فروش دختران به قاچاقچیان در افغانستان، به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ۳

میزان تولید مواد مخدر در افغانستان

بی گمان افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است. بنا به گزارش سازمان ملل، تولید مواد مخدر افغانستان در سال ۲۰۱۲ به میزان ۷۴٪ تولیدآن در جهان و ۴۹۰۰ تن بوده است. در حالی که تولید سال پیش از آن یعنی ۲۰۱۱، به میزان ۳۰٪ بیشتر گزارش شده است. گزارشی که هم اکنون در نشریه مترو Metro به تازگی در انگلیس به چاپ رسیده است، میزان تولید مواد مخدر افغانستان را ۹۰٪ جهان می داند. یعنی همه کشورهای جهان سوای افغانستان تنها ۱۰٪ مواد مخدر را تولید می کنند.

دختر ۸ ساله ای که در کابل به قاچاقچیان فروخته شد. از وقتی طالبان در افغانستان سایه افکنده، فروش دختران و زنان رواج و رونق بسیار بالایی پیدا کرده است.

دختر ۸ ساله ای که در کابل به قاچاقچیان فروخته شد. از وقتی طالبان در افغانستان سایه افکنده، فروش دختران و زنان رواج و رونق بسیار بالایی پیدا کرده است.

عاقبت خیاط در کوزه افتاد

داستان خیاط در کوزه افتاد را همه ما شنیده ایم. این حکایت مردم افغانستان است که هرچه بیشتر مواد مخدر تولید می کنند، گروه بیشمار تری از مردم آن کشور در دام اعتیاد گرفتار شده اند. به گفته دیگر، اگر افغانها ندانسته برای دیگران تله گذاشتند، خود نخستین شکاری بودند که در تله گرفتار شدند. باز هم سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ گزارش داد که یک میلیون از مردم افغان از سن ۱۵ تا ۶۴ در دام مواد مخدر گرفتار شدند. بی تردید هم اکنون شمار معتادان افغانستان از یک میلیون هم بالاتر بوده، و شهر شورتپه از ایالت بلخ که در سر راه و در مسیر گذر مواد مخدر و قاچاق آن به کشورهای دیگر می باشد دارای اعتیاد بیشتر و شرایط بدتر می باشد. در حالی که سالانه تنها به میزان ۱۰،۰۰۰نفر درمان می شوند.

عبدالرحیم موتار معتادی که به دلیل بدهکاری خواهر ۱۸ ساله اش را به قاچاقچیان فروخت.

عبدالرحیم موتار معتادی که به دلیل بدهکاری خواهر ۱۸ ساله اش را به قاچاقچیان فروخت.

داستان فروش فرزندان و خواهران

همیشه گفته اند که اعتیاد به مواد مخدر، ریشه برافکن و خانمان برانداز است. زیرا اعتیاد به مواد مخدر آن چنان جلو چشم های فرد را می بندد که نمی تواند جلو پایش را ببیند و آنچنان عقل و خرد او را از میان می برد که حتی عزیز ترین فامیل خود را نیز با بی پروایی فدا می کند و اندک نگران و دلهره ای ندارد.
گزارش زیر از نشریه مترو به خوبی روشنگر این نوشته است:

۱- عبدالرحیم موتار ۳۶ ساله یکی از هزاران معتاد افغانی است که سرنوشتی شوم و عبرت انگیز دارد. سیما همسر ۲۲ ساله، مدینه دختر ۴ ساله، ذبیح الله، کودک ۲ ساله، مادر ۵۸ ساله و همچنین برادرش همگی معتاد به مواد مخدرند. عبدالرحیم دختر خود را از ۲ سالگی برای آن که ناآرامی نکند و به خواب رود، به زور معتاد به مواد مخدر کرد. او برای تأمین هزینه های اعتیاد و پرداخت بدهی ها، خواهر ۱۸ ساله اش تازه گل را برای دریافت مبلغی حدود ۴۰۰۰ پوند به فروش رساند. عبدالرحیم از این که خواهرش را با دریافت پول فروخته نگران نیست، بلکه از این ناراحت است که چرا پول آن را به جای خرید ملک و یا اتوموبیل در راههای بیهوده تلف کرده است.

۲- شاه بی بی ۲۴ ساله در کمپ دیگری می گوید که به خاطر ۳۷۷۰ پوند بدهکاری که شوهرش به دلیل اعتیاد در کشورهای عربی به بالا آورده بود، او ناچار شده دو دختر خود فریده ۸ ساله و پروینه ۶ ساله را به قاچاقچیان بفروشد. برادر شاه بی بی توانست با پادر میانی فریده ۸ ساله را از فروش به قاچاقچی نجات دهد ولی این دختر ناچار است با یکی از بستگان خانواده آنان ازدواج کند.!

این ویدیو سرگذشت تهدید قاچاقچیان برای ربودن دخترک ۶ ساله برای سکس، و مخالفت و جلوگیری مادر، به خوبی نشان می دهد.

تجارت مواد مخدر در ایران

گزارش دیگری می گوید که میزان تولید تریاک در افغانستان در سال گذشته حدود ۵۵۰۰ تن بوده است. چنانچه این تریاک به هروئین تبدیل شود، معادل ۵۵ هزار کیلو خواهد بود که ارزش آن در بازار جهان به میزان ۸۵ تا ۱۰۰ میلیارد دلار است. بنا به آنچه گفته شده، نیمی از تولید تریاک افغانستان یعنی حدود ۳۰۰۰ تن از ایران می گذرد که بخشی از این آن مصرف داخلی دارد و بخش بیشتر از آن ازایران به سوی کشورهای اروپایی قاچاق می شود.

بی تردید، ترانزیت این حجم از مواد مخدر با قیمتی که دارد نمی تواند کار چند خرده پا و یا مواد فروش ساده باشد. پشت این جریان یک عده به عنوان مافیای جهانی با سرمایه های بسیار زیاد قرار گرفته اند . در ایران چه گروهی و یا چه کسانی این کار را رهبری می کنند که کسی نمی تواند آنها را شناسایی و دستگیرکند؟. بنابراین، نباید از نقش سپاه و مرکز خلافت خامنه ای و آقا زاده ها به ویژه آقامجتبی در این کارغافل شد. نقش ریاست جمهورهای اصلاح طلب و یا تمامیت خواه و یا آقای روحانی به عنوان کسی که با شعار تدبیر برای ایران، مورد قبول رهبری نظام حاکم قرار گرفته برای مبارزه با این مافیا تا چه حد بوده و هست موضوع قابل بررسی دیگر است.!

کشت خشخاش در افغانستان که هیچگاه از سوی آمریکا و انگلیس از وسعت و گسترش آن جلوگیری نشد، و برعکس از سوی قاچاقچیان، پاسداران، و سودجویان دیگر مورد تشویق نیز قرار گرفت.

کشت خشخاش در افغانستان که هیچگاه از سوی آمریکا و انگلیس از وسعت و گسترش آن جلوگیری نشد، و برعکس از سوی قاچاقچیان، پاسداران، و سودجویان دیگر مورد تشویق نیز قرار گرفت.

از آنچه گذشت:

بیش از ۹۰٪ میزان مواد مخدر جهان مانند تریاک و هرویین، هرساله به میزان ۵،۵۰۰ تن تریاک و یا ۵۵ هزار کیلو هرویین در افغانستان به عمل می آید. پیامد این تبهکاری و عملکرد ضد انسانی بزرگ، اعتیاد بیش از یک میلیون افغانی از کودک ۲ ساله تا پیر زن و یا پیر مرد ۶۰-۷۰ ساله است . اسنان هایی که زورکی زنده اند، ولی زندگی نمی کنند و گهگاه نیز فرزندان دختر و یا خواهران خود را برای پرداخت بدهی اشان به قاچاقچی ها می فروشند.

نیمی از این مواد مخدر از راه قاچاق به کمک پاسداران و وابستگان خامنه ای از مرز افغانستان گذشته وارد ایران می شود که تا کنون بیش از ۶ میلیون زن و مرد جوان ایرانی را معتاد و از زندگی و آدمیت بیرون برده است. همان چیزی که مورد خواست رژیم اسلامی است که جوانان آنچنان در منجلاب غرق باشند تا به دنبال سیاست نروند و رژیم کار دزدی و غارتگری خود را بی درد سر انجام دهد.
بخش بزرگی از این مواد مخدر خانمان برانداز به کمک رژیم ایران، از مرز ترکیه گذشته وارد بازارهای جهانی می شود. خدا می داند چند میلیون از مردم اروپا هرساله به دلیل غرق در اعتیاد به کام مرگ فرو می روند، و یا از هستی و زندگی ساقت شده و در نهایت ذلت و بدبختی روز را به شام و شام را به بامدادان می رسانند.

یکی از صدها مزرعه کشت تریاک در افغانستان که سالانه هزاران نفر را از تندرستی و هستی ساقط کرده و یا به کام مرگ می کشاند.

یکی از صدها مزرعه کشت تریاک در افغانستان که سالانه هزاران نفر را از تندرستی و هستی ساقط کرده و یا به کام مرگ می کشاند.

آمریکا و انگلیس که به افغانستان یورش برده و آن کشور را اشغال کردند، به جای آموزش درست و فراهم کردن امکانات صنعتی و رشد دادن به کشاورزی و دام داری آن کشور، راه و زمینه کاشت تریاک ، تهیه هرویین و قاچاق آن به خارج از افغانستان را آماده و آسان ساختند و ملت محروم و زجر کشیده افغانستان را در این بلای خانمانسوز گرفتار و سرگردان نمودند. جا دارد که ملت های جهان سوم مانند افغانستان و ایران، به خود آمده و بدون آن که به دیگری اجازه دخالت در سیاست مملکت دهند، خود سرنوشت کشور را در دست گرفته و از این آلودگی و نکبت همه جانبه رهایی یابند. به امید آن روز.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . استعمار غرب و یا شرق به وسیله عوامل و سرسپردگانشان در آن کشورها ، چه بلاها ی مختلف که به سر مردم بدبخت آن
  کشورها که نمی آورند. مثلا همین افغانستان . یکی از این سرسپردگان ، طالبان می باشد که به وسیله سازمانهای جاسوسی انگلستان
  و آمریکا و به کمک مادی عربستان و ارتش پاکستان درست شده است . طالبان در راستای منافع غرب در افغانستان کار می کند و بزرگترین پشتیبان تولید کنندگان تریاک و مواد مخدر و قاچاقچیان ، در افغانستان می باشند. برادر کرزی رئیس جمهور افغانستان خود یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان بود . رژیم آخوندی خامنه ای برای امتیاز گیری از آمریکا به وسیله سپاه پاسداران و از طریق قاچاقچیان مواد مخدر افغانستان ، اسلحه و مهما ت در اختیار طالبان می گذارند و در عوض به قاچاقچیان افغانی
  این اجازه را می دهند که از هر راهی که در ایران به خواهند ، مواد مخدرشان را به آن سوی مرزهای کشورهای خارجی مانند اروپا و سایر کشورهای دیگر به فروش برسانند . بودجه ایران که از طریق فروش نفت و غیره تامین می شود ، مقدار زیادی از آن
  صرف دزدی خامنه ای و همپالکی آنها و افراد متملق و بله قربان گو و بادمجان دور قاب چین و دستگاه عریض و طویل بریز و به پاش خامنه ای و پسرش مجتبی و غیره می شود . مقدار زیادی دیگر از این بودجه برای نگهداری از رژیم آخوندی خامنه ای ، رهسپا ر لبنان و حزبالله لبنان و سوریه و عراق و فلسطین و افغانستان و علی اف در آذربایجان شوروی و حکومت خودگردان کردهای عراقی که مرکز توطعه اسرائیل و غرب بر علیه ایران شده است و تبلیغات انتخاباتی نخست وزیر ترکیه و آمریکای لاتین و تبلیغات انتخاباتی کرزی رئیس جمهور افغانستان و شیعیان افغانستان ووووو میشود . مقداری دیگر از این بودجه ، صرف مهمانداری در هتلها از خارجی های افریقائی و آمریکای لاتین و سایر گدا گسنه ها و همچنین اعیاد و جشنهای این رژیم میشود. مقدار دیگر آن صرف نیروها ی سرکوبکر بسیجی و لباس شخصی و نیروهای سرکوبگر نیروی انتظامی و نیروی سرکوبگر سپاه و ارتشی و جاسوسهای رژیم و خبرچین ها میشود . مقدار خیلی جزئی که از این بودجه باقی می ماند صرف دادن حقوق بگیران میشود که در زیر خط فقرهستن و این حقوق بخور و نمیر کفاف زندگی آنها را نمی دهد. رژیم آخوندی خامنه ای برای
  تقویت هر چه بیشتر سپاه چون از نظر بودجه کم می آورد ، به سپاه پاسداران دستور داده استکه در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت
  کند . فرماندهان سپاه پاسداران ایران بزرگترین عامل قاچاق مواد مخدر می باشند. . آنها غیر از وارد کردن مواد مخدر به ایران
  مشروبات الکلی و ورق و نیز در دایر کردن فاحشه خانه ها مخصوصا در دبی دست داشته ونیز در امر قاچاق مواد مخدر به خارج از مرزهای ایران و قاچاق اسلحه دست دارند ….

 • estesmar

  ali hosin, shoma ha ham hey az estesmareh shargho gharb sohbat meykonid , baba jan in melateh irane ke bayad khodesho jamo jor kone kamey motaleh bokon va yad begrireh mesleh gosfand saresho payen nandazeh va donbaleh gosfandaye diegeh bedone fahm az masaeleh doneyad be in va on ray bedeh, on vaght gharbiy va shargi diegeh sareshon kolah nemeytonad bezarand, bebeynam to agar yek koseh bahal bet hal bedeh nemeyri tosh? vazeh soestefadeh kardane gharbi va shrghiyam az irani hamin azizam

 • عافیه

  فروش دختران و زنان شوهردار در افغانستان
  http://alisabah.com/?p=7541