چگونه رژیم اسلامی روی کار آمد و چرا پایدار ماند؟! ۷

فرتور چهره ی نکبت بار آخوند ها را در حال تمرینات نظامی نشان می دهد. آخوندی که از خانه ای به خانه ای دیگر می رفت و روضه می خواند و صدقه می گرفت، امروز نه تنها سرمایه ملت را غارت می کند، بلکه دوره های چگونه کشتن مردم را نیز می گذراند.

فرتور چهره ی نکبت بار آخوند ها را در حال تمرینات نظامی نشان می دهد. آخوندی که از خانه ای به خانه ای دیگر می رفت و روضه می خواند و صدقه می گرفت، امروز نه تنها سرمایه ملت را غارت می کند، بلکه دوره های چگونه کشتن مردم را نیز می گذراند.

از کوزه همان تراود که در اوست

* چرا عده‌ای اینقدر تعجب میکنند از پیدایش و بقای “حاکمیت اسلامی” در “جامعه اسلامی”…!؟
آخوند‌ها خودشان نیامدند، اشتباه نکنید! آمریکا و انگلیس …هم آنان را به ایران نیاوردند، بلکه این ذهن ناآگاه و اسلام گرای بسیاری از مردم، آنها را به ایران کشاند! و اگر ۳۵ سال ملایان همچنان سر کار هستند، برای این هست که مردم (مسلمان ها) نه تنها حضور آنان را عادی می‌دانند، بلکه به نوعی پذیرای ایشان هستند!.

درد ما بی درمان است زیرا:

شوربختانه افزون بر ۹۹ درصد مردم ایران مسلمان هستند، افراطی یا میان رو فرق چندانی نمیکند، آنها به اسلام باور دارند! حال با این حساب چطور میشود برای ایران، یک نظام لائیک یا حتا سکولار با جامعه‌ای آزاد و خوشبخت را پیش بینی‌ کرد…!؟
پر واضح است که چنین رویایی در تضاد با اندیشه‌های اسلامیست! در نتیجه چگونه برخی‌ از مسلمان‌ها توقع دارند که تشکیلاتی غیر از اسلام در راس مملکت قرار گیرد..!؟.

به عنوان مثال؛ مگر در دوران پهلوی نظام غیر دینی برپا نبود!؟ اما شاهد بودیم که دین گرایان بجای برطرف کردن اشکالات، ایجاد حکومت تمامیت خواه دینی را ترجیح دادند… آنها بی‌ درنگ و بی‌ تامل تمام حقوق و خوشبختی‌ خود را به ملایان تقدیم کردند!
اگر اکثریت مردم ایران، دینی غیر از اسلام داشتند، هرگز ایران، ویران نمی‌شد!

آرزوی نگارنده همیشه بر این بوده که ایکاش به جای مسلمان ها، ارمنی‌ها یا زرتشتی ها، یا بی‌ دین‌ها و غیره، جمعیت اصلی‌ کشور را تشکیل میداند! تصور کنید در آن صورت ایران چه شرایطی داشت…!؟. زیرا به عنوان نمونه، در کشور هزار دین و هزار مذهب هندوستان، هرگز چنین تجاوز و بی رحمی و خودکامگی  مانند رژیم اسلامی دیده نمی شود. در آن حالت شما با جمعیت کمتر از یک درصدی ایرانیان غیر مسلمان برخورد میکردید و می دیدید که سطح فرهنگ، خواسته ها، منش و رفتار این عده‌ به هیچ روی شبیه مسلما نهای مقلد و خردباخته نیست و آنها از بقیه افراد جامعه متمایزترند.

آری در کشور اسلام زده ای مانند ایران، سزای جدا شدن از اسلام و نپذیرفتن نوکری و بردگی آخوند مرگ است. این رژیم پربرکت اسلامی تا کنون صدها گورستان و هزاران زندان و بازداشتگاه، و هزاران محل و چوبه دار بر پا ساخته و ۲۰۰ هزار آخوند بی شرافت مفتخور، ضد ایرانی و ضد انسانی نیز مآمور این تجاوزها، کشتارها، قبرستان سازی و مانند آن کرده است. پس از آخوند انتظار دیگری نمی توان داشت.

آری در کشور اسلام زده ای مانند ایران، سزای جدا شدن از اسلام و نپذیرفتن نوکری و بردگی آخوند مرگ است. این رژیم پربرکت اسلامی تا کنون صدها گورستان و هزاران زندان و بازداشتگاه، و هزاران محل و چوبه دار بر پا ساخته و ۲۰۰ هزار آخوند بی شرافت مفتخور، ضد ایرانی و ضد انسانی نیز مآمور این تجاوزها، کشتارها، قبرستان سازی و مانند آن کرده است. پس از آخوند انتظار دیگری نمی توان داشت.

ملتها، گرفتار مذاهب دروغین

به هر جهت آنچه روشن است؛ ادیان و مذاهب دروغی بیش نیستند! ولی‌ اسلام از پوچ ترین و خطرناک‌ترین آنها ‌ست که ذهن پیروانش را به اسارت گرفته و کنترل می‌کند!. خرافات و خردباختگی که بسیاری از مردم ایران گرفتار آنند.
حیرت آور است که پیروان اسلام به اقدامات واپسگرایانه اسلامی که ذات این دین است، بعضا اعتراض‌های پراکنده و غیر منسجمی میکنند!.

زنان مسلمان و اسلام زده بزرگترین دشمنان همجنسان خود و ایران و همه ایرانی ها هستند. خیانتشان موجب بر سر قدرت ماندن این رژیم ضد انسانی است.

زنان مسلمان و اسلام زده بزرگترین دشمنان همجنسان خود و ایران و همه ایرانی ها هستند. خیانتشان موجب بر سر قدرت ماندن این رژیم ضد انسانی است.

فاجعه ای بنام ملت با اکثریت مسلمان

اگر واقعاً مردم ایران (مسلمان ها) به عنوان مثال؛ به قتل و توحش، اعدام و تجاوز، نابرابری، که از سوی دستگاه حاکمیت اسلامی صورت می‌گیرد، اعتراض دارند، بهتر است بدانند که اینها بر اساس سلسله‌ قوانین اسلام انجام میشود، یعنی همان دینی که به آن باور دارند، در مثال دیگر؛ توجه کنید، زنان مسلمان و مسلمان زاده در انتخابات رژیم اسلامی شرکت میکنند، صرف نظر از اینکه به چه فرد یا گروهی رأی

ملت برومند و خردمند اسپانیا پس از هفت سده جنایات اسلام گرایان در آن کشور با اتحاد و همبستگی با یکدیگر مسلمانان را برای همیشه از سرزمین و خاک خود بیرون راندند و از شرشان آسوده شدند. ولی اجداد و نیاکان ما چنان جلوزه و هنری از خود نشان ندادند و در نتیجه در دام و طلسم اسلام و اسلام گرایان باقی ماندند.

ملت برومند و خردمند اسپانیا پس از هفت سده جنایات اسلام گرایان در آن کشور با اتحاد و همبستگی با یکدیگر مسلمانان را برای همیشه از سرزمین و خاک خود بیرون راندند و از شرشان آسوده شدند. ولی اجداد و نیاکان ما چنان جلوزه و هنری از خود نشان ندادند و در نتیجه در دام و طلسم اسلام و اسلام گرایان باقی ماندند.

میدهند، در واقع رأی آنان به مفهوم بزرگترین توهین به خود آنهاست! چرا که در دین‌شان از حقوق برابر برخوردار نیستند!
به عنوان مثال خود آنها مجاز به نامزدی در انتخابات نیستند، چون از دید اسلام که به آن باور دارند، زنان انسان‌های کاملی به شمار نمی آیند!. با این وجود، به جای آنکه به قوانین ضّد زن اعتراض کنند، با مجریان اسلامی همکاری هم میکنند…!

راه چاره در چیست؟

اگر مسلمان ها به ویژه زنان، واقعاً مخالف چنین و بی‌ حرمتی به کرامت انسانی‌ در جامعه بوده و نگران فقدان آزادی و شرایط ناگوار خود هستند، پس به آن پایان دهند! به عنوان موثر‌ترین گام، بایستی نخست اسلام و هر گونه خرافات را از درون خود پاک کنند و سپس بساط حکومت ضّد انسانی‌ اسلام را برچینند. در غیر این صورت میهن هرگز سیمای آزادی را نخواهد دید، لازم است هوشیارانه به موضوع نگریست؛ حتا پس این رژیم، شکل دیگری از اسلام جایگزین خواهد گشت که تفاوت چشمگیری نخواهد داشت، چرا که بزرگترین گروه‌های آپزیشن در در خارج از مرز هم بدبختانه اسلام گرا هستند!

در این ویدیو آخوند بیشرف و فرومایه زن ستیزی اسلام را به رخ زنان می کشد. این مردک حقه باز زنان را وسیله سکس مردان می داند و زن ناچار است هرزمانی شوهرش به هوس افتاد، در اختیار او قرار گیرد. با وجود چنین حیواناتی نباید انتظار داشت که بنا به آمار احمد شهید به ۸۵٪ زنان در قصابخانه های رژیم اسلامی تجاوز شود؟. آیا این جنایت ها در مورد زنان، نتیجه چرند گویی این جانوران نیست؟.

نکته پایانی:

حاکمیت اسلام به خودی خود، نیرو و فرجامی ندارد، در حقیقت توان حکومت، از طریق باور مندان به اسلام تامین شده و تا اکنون ادامه یافته است. از این روی، زمانی سرنگون می شود که امت اسلام زده و اسلام باخته با اندکی شعور و خردورزی به خود آمده و با درک واقعیت های اسلام متجاوز کشتارگر و خانمان برانداز، خود را از شر این شیطان های خون آشآم اسوده سازند.

 • علی حسن

  بنام خدا
  سلام . نویسنده محترم این مقاله جناب کاسپین ماکان . شما درست می فرمائید که زمینه به وجود آندن حکومت اسلامی در ایران به وسیله مسلمان بودن مردم ایران بود , ولی استعمار آمریکا و انگلیس این زمینه را برای به وجود آوردن حکومت اسلامی به مرحله اجرا گذاشتند. شما فکر می کنید در مدتی که کارکنان شرکت ملی نفت ایران در حال اعتصاب به سر می بردند از کجا خود و خانواده اشان و نیز سایر ارگانهای دیگر مایحتاج و معاششان تاأمین می شد؟ نفت صادر نمی شد و پولی در بساط نبود. معاش آنها در طی یکماه و یا بیشتر به آمدن این حکومت به وسیله ریخته شدن کمک ۱۵۰ میلیون دلاری بود که آمریکا در حساب خمینی ریخته بود تا مثلاً با حکومت شاه به جنگد و انگلیس هم همینطور . انگلیس شاه ایران را مجبور کرد که هر چه زودتر از ایران فرار کند و در ضمن انگلیس از سردمداران ارتش خواست که در کار ملاها دخالت نکنند. مسئله دوم که شما در مورد سکس زنان گفتید این استکه آیا تنها زنان مورد هوسرانی مردان قرار می گیرند ؟! و مردان مورد هوسرانی زنان قرار نمی گیرند؟! زن اگر شوهر می کند و مرد اگر زن می خواهد یک مقداری از همسر گزینی اشان به خاطر سکس است و بقیه اش هم در مورد زندگی کردن و در کنار هم بودن و امور زندگی را مشترکاً راه انداختن و غم هم را خوردن و از تنهائی در آمدن و بچه دارشدن و غیره است . شوهر کردن زن و همسر گزینی مرد در ابتدای کار به وسیله تحرک جنسی انجام می شود . به نظر بنده اگر این تحرک جنسی نباشد نه زنان شوهر می کنند و نه مردان زن می خواهند ولی بعداً یک کمی این مسائل در زناشوئی رنگ باخته و مثلاً کمتر شده و جایش را مسائل عاطفه ئی دیگر می گیرد.

  موفق باشید.

 • علی حسن

  بنام خدا

  سلام . .یک چیز دیگری که بنده یادم رفت که خدمت این نویسنده محترم مقاله به گویم , و آن اینستکه , اگر هم دین و مذهب ایرانیان اسلام نبود و دینهای دیگری مثل بهائی و یا زرتشتی بود باز در اثر نداشتن و یا در اثر ندانستن سواد سیاسی حداکثری ملت ایران , باز همین آش و همین کاسه بود و در همین جامعه ایرانی زرتشتی و یا بهائی که مثلاً بود , باز این زمینه فراهم بود و استعمار این بار این زمینه را به عمل تبدیل کرده آنوقت به جای به وجود آوردن حکومت اسلامی , این بار حکومتی بنام حکومت زرتشتی و یا حکومتی به نام حکومت بهائی به وجود می آوردند و باز همین آش و همین کاسه و باز همین بگیر و ببندها و باز

  تجاوز و زندانی و باز اعدام و باز گرانی روزافزون و باز فحشا و بازهم ووووووو . جناب نویسنده محترم باید طرز فکر مردم ایران عوض شود. باید سواد سیاسی حداکثری مردم ایران در زمینه های مختلف بیشتر شود . به نظر بنده عوض شدن این مسائل ربطی به عوض شدن دینها در این مورد ندارد. حداکثر مردم ایران از زنان گرفته تا مردان بعلت فقر اقتصادی و شاید هم نداشتن فرصت , نه کتابی مطالعه می کنند و نه چیزی . و آنهائی هم که وقتش را دارند , مطالعه نمی کنند . کتابخانه های ایران هم کتاب های خوبی که سواد مردم را از نظر سیاسی بالا ببرد ندارد و یا اینکه رژیم نمی گذارد که پای کتابهای سیاسی خوب در کتابخانه ها باز شود و باز هم بگویم آنهائی هم که از نظر اقتصادی وضع خوبی دارند و فرصت مطالعه دارند , به جای مطالعه وقتشان را صرف پول در آوردن و پول روی پول گذاشتن و ویلا خریدن و اتوموبیل خود را تبدیل به احسن و خریدن اتومبیل آخرین سیستم کردن و رقابت و چشم همچشمی های غیر عقلانی کردن و خانه چندین طبقه درست کردن و غیره و غیره می کنند . حالا خود قضاوت کنید.

 • zaidi

  شما که حرف هند را گفتی از همین معلوم است که اصلا اطلاعی نداری و فقط آنچه که
  به شما گفته می شود می نویسی من خودم هندی هستم یک بار آنجا بیا و وضعیت زنان را
  ببین انها بعد از مرگ همسرش زنده سوزنده می شود، در ایام پیریود حق رفتن به
  آشپزخانه ندارد، زن مظهر شیطان است، زن حق اختلاف نظر با همسزش ندارد، فروخته می
  شود و…. همه اینها در دین هندوها وجود
  دارد…….. اسلام زن را ارزش داده است

 • خردمند

  ولایی فکر کنید گول حرفهای فریبانه اون ور ابی ها رو نخورید .غرب مهره خودش را میخواهد که هروقت خواست سرنگونش کند و کسی دیگر سرکار بیاورد

 • tajrobeh tarikh

  اطلس سرخ؛ راز سر به مهر نقشه‌های اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد

  http://news.gooya.com/2017/12/post-10510.php

  ولادیمیر لنین، رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و بنیانگذار دولت اتحاد جماهیر
  شوروی سوسیالیستی در دوران حکومت خود یک پروژه نقشه برداری را کلید زد.
  ژوزف استالین، رهبر حزب کمونیست اتحاد شوروی نیز در دوران جنگ جهانی دوم
  اداره توپوگرافی نظامی ستاد کل ارتش شوروی را تاسیس کرد تا نقشه‌های جهان
  را تهیه کند.

  ——————————————————————————————————–

  این نشان میدهد که
  ۱- روس ها تجاوزگر ، اشغالگر ، و ژنیتیکی امپریالیست هستند فرقی نمیکند تزار باشند ، لنین باشند ، استالین باشند ، یا پوتین
  ۲ – اینکه مارکسیست های روسی به دروغ میگویند که لنین و بلشویک ها از روز اول قرار دادهای استعماری تزاریستی را به لحاظ بشر دوستی باطل کردند ، یک دروغ خنده آور است . چون لنین مجبور بود به لحاظ اقلیت بودن و برای تثبیت کودتای ۲۸ درصدی خودش به همه باج بدهد ( از دولت آلمان که او را سر کار آورد تا همه کشورهای همسایه و غیر همسایه برای فریب آنها )
  لنین برای عوام فریبی و پرت کردن حواس مردم خودش و دیگر جهانیان مثل خمینی و صدام و حسن روحانی و بقیه عوامفریبان حرفهای خوب میزد و با همه قرارداد ترک مخاصمه امضا میکرد حتا با دشمنان دیرینه ( صدام و ملاها به هنگام حمله امریکا ، صدام و عربستان و کویت و بختیار و رامسفلد به هنگام حمله به ایران ، خمینی با سران ارتش ، بانوان نگران ، دگر اندیشان ، حتا امریکا و غرب منافقانه برخورد کرد و گفت همه آزادند ، آب و برق مجانی ، اتوبوس مجانی ، آقای فرمانده ارتش تو نمیخواهی آزاد باشی ؟ ما فقط با شاه مخالفیم با امریکا و غرب کاری نداریم ، ما میگوییم اگر پدران ما شاه را برگزیدند ما حالا نمی خواهیم ! ، روحانی همه میدانید که به عنوان یک غرب گرا آمد تا روابط با غرب را درست کند در عوض کاملا روسی شد و به سپاه و خامنه ای پیوست و حالا از آنها هم جلو زده ، حتا قوه قضاییه روس پناه رژیم میگوید او تقاضای شنود میدهد ، سپاه میگوید او تقاضای موشک پرانی میدهد ، زنان در دولت او به سیاه چال افتادند ، آزادی و دموکراسی مرد ، اقتصاد به ورطه فسادهای کلان تر افتاد ، پنهان کاری به حد اکثر رسید . اموال ملت بیش از پیش به دهان گشاد عربهای تروریست و دهان همیشه باز غارتگران روسی ریخته شد و ملاها و ارگانهای فاسد آخوندی و نظامی بیش از پیش بودجه گرفتند .)

  مردم ایران دیگر فریب این چیزها را نمی خورند . این بی اعتمادی که امروز مردم ایران به ان دچار شده اند بیش از هر حمله خارجی و هر فشار تحریم و جنگ برای ملاها خطرناک تر است . به همین دلیل خامنه ای ترسیده و دلداری میدهد که اینبار هم ملاها به کمک روسیه و مارکسیست های روسی و همه ضد آمریکایی های تروریست عرب و روس و کره شمالی و ونزوئلا و کوبا و نیکاراگوا و بولیوی و چین و …. اینبار هم جان سالم بدر میبرد .
  اما آقای خامنه ای !
  رهبر خودخوانده مسلمانان – این را هم دادی به اردوغان و ملک سلمان !
  رهبر آزاده ! وابسته به روس تا خرخره !
  این تو بمیری از ان تو بمیری ها نیست . روسها رفسنجانی موز مار تو را هم اتمی کردند ، مارکسیست های روسی دهان کثیف شان مزه کمک های امریکا و غرب برای تشکیل کشورهای کردی ، مارکسیستی روسی از ترس اسلام جهنمی داعشی (که تو و روسیه و اسد ساختید و بزرگ کردید تا غرب را فریب دهید و خودتان را نجات دهید ) را دیگر چشیده ، آنها کومله دیده اند و مهتدی ، جاسوس روسیه در مهمانی امریکا ، الان فدایی ،توده ای ، کمونیست کارگری ، راه کارگر ، پژاک و یگان مدافع خلق و دموکرات کردستان و پ ک ک و …. همه میدانند که بدون امریکا هیچ چیزی امکان موفقیت ندارد و روسیه و حتا اروپای متفرق سراب است . به همین دلیل نگذاشتند تو مثل چین و روسیه و کوبا و ویتنام به امریکا نزدیک شوی ! خودشان رفتند غرب با ماموریت دوگانه از سوی پوتین ( رژیم تو را محافظت کنند در خط روسیه و در این حال خودشان را جانشین رژیم تو بسازند یک تیر و دو نشان ) . اینکه غرب اینرا میداند و میفهمد و یا نه فرقی در پیشبرد اهداف روسیه در غرب نمیکند . روسیه همه جا جاسوس دارد و همه مارکسیست ها جاسوسان طبیعی روسیه هستند . امروز این مارکسیست ها هم هوای بازی کیانوری – کومله به سرشان زده . بنابراین مثل چاو شسکو این متحدین و نوکران بدون مزد تو ، خودشان بلای جان تو میشوند ، نشانه ها از هم اکنون پیدا است .
  احمدی نژاد تو هم نافرمان است تا چه رسد به قزاق هایی که گوشت به آنها دادی برای امروز. قاسم رمبو خودش یک رهبر است ، جعفری رهبر دیگر و نقدی و مصباح و مکارم و عراقی های فاسد لاریجانی و هاشمی شاهرودی امام غایب نشسته در لندن و خاندان سلطنتی خراسان ریسی و علم الهدی و امام جمعه های رنگارنگ … همه رهبرند .

  این فرمول با روس ها باش تا همه را سرکوب کنی و با امریکا و غرب سرشاخ باشی ، امروز دیگر لق لقه زبان همه این گرگ هایی است که در اطراف تو اطراق کرده اند . همه این راز چراغ جادوی تو را که کیانوری کثیف به رفسنجانی داد و رفسنجانی در یک بازی اشتباه آنرا به دست تو داد ، میدانند . قاسم میرود مسکو ، علی لاریجانی و روحانی میروند مسکو ، کیهان شریعتمداری تو به سوی کعبه مسکو نماز میگذارد ، سرداران تو جز مسکو و کره شمالی جایی نمی توانند بروند
  خلاصه در دامی افتادی که قبل از تو
  – داوود در افغانستان
  – صدام در عراق
  – قذافی در لیبی
  – میلوشوویچ در صربستان
  – یاکونویچ در اوکراین
  – اسد در سوریه
  – عباس در فلسطین
  – حریری در لبنان
  – عبدالله صالح در یمن
  افتادند
  دامی گریز ناپذیر ، انتهایی بدون تغییر .
  اگر چه بیمار و رو به مرگ هستی و مردن جسمی برایت اهمیتی ندارد اما بدنام ترین حکومت گر تاریخ ایران و جهان خواهی شد .

  مجتبی تو هم برخلاف رژیم های ساخت روسیه دیگر ( فرزند حفظ اسد ، فرزند قذافی ، برادر کاسترو ، فرزندان کیم جنگ ، ….) فرصت حکومت میراثی را باید بدهد تا یک مخفی گاه در کره شمالی پیدا کند و مخفی شود .

 • مسلمان

  اولا اصلا داستان اسلام لازم نبود که در عربستان ظهور کند که بعدها شخصی با نام سید جمال الدین اسد آبادی به اروپا برود و بگوید در دنیای مسیحیت،اسلام را به زیبایی و وضوح دیدم ولی در ایران،مسلمان زیاد بود ولی خبر از اسلام نبود.این می رساند که دین مسیحیت،به تنهایی کافی بود،دیگر لازم نبود اسلام باشد.وقتی که یک اروپایی با دین مسیحیت طوری رفتار می کند که مسلمان ایران آرزوی زندگی در آن جامعه و کشور را دارد و از اسلام کشور خود فراری و منزجر هست،همه اینها می رساند که دین مسیحیت کافی بود.انسان بخواهد آدم شود و آدم گونه رفتار کند همین دین مسیحیت هم کافی است ولی نخواهد هر کاری کنی باز هم موفق نمی شوید اون رو آدم کنیدحتی اگه رهبر جامعه اسلامی هم باشد.

 • New Iranian Generation wins

  یورش پلیس آلمان به منزل جاسوسان سپاه قدسhttp://www.iranpressnews.com/source/210910.htm#
  ———————————————————————————-

  ها ها ها . این داستان جنایی روسی – انگلیسی – آلمانی دارد هر لحظه هیجان انگیز تر میشود . بنده به تجربه نزدیک به ۵۰ سال رصد کردن مسائل تاریخی سیاسی ایران از نزدیک در یافته ام که در ایران شما راز و رمز هیچ حادثه و رویدادی را نمیتوانید پید اکند مگر بر سر میز قمار دو فراماسونری نیرومند روس و انگلیس بنشینید و به دستی که آنها بازی میکنند نگاه کنید تا بتوانید دست های بعدی را بشناسید .
  – چندی پیش عمویی جاسوس نظامی حزب توده گفته بود که در زمان شاه تهران مرکز جاسوسان جهان بود ( منظورش زمان شاه ا ست ) گفته بود که چه گونه حزب توده به تبعیت از دستوراتی که از شوروی میرسید ، کودتای نوژه را لو داده بود . و گفته بود شوروی به آنها گفته بهزاد نبوی ( جاسوس دیگر روسیه در میان خط امامی ها ، قاتل بهشتی و باهنر ) عنصری مشکوک است و …
  – چندی پیش یکدفعه شایعه شرو ع شد که شاهرودی غیبش زده ، رفته جایی نامعلوم در خارج برای معالجه ، کسی که بیش از همه شلوغ میکرد ف م سخن جاسوس توده ای فقاهت روسی بود که سعی میکرد توجه ها را با ان بازی لوس بچه گانه به سمت شاهرودی بگرداند .

  “اینها قبل از قیام هویت طلبانه آریایی ، ضد عرب و ضد روسیه و ضد فساد طبقه نومن کلاتورای مافیایی فقاهت روسی بود ”

  – قبل تر طالبان ایران رفته بود مشهد با ریسی ملاقات . انهم رفت توی بوق بدون اینکه خبری از ان در بیایید
  – و بعد یکدفعه فور ان آتش فشان خشم انقلاب بزرگ هویت طلبانه ملت ایران که همه رهبران سیاسی ، فکری ، خبری را کیش و مات کرد و تخت و تاج فقهات اسلامی – روسی را چنان لرزاند که تاق کسری با تولد محمد نلرزیده و ترک بر نداشته بود .
  – بعد همه فهمیدند شاهرودی رفته آلمان ( معمولا آخوندها میروند انگلیس ، مخصوصا آخوندهای انگلیسی ) و بعد فشار ها زیاد شد مخصوصا انقلاب ملت و فساد همه گیر همه جناح های رژیم دولت آلمان را که قبلا با روسیه در حمایت از فقهات روسی و اسد جنایت کار و دشمنی بیش از اندازه با اردوغان و پول شویی طهماسبی – انصاری – فدائیان – ونزوئلا گاف های متعدی داده بود ، وادار کرد تا در یک اقدام بسیار عقب مانده و خارج از نرم جهان دمکراسی به کسی که پرونده جنایی در دادگاه علیه او باز شده بود اجازه فرار دهد انهم روز روشن از فرودگاه ! مثل کشورهای دیکتاتوری جهان سوم یا روسیه .
  و حالا همان کشور در یک بازی نمایشی تعدادی از جاسوسان همان رژیم را دستگیر میکند بدون آنکه به ملاها اخطار دهد ، یا سفیر آنها را اخراج و یا حد اقل احضار کند .
  خوب این یک لوگوی روسی -انگلیسی است که تکه های آلمانی هم دارد
  اولا شاهرودی چون شیعه عراقی است پس احتمال زیاد انگلیسی است . آمریکایی های شیعه عراق همان کسانی هستند که سرشان به تنشان می ارزد و دنبال ترقی کشورشان هستند مثل سیستانی و حواریون او .

  ۱) چه کسی شاهرودی را به آلمان فرستاد و بعد محل او را رو کرد تا دستگیر شود ؟
  ۲) شاهرودی به دولت آلمان چه داد که توانست فرار کند
  اگر به دسته بندی ها نگاه کنید میفهمید که جناح روسی سپاه مخصوصا او را به آلمان فرستاد و به امثال ف م سخن گفت که او را عریان کنند . (با این بهانه که شورشی در کشور در جریان است و قرار است کودتایی علیه باند های دست و پاگیر مثل اسهالی ها و متوهمین دیگر انجام شود و دو باند روس و انگلیس در اصول گرایان و بنفش ها قدرت را یک پارچه کنند) . او هم جانشین رهبر است و باید حفاظت شود تا کودتا به ثمر برسد . پس به بهانه معالجه به آلمان رفت که خیلی عجیب است .
  شاهرودی اما مثل خامنه ای و رفسنجانی نبود که به چند تا توده ا ی ببازد ، مثل بهشتی هم نبود که بگذارد بمب زیرش بگذارند . او با زیرکی جاسوسان جناح روسی سپاه را به المانها لو داد تا در عوض خودش بگریزد . ممکن است در عراق هم از طرف باند آخوند انگلیسی قول هایی به المانی ها داده باشد . چون او خودش رهبر یک سازمان تروریستی شیعه عراق بوده از این بازیها اندکی میداند . بعلاوه وضعیت مرکل در آلمان چندان خوب نیست و مثل پوتین نیاز دارد که صورت خود با سیلی سرخ نگه دارد .

  اینرا بگذارید کنار کشتی ملاها که توسط دولت دودوزه باز شارلاتان چین غرق شد و جعبه سیاهش هم به گروگان رفت . تا گند کار چین در نیاید . مدتها بود چین از طرف ترامپ زیر فشار قرار داشت چرا جلوی کره شمالی را نمی گیرد و به محاصره اقتصادی لطمه میزند . چه طعمه ای بهتر از ملاهای روسی ؟ چین کشتی نفتی را که به کره شمالی نفت میبرد غرق کرد تا با یک تیر سه نشان بزند . وقتی روسیه با آنها مثل دستمال کاغذی رفتار میکند چر ا چین نکند ؟

  تنها چیزی که در محاسبه این جناح های روس و انگلیس ، اصولی طالبانی روسی و اصولی ارزشی روسی و اصولی انگلیسی بنفش جک استرا نیامده بود

  قیام ملت ایران بود برای :
  “بازی تمام شد”
  -روس و انگلیس و آلمان و سوریه و ونزوئلا و برزیل و بولیوی و فلسطین و حماس و حزب الله و لبنان و غزه و چین…برند ته صف !

  “اول ایران !”

  فریاد خشم آلود جوانان بزرگ شده در خیابانهای اینترنت و کوچه های فیس بوک و توئیتر ، مدرسه ماهواره رفته ، جوانان عصر ترامپیسم و پوتینیسم و اولترا ناسیونالیست های غربی و غیر متکی به فسیل های مارکسیست روسی و سیاست بازان کهنه کار انگلیسی همه نقشه های روسی سپاه و اصول گرایان را بر هم زد .

  نه غزه ، نه لبنان ، جانم فدای ایران
  ما اریایی هستیم عرب نمی پرستیم
  سوریه را رها کن فکری به حال ما کن
  مرگ بر روسیه
  رضا شاه ، روحت شاد
  استقلال ، آزادی ، جمهوری ایرانی

  “شب به همه قلندران ایرانی خوش ”

  ایران از ان جوانان زیر ۲۵ سال است
  پیر مرد های پاک باخته لطفا بروید پارک ها به کبوتر ها دانه بدهید
  زمان بازی و دلبری شما ها تمام شد

  بنده هم تصمیم دارم به احترم این نسل که نیازی به آقا بالا سر ، روشنفکر ، مورخ ، نویسنده ، روزنامه نگار ، سیاستمدار ، … ندارد از صحنه این بازی سیصد ساله روس و انگلیس در ایران خارج شوم
  به امید ایرانی آزاد و اباد و نرمال