانات بزرگ را کم کرد. داروین متوجه شد در جزیره های زمین تکامل متفاوت عمل کرده است چون نوع موفقیت در مکان و زمان فرق دارد.

 • پوریا

  دلایلی که ثابت میکند روح وجود ندارد :

  http://www.chibegim.com/index.php/fa/say/spirits

 • aytak

  یه سؤال داشتم اگه ما تکامل یافته شامپانزه ها هستیم پس چرا شامپانزه های کنونی انسان نشدن؟ مثال: اسب ماقبل تاریخ(الان وجود ندارد)واسب کنونی.

 • وحید

  خخخخخخ.کلی خندیدیم.برو خودتو آپدیت کن.فکر کردی همه خرن.داروین هه… تیم شما که خداناباوره.به روحم اعتقاد ندارین پس چرا خودتونو جر میدین که فلانی بهمان کارو کرد… تو مولکولهای اکسیژن رو میبینی؟پس نیست دیگه.میگی دوران باستان بعد حرف از داروینی میزنی که فسیل شده و دونه دونه فرضیه هاش داره رد میشه.جاذبه رو چی؟هر سوالی جوابی داره که باید راهشو پیدا کرد از طرق مختلف.الان بچه ۱۳ ساله هم وزن روحو میدونه که ۲۱ گرمه.فیلمش ساختن به کارگردانی فارتین داروین.۱۰۰۰ تا دلیل واسه اثبات روح هست.ضمنا تو کارکرد انگشتای پا رو نمیدونی نگو به درد نخور.خیلی کارایی داره 🙂 ضمنا من دییسم هستم.انقدر هم پر صحبت نکن.خواستی جواب رد مقاله ی چرتتو محکمه پسند میدم.یا کوروش

  • Baran Bahari

   دوست گرامی این پرسشهای ساده و بچه گانه براحتی بوسیله ی علم و دانش امروز پاسخ داده شده است. ما ۶ حس داریم و ابزار (مانند میکروسکوپ) هم به کمک حواس ما می آیند تا بتوان نادیده ها و نا شنیده ها را دید. جان لاک فیلسوف بزرگ غرب اولین بار کشف کرد که هر آنچه شناخت در ما هست از تجربه است.

  • amir

   کلا به هیچیت کار ندارم که تند تند اومدی یه سری کلماتو هدر دادی!
   او یا کوروش از همه جالبتر بود واسم! “یا” کلمه عربیه ها وطن پرست عزیز 🙂

 • الهه

  اگه ما گونه تکامل یافته میمون ها و شامپانزه ها هستیم چرا بعضی از شانپانزه ها و میمون ها کماکان میمون و شامپانزه باقی موندن و تکامل پیدا نکردن و به شکل ما در نیومدن؟

  • Baran Bahari

   تمام گونه های امروزی تکامل یافته از اجداد خودند ولی تکامل مانند یک درخت شاخه شاخه است و همه ی گونه های موفق تا وجود داشتن موفقیت در جهان خواهند ماند.

 • الهه

  سلام اگه ما گونه تکامل یافته ی شامپانزه ها هستیم چرا هنوز خیلی از شانپانزه ها شانپانزه موندن و تکامل پیدا نکردن؟

  • Baran Bahari

   تکامل مانند یک درخت است که شاخه شاخه می شود. زیر شاخه های موفق هم می توانند ادامه نسل پیدا کنند و راه تکاملی دیگری را بروند.

 • جوابتو بشنو

  ببین !!!! خدا شفات میده … فقط درمانتو جدی بگیر و وسط کار ولش نکن اینا دلیل بود آوردی دانشمند ؟؟ روح و ذهن و جسم ارتباط دوطرفه کامل با همدیگه دارن و اختلال هر کدومشون تاثیر روی مابقی میزاره … این جواب قسمتی از حرفای چرت و پرتت بود چون بیشتر از چند خط ارزش خوندن نداشتن اراجیفت.. که اون هم البته اتلاف وقته…لازمه بدونی من به شدت آدم ضد مذهبی هستم اما مثل حضرت (آغا) در اعماق چاه نادانی برای خودم با خشت کلمات و سفسته قصر نساختم. و حرفی که میزنم طبق تجربه خودم و دیگران دارم میزنم نه بر اساس نظریه فقط (( ۱ )) نظریه پرداز

 • جوابتو بشنو

  barane bahari : chand sal dars khondi ta az haghighate donya enghad aghab bioftio dor beshi ? cheghadr motaleeye zamini kardi be omide dast peyda kardan be etelaati ke aslan zamini nist ? karet mesle ine ke rafti koli ro keshavarzi tahghighat kardio motaleye roye giahan kardi ta be javab e in soal beresi : chand kahkeshan dar hasti vojod darad ???? vaghteto talaf kardi azize man

 • نوید

  عکس گرفته شده ی زیر با نام “The Brown Lady” معروف ترین و معتبرترین عکس گرفته شده از یک خانم روح در دنیاست. تصویر روح مربوط به یک خانم انگلیسی به نام “Lady Dorothy Townshend” است. این خانم همسر آقای “Charles Townshend” در نورفلوک انگلستان، در اوایل سال ۱۷۰۰ بود. مرگ او مربوط به سال ۱۷۲۶ میلادی است. روح او یک بار در اوایل سال ۱۸۰۰ توسط شاه “George IV” انگلستان و بار دیگر در سال ۱۸۳۵ توسط “Colonel Loftus” که برای تعطیلات کریسمس به آن منطقه رفته بود دیده شد.

  این عکس معروف در سپتامبر ۱۹۳۶ توسط “Captain Provand” و “Indre Shira” دو عکاسی که مامور گرفتن عکس از “Raynham Hall” برای مجله ی “Country Life” بودند، گرفته شده است.

  منم به ادیان هیچ اعتقادی ندارم همچنین به خدایی که در ادیان بهش اشاره شده ولی این دلیل نمیشه که روح و ما وراء الطبیعه وجود نداره

  اقای به اططلاح روشن فکر من بیشتر از ۱۰۰بار تجربه خروج از کالبدفیزیکی داشتم کافیه چندسالی مراقبه کنی و نحوه بیدارسازی انرژی کندالینی رو یاد بگیری

  راستی یه کمی هم درباره فیزیک کوانتوم تحقیق کن …

  https://www.facebook.com/safire.rooh

 • ARaSH

  بر اساس متن قرآن خداوند روح خود را در “آدم” دمید و مجسمه زنده شد

  دقیقا کدوم آیه از متن قرآن مده نظرتونه ؟ چون در تمام آیات خدا میگه “انسان را آفریدم و از روح خود در او دمیدم” که این یعنی روح جدا از انسان است و هیچ ربطی به فعالیت ها و تصمیم گیری های انسان ندارد ! روح فقط به عنوان یه نصیحت کننده است نه چیزه بیشتری !

  امروز می دانیم که چرا انسان پنج انگشت پای بدرد نخور دارد! چون نیاکان انسان از درختان به کمک دست و پا بالا می رفتند و آویزان می شدند، ژنی که در انسان کاربردش را از دست داد .

  انگشتان پا بسیار هم مفید هستند، شما اگر انگشتان پایتان نباشند تعادل خود را از دست می دهید ! در ضمن اگر غیر مفید هستند چرا الکی زحمت حمل کردنشان را می کشید، قطعشان کنید راحت !

  اون موجوداتی که به عنوان تکامل یافتگان نسل میمون ها هستند چیزی به غیر از انسان هستند، فقط از لحاظ ظاهری شبیه انسان هستند، آن ها همان موجوداتی هستند که به عنوان انسان های اولیه شناخته می شوند یاهمان غارنشینان ! آن ها هیچ وقت دارای شعور نبودند !

 • babak Kaeed

  سلام اینکه انسان بتونه اعتقاداتش خودش انتخاب کنه قابل تحسین وخوب، منم موافق تقلید درهیچ باوری نیستم حتی درمورد خدا اما توصیه میکنم خوب تحقیق کنید، نظرات افراد متخصص طرف مقابل رو هم بشنوید،اگرفردی به شما از آینده خبر بده چطور توجیحش میکنید ومیگید روح وجود نداره ویا کیفیتی ازمغز مادی چون هوش فقط میتونه برمبنای داشته های ما حکم کنه اونم طبق ظوابط مشخص

 • سپهر

  سلام به همه شما بی دینای عزیز لطفا برین کتاب نیرنگ تکامل نوشته هارون یحیی رو مطالعه کنین بعد بیان اینجا چرت و پرت بگین تکامل فقط یه فرضیس که خیلی از دانشمندا ردش کردن چون فقط تفکرات احمقانه یه کسیه که هیچ سر رشته ای از زیست شناسی نداشته بعدشم تا دانشمندای مطرح امروزی میان به تکامل ایراد میگیرن طرفدارای تکامل در جواب فقط بلدن بگن تصادفیه تصادفیه اگه به این دیوونه ها بگی این ماشین لوکس آخرین مدل چطوری و بوسیله کی ساخته شده میگن بعله تصادفی بوجود اومده همین طور خود به خود برین خودتونو مسخره کنین
  تازه یه چیزیم که فرضیه تکامل رو رد میکنه همین فسیلایین که تازه کشف شدن بعدشم روح یه بعد غیر مادی نمیشه با آزمایشای پزشکی که آزمایشای مادی هستن بیان یه چیز غیر مادی رد کنن . بوس بوس

 • فرهاد

  درود به نویسنده این مقاله ارزشمند
  من یک سوالی دارم که فکر می‌کنم شما با مطالعاتی که در فرگشت داشتید، ممکنه جوابش رو بدونید.
  یکبار در صحبتهای بهرام مشیری پیرامون مبحث مغالطات شنیدم که گفت: بقول اون دانشمند انگلیسی: حواس پنجگانه انسان در فرگشت به بهترین تکامل رسیده، اما مغز او (احتمالا منظورش خِرد و هوش باشه) خیلی عقبتره، و اینه که انسانها رو بسادگی میشه فریب داد.

  حالا سوالم اینه که آیا منظورش از “دانشمند انگلیسی” داروین بوده؟
  خیلی جستجو کردم که اصل این جمله و گوینده‌ش رو پیدا کنم و هنوز موفق نشدم.
  اگر بتونید کمکی بکنید سپاسگزار میشم.

  ضمنا درودی به باران بهاری می‌فرستم که در کامنتها انقدر خوب پاسخ داده.
  متاسفانه بعضی از دوستان مصداق همون جمله‌ی دانشمند انگلیسی مزبورند که خِردشون بخوبی حواسشون تکامل نیافته و به این راحتی طوق بندگی یک مشت دزد و راهزن گنده‌گوی هزار سال پیش رو به گردن انداخته‌ن و حاضرم نیستن از بردگی و نوکری بیرون بیان و راست‌قامت و سربلند مثل یک انسان آزاد زندگی کنن!.