ادعاهای توخالی و پوچ و بلند پروازی سرجوخه محمد علی جعفری! ۲۹

این آرم سپاه پاسداران است. آیا شما در این آرم نشانه ای از ایرانی بودن و میهن دوستی را می بینید؟. واژه ها که تازی زبان است و از فرهنگ دشمنان ما سرچشمه گرفته، و اسلحه روی آرم نیز هیچگونه حکایت از صلح و دوستی نداشته، و مانند آرم مجاهدین خلق نشانه بیرحمی و کشتار اسلام ناب محمدی است!.

این آرم سپاه پاسداران است. آیا شما در این آرم نشانه ای از ایرانی بودن و میهن دوستی را می بینید؟. واژه ها که تازی زبان است و از فرهنگ دشمنان ما سرچشمه گرفته، و اسلحه روی آرم نیز هیچگونه حکایت از صلح و دوستی نداشته، و مانند آرم مجاهدین خلق نشانه بیرحمی و کشتار اسلام ناب محمدی است!.

سرآغاز:

از زمانی که کشور بزرگ و پیش رفته ما مانند گوشت قربانی به چنگ لاشخوران آخوند و عده ای لات و کلاهبردار فرصت طلب بنام پاسداران افتاد هرگونه سودجویی، غارتگری وخیانت به مردم و کشور اساس برنامه آنان قرار گرفت. در مورد آخوندها می توان گفت که سوای چند تن مانند زنده یاد آیت الله منتظری، زنده یاد آیت الله شریعتمداری، آیت الله کاظمینی بروجردی، آیت الله صانعی، و شاید چند نفر انگشت شمار دیگر که انسان های بزرگ و آزاده ای به شمار آمده و می آیند، چند ده هزار آخوند، آخوندچه و طلبه مفتخور و سربار جامعه ایران، و همگی کلاش، کلاهبردار، ضد مردمی و ضد ایران به شمار می آیند. آنان به راستی خائنین و دشمنان این کشورند و باید هرچه زورتر به وجود نحسشان خاتمه داده شود.

و اما، در مورد پاسداران!

سوای آخوندها که تقریباً همگی فاسد و ضدمردمی اند، شمار زیادی از پاسداران میهن پرست در آغاز جنگ ایران و عراق نهایت شایستگی و وطن پرستی خود را نشان دادند. تا انجا که گروهی شهید و یا به شدت زخمی، و حتی فلج شدند. اما، گروهی از پاسداران دزد و غارتگر، سرنوشت واردات، صادرات، گرداندن کارخانه ها، شرکت در مناقصه های بزرگ و غلط انداز، اقتصاد مملکت را به دست گرفتند و کشور را به ورشکستگی کشاندند. این مزدوران در سازمان های گوناگون، وزارتخانه ها، و تشکیلات کشور مانند ارتش، نفت، اقتصاد، و حتی کشاورزی و صنایع نفوذ نموده و مانند موریانه از بیخ و بن همه جا را ویران نمودند.

شماری از این فرصت طلبان پاسدار شده، بدون آن که تجربه و آموزش خوبی داشته باشند یک شبه عنوان هایی مانند سردار، سرلشکر، و مانند آن بدون آن که لیاقت آن را داشته باشند برای خود دست و پا کردند. همانگونه که رژیم اسلامی چاله میدانی ها و لات های جنوب شهر تهران را به خدمت خود آورده و بیشتر کارهای کلیدی و سرنوشت مملکت را به دست آنان داد.

سرجوخه محمد علی جعفری

سرلشکر قلابی و یا سرجوخه واقعی  محمد علی جعفری یکی از این مزدوران فرصت طلبی است که بدبختانه در این بازار آشفته و سرگردان کشور آخوند زده و به باد رفته ما، هرچند زمانی یک بار به یاوه گویی پرداخته و کرکری می خواند. کرکری هایی که می تواند تنها بر روی ملت ساده دل و ناآگاه و امت خرافاتی پیرو خط آخوند اثر داشته باشد. اگر بنا بود این آقای جعفری در یک نظام منطقی و حساب شده و با استانداردهای درست بین المللی و دور ازبرنامه ریزی آخوند بی سواد دوران سپاهی و ارتش را بگذراند، بیگمان از درجه سرجوخه گری بالاتر نمی رفت.

محمد علی جعفری- فرصت طلب و چاپلوسی که یک شبه به سرلشکری آخوندها منصوب شده و گذشته خیانت بارش چون دزدانه از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن را فراموش کرده، با کمال پررویی و بی شرمی، انقلاب و خیزش بزرگ ملت ایران در سال ۸۸ را فتنه و آنهم بدتر از یورش صدام جنایتکار اشغال گر کشورمان می داند. همچنین با چند قارقارکی که سپاه کپی برداری کرده، می خواهد اسرائیل را از روی زمین بردارد.

محمد علی جعفری- فرصت طلب و چاپلوسی که یک شبه به سرلشکری آخوندها منصوب شده و گذشته خیانت بارش چون دزدانه از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن را فراموش کرده، با کمال پررویی و بی شرمی، انقلاب و خیزش بزرگ ملت ایران در سال ۸۸ را فتنه و آنهم بدتر از یورش صدام جنایتکار اشغال گر کشورمان می داند. همچنین با چند قارقارکی که سپاه از چین وروسیه کپی برداری کرده، می خواهد اسرائیل را از روی زمین بردارد.

زیرا گروهبان های رژیم گذشته از دیدگاه تجربه، شهامت، درستی، میهن پرستی و دیگر ویژگی ها از هرپاسدار پر مدعای مزدور خامنه ای برتر بودند. سرجوخه جعفری، این فرد خودکامه و تازه به دوران رسیده به مناسبت کشته شدن یکی از پاسداران خیانت کار به میهن بنام به اصطلاح سرتیب پاسدارمحمد علی دادی و شماری از حزب الله لبنان که همگی جیره خوار و مزدور رژیم ایرانند در پیام روز سه شنبه ۲۰ ژانویه گفت که: ” اسراییل باید منتظر آنچه که او «صاعقه‌های ویرانگر» ایران خواند باشد.” همچنین، او افزود: ” سپاه در صحنه جنگ‌های گذشته لبنان و فلسطین هم حضور داشته است».’. یعنی موضوعی که همیشه رژیم دروغگو و دروغ پرداز ایران آن را حاشا کرده است.

موشک کروز دریایی نور(بهینه شده س-۸۰۲) از جمله موشک های ساخت داخل میباشد که با الگو برداری از موشک های چینی س-۸۰۲ توسط متخصصان داخلی تولید شده. آیا این کپی برداری‌ها آنهم از روی موشک‌های چین می تواند اسرائیل را از روی زمین بردارد؟!.

موشک کروز دریایی نور(بهینه شده س-۸۰۲) از جمله موشک های ساخت داخل میباشد که با الگو برداری از موشک های چینی س-۸۰۲ توسط متخصصان داخلی تولید شده. آیا این کپی برداری‌ها آنهم از روی موشک‌های چین می تواند اسرائیل را از روی زمین بردارد؟!.

جنگ با اسرائیل و نابودی آن کشور

از سه دهه پیش تا کنون آخوند ۵ تومانی (علی خامنه ای)،و شماری از مزدورانش مانند سرجوخه جعفری، چمخانی، مزدوران به خواب رفته مجلس آخوندی حتی علی مطهری که خود و پدرش همواره از وابستگان رژیم به شمار آمده اند و سابقه خیانت به این کشور دارند هرچند گاه با کرکری خواندن ادعا می کنند که با اسرائیل می جنگند و آن کشور را از روی زمین بر می دارند.

گرچه هدف نگارنده در این جا دفاع ویژه ای برای اسرائیل نیست ولیکن باید به این افراد خام خردباخته، و یا مزدوران کلاهبردار آگاهی داد که موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و جنگی اسرائیل در ردیف شماری از کشورهای پیشرفته اروپایی است که هرکدام اشان توانایی آن را دارند با امکانات گسترده و پیشرفته نظامی و دیسیپلین و برنامه ریزی خود در چند هفته خاک ایران را به توبره کشانده وآن را زیر و رو نمایند. زیرا اسرائیل را نباید به همان خاک محدود آن یعنی ۲۲٬۱۴۵ کیلومتر مربع (۱۵۱ام در جهان) که ۷۳ شهر را در بر می گیرد محدود و بدون قدرت نظامی و سیاسی دانست.

این تصویر رژیم گروه تروریستی داعش را در غزه نشان می دهد. پیدایش داعش از ایران آغاز می شود. زیرا رژیم ولایت فقیه نه تنها خود گروه داعش واعی است، بلکه به سرعت توانسته داعش را در چند کشور مجاور مانند سوریه، عراق، غزه، لبنان، و مانند آن پایه ریزی کند گروه داعش یعنی، گروه تروریستی ضد اهل تسنن. بنابراین، رژیم ضد انسانی حاکم براین، آتشی در منطقه به پا کرده که سرتاسر آن در اشغال داعش در آمده و جنگ تما عیار شیعه و سنی زبانه می کشد و عربستان و ایران را روبروی هم قرار می دهد.

این تصویر رژیم گروه تروریستی داعش را در غزه نشان می دهد. پیدایش داعش از ایران آغاز شد. زیرا رژیم ولایت فقیه نه تنها خود گروه داعش واقعی است، بلکه به سرعت توانسته داعش را در چند کشور مجاور مانند سوریه، عراق، غزه، لبنان، و مانند آن پایه ریزی کند گروه داعش یعنی، گروه تروریستی ضد اهل تسنن. بنابراین، رژیم ضد انسانی حاکم برایران، آتشی در منطقه به پا کرده که سرتاسر آن در اشغال داعش در آمده و جنگ تمام عیار شیعه و سنی زبانه می کشد و عربستان و ایران را روبروی هم قرار می دهد.

از آنچه گدشت:

سرجوخه و یا به اصطلاح سرلشکر محمد علی جعفری باز هم به دنبال یاوه گویی های آخوند ۵ تومانی و دیگر مزدوران رژیم غیر انسانی ولایت وقیح به دنبال کشته شدن یکی از پاسداران خیانت کار به میهن بنام به اصطلاح سرتیب پاسدارمحمد علی دادی در کشتار مردم سوریه، و شماری از حزب الله لبنان که همگی جیره خوار و مزدور رژیم ایرانند در پیام روز سه شنبه ۲۰ ژانویه گفت که: ” اسراییل باید منتظر آنچه که او «صاعقه‌های ویرانگر» ایران خواند باشد.”.

غافل از آن که؛ اسرائیل نه تنها یک کشور آزموده جنگی با تجهیزات پیشرفته بین المللی است، بلکه سیاست آن بر سیاست کلی آمریکا، استرالیا، و بیشتر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، اسپانیا، آلمان، انگلیس می چربد. این کشور کوچک از دیدگاه اقتصادی، در جهان حرف اول را می زند بر بیشتر کشورها دست بالایی دارد. حال، این کرکری خواندن، لاف زدن، و گزافه گویی های مزدوران اشغالگر ایران، مانند آخوند ۵ تومانی، و یا سرجوخه جعفری کوبیدن بر طبل توخالی وپاره است.

آیا با این قارقارک ها و کپی سازی از روی موشک های فرسوده روسیه، کره شمالی و جنوبی، سرجوخه محمدعلی جعفری می خواهد اسرائیل را که در همه صحنه های بین المللی موفق و پیروز است، از روی زمین بر دارد؟!.

آیا با این قارقارک ها و کپی سازی از روی موشک های فرسوده روسیه، کره شمالی و جنوبی، سرجوخه محمدعلی جعفری می خواهد اسرائیل را که در همه صحنه های بین المللی موفق و پیروز است، از روی زمین بر دارد؟!.

نکته پایانی:

حال، از این سرجوخه  ویا سرلشکر قلابی جعفری خودکامه باید پرسش نمود به چه عنوان می خواهد کماکان با چنین گفتار چرندی مبنی بر نابودی اسرائیل بر روی حقیقت ها سرپوش گذارد؟!. آیا برای مزدوری و چاپلوسی علی خامنه ای است؟، آیا عنوان بی محتوا و توخالی سرلشکر عقل را از سر این سرجوخه بیرون رانده؟، یا برای کسب امتیاز و سودجویی هرچه بیشتر در کشورآخوند زده امان، و یا دلیلی دیگر؟!.

سپاه با داشتن چند قارقارک و حلبی شکسته که به طور نادرست ازشماری موشک های نافرجام و پراز ایراد کشورهای دیگر کپیه برداری نمودند، آنهم در کشوری که به کلی ویران شده و ورشکسته اقتصادی و منفور همه جهان است، باید انتظار آن را داشت که با برنامه ریزی های توسعه طلب روسیه و خیانت همیشگی آخوند، باردیگر مانند دوره خیانت بار فتحعلیشاه، کشورمان تجزیه شده و به کلی موقیعت تاریخی و اجتماعی خود را از دست بدهد. زیرا بیگمان باردیگر دوره فترت و نکبت خاندان قاجار به ویژه دوران فتحعلیشاه بی خرد و ناصرالدین شاه بی عرضه و نادان تجدید شده، و ما به همان دوران بازگشته ایم.!

 • elika

  کشور اسراییل دارای چندین زیردریایی با توان پرتاب موشک های قاره پیما

  و بمب های مجهز به کلاهک هسته ای است که در اقیانوس ها شناورند تا اگر روزی
  یک رژیم تروریست مانند جمهوری اسلامی خواست اسراییل را با خاک یکسان

  کند (که صد البته جمهوری اسلامی در پی دستیابی به جنگ افزار هسته ای است)
  بتواند پاسخی دندان شکن به کشور متجاوز بدهد.
  ما مردم ایران نه دشمن آمریکا و نه دشمن اسراییل و نه دشمن هیچ کشوری نیستیم.
  ما خواهان برپایی لیبرالیسم و دموکراسی در ایران هستیم و خواستمان دوستی
  با همه ی کشورهاست نه دشمن تراشی.

  این سرکردگان رژیم اسلامی در ایران به این غره می شوند که اسراییل نتوانسته است
  در برابر گروه های تروریستی مانند حماس و حزب الله بایستد،خودتان را گول نزنید
  اسراییل هم توان و هم امکان با خاک یکسان کردن غزه و از میان بردن حزب الله را
  دارد ولی خویشتن داری می کند چرا که پیامد چنین جنگی کشتار مردمانی است
  که نظامی نیستند و نیز گروه های تروریستی مانند حماس و حزب الله از مردم

  همچون یک سپر استفاده می کنند تا شکست نخورند چون می دانند که اسراییل
  در رویارویی با سپر انسانی خویشتن داری خواهد کرد.

  • مازیار

   جوک خوبی بود که شما گفتید . اسراییل ادم کش ترین رژیمه . مگه کشتار کودکان رو ندیدید تو جنگ غزه . این یعنی خویشتن داری . با دو تا موشک حماس غلت می خوردن تو سوراخاشون . این یعتی ترس . اصلا چرا شماها دلتون رو خوش کردید به اسراییل . چرا پیمان منع سلاحای هسته ای رو امضا نمی کنه . چرا اسراییل بمب اتم داره ولی هیشکی باهاش کار نداره . حالا ما که دنبال بمب نیستیم تهدیدیم . تازه اگرم به فرض محال این طور باشه که تازه برای مقابله با تروریستای اسراییلیه که منطقه رو به گند کشیدن

   • elika

    خود اسراییل کشوری سکولار است و به یهودیت به چشم برتری نژادی می نگرد
    و مردمی که تو جغرافیای فلسطین هستند هم با نگاه برتری دینی به دیگران نگاه
    می کنند هردویشان برپایه ی نادانی استوارند یکی به باور برتری اسلام و دیگری
    به باور برتری یهودیت.
    نمی گویم که اسراییلی ها فرشته اند ولی اگر همین توان را مردم مسلمان
    فلسطین داشتند چه جنایت ها که نمی کردند.
    رژیم خودکامه ی دینی در ایران می خواهد این گونه به مردمان جهان نشان
    بدهد که همه ی مردم ایران شیعه هستند ولی این نادرست است.
    ما در ایران،زرتشتی،مسیحی،یهودی،بی دین،سنی،ندانم گرا و بی خدا داریم
    یکی اش من که بی خدا هستم.
    ما آزادی خواهان ایرانی با هیچ کشوری سرجنگ نداریم
    این شما دین پرستان و خداپرستان هستید که جهان را به دورن یک جنگ ویرانگر
    کشانده اید و خواهید کشاند.
    آیا این دستار بندان،آخوندها،ریش و پشم و قوانین ضد انسانی اسلام نیستند
    که خاورمیانه را به گند کشانیده اند؟
    لیبرالیسم،سکولاریسم و دموکراسی تنها راه رهایی نه تنها مردم ایران
    بلکه همه ی مردم جهان است.
    شماها می خواهید به زور شمشیر،شکنجه کشتار همه را مسلمان بکنید
    ولی هیچ گاه نخواهید توانست.
    آزادی واژه ای است که شما دین پرستان و دیکتاتورها(به ویژه دینی) از
    آن می ترسید.

    • مازیار

     تا اونجا که ما می دونیم دنیا با ما کار داره . مگه هشت سال دفاع مقدس ما متجاوز بودیم ؟سوای دین و مذهب به ایرانمون حمله کردن باید دفاع می کردیم از هر قشر و دین و عقیده . اصلا این طور نیست که شما میگید . تو ایران اقلیت های مذهبی نماینده تو پارلمان دارن . یهودیت مسیحی سنی . این طور نیست که بگیم همه شیعه هستن . از طرفی من خودم از منتقدین حکومت ایرانم منتها نباید برای انتقاد بیاییم و دشمن حکومت رو حلواحلوا کنیم . لزوما دشمن دشمن ما دوست ما نیست

     • hamid

      نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

     • رضارحیمی

      دفاع مقدس توکوس ننت بود عراقی هاخواهرتوگاییدن جاکش

     • رضارحیمی

      دفاع مقدس توکوس ننت بود عراقی هاخواهرتوگاییدن جاکش

 • basamad

  تنها دوستان کشور آخوندیزه شده ی ایران دو کشور شکنجه گر و دیکتاتوری چین و روسیه هستند
  که هردویشان از ویروس سرخ سرچشمه گرفته اند.
  اگر نمی دانید در کشور چین چه می گذرد به تارنمای های اپک تایمز و مینگهویی سری بزنید.

 • noofe

  از نام سپاه پاسداران معلوم است که از انقلاب اسلامی می خواهد پاسداری بکند
  یعنی می خواهد ایران برپایه ی قوانین بیابانگردی و واپس گرایانه ی ۱۴۰۰ سال پیش
  گردانده شود.

 • kermani

  این بسیج و سپاه در هشت سال نتوانست ذره ای از خاک عراق بگیرند
  بلکه کشته ها زیادی هم دادند،حال این ها می خواهند با جهان دربیفتند.

  • مازیار

   خوب معلومه . ما متجاوز نبودیم بلکه عراق جنگو شروع کرد به خاطر گرفتن اهواز و در کل خود ایران . ما دفاع کردیم هدفمون گرفتن خاک عراق نبود . اینکه نذاشتیم یه وجب از خاکمون کم بشه یعنی پیروزی . اینکه غیورانه جنگیدیم در برابر کل دنیا این یعنی اوج مردانگی

 • arash

  استقلال،آزادی،جمهوری ایرانی
  نه غزه،نه لبنان،جانم فدای ایران

 • skyice

  روزگاری ما رابار نگ سبز گول زدند ولی نتوانستند ما را با رنگ بنفش رنگ بکنند.
  سرنگونی نظام اسلامی آرمان هر آزادی خواهی است.

 • lemon

  برای شناسایی خائنین به ملت ایران کافی است ببینید آیا آن شخص در محل کارش
  ویا خانه اش،عکسی از دو خودکامه ی بزرگ(خامنه ای و خمینی ) بر دیوار دارد یا نه؟

 • یک جوان لیبرال

  خامنه ای جنایتکار با خودش چی فکر کرده که برای جوانان باختری نامه نوشته
  شما کشور خودت رو بچسب که دسته دسته جوانان ایرانی دارند آتپیست می شوند
  شما به فکر سرنگونی دیکتاتوری خودت باش، که دیر یا زود توفان آزادی کشور ایران
  را در خواهد نوردید.
  زنده باد آزادی،پاینده باد دموکراسی

 • آسمان آبی

  تنها پاسخ دندان شکن من به خامنه ای این است که بگویم
  من شارلی ابدو هستم.

  • رضارحیمی

   دمت گرم برادرگلم ماهستیم

 • مازیار

  واقعا نمی دونید یا خودتون رو به حماقت زدین . ایران اصلا با اسراییل نمی جنگه چون در حد ایران نیست . همون بچه های ایران یعنی حزب الله و حماس دهن اسراییلو سرویس کردن . اسراییل مثل سگ از ایران می ترسه . شماها نمیدونید از ترسشون گفتن نمی دونستیم تو جولان از سرداران ایران هست وگرنه این کارو نمی کردیم . چون می دونن ایران جبران می کنه . شهید بزرگوار جهاد مغنیه کم کسی نبود . اینا چند ساله هارتوپورت می کنن به ایران حمله می کنن کو پس ؟شماها دلتون به اسراییل خوشه که با داعش تروریست دو روی یه سکه هستن . اقایون خانوما موازنه قدرت تو منطقه به نفع ایرانه . حکومت سوریه سر جاشه . حوادث یمن ، حکومت شیعه شده عراق به کمک امریکا ، شکست ترکیه ، و … همش به نفع ایرانه و افزایش قدرت روز افزون ایران . اعراب از ایران می ترسن . این همه دشمن تو منطقه داریم ولی از رویارویی با ایران واهمه دارن . سیاستای عراقم که سردار سلیمانی عزیز تعیین می کنه . حتی جناب اقای جان کری از دکتر ظریف درخواست ملاقات با سردار سلیمانی رو مطرح کرده بود ‘

  • فرزند کوروش

   صد نار بده آش به همین خیال باش

   جوجه رو آخر پاییز می شمارن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   مرگ بر سلیمانی و همه تروریست های جیره خوار

   • مازیار

    داداش اخر پاییز چه زمانیه دقیقا ؟تا اونجاکه میدونیم سی و پنج ساله همینو گفتید . بنده خدا میمیری ولی اون روزو نمی بینی . سردار سلیمانی پرچم ایرانو برده بالا حالا حالاها اسراییل و بقیه دشمنا و تروریستا نمی تونن بیارن پایین .

    • mordab

     عاشورای ۸۸ یادت هست؟؟؟
     حسین علیه اسلام تان کیلویی چند؟

    • رضارحیمی

     کیرسلیمانی معتادبه کون مامانت

     • مازیار

      تا اینجا که از کامنتای شما معلومه خیلی عقده ای شدید و دقیقا حرفی که زدید برا خودتون اتفاق افتاده . اشکال نداره عزیز جان . میگذرد . فقط م اقب سلامتی قلبتون باشید ههههههه

 • parivash

  آهای دین پرستان،آهای خداپرستان
  بدانید و آگاه باشید که دیگر زمان آن گذشته است که باورهای پوسیده و خرافه تان را
  بتوانید به خوردمان بدهید.
  باورهایتان را برای خودتان نگه دارید ما را که نیازی به آن ها نیست.

 • azairan

  ما خواهان آزادی در ایران هستیم و هرکسی دربرابر آزادی های فردی و شهروندی
  مردم بایستد دشمن ماست،خواه آن شخص خامنه ای باشد،خواه دیکتاتور دیگر.

 • jordano

  جمهوری ایرانی
  نه یک واژه کمتر و نه یک واژه بیشتر

 • mortad

  کاش می شد این نماد الله رو که به پرچم ایران یه جورایی رنگ و بوی تروریسم اسلامی
  داده پاک می شد.

 • nader

  من نمیدونم این عمام زمان کی قراره از چاه در بیاد؟

 • مهزیار

  یه سوال از مازیار گلم شما شما چه سودی میبری به این سایت میای میشه برام یکم توضیح بدی گیج شدم؟