ماه رمضان، ماه ترفند و دکانداری آخوند و ناآگاهی امت مسلمان ۷

پیش گفتار

تن آدمی بر پایه نیاز پی در پی به نوشیدن آب و خوردن اندک خوراک در هنگام گوناگون شبانه روز پرورش یافته است. هرگونه جا به جایی و تغییری در این روش، موجب بیماری های گوناگون و آسیب دراز مدت در تن خواهد بود. این رابیشتر پزشکان سوای جیره خواران، و وابستگان به دکان داران دینی بدان سفارش و توصیه می کنند. در این باره همکار گرانمایه ما سیروس پارسا، مقاله ای ارزشمند بر اساس زیان های روزه داری نوشته است که خواندن آن می تواند راهنمای گرانبهایی برای هم میهنان گرامی باشد.

روزه گرفتن، کلاهبرداری آخوند

نوشتار امروز ما در مورد زیان های روزه گرفتن نیست، بلکه در باره کلاهبرداری و شارلاتان بازی آخوندها بنام دکان داران دین، در این یکماه رمضان است. هرچند که بتوان بیشتر خرد و آگاهی را از ملتی گرفت، آن ملت به سوی خرافات و گمراهی نزدیک تر می شود و آسان تر می توان او را گمراه نمود و از او سواری گرفت. این راهی است که دکان داران هر دین در سراسر تاریخ پیموده، و ملت ها را به بیگاری و سرسپردگی کشانده اند.

بنا به نوشته یکی از کاربران، بازهم سر و کله پزشکان دلسوز و متعهد در شبکه های تلویزیونی و رسانه ای کشور پیدا شده که با هزار و یک دلیل میخوان بهمون ثابت کنند که ١٨ ساعت آب و غذا نخوردن اون هم در اوج گرمای تابستون خیلی برای بدن مفیده!!!!.اینهم از جیره خواری و مزدوری عده ای پزشک نمای ضد انسان کشورمان.

بنا به نوشته یکی از کاربران، بازهم سر و کله پزشکان دلسوز و متعهد در شبکه های تلویزیونی و رسانه ای کشور پیدا شده که با هزار و یک دلیل میخوان بهمون ثابت کنند که ١٨ ساعت آب و غذا نخوردن اون هم در اوج گرمای تابستون خیلی برای بدن مفیده!!!!.اینهم از جیره خواری و مزدوری عده ای پزشک نمای ضد انسان کشورمان.

آخوندها در این یک ماه، به آسانی بر جان و مال، و ناموس مردم تسلط می یابند و با وعده بهشت دادن، جیب آنان را خالی، و مغزشان را انباشته از خرافات و مسائل پوچ و مسخره می سازند. تشویق به رفتن زیارت، خواندن دعاهای گوناگون، و دادن صدقه و روزه گرفتن، برگزاری مجالس روضه خوانی، و تشویق به دادن زکات در پایان این ماه که نوید بخشوده شدن گناهان، و رفتن به بهشت را به دنبال دارد، از کلاهبرداری های آخوند است. به گفته ای، ماه رمضان و محرم و صفر، ماههای عسل، و عروسی این مفتخوران و سرباران جامعه است. هر آخوندی به راحتی در آمد یکسال خود را در این ۲-۳ ماه به دست می آورد.

افطاری هرچقدر چرب تر باشد شکم آخوند جلوتر است. نگاه به شکم های آخوندهای بی غیرت و فرومایه کنید که چگونه حق مردم بیچاره را خورده و بر قطر شکمشان افزودند.

افطاری هرچقدر چرب تر باشد شکم آخوند جلوتر است. نگاه به شکم های آخوندهای بی غیرت و فرومایه کنید که چگونه حق مردم بیچاره را خورده و بر قطر شکمشان افزودند.

سورچرانی و سرکیسه کردن مردم

نکته دیگر، سورچرانی آخوند در این ماهها است. آخوند با تلقین به این که دادن خوراک های نذری در پیشگاه الله مدینه تا چه اندازه ارزشمند است، دکان سورچرانی برای خود، و به گرد هم آمدن و جمع شدن مردم به دور دیگ های آش و برنج را موجب می شود. اینجاست که هرگونه تبلیغ و یا تأیید روضه گرفتن، و دیگر مراسم دینی، مردم عادی و بی مطالعه را به سمت دکانداران دینی گرایش می دهد، و بر عمر نکبت بار حکومت اسلامی می افزاید.

در این فرتورمراسم بخور بخوری بر پاست که به نام افطار کردن در ایران مرسوم شده است. در این گونه سورچرانی ها که بسیار بی خردانه و سبک مغزی است نام آن را عبادت در درگاه خدا بنامیم، حتماً و یقیناً چند آخوند شکمباره و مفتخور و بی غیرت دیده می شود. در این جا خامنه ای جنایتکار قرن همراه با شریکان غارتگر خود به سور چرانی می پردازند.

در این فرتورمراسم بخور بخوری بر پاست که به نام افطار کردن در ایران مرسوم شده است. در این گونه سورچرانی ها که بسیار بی خردانه و سبک مغزی است نام آن را عبادت در درگاه خدا بنامیم، حتماً و یقیناً چند آخوند شکمباره و مفتخور و بی غیرت دیده می شود. در این جا خامنه ای جنایتکار قرن همراه با شریکان غارتگر خود به سور چرانی می پردازند.

فرستادن آخوند به شهرها و دهات

هرسال پیش از آغاز ماه رمضان، رژیم خرافه گر و سودجوی اسلامی، چند هزار آخوند تربیت شده و دوره دیده را به شهرستان ها و بخش های ایران گسیل می دارد تا در این ماه بتوانند هرچه بیشتر به شستشوی مغزی مردم ناآگاه بپردازند. هرآخوندی می تواند در جایی و منطقه ای از میهنمان میخ استواری و قدرت زورگویانه رژیم را بر زمین بکوبد، و ملت ما را در سال های بیشتری به بردگی و بندگی آخوند در آورد. زیرا می دانیم که بنا به یادواره پارسی،« یک بز گر، گله را گر می کند». در این جا نه الله مدینه، ونه خدای متعال رلی دارند، بلکه آخوند است که در جلد و پوشش الله، و به نام الله مردم را به دنبال خود به لب آب می برد، و تشنه باز می گرداند.
اهمد علم الهدی امام جمعه مشهد و جلو روزه خواری گرفتن *******
آیت الله احمد علم الهدی آخوند فرومایه و غارتگر استان خراسان  به مناسبت ماه خرد زدا و تحمیر اسلامی رمضان ‎اظهار داشت: «من از نیروهای انتظامی و اماکن انتظار دارم با کمال قاطعیت با روزه‌خوران برخورد کنند.”

روزه گرفتن در اسلام از چه زمانی آغاز شد؟

روزه گرفتن نیز مانند دیگر دستورات اسلامی، بیشتر از دین یهود گرفته شده است. اگر بخواهیم دستورات قرآن را دلیل و شاهد بگیریم، هیچگونه سندیت ندارد. زیرا این دستورات ضد و نقیض، آنهم کشت و کشتار، و یا داستان های مسخره و بچه گانه، که با هیچ خرد و اندیشه ای سازگار نیست، تنها می تواند تراوش مغزی یک دیوانه آدم کش و ضد بشر، و یا یک سودجوی فرصت طلبی باشد که از حماقت و ساده اندیشی جامعه بهره برداری می کند. در این باره، حتی سروش مسلمان دگم و خرافاتی نیز قرآن را پدیده تراوشات فکری محمد می داند.

این ویدیو نشان دهنده بدبختی ها، فقر، بیچارگی، و نبودن بهداشت و درمان برای گروه بسیار زیادی از مردم ایران است که دستشان به هیچ چیز و هیچ کس بند نیست. حق این مردم بدبخت و ناتوان را آخوندهای جنایت کار هرزه، تاجر های دزد، مالکان و پولداران بی رحم می خورند. کارشان در ماه رمضان آنست که نیمه شب تا نزدیک بامداد، شکم خود را مانند خیک و همبانه بزرگ پر از خوراک کنند، نیم و یا همه روز را به خواب جهنمی فرو روند، و غروب نیز بساط سوچرانی و شکمبارگی را باردیگر تجدید نمایند. اینست دستور الله مدینه و محمد پیامبر هفت خط روزگار او.

ترفند محمد ابن عبدالله در طرح روزه داری

بنابراین، روزه گرفتن می تواند یکی از ابداعات و اخراعات محمد برای تحمیر و خرافه گرایی بیشتر جامعه باشد. آنچنان که گفته شده، در جریان سال زمان طولانی که جنگی در پیش نبود، و قافله و قوم و گروهی مورد تاخت و تاز و یورش لشکر اسلام قرار نمی گرفتند، مزدوران و متجاوزین گرداگرد محمد بیکار می ماندند، و روزانه به آذوقه و خوراک زیادی نیاز داشتند که با نبودن دستبردها، فراهم کردن آن کار آسانی نبود. از این روی، محمد به این ابتکار و شیرین کاری دست زد و روزه گرفتن را به نام الله مدینه متداول و مرسوم ساخت تا سپاهیان بی کار و تن پرور، نیاز کمتری به خورد و خوراک در طی روز داشته باشند.

جایی که آخوند مملکت را غارت کرده و می کند، کودکان میهن به جای داشتن آموزش و ورزش مناسب و تربیت صحیح و بهره گیری از دوران کودکی اشان ناچارند  با جثه کوچک و ناتوانشان برای لقمه نان تن به بارکشی دهند. به راستی نفرین بر آخوند و همکار آخوند.

جایی که آخوند مملکت را غارت کرده و می کند، کودکان میهن به جای داشتن آموزش و ورزش مناسب و تربیت صحیح و بهره گیری از دوران کودکی اشان ناچارند  با جثه کوچک و ناتوانشان برای لقمه نان تن به بارکشی دهند. به راستی نفرین بر آخوند و همکار آخوند.

روزه گرفتن در نواحی قطبی و سردسیر

در نواحی سردسیر مانند کشورها ی اسکاندیناوی، قطب شمال و جنوب که مدت روز می تواند تا ۱۸-۲۲ ساعت افزایش یافته و شب تا ۲ ساعت کاهش پیدا کند قوانین روزه داری ساخته و پرداخته محمد ابن عبدالله که در آن زمان خبر از جغرافی جهان نداشت، امری غیر ممکن و بی خردانه است و با هیچ عقل سلیمی مطابقت ندارد.

به هر روی، هدف ما چالش و مبارزه با دین نیست. همانگونه که بارها گفته ایم، هدف روشنگری است. در جایی که رژیم اسلامی از بام تا شام، با صرف میلیون ها دلار درآمد ملی و بیت المال، به تبلیغات و خرافات گرایی می پردازد، و ملت هوشمند را به امتی عبد و بیچاره و ذلیل و دنباله رو خود در می آورد،

انواع غذاها در ماه رمضان و پرخوری آخوند و آخوند صفتان نه تنها عبادت نیست، بلکه رزق و روزی و حق دیگران خوردن و افزودن بر قطر شکم است. به قیافه ورقلمبیده آخوندها نگاه کنید و ماه رمضان و افطار را به یاد آورید.

انواع غذاها در ماه رمضان و پرخوری آخوند و آخوند صفتان نه تنها عبادت نیست، بلکه رزق و روزی و حق دیگران خوردن و افزودن بر قطر شکم است. به قیافه ورقلمبیده آخوندها نگاه کنید و ماه رمضان و افطار را به یاد آورید.

از آنچه گذشت:

روزه گرفتن و ساعات زیادی را بدون خوراک و به ویژه نوشیدن آب و مایعات دیگر، از دیدگاه مطالعات پزشکی و  بیشتر پزشکانی که وابستگی سیاسی ندارند، کاملن امری نادرست و می تواند سلامت و تندرستی انسان را به خطر اندازد. در این جا، نگارنده و همکارانم وظیفه ملی و مردمی خود می دانیم تا در برابر این تبلیغات زهر آگین و خانمان برافکن، به اندازه قدرت و توانایی خود، به افشاگری و رویارویی با رژیم ضد مردمی اسلامی بپردازیم. زیرا نگارنده بر این باور است که دین و انجام دستورات آن تنها مسائل شخصی و خصوصی مردم است.

پیامد پرخوری سحر و هنگام افطار چنین تصویری است که در همه کشورهای اسلامی کم و بیش و به صورت های گوناگون دیده می شود. تصویرهایی از بربریت و حیوان صفتی که نام آن را عبادت گذاشته اند.

پیامد پرخوری سحر و هنگام افطار چنین تصویری است که در همه کشورهای اسلامی کم و بیش و به صورت های گوناگون دیده می شود. تصویرهایی از بربریت و حیوان صفتی که نام آن را عبادت گذاشته اند.

نکات پایانی:

همانگونه که در کشور ما در باره دستورات باورهای ترسایی، یهودی، زردشتی، تسنن، هفت امامی، و بهایی تبلیغ نمی شود و آنها بلند گو بر نمی دارند و یا پشت تریبون رادیو و یا فرستنده تلویزیون دین فروشی نمی کنند، باید از هرگونه تبلیغ و تظاهری در باره مذهب شیعه نیز در بیرون از خانه ها، و به ویژه در رسانه های کشوری خود داری شود.

 • کسی که انسان است

  …کارشما بی دینان به جایی رسیده که علم مخالفت با اسلا رو به سینه میزنید…شما نه با استناد حرف میزنید نه مطالعه دارید بنابراین هرچی هم من حرف بزنم یس در گوش خر(شرمنده ام از خر)خواندم…امیدوارم هرچه زودتر به سزای عملتون برسید….این رو هم بدونید اگه واقعا حرف ملت و شما یکی بود می آمدید ایران حق خودتون رو بگیرید همین که نمیاید و جمهوری رو مقصر میدونید برای رو شدن دستتون کافیه….امیدوارم موقع مردن یاد حرف های من بیفتید…….

  • م.م

   دوست عزیز که مغزت شستشو شده من نمیخوام به فحش بکشمت چون تو ارزش فحش دادن رو هم نداری . من مدرکی ندارم بهت نشون بدم اما قسم میخورم که در نهادهای وابسته به بیت رهبری و دولت به عنوان مهماندار کار میکنم . شبانه روز از افراد دولتی پذیرایی میکنم , کسانی که تو در تلویزیون میبینی و بال درمیاری . ببین در اسلام گفته شده بخورید و بیاشامید ولی اصراف نکنید . اما شعار مربوط به بیت رهبر اینه که بخورید و بیاشامید و تا جاییکه میتوانید اصراف کنید . تو از خیلی چیزها اطلاعی نداری . من به کاخ هایی وابسته به بیت رهبری رفتم که فقط به خاطر مهمونی هایی که در اون ها برگزار میشه پس از صرف شام حداقل ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی که خیلیاش استفاده نشده دور ریخته میشه . شما حساب کن این مقدار در سال چقدر میشه . تو کتاب های دینی مینویسند کسراهای ایران در زمان خودشون کاخ میساختن . فرق رهبر با اون پادشاها چیه ؟ چه کسی گفته رهبر باید برای خودش این همه کاخ و مال داشته باشه . عزیز دلم تو حرف منو باور نمیکنی چون از نزدیک ندیدی ولی من قسم خوردم که در این کاخ ها کار میکنم . حرف زدن با تو به جایی نمیرسه . منم چون نون خور همون رهبر هستم بهش فحش نمیدم اما از خدایی که تو میپرستی متنفرم که باید به امثال نفهمی مثل تو که همه چی رو با حرف باور میکنن بگم هموطن . برای خودم متاسفم . لیاقت تو همینه که بری بشینی سر مجالس ختم آخوندها و به حرفشون گوش بدی تا به درجات والای بهشت برسی. منتظر بهشت باش . امیدوارم هنگام مرگت متنی که نوشتم رو یادت نباشه اما مفهوم کلی در ذهنت مونده باشه .

  • همسایه بغلی

   مطالعه؟؟؟ کتاب آشغالی مثل قران که به درد کاغذ توالت ‌‌هم نمی‌‌خورد مطالعه هم لازم دارد؟ با تماشای حرکات احمقانه شما مسلمان‌ها که روزی چند بار دولا راست میشوید یا روزه می‌گیرید مطالعه لازم نیست. وقتی‌ مثل خر که چه عرض کنم مثل خوک میخورید و بعد مثل گاو میخوابید و تا صبح بیدار میمانید کافی‌ است که نشان بدهد چقدر عقب مانده اید. از این خوشحالم که با این گندی که آخوند‌ها زدند مردم ایران ماهیت این دین کثافت نکبتی را شناخته اند و در یک نسل آینده به جای برسد که دیگر کسی‌ جرات نکند حتا اسم اسلام را بیاورد. حتا در شهرستان‌ها که معمولا مذهبی‌ تر بودند مردم اسم‌های ایرانی‌ برای بچه‌های خود انتخاب میکنند. از اسم هایی چون زهرا، صغری، سکینه، محمد و حسین و این‌ها کمتر و کمتر نشانی‌ پیدا میشود.

 • با دین

  شما جماعت نادان رو نمی دونم چه جوری باید به راه اورد،احمق لااقل یه خط کتاب بخون
  مولانا در مورد امثال تو می گه:خر چه داند قیمت نقل و نبات
  کسی در هیچ جا راجع به پرخوری حرف نمی زنه،می خوام یه چیزی بگم اما ارزشش رو نداری

  • همسایه بغلی

   لااقل وقتی‌ به نام‌های مختلف کامنت میگذاری انشا و روش نگارش خودت را عوض کن تا آدم فضولی مثل من متوجه نشود که “شهرزاد”، “با دین” و “کسی‌ که انسان است” همه یک نفر هستند. مسلمان نادان است و فکر می‌کند همه مردم هم مثل خودش نادان هستند.

 • شهرزاد

  سلام من سری اولمه از این سایت بازدید می کنم وچون من ازمقاله بغض وکینه وتهمت ودروغ وتحمیل یک مشت اراجیف به اسم آزادی خواهی دموکراسی چیز دیگه ای ندیدم واین که جوانان ما خیلی با شعور وفهیم وبا بصیرت هستند وحنای شما برای مردم غیور هیچ رنگی نداره .

 • همسایه بغلی

  از نظر من اسلام یعنی‌ کثافت، نکبت، دروغ گویی، دزدی، فقر، عقب ماندگی، وحشیگری، ریا کاری، و…. قبول ندارید؟ زحمت بکشید سری به کره یا ژاپن بزیند تا ببنید مردمی که نماز نمی‌‌خوانند، یا روزه نمیگیرند، یا گًل به سر و روی خود نمی‌‌مالند چقدر پیشرفت کرده‌اند. آن وقت در میان این همه کشور‌های مسلمان و پر مدعا یک کشور پیشرفته برای نمونه نشان بدهید