باردیگر فرزندانمان را در سفر راهیان گور به خاک و خون کشاندند آیا بازهم نشسته ایم؟ ۴

پیش گفتار

رژیم ضد انسانی ولایت فقیه که با منطق و استدلال از عهده افراد پا به سن گذاشته و تجربه دیده اجتماع بر نمی آید، مانند گرگ و درندگان دیگرکه به سراغ شکارهای نوپا و خردسال می روند، برای شستشوی مغزی و زهرپاشی و به کام خود درآوردن، شکار خود را از میان کودکان و جوانان ساده دل و زود باور بر می گزیند. راههای شستشوی مغزی این جوانان بدینگونه است:

۱- شستشوی مغزی در مدارس

ساده ترین و آسانترین راه شستشوی مغزی و گمراه کردن نونهالان کشور، تغییر کتابهای درسی، آموزش مطالب انحرافی از تاریخ، جغرافیا، وارونه جلوه دادن حقیقت های دین کشتارگر اسلام، مسخ و نادیده گرفتن تاریخ شکوفای ایران کهن، آموزش سرودها و گفته های دینی که فاقد هرگونه منش اسلامی و ویژگی های اخلاقی است، و مانند آن.

اتوبوسی به نام اتوبوس هوس در سفری مرگبار بنام راهیان گور که بر اثر حیله و نیرنگ آخوند جنایتکار به کام مرگ کشیده شده و فرزندان ما از استان کرمان را در آتش ظلم و ستم رژیم ضد انسانی به خاک و خون کشانده است. نفرین بر آخوند و آخوند مسلک که چنین جنایاتی را بی پروا مرتکب می شود.

اتوبوسی به نام هوس استان کرمان را در آتش ظلم و ستم رژیم ضد انسانی به خاک و خون کشانده است. نفرین بر آخوند و آخوند مسلک که چنین جنایاتی را بی پروا مرتکب می شود.

۲- سخنرانی برای جوانان

خامنه ای با شماری از آخوندهای حیله گر و هم جنایتکار مانند خودش، در گوشه و کنار هرشهر با برپایی مجالس اعم از جشن و سوگواری و یا به بهانه های دیگر دینی، افکار مسموم و ضد انسانی خود را به مغز دست نخورده و پاک جوانان تزریق می کنند وبه آسانی از فرشتگان و نیکو صفتانی بی آلایش و پاک، دیو و غول هایی بدقلب و خون آشام تبدیل می سازند. جوانان مسخ شده و تغییر بنیادی داده بسیجی که با از دست دادن انسانیت و پاکی، به حیواناتی درنده درآمده و در برابر ملت ایستاده اند، از این نمونه است.

شستشوی مغزی جوانان، راههای گوناگونی دارد. یکی از آن راهها، جمع کردن آنان با وعده و وعید و سخنرانی کردن و افکار بی آلایش و معصومانه آنان را دگرگون ساختن و دستخوش هوا و هوسرانی های خود قرار دادن است.

شهری در سوگ و عزا فرورفته است. این صحنه شهر بروجن است که جنایات و هوسرانی آخوند با فرستادن جوانان به سفرهای مرگ آور مناطق جنگی، آنان را به کام مرگ کشانده است. نفرین بر آخوند و آخوند تبار باد.

شستشوی مغزی جوانان، راههای گوناگونی دارد. یکی از آن راهها، جمع کردن آنان با وعده و وعید و سخنرانی کردن و افکار بی آلایش و معصومانه آنان را دگرگون ساختن و دستخوش هوا و هوسرانی های خود قرار دادن است.

۳-اردوهای گوناگون

تشکیل اردوهای مسافرتی مانند اردوهای تابستانی، اردوهای زیارتی، و مانند آن از این نمونه اند. هدف از این اردوها، فرستادن جوانان به سفر و در جایگاههایی است که رژیم به کمک مزدوران و جیره خواران خود بتواند در محیط های سربسته، دور از چشم پدر و مادران، و دور از دید هر روشنگر و یا انتقاد کننده ای، خرافات و افکار انحرافی خود را در مغز نوجوانان و جوانان جایگزین نموده، آنان از هر درست اندیشی و خردمندی جدا و کنار گذاشته شوند.

نمونه هایی چند از کشتار جوانان در سفر هوسرانی آخوند بنام راهیان نور را در این جدول می یابید. به هرحال، کار آخوند کشتن است، چه بر چوبه دار باشد، چه در تصادف بی مورد در جاده ها، و یا اعتیاد، خودکشی و دهها نمونه و مورد دیگر.

نمونه هایی چند از کشتار جوانان در سفر هوسرانی آخوند بنام راهیان نور را در این جدول می یابید. به هرحال، کار آخوند کشتن است، چه بر چوبه دار باشد، چه در تصادف بی مورد در جاده ها، و یا اعتیاد، خودکشی و دهها نمونه و مورد دیگر.

۴- راهیان نور

راهیان نور را که به درستی باید آن را راهیان گور نامید، یکی دیگر از اعمال جنایت کارانه رژیم است. رژیم با برنامه شیطانی خود هرساله دانش آموزان دختر را از شماری مدارس شهرهای گوناگون با اتوبوس های کهنه و فرسوده و با رانندگی افرادی بی صلاحیت و بدون کنترل، به منطقه جنگی خوزستان می فرستد تا با دروغ پردازی و شعبده بازی، منطقه های جنگ ۸ساله میان ایران و عراق را به دانش آموزان نشان دهد. جنگی که ساخته و پرداخته خمینی نابه کار بود و چند سد هزار از نوجوانان و جوانان چشم و گوش بسته کشورمان را به کام مرگ کشید و سرانجام با بالا کشیدن زهر خمینی و شکست و افتضاح فاحش و زیان های مالی فراوان با دیدگان اشکبار و حسرت دل مردم ایران پایان یافت.

هرساله در یک و یا چند شهر مردم جمع می شوند تا از عزیزان ازدست رفته و گل های پرپر شده خود به دلیل هوسرانی و برنامه پلید شستشوی مغزی آخوند، تشییع جنازه به عمل آورند. به راستی آیا دیوی سیه دل تر و خطرناکتر از آخوند در جهان وجود دارد؟. این بیشرفها، با بیرحمی و جنایت های خود، روی هیتلر و استالین را سفید کردند.

هرساله در یک و یا چند شهر مردم جمع می شوند تا از عزیزان ازدست رفته و گل های پرپر شده خود به دلیل هوسرانی و برنامه پلید شستشوی مغزی آخوند، تشییع جنازه به عمل آورند. به راستی آیا دیوی سیه دل تر و خطرناکتر از آخوند در جهان وجود دارد؟. این بیشرفها، با بیرحمی و جنایت های خود، روی هیتلر و استالین را سفید کردند.

برداشت آخوند از راهیان گور

نتیجه و پیامد این سیاست ابلهانه رژیم، موجب گردیده که هرساله تعدادی از این اتوبوس های فرسوده، تصادف نموده و یا به دره پرت شود و شماری از دختران عزیز سرزمینمان را به کام مرگ کشاند. بردن این دانش آموزان ناآگاه بدون موافقت و رضایت خانواده آنان انجام می گیرد. به دانش آموزان وعده داده می شود که نمره درسی آنان را زیاد کنند و احتمالن بدانان قول استخدام پس از بازگشت (اگر بازگشتی در کار باشد) داده می شود.

فرستادن دختران جوان به اینگونه سفرهای مرگبار، از چند دیدگاه هدف های آخوند را تأمین می کند:
الف-آنان را شستشوی مغزی می دهد تا در برابر پدر و مادر خود ایستاده و به نفع رژیم با آنان به یک و دو گفتن پردازند.
ب- آنهایی که کاملن مسخ شده و تسلیم افکار شیطانی آخوند شوند، آمادگی آن را دارند که در آینده به لباس بسیجی درآمده و با رودر رویی ملت ایران، دست به هر خیانت و جنایتی بزنند. آنهایی که بر اثر تصادف اتوبوس قراضه و در میان آهن پاره ها جانشان را از دست دادند، گرچه خانواده خود را برای همیشه در سوگ و ماتم می گذارند، ولی از دیدگاه آخوند جنایتکار اهمیتی ندارد و بهشت دروغین در انتظار آنان است.

اینست پیامد هوسرانی آخوند. فرزندان ایران به دستور و خواست آخوند جنایتکار با اتوبوسهای فرسوده و رانندگانی بی انضباط راهی بیابان های خوزستان می شوند و در مسیر راه به دلیل های گوناگون چپ شدن اتوبوس، تصادف... به کام مرگ فرو می روند. هرساله خانواده های بیشماری در کشورمان به سوگ فرزندان خود می نشینند. همه برنامه ها به خواست و در راه هوسرانی آخوند انجام می گیرد.

اینست پیامد هوسرانی آخوند. فرزندان ایران به دستور و خواست آخوند جنایتکار با اتوبوسهای فرسوده و رانندگانی بی انضباط راهی بیابان های خوزستان می شوند و در مسیر راه به دلیل های گوناگون چپ شدن اتوبوس، تصادف… به کام مرگ فرو می روند. هرساله خانواده های بیشماری در کشورمان به سوگ فرزندان خود می نشینند. همه برنامه ها به خواست و در راه هوسرانی آخوند انجام می گیرد.

تاریخچه جنایت راه گور رژیم

به راستی می توان گفت که فرستادن هرساله دانش آموزان بیگناه به سفر مرگبار مناطق جنگی، جنایت دیگری است که اثر شوم آن بر پیشانی هر آخوند فرومایه و ضد انسان نوشته می شود. خامنه ای در این جنایت هم مانند سدها جنایات پیش آمده دیگر شریک، و دستش به خون جوانان این کشور آلوده است. از چند سال پیش تا کنون، به شرح زیر با بلند پروازی آخوند فرزندان ما در تصادم و واژگونی اتوبوس های قراضه به خاک و خون کشیده شدند:
۱- تصادف یک دستگاه اتوبوس حامل کاروان راهیان نور در۲۵ اسفند ۱۳۸۶ که در جریان آن ۲۲ دانش آموز کشته شدند.
۲-ششم فروردین ۸۷ در جریان واژگون شدن یک اتوبوس دیگر راهیان نور، ۲۷ دانش آموز جان باختند.
۳- پانزدهم بهمن ۱۳۹۰، به دلیل تصادف یک اتوبوس دیگر راهیان نور دربروجرد جان ۳ دانش آموز را گرفت و۱۳ نفر دیگر زحمی شدند.
۴- مهر ۱۳۹۱ در جریان تصادف یک اتوبوس حامل دختران بروجنی، ۲۶ دانش آموز دختر کشته، و۲۳ دانش آموز دیگر زحمی شدند. ۵- روز سه‌شنبه، ۵ فروردین یک دستگاه اتوبوس راه گور که از استان کرمان عازم خوزستان و مناطق مصیبت زده جنگی خمینی بود، در محور طلائیه استان خوزستان بر اثرواژگونی به مرگ دست کم ۹ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر انجامید.

این چند فرتور گویای جنایتی بنام کاروان های راه نور است که چگونه رژیم ضد انسانی برای شستشوی مغزی و تبلیغات زهرآگین خود، فرزندان سرزمینمان را همه ساله به کام مرگ می کشاند و خانواده های بسیاری را در سوگ و ماتم می نشاند. نفرین و لعنت بر این رژیم ضد انسانی.

این چند فرتور گویای جنایتی بنام کاروان های راه نور است که چگونه رژیم ضد انسانی برای شستشوی مغزی و تبلیغات زهرآگین خود، فرزندان سرزمینمان را همه ساله به کام مرگ می کشاند و خانواده های بسیاری را در سوگ و ماتم می نشاند. نفرین و لعنت بر این رژیم ضد انسانی.

نکته پایانی:

از سالیانی پیش تا کنون، به دستور خامنه ای جنایتکار، با تشکیل سازمانی بنام “بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس” برای تبلیغات و شستشوی مغزی مردم ناآگاه ترتیب داده شده که علاوه بر هزینه هنگفت و سرسام آور و تحمیل بر بودجه کشور، موجب کشتار و زخمی شدن شمار زیادی از فرزندان ما، و سوگواری صدها خانواده می گردد و با وجود آن که این جنایات تاکنون هرسال تکرار می شود، بازهم آخوند ۵ تومانی به جای آن که از به خاک و خون کشیده شدن فرزندان ما ناراحت و نگران باشد و اظهار اندوه و تأسف کند از رو نرفته و با وقاحت و بیشرمی این سفرهای مرگبار را ضروی و خوب ارزیابی کرده است. به راستی نفرین و لعنت بر آخوند و نسل آخوند که این چنین بدقلب، جنایتکار، و بی حیا است.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . هرکس که به برنا مه های رژیم آخوندها همکاری کند و به آن تن دهد، در ما ند گا ری این رژیم که به غارت و تجزیه کشور
  ختم می شود ، کمک کرده و جایش در جهنم است. حالا می خواهد این برنامه راهیان نور باشد ، میخواهد بازدید از مناطق جنگی باشد ، میخواهد سر زدن به اماکن مقدس و زیارتگا ها باشد ، میخواهد این برنامه ها تفریح و سرگرمی باشد ، میخواهد شرکت در کلاسهای آموزشی باشد ، و خلاصه میخواهد هر
  برنامه ئی که این رژیم آخوندی در آن دست دارد ، و به ماندگاری این رژیم که به غارت کشور و تجزیه کشور ختم می شود ، باشد .
  افرادی که در این برنامه های مختلف رژیم ، با رژیم همکاری می کنند و به آن تن در می دهند ، بدانند که با تن در دادن به برنامه های این رژیم ، به بیشتر ماندگار ماندن این رژیم کمک کرده و به بیشتر غارت شدن و بیشتر تجزیه کردن ایران کمک کرده و شریک جرم آخوندها می شوند. پدر و مادران نیز باید در اینگنه موارد مواظب فرزندان خود باشند و به خواسته های این رژیم تن در ندهند . و اگر در این مورد بی توجهی بکنند ، مانند فرزندانشان ، شریک جرم آخوندها ، در ایران خراب کردنها ی آخوندها و به باد غارت دادنها ی آخوندها و تجزیه کشور ایران ، شریک جرم آخوندها میشوند . شاید بچه ها و پدر و مادرهای آنها به گویند ، همکاری با این رژیم و تن در دادن به خواسته های آخوندها باعث می شود که در آینده ما را استخدام کنند. اولا اگر هم بر فرض استخدام به کنند ، همه شما را استخدام نمی کنند. گیرم هم اگر تعدادی از شما ها را هم استخدام به کنند ، فردا پس فردا این رژیم می تواند از شما استخدام شدگان ، برای رسیدن به آمال و آرزوها و هدف های خودش از شما به عنوان نیروهای سرکوبگر و جاسوس بر علیه ملت ایران استفاده کند ، که نتیجه این کار هم به بدبخت شدن هر جه بیشتر ملت ایران و غارت شدن این ملت به وسیله آخوندها ، و تجزیه هر چه بیشتر کشور ایران ختم می شود و در آن دنیا هم جهنمی خواهید شد .

  • علیرضا

   به کوری چشمتان ما از شهادت هراسی نداریم…

   • usef

    یعنی من عاشق شماهام، شماهایی که هنوز هم هستین !

 • تفنگ چخماخی

  میدونی چی میگم….در این که اتو بوس تصادف میکنه شکی نیست…..در ضمن مدیر سایت جون مامانت یه ایمیل برام بزن خیلی دوس دارم باهات حرف بزنم…
  با تشکر… لبریزم.بای گود