آیا منتظر مرگ چند فسیل و خامنه ای هستید؟ ۳۷

مردم ما منتظر مرگ آخوندها هستند درحالیکه خودمان  را تغییر نداده ایم

هر گاه آخوندی  فسیل شده و دم گور که  حداقل نیم سده خون مردم را خورده است ، رو به مرگ است داد شادی و انتقام سر می دهند.گویی مردم بیچاره ی ایران راه نجات  خود از ستم و تبعیض را در مرگ سران رژیم اسلا می می دانند. مانند لطیفه ساختن برای نمیر المؤمنین جنتی تا سکوت در برابر ترور احمد خمینی و اخیرا هم ماجرای به کما رفتن آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان. مردم ایران سالهاست که منتظر مرگ خامنه ای هستند و سالها پیش هم شایعاتی درباره سرطان وی مطرح شد که هر بار خامنه ای سر حال و بزک کرده با عمامه ده کیلویی اش در یک  سخنرانی  حاضر می شد و امید این مردم فلک زده را نا امید می کرد!

(برای ضربه زدن به یک جامعه کافیست بد ترین، فاسد ترین، دروغگوترین و بی رحم ترین را بر مردمش حاکم کنید)

(برای ضربه زدن به یک جامعه کافیست بد ترین، فاسد ترین، دروغگوترین و بی رحم ترین را بر مردمش حاکم کنید)

آیا با مرگ یکی دو آخوند مشکل حل می شود؟

حوزه علمیه قم و دیگر مکتب خانه ها  یک خطّ تولید منظم آخوند است و در سراسر ایران هرساله چند هزار  طلبه و شیخ به جمع این اهالی نان دین و کاسبان دروغ اضافه می کنند. گروه پر شماری از جوانان جویای درآمد و کار بخاطر فقر بسوی طلبگی کشیده می شوند به این امید که بتوانند مشکلات مالی و طبقاتی را حل نمایند! بسیاری از ایشان در آغاز ماجرا تنها بخاطر ناامیدی از داشتن کار و در آمد مناسب بسوی طلبگی کشیده می شوند.

طبیعی است که به ندرت افراد با استعداد و یا با فرهنگ در میان ایشان یافت می شود چرا که اصولا اکثر آنها از سر اجبار و ناتوانی در تحصیل دانشگاهی به این لباس ریا تن داده اند.البته هستند دزدان و اوباشی که برای خود این شغل و خرقه ی ریا را انتخاب نموده اند. این گروه معمولا از آقا زادگان شیوخ پر نفوذند و لباس شیخی را بعنوان یک پوشش برای ترقّی و به امید رسیدن به مقام و پول  انتخاب کرده اند.

(مراسم ملبس شدن به خرقه آخوندی! مکارم شیرازی در نقش کائن اعظم! این نسلهای تازه آخوند است. خط تولید پیکان باید از اینها یاد بگیره! ما چرا اینقدر بدبختیم که باید تا ابد آخوند را در ایران داشته باشیم؟)

(مراسم ملبس شدن به خرقه آخوندی! مکارم شیرازی در نقش کائن اعظم! این نسلهای تازه آخوند است. خط تولید پیکان باید از اینها یاد بگیره! ما چرا اینقدر بدبختیم که باید تا ابد آخوند را در ایران داشته باشیم؟ آخوندی مانند این کفتار پیر که کفاره از صورتش می بارد و اندکی محبت و دوستی در چهره اش پدیدار نیست!.)

حال پرسشی که پیش می آید  این است که “پس  از مرگ چند آخوند فسیل شده چه دردی را دوا می کند؟”آیا مردن یکی مانند “مهدوی کنی” دردی را از دردهای جامعه امروز ایران را درمان می نماید؟

خود شکن آینه شکستن خطاست

مردم ایران باید بپذیرند که سده ها خرافات و مرده پرستی و آخوند پروری حاصلش ایران امروز است.وقتی هنوز به امامزاده می رویم و از امامزاده درخواست  بچه دار شدن داریم و یا به قبر امام رضا می رویم و می خواهیم سرطان را درمان کند، خوب نتیجه اش همین است. ملتی که به آخوند و لباس آخوند بعنوان یک چیز روحانی و مقدس نگاه می کند.

ملتی که سده ها اسلام او را در خلسه برده است، مردمی که هنوز رئیس جمهورشان یک آخوند است و کسانی که هنوز راه نجات را در دین می بینند و کسانی که به یک ملای خنده رو دل بسته اند که نجاتشان دهد، از این بهتر هم نصیبش نخواهد شدن. مردمی که حاضر نیستند از سالها دروغ و ریا دست بردارند لیاقتی بهتر از ایران امروزی را هم نخواهند داشت.

(حقیقت تلخی در این عکس نهفته است: براستی امروذ دنیا به ایران بعنوان چاه فاضلاب و زباله دان نگاه می کند. کی می توان به پاک شدن نجاست خرافات و آخوند امید داشت؟آیا ژمانی که مردم ما هنوز در خرافات غرقند و دخیل به امام و امامزاده می بندند،می توان به تغییر امیدی بست؟)

(حقیقت تلخی در این عکس نهفته است: براستی امروز دنیا به ایران بعنوان چاه فاضلاب و زباله دان نگاه می کند. کی می توان به پاک شدن نجاست خرافات و آخوند امید داشت؟آیا ژمانی که مردم ما هنوز در خرافات غرقند و دخیل به امام و امامزاده می بندند،می توان به تغییر امیدی بست؟)

فرشته نجات دانستن جنایتکاری مانند علی

مردمی که بدون شناخت علی و بدون خواندن تاریخ ،او را عالم دهر و مولای خود می دانند. مردمی که یا علی و یا امام رضایشان در کوی و برزن و در هر گوشه از زندگیشان شنیده می شود همین هم زیادیشان است. مردمی که حاضر نیستند اسلام واقعی را بشناسند و بدون تحقیق سرنوشت خود را دست بسته در اختیار افکار شیطانی آخوند قرار داده اند. آن مردمی که هنوز بجای کمک به خیریه ی کودکان سرطانی و خیریه بهزیستی پولشان را به کیسه ی آخوند سرازیر می کنند، نباید هم چیزی بشوند.چیزی هم نخواهند شد.

این جماعت خوابند و فریب دین ایشان را در غرور و تکبری بزرگ فرو برده است.دینی که به ایشان گفته است بهترین دین همین است! مذهبی که به ایشان گفته است که بهترین مذهب است!  غافل از این که چرا؟. فقط چرا این مذهب و دین بهترین است؟چون ۱۴۰۰ سال پیش با زور شمشیر ما را مسلمان کردند؟. چون قرار است حوریان و غلمان ها از ما در بهشتی که رود عسل! در آن جاریست و ساقی شرابش علی امام شیعه است پذیرایی بکنند؟.  این حماقت ابدی ایران را به قهقرا و نکبت برده است.

یا حسین میر حسین!

کسانی که نمی دانند بدانند رنگ سبز جنبش سبز بخاطر سیّد بودن و آخوند زاده بودن میرحسین موسوی است. رنگ سبز پرچم بنی هاشم و فرزندان علی است. شعار جنبش “دو خرداد” را یادتان هست؟ شعار “سلام بر سه سید فاطمی… خمینی ،خامنه ای ،خاتمی”. خجالت باید بکشیم از این که با شعارهای قشری و نژاد پرستانه سعی داشتیم به خاتمی مشروعیت الهی بدهیم.

(ای شعار احمقانه که زیر آن سایه نژادپرستی سادات نهفته است خود نشانه ای بود که جنبش سبز راه به جایی نخواهد برد. ملتی که الگویش حسین و انتخابش میرحسین باشد همان آرمانهای  امام راحل توی حلقش!)

این شعار احمقانه که زیر آن سایه نژادپرستی سادات نهفته است خود نشانه ای بود که جنبش سبز راه به جایی نخواهد برد. ملتی که الگویش حسین و انتخابش میرحسین باشد همان آرمانهای  امام راحل توی حلقش!

مردم شهرهای ایران رفتند و در خیابانها فریاد زدند: “یا حسین ،میر حسین” . اما آیا حسین کسی بهتر از خمینی و خامنه ای بوده است؟.  آیا علی کمتر از خلخالی حکم اعدام داده است؟.  آیا گردن زدن دگر اندیشان در ژمان پیامبر وجود نداشته است؟.

براستی مردم ما خواهان چه هستند؟ آیا خواهان دوران به اصطلاح “طلایی امام “هستند که حدود ۵۰۰۰  از جوانان میهن، از با سواد ترین و بهترین نخبه های آن روزگار بدست خمینی به جوخه اعدام سپرده شدند؟. آیا براستی مردم ایران خواهان آن هستند که “این ” آخوندها بروند و “آن” آخوند ها بیایند؟.

براستی مردم ایران می خواستند که روحانیت مبارز طرفدار خامنه ای برود و روحانیون مبارز به رهبری خاتمی و کروبی باز گردد؟. چرا ما به آگاهی نمی رسیم که تنها دلیل مبارز بودن کروبی و موسوی آن است که آنان به قدرت نرسیدند؟. چرا باور نمی کنیم که آقای موسوی حاضر نشد از آرمانهای امام راحل دست بردارد؟. مگر آرمانهای امام راحل همان سرکوب مخالفان و حبس روشنفکرها نبود؟.
خوب بچرخ تا بچرخیم. تو که به این آرمانها معتقدی پس نباید به حبس خانگی ات اعتراض کنی!چون عین آرمانهای امامت را بر تو اعمال کردند،آقای سید میر حسین موسوی!

چشمها را باید شست…جور دیگر باید دید

(حجاب به سمبل تضعیف رژیم نکبت اسلامی بدل شده است. براستی مردان و زنان باید خرقه ی ریا از تن بدر کنند و با دهن کژی به آخوند  این رژیم  را به پایان  سلطه ی اسلام برسانند)

(حجاب به سمبل تضعیف رژیم نکبت اسلامی بدل شده است. براستی مردان و زنان باید خرقه ی ریا از تن بدر کنند و با دهن کژی به آخوند  این رژیم  را به پایان  سلطه ی اسلام برسانند)

براستی چرا باید لباسی بنام خرقه آخوندی وجود داشته باشد؟.  عمامه و ردای آخوندی چه چیز بجز ارتجاع و ریا  هست؟. آیا اگر کسی فرضا لباس پیامبر را به تن کند، می شود او را در مقام او دید؟. براستی اگر محمد پیامبر امروز زنده بود  از این حماقت ما که ۱۴۰۰  سال در اسلام ارتجاعی درجا زده ایم خنده اش نمی گرفت؟. براستی ژمان تغییر و نگرش نو به زندگی کی فرا خواهد رسید؟.  آیا نسل آینده ما را بخاطر حماقت و ارتجاع به سخره نخواهد گرفت؛ همانطور که ما امروز گذشتگانی چون قاجارها را مسخره می کنیم؟.

غافل از این که قاجار از تاریکی جهل  به روشنایی مشروطه رسید و ما از روشنایی دنیای مدرن و آزادتر پهلوی به جهل پیش از قاجار رسیدیم. یعنی گناه ما بی لیاقتان تاریخ از همه ژمانها بیشتر است.

 • سامان صدری

  مردم شهرهای ایران رفتند و در خیابانها فریاد زدند: “یا حسین ،میر حسین” .
  اما آیا حسین کسی بهتر از خمینی و خامنه ای بوده است؟. آیا علی کمتر از
  خلخالی حکم اعدام داده است؟. آیا گردن زدن دگر اندیشان در ژمان پیامبر
  وجود نداشته است؟.

  در متن بالا کلمه “ژمان” را تصحیح کنید و آن را به “زمان” تبدیل کنید.

  • Baran Bahari

   دکتر ناصر انقطاع پارسی زمان را ژمان فرموده اند

 • فدایی ولایت

  خیلی خنده داره،واقعا به این تلاش های مفتضحانتون خندم میگیره،بهرامید سلامتی آقا تا ظهور امام زمان!
  به کووووووری چشم دشمنان:یااااااا علی

  • 13

   دمت گرم داداش

  • شاپور

   مرگ بر حکومت جلاد آخوندیت که دارند خون ما مردم و جوون های بیچاره رو میخورن..

   • فریادشدیدوبلندفرهنگ نوین مدرن

    ومفهوم واقعی کرامات این ناکسان پلید ،دیوصفت وآدم کش ضدبشریت و … :

    <<>>

    سرنوشت بسیارشومی درانتظار مانتیس های(آخوندهای متکبر،متحجروزورگو و…) ویرانگرایران است (نسل جدید سوخته آریایی …) ؟؟!!مقایسه باکشورهای مدرن وپیشرفته ی فرهنگی مانند ژاپن فوق مدرن(بدون هیچ منابعی مانند نفت، گاز و…) ،کره جنوبی و…که درکمتراز۱۰سال به این جهش فرهنگی مدرن دست یافتند والگوی جهانیان بیداروآگاه شدند؟!وایران ویران پس ازگذشت حدود۴۰سال خفقان محض خلق مظلوم دربندواسیر نامردان قرن فوق مدرنیته ، هنوزاندرخم یک کوچه است(نان وروغن وقند وشکر…) ؟!!؟لعنت برمسببین ومافیای زورگو ومختلس میلیاردی ایران ویران شده ؟!؟…>>>

    متن شمابسیارارزشمند است واگربه این مطلب توجه شود ومانتیس های(آخوندهای متکبر،متحجر،زورگو،ملخ صفت و…) ویرانگرایران نابودشوند…ایران ویران ازصفرشروع خواهدکردوحداقل مسیردرست ومدرن ژاپن فوق مدرن(بدون هیچ منابعی مانند نفت، گاز و…) ،کره جنوبی وسایرکشورهای پیشرفته راکشف خواهدکرد وازنابودی محض نسل سوخته آریایی جلوگیری خواهدشد وگرنه روزبه روز به ترکستان سوق داده خواهیم شد وجبران این عقب ماندگی وروزمرگی مردم ایران ویران سالهای مدیدی طول خواهدکشیدودیگرراه برگشتی برای این نسل سوخته وبسیارخسته باقی نخواهدماند؟!؟حدود۴۰سال است که ایران ویران به ناکجاآبادمیرودوهرروزدریغ ازدیروز؟؟!!لعنت نسل سوخته آریایی به مانتیس های مسبب ایران ویران …

    معنی آخوند ،یعنی پشم و پیل… > پشکلی جا مانده از عهد فسیل … > بسته نافش از تولد با حیل و دروغ … ( بسیارفرصت طلب،مکار،فریبکارو…) >

    ناکسی نامرد، با فکر علیل … > ریشه اش جهل و خرافاتی ثقیل(متحجروغرق درجهل مرکب و…) > ناکسان را هم وصی و هم وکیل … (پایمال کردن شدید حق وحقوقات خلق ایران مظلوم و… ،باوضعیت فوق بحران فرهنگی و فوق بحران اقتصادی درایران ویران، وتامین هزینه های نجومی و هنگفت گروه های تروریستی خرابکار…؟؟؟!!!… و…) > مردمان را گریه اندازد ولی… > خود بخندد بر جماعت بی بدیل … > خلق را کشد بر جرثقیل(اثبات صددرصدحقانیت سازمان مجاهدین خلق ایران فردا …) >

    روبهی مکار باشد ، چهره اش… > گم شده در صد من از ریش و سبیل(مغزپرازخاک اره و…) >

    جان دهد در سفره چون بیند که مرغ… > میخورد چون گله ای از گاو و فیل… > بحث ضدعلمی میکند در حوزه ها(ضدیت شدید این ناکسان، بافرهنگ مدرن وعلوم تجربی مفیدواثبات شده درجوامع فوق مدرن وبه روزشده…) >

    یا تجاوز یا دهد فتوای مرگ(خونریز،جنگ طلب وجنگ افروز …) >

    مثل یک کفتار، عمری مرده خور (صدقه خور…) > میشود در توی هر آشی نخود… >

    شیادی ،کار و بار و پیشه اش … > خلق بخشکاندحتماروزی ریشه اش …>

    زیر ریش او نوشته انگلیس… > کاسه لیس و پای قدرتها ذلیل … > و … ادامه دارد…

    معنی مانتیس وآخووووند چیست: ومفهوم واقعی کرامات این ناکسان پلید،دیوصفت وددمنش به شرح ذیل است :>>>

    <<<تکثیرمانتیس ها ی شیاد،فقط درایران ویران ومظلوم = پرورش آخوندهای خوک وملخ صفت = هجو م این آفت ها ونابودی حتمی مزرعه شرقی آفت زده ی ما =ایران آریایی بانسل سوخته = رشدتحجر،موهوم پرستی،خرافات،جهالت مرکب ،اختلاس میلیاردی،دروغگویی محض،فریب،شیادصفتی،رشدتروریست ،ناامنی فکری وغذایی،نسل نوسوء تغذیه،وعده وعیدهای توخالی ومکاری=نیرنگ وکلک وحقه ی بسیارآخوندک های مرتجع=افول فرهنگی شدید=افزایش گرانی وتورم وخردشدن استخوان های نسل سوخته ی ایران ویران=انواع فشارها ،ازهمه نوع فشار ونتیجه وعاقبت شوم نسل سوخته ی جدیدوکودکان سوء تغذیه وبااستخوانهای گنجشکی وشکننده و به سمت کوتوله شدن نسل سوخته جدید=ترس شدیدخانواده ها ازبچه دارشدن وکابوس …=جشن طلاق وآمارفزاینده ی طلاق وکودکان سرگردان وبدون حتی یک دلسوز=بی رحم کردن شدید مردم ،حتی درنده ترکردن ازگرگ ها وحیوانات وحشی =حکومت دروغ و حربه ی تلقین وتلقین بسیار ، نه هیچ چیز دیگر وبس=ملت بی دندان وبی پول ودندانپزشکان وپزشکان بی مروت وپول پرست که انصاف رالگدمال کرده اند،ودوستدار نامردی وناخوشی مردم هستندو… =زنده به گورکردن مردم(کارتن خوابی وعجیب ترگورخوابی = بی آبرویی وبی اعتباری روزافزون آخوندک های ویرانگر ایران ویران، درسطح جهان درمقایسه باملل پیشرفته ومدرن فرهنگی =بی آبرو واعتبارکردن نسل سوخته ی آریایی(نسل سوخته ی آریایی باسابقه ی تمدن قدیمی فرهنگی الگوی آریایی ودیرینه وتاریخی کهن وزبانزدعام وخاص جهانیان ،مورخان و…) =وارونه جلوه دادن حقایق ومعادلات علمی واقعی صرف حکومت بیشتر،که جنایت ضدبشری بس عظیم محسوب می شود=رشدتصاعدی عوام پروری ومنزوی کردن کارشناسان واندیشمندان اصلی وواقعی که عاقبت وخروجی این جنایت بشری برهمگان واضح ومبرهن است =ناپدیدشدن اجناس مفیدوارزشمندوبرعکس هجوم اجناس مخرب وبی ارزش =فریادشدیدفرهنگیان آگاه وکارشناسان فرهنگ دوست واندیشمندان واقعی ونیزاعتراضات دائمی وپی درپی معلمان دلسوز نسبت به وضع اسفناک فرهنگ درایران ویران =پدیدآمدن شدید مفاهیم جعلی ودروغین مانند مالیات برارزش افزوده و…که مفهوم اصلی آن همان اختلاس است=گرفتن پول ازخلق ناآگاه باعناوین جعلی مختلف،هریک به عنوانی وطریقی=رشدقارچ گونه ی نادادگاه ها،زندان ها،بانک ها،موسسه ها و…که از نظر ودیدگاه کارشناسان واقعی عوامل اصلی ضداقتصادوضدپیشرفت ومثل مانتیس ها سربار حقیقی خلق وجامعه ی ویران است= خلق را کشد بر جرثقیل(اثبات صددرصدحقانیت سازمان مجاهدین خلق ایران فردا …)

    =اگرمانتیس یاآخوندویرانگربه چین برسدباآن جمعیت،یک انفجاراتمی رخ میدهدکه آن سرش ناپیداست وجهان رامانندایران ویران ،نابودمیکند=پایمال کردن حق وحقوقات مسلم چهره های ماندگار(بازنشستگان شریف وگرانقدر)آموزش وپرورش محترم وفریادبلند واعتراض شدید فرهنگیان بازنشسته ی بزرگوار وارجمندبه وضع فلاکت بار وسرطانی نافرهنگ کشورویرانه …=درج همیشگی واژه ی ضدانسانی وضدبشری ناکسان بی شرف(اخطارقطع …،یعنی ازشکم زن وبچه ات بزن،وبه مانتیس های خونریزبده و…) روی قبض آب،قبض برق،قبض گاز،قبض تلفن،قبض مالیات خانه،قبض پارک خودرو؟؟؟!!!، ردیف مالیات برارزش افزوده؟؟؟!!! ،قبض مالیات زندگی وروزمرگی،قبض مالیات نفس کشیدن وقبض های متعدددیگرو …؟؟؟!!درحالیکه ،میلیاردها درجیب های بسیار گشاد مختلسین نامرد موجوداست وافسوس وهزاران دردوافسوس،که عوامل اصلی این فوق بحران راپرستش وتمجیدوستایش می کنند ودریک کلام ،نفهمی تاچه اندازه …وای برخلق نادان وموهوم پرست قرن…؟؟؟!!!…=حکومت گرگ های تشنه ی قدرت به هرقیمتی ،که دائما دردل سنگشان به مردم سرگردان وناآگاه می خندند وبه عبارت واضح تردردل سنگشان رقص وپایکوبی موج می زند درحالیکه ملت مظلوم ویرانه مرگ تدریجی دارندوباروزمرگی ورنج وکدورت ،روزگارسیاه راسپری می کنند و…= سالها وسالهای سیاه نقض بیشرمانه،واضح وآشکارحقوق بشردرایران ویران،توسط مانتیس های بیرحم(آخووووون دهای ددمنش،آدم نا وفوق کنه …) ،وسکوت واقدام عملی نکردن مجامع قدرتمند و فرهنگی مدرن بین المللی،به ویژه دیده بان حقوق بشرسازمان ملل—(H.R.W)=تبدیل ایران ویران به روستا وده توسط مانتیس های آدم نما=افزایش وبروزانواع جنگ هامانندجنگ لفظی شدید،جنگ طوایف وقبیله ها وجنگ اعصاب نسل سوخته ی آریایی=متون کنونی نادادگاه های ایران ویران ،مربوط به عصر قبل سنگ و…=ضدیت واضح این آخووووندهای افعی صفت وناکس با تکنولوژی روز ومدرنیته ،یعنی قرن ها عقب گرد فرهنگی و پیامدهاوخروجی بسیارشوم وحتمی آن برای نسل سوخته ی کنونی وبعدی آریایی و بس …=بروزشعارهای زوری وکاملا تلقینی متعدد واعصاب خوردکن توسط مانتیس ها ی خودخواه وضدمنطق ایران ویران به قیمت ازبین رفتن اعصاب یک نسل،آن هم فقط برای دوروز بیشترحکومت فوق پوشالی زوروجعل …=درب وداغون شدن اعصاب نسل سوخته ی آریایی به علت انواع فشارها ازقبیل فشاراقتصادی،فشاربی پولی،فشارروحی وجسمی،فشارعصبی،فشارصف ها ،فشارکاری وناامنی فکری و…=انتشار بی حدومرزفوق فریبکارانه ی عناوین والقاب قلابی ،دروغین،تقلبی وفوق جعلی ،که جایگاه عناوین والقاب واقعی وارزشی رابه شدت تنزل داده است،آن هم فقط درایران ویران ومظلوم اسیردرچنگال بیرحم مانتیس های خون آشام ورژیم ددمنش آخووووندی ،که پیامدهای بسیارشوم(حک شده دراذهان ناآگاهان واکثریت عوام…) وحتمی درپی دارد و…(جنایت بزرگ دیگری که کاملا جبران ناپذیراست …)=قیمت نجومی ویتامین ها ی موردنیازکودکان سوخته ی ایران ویران ،مانندمولتی سانستول (۳۰هزارتومان؟؟؟!!!چه خبره؟؟؟!!!)که درزمان شاه فقید رایگان به همه می رسید وحتی تبلیغ وتوصیه می شد وکسی مصرف نمی کرد، وافسوس وهزاران افسوس==مانتیس(آخوندک…)،یعنی نوعی حیوان معروف جهانی بسیار بی رحم،که هم نوعش رامیکشد وسپس می خورد؟؟؟!!! = دشمنی شدید مانتیس های بدریخت وبدقیافه بازیبایی وزیباپرستی خلق مظلوم ،وزشتی پرستی محض این مکاران جاهل و…؟؟؟!!!=بروزفوق بحران های فرهنگی ،اقتصادی و… توسط مانتیس های خاک ار ه درمغز…=اختصاص بودجه ی کلان مملکت ویرانه به جنگ طلبی،جنگ افروزی ،ترور،خونریزی وکشتارخلق ناآگاه و مردم سرگردان ،فقرزده ی باروزمرگی وفش ولعنت به مانتیس های ویرانگرکنه صفت و… =ضدطرح وسیلابس دروسی که درنهایت منجربه ساخت یک آفتابه نمی شود وفقط وفقط تلقینی وتلقینی است، برای دوروزحکومت بیشتربراین خلق بیچاره ،فقیرودرمانده ی باسابقه ی فرهنگ ناب وکهن آریایی ،که جنایتی بس عظیم ازجانب مانتیس ها ی متحجر است برای خسته کردن فراگیران وجداکردن دانش آموزان ازعلوم پایه ومدرن ونهایتا جانداشتن اقیانوس علوم مفیدتجربی وسیع درذهن دانش آموزان؟آخرحکومت به چه قیمتی ای ناکسان ملعون…؟!؟که این جنایت جبران نخواهدشد … = فوق سانسورخبری شدیددرناتلویزیون،روزنامه ها و…خلق آریایی ایران ویران توسط مانتیس های فوق فریبکار…؟؟؟!!!=سرکوب جنبش نوین فکری وفرهنگی فوق مدرن خلق آریایی*جنبش سبز…* (Worldnewmodernculture)، توسط آخوووووون دهای فوق مرتجع،فوق شیادوفوق مکار وپیامدبسیارشوم وصددرصدحتمی این جنایت بزرگ تاریخی این شیوخ نابکارو…؟؟؟!!!= ای خلق ایران آریایی به شدت معترض ،هرچه فریاد بلندواعتراض شدیدداریدبرسرآخوووووون دهای متحجروویرانگرو…بکشید،که مسبب وعامل اصلی فوق بحران های فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و…درایران آریایی مظلوم است، وبایدحتماریشه کن ونابودشودوگرنه ارتجاع وعقب گردفرهنگی حتمی است وبس…؟؟؟!!! =اختصاص بودجه ی نجومی هنگفت وباورنکردنی به تبلیغات سوء وجعلی –تلقینی که صددرصدآب غربال کردن است ونتیجه ای جزآتش زدن بودجه ی قوم متمدن آریایی دراین وضع ضداقتصادی فوق بحرانی ندارد و…=ایجادنارشته های تحصیلی وناکتب درسی فراوان صرفا فوق تلقینی،که بعدازسالها، انتهایش فقط آب غربال کردن ،وآب درهاون کوبیدن(خسته کردن شدیدمغزوفکر،وفقط درایران ویران…)است و درنتیجه حتی یک آفتابه ساخته نمی شودومایع وعامل اصلی عقب ماندگی فرهنگی شدید است وپیامدهای واضح،صددرصدحتمی وبسیارشوم این جنایت تاریخی آخووووندهای ویرانگر ،که جبران این جنایت خیلی تلخ محال است…=پوشش ضدمنطق زنان ایران ویران که بایددرهوای گرم تابستان باچادرومانتو و…عرق ریزان شوند؟؟!!!؟ وشما باحساب سرانگشتی ،مبلغ هدررفت پارچه های گران قیمت ومستهلک شده رابااقتصادفوق فلج مملکت ویران ربط دهید ونتیجه گیری کنید ونظربدهیدکه بااین مانتیس های خونریزمسبب چه بایدکرد؟؟؟ =حدود۴۰سال مکیدن خون خلق ناآگاه ومظلوم ایران ویران توسط این فوق کنه های مفت خوروخوک صفت(شیوخ مرتجع وجغدصفت) وضدتمدن آریایی کهن و…=گندزدن این فوق کنه ها به اقتصاد وفرهنگ متمدن دیرینه ی قوم متمدن قدیمی آریایی،که جبران این حماقت محض بسیاردشوارومحال است وسالها دردورنج کشیدن لازم است که به خانه ی اول برگردند و…=خوشحال شدن آخوند های فوق کنه اززجر،گریه ،درماندگی وشکنجه ی خلق سرگردان وناآگاه ایران ویران با تمدن کهن معروف آریایی=رخت بربستن تغذیه ی بسیارمفید شامل کیک ،موز،شیر و…درجه ی یک ازمدارس بلافاصله پس ازهجوم مانتیس ها(آخوندهای ملخ صفت ،خونریزومتحجر و…)=بروزضدفرهنگ غذایی وحشتناک درایران ویران به علت فقروضعف شدیدقدرت خریدنسل سوخته ی ایران ویران=قیمت اجناس به دلارودرآمد وحقوق به ریال وپیامدحتمی این جنایت دیگر،آن هم حقوقی که پنجم ماه آب می شود ومیرود به جیب بی نهایت گشادمانتیس ها یعنی همان آخووووندهای اختاپوسی وجعلی=اگرشیوخ مفت خور وآخوندهای جعلی وجنایتکار نبود،ایران ویران تاکنون هزاران جایزه ی نوبل راازآن نسل سوخته ی خودکرده بود وبس …=جنایات ضدبشری بیشمارمانتیس ها=اثبات معادله(۲۱=۱)یعنی هربیست شبکه ی ناتلویزیون ایران ویران ،مانتیس وآخوندوشیخ مکرر نمایش می دهد،که فقط دیش ها چاره ساز ند وبس=بربادرفتن تمدن کهن ایران آریایی=نسلی بسیارخسته وناخوش احوال که به علت آب غربال کردن زیادخسته ورنجورشده اند= پاداش پایان خدمت(سالهای آزگارفکرمشغولی ،اعصاب خردکنی و…) چهره های ماندگار (***بازنشستگان شریف،گرانقدرووالامقام آموزش وپرورش محترم***… )در جیب۹۰شرکت و… ، وسکوت مرگبارمانتیس های مختلس سنگدل ،بی شرم وبی شرف و…؟؟؟؟!!!!

    =عقب ماندگی فرهنگی تصاعدی=نابودی وفنای نسل سوخته ی آریایی= ضدیت با علوم تجربی وسیرقهقرایی…=تف ولعنت به آخوندک های ریاست طلب وویرانگرایران ویران و… =هزاران نمره منفی وهزاران عنوان کتاب جنایات بیشمار وکشتاروقصاب های اشتهاری درکارنامه ی سیاه وفراموش نشدنی تاابد ماندنی دراذهان جهانیان(انتقال نسل به نسل) مانتیس های (آخوووووندهای )درنده ،وحشی ،ددمنش و خونریز خلق و …=؟؟!!!>>>

    <<>>

    ***نویسنده: انعکاس فریادوخروش شدیدوبلندفرهنگیان روشنفکر،گرانقدر،دوستدارفرهنگ ناب آریایی کهن، ودریک کلام دلسوز نسل سوخته ی ایران ویران وایران فردا…***

  • سید عنی خایه منی

   کیرم تو امام زمان و تمام امامای دیگتون و کیرم تو صدر اسلامتون

 • کیرم دهن حضرت

  فدایی ولایت آیا میدونسی امام یازدهم شیعیان کور اجاق بوده و به قولی خجه بوده و سینه هم داشته کدوم امام خودت را خر کن ولی مردم را نمیتونی خر کنی
  ارجاع شود به کتاب الله اکبر نوشته دکتر لطف الله روزبهانی

  • سید ابوالفضل

   حرامزاده طولی نکشه سقط کنی انشاءالله

  • کیر

   تو کیرت اگرخیلی برسه به دهنه ننت

  • DARKLORD

   فقط داری زر میزنی شنیده ها رو نگو اگه مدرک داری سایت معتبر میشناسی مثل ویکی پدیا معرفی کن نداری بیا کیرمو بخور

 • رویا

  ای بمیرن همه شون راحت شیم
  اگه خامنه ای بمیره میرم شیرینی میدم کل محله رو

  • کیر

   کل محله رو کس بده

 • فدایی امام زمان

  یعنی خاک برسرت با این تحلیلت
  من خودم مخالف آخوندام ولی به کوری چشم تو هم که شده مردم ما سال های سال مسلمان خواهند ماند چه آخوندها باشند چه نباشند. تو برو مثل سگ پاچه خواری شاهنشاهاتو بکن که الان رو قبرشون دستشویی ساخته شده!! =)) هزار سال هم بگذره این مملکت دست شما نمی افته

  • 13

   دمت گرم

   • <فریاد وخروش شدیدکل فرهنگ دوست

    ومفهوم واقعی کرامات این ناکسان پلید ،دیوصفت وآدم کش ضدبشریت و … :

    <<>>

    سرنوشت بسیارشومی درانتظار مانتیس های(آخوندهای متکبر،متحجروزورگو و…) ویرانگرایران است (نسل جدید سوخته آریایی …) ؟؟!!مقایسه باکشورهای مدرن وپیشرفته ی فرهنگی مانند ژاپن فوق مدرن(بدون هیچ منابعی مانند نفت، گاز و…) ،کره جنوبی و…که درکمتراز۱۰سال به این جهش فرهنگی مدرن دست یافتند والگوی جهانیان بیداروآگاه شدند؟!وایران ویران پس ازگذشت حدود۴۰سال هنوزاندرخم یک کوچه است(نان وروغن وقند وشکر…) ؟!!؟لعنت برمسببین ومافیای زورگو ومختلس میلیاردی ایران ویران شده ؟!؟…>>>

    متن شمابسیارارزشمند است واگربه این مطلب توجه شود ومانتیس های(آخوندهای متکبر،متحجر،زورگو،ملخ صفت و…) ویرانگرایران نابودشوند…ایران ویران ازصفرشروع خواهدکردوحداقل مسیردرست ومدرن ژاپن فوق مدرن(بدون هیچ منابعی مانند نفت، گاز و…) ،کره جنوبی وسایرکشورهای پیشرفته راکشف خواهدکرد وازنابودی محض نسل سوخته آریایی جلوگیری خواهدشد وگرنه روزبه روز به ترکستان سوق داده خواهیم شد وجبران این عقب ماندگی وروزمرگی مردم ایران ویران سالهای مدیدی طول خواهدکشیدودیگرراه برگشتی برای این نسل سوخته وبسیارخسته باقی نخواهدماند؟!؟حدود۴۰سال است که ایران ویران به ناکجاآبادمیرودوهرروزدریغ ازدیروز؟؟!!لعنت نسل سوخته آریایی به مانتیس های مسبب ایران ویران …

    معنی آخوند یعنی پشم و پیل > روی منبرها همه در قال و قیل > پشکلی جا مانده از عهد فسیل در میان بحث و فحص و گفتگو > ناگهان حاضر شده چون دسته بیل > بسته نافش از تولد با دروغ

    ناکسی نامرد، با فکر علیل > ناکسان را هم وصی و هم وکیل عاشق خمس و زکات و حقه باز > پشّه را می قاپد از روی هوا(فرصت طلب ومکار)

    مردمان را گریه اندازد ولی > خود بخندد بر جماعت بی بدیل > خلق را کشد بر جرثقیل(اثبات صددرصدحقانیت سازمان مجاهدین خلق ایران فردا …)

    روبهی مکار باشد ، چهره اش > گم شده در صد من از ریش و سبیل(مغزپرازخاک اره و…)

    جان دهد در سفره چون بیند که مرغ > میخورد چون گله ای از گاو و فیل > بحث ضدعلمی میکند در حوزه ها

    یا تجاوز یا دهد فتوای مرگ(خونریز،جنگ طلب وجنگ افروز …) >

    مثل یک کفتار، عمری مرده خوار (صدقه خور) > بر سر پیشانی اش باشد زگیل > میشود در توی هر آشی نخود

    شیادی ،کار و بار و پیشه اش > ریشه اش جهل و خرافاتی ثقیل(متحجروغرق درجهل مرکب و…) >

    زیر ریش او نوشته انگلیس > کاسه لیس و پای قدرتها ذلیل > و ادامه دارد…

    معنی مانتیس وآخووووند چیست: ومفهوم واقعی کرامات این ناکسان پلید،دیوصفت وددمنش به شرح ذیل است :>>>

    <<<تکثیرمانتیس ها ی شیاد،فقط درایران ویران ومظلوم = پرورش آخوندهای خوک وملخ صفت = هجو م این آفت ها ونابودی حتمی مزرعه شرقی آفت زده ی ما =ایران آریایی بانسل سوخته = رشدتحجر،موهوم پرستی،خرافات،جهالت مرکب ،اختلاس میلیاردی،دروغگویی محض،فریب،شیادصفتی،رشدتروریست ،ناامنی فکری وغذایی،نسل نوسوء تغذیه،وعده وعیدهای توخالی ومکاری=نیرنگ وکلک وحقه ی بسیارآخوندک های مرتجع=افول فرهنگی شدید=افزایش گرانی وتورم وخردشدن استخوان های نسل سوخته ی ایران ویران=انواع فشارها ،ازهمه نوع فشار ونتیجه وعاقبت شوم نسل سوخته ی جدیدوکودکان سوء تغذیه وبااستخوانهای گنجشکی وشکننده و به سمت کوتوله شدن نسل سوخته جدید=ترس شدیدخانواده ها ازبچه دارشدن وکابوس …=جشن طلاق وآمارفزاینده ی طلاق وکودکان سرگردان وبدون حتی یک دلسوز=بی رحم کردن شدید مردم ،حتی درنده ترکردن ازگرگ ها وحیوانات وحشی =حکومت دروغ و حربه ی تلقین وتلقین بسیار ، نه هیچ چیز دیگر وبس=ملت بی دندان وبی پول ودندانپزشکان وپزشکان بی مروت وپول پرست که انصاف رالگدمال کرده اند،ودوستدار نامردی وناخوشی مردم هستندو… =زنده به گورکردن مردم(کارتن خوابی وعجیب ترگورخوابی = بی آبرویی وبی اعتباری روزافزون آخوندک های ویرانگر ایران ویران، درسطح جهان درمقایسه باملل پیشرفته ومدرن فرهنگی =بی آبرو واعتبارکردن نسل سوخته ی آریایی(نسل سوخته ی آریایی باسابقه ی تمدن قدیمی فرهنگی الگوی آریایی ودیرینه وتاریخی کهن وزبانزدعام وخاص جهانیان ،مورخان و…) =وارونه جلوه دادن حقایق ومعادلات علمی واقعی صرف حکومت بیشتر،که جنایت ضدبشری بس عظیم محسوب می شود=رشدتصاعدی عوام پروری ومنزوی کردن کارشناسان واندیشمندان اصلی وواقعی که عاقبت وخروجی این جنایت بشری برهمگان واضح ومبرهن است =ناپدیدشدن اجناس مفیدوارزشمندوبرعکس هجوم اجناس مخرب وبی ارزش =فریادشدیدفرهنگیان آگاه وکارشناسان فرهنگ دوست واندیشمندان واقعی ونیزاعتراضات دائمی وپی درپی معلمان دلسوز نسبت به وضع اسفناک فرهنگ درایران ویران =پدیدآمدن شدید مفاهیم جعلی ودروغین مانند مالیات برارزش افزوده و…که مفهوم اصلی آن همان اختلاس است=گرفتن پول ازخلق ناآگاه باعناوین جعلی مختلف،هریک به عنوانی وطریقی=رشدقارچ گونه ی نادادگاه ها،زندان ها،بانک ها،موسسه ها و…که از نظر ودیدگاه کارشناسان واقعی عوامل اصلی ضداقتصادوضدپیشرفت ومثل مانتیس ها سربار حقیقی خلق وجامعه ی ویران است= خلق را کشد بر جرثقیل(اثبات صددرصدحقانیت سازمان مجاهدین خلق ایران فردا …)

    =اگرمانتیس یاآخوندویرانگربه چین برسدباآن جمعیت،یک انفجاراتمی رخ میدهدکه آن سرش ناپیداست وجهان رامانندایران ویران ،نابودمیکند=پایمال کردن حق وحقوقات مسلم چهره های ماندگار(بازنشستگان شریف وگرانقدر)آموزش وپرورش محترم وفریادبلند واعتراض شدید فرهنگیان بازنشسته ی بزرگوار وارجمندبه وضع فلاکت بار وسرطانی نافرهنگ کشورویرانه …=حکومت گرگ های تشنه ی قدرت به هرقیمتی ،که دائما دردل سنگشان به مردم سرگردان وناآگاه می خندند وبه عبارت واضح تردردل سنگشان رقص وپایکوبی موج می زند درحالیکه ملت مظلوم ویرانه مرگ تدریجی دارندوباروزمرگی ورنج وکدورت ،روزگارسیاه راسپری می کنند و…=تبدیل ایران ویران به روستا وده توسط مانتیس های آدم نما=افزایش وبروزانواع جنگ هامانندجنگ لفظی شدید،جنگ طوایف وقبیله ها وجنگ اعصاب نسل سوخته ی آریایی=ضدیت واضح این آخووووندهای افعی صفت وناکس با تکنولوژی روز ومدرنیته ،یعنی قرن ها عقب گرد فرهنگی و پیامدهاوخروجی بسیارشوم وحتمی آن برای نسل سوخته ی کنونی وبعدی آریایی و بس …=بروزشعارهای زوری وکاملا تلقینی متعدد واعصاب خوردکن توسط مانتیس ها ی خودخواه وضدمنطق ایران ویران به قیمت ازبین رفتن اعصاب یک نسل،آن هم فقط برای دوروز بیشترحکومت فوق پوشالی زوروجعل …=درب وداغون شدن اعصاب نسل سوخته ی آریایی به علت انواع فشارها ازقبیل فشاراقتصادی،فشاربی پولی،فشارروحی وجسمی،فشارعصبی،فشارصف ها ،فشارکاری وناامنی فکری و…=قیمت نجومی ویتامین ها ی موردنیازکودکان سوخته ی ایران ویران ،مانندمولتی سانستول (۳۰هزارتومان)که درزمان شاه فقید رایگان به همه می رسید وحتی تبلیغ وتوصیه می شد وافسوس وهزاران افسوس= =بروزفوق بحران های فرهنگی ،اقتصادی و… توسط مانتیس های خاک ار ه درمغز…=اختصاص بودجه ی کلان مملکت ویرانه به جنگ طلبی،جنگ افروزی ،ترور،خونریزی وکشتارخلق ناآگاه و مردم سرگردان ،فقرزده ی باروزمرگی وفش ولعنت به مانتیس های ویرانگرکنه صفت و… =ضدطرح وسیلابس دروسی که درنهایت منجربه ساخت یک آفتابه نمی شود وفقط وفقط تلقینی وتلقینی است، برای دوروزحکومت بیشتربراین خلق بیچاره ،فقیرودرمانده ی باسابقه ی فرهنگ ناب وکهن آریایی ،که جنایتی بس عظیم ازجانب مانتیس ها ی متحجر است برای خسته کردن فراگیران وجداکردن دانش آموزان ازعلوم پایه ومدرن ونهایتا جانداشتن اقیانوس علوم مفیدتجربی وسیع درذهن دانش آموزان؟آخرحکومت به چه قیمتی ای ناکسان ملعون…؟!؟که این جنایت جبران نخواهدشد … =اختصاص بودجه ی نجومی هنگفت وباورنکردنی به تبلیغات سوء وجعلی –تلقینی که صددرصدآب غربال کردن است ونتیجه ای جزآتش زدن بودجه ی قوم متمدن آریایی دراین وضع ضداقتصادی فوق بحرانی ندارد و…=پوشش ضدمنطق زنان ایران ویران که بایددرهوای گرم تابستان باچادرومانتو و…عرق ریزان شوند؟؟!!!؟ وشما باحساب سرانگشتی ،مبلغ هدررفت پارچه های گران قیمت ومستهلک شده رابااقتصادفوق فلج مملکت ویران ربط دهید ونتیجه گیری کنید ونظربدهیدکه بااین مانتیس های خونریزمسبب چه بایدکرد؟؟؟ =حدود۴۰سال مکیدن خون خلق ناآگاه ومظلوم ایران ویران توسط این فوق کنه های مفت خوروخوک صفت(شیوخ مرتجع وجغدصفت) وضدتمدن آریایی کهن و…=گندزدن این فوق کنه ها به اقتصاد وفرهنگ متمدن دیرینه ی قوم متمدن قدیمی آریایی،که جبران این حماقت محض بسیاردشوارومحال است وسالها دردورنج کشیدن لازم است که به خانه ی اول برگردند و…=خوشحال شدن آخوند های فوق کنه اززجر،گریه ،درماندگی وشکنجه ی خلق سرگردان وناآگاه ایران ویران با تمدن کهن معروف آریایی=رخت بربستن تغذیه ی بسیارمفید شامل کیک ،موز،شیر و…درجه ی یک ازمدارس بلافاصله پس ازهجوم مانتیس ها(آخوندهای ملخ صفت ،خونریزومتحجر و…)=بروزضدفرهنگ غذایی وحشتناک درایران ویران به علت فقروضعف شدیدقدرت خریدنسل سوخته ی ایران ویران=قیمت اجناس به دلارودرآمد وحقوق به ریال وپیامدحتمی این جنایت دیگر،آن هم حقوقی که پنجم ماه آب می شود ومیرود به جیب بی نهایت گشادمانتیس ها یعنی همان آخووووندهای اختاپوسی وجعلی=اگرشیوخ مفت خور وآخوندهای جعلی وجنایتکار نبود،ایران ویران تاکنون هزاران جایزه ی نوبل راازآن نسل سوخته ی خودکرده بود وبس …=جنایات ضدبشری بیشمارمانتیس ها=اثبات معادله(۲۱=۱)یعنی هربیست شبکه ی ناتلویزیون ایران ویران ،مانتیس وآخوندوشیخ مکرر نمایش می دهد،که فقط دیش ها چاره ساز ند وبس=بربادرفتن تمدن کهن ایران آریایی=نسلی بسیارخسته وناخوش احوال که به علت آب غربال کردن زیادخسته ورنجورشده اند=عقب ماندگی فرهنگی تصاعدی=نابودی وفنای نسل سوخته ی آریایی= ضدیت با علوم تجربی وسیرقهقرایی…=تف ولعنت به آخوندک های ریاست طلب وویرانگرایران ویران و… =هزاران نمره منفی وهزاران عنوان کتاب جنایات بیشمار وکشتاروقصاب های اشتهاری درکارنامه ی سیاه وفراموش نشدنی تاابد ماندنی دراذهان جهانیان(انتقال نسل به نسل) مانتیس های (آخوووووندهای )درنده ،وحشی ،ددمنش و خونریز خلق و …=؟؟!!!>>>

    <<>>

    ***نویسنده:فریادشدیدوبلندفرهنگیان روشنفکر،گرانقدر،دوستدارفرهنگ ناب آریایی کهن، ودریک کلام دلسوز نسل سوخته ی ایران ویران وایران فردا…***

  • DARKLORD

   دمت گرم داداش حرف دلمو گفتی

  • پرچم شیر و خورشید

   فعلن که رو قبر بابات ریدن

 • atilla

  من خوندمش . بدک نبود . ولی از نظر من نویسنده یه جاهائی به جای تحلیل و برداشت خودش ، مدام خودخوری کرده بود . آقا اینقد خودخوری نکن . رو قلمت تاثیر میذاره . خب ! مردم ایران دلشون در گرو اسلام مونده لامصب ! چکارش کنیم . بله راه نجات رو هم در همون میپندارن ، البته مدام میگن اسلام واقعی ! این اسلام واقعی نیست . و کاملا درسته که اونا اصلن شناختی از اسلام ندارن . اسیر خرافاتن به اون دلیل .
  کاملا درسته اسلام راه نجات نیست که راه قهقراست . از نظر من همش خرافه و بدویته و من که اصلن اهمیتی نمیدم به اون حرفا .

  • ***نویسنده: انعکاس فریادوخروش

   ومفهوم واقعی کرامات این ناکسان پلید ،دیوصفت وآدم کش ضدبشریت و … :

   <<>>

   سرنوشت بسیارشومی درانتظار مانتیس های(آخوندهای متکبر،متحجروزورگو و…) ویرانگرایران است (نسل جدید سوخته آریایی …) ؟؟!!مقایسه باکشورهای مدرن وپیشرفته ی فرهنگی مانند ژاپن فوق مدرن(بدون هیچ منابعی مانند نفت، گاز و…) ،کره جنوبی و…که درکمتراز۱۰سال به این جهش فرهنگی مدرن دست یافتند والگوی جهانیان بیداروآگاه شدند؟!وایران ویران پس ازگذشت حدود۴۰سال هنوزاندرخم یک کوچه است(نان وروغن وقند وشکر…) ؟!!؟لعنت برمسببین ومافیای زورگو ومختلس میلیاردی ایران ویران شده ؟!؟…>>>

   متن شمابسیارارزشمند است واگربه این مطلب توجه شود ومانتیس های(آخوندهای متکبر،متحجر،زورگو،ملخ صفت و…) ویرانگرایران نابودشوند…ایران ویران ازصفرشروع خواهدکردوحداقل مسیردرست ومدرن ژاپن فوق مدرن(بدون هیچ منابعی مانند نفت، گاز و…) ،کره جنوبی وسایرکشورهای پیشرفته راکشف خواهدکرد وازنابودی محض نسل سوخته آریایی جلوگیری خواهدشد وگرنه روزبه روز به ترکستان سوق داده خواهیم شد وجبران این عقب ماندگی وروزمرگی مردم ایران ویران سالهای مدیدی طول خواهدکشیدودیگرراه برگشتی برای این نسل سوخته وبسیارخسته باقی نخواهدماند؟!؟حدود۴۰سال است که ایران ویران به ناکجاآبادمیرودوهرروزدریغ ازدیروز؟؟!!لعنت نسل سوخته آریایی به مانتیس های مسبب ایران ویران …

   معنی آخوند یعنی پشم و پیل > روی منبرها همه در قال و قیل > پشکلی جا مانده از عهد فسیل در میان بحث و فحص و گفتگو > ناگهان حاضر شده چون دسته بیل > بسته نافش از تولد با دروغ

   ناکسی نامرد، با فکر علیل > ریشه اش جهل و خرافاتی ثقیل(متحجروغرق درجهل مرکب و…) > ناکسان را هم وصی و هم وکیل > پشّه را می قاپد از روی هوا(فرصت طلب ومکار) مردمان را گریه اندازد ولی > خود بخندد بر جماعت بی بدیل > خلق را کشد بر جرثقیل(اثبات صددرصدحقانیت سازمان مجاهدین خلق ایران فردا …)

   روبهی مکار باشد ، چهره اش > گم شده در صد من از ریش و سبیل(مغزپرازخاک اره و…)

   جان دهد در سفره چون بیند که مرغ > میخورد چون گله ای از گاو و فیل > بحث ضدعلمی میکند در حوزه ها

   یا تجاوز یا دهد فتوای مرگ(خونریز،جنگ طلب وجنگ افروز …) >

   مثل یک کفتار، عمری مرده خوار (صدقه خور) > میشود در توی هر آشی نخود

   شیادی ،کار و بار و پیشه اش > خلق بخشکاندحتماروزی ریشه اش …>

   زیر ریش او نوشته انگلیس > کاسه لیس و پای قدرتها ذلیل > و ادامه دارد…

   معنی مانتیس وآخووووند چیست: ومفهوم واقعی کرامات این ناکسان پلید،دیوصفت وددمنش به شرح ذیل است :>>>

   <<<تکثیرمانتیس ها ی شیاد،فقط درایران ویران ومظلوم = پرورش آخوندهای خوک وملخ صفت = هجو م این آفت ها ونابودی حتمی مزرعه شرقی آفت زده ی ما =ایران آریایی بانسل سوخته = رشدتحجر،موهوم پرستی،خرافات،جهالت مرکب ،اختلاس میلیاردی،دروغگویی محض،فریب،شیادصفتی،رشدتروریست ،ناامنی فکری وغذایی،نسل نوسوء تغذیه،وعده وعیدهای توخالی ومکاری=نیرنگ وکلک وحقه ی بسیارآخوندک های مرتجع=افول فرهنگی شدید=افزایش گرانی وتورم وخردشدن استخوان های نسل سوخته ی ایران ویران=انواع فشارها ،ازهمه نوع فشار ونتیجه وعاقبت شوم نسل سوخته ی جدیدوکودکان سوء تغذیه وبااستخوانهای گنجشکی وشکننده و به سمت کوتوله شدن نسل سوخته جدید=ترس شدیدخانواده ها ازبچه دارشدن وکابوس …=جشن طلاق وآمارفزاینده ی طلاق وکودکان سرگردان وبدون حتی یک دلسوز=بی رحم کردن شدید مردم ،حتی درنده ترکردن ازگرگ ها وحیوانات وحشی =حکومت دروغ و حربه ی تلقین وتلقین بسیار ، نه هیچ چیز دیگر وبس=ملت بی دندان وبی پول ودندانپزشکان وپزشکان بی مروت وپول پرست که انصاف رالگدمال کرده اند،ودوستدار نامردی وناخوشی مردم هستندو… =زنده به گورکردن مردم(کارتن خوابی وعجیب ترگورخوابی = بی آبرویی وبی اعتباری روزافزون آخوندک های ویرانگر ایران ویران، درسطح جهان درمقایسه باملل پیشرفته ومدرن فرهنگی =بی آبرو واعتبارکردن نسل سوخته ی آریایی(نسل سوخته ی آریایی باسابقه ی تمدن قدیمی فرهنگی الگوی آریایی ودیرینه وتاریخی کهن وزبانزدعام وخاص جهانیان ،مورخان و…) =وارونه جلوه دادن حقایق ومعادلات علمی واقعی صرف حکومت بیشتر،که جنایت ضدبشری بس عظیم محسوب می شود=رشدتصاعدی عوام پروری ومنزوی کردن کارشناسان واندیشمندان اصلی وواقعی که عاقبت وخروجی این جنایت بشری برهمگان واضح ومبرهن است =ناپدیدشدن اجناس مفیدوارزشمندوبرعکس هجوم اجناس مخرب وبی ارزش =فریادشدیدفرهنگیان آگاه وکارشناسان فرهنگ دوست واندیشمندان واقعی ونیزاعتراضات دائمی وپی درپی معلمان دلسوز نسبت به وضع اسفناک فرهنگ درایران ویران =پدیدآمدن شدید مفاهیم جعلی ودروغین مانند مالیات برارزش افزوده و…که مفهوم اصلی آن همان اختلاس است=گرفتن پول ازخلق ناآگاه باعناوین جعلی مختلف،هریک به عنوانی وطریقی=رشدقارچ گونه ی نادادگاه ها،زندان ها،بانک ها،موسسه ها و…که از نظر ودیدگاه کارشناسان واقعی عوامل اصلی ضداقتصادوضدپیشرفت ومثل مانتیس ها سربار حقیقی خلق وجامعه ی ویران است= خلق را کشد بر جرثقیل(اثبات صددرصدحقانیت سازمان مجاهدین خلق ایران فردا …)

   =اگرمانتیس یاآخوندویرانگربه چین برسدباآن جمعیت،یک انفجاراتمی رخ میدهدکه آن سرش ناپیداست وجهان رامانندایران ویران ،نابودمیکند=پایمال کردن حق وحقوقات مسلم چهره های ماندگار(بازنشستگان شریف وگرانقدر)آموزش وپرورش محترم وفریادبلند واعتراض شدید فرهنگیان بازنشسته ی بزرگوار وارجمندبه وضع فلاکت بار وسرطانی نافرهنگ کشورویرانه …=درج همیشگی واژه ی ضدانسانی وضدبشری ناکسان بی شرف(اخطارقطع …،یعنی ازشکم زن وبچه ات بزن،وبه مانتیس های خونریزبده و…) روی قبض آب،قبض برق،قبض گاز،قبض تلفن،قبض مالیات خانه،قبض پارک خودرو؟؟؟!!!، ردیف مالیات برارزش افزوده؟؟؟!!! ،قبض مالیات زندگی وروزمرگی،قبض مالیات نفس کشیدن وقبض های متعدددیگرو …؟؟؟!!درحالیکه ،میلیاردها درجیب های بسیار گشاد مختلسین نامرد موجوداست وافسوس وهزاران دردوافسوس،که عوامل اصلی این فوق بحران راپرستش وتمجیدوستایش می کنند ودریک کلام ،نفهمی تاچه اندازه …وای برخلق نادان وموهوم پرست قرن…؟؟؟!!!…=حکومت گرگ های تشنه ی قدرت به هرقیمتی ،که دائما دردل سنگشان به مردم سرگردان وناآگاه می خندند وبه عبارت واضح تردردل سنگشان رقص وپایکوبی موج می زند درحالیکه ملت مظلوم ویرانه مرگ تدریجی دارندوباروزمرگی ورنج وکدورت ،روزگارسیاه راسپری می کنند و…=تبدیل ایران ویران به روستا وده توسط مانتیس های آدم نما=افزایش وبروزانواع جنگ هامانندجنگ لفظی شدید،جنگ طوایف وقبیله ها وجنگ اعصاب نسل سوخته ی آریایی=متون کنونی نادادگاه های ایران ویران ،مربوط به عصر قبل سنگ و…=ضدیت واضح این آخووووندهای افعی صفت وناکس با تکنولوژی روز ومدرنیته ،یعنی قرن ها عقب گرد فرهنگی و پیامدهاوخروجی بسیارشوم وحتمی آن برای نسل سوخته ی کنونی وبعدی آریایی و بس …=بروزشعارهای زوری وکاملا تلقینی متعدد واعصاب خوردکن توسط مانتیس ها ی خودخواه وضدمنطق ایران ویران به قیمت ازبین رفتن اعصاب یک نسل،آن هم فقط برای دوروز بیشترحکومت فوق پوشالی زوروجعل …=درب وداغون شدن اعصاب نسل سوخته ی آریایی به علت انواع فشارها ازقبیل فشاراقتصادی،فشاربی پولی،فشارروحی وجسمی،فشارعصبی،فشارصف ها ،فشارکاری وناامنی فکری و…=انتشار بی حدومرزفوق فریبکارانه ی عناوین والقاب قلابی ،دروغین،تقلبی وفوق جعلی ،که جایگاه عناوین والقاب واقعی وارزشی رابه شدت تنزل داده است،آن هم فقط درایران ویران ومظلوم اسیردرچنگال بیرحم مانتیس های خون آشام ورژیم ددمنش آخووووندی ،که پیامدهای بسیارشوم(حک شده دراذهان ناآگاهان واکثریت عوام…) وحتمی درپی دارد و…(جنایت بزرگ دیگری که کاملا جبران ناپذیراست …)=قیمت نجومی ویتامین ها ی موردنیازکودکان سوخته ی ایران ویران ،مانندمولتی سانستول (۳۰هزارتومان؟؟؟!!!چه خبره؟؟؟!!!)که درزمان شاه فقید رایگان به همه می رسید وحتی تبلیغ وتوصیه می شد وکسی مصرف نمی کرد، وافسوس وهزاران افسوس==مانتیس(آخوندک…)،یعنی نوعی حیوان معروف جهانی بسیار بی رحم،که هم نوعش رامیکشد وسپس می خورد؟؟؟!!! = دشمنی شدید مانتیس های بدریخت وبدقیافه بازیبایی وزیباپرستی خلق مظلوم ،وزشتی پرستی محض این مکاران جاهل و…؟؟؟!!!=بروزفوق بحران های فرهنگی ،اقتصادی و… توسط مانتیس های خاک ار ه درمغز…=اختصاص بودجه ی کلان مملکت ویرانه به جنگ طلبی،جنگ افروزی ،ترور،خونریزی وکشتارخلق ناآگاه و مردم سرگردان ،فقرزده ی باروزمرگی وفش ولعنت به مانتیس های ویرانگرکنه صفت و… =ضدطرح وسیلابس دروسی که درنهایت منجربه ساخت یک آفتابه نمی شود وفقط وفقط تلقینی وتلقینی است، برای دوروزحکومت بیشتربراین خلق بیچاره ،فقیرودرمانده ی باسابقه ی فرهنگ ناب وکهن آریایی ،که جنایتی بس عظیم ازجانب مانتیس ها ی متحجر است برای خسته کردن فراگیران وجداکردن دانش آموزان ازعلوم پایه ومدرن ونهایتا جانداشتن اقیانوس علوم مفیدتجربی وسیع درذهن دانش آموزان؟آخرحکومت به چه قیمتی ای ناکسان ملعون…؟!؟که این جنایت جبران نخواهدشد … =اختصاص بودجه ی نجومی هنگفت وباورنکردنی به تبلیغات سوء وجعلی –تلقینی که صددرصدآب غربال کردن است ونتیجه ای جزآتش زدن بودجه ی قوم متمدن آریایی دراین وضع ضداقتصادی فوق بحرانی ندارد و…=ایجادنارشته های تحصیلی وناکتب درسی فراوان صرفا فوق تلقینی،که بعدازسالها، انتهایش فقط آب غربال کردن ،وآب درهاون کوبیدن(خسته کردن شدیدمغزوفکر،وفقط درایران ویران…)است و درنتیجه حتی یک آفتابه ساخته نمی شودومایع وعامل اصلی عقب ماندگی فرهنگی شدید است وپیامدهای واضح،صددرصدحتمی وبسیارشوم این جنایت تاریخی آخووووندهای ویرانگر ،که جبران این جنایت خیلی تلخ محال است…=پوشش ضدمنطق زنان ایران ویران که بایددرهوای گرم تابستان باچادرومانتو و…عرق ریزان شوند؟؟!!!؟ وشما باحساب سرانگشتی ،مبلغ هدررفت پارچه های گران قیمت ومستهلک شده رابااقتصادفوق فلج مملکت ویران ربط دهید ونتیجه گیری کنید ونظربدهیدکه بااین مانتیس های خونریزمسبب چه بایدکرد؟؟؟ =حدود۴۰سال مکیدن خون خلق ناآگاه ومظلوم ایران ویران توسط این فوق کنه های مفت خوروخوک صفت(شیوخ مرتجع وجغدصفت) وضدتمدن آریایی کهن و…=گندزدن این فوق کنه ها به اقتصاد وفرهنگ متمدن دیرینه ی قوم متمدن قدیمی آریایی،که جبران این حماقت محض بسیاردشوارومحال است وسالها دردورنج کشیدن لازم است که به خانه ی اول برگردند و…=خوشحال شدن آخوند های فوق کنه اززجر،گریه ،درماندگی وشکنجه ی خلق سرگردان وناآگاه ایران ویران با تمدن کهن معروف آریایی=رخت بربستن تغذیه ی بسیارمفید شامل کیک ،موز،شیر و…درجه ی یک ازمدارس بلافاصله پس ازهجوم مانتیس ها(آخوندهای ملخ صفت ،خونریزومتحجر و…)=بروزضدفرهنگ غذایی وحشتناک درایران ویران به علت فقروضعف شدیدقدرت خریدنسل سوخته ی ایران ویران=قیمت اجناس به دلارودرآمد وحقوق به ریال وپیامدحتمی این جنایت دیگر،آن هم حقوقی که پنجم ماه آب می شود ومیرود به جیب بی نهایت گشادمانتیس ها یعنی همان آخووووندهای اختاپوسی وجعلی=اگرشیوخ مفت خور وآخوندهای جعلی وجنایتکار نبود،ایران ویران تاکنون هزاران جایزه ی نوبل راازآن نسل سوخته ی خودکرده بود وبس …=جنایات ضدبشری بیشمارمانتیس ها=اثبات معادله(۲۱=۱)یعنی هربیست شبکه ی ناتلویزیون ایران ویران ،مانتیس وآخوندوشیخ مکرر نمایش می دهد،که فقط دیش ها چاره ساز ند وبس=بربادرفتن تمدن کهن ایران آریایی=نسلی بسیارخسته وناخوش احوال که به علت آب غربال کردن زیادخسته ورنجورشده اند=عقب ماندگی فرهنگی تصاعدی=نابودی وفنای نسل سوخته ی آریایی= ضدیت با علوم تجربی وسیرقهقرایی…=تف ولعنت به آخوندک های ریاست طلب وویرانگرایران ویران و… =هزاران نمره منفی وهزاران عنوان کتاب جنایات بیشمار وکشتاروقصاب های اشتهاری درکارنامه ی سیاه وفراموش نشدنی تاابد ماندنی دراذهان جهانیان(انتقال نسل به نسل) مانتیس های (آخوووووندهای )درنده ،وحشی ،ددمنش و خونریز خلق و …=؟؟!!!>>>

   <<>>

   ***نویسنده: انعکاس فریادوخروش شدیدوبلندفرهنگیان روشنفکر،گرانقدر،دوستدارفرهنگ ناب آریایی کهن، ودریک کلام دلسوز نسل سوخته ی ایران ویران وایران فردا…***

 • Girizly

  این ملت یه رضاشاه کبیر دیگه میخواد !

 • Girizly

  این ملت یه رضا شاه دیگه میخواد !!!

 • صائب

  ریدم تو اسلام ناب محمدی مادر هرچی آخوندوبسیجی رو گاییدم

 • ریشزَ

  خفه شو مادر جنده حروم زاده ما انقلابو دوست داریم مادر جنده حروم زاده معلوم نیست از کی خط میگیری کلی مادر شهید برای رهبری دعا میکنند

 • فدایی ولایت

  حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی

 • پردخته

  اولا ننگ بر هر چی آخونده مال مرم خوره. ثانیا همون شاهنشاهتم بهش میگفتن شاه شیعه پناه. هم حج میرفت هم مثل خامنه ای میرفت زیارت مشهد حالا تو که طرفدارشی چطور شدی ضد اسلام یا اینکه میگه شاه اعتقاد نداشت و این کارا رو برای عوامفریبی انجام میداد و پوپولیستی تو خالی بود؟

 • رویا توکلی

  وقتی یک جوان احمق خشک مغز انطور دولا میشه تا دست آن بوزینه را ببوسه آخونده هم باید انطور غضبناک بشینه

 • فریادشدیدوبلندفرهنگ مدرن

  ومفهوم واقعی کرامات این ناکسان پلید ،دیوصفت وآدم کش ضدبشریت و … :

  <<>>

  سرنوشت بسیارشومی درانتظار مانتیس های(آخوندهای متکبر،متحجروزورگو و…) ویرانگرایران است (نسل جدید سوخته آریایی …) ؟؟!!مقایسه باکشورهای مدرن وپیشرفته ی فرهنگی مانند ژاپن فوق مدرن(بدون هیچ منابعی مانند نفت، گاز و…) ،کره جنوبی و…که درکمتراز۱۰سال به این جهش فرهنگی مدرن دست یافتند والگوی جهانیان بیداروآگاه شدند؟!وایران ویران پس ازگذشت حدود۴۰سال خفقان محض خلق مظلوم دربندواسیر نامردان قرن فوق مدرنیته ، هنوزاندرخم یک کوچه است(نان وروغن وقند وشکر…) ؟!!؟لعنت برمسببین ومافیای زورگو ومختلس میلیاردی ایران ویران شده ؟!؟…>>>

  متن شمابسیارارزشمند است واگربه این مطلب توجه شود ومانتیس های(آخوندهای متکبر،متحجر،زورگو،ملخ صفت و…) ویرانگرایران نابودشوند…ایران ویران ازصفرشروع خواهدکردوحداقل مسیردرست ومدرن ژاپن فوق مدرن(بدون هیچ منابعی مانند نفت، گاز و…) ،کره جنوبی وسایرکشورهای پیشرفته راکشف خواهدکرد وازنابودی محض نسل سوخته آریایی جلوگیری خواهدشد وگرنه روزبه روز به ترکستان سوق داده خواهیم شد وجبران این عقب ماندگی وروزمرگی مردم ایران ویران سالهای مدیدی طول خواهدکشیدودیگرراه برگشتی برای این نسل سوخته وبسیارخسته باقی نخواهدماند؟!؟حدود۴۰سال است که ایران ویران به ناکجاآبادمیرودوهرروزدریغ ازدیروز؟؟!!لعنت نسل سوخته آریایی به مانتیس های مسبب ایران ویران …

  معنی آخوند ،یعنی پشم و پیل… > پشکلی جا مانده از عهد فسیل … > بسته نافش از تولد با حیل و دروغ … ( بسیارفرصت طلب،مکار،فریبکارو…) >

  ناکسی نامرد، با فکر علیل … > ریشه اش جهل و خرافاتی ثقیل(متحجروغرق درجهل مرکب و…) > ناکسان را هم وصی و هم وکیل … (پایمال کردن شدید حق وحقوقات خلق ایران مظلوم و… ،باوضعیت فوق بحران فرهنگی و فوق بحران اقتصادی درایران ویران، وتامین هزینه های نجومی و هنگفت گروه های تروریستی خرابکار…؟؟؟!!!… و…) > مردمان را گریه اندازد ولی… > خود بخندد بر جماعت بی بدیل … > خلق را کشد بر جرثقیل(اثبات صددرصدحقانیت سازمان مجاهدین خلق ایران فردا …) >

  روبهی مکار باشد ، چهره اش… > گم شده در صد من از ریش و سبیل(مغزپرازخاک اره و…) >

  جان دهد در سفره چون بیند که مرغ… > میخورد چون گله ای از گاو و فیل… > بحث ضدعلمی میکند در حوزه ها(ضدیت شدید این ناکسان، بافرهنگ مدرن وعلوم تجربی مفیدواثبات شده درجوامع فوق مدرن وبه روزشده…) >

  یا تجاوز یا دهد فتوای مرگ(خونریز،جنگ طلب وجنگ افروز …) >

  مثل یک کفتار، عمری مرده خور (صدقه خور…) > میشود در توی هر آشی نخود… >

  شیادی ،کار و بار و پیشه اش … > خلق بخشکاندحتماروزی ریشه اش …>

  زیر ریش او نوشته انگلیس… > کاسه لیس و پای قدرتها ذلیل … > و … ادامه دارد…

  معنی مانتیس وآخووووند چیست: ومفهوم واقعی کرامات این ناکسان پلید،دیوصفت وددمنش به شرح ذیل است :>>>

  <<<تکثیرمانتیس ها ی شیاد،فقط درایران ویران ومظلوم = پرورش آخوندهای خوک وملخ صفت = هجو م این آفت ها ونابودی حتمی مزرعه شرقی آفت زده ی ما =ایران آریایی بانسل سوخته = رشدتحجر،موهوم پرستی،خرافات،جهالت مرکب ،اختلاس میلیاردی،دروغگویی محض،فریب،شیادصفتی،رشدتروریست ،ناامنی فکری وغذایی،نسل نوسوء تغذیه،وعده وعیدهای توخالی ومکاری=نیرنگ وکلک وحقه ی بسیارآخوندک های مرتجع=افول فرهنگی شدید=افزایش گرانی وتورم وخردشدن استخوان های نسل سوخته ی ایران ویران=انواع فشارها ،ازهمه نوع فشار ونتیجه وعاقبت شوم نسل سوخته ی جدیدوکودکان سوء تغذیه وبااستخوانهای گنجشکی وشکننده و به سمت کوتوله شدن نسل سوخته جدید=ترس شدیدخانواده ها ازبچه دارشدن وکابوس …=جشن طلاق وآمارفزاینده ی طلاق وکودکان سرگردان وبدون حتی یک دلسوز=بی رحم کردن شدید مردم ،حتی درنده ترکردن ازگرگ ها وحیوانات وحشی =حکومت دروغ و حربه ی تلقین وتلقین بسیار ، نه هیچ چیز دیگر وبس=ملت بی دندان وبی پول ودندانپزشکان وپزشکان بی مروت وپول پرست که انصاف رالگدمال کرده اند،ودوستدار نامردی وناخوشی مردم هستندو… =زنده به گورکردن مردم(کارتن خوابی وعجیب ترگورخوابی = بی آبرویی وبی اعتباری روزافزون آخوندک های ویرانگر ایران ویران، درسطح جهان درمقایسه باملل پیشرفته ومدرن فرهنگی =بی آبرو واعتبارکردن نسل سوخته ی آریایی(نسل سوخته ی آریایی باسابقه ی تمدن قدیمی فرهنگی الگوی آریایی ودیرینه وتاریخی کهن وزبانزدعام وخاص جهانیان ،مورخان و…) =وارونه جلوه دادن حقایق ومعادلات علمی واقعی صرف حکومت بیشتر،که جنایت ضدبشری بس عظیم محسوب می شود=رشدتصاعدی عوام پروری ومنزوی کردن کارشناسان واندیشمندان اصلی وواقعی که عاقبت وخروجی این جنایت بشری برهمگان واضح ومبرهن است =ناپدیدشدن اجناس مفیدوارزشمندوبرعکس هجوم اجناس مخرب وبی ارزش =فریادشدیدفرهنگیان آگاه وکارشناسان فرهنگ دوست واندیشمندان واقعی ونیزاعتراضات دائمی وپی درپی معلمان دلسوز نسبت به وضع اسفناک فرهنگ درایران ویران =پدیدآمدن شدید مفاهیم جعلی ودروغین مانند مالیات برارزش افزوده و…که مفهوم اصلی آن همان اختلاس است=گرفتن پول ازخلق ناآگاه باعناوین جعلی مختلف،هریک به عنوانی وطریقی=رشدقارچ گونه ی نادادگاه ها،زندان ها،بانک ها،موسسه ها و…که از نظر ودیدگاه کارشناسان واقعی عوامل اصلی ضداقتصادوضدپیشرفت ومثل مانتیس ها سربار حقیقی خلق وجامعه ی ویران است= خلق را کشد بر جرثقیل(اثبات صددرصدحقانیت سازمان مجاهدین خلق ایران فردا …)

  =اگرمانتیس یاآخوندویرانگربه چین برسدباآن جمعیت،یک انفجاراتمی رخ میدهدکه آن سرش ناپیداست وجهان رامانندایران ویران ،نابودمیکند=پایمال کردن حق وحقوقات مسلم چهره های ماندگار(بازنشستگان شریف وگرانقدر)آموزش وپرورش محترم وفریادبلند واعتراض شدید فرهنگیان بازنشسته ی بزرگوار وارجمندبه وضع فلاکت بار وسرطانی نافرهنگ کشورویرانه …=درج همیشگی واژه ی ضدانسانی وضدبشری ناکسان بی شرف(اخطارقطع …،یعنی ازشکم زن وبچه ات بزن،وبه مانتیس های خونریزبده و…) روی قبض آب،قبض برق،قبض گاز،قبض تلفن،قبض مالیات خانه،قبض پارک خودرو؟؟؟!!!، ردیف مالیات برارزش افزوده؟؟؟!!! ،قبض مالیات زندگی وروزمرگی،قبض مالیات نفس کشیدن وقبض های متعدددیگرو …؟؟؟!!درحالیکه ،میلیاردها درجیب های بسیار گشاد مختلسین نامرد موجوداست وافسوس وهزاران دردوافسوس،که عوامل اصلی این فوق بحران راپرستش وتمجیدوستایش می کنند ودریک کلام ،نفهمی تاچه اندازه …وای برخلق نادان وموهوم پرست قرن…؟؟؟!!!…=حکومت گرگ های تشنه ی قدرت به هرقیمتی ،که دائما دردل سنگشان به مردم سرگردان وناآگاه می خندند وبه عبارت واضح تردردل سنگشان رقص وپایکوبی موج می زند درحالیکه ملت مظلوم ویرانه مرگ تدریجی دارندوباروزمرگی ورنج وکدورت ،روزگارسیاه راسپری می کنند و…= سالها وسالهای سیاه نقض بیشرمانه،واضح وآشکارحقوق بشردرایران ویران،توسط مانتیس های بیرحم(آخووووون دهای ددمنش،آدم نا وفوق کنه …) ،وسکوت واقدام عملی نکردن مجامع قدرتمند و فرهنگی مدرن بین المللی،به ویژه دیده بان حقوق بشرسازمان ملل—(H.R.W)=تبدیل ایران ویران به روستا وده توسط مانتیس های آدم نما=افزایش وبروزانواع جنگ هامانندجنگ لفظی شدید،جنگ طوایف وقبیله ها وجنگ اعصاب نسل سوخته ی آریایی=متون کنونی نادادگاه های ایران ویران ،مربوط به عصر قبل سنگ و…=ضدیت واضح این آخووووندهای افعی صفت وناکس با تکنولوژی روز ومدرنیته ،یعنی قرن ها عقب گرد فرهنگی و پیامدهاوخروجی بسیارشوم وحتمی آن برای نسل سوخته ی کنونی وبعدی آریایی و بس …=بروزشعارهای زوری وکاملا تلقینی متعدد واعصاب خوردکن توسط مانتیس ها ی خودخواه وضدمنطق ایران ویران به قیمت ازبین رفتن اعصاب یک نسل،آن هم فقط برای دوروز بیشترحکومت فوق پوشالی زوروجعل …=درب وداغون شدن اعصاب نسل سوخته ی آریایی به علت انواع فشارها ازقبیل فشاراقتصادی،فشاربی پولی،فشارروحی وجسمی،فشارعصبی،فشارصف ها ،فشارکاری وناامنی فکری و…=انتشار بی حدومرزفوق فریبکارانه ی عناوین والقاب قلابی ،دروغین،تقلبی وفوق جعلی ،که جایگاه عناوین والقاب واقعی وارزشی رابه شدت تنزل داده است،آن هم فقط درایران ویران ومظلوم اسیردرچنگال بیرحم مانتیس های خون آشام ورژیم ددمنش آخووووندی ،که پیامدهای بسیارشوم(حک شده دراذهان ناآگاهان واکثریت عوام…) وحتمی درپی دارد و…(جنایت بزرگ دیگری که کاملا جبران ناپذیراست …)=قیمت نجومی ویتامین ها ی موردنیازکودکان سوخته ی ایران ویران ،مانندمولتی سانستول (۳۰هزارتومان؟؟؟!!!چه خبره؟؟؟!!!)که درزمان شاه فقید رایگان به همه می رسید وحتی تبلیغ وتوصیه می شد وکسی مصرف نمی کرد، وافسوس وهزاران افسوس==مانتیس(آخوندک…)،یعنی نوعی حیوان معروف جهانی بسیار بی رحم،که هم نوعش رامیکشد وسپس می خورد؟؟؟!!! = دشمنی شدید مانتیس های بدریخت وبدقیافه بازیبایی وزیباپرستی خلق مظلوم ،وزشتی پرستی محض این مکاران جاهل و…؟؟؟!!!=بروزفوق بحران های فرهنگی ،اقتصادی و… توسط مانتیس های خاک ار ه درمغز…=اختصاص بودجه ی کلان مملکت ویرانه به جنگ طلبی،جنگ افروزی ،ترور،خونریزی وکشتارخلق ناآگاه و مردم سرگردان ،فقرزده ی باروزمرگی وفش ولعنت به مانتیس های ویرانگرکنه صفت و… =ضدطرح وسیلابس دروسی که درنهایت منجربه ساخت یک آفتابه نمی شود وفقط وفقط تلقینی وتلقینی است، برای دوروزحکومت بیشتربراین خلق بیچاره ،فقیرودرمانده ی باسابقه ی فرهنگ ناب وکهن آریایی ،که جنایتی بس عظیم ازجانب مانتیس ها ی متحجر است برای خسته کردن فراگیران وجداکردن دانش آموزان ازعلوم پایه ومدرن ونهایتا جانداشتن اقیانوس علوم مفیدتجربی وسیع درذهن دانش آموزان؟آخرحکومت به چه قیمتی ای ناکسان ملعون…؟!؟که این جنایت جبران نخواهدشد … =اختصاص بودجه ی نجومی هنگفت وباورنکردنی به تبلیغات سوء وجعلی –تلقینی که صددرصدآب غربال کردن است ونتیجه ای جزآتش زدن بودجه ی قوم متمدن آریایی دراین وضع ضداقتصادی فوق بحرانی ندارد و…=ایجادنارشته های تحصیلی وناکتب درسی فراوان صرفا فوق تلقینی،که بعدازسالها، انتهایش فقط آب غربال کردن ،وآب درهاون کوبیدن(خسته کردن شدیدمغزوفکر،وفقط درایران ویران…)است و درنتیجه حتی یک آفتابه ساخته نمی شودومایع وعامل اصلی عقب ماندگی فرهنگی شدید است وپیامدهای واضح،صددرصدحتمی وبسیارشوم این جنایت تاریخی آخووووندهای ویرانگر ،که جبران این جنایت خیلی تلخ محال است…=پوشش ضدمنطق زنان ایران ویران که بایددرهوای گرم تابستان باچادرومانتو و…عرق ریزان شوند؟؟!!!؟ وشما باحساب سرانگشتی ،مبلغ هدررفت پارچه های گران قیمت ومستهلک شده رابااقتصادفوق فلج مملکت ویران ربط دهید ونتیجه گیری کنید ونظربدهیدکه بااین مانتیس های خونریزمسبب چه بایدکرد؟؟؟ =حدود۴۰سال مکیدن خون خلق ناآگاه ومظلوم ایران ویران توسط این فوق کنه های مفت خوروخوک صفت(شیوخ مرتجع وجغدصفت) وضدتمدن آریایی کهن و…=گندزدن این فوق کنه ها به اقتصاد وفرهنگ متمدن دیرینه ی قوم متمدن قدیمی آریایی،که جبران این حماقت محض بسیاردشوارومحال است وسالها دردورنج کشیدن لازم است که به خانه ی اول برگردند و…=خوشحال شدن آخوند های فوق کنه اززجر،گریه ،درماندگی وشکنجه ی خلق سرگردان وناآگاه ایران ویران با تمدن کهن معروف آریایی=رخت بربستن تغذیه ی بسیارمفید شامل کیک ،موز،شیر و…درجه ی یک ازمدارس بلافاصله پس ازهجوم مانتیس ها(آخوندهای ملخ صفت ،خونریزومتحجر و…)=بروزضدفرهنگ غذایی وحشتناک درایران ویران به علت فقروضعف شدیدقدرت خریدنسل سوخته ی ایران ویران=قیمت اجناس به دلارودرآمد وحقوق به ریال وپیامدحتمی این جنایت دیگر،آن هم حقوقی که پنجم ماه آب می شود ومیرود به جیب بی نهایت گشادمانتیس ها یعنی همان آخووووندهای اختاپوسی وجعلی=اگرشیوخ مفت خور وآخوندهای جعلی وجنایتکار نبود،ایران ویران تاکنون هزاران جایزه ی نوبل راازآن نسل سوخته ی خودکرده بود وبس …=جنایات ضدبشری بیشمارمانتیس ها=اثبات معادله(۲۱=۱)یعنی هربیست شبکه ی ناتلویزیون ایران ویران ،مانتیس وآخوندوشیخ مکرر نمایش می دهد،که فقط دیش ها چاره ساز ند وبس=بربادرفتن تمدن کهن ایران آریایی=نسلی بسیارخسته وناخوش احوال که به علت آب غربال کردن زیادخسته ورنجورشده اند= پاداش پایان خدمت(سالهای آزگارفکرمشغولی ،اعصاب خردکنی و…) چهره های ماندگار (***بازنشستگان شریف،گرانقدرووالامقام آموزش وپرورش محترم***… )در جیب۹۰شرکت و… ، وسکوت مرگبارمانتیس های مختلس سنگدل ،بی شرم وبی شرف و…؟؟؟؟!!!!

  =عقب ماندگی فرهنگی تصاعدی=نابودی وفنای نسل سوخته ی آریایی= ضدیت با علوم تجربی وسیرقهقرایی…=تف ولعنت به آخوندک های ریاست طلب وویرانگرایران ویران و… =هزاران نمره منفی وهزاران عنوان کتاب جنایات بیشمار وکشتاروقصاب های اشتهاری درکارنامه ی سیاه وفراموش نشدنی تاابد ماندنی دراذهان جهانیان(انتقال نسل به نسل) مانتیس های (آخوووووندهای )درنده ،وحشی ،ددمنش و خونریز خلق و …=؟؟!!!>>>

  <<>>

  ***نویسنده: انعکاس فریادوخروش شدیدوبلندفرهنگیان روشنفکر،گرانقدر،دوستدارفرهنگ ناب آریایی کهن، ودریک کلام دلسوز نسل سوخته ی ایران ویران وایران فردا…***

 • سید عنی خایه منی

  کیرم تو زندگینامه سید عنی خایه منی و مردم احمق و حمال کشور ایران

 • سید عنی خایه منی

  آبکیرم رو صورت هرچی مسلمون احمق و حمال و گوگولیههههههههههههه
  جوووووووووووووون
  مسلمونای کونی

 • سید عنی خایه منی

  مردم ایران مادرجنده های بیش نیستند انشالا همشون به دست اسراییل به درک واصل میشند
  همچنین کیرم تو قبر اسلام ناب محمدی جوووووووون

 • خمینی جاکشم

  سلام من خمینی از اون دنیا هستم کونم پاره شده از بس اینجا شاه منو گاییده تورو جون جنتی منو از زیر کیر رضا شاه بکشید بیرون
  هاشمی مادر خراب هم اون گوشه داره کون میده

 • ساندیس بگیر

  عاقا ساندیس های ما کو؟؟؟
  ما ۲۲ بهمن رفتیم کون دادیم پس ساندس های مارو چرا نمیدین
  من به عشق عن عاقا رفتم شایشدم رو مرقد امام ولی هنوز ساندیسی برای ما نیومده

 • شاعر ولایت مدار سکه بگیر

  سلام یک شعر ناب محمدی در وصف امام سرودم لطفا بخوانید ممنون 🙂

  خمینی تو که مادرت گاییده شد ای مردک
  تو که خاهرت هم گاییده شد ای دلقک
  چرا خامنه ای رو سرور کونیان قرار دادی
  نکنه بعد از تو باید یکی بود که کون میدادی
  هاشمی به درک واصل شد
  جنتی مادر جنده اعظم شد
  ساندیس بگیران دیگر ساندیس نمیخورن
  از صبح تا شب کیر مردم میخورند
  هر خواهر محجبه ای روی صورتش آبکیره
  هر ولایتمداری مادرش جنده و حقوق بگیره
  کیر مردم ایران رفت تو ولاییت ای کصکش
  نگذار کیر اسراییلی ها هم برود روی قبرت ای جاکش
  در مرقدتت یک توالت عمومی ساختن ای حرامزاده
  که فاضلابش صاف میخوره تو قبرت ای مادر جنده
  به به
  گر کیر مردم سرزمینت میخوری
  این دلیل است هم نجس و هم خری
  ای کیر بزرگ بر سر قبر این ملعون کثیف بیا
  خمینی جاکش زن زنا زاده هندی بیا
  ای حقوق بگیر و مزدور انگلیس
  ای کصکش و مادر جنده فینگلیش
  تا کی میخای زیر کیر این مردم بمانی
  تقلایی کن و خودت را رها ساز در جوانی
  خامنه ای کصکش اعظم شد
  خبر نداری که مادرت هم از او بدتر شد
  سر تا ته این کشور بندازی
  کیر میبینی بر سر قبرت می آیند بزودی.
  تمام 🙂

 • کیر خر

  کص ننت مادر جنده

 • حمزه گاوی

  کیرم توی امام زمان خارکسته و رهبر کونی سید علی گدا حرامزاده که عرب هست کیر تو اول تا آخر هر چی آخوند و شیخ ریدم به اسلام ناب محمدی

 • دو لُپی فشار بخورین🤣🤣🤣

  بدبختا سید علی خامنه حرفای تخمیتونو به کیرشم نمیگیره فشاریهای بدبخت فشار بخورین نوش جون بچسبه گوشت کو نتون شاه و بالادستای امریکایی اسرائیلیش بگانتون😂
  بدبختای حرومزاده بیشرف شماها هیچکدومتون شعور ندارین هیچ گوهیم نیسین از حیوون ام کمترین،خو کصکشای لاشی حتما باید دوباره زمان تخمیه شاه دیوس تکرار بشه از کص و کون بگانتون که حالیتون بشه👍😏
  شما همتون ساده و بدبختین خدا شما رو بهل کرده از بس تخم کونین💔😂
  ناموسا شهدا جونشونو دادن برا چی آدمای لاشی حرومزاده ای شما دیوسا خیلی بی چشم و رویین فقط بدیا رو میبینین لاشیا دیوس🤦‍♂️
  خو کصکشا شما دیگه چیکار قاسم سلیمانی دارین بی‌ناموسا
  همین آدم جون شما لاشیای بی چشم و رو رو نجات داد وگرنه داعش صد بار کون خانوادتون گذاشته بود سیصد بار سرتونو زده بودن🤏
  حالا حرفاتون درمورد امام زمان معلوم میشه فعلا دور دست دشمنه بصبرین امام زمان میاد ریشتونو خشک میکنه میگین نه حالا معلوم میشه وقتی امام زمان اومد نابودتون کرد اوموقع گو خوری کنین😂💪
  فعلا که هرکی طرف انقلاب و اسلام و خدا و پیامبر و امام زمان و … هس کصخل تلقی میشه که البته حقیقتش کصخل خودتونین😂
  فعلا بدی ها خوب درنظر گرفته میشه و خوبیا بد
  ولی ناموصا چی حالی میده که شما مث سگ از دست آخوندا فشار میخورین ، باعث تنفس بهشتی میشه واسه ما
  حالا برین فشارتونو بخورین ما ام با تنفس بهشتی بهتون بخندیم🤣🤣🤣🤣😂😂😂
  Getlost❤️‍🩹🤣