یک ایران آزاد و دوراز آخوند می توانست میزبان و پناهگاه کوبانی و ایزدی ها باشد ۱۲

سرآغاز

‎فراز و نشیب تاریخ چند هزار ساله کشورمان بر اساس نوع حکومت و فرمانروایانی بوده است که آن را به اشغال خود در آورده اند‫.‬ هرگاه فرد و یا گروهی خردمندو میهن پرست بر این سرزمین دست می یافت، ایران در جاده پیشرفت و سرفرازی به جلو گام بر می داشت وگرنه اسیر و در بند بوالهوسان و خودکامگان می شد و از گرد مسابقه جهانی باز می ماند‫.‬به عنوان نمونه هنگامی که شاه سلطان حسین شیعه خردباخته خاندان صفوی کشور ما را دو دستی به محمود افغان پیشکش می کند و خود و خانواده اش به خاک و خون کشیده می شود، نادر دلاور، نادر میهن دوست و بی همتا، مزدوران و جنایتکاران را بر جای خود نشانده، عزت و کرامت را به جامعه و کشورمان باز می گرداند‫.‬

شماری از زنان و دختران ایزدی در شنگال که از سوی گروه جنایتکار اسلامی داعش ربوده شده، نخست بدانان تجاوز و سپس در بازار موصل به فروش رساندند.

شماری از زنان و دختران ایزدی در شنگال که از سوی گروه جنایتکار اسلامی داعش ربوده شده، نخست بدانان تجاوز و سپس در بازار موصل به فروش رساندند.

‎فتحعلیشاه و خامنه ای قاجار

‎نازیباترین و زشت ترین از برگ های تاریخ میهنمان نوشتاری است از دوران فرومایگی و وطن فروشی فتحعلی فرد خردباخته خرافاتی خاندان قاجار‫.‬ مترسک و آدمکی که نوکر آخوندهای زمان خود بود و به دستور آخوندهایی چون سید محمد باقر طباطبایی، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر،  موجبات تحریک رژیم طماع و توسعه طلب شوروی را فراهم نمود و ایران را به فروپاشی و تجزیه کشاند‫.‬

گروه داعش همان لشکر اسلام محمدابن رسول الله و یا لشکر ابن سعد است که هرکدام به مردم بی دفاع حمله کرده، مال، جان، ناموس آنان را از آن خود می ساختند.

گروه داعش همان لشکر اسلام محمدابن رسول الله و یا لشکر ابن سعد است که هرکدام به مردم بی دفاع حمله کرده، مال، جان، ناموس آنان را از آن خود می ساختند.

‎بی گمان علی خامنه ای را نیز باید از همان قماش شاهان بنیان برافکن و مملکت بر باد ده و ویرانگر قاجار دانست‫.‬ زیرا کنش و عملکرد وی با فتحعلیشاه چندان تفاوتی ندارد‫.‬ تنها تفاوتشان آنست که فتحعلیشاه دزد و غارتگر نبود و تنها به دلیل اسیر و گرفتار در چنگال و طلسم آخوند بودن، مملکت را به باد داد‫.‬ در حالی که علی خامنه ای هم آخوند است، و هم دزد و غارتگری که زودتر و بهتر توانسته است کشوری را به خاکستر نشانده، ورشکسته سازد و دیری نخواهد پایید که آن را به فروپاشی هرچه بیشتر و سرانجام به تجزیه نیز خواهد کشاند‫.‬

این ویدیوی دیگری است که بازهم جنایات وحشتناک و درنده خوئی سپاه اسلام ناب محمدی داعش در عراق را نشان می دهد.این ویدیو پرده از روی چهره کریه و نازیبای اسلام بر می دارد و به جهانیان نشان می دهد که چگونه امت های مسلمان گرفتار چنین دیو سرکش و خونخواری شده اند. علی خامنه ای ، مجتبی خامنه ای، و مزدوران دیگر رژیم هم داعش اشغالگر کشور ما هستند که نظیر این جنایت فجیٰع و دهشتناک را از ۳۶ سال پیش تا کنون بارها و بارها تکرار کرده اند.
آتش زدن سینما رکس آبادان، قتل عام بیش از ۵،۰۰۰ تن از جوانان غیور ومیهن پرست در سال ۶۷-۶۸، اعدام های فله ای و دسته جمعی درون هزارهزار زندان های مخفی و سرپوشیده ایران به مراتب و بسی خوفناکتر از داعش عراق می تواند به شمار آید.
. اگر ملت ایران بازهم در خواب بماند و از جای بلند نشود این جنایات در سرتاسر ایران ابعاد نجومی خواهد یافت.

‎ ایزیدی ها، مردمی بیگناه

‎ایزدی ها، انسان های پاک سرشت ، ساده دل و مهربانی اند که از روزگاران باستان به همان ایمان و باورهای دینی خود بر مبنای دین زردشت و پرستش خدای یکتا و احترام و ارج گذاشتن به روشنایی و دیگر پدیده های خوب طبیعت پابرجای مانده اند‫.‬ آنان از ظلم و ستم بی رویه متعصبین خردباخته شیعه عراقی با نادرستی و به غلط به ‫”‬یزیدی‫”‬ واژه ای که مورد نفرت شیعیان خردباخته است متهم شده اند‫.‬ ایزدی ها همواره سپر بلا و رفتار ناپسند این مذهب گرایان بوده اند و چنانکه در مقاله پیش یادآور شدیم بارها و بارها، مورد ظلم و ستم آنان قرار گرفتند‫.‬ تا‌آنجا که به روایت تاریخ ۲۳ میلیون از جمعیت آنان در یورش های مذهبی گوناگون ازچند سده پیش تاکنون به خاک و خون کشیده شدند و اکنون جمعیت ناچیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر آنان به طور پراکنده در شهرک ها و دهکده های عراق به زندگی سخت و پر مرارت خود ادامه می دهند‫.‬

این زن بینوا و درمانده به زاری و فغان نشسته زیرا لشکر اسلام (داعش) دختر ۲۰ ساله او را با خود بردند. پیامد این جنایت ها، تجاوز به این دختر و فروش آن در بازار موصل است. به راستی لعنت بر این اسلام که از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون چنین جنایات و فجایعی را بار آورده و همچنان ادامه می دهد.

این زن بینوا و درمانده به زاری و فغان نشسته زیرا لشکر اسلام (داعش) دختر ۲۰ ساله او را با خود بردند. پیامد این جنایت ها، تجاوز به این دختر و فروش آن در بازار موصل است. به راستی لعنت بر این اسلام که از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون چنین جنایات و فجایعی را بار آورده و همچنان ادامه می دهد.

‎رفتار رژیم با دیگر باوران

‎از رژیم ضد ایرانی و ضد مردمی چه چشمداشتی می توان داشت‫؟.‬ از دید این تازی صفتان آدمخوار سوای یک مشت شیعه آنهم از خردباختگان، نوکران، مزدوران، و چاپلوسان خودشان که از چند میلیون تجاوز نمی کنند و از بام تا شام به دعا و ثناگویی رژیم کشتارگر اسلامی می پردازند و به اصطلاح ‫”‬خودی‫”‬ خوانده می شوند، بیش از ۷۰ میلیون از دیگر مردم ایران چه کاره اند؟ و چه نقشی دارند؟‫!.‬ آیا رژیم اشغالگر می خواهد سر به تن این گروه باشد؟‫۱. رفتار غیر انسانی و درندگی رژیم را به دیگر باورانی چون کلیمی، بهایی، و زردشتی دیده ایم. آنان حتی به هم میهنان پیروان اهل تسنن نیز گذشت و ترحمی ندارند. کشتار و اعدام های روزانه رژیم در کردستان ، و بلوچستان، گویای این حقیقت تلخ است.‬

این ها هم میهنان بهایی ما هستند که در چنگال رژیم ضد بشری اسلامی گرفتارند و یا کشته شدند. در تظاهراتی که در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱ در بندر ریو در برزیل علیه رژیم اسلامی برپا گردید، فرتور این قربانیان در معرض دید جهانیان قرار گرفت.

این ها هم میهنان بهایی ما هستند که در چنگال رژیم ضد بشری اسلامی گرفتارند و یا کشته شدند. در تظاهراتی که در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱ در بندر ریو در برزیل علیه رژیم اسلامی برپا گردید، فرتور این قربانیان در معرض دید جهانیان قرار گرفت.

‎کمک ایران به ایزدی ها

‎هنگامی که رژیم ولایت فقیه بیش از ۷۰ میلیون از مردم ایران را در بند و اسارت نگاه می دارد و برای آنان پشیزی ارزش به شمار نمی آورد، چگونه می توان امیدوار بود که در این روزهایی که لشکر اسلام داعش باردیگر ظهور اسلام و کشتار مردم و تصرف زنان و دختران ایزدی و کوبانی و فروش آنان در بازار موصل را روزانه دنبال می کند به توان به فریاد این ستم دیدگان رسید؟‫.‬ چرا که رژیم اسلامی تاکنون عملکردی بهتر از داعش در عراق، در ایران خودمان و در کشتار مردان و تجاوز به زنان کشور نداشته است‫.‬ در حقیقت رژیم ولایت فقیه همان داعش است که دستورات وحشیانه و ستمگری دین اسلام را در ایران پیاده می کند.

آیا به راستی لشکر داعش در عراق همان لشکر محمدابن عبدالله در یورش و حمله به مردم بی دفاع آن روزگار و یا یورش سپاه عمر به ایران، قتل عام و غارتگری در تیسفون، تجاوز به زنان و به کنیزی گرفتن و فروش آنان در بازار مدینه نیست؟. آیا  شما خواننده گرامی تفاوتی در این دو می بینید؟!.

آیا به راستی لشکر داعش در عراق همان لشکر محمدابن عبدالله در یورش و حمله به مردم بی دفاع آن روزگار و یا یورش سپاه عمر به ایران، قتل عام و غارتگری در تیسفون، تجاوز به زنان و به کنیزی گرفتن و فروش آنان در بازار مدینه نیست؟. آیا  شما خواننده گرامی تفاوتی در این دو می بینید؟!.

بنا براین، پس چگونه این رژیم انسان ستیز می تواند وجدان و شرافت انسانی داشته باشد و به یاری زجر کشیده کوبانی و ایزدی بشتابد؟‫.‬از دید رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه تنها مردم غزه و لبنان به کمک و همراهی نیاز دارند و باید ایران ویران شود، ایرانی خاکستر نشین گردد ولی گرد غم بر کودکان و زنان فلسطینی و لبنانی ننشیند‫.‬

چهار کرد باشرف و انساندوست برای کمک به کردهای بوکانی و گروه ایزدی به واکس زدن کفش پرداختند تا از درآمد آن کم رسانی کنند. درود بی پایان بر شرف و جوانمردی این کردهای باغیرت.

چهار کرد باشرف و انساندوست برای کمک به کردهای بوکانی و گروه ایزدی به واکس زدن کفش پرداختند تا از درآمد آن کم رسانی کنند. درود بی پایان بر شرف و جوانمردی این کردهای باغیرت.

‎بی تردید، دل مردم خردمند ایران از جنایات، غارتگری، و تجاوز داعش به افراد بیگناه و ساده دل کوبانی و ایزدی غرق خون و ماتم است‫.‬ دیدن تصویر های وحشتناک تجاوز گروه اسلام ناب محمدی داعش بدانان، انسان را به مرز جنون می رساند‫.‬ به ویژه بی تفاوتی رژیم ضد ایرانی و رسانه های مزدور وابسته بدان، بر دلها آتش می افکند و خون ها را به جوش می آورد‫.‬ در این جا باید از مردم سلحشور و مهربان سنندج و دیگر شهرهای کردستان و کرمانشاهان از هرگروه که به روش های گوناگون در کمک رسانی به این درماندگان و قربانیان همت و کوشش نمودند سپاسگزاری نمود و آنان را سرشار از ارزش ویژه ای از انسانیت و بزرگواری دانست‫.‬ ویژگی هایی که در بسیاری ا ز مردم ایران کشته شده و ۳۶ سال جنایات رژیم آنان را بی تفاوت نموده است‫.‬

از مردم دلیر و برومند یارسان کرمانشاهان و دیگر عزیزانی که از ستمدیدگان بوکوانی و ایزدی حمایت و پشتیبانی کرده و می کنند باید هزاران بار سپاسگزاری نمود و به این خدمت انسانی و بزرگ منشی آنان ارج نهاد. به امید این که مردم  دیگر نقاط دیگر ایران نیز برخلاف رژیم ضد مردمی ولایت فقیه یاد گیرند که چگونه از این افراد نیکوسرشت جانبداری کنند.

از مردم دلیر و برومند یارسان کرمانشاهان و دیگر عزیزانی که از ستمدیدگان بوکوانی و ایزدی حمایت و پشتیبانی کرده و می کنند باید هزاران بار سپاسگزاری نمود و به این خدمت انسانی و بزرگ منشی آنان ارج نهاد. به امید این که مردم  دیگر نقاط دیگر ایران نیز برخلاف رژیم ضد مردمی ولایت فقیه یاد گیرند که چگونه از این افراد نیکوسرشت جانبداری کنند.

‎از آنچه گذشت‫:‬

‎ایران در سراسر تاریخ به دلیل داشتن شاهان خردمند، و یا کوتاه فکر و ترسو، با فراز و نشیب هایی همراه بوده که هریک می تواند درس سازندگی و یا عبرت و رویگردانی، ازتلخ و شیرینی ها را به ما بیاموزد‫.‬ به عنوان نمونه، از یک سوی شاهد بی خردی، سستی، و ترسویی شاه سلطان حسین صفوی بوده ایم که مملکت را به باد داد، و در برابر نادر دلاور، نادر میهن دوست و قهرمان از دست رفته ها را به ما بازگرداند و برای کشور احترام و آبرویی به وجود آورد‫.‬ رفتار بی خردانه و خرافاتی علی خامنه ای نیز همانند فتحعلیشاه تاکنون کشور را به ویرانی کشانده ، و چنانچه به همین رویه به پیش رود به فروکش تاریخی و تجزیه آن خواهد انجامید‫.‬

این ویدیو گفتار زشت و ضد انسانی خامنه ای علیه هم میهنان بهایی را به ما نشان می دهد که عمق فاجعه در فرهنگ پوسیده و به باد  رفته کشورمان چیست و چه حیواناتی بر ما حکومت می کنند.

قتل عام سوری و عراقی

‎یورش داعش و کشتار مردم سودی و عراق، تجاوز تجاوز به زنان و دختران، و فروش آنان در بازار موصل، همچنان ادامه دارد. به عنوان نمونه قتل عام ۷۰۰ نفر از یک قبیله سودی را می توان نام برد.
بی تردید  جنایات گروه اسلامی داعش یادآور یورش تازیان به ایران و تصرف تیسفون و کشتار مردم و تجاوز به زنان آن دوران است‫.‬ در روزهایی که باید امید داشت رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه به یاری کردهای کوبانی و ایزدی های ساده دل و مهربان پردازد، هم اکنون علی خامنه ای و مزدوران پشتیبان او تنها به یاد مردم فلسطین و لبنان زانوی غم بغل گرفته و مانند گذشته ته سفره مردم بینوا و محروم ایران را برای تازیان فلسطینی می فرستند‫.‬

‎نکته پایانی‫:‬

‎از آنجا که رژیم ضد انسانی ولایت فقیه کمترین احساس انسانی و دوستی نسبت به زجر کشیدگان ایزدی و کوبانی از خود نشان نداده و تنها در غم مردم غزه و لبنان اشک ریزان است، گروهی از کردهای وارسته و خردمند کشورمان در شهرهای کردستان و کرمانشاه دست یاری به سوی این مصیبت زدگان دراز کرده اند که در خور ستایش و سپاسگزاری است‫ و چه خوب بود مردم دیگر نقاط ایران نیز از این جنبش های انسانی درس می گرفتند.‬

یاد سعیدی سیرجانی نویسنده و اندیشمند گرامی که به دست جلادان ولایت فقیه به خاک و خون غلتید گرامی باد.

یاد سعیدی سیرجانی نویسنده و اندیشمند گرامی که به دست جلادان ولایت فقیه به خاک و خون غلتید گرامی باد.

‎چنانچه ایران، در دست ایرانی و دارای رژیمی مردمی و دموکرات بود، در این لحظه تاریخی، ایران وظیفه داشت همه ایزدی های ساده دل و مهربان که همواره قربانی اسلام گرایان در سرتاسر تاریخ بوده اند، به درون ایران جابه جا نموده برای آنان شهرکی در خور و شایسته آنان درست نماید‫.‬ ولی افسوس که در باغ ما از آواز بلبلان و کبوتران خبری نیست و جای آنها را زاغ فرو مایه نشسته است‫.‬

این ویدیو بسیار دردناک و غم انگیز است. جنایتکاری از داعش یک آمریکایی را وادار می کند تا جنایت های خارمیانه را به آمریکا و اوباما نسبت دهد و سپس بیرحمانه و وحشیانه او را به قتل می رساند. آیا این یک نمونه از قتل هایی نیست که علی ابن ابیطالب همه روزه به دستور محمدابن عبدالله انجام می داد و سر بیگناهان را از تن جدا می نمود؟!. آیا این قتل با کشتن ۷۰۰ یهودی در یک روز به دست علی و یا جنایت های روزانه علی خامنه ای و مزدورانش در ۳۶ سال گذشته تفاوتی دارد؟!.
 • فرزند کوروش

  درود بر شرفت اقای سهراب

  بی غیرتی و بی تفاوتی و بی خردی در بین این ملت بیداد می کند

  مشکل تر از همه زندگی در بین جاهلان و بی خردان است که بعضا از خانواده خودت نیز می باشند

  خیلی سخت است

 • گمنام

  اخه ادم درست حسابی اگه اقای خامنه ای نبود اگه امثال مثل خمینی نبودند که شاه با اون کاپیتولاسیون مملکتو به فنا داده بود اینو هم بگم شاه برای اینکه اصل و نسبی نداشت جشن های ۲۵۰۰ ساله می گرفت

  • همسایه بغلی

   آیا منظور شما این است که با این بلائی که به سر ما آمده ما باید شکر گذار آن هندی زاده ملعون و این علی‌ گدای چلاق عقده‌ای هم باشیم؟

   • حضرت اجل

    چه بلایی سرت آمده بی ناموس برو خدارو شکر کن که تو مملکتی زندگی میکنی که آرامش و امنیت وجود دارد لیاقت تو همان کشور هایی است که از نا امنی خواب و خوراک ندارند

  • نوید

   ای بی انصاف بی وجدان تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کسی ایران را ویران کرد و چه کسی ساخت
   خمینی در روز ۱۲ بهمن در بهشت زهرا گفت شاه قبرستانها را آباد و مملکت را ویران کرد
   حالا ببینیم کدومشون این کار رو کرد؟
   برابر آمار رسمی بنیاد شهید جمهوری اسلامی کشته های انقلاب ۳هزار و اندی هستند و برابر اعلام سازمان های بین المللی رتبه ایران از لحاظ میانگین رفاه اجتماعی در سال ۵۷ در دنیا ۷ بوده است.
   برابر آمار رسمی همون بنیاد آمار جنگ خانمانسوز ۸ ساله که حداقل ۶ سالش به حماقت جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد نزدیک به نیم میلیون نفر بوده و رتبه رفاه اجتماعی ما اکنون در دنیا ۱۱۱ است
   شما قضاوت کنید کی ویرن کرد؟ کی کشت؟

 • ایرانی

  لاشی تر از شما ها پیدا نمیشه اسمتونم گذاشتید ایرانی
  اونور دنیا تو آمریکا نشستید دارید فقط زر میزنید
  بی خایه ها
  شما از اینجا چی میدونید؟
  از داعش چی میفهمید؟ همین هایی که پول دادن بهتون که این سایتع مسخره و پر از دروغ رو بزنید به داعش هم پول دادن تا مزخفایی مثل شما برا سایتتون خبر داشته باشید

  • نوید

   اسم خودتو نذار ایرانی
   بذار مزدور اجیر شده که پول میگیره از فلان سازمان رسمی جمهوری اسلامی تا بیاد تو این سایتا ذهن خواننده را منحرف کنه تا چشمشون باز نشه
   صدتا مثه این سایتا اگه صبح تا شب دروغ بنویسن به یه ساعت دورغهای اون رهبر منافقتون نمیرسه که سوار مرکب دین شده و ریشه دین رو زده
   صدا و سیمای دروغ پردازش هم از صبح تا شب دروغ و بالاتر از دروغ به خورد ملت بدبخت میده

 • iranbook

  حقایقی که آخوندها و مذهبیون هزاران سال است از شما مخفی می کنند
  دانلود کتاب ممنوعه علمی جدید «چرا شیاطین و اجنه نامرئی هستند؟»
  با متن کامل کتاب «لعنت حجاب» با عکس های رنگی فقط ۲ مگابایت.
  لینک در مرورگر باز می شود: http://jmp.sh/7l4gbKf

 • ت

  سلام مقالتون رو خوندم . از خودتون این سوال را بپرسید که زمانی که داعش بر علیه سوریه در جنگ بود همه دنیا تو بوق کرده بودند که این حرکت یه حرکت انقلابی هستش و تنها کسی که مخالفت میکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی بود؛ چرا اون موقع شما هم مثل آمریکایی ها از داعش (حرکت به ظاهر مردمی) حمایت میکردید. الان که داعش قلاده پاره کرده دشمن شما شده؟ یا در زمانی که تو سوریه هم شیطنت میکرد دشمن شما بود؟

  • نوید

   جمهوری اسلامی همون گربه ای که برای رضای خدا موش نمی گیره
   فکر کردید جمهوری اسلامی اگه پای منافعش با رژیم اسد نبود وارد جنگ با اینها می شد؟
   چرا از این همه شیعه پاکستانی که طالبان هر سال بمب میذاره تو عزاداری میفرسته رو هوا کاری نداره؟
   چون اونجا منافعی نداره

 • بی طرف

  فقط به خاطر این به سایت شما آمدم ببینم برای حرفهاتون دلیل هم دارید یا نه که دلیل ندیدم هیچی و با توهین حرفهاتون میزنید.درباره کمک به کسانی که داعش به آنها ظلم میکند باید بگم تنها کشوری که بی چشم داشت کمک میکند ایران است حداقل شهدایی که از ایران این مناطق شهید میشوند این را میرساند.

  • نوید

   برو مزدور نون به نرخ روز خور جمهوری اسلامی!
   تلخی و سیاهی این حکومت قرون وسطایی رو همه مردم با استخوان دارند احساس میکنن
   غیر از یه عده مزدور مثل شما که اجیر شدید بیایید تو این سایتها با عنوانهای بی طرف و گمنام و ایرانی و…
   حرف حق و درستی رو که زده میشه خفه کنید.