پاسخ به گزافه گویی علی خامنه ای”آقای جنایتکار” در شرکت مپنا ۱۱

شرکت مپنا چیست؟

شرکت مپنا یک سازمان بزرگ نیمه-خصوصی است که عمده ی سهام آن و اکثر مدیران آن و حتی گروه زیادی از کادر کارکنان آن نیروهای سپاهی و بسیجی هستند که از دهه ی ۷۰  به این طرف وظایف پروژه های برق و قدرت در وزارت نیرو را به عهده گرفت. یکی از بزرگترین غولهای اقتصادی خاورمیانه که در اکثر پروژه های عظیم نیروگاهی کشور دخالت دارد. سهام این شرکت هرچند عام است اما تنها ۱۵ درسد آن (احتمالا) در بخش خصوصی است و مدیریت اصلی آن بین فرماندهان سپاه معمولا دست بدست شده است. این شرکت بدلیل نوع فعالیت انحصاری همواره سوددهی داشته  است و  حضور نزدیکان خامنه ای در هیأت رییسه ی آن نشان از علاقه ی رهبر ایران به این گروه تجاری بزرگ دارد که تازگی به بهانه ی روز کارگر در جمع کارکنان این شرکت سخنان گزافی را بزبان راند.

(فرتور بخوبی نشان می دهد که لوکوموتیو ادعایی تولید مپنا چیزی جز زیمنس آلمان نیست!)

(فرتور بخوبی نشان می دهد که لوکوموتیو ادعایی تولید مپنا چیزی جز زیمنس آلمان نیست!)

چرا مپنا ؟

آقای رهبر دوزاری! چرا مپنا را برای بازدید انتخاب کردی؟.  اینها که بیشترشان همان سگان درگاهت هستند و مرتب می بینیشان! غیر از این است که جرأت نداری به میان کارگران حقیقی که دستانشان پینه ی خون بسته است بروی؟.  غیر از این است که مجبوری سراغ این شرکت سوگلیت بروی و از آنها تعریف کنی، بیخبر از این که هزاران واحد کارگاهی و صنعتی ایران در سالهای گذشته تعطیل شده اند؟.  غیر از این که بسیاری از کارخانه ها تا دو سال حقوق عقب مانده ی کارگران را نداده اند؟. خجالت نمی کشی که دم از اقتصاد می زنی وقتی که بزرگترین دزد تاریخ ۲۵۰۰ سال اخیر، خودت و فرزندانت هستید؟.

براستی این ننگی که در تاریخ برای خود گذاشتی و میلیاردها ثروت مردم ایران را در تهران و مشهد بین خودت و واعظ طبسی تقسیم کرده ای را با چه رنگی پاک می کنی؟. جمعیت بیکار ایران بزودی به مرز ۱۵ میلیون خواهد رسید و مردم “کاری” برای “نان شب ” ندارند،آنوقت توی بی خرد می روی در شرکت سوگلی ات که همه قدرت وزارت نیرو و قرارگاه خاتم را قبضه کرده است و دم از اقتصاد می زنی؟. سگ را بارها دیده ام شرم کند ولی تو را (جز روز ترور احمد خمینی) ندیده ام از ملت شرم کنی.

(این لوکوموتیو که بصورت تبلیغی از تولیدات! مپنا است در واقع از آلمان وارد شده بود و دروغ بزرگ روئسای مپنا روشن شد)

نگاهت گرگ است

چشمانت در دل مردم بسان گرگ درنده است. هیچ نور و رحمتی در تو نیست. نباید هم باشد. بقول آغامحمدخان قاجار:”کسی که به خود رحم نمی کند، می خواهی به مردم رحم کند؟”.  روز کارگر است! باید رفت و دستان کارگران را بوسید. کارگرانی که با  ۶۰۰ هزارتومان حقوق باید به تک تکشان دکترای اقتصاد داد. این نگاههای خشن و پر از غرور که به مردم می کنی نشان از بی خردی و طبل توخالی بودنت است. درخت هرچه پربار تر سر بزیر تر. قریب ۲۰ سال است که مردم را با توهم بمب هسته ای به فقر و فلاکت کشانیده ای.

(این چشمان گرگ است که مردم را بسخره گرفته است: آقای جنایتکار)

(این چشمان گرگ است که مردم را بسخره گرفته است: آقای جنایتکار)

تو با توهّم هسته ای نسلها را بباد داده ای

باسوادترین و پر انرژی ترین نسل همه دورانهای ایران را ما در طول ۲۰ سال گذشته داشته ایم، اما چه شد؟. چه شد آن همه تحصیل کرده که امروز بیکارند و به کنج خانه ها خزیده اند و عمرشان با وجود همه ی استعداد و لیاقت در بیکاری و فقر ساخته تو و ساخته ی امثال محمود احمدی نژاد تلف شد و رگه های اعتراضشان را نیز در خرداد ۸۸ بباد دادی؟. هرچند نگارنده بر این باور است که آنچه در ۸۸ کردی نعمتی بود برای مردم ایران که صورت زشت و کریه ،همچنین  سیرت تند و خشن خودت و سگان جیره خوارت را به مردم  نشان دادی.

ایران ۲۰ سال پیش که می توانست زیر نظر سازمانهای بین المللی به تمامی خواستهای مشروعش برسد ، اما تو بودی که زیرآبی رفتی و خواستی ادای هند و پاکستان را در آوری؛ متخصصین هسته ای باید در این مورد نظر بدهند که “جنایتکار! تو اروانیوم ۲۰ درسد را برای چه کاری میخواهی؟”. اورانیوم ۲۰ درسد در موارد خاص و عموما نظامی استفاده می شود. پس توی مریض و جانی که جانی بودنت برای همه روشن است بدنبال این بوده ای که چه؟.

اقتصاد مرد. با شکم گرسنه فرهنگ ساخته نمی شود

فرهنگها و تمدنها در ژمان ثروت و بالندگی اقتصادی بروز و بلوغ یافته اند. فرهنگ ایرانی،یونان و روم، اسلامی، صفوی و عثمانی و فرهنگ غرب همگی در ثروت و اقتصاد زنده بوجود آمدند. اقتصاد ورشکسته نمی تواند شکمها را پرکند، چه برسد به دانش و هنر. چه برسد به فرهنگ. آن فرهنگ دینی مورد نظر خودت هم ،آقای خامنه ای ، تابع این اصل است که شکم گرسنه خدا و پیغمبر نمی شناسد. امروز که بسیاری از خانوادگان ایرانی فرزندان کوچک و خُرد خویش را به کار واداشته اند، انتظار چه فرهنگی از کودکان شاغل در کارگاهها داری؟

(کارتون خوابی و خوابیدن بالای پلهای هوایی یک داستان قدیمی و عادی برای مردم بی تفاوت تهران است)

(کارتن خوابی و خوابیدن بالا ی پلهای هوایی یک داستان قدیمی و عادی برای مردم بی تفاوت تهران است)

استان به استان فرهنگ و اقتصاد مرده است

سرت را از برف بیرون بیاور آقای جنایتکار! بیش از ۲۰ استان ایران به ویرانه بدل شده اند و بیکاری در ایشان بیداد می کند. مردم بخاطر دخالت سگان سپاهیت در هر گوشه از اقتصاد ،توانشان را برای ایجاد کار اقتصادی از دست داده اند. گوشه به گوشه پر است از کارگاههای متروکه و شهرهای صنعتی که ویرانه شده اند. کارخانه هایی که تنها صدای سگهای نگهبان از آن می آید. اگر آمار بدهند، تولید صنعتی ایران بشدت کاهش یافته است ولی خبر از آمار هم در مملکت امام عصر نیست.در این فقر و بیکاری مگر می شود که فحشا و قاچاق و سدها مشکل فرهنگی ببار نیاورد؟. اگر دختران ایرانی را در سنین کودکی از کشور خارج می کنند و می فروشند ،این از فقر است و نه از بی غیرتی.بی غیرت کسی است که می تواند ناصرالدین شاه را بکشد ولی نکشد.

(فقر جایی برای فرهنگ نگذاشته است… فقر یعنی مرگ فرهنگ)

سخن پایانی

مردم ایران بیدار باشند و به حاشیه نخزند. رهبر در تاری که بدور خود تنیده است گرفتار آمده و نمی تواند از یک کارخانه ی صنعتی واقعی و مردمی  بازدید کند . او بطور نمایشی از یک گروه تجاری سپاه بعنوان کارگر و کارخانه بازدید کرده است که نشانه ی بایکوت او از طرف افکار عمومی  و کارگران حقیقی است. او بخوبی می داند که پاسخگوی مطالبات مردم و کارگران زحمتکش نخواهد بود و ممکن است کیلو کیلو تف و نفرین نثارش شود. پس نمایشی مسخره ترتیب داده است و همدستان خود را بعنوان کارگر! نصیحت فرموده است. عجب رهبری و عجب مملکتی هست این!

بن مایه ها

(دعوای قدرت برای بدست گرفتن مپنا)
(دزدیهای میلیاردی در مپنا)
(نقش کلیدی سپاه در مپنا)
(اختلاس سپاه در حوزه نفت)

 • کوروش

  در کشور جمهوری اسلامی( ونه ایران) باوربفرمایید منی که کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) دارم رفته ام
  کارگری و این را هم ننگ نمیدانم چرا؟
  چون هرگز نخواسته ام باورهایم را زیر پا بگذارم و بروم در دم ودستگاه این خودکامگان سرکوبگر
  کار کنم ولی افسوس که نابخردان بسیاری در ازای درآمدی ماهیانه همه چیزشان را می فروشند
  باورشان را آزادی خواهی شان را
  و آری درد درمان ناپذیری که هرگز نگذاشته است تا ایران به مردم سالاری و آزادی برسد همین
  در بند شکم بودن مردم ایران است
  نان نخور و گرسنه بمیر ولی آزاد وسرافرازانه بمیر

  • Montazer

   سلام.از منظر شما معنی آزادی چیست؟اینکه شما ادعا می کنید آزادی نیست و بعدش از هر توهینی دست نمیکشید نشان از این دارد که مواضع دروغین دارید و کسی که با توهین و فحاشی صحبت می کند نشان از حقارتش دارد اما در کشورمان آزادی هست و دروغ گویان مانند شما درک این موضوع را هرگز نخواهید کرد.بدانید که ما تا آخرین لحظه از دینمان و مذهبان و رهبرمان در مقابل خفاشهایی همچون شما که در تاریکی دنبال مکانی برای زنده بودنتان هستید مقابله خواهیم کرد و تا ظهور امام مان و برپایی حق و نابودی امثال شما که از سگان پا در رکاب شیطان هستید ایستادگی و جان دادن را سرلوحه اهداف و زندگیمان میکنیم.شمایی که حتی نهی از منکر نیز در کالبود پوسیده تان جایی ندارد و جز مرگ چیزی برایتان لایق نیست…ننگتان باد…و در درکات جهنم جایگاهتان….
   جوانی از خیل جوانان مقاوم جمهوری اسلامی ایران

   • Baran Bahari

    شما نمی دونید چی گفتید! منطق و عقل رایگان بود ولی امثال شما رایگان هم نمی خواهید این مغز را بکار ببرید… امیدوارم روزی نه چندان دور ،آگاه و آزاده شوید. با سپاس!

   • مهدی

    از رهبرتان یا پدر اصلی تان؟؟؟؟؟؟
    مطمئنا هیچ کسی از جنایت و کشتار هواداری نمی کند مگر اینکه شخص جانی، پدر واقعی اش باشد و ارتباط خونی داشته باشند؟

   • مهدی

    السلام و علیک یابن الشیطان(= محمد مصطفی پسر عبد الله)
    عبدالله نام پدر محمد بود که ۵۰ سال پیش از پیامبری دروغین محمد مرد. پس چرا اسم او عبد الله بود؟
    بسیار واضح است که االه نام بتی در مکه بود که به قریش تعلق داشت و محمد پس از مبعوث شدن کاذب به پیامبری او را به عنوان خدای یگانه معرفی کرد.
    اگر محمد دینی نوین و یگانه را به مردم عرضه کرد چطور نیم قرن پیش از او، نامهایی چون عبدالله وجود داشت؟
    پاسخ بسی ساده است: چون الله خدای یگانه نبوده و نیست و فقط یک بت بزرگ همانند لات و هبل و … بوده که باید به سروری قریش اضافه می کرده که کرده.
    حالا لعنت بر خدایی که شیطانیرا می آفریند که از بهشت رانده و مطرود همیشگی می شود و خود خدا نمی تواند از ورود او به بهشت و گول زدن انسان جلوگیری کند!!!!!!!!! عجب خدای عقب مانده ای حتما برق دزدگیر خانه اش قطع شده که متوجه ورود شیطان دروغین به منزل و رفتن به پیش ناموس متدینین جهان نشده است.
    ضرب المثل بسیار زیبایی هشت که می گوید:
    تا خر در جهان هست خر سوار پیاده نمی ماند.
    تا احمق(دیندار بویژه مسلمان) در جهان است ملاها هرگز فقیر و بی چیز نمی مانند.

  • محسن

   تو اینجا چه گوهى میخورى اینجا ساندیس نمیدن گورتو گم کن

 • نگین

  به عیینه میبینم که کسی که از ازادی دم میزنه خودش ازاد نمی اندیشه.ههه ههه مسخره است
  یک عده پر مدعا وبی سواد وبس.

 • محمد

  آهای فضول محله تا ما بسیجی ها هستیم هیچ گوهی نمی تونید بخورید خیال
  میکنید اگر حکومت دست شما بی ایمان ها بیفتد چه کار می کنید بدتر این وضع
  میکنید برید کشور های دیگه ببینید که توش دین ایمان نیست وضع بدتر این کشور
  اسلامی هه خودتون خسته نکنید عزیزان این فتنه ۸۸ دیدید نتونستید کاری
  بکنید این بدین معنی هه آقا امام زمان کمک ماست ۲۳

  • کاوه آهنگر

   فعلا برین آقا امام زنان موهوم رو از ته چاه فاضلاب خانه های ایرانیان درآورید و بعد افاضات دیگر بفرمایید.
   ما نام دستشویی مان را گذاشته ایم جمکران.
   یعنی محل جمع شدن گه و کثافت. بپا توی گه غرق نشوی عزیز دل برادر (حاج آقا مارمولک)

 • رضا

  همه اش از کثافات اسلام ناب محمدی بوجود آمده است پس ننگ بر اسلام و ننگ بر هر مسلمانی که پیرو این آیین خونخوار و کثیف می باشد.ننگ بر الله که جاکشی محمد رسولولا رو می کرد و محمد پدوفیل و علی قاتل و سگ باز و حسن و حسین خانم باز و … تا مهدی حرامزاده ی موهوم

 • هیچکس

  آقا محمد امیدوارم خدا شمارا به راه راست هدایت کند . دینی که به زور شمشیر برخاست و با همین امر برجاست هرگز از طرف پروردگار نبوده و نیست.