بازیکنان فوتبال گًل خوردند، مردم ایران گول خوردند، اما برنده بازی، حکومت اسلامی شد! ۲

پیش گفتار:

از نظر رفتار سنجی حاکمیت ملایان، وقتی‌ به گذشته آن نگاهی‌ می‌‌اندازیم، آنگاه تعجبی ندارد که به گوییم؛ این رژیم اساسا با فریب کاری تشکیل شد اما آنچه که مورد شگفتی و تاسف عمیق است، این هست که: اکنون بیش از سه دهه از توطئه اسلامی می‌گذرد ولی‌ همچنان بسیاری از مردم به اشکال گوناگون به دروازه خود گًل میزند و از فرط غرور و کم آگاهی‌ ‌خم به ابروی مبارک هم نمی‌‌آورند!

سیاست حقه بازی رژیم در گول زدن مردم

وقتی‌ در سال ۸۸ حکومت اسلامی به واسطه سرکوب علنی و برخورد‌های وحشیانه با مردم، به شدت از اعتبارش بیش از گذشته در جامعه جهانی‌ کاسته شد، تصمیم گرفت تا به هر شیوه‌ای آنرا جبران کند، اتفاقا برای رفع این فقدان، به سادگی‌ از خود مردم کمک گرفت! به عنوان مثال در بازی‌های اخیر فوتبال، عده‌‌ای زیادی شامل؛ هنرمندان، ورزشکاران، مردم عادی و شوربختانه حتا برخی‌ از فعالین عرصه‌های سیاسی و حقوق بشری، پرچم ننگین حکومت را به هر نحوی بالا نگاه داشتند! یا حداقل از تیم‌ جمهوری اسلامی که آخوند‌ها را نمایندگی‌ می‌‌کرد، طرف داری کردند!

این فرتور به خوبی نشان می دهد که چگونه رژیم جنایتکار ایران از گردهم آیی مردم و به ویژه جوانان تبلیغات سیاسی می کند و در جهان اعتبار از دست رفته خود را بازیابی می نماید.

این فرتور به خوبی نشان می دهد که چگونه رژیم جنایتکار ایران از گردهم آیی مردم و به ویژه جوانان تبلیغات سیاسی می کند و در جهان اعتبار از دست رفته خود را بازیابی می نماید.

در فضای استبدادی ایران همه چیز به نفع رژیم است

افرادی با جیره و مواجب و مردم بسیاری به صورت خودکار و از روی نادانی‌، برای مشروعیت بخشی رژیم، تلاش‌ها کردند و سینه‌ها دریدند! اگر بر این واقف هستید که سرزمین ایران زیر اشغال سلطه گران اسلامیست، پس تیم‌‌های ورزشی آن یا اصولا هر گونه فعالیت‌های که به خودکامه گان اعتبار می‌‌بخشد، را بایستی قویاً تحریم کرد! ولی‌ با کمال تعجب، درست سر بزنگاه که لازم است، رژیم خونخوار، تنها و منزوی بماند، بر عکس در رأی دادن به نمایندگانش یا تبلیغ و جانب داری از مزدورانش و غیره، به ویژه بین جوانان، چنان سر و دست شکسته میشود که جدا باعث تأسف است! بدین ترتیب نه تنها مردم حکومت را تحریم نمیکنند، بلکه در موارد بی‌ شماری، خواسته یا ناخواسته آنرا حمایت نیز میکنند!

کشورهای اسلام زده برای هرکاری از تازی نامه کمک می گیرند.  مسافرانی که زیر قرآن رد می شوند کمترین امنیت ندارند زیرا به جای  بررسی مسافرت خود و خطرات آن به کتابی پوچ و هیچ متوسل می شوند. آمار تصادفات و کشتار جاده ها در کشور های اسلام زده مانند ایران و کمتر بودن میزان تصادفات در کشورها یمتکی به عقل و خرد نشانه بارز این موضوع هست.

کشورهای اسلام زده برای هرکاری از تازی نامه کمک می گیرند. مسافرانی که زیر قرآن رد می شوند کمترین امنیت ندارند زیرا به جای بررسی مسافرت خود و خطرات آن به کتابی پوچ و هیچ متوسل می شوند. آمار تصادفات و کشتار جاده ها در کشور های اسلام زده مانند ایران و کمتر بودن میزان تصادفات در کشورها ی متکی به عقل و خرد نشانه بارز این موضوع هست.

تلاش زنان برای رفتن به استادیوم

ای کاش به جای دغدغه عده‌‌ای که در پی‌ حضور زنان در استادیوم برای تماشای بازی فوتبال یا آزادی‌های یواشکی هستند، به دنبال حقوق مهمتر زنان در جایگاه انسانی‌ آنان بودند! شوربختانه حق زنان در جامعه اسلامی، حتا کمتر از نیمی از یک مرد است و این یعنی‌ فاجعه! به عنوان مثال: زنان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنند، در حالیکه خود حق “انتخاب شدن” ندارند! این موضوع در عین اینکه به طور واضح ناعادلانه است، اما پذیرش آن از سوی زنان، به شدت ابلهانه است! آنها در واقع بر علیه خود رأی میدهند!

به امر آخوندهای جل پشت و کله پوک، قهرمانان فوتبال ناچارند که در رخت کن نماز بخوانند. کسانی که منتظرند و ایمان دارند که نماز و به ویژه نماز جماعت به پیروزی آنان کمک می کند، هیچگاه از خرد و اندیشه و نیتروی تن خود استفاده کامل نمی کنند و به امید معجزات نماز می نشینند و می بینیم که تا کنون هرگز در مسابقات برنده نبودند. اگر دانشجویی سرتاسر سال درس نخواند و از مغز و اندیشه خود کمک نگیرد به خوبی می دانیم که هرگز در امتحان و به ویژه کنکور موفق نمی شود. زیرا به جای درس خواندن با افکار غلط و نادرست به جایی متوسل می شود که هیچگاه موفقیتی در آن نخواهد بود.

به امر آخوندهای جل پشت و کله پوک، قهرمانان فوتبال ناچارند که در رخت کن نماز بخوانند. کسانی که منتظرند و ایمان دارند که نماز و به ویژه نماز جماعت به پیروزی آنان کمک می کند، هیچگاه از خرد و اندیشه و نیروی تن خود استفاده کامل نمی کنند و به امید معجزات نماز می نشینند و می بینیم که تا کنون هرگز در مسابقات برنده نبودند. اگر دانشجویی سرتاسر سال درس نخواند و از مغز و اندیشه خود کمک نگیرد به خوبی می دانیم که هرگز در امتحان و به ویژه کنکور موفق نمی شود. زیرا به جای درس خواندن با افکار غلط و نادرست به جایی متوسل می شود که هیچگاه موفقیتی در آن نخواهد بود.

تلاش برای حقوق پایمال شده زنان

بنابراین چه نیکو و منطقی‌ خواهد بود اگر به جای اصرار به ورود در استادیوم، که در نهایت به سود رژیم خواهد بود، به قانون مجازات اسلامی و صد‌ها توهین و نابرابری دیگر، اعتراض کنند! به قول رهبر پیشین و فعلی‌ بعضی‌ ها، “خمینی گجستک”، به این مقدار دلخوش نباشید! همهٔ مطالبات تان را بخواهید و برای آن بجنگید! ای کاش این همه شور و اشتیاقی که مردم داخل و برون از مرز، از خود برای تشویق تیم‌ حکومت آخوند ها، با شعار فریبنده “غیرت ملی‌” به نفع رژیم نشان دادند، نصف آنرا برای هم گرایی و رهائی خودشان از سلطه حکومت ولایت فقیه، صرف میکردند!

این مردک دلقک که با گفتار پوچ و بیهوده و تملق گفتن به آخوند نان مزدوری خود را می خورد نمی داند و یا شاید خود را به حماقت زده که بدون سعی و کشش و به کار بردن خرد و اندیشه انسان در هیچ کاری موفق نخواهد شد.

این مردک دلقک که با گفتار پوچ و بیهوده و تملق گفتن به آخوند نان مزدوری خود را می خورد نمی داند و یا شاید خود را به حماقت زده که بدون سعی و کوشش و به کار بردن خرد و اندیشه انسان در هیچ کاری موفق نخواهد شد.

نکته پایانی:

با هزاران بار تأسف بایستی گفت؛ اغلب مردم، چنین پرورش یافته اند که؛ دائماً توپ را در زمین به ملا‌ها دو دستی‌ تقدیم می‌‌کنند، بعد با التماس به دنبالش می‌دوند… به آن‌هایی‌ که بار دیگر از ملا‌ها رکب خوردید، به یاد داشته باشید که؛ گر‌ چه تیم‌ خیالی شما در رقابت‌ها پیروز نشد، اما شما در اطاعت از ولایت فقیه برای تبلیغ جمهوری اسلامی، کاملا موفق شدید!

  • رهگذر

    میشه به جای هذیان بافی در ملا عام بری مثل آریل جونت تو کما هذیان ببافی؟ سنگین تره به جان تو.

  • وایسا کارت دارم

    فکر کنم بچه های بوسنی نماز شبشون قطع نشد که ۳ تا زدن به ایران :)))