دلاور زن کوبانی که با نثار جان خود ده آدمخوار داعشی را به هلاکت رساند ۱۷

سرآغاز:

بیگمان جنایت داعش عراق و داعش ایران کپی برداری و یادآوری جنایت های محمدابن عبدالله و یارانش در ۱۴۰۰ سال پیش است. قتل عام، به اسیری گرفتن و تجاوز به زنان، و آنگاه فروش آنان در شهرهای عراق همانند تجاوز به زنان و فروش آنان در مدینه بود. به راستی تاریخ هرچند زمان تکرار می شود بدون آن که ما چیزی از آن فرا گرفته باشیم. محمدابن عبدالله و یارانش پس از فرار از مکه و آمدن به مدینه، در زمانی نه چندان دراز بر اثر غارت کاروانها هرکدام صاحب مال و اموال فراوانی شدند.

جانشینان پیامبر نیز با یورش به سرزمین کهنسال و پیشرفته ایران، و غارت تیسفون پایتخت بزرگ ساسانی، هرکدام به جاه و جلال و شکوه و عظمتی بی حد و حصر رسیددن و در برابر ملت نجیب و با فرهنگ ایران خاکستر نشین شدند. داعش ایران و داعش عراق نیز هرکدام در غارتگری، کشتار، تجاوز به زنان، و ویرانگری روی محمدابن عبدالله و یارانش را سپید نمودند و نشان دادند که به راستی هرکدام جانشین بر حق پیامبرند و به خوبی توانسته اند در ایران و عراق اسلام ناب محمدی را پیاده کنند.

در این نقشه موقعیت شهر کوبان که در مرز ترکیه قرار گرفته شده نشان می دهد. دولت ترکیه گویا با داعش همکاری داشته و  به جای آن که به یاری درماندگان کوبانی برسد و شر داعش را از سر آنان خلاص کند، نفت های دزدیده شده سوریه را از داعش به بهای ارزان خریداری می کند.

در این نقشه موقعیت شهر کوبان که در مرز ترکیه قرار گرفته شده نشان می دهد. دولت ترکیه گویا با داعش همکاری داشته و  به جای آن که به یاری درماندگان کوبانی برسد و شر داعش را از سر آنان خلاص کند، نفت های دزدیده شده سوریه را از داعش به بهای ارزان خریداری می کند.

جنایات داعش علیه کوبانی

هم اکنون شهر و دهات کوبانی که در سوریه و مرز ترکیه جای گرفته و دارای ۵۲ هزار نفر جمعیت می باشد از سه سوی مورد حمله و یورش آدمخواران داعش قرار گرفته است. مردم بیگناه و بی دفاع این شهر کوچک، با چنگ و دندان در برابر جنایت کاران داعش ایستاده اند. زنان و دختران کوبانی، از پیر و جوان در این خیزش و دفاع بزرگ شرکت جسته و تفنگ به دست از پیشرفت و تجاوز آن آدم خواران ضد بشر جلوگیری می کنند.

این یک صحنه پرتاب بمب از سوی داعش به شهر کوبان است که بی تردید تلفات و خسارات زیادی را به همراه داشته است.

این یک صحنه پرتاب بمب از سوی داعش به شهر کوبان است که بی تردید تلفات و خسارات زیادی را به همراه داشته است.

ایثارگری بانوی کوبانی

خانم آرین میرکان Arin Mirkan دارای دو کودک خردسال که در جبهه علیه داعش در حال جنگ و دفاع بود، رفته رفته از هم سنگران خود فاصله گرفت و با بمبی که به خود بسته بود در میان آدمخوران داعش آن را منفجر نموده و ده تن از آن جنایتکاران را به هلاکت رساند. به راستی حماسه این بانوی دلاور در پیشتاز همه جنگجویان و پیشمرگان کرد درس بزرگی است که باید هر انسان شرافتمند برای دفاع از مام میهن آن را آویزه گوش قرار داده و بدان عمل کند.

در این فرتور خانم آرین میرکان Arin Mirkan را با دو فرزند خردسال می بینید. بانوی دلاوری که جان خود را در راه دفاع از سرزمین و ناموس خود فدا نمود. یادش گرامی برای همه باد.

در این فرتور خانم آرین میرکان Arin Mirkan را با دو فرزند خردسال می بینید. بانوی دلاوری که جان خود را در راه دفاع از سرزمین و ناموس خود فدا نمود. یادش گرامی برای همه باد.

گذشتن از جان شیرین، و کودکان خردسال به خاطر حفظ ناموس و شرافت انسانی، یک ایثارگری بزرگی است که در تاریخ کمتر بدان برخورد می کنیم. شاید نمونه کوچکی از آن، در مورد سلطان جلال الدین خوارزمشاه درست باشد و تا اندازه ای با آن برابری کند. زمانی که سلطان جلال الدین خوارزمشاه در محاصره سپاه خونخوار چنگیز قرار گرفت و سرنوشت خود و خانواده اش در دست سپاه چنگیز تیره و تار می دید، او هم با خانواده اش شجاعانه خود را به رودخانه زدند و هلاکت در آب را بر اسیری به دست دشمن ترجیح دادند.

این ویدیو نشان می دهد گرچه کشورهای غربی در کمک رسانی کوتاهی کردند، دولت های عربستان، قطر و ترکیه به جای همکاری و کمک به مردم کومانی به همراهی داعش شتافتند. به ویژه نقش خیانت بار ترکیه که در این جنایت محرز است. ولیکن کردهای ترکیه، و عراق از هر کمک رسانی کوتاهی نکردند و کوبانی ها را تنها نگذاشتند.

در خبرها آمده است که دختر ۱۹ ساله بنام سیلان اوزاپ Ceylan Ozalp, از کردهای ترکیه که در جبهه کوبان با داعش می جنگید هنگامی که همه فشنگ های خود را به کار برد و دیگر ناچار به تسلیم به دست آن دزدان ناموس و آدمخوران می شد، آخرین فشنگ در تیر ترکش را به سوی خود شلیک کرده تا به اسیری و مورد تجاوز داعش جنایتکار قرار نگیرد. گرچه گزارش گری این خبر را نادرست اعلام کرده و سیلان اوزاپ را همچنان در حال نبرد می داند، ولی در هرحال، وجود چنین شیرزنان و دلیران را نمی توان نادیده گرفت و نباید آنان را دست کم شمرد.

سیلان اوزالپ دختر ۱۹ ساله کرد ترک که در میان تصویر دیفه می شود پس از به کار بردن همه گلوله های تفنگ خود در مبارزه با جلادان داعش، آخرین آن را به خود نشانه گرفت تا به دست خونخواران داعش اسیر نشده و مورد تجاوز آنان قرار نگیرد.

سیلان اوزالپ دختر ۱۹ ساله کرد ترک که در میان تصویر دیفه می شود پس از به کار بردن همه گلوله های تفنگ خود در مبارزه با جلادان داعش، آخرین آن را به خود نشانه گرفت تا به دست خونخواران داعش اسیر نشده و مورد تجاوز آنان قرار نگیرد.

دلاوری و ایثارگری کوبانی ثبت در تاریخ

داستان دلاوری و رزمندگی مردم بوکان از کوچک و بزرگ، زن و مرد و پیرو جوان، برگ زرینی است که باید به عنوان نمونه برجسته و ممتاز دلاوری و ایثارگری انسان در تاریخ به ثبت رسد تا برای آیندگان درس و عبرتی باشد. این حقیقت تاریخی که گروهی از مردم بیگناه از هرسوی مورد تهاجم و تجاوز آدمخواران قرار گرفته اند از هر حماسه و داستانی که در تاریخ آمده شورانگیزتر و بیشتر مورد ستایش و احترام است.

جنایات هولناک و وحشیگری داعش با مردم کوبان داستان هلن قهرمان ترویا، داستان محاصره کرمان و کشتار وحشیانه لطفعلیخان زند که جوانی بودسلحشور و سرشار از ارزش های  والای انسانی و در نهایت ستم گری وددمنشی به وسیله آقا محمد خان قاجار نخست از دو چشم نابینا شد، آنگاه در زمانی دراز با شکنجه بااو رفتاری حیوانی و غیر قابل بیان انجام گردید وسرانجام به روش وحشتناکی درسال ۱۲۰۹ هجری در تهران به نابودی کشانده شد.

نوجوانان کرد در حمایت و پشتیبانی از قهرمانان کوبانی آهنگ می زنند و آواز می خوانند. به راستی جای بسی افتخار است که کردهای دلیر و شجاع به درزندان خود درس سپاسگزاری و قدردانی داده، و آنان را هنرمند بار می آورند.

یا محاصره اصفهان و کشتار مردم بیگناه آن به وسیله تیمور لنگ خونخوار، و داستان بچه گانه و مسخره کربلا و جنگ تن به تن میان حسین و خانواده اش با لشکریان یزید، ویا حماسه اتللو و حتی آتیلای وحشی و یا جنایات لشکر جرار چنگیز در نیشابور را به کنار می زند و داستانی نو و تراژدی بزرگی بر صفحه تاریخ جهان بر جای گذاشته، و تاریخ با این حماسه بزرگ بازنویسی خواهد شد. زیرا به همان نسبت که تجهیزات و ساز و برگ نظامی آدمخواران داعش بر همه یورش های گذشته برتری دارد، میزان و ابعاد جنایت ها و غارتگری و آدم ربایی آنان نیز بیشتر و گسترده تر است.

اردوغان را به دلیل تبانی و همکاری با داعش، کوتاهی در حمایت و پشتیبانی مردم مصیبت زده کوبانی و خرید نفت ارزان دزدیده شده از سوریه به وسیله داعش، او را هم داعشی می دانند که همه ویژگی های انسانی را به کنار گذاشته است.

اردوغان را به دلیل تبانی و همکاری با داعش، کوتاهی در حمایت و پشتیبانی مردم مصیبت زده کوبانی و خرید نفت ارزان دزدیده شده از سوریه به وسیله داعش، او را هم داعشی می دانند که همه ویژگی های انسانی را به کنار گذاشته است.

جوانی بودسلحشور و سرشار از ارزش های  والای انسانی به نام لطفعلی خان که در نهایت ستم گری وددمنشی به وسیله آقا محمد خان قاجار نخست از دو چشم نابینا شد، آنگاه در زمانی دراز با شکنجه بااو رفتاری حیوانی و غیر قابل بیان انجام گردید وسرانجام به روش وحشتناکی درسال۱۲۰۹هجری در تهران به نابودی کشانده شد.

بر سروجدان بشر چه آمده؟

در جهان کنونی و تکنولوژی، که هر اتفاق و حادثه کوچک در چند لحظه در سراسر گیتی پخش و پراکنده می شود، گویا وجدان انسان ها از شرق و غرب به خواب خرگوشی فرا رفته و رژیم های طغیان گر و سراپا تظاهر به انسانیت و درستی به آسانی چشم خود را بر روی این فاجعه بزرگ بشری بسته، و قدرت شنوایی خود را نیز از دست داده اند.

با داعش های زمان که مانند بختک و طاعون بر روی کشورهای خاورمیانه افتاده و ازخون مردم می مکند آشنا شوید.

با داعش های زمان که مانند بختک و طاعون بر روی کشورهای خاورمیانه افتاده و ازخون مردم می مکند آشنا شوید.

کشورهای به اصطلاح دموکراسی غرب که تنها دموکراسی و آزادی را برای خود می خواهند و حق حیاتی برای دیگران قائل نیستند، نه تنها به آسانی در برابر این جنایات داعش با مردم کوبان سکوت کرده اند، بلکه خود هرکدام آتش گردان معرکه و فتیله اشتعال این واقعه جانگداز بوده اند. کمک های هوائی آمریکا نیز بسیار سطحی و بنا به گزارش کردهای منطقه اثر ناچیزی داشته و نتوانسته جلو خونخواران داعش را بگیرد و یا حتی حرکت آنان را کند کند.

کشورهای عربستان، قطر، و ترکیه هرکدام به منافع خود می نگرند و گویا در مواردی گوناگون به داعش نیز به طور مستقیم و یا غیر مستقیم همکاری داشته اند. تا آنجا که آگاهان سیاسی سرنخ جنایت های داعش را دنباله حمایت و همکاری ترکیه با این آدمخواران می دانند. هم اکنون کردهای ترکیه که دولت آن کشور را به دلیل همکاری و یا سهل انگاری در کمک به مردم مز نشین بوکان مقصر دانسته اند، در ۸ شهر ترکیه به تظاهرات پرداختند و دولت ناتوان و یا مغرض ترکیه را مورد بازخواست و انتقاد قرار دادند.

ما باید بیش از هرکشور دیگر صدای فریاد رس کوبانی اسیر جلادان باشیم. نخست آن که کوبانی کرد است و کردها نخستین گروهی بودند که سلسله ماد را در ایران به وجود آورده و حق آب و گل دارند. دیگر این که آنان زردشتی اند و زردشت برای نخستین بار بیش از ۳۷۰۰ سال پیش در ایران پای گرفت و آئین انسانی و بشر دوستی خود را در دنیای جهل و تاریکی آن زمان پایه گذاری نمود.

ما باید بیش از هرکشور دیگر صدای فریاد رس کوبانی اسیر جلادان باشیم. نخست آن که کوبانی کرد است و کردها نخستین گروهی بودند که سلسله ماد را در ایران به وجود آورده و حق آب و گل دارند. دیگر این که آنان زردشتی اند و زردشت برای نخستین بار بیش از ۳۷۰۰ سال پیش در ایران پای گرفت و آئین انسانی و بشر دوستی خود را در دنیای جهل و تاریکی آن زمان پایه گذاری نمود.

رژیم تازی نژاد داعش ایران نیز سوای دلسوزی و همراهی برای غزه و لبنان کاری از پیش نمی برد. در جایی که مردم کوبان به سه دلیل به ما از همه نزدیکترند و وظیفه رژیم ضد بشری حاکم بر ایران، و همچنین وظیفه هر ایرانی است که در حد توانا به مردم مصیبت زده بوکان در این برهه تاریخ کمک و همراهی کند:

۱- مردم کوبان کردند و کردها صاحبان اصیل و نخستین گروه تشکیل دهنده دولت ماد در ایران بودند، بنابراین، حق آب و گل بر خاک ما دارند.

۲- کوبانی ها زردشتی اند و بازهم دین زردشت از ۳۷۰۰ سال پیش زائیده و پرورش یافته سرزمین ما بوده، و باورمندان آن در هر نقطه جهان مورد ستایش و احترام ما قرار دارند.

۳- این فاجعه بزرگ بشری، در خاورمیانه و در کنار ما رخ داده و ما با ندای وجدان و به عنوان بشریت وظیفه داریم در هرمورد به کوبانی ها کمک کنیم و آوارگان آنان را بپذیریم و با کمام محبت و انسانیت با آنان رفتار نماییم.
آیا تا کنون رژیم بدسگال و فاشیست ولایت فقیه در مورد این درماندگان و نیازمندان تاریخ گامی برداشته است؟.

خانم گلستان پرور به جهت پشتیبانی و حمایت از دلاوران رزمنده کرد، در میان آنان آمده و برایشان آواز می خواند.

خانم گلستان پرور به جهت پشتیبانی و حمایت از دلاوران رزمنده کرد، در میان آنان آمده و برایشان آواز می خواند.

از آنچه گذشت:

داعش ایران و داعش عراق رونوشت و یادگاری است از تهاجم، غارتگری، آدم کشی، و تجاوز به زنان به وسیله محمدابن عبدالله و یارانش پس از فرار از مکه و آغاز و حشیگری در مدینه. امروزه مردم بیگناه و ناتوان کوبان در سوریه و کنار مرز ترکیه از سه جهت مورد تاخت و تاز و تجاوز داعش عراق قرار گرفته اند که یادآوری محاصره قوم بنی قریظه و قتل عام آنان، و یا راه بر سر کاروان ها بستن و غارت و کشتار مردم آن از سوی محمد و همراهانش بود. هردوی این گروه هم بنام الله و برای رضایت الله این گونه جنایت ها را مرتکب شده و می شوند. همانگونه که داعش ایران نیز بنام الله زندانی و شکنجه می دهد، به زنان تجاوز می کند، و آدم می کشد و اموال ملتی را به یغما می برد.

ایثارگری و از جان گذشتن مادری با داشتن دو فرزند و نابود کردن ده آدمخوار داعش در کوبان، بزرگترین درس دلاوری و فداکاری یک انسان است. حماسه دفاع و مقاومت مردم بی پناه و به دفاع بوکان در برابر آدمخواران داعش برگ زرینی است که بر تاریخ نوشته و برای نسل های آینده به یادگار خواهد ماند.

این حماسه جاودانی و بزرگ و فاجعه عظیم انسانی که در کوبان در حال انجام است، داستان هایی چون اتلو، محاصره کرمان به وسیله آغا محمد خان قاجار، تجاوز و بیرحمی سپاه او به لطفعلیخان زند، داستان هیاطله و حمله به اروپا، یورش و کشتار مردم اصفهان از سوی سپاه مرگبار تیمور لنگ، و حتی قتل عام مردم نیشابور از سوی سپاه چنیگیز و یا داستان مسخره و بچه گانه جنگ قدرت و مبارزه تن به تن امام حسین با سپاه یزید را به کنار زده و تحت الشعاع خود قرار می دهد. باشد که در آینده در تاریخ، مادران با بیان حماسه یورش خانمان برانداز داعش به کوبان، مفهوم شجاعت، ایستادگی و پایمردی را به فرزندان خود بیاموزند، کتابها نوشته شده، و فیلمهایی بر اساس این حماسه بزرگ ساخته شود.

 • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

  سلام به همه هم وطنان عزیزم با هر مرام با هر عقیده در هر نقطه دنیا

  آفرین به شیرمردان وشیرزنان و تمامی کوبانی ها که که مقابل داعشیان خبیث گرگ صفت جوانمردانه و مظلومانه ایستاده اند و خون خود را فدای حفظ شرف میهن و ناموسشان می کنند. . اما هموطنان عزیزم جناب اقا داریوش و خانم ناظر وبقیه ای که با سخنانتان ما را به هرچه به زبانتان می آید می نوازید بگویم که مرغ همسایه غاز نیستا. چرا شما بچه هایی که هشت سال مظلومانه جنگیدند را به حساب نمی آورید؟!!!!!!!!!!! چرا؟!!!!!!!!!!! راستی کوبانی ها خداباورند و مسلمان واتفاقا شیعه …

  • garshasp

   به ما چه که راه قدس از کربلا می گذرد؟
   همان دو سال جنگ بس نبود؟
   بیش تر جوانانی که به جنگ می رفتند برای این بود که یا کار نداشتند و یا برای
   این که بتوانند در آینده با پیشینه ی جنگی شان در کارهای دولتی گزینش بشوند.
   از دید اسلام مگر زن موجودیت دارد که شمای مسلمان زنان کوبانی را شیرزن هم می خوانی؟
   مگر جز این است که داعشیان همان کارهایی را می کنند که در قرآن شما آمده است؟
   همه ی کارهای داعشیان برپایه ی گفته های قرآن است باور نمی کنید به زیر نگاهی بیندازید
   آیا چیزی گویاتر از خود قرآن؟
   باید بر کسی این نشانه ی روشن را بخواند ولی باز برآن چشم بپوشد ،گریست.
   البته این تنها دین اسلام نیست که این چنین برای پاسداری از خود از هیچ کاری
   فروگذار نیست بلکه همه ی ادیان بدین گونه اند.

   سوره ی توبه آیه ی ۱۲۳ :
   ای کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که
   نزد شمایند را بکشید! تا در شما
   درشتی و شدت را بیابند.
   و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است.

   سوره ی محمد آیه ی ۴:
   چون با کافران روبرو شدید، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو
   فکندید، اسیرشان کنید و سخت ببندید. آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه.
   تا آنگاه که جنگ به پایان آید. و این است حکم خدا. و اگر خدا میخواست از
   آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در
   راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نمیکند.

   سوره ی مائده آیه ی ۳۸:
   و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه کرده‏ اند ،دستشان را به عنوان کیفرى
   از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است.

   سوره ی نسا (زنان)آیه ی ۸۹:
   دوست دارند همچنان که خود به راه کفر میروند شما نیز کافر شوید تا برابر
   گردید. پس با هیچ یک از آنان دوستی مکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت
   کنند. و اگر سر باز زدند در هرجا که آنها را بیابید بگیرید و بکشید و هیچ
   یک از آنها را به دوستی و یاری برمگزینید.

   سوره ی انفال آیه ی ۱۲:
   و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. شما مومنان را
   به پایداری وادارید. من در دلهای کافران بیم خواهم افکند. بر گردنهایشان
   بزنید و انگشتانشان را قطع کنید.

   سوره ی توبه آیه ی ۵:
   پس چون ماههای حرام به سر آمد آنگاه مشرکان را هر جا یافتید به قتل
   رسانید. و آنها را دستگیر و محاصره کنید . و هر سو در کمین آنها باشید.
   چنانچه توبه کردند و نماز به پای داشتند و زکات دادند پس از آنها دست
   بدارید. که خدا آمرزنده و مهربان است.

   سوره ی نحل آیه ی ۷۵:
   خدا برده زر خریدی را مثل می زند که هیچ قدرتی ندارد،
   و کسی را که از، جانب خویش رزق نیکویش داده ایم و در نهان و آشکارا انفاق
   می کند آیااین دو برابرند ? سپاس خاص خداست ، ولی بیشترشان نادانند.

   سوره ی احزاب آیه ی ۵۲:
   بعد
   از این زنان ، هیچ زنی بر تو حلال نیست و نیز زنی به جای ایشان ، اختیار
   کردن ، هر چند تو رااز زیبایی او خوش آید ، مگرآنچه به غنیمت به دست تو
   افتد و خدا مراقب هر چیزی است.

   سوره ی نسا آیه ی ۵۶:
   آنان را که به آیات ما کافر شدند به آتش
   خواهیم افکند هر گاه پوست تنشان بپزد پوستی دیگرشان دهیم ، تا عذاب خدا را
   بچشند خدا پیروزمند وحکیم است.

   سوره ی بقره آیه ی ۲۲۳:

   زنانتان کشتزار شما هستند. هرجا که خواهید به کشتزار خود
   درآیید. و برای خویش از پیش چیزی فرستید و از خدا بترسید و بدانید که به
   نزد او خواهید شد. و مومنات را بشارت ده.

   سوره ی نسا آیه ۲۴:
   و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها که به تصرف شما در آمده باشند(منظور
   زنانی است که در جنگ اسیر مسلمانان شده باشند.). از کتاب خدا پیروی کنید. و
   جز اینها زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از مال خویش مهری بپردازید و آنها
   را به نکاح درآورید نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانی را که از آنها
   تمتع میگیرید واجب است که مهرشان را بدهید. و پس از مهر معین در قبول هرچه
   دو بدان رضا بدهید گناهی نیست. هر آینه خدا دانا و حکیم است.

   سوذه ی امعراج آیه های ۲۹ و ۳۰:

   و کسانی که شرمگاه خویش نگه می دارند؛ مگر برای همسرانشان یا کنیزانشان ، که در این حال ملامتی بر آنها نیست.

   سوره ی مائده آیه ی ۳۳:

   کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به
   جنگ برمی خیزند ، و اقدام به فساد در روی زمین می کنند ،فقط این است که
   اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا ( چهار انگشت از ) دست ( راست ) و
   پای ( چپ ) آنها ، بعکس یکدیگر ، بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید
   گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت ، مجازات عظیمی دارند.
   اینگونه است که همگان در پذیرش دین ازادند و در پذیرش آن اجباری نیست!!!

   سوره ی نسا آیه ی ۳۴:

   مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و
   [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج مىکنند پس زنان درستکار فرمانبردارند
   [و] به پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ
   مىکنند و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و
   [بعد] در خوابگاهها از ایشان دورى کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید
   پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهى [براى سرزنش] مجویید که
   خدا والاى بزرگ است))

   النور آیه ۵۸: اى کسانى که ایمان آوردهاید قطعا باید غلام و کنیزهاى شما و
   کسانى از شما که به [سن] بلوغ نرسیدهاند سه بار در شبانه روز از شما کسب
   اجازه کنند پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامههاى خود را بیرون مىآورید و
   پس از نماز شامگاهان [این] سه هنگام برهنگى شماست نه بر شما و نه بر آنان
   گناهى نیست که غیر از این [سه هنگام] گرد یکدیگر بچرخید [و با هم معاشرت
   نمایید] خداوند آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مىکند و خدا داناى
   سنجیده کار است)

   • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

    جناب گرشاسب عزیز
    هر چند اغلب شماها دشمن خونی اسلام و نظام جمهوری اسلامی و همه طرفدارانش هستید اما تقاضا میکنم بدون تعصب این مطالب را مطالعه فرمایید. مرده شور ترکیب هزار روی سیاست را ببرند اما مائلم مواردی را خدمت شما و دیگر کاربران عزیز عرض نمایم .

    دفاع از میهن
    صحبت من فقط دفاع از مملکتمون بود . دفاع از ایران عزیزمون اولویت اول همه ماست .دیوانه اجیر شده ای چون صدام به ما حمله کرد. ما چه باید می کردیم؟ اگر سن حضرتعالی به آن موقع ها نمی خورد حداقل سری به تصاویر جدید سایت فرارو بزنید وایام آغازین جنگ را ملاحظه فرمایید وببینید وحشیان صدامی با ما چه کردند.
    هموطن عزیز من ما به صدامی که بلافاصله بعد از آتش بس با ما به کویت حمله کرد و کویت را استان دیگر خود می دانست چگونه میتوانستیم اعتماد کنیم؟ دنیای امروز جنگلی است که مواظب نباشید جانوارانی مثل امریکا واسرائیل و اروپاییان شما را خواهند درید خانم باران به عدم پرداخت غرامت ما در گفتارهای قبلی اشاره کرده بودند من اصل صحبت ایشان را قبول دارم اما شما ببینید امریکایی ها ترتیب غرامت کویت را دادند و صدامیان از پول نفت محدودشان آن را پرداختند اما ما نه !چون منافعشان در ندادن غرامت به ما بود .

    منافع اولیوت اول کشورها
    عزیز من امروز روز منافع است. همه کشورها به منافعشان فکر می کنند نه چیز دیگر. بوش پدر صدام را از کویت بیرون کرد اما سرنگون نکرد و آن گرگ وحشی همسایه ما باقی ماند. وسالیان بعد بوش پسر منافع آن موقع را در سرنگونی صدام دید وبه بهانه انرزی هسته ای که هرگز یافت نکردند به عراق حمله کردند. امروز امریکایی ها حکومت سوریه که تنها کشور عرب دشمن اسرائیل است را متهم به دیکتاتوری میکنند اما بحرین اغلب شیعه هستند وحکومت دست سنی هاست را حمایت می کنند حاکمان شکمباره بی خاصیت دیگر کشورهای عربی را هم قاطعانه حمایت می کنند. کشورهایی که حکومت میراثی دارند.حکومت هایی که هیچ تناسبی با دموکراسی ندارند.

    ایجاد داعش
    امروز همان منافع اینان را به ایجاد داعش وادار ساخته است. یک بار صادقانه و بدون تعصب از خود بپرسید داعش کجا بوده است اسلحه اش اموزشش پشتیبانیش هزینه های میلیاردیش را که داده است؟ از درون زمین که نجوشیده اند وبیرون آمده باشند . از خود بپرسید چه کسانی از وجود داعش ضرر می کنند وچه کسانی از وجود داعش سود می برند؟ از خود بپرسید چرا داعش دوآتشه مدعی دفاع از اسلام وقرآن به اسرائیل حمله نمی کند ؟و چرا های بسیار دیگر.من تردید ندارم همه اینها مثل القائده مثل طالبان بازی امریکا وغرب است وبس.
    قرآن کریم
    من نمی دانم شما چه دینی دارید وبرایم نیز اصلا مهم نیست که چه دینی دارید یا ندارید مختارید و نظرتان برای من محترم است. من مفسر قران نیستم اما این را میدانم تمام آیات متاسب زمان خود بوده است همه آیات مناسبت داشته است. انها با کفاری مواجه بودند که اگر نمی کشتند کشته میشدند.فرض محال که صحبت شما درست باشد اسرائیلیان غاصب که معتقد به قران نیستند چرا باید با کودک وزن وبچه فلسطینی بدان شکل رفتار کنند؟ حالا عربند باشند آدم که هستند. پس احتمالا بر اساس فرمایش شما اگر دوفلسطینی خود را بین اسرائیلیها منفجر کنند وخودشان را هم تکه و پاره کنند ترویست هستند ومعتقد به قرآن با آن مشخصات شما هستند بله؟
    جامع نگری در سیاست
    مسائل امروز منطقه خاورمیانه فقط به خاطر نفت است اگر نه چرا در افریقا خبری نیست . در افریقا هم بود سودان را به دو بخش کردند چون نفت داشت. اما بقیه جاهای افریقا خبری نیست. اگر امروز داعش را ساخته اند و پروبال داده اند وریاکارانه هم بمبارانش میکنند به خاطر نفت است. به خاطر تخریب چهر ه مسلمانان و اسلام است.
    شما باید فرد تحصیل کرده ای باشید بهتر نیست به جای یک سو نگری جامع نگری داشته باشید ؟

    • فرزند کوروش

     در آغاز باید خیلی خوشحال باشیم که افراد مذهبی و بسیجی هم خیلی
     زیاد پیگیر مقالات روشنگرانه این سایت هستند .
     اما در پاسخ به معلم بسیجی باید گفت که باعث و بانی اصلی جنگ اتفاقا خود مردم ایران بودند / به راستی که جوانان ۵۷ از خائنترین و بیگانه پرست ترین نسل های ایران هستند که مسبب اصلی جنگ بودند/ شورش کردند و تاوان شورش خود را هنوز که هنوزه دارند به بدترین شکل ممکن پس می دهند اما نه فقط خود آنها بلکه ما جوانان امروز نیز داریم به صورت ناخواسته تاثیر آن را میبینیم !!!!

     مردمی که جنون وار به خیابان ها ریخته بودند و نمی دانستند به چه راهی داشتند میرفتند !!!!! نسلی بود که به خاطر جهل تاریخی اسیر ارتجاع سرخ و سیاه شده بود !!!!!!!!!!!! نسلی بود که نمک خورد و نمکدان شکست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! به راستی که هیچ میهن پرستی نمی تواند خدمات خاندان پهلوی به ایران عزیزمان را نادیده بگیرد و البته کسی هم نمی تواند منکر اشتباهات این خاندان شود !!!!!!!!!!!!!!!!!!
     اما جوانان ۵۷ بر خلاف جوانان میهن پرست امروز ایران قادر به تشخیص این مهم نبودند که آن رژیم نیاز به اصلاحات داشت نه شورش و مثلا انقلاب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     به راستی ما جوانان فعلی ایران همیشه به جوانان سال ۵۷ لعنت خواهیم گفت !!!!
     البته از نسلی که عکس خمینی را در ماه میدید توقع بیشتری نمی شد داشت !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     در ثانی حکومت خاندان اسد بزرگترین خائنین به کشور سوریه هستند

     با جنایات و کشتاری که در سوریه انجام داده اند !!!!!! و دلیل نمی شود که چون با اسرائیل مخالف است بگوییم حکومت سکولار و دموکراتی دارد !!!!
     داعش هم به گفته خودتان دست پرورده قدرتهای استعماری است همانهایی که در سال ۵۷ و همه این ۳۵ سال خیانت خود را به ایران و ایرانی ثابت کرده اند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اما به راستی که اگر معلم آگاه و تاریخ شناسی باشید به این نکته اذعان خواهید داشت که این گروه دست ساخته به راستی آینه تمام نمای اسلام ۱۴۰۰ سال پیش است با حدت و شدت بیشتر از حکومت فعلی ایران !!!!!!!!!!!!!!!!!! که در گذشته به پدران و مادران و خواهران ما تجاوز کرده اند و جه خونها که از نیاکان ما به زمین نریختند !!!

     در قسمت اخر گفته هایتان نوشته بودید کفار / شما می دانید معنی واژه کفار را ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     خود پیامبر گرامی و علی گرامی تر از آن به هرآنکس که گفته ها ی آنها و اسلام را قبول نمی کرد کفار می گفتند و چه بسیار خون ها همین دو شخص برزمین نریختند !!!!!!!!!! البته می دانم گفتن این واقعیت ها تاثیری برای افراد متعصبی چون شما ندارد معلم بسیجی / چون قبول و اقعیت برای شما همیشه تلخ بوده و هست

     البته این گفته شما درست است که آیات الهی که بر محمد گرامی وحی شده اند به اقتضای منافع ایشان و همان اعراب بادیه نشین بوده و نه جهان امروز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     به امید آگاهی همه مردم حتی بسیجی ها !!!!!!!!!

     • INFO

      در ارتباط با اینکه گفتید ” به راستی که جوانان ۵۷ از خائنترین و بیگانه پرست ترین نسل های ایران هستند که مسبّب اصلی جنگ بودند……به راستی ما جوانان فعلی ایران همیشه به جوانان سال ۵۷ لعنت خواهیم گفت !!!!” باید بگویم که بیش از حد افراطی اندیشیده و بیش از حدّ تندروانه و غیرمنصفانه قضاوت میکنید(بر واژۀ انصاف که بکار بردم بیشتر تأکید میکنم، من نمی گویم رحم و مروّت!!!). بهترهست در اندیشه و قضاوتمان طریق خردمندانۀ اعتدال و انصاف را در پیش گرفته و بگوئیم، جوانان سال ۵۷ فریب خوردند ولی دانسته، نیت خیانت در سر نداشتند که این منطبق با واقعیّات آن دوران است و نه آن چیزیکه شما بیان داشتید. قریب ۹۹ درصد مردم ایران در آن زمان خواستار سرنگونی حکومت محمّد رضا شاه فقید بودند. من هرگز مطمئن نیستم خود جنابعالی با همین سطح فکر، دقّت وهوش و البتّه نه با همین دانسته های فعلیتان، اگر که در آن زمان میزیستید خواستار چنان چیزی نبودید و همچون جوانان ۵۷ مورد اشاره، عمل نمیکردید. دربارۀ این جملۀ آخری که بکار بردم بیشتر اندیشیده و شرایط و جوّ تبلیغاتی و روانی حاکم بر محیط آندوران را در نظر بگیرید. برای مثال در آن دوران، نزد افکار عمومی ملّت ایران، حکومت محمّد رضا شاه فقید، مسبّب فاجعۀ آتش سوزی عمدی سینما رکس آبادان، شناسانده شد!….

     • INFO

      پیوست نظر فوق:

      همان جوانان سال ۵۷ (که شما آنان را خائن به وطن میدانید) بودند که با نثار خونشان از تجزیه خاک کشور به توسّط ارتش بعث عراق جلوگیری به عمل آورده و اراضی اشغالی ایران را آزاد کردند و اگر نبودند همان جوانان، علیرغم وجود پشتیبانی مؤثّر هوائی، نیروی زمینی ارتش ایران به تنهائی هرگز توان آزادسازی اراضی اشغالی را نداشته و خاک ایران همچنان در اشغال متجاوزان عراقی باقی میماند.

    • faghat kherad

     تو جدا فکر میکنی داری در مدینه فاضله زندگی میکنی؟
     از دولتی سر جمهوری اسلامی ،ایران و ایرانی به منزوی ترین ملت در دنیا تبدیل شدن .
     توی که دم از وحشی بودن صدام و امریکا میزنی ایا میتونی بگی در سی سال گذشته بسیج و نیروی انتظامی و اطلاعات چه بر سر مردم ایران اوردن.موندم چطور روت میشه در باره ایران حرف بزنی و قتی با بی کفایتی سردمداران رژیم ایران فلاکت و بدبختی از سرو کول مردم داره بالا میره.
     کسانی که جوانان ایرانی رو در سال ۸۸ به خاک و خون کشیدن صدامی نبودن بلکه کاملا ولایت مدار بودن……..
     در مورد کوبانی هم باید بگم تنها کشور بعد ترکیه که از قتل عام کوردها راضی هستش دولت فاشیست مذهبی جمهوری اسلامیست.

    • GARSHASP

     شما هرگز نخواهید توانست از واقعیت بگریزید
     در دین اسلام بی خدایان باید کشته شوند،دگراندیشان باید آن اندازه
     تحقیرشوند تا به اسلام بگروند هتا(حتی) فرمان به کشتن آنان

     هم داده شده است.
     دین مداران تنها هنگامی که شمارشان کم باشد از همزیستی
     سخن می گویند ولی هنگامی که شمارشان فزونی یابد
     دست به کشتار دگراندیشان و ناهم اندیشان خواهند زد.
     از نگاه اسلام می توان به زنان و دختران دگراندیش تجاوز کرد
     زن در اسلام نیمه مرد شمرده می شود ،
     همان گونه که در قرآن آمده ، این کتاب آسان نوشته شده است

     تا همه بفهمند ولی شما می گویید من مفسر نیستم؟
     هنگامی که در قرآن فرمان به برده داری و تجاوز به شکست خوردگان

     و دگراندیشان داده شده است آن هم به این روشنی آیا شرم نمی کنید
     که فرافکنی می کنید؟

     شما از اسراییل و پلستینیان می گویید و این را همه می دانند که

     درگیری اسراییلی و پلستینی، درگیری دینی + برتری خواهی نژاد
     انگارانه است.
     همه ادیان در تاریخشان برای این که زنده بمانند و از میان نروند

     دست به کشتارها ،شکنجه ها و هولناک کشتارهای(هولوکاست)
     گسترده ای زده اند، از اسلام گرفته تا مسیحیت و ……

     جهان امروز به دین و باورهای کهنه و تاریخ گذشته ای که به درد
     هزاره ها و سده های پیشین می خورد ،هیچ نیازی ندارد.
     جهان امروز نیازمند همزیستی ، شادی، خردگرایی،دانش،آگاهی
     و آزادی است.

     در یک جامعه ی آزاد همه خواهند توانست در کنار هم با هرباروی
     (البته اگرآن باور به زیان دیگران نباشد و آزادی های فردی را از دیگران نگیرد)
     زندگی کنند ولی در یک جامعه ی ناآزاد و تک حزبی مانند جمهوری اسلامی که برپایه ی خودکامگی دینی پایه ریزی شده است
     آزادی ها سرکوب خواهد شد ، دگراندیشان شکنجه و کشتارخواهند
     شد و کشور به زندانی بزرگ فراخواهد گردید.

     اگر خدا و یا آفرینندگانی در کار بودند می بایست تا اکنون که نزدیک به
     ۱۳٫۷ میلیارد سال از پدیدار شدن جهان می گذرد(در این جا اشاره به بازه ی زمانی است که آشکارسازها بدان دست یافته اند) ، خودشان را به ما
     نشان می دادند.

     پس چرا با گسترش دانش آدمی دیگر خدا نمی تواند به کارهایی
     شگفت انگیز دست بزند؟ و نقش او در زندگی آدمی کمرنگ تر شده است؟آیا بهتر نیست از این پس خدایان و پیامبران و نمایندگان و

     فرستادگان آسمانی را در لابه لای داستان ها و فسانه های باستان
     تنها بگذاریم تا برای خودشان خوش باشند؟

     ادیان که برخاسته از ترس آدمی از ناشناخته ها و نادانسته ها یش است
     همواره کوشیده بگوید جهان برای آدمی آفریده شده است در هالی(حالی)که ما تنها ذره ای بسیار کوچک در این جهان پهناوریم
     و این ما جانداران بودیم که با پیرامونمان سازگاری یافته ایم و نه جهان

     با ما جانداران(بنگرید به نگره ی فرگشت).
     با دانش روز باید جهان را کاوید نه با سخن بافی های گذشتگان که

     که دارای ارزش دانشی نیستند.
     پیشنهاد می کنم درباره ی فرگشت،نگره ی (نظریه ی) تورمی

     جهان،نگره ی M ، و همچنین خلاکاذب خوانش (مطالعه) داشته باشید.

     • معلم بسیجی هشت سال دفاع مقدس

      از این مطلبتون خیلی خوشم اومد : (جهان امروز نیازمند همزیستی ، شادی، خردگرایی،دانش،آگاهی و آزادی است)
      ممنون از پیشنهادتون حتما مطالعه خواهم نمود.

   • سیا

    البته از یاد نباید برد ، احمقی که در طول زندگی خفت بار مفت خریش چیری از انسانیت نیامخته بود تاوارد نشده قصد اورشلیم کرد آنهم از طریق کر بلا. این احمق حوب میدانست که شیعه هارا در ایران تا خرخره در تعصبات و خرافات شیعه گری فرو کرده اند وهر آنچه حرف های بی ربط زده شود آنها با سر خواهند دوید مانند هما نیم ملیونی که کشته شدن براهیچ برای اینکه مردک حیوانی غقده ای بود؛ که حتی نتوانستید تا بصره هم بروند. وای بر ما نادانا که حرفهای این ملاهای خون خوار و دروغ گورا بار میکنیم. باور کنید آنچه که گفته میشود از محمد تازی گرفته تا امامان همه دروغ هستن. یادتان هست که جند سال قبل ساختمان قبرهای امام ۱۰ و ۱۱ شما منفجر و با خاک یکسان شد. حال فکرش را بکن اگر این دو از خود قدرتی داشتن ومیتوانسند کار بکنند چرا جلوی انفجار را نگرقتن؟؟ فکرش را بکن.

  • اندیشه 2015

   اولاً مهم نیست که کوبانی ها مسیحی هستند یا شیعه یا زرتشتی همه انسانیم آن کس که انسان نیست داعش است، اسید پاش است آن ایت اللهی است که در ایران فرمان مرگ می دهد. در مورد ۸ سال دقاع مقدس باید بگویم ۸ سال دفاع از جانب مردم شریف ایران در مقابل اجنبی بود نه شیعه در مقابل سنی یا مسلمان در مقابل کفر.صدام بنام کفر حمله نکرد که ما بنام اسلام در مقابلش بایستیم در ست است رژیم تمام تلاش را کرد که این جنگ را مذهبی جلوه کن یا مقاومت مردم ایران را دینی جلوه دهد اما همه ما می دانیم و همه جهان فهمیدند چنین نبود اگر نسل پرورش یافته ولایت امروز توانست آن کار ۸ ساله نسل قدیمی را انجام دهند آنوقت من می گویم درسته آن جنگ کار بسیجیان شیعی بوده. اما همه می دانیم نسل جمهوری اسلام نسل امروز است نسل شیشه ای ها، معتادان ، خانم بازها از زیر بار مسئولیت گریزها انگلها و… (نگین توهین کرد همه ما امروز این واقعیتها رو قبول داریم)

 • mahsa

  تا دین هست کشتار دگر اندیشان هم هست.
  پس من یک بی خدا هستم.
  جهانیان نیازمند آرامش،همزیستی،امنیت،آزادی اندیشه و گفتارند ، نه نیازمند به دین.
  تنها قانونی ارزشمند است که برپایه حقوق بشر نوشته شده باشد.
  بگذاریم خدا و پیامبران در میان کتاب های افسانه ای و داستان ها برای

  خودشان خوش باشند.

 • H Mo

  Iran and Irani must stand by Kurds.We will not forget Kobani

 • امیرحسین

  گروههای داعش. اخوان المسلمین. القاعده و… دیگر گروههای تروریستی رو کی بوجود اورده؟ جز اینکه این امریکای کسکش اینارو بوجود اورده؟ کار به خوبو بد هیچ دینی ندارم ولی از خودتون بپرسید چرا این کشورها اینارو بوجود اوردند و چرا دارند کمک به نابودی چیزی که خودشون بوجود میارن میشن؟ مگه همینا نبودن که باعث سرنگونی و نابودیه شاه ایران شدن بخاطر اینکه قیمت نفت رو بالا برد؟ شاه قبل از سرنگونی به ۱۲ کشور اروپایی وام میلیارد دلاری داده بود و انارو از ورشکستگی نجات داد که اونا هم سرنگونش کردن و همه پولارو بالا کشیدن! فقط بدونین که بدنبال منافع خودشون هستن و شما اگه بدنبال کسی برای نفرین هستین بدونین کیا مسببش هستن

 • علی

  همه ما می دونیم یه عده ۲۰۰ سال پیش وهابیت و در سال های اخیر گروه های ادم کش سلفی و وهابی و اخیرا داعش رو به وجود اوردند تا جلو اسلامگرایی در طول تاریخ رو بگیرن.روش کارشون هم خیلی ساده هست قبل از کشت و کشتار و وحشی گری نام الله و محمد رو می برند یعنی به مخاطب می فهمانند که ما مسلمان ایم و هر کاری که در ادامه شاهد اون خواهید بود دستور اسلام است.شبکه های اجتمایی هم که کانال در اختیارشون قرار میدن و … . بعد هرکی این فیلم ها رو می بینه اگر فک میکنه اسلام یعتی این وحشی گری ها

 • kobani

  Anne Zanhaye kobani to dahne harche akhond va akhond dosteh+basiji va nokarane rejime iran

 • بهنام

  اول از همه بگم که این سایتو پسندیدم و من هم موافقم که محمد ابن عبدالله یه حیون خونخوار بیشتر نبوده ما میدونیم که در دین مسیحیت یک مرد میتونه یک بار ازدواج کنه و باید به حریم خونواده مقید باشه در حالی که من خودم تو قران خوندم که مثلا خدا به پیغمبر میگه ما دختر خاله هایت دختر عمه هایت و دختر عمو هایت و همسرانت و کنیزانی که در جنگ ها بر تو ارزانی داشتیم را بر تو حلال کردیم جون مادرت نگاه کن یه زن باز که زنو بچه مردمو واسه استفاده جنسی به بردگی میبره اون وقت این حرفارو به خدا نسبت اگه حدا و شیطانی وجود داشته باشه مطمئنم این گفته ها حرفای شیطانه و قران ایات شیطانه من اولین باری که این ایات رو خوندم قرانمو بردم و اتش زدم و از اسلام توبه کردم برای همدردی با تمام زنان ایرانی که به دست محمد بن عبدالله و سایر وحشی ای پیرو او مظلومانه بردگی کرده ازارو اذیت جنسیه اون حیواناتو تحمل کردن(قابل ذکره که در شریعت اسلامی برقرای رابطه از طریق مقعد با کنیزان بلامانع است در حالی که با همسر نیاز به رضایت او دارد ) همه قران هارو اتش بزنیم و اسم حیواناتی مثل محمدو به زبون نیاریم زنده باد ایرانی اصیل و نجیب که همیشه اسوه ی پاکی درستی و انسانیت بوده زنده باد فلسفه ی گفتار نیک پندار نیک کردار نیک همتون زنده
  و پاینده باشید