چاقو کشان ولایت در خدمت قالیباف، قصاب بزرگ شهر ۲

پیش گفتار

رژیم ضد انسانی ولایت فقیه از روز نخست با کمک و همکاری اراذل و اوباش، لات ها، چاقوکشان، و بزن بهادرهای چاله میدان و دروازه قزوین به پا گرفت و توانست ملتی را رفته رفته به اسارت و بردگی خود درآورد. شما دست بر روی هرکدام از افراد رژیم که بگذارید به گذشته مالامال از خشونت، زورگویی، غارتگری، و قتل و جنایت آنان برخورد خواهید نمود. این جانوران ضد ایرانی و ضد انسان در رأس همه سازمان ها و گروههای کلیدی و مردم افکن رژیم دیده می شوند: از آخوندها گرفته، تا پاسداران، بسیجی، نیروی انتظامی، مسئولان شهرداری، دادگستری و دیگر تشکیلات لشکری و کشوری، به هرکجا که بروید با اینگونه افراد فاسد ضد مردمی بر خورد می کنید. لیست ۸۰ نفر از این اراذل و اوباش و آدم کشان ولایتی که مورد بررسی سازمان های بین المللی است و هرکدام سالیانی چند در پست و مقام خود به جنایت و ظلم و ستم پرداخته اند گویای این حقیقت تلخ است.

سرچشمه وکانون فساد در کجاست؟

بی گمان سرچشمه و در رأس این حکومت فاسد و آدم کش فعلی، علی خامنه ای و فرزند ابر جلادش مجتبی خامنه ای اند. این دو جانور درنده خوی و خون آشام لات ها، و اراذل و اوباش را به خدمت گرفته و همه سازمان ها را در اشغال خود در آورده و آنها را رهبری می کنند. از سربازان گمنام امام زمان گرفته تا بسیجی های آدم کش و یا مداحان هرزه و بی فرهنگ، و شهردارهای نالایق و بی مسئول، آخوندهای قاضی نمای آدم کش در زیر چتر و دستورات این دو فاسد حاکم بر کشورمان قرار دارند. بنابراین، جای آن دارد که علی خامنه ای را به جای رهبر مسلمین، رهبر جنایتکاران جهان نامید.

این ویدیو شامل حرف های بسیار زشت و دور از هر فرهنگی است که از دهان هرزه مداحان پرورش یافته خامنه ای شنیده می شود. چنانچه از شنیدن حرف های ناموسی زننده بر کنارید و نمی خواهید به عمق فاجعه فرهنگی کشورمان پی ببرید، این ویدیو را نگاه نکنید. دیدن و گوش کردن به این ویدیو شما را با اراذل  و اوباش مکتب ولایتی دستت پرورده علی خامنه ای و فرزند جنایتکارش مجتبی آشنا می کند.

آشنایی با قصاب پایتخت

سردار (!) سپاه محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران را می توان از بزرگترین جلادان و سرکوب گران دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ کوی دانشگاه تهران نامید. به دستور مستقیم او به عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه، حمله پاسداران و بسیجی های آدم کش به کوی دانشگاه تهران آغاز گردید. خود قالیباف در آن روزها سوار بر موتور، و مردم را با چوب مجروح و خونین می کرده است. حمله وحشیانه ای که موجب دستگیری، شکنجه و آزار بیش از ۳۰۰ نفر و تاراج و تخریب وسائل شخصی و کشتار آنان گردید. دامنه این یورش حیوانی به شهرستان ها نیز کشیده شد و در تبریز شماری مانند عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده، تامی حامی‌فر جان خود را از دست دادند.

این ویدیو گویای جنایت رژیم در کوی دانشگاه در ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ است، جنایتی که ما آن را پذیرفتیم و به دنبال آن بلند نشدیم.

قالیباف، نه تنها در ۱۴ سال گذشته از بزن بهادرهای علی خامنه ای بوده که همه جا در برابر خواسته های قانونی مردم، به ویژه جوانان با تیر و تفنگ و شلاق و تجاوز و اعدام پاسخ داده، بلکه همیشه با همکاران کمی انسان تر از خودش به چالش برخاسته، و آنان را نیز وادار به خشونت و ضرب و شتم مردم ایران نموده است. پس از کشتار سال ۷۸ دانشجویان، به پیشنهاد و به وسیله او نامه تهدید آمیزی به خاتمی رئیس جمهور وقت می نویسد و از رفتار حیوانی خود و اعلام این که باید ادامه یابد دفاع و جانبداری می کند.

مردم ایران فراموشکارند و خیلی زود جنایتکاران و افراد ضدملی که جوانان مملکت را به خاک و خون کشاندند فراموش می کنند. قالیباف هم یکی از جنایتکاران مزدور خامنه ای است که شهرداری های تهران را به کانون اراذل و اوباش و قمه کش ها تبدیل نموده است.

مردم ایران فراموشکارند و خیلی زود جنایتکاران و افراد ضدملی که جوانان مملکت را به خاک و خون کشاندند فراموش می کنند.
قالیباف هم یکی از جنایتکاران مزدور خامنه ای است که شهرداری های تهران را به کانون اراذل و اوباش و قمه کش ها تبدیل نموده است.

کشتن یک دستفروش

به دنبال تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران که به دستور قالیباف مزدور ولی فقیه و جیره خوار مجتبی خامنه ای انجام پذیرفت و ظلم و ستم فراوانی را بر بانوان کشورمان تحمیل نمود، جزمه های زیر فرمان قالیباف دستفروش زحمتکش و خانواده داری را بیرحمانه به قتل رساندند که گزارش این جنایت چنین است:
کارگر زحمتکش و فامیل داری بنام علی چراغی که با فرزند ۱۴ ساله خود سوار بر وانت و در حال حرکت بودند در برابر اتوموبیل شهرداری ناحیه ۴ تهران ناچار به توقف می شوند. آنگاه چهار مأمور از اتومبیل پیاده شده وانت را توقیف کرده و در اختیار خود می گیرند.
آقای علی چراغی از این حرکت بی قانونی و مزاحمت مأمورین شهرداری با تلفن دستی از پلیس ۱۱۰ کمک می گیرد که مورد اصابت پنجه بکس و ضرب و شتم مأمورین جنایتکار شهرداری قرار گرفته و از هوش می رود و چهار مأمور پس از انجام این جنایت در یک لحظه ناپدید می شوند. در هرحال، این انسان شریف و زحمتکش و نان آور خانواده، با خونریزی پس از یک هفته در بیمارستان از پای در می آید.

قالیباف، قصاب بزرگ و لایتی با بی اعتنایی به موضوع بر خورد می کند و اکنون که این وحشیگری زبانزد عام و خاص شده، به دنبال آنست که چند نفر بیگناه و بی زبان را در گوشه و کنار شهرداری ها پیدا کرده و آنان را مانند گذشته صورت مسأله را پاک نموده و گناه این قتل بزرگ را به گردن چند بیگناه دیگر بیاندازد.

خانواده ماتم زده و بی سرپرست علی چراغی در انتظار دادخواهی از بیدادگاه رژیم لعنتی اسلامی اند. آنهم از قصاب بزرگی چون قالیباف کشتارگر معروف اسلامی. حال نمی دانیم این خانواده ماتم زده و بی سرپرست چه اصراری دارند که واژه "کربلایی" به دنب علی چراغی از دست رفته اضافه کنند؟!.

خانواده ماتم زده و بی سرپرست علی چراغی در انتظار دادخواهی از بیدادگاه رژیم لعنتی اسلامی اند. آنهم از قصاب بزرگی چون قالیباف کشتارگر معروف اسلامی. حال نمی دانیم این خانواده ماتم زده و بی سرپرست چه اصراری دارند که واژه “کربلایی” به دنب علی چراغی از دست رفته اضافه کنند؟!.

قمه کشی مأموران شهرداری به مسئول یک پارکینگ

این بار نوبت جنایت به شهرداری بخش ۹، یکی دیگر از ادارات زیر دست قالیباف فرا رسید. بنابه گزارش، میان مرد ۶۷ ساله ای بنام علی اکبر تیموری که یکی از مالکان پارکینگ میدان استاد معین می باشد با مأمورین کلانتری بخش ۹ در گیری به وجود آمد و مأمورین با قمه به مسئول پارکینگ یورش برده و او را زخمی و روانه بیمارستان کردند. در هرحال، گروهی که زیر دست و به فرمان قالیباف جنایتکار کار می کنند نمی توانند کمتر امکان دارد که افراد سالم و بی آزاری باشند. همانگونه که قالیباف خود دست پرورده و مزدور مجتبی خامنه ای است و امکان ندارد که بتواند دارای ویژگی های اخلاقی و انسانی باشد.

گرچه در اینگونه جنایت های آشکار و ضد مردمی شهرداری تهران ادعا دارد که اراذل و اوباشی به افراد آنان حمله کرده اند، ولیکن به درستی و یا نادرست آن استنادی نمی توان نمود. بیگمان، بیان چنین ادعایی جز شایعه نمی توان چیز دیگری باشد. در هرحال، اگر اراذل و اوباشی درون بافت اجتماع نیز دیده شوند آنان نیز دست پرورده این حکومت و پیامد ظلم و ستم فراوان و بی قانونی آنند.

علی اکبر تیموری یکی دیگر از قربانیان شهردار قمه کش و یکه تاز میدان ولایت

علی اکبر تیموری یکی دیگر از قربانیان شهردار قمه کش و یکه تاز میدان ولایت

نکته پایانی:

شهرداری های کشورمان سابقه خوبی در خدمت به مردم و درستی و امانت داری ندارند. در دوران رژیم گذشته نیز شهرداری ها همانند دارائی، ثبت اسناد، و گمرکات، به رشوه گیری ، ظلم و ستم، تبعیض، و ضعیف ستیزی معروف و شناخته شده بودند. بسیاری از کارها، با رشوه دادن و توصیه آوردن انجام شدنی بود و چه بسا حق های زیادی که به ناحق می گرایید و چراغ خانه هایی که خاموش می شد. البته این گونه ناهمآهنگی و نا به سامانی عمومیت نداشت ولی آنچنان بود که ورد زبان ها می گشت.

در رژیم کنونی که همه چیز و همه جا یک کاسه و یک سنگ شده. به گفته دیگر، حقیقت و درستی ای در جایی به چشم نمی خورد. بساط رشوه خواری، پارتی بازی، زور گویی و ضعیف آزاری همگانی و همه جایی شده. حال چه در گمرک باشد، یا وزارت نفت، پستخانه باشد، یا ثبت اسناد. دارائی باشد، یا فرهنگ. به هرحال، هرکجا آخوند و آخوند مرام است، عدالت بی معناست و ظلم و ستمکاری فراوان.

  • امیر

    این ویدپو که گذاشتی به اسم مداح ها این مجلس عمر کشون هستش… و هیچ ربطی به مداحان اهل بیت نداره.

  • گونه کانلی

    مناطقی از ایران هستند که جوانانشان تخم دارند اندازه گاز پیک نیک. اینها فعلا در کما هستند. وای به روزی که سر براورند که آن روز روز مرگ ایدئولوزی کثیقشان است. البته از اون طرق جلادان رژیم بیکار ننشسته و از دم همه را معتاد و کونی می کنند.