خلخالی های جلاد داعش وحشیانه آثار عظیم کهن ایران باستان را در موصل ویران کردند ۶

در این تصویر شما چند آیت الله می بینید که یکی پس از دیگری جنایتکارترین و مخرب ترین حیوان عصر ما و تاریخ کشورمان بوده اند. این چند حیوان شرور ضد بشر و ضد ایرانی تاریخ مملکت ما را ۱۰۰ سال به عقب باز گداندند. مرگ بر هرچه آخوند و آخوند نما و آخوند پرست است که این چنین با سرنوشت کشورمان بازی کرده و می کنند.

در این تصویر شما چند آیت الله می بینید که یکی پس از دیگری جنایتکارترین و مخرب ترین حیوان عصر ما و تاریخ کشورمان بوده اند. این چند حیوان شرور ضد بشر و ضد ایرانی تاریخ مملکت ما را ۱۰۰ سال به عقب باز گرداندند. مرگ بر هرچه آخوند و آخوند نما و آخوند پرست است که این چنین با سرنوشت کشورمان بازی کرده و می کنند.

پیش گفتار:

کار اسلام ویران و خراب کردن است. آنان برای ساختن نیامدند بلکه برای فروپاشی و ویرانی تربیت و خلق شده اند. رفتارشان با انسان ها نیز همواره جنبه تخریبی و ویرانی ( شکنجه و اعدام) بوده و با زنان نیز همانگونه که می دانیم مانند اشیاء و لوازم منزل رفتار کرده اند. اگر تاریخ اسلام را به خوبی بخوانیم در می یابیم که نویسندگان اسلام ونویسندگان کشورهای باختری همه یک زبان و یک قلم به این نتیجه رسیدند که در دوران طولانی ۱۴ سده گذشته که تجاوز و ویرانگری اسلام در جریان بوده، کشوری اسلامی نمی توان یافت که در آن ساختمان و تأسیساتی دور از تبلیغات مذهبی و دور از نشانه های اسلام جهنمی بر پا شده باشد. زیرا کشورهای اسلام زده و زیر سلطه اسلام به کلی از دایره تمدن و انسانیت بیرون بوده و هرکدام مانند اسب افسارگسیخته وحشی به هرسوی می دود و به هرکس لگد میزند و به خاک می رساند.

خلخالی را بهتر بشناسیم

هنگامی که خمینی جنایتکار و ضد ایرانی بر سر کار آمد جنایتکاران و ویرانگرانی چون خلخالی، خامنه ای، رفسنجانی و دهها آخوند بی شرافت و مخربی مانند خودش را به کار گرفت و به جان کشور و مردم انداخت.جنایت های بیشمار خلخالی را در کردستان و به خاک و خون کشاندن هم میهنان دلاور و پاک نهاد کردمان را با اندوه و تأسف فراوان شنیده ایم و در سوگ آنان ماتم گرفتیم . اعدام بیشمار هفتگی و روزانه فرزندان دیگر کرد، بلوچ، و سایر نقاط ایران به وسیله خامنه ای جنایتکار دیگرهمکار خمینی زبانزد عام و خاص و لکه ننگی برای مردم ایران است که چنین ظلم و ستم و تجاوز را پذیرا شده اند و همچنین لکه سیاهی برای تاریخ کنونی ایران است.

خلخالی و نقشه شوم تخریب تاریخی

این هیولای ضد بشر و ضد ایرانی علاوه بر کشتار و قتل عام بیشمار خود بر آن بود که کلیه آثار تاریخی و باستانی ایران از ساختمان، آرامگاه، کاخ، تندیس را به کلی ویران و نابود کند. همانگونه که تازیان باورود به ایران همه بناها و ساختمان های زیبا یا بلند را ویران کردند و آتشکده ها را به طرز بسیار زننده ای تغییر شکل داده و به صورت گنبد و مناره امامزاده و مسجد در آوردند، خلخالی نیز بنا به خواست خمینی بر آن بود همه جا را ویران کرده به آتش کشد.

برنامه شوم خلخالی جلاد داعش ایران آن بود که کلیه آثار تایخی و فرهنگی  کشورمان را نابود کند. شاختمان های تخت جمشید، آرامگاههای سعی و حافظ و فردوسی و دهها بنای ارزنده دیگر در لیست خرابکاری این جنایتکار ولایت فقیه بودند.

برنامه شوم خلخالی جلاد داعش ایران آن بود که کلیه آثار تایخی و فرهنگی  کشورمان را نابود کند. ساختمان های تخت جمشید، آرامگاههای سعدی و حافظ و فردوسی و دهها بنای ارزنده دیگر در لیست خرابکاری این جنایتکار ولایت فقیه بودند.

نخستین اقدام این حیوان درنده تخریب و ویران کردن آرامگاه رضاشاه بزرگ بود.

رضا شاه برای آبادانی، بر قراری نظم و آرامش، سرکوبی یاغیان و متجاوزان، کارهای سازندگی، ایجاد تأسیسات فرهنگی و صدها موضوع و پدیده دیگر تلاش بسیار و ارزنده کرد که چشم و چراغ تاریخ معاصر ما به شمار می رود و مانند گوهری در صفحات آن می درخشد. ولیکن خلخالی یکی از مهره های کثیف رژیم ضد بشری ولایت فقیه با گستاخی و بی رحمی با وجود مخالفت مردم میهن پرست ایران به کمک سپاه پاسداران همیشه خیانتکار و ضد ایرانی و با وجود مخالفت دولت بازرگان در اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ آن بنای بسیار زیبا که یادگار فردی خدمتگذار و میهن پرست بوده و می توانست مورد توجه جهانیان باشد و از دیدگاه جهانیان یک سمبل و نشانه هنرو فرهنگ کشورمان بود و می توانست توریست های بیشماری را هرساله به سوی خود جلب کند، با بیل و کلنگ به مدت ۲۰ روز ویران کردند. باید گفت نفرین بر اسلام، و نفرین بر پاسداران ویرانگر و ایران فروش و نابود باد هرچه آخوند و آخوند صفت بی وطن ضد ایرانی و ضد بشر است.

خلخالی مزدور جنایتکار داعش ایران کار تخریب و ویرانگری خود را با آسیب رساندن و ضربه زدن به تخت جمشید و با کلنگ و چکش آن را از حالت اصلی و طبیعی بیرون آوردن آغاز کرد.خوشبختانه مردم شجاع و میهن پرست مرودشت و اطراف آن مانع ادامه کار این  مخرب و ویرانگر شدند.

خلخالی مزدور جنایتکار داعش ایران کار تخریب و ویرانگری خود را با آسیب رساندن و ضربه زدن به تخت جمشید و با کلنگ و چکش آن را از حالت اصلی و طبیعی بیرون آوردن آغاز کرد.خوشبختانه مردم شجاع و میهن پرست مرودشت و اطراف آن مانع ادامه کار این  مخرب و ویرانگر شدند.

نقشه های شیطانی دیگر خلخالی

این جانور در زمانی با بولدوزر و کلنگ به جان ستون ها و کاخ های زیبای تخت جمشید افتاد ولیکن پیش از آن که نقشه شوم خود را عملی کند با هجوم مردم شجاع و میهن پرست مرودشت و بخش های اطراف آن، اهالی پارسه و همچنین با مخالفت شدید پرویز ورجاوند وزیر فرهنگ، استاندار فارس و پدر طالقانی روبرو شد و در این کار شیطانی ناکام ماند. این جانوراز این جا بود که دریافت نمی تواند به آرامگاه فردوسی، سعدی، حافظ و دیگر سخنوران بزرگ و مایه افتخار کشورمان نزدیک شد و بدانان وقیحانه رجاوز نمود. زیر در آن حال ناچار است با مردم میهن دوست کشورمان روبرو شده و با آنان دست و پنجه نرم کند.

تخریب و ویران کردن آرامگاه زنده یاد رضا شاه بزرگ یکی از مردان بزرگ و نامی کشورمان که خدمات بیشماری به این کشور نمود و این آچار می توان مظهر و سمبل خدمات آن رادمرد بوده و مارد توجه  همه جهانیان قرار گیرد به وسیله دیوانه جنایتکاری بنام خلخالی جلاد داعش ایران ویران و با خاک یکسان شد. مرگ بر آخوند و ننگ بر ملتی که برده وار این خوانخواران را بر سرنوشت خود و کشور همچنان تحمل می کنند.

تخریب و ویران کردن آرامگاه زنده یاد رضا شاه بزرگ یکی از مردان بزرگ و نامی کشورمان که خدمات بیشماری به این کشور نمود و این آچار می توان مظهر و سمبل خدمات آن رادمرد بوده و مورد توجه  همه جهانیان قرار گیرد به وسیله دیوانه جنایتکاری بنام خلخالی جلاد داعش ایران ویران و با خاک یکسان شد. مرگ بر آخوند و ننگ بر ملتی که برده وار این خوانخواران را بر سرنوشت خود و کشور همچنان تحمل می کنند.

خلخالی های داعش

تصور نفرمایید داعش ایران (خامنه ای و خمینی) فقط دیوانه جنایتکار و خرابکاری مانند خلخالی داشته اند و باز هم دهها مانند او چون سعید مرتضوی و حسین شریعتمداری در گوشه و کنار دارند. بلکه باید گفت که داعش عراق و سوریه بر داعش های ایران پیشی جسته و خلخالی های گوناگونی به بازار عرضه نموده اند که هرکدام در جنایت به روش اسلام ناب محمدی و ویرانگری دست خلخالی داعش های میهنمان را از پشت بسته اند.

جهاد جان را بهتر بشناسید. او یکی از خلخالی های داعش متولد کویت و بزرگ شده انگلیس است که تاکنون سر ۲ گزارش گر، ۲ کارگر خدماتی پناهندگان، ۲۲ سرباز سوریه ای و همچنین گزارش گر ژاپنی را از تن جدا کرده است.

جهاد جان را بهتر بشناسید. او یکی از خلخالی های داعش متولد کویت و بزرگ شده انگلیس است که تاکنون سر ۲ گزارش گر، ۲ کارگر خدماتی پناهندگان، ۲۲ سرباز سوریه ای و همچنین گزارش گر ژاپنی را از تن جدا کرده است.

نمونه تک و گویای این داعش فردی بنام جهادی جان Jihadi John از منطقه غرب لندن که متخصص کامپیوتر است. این جانور را در ۶ سالگی از کویت به لندن آوردند و در این جا در میان خانواده های مذهبی و درمساجد گوناگون این شهر شستشوی مغزی شده و اکنون به صورت دیو خونخوار و بی رحمی در آمده است.
او جلادی است که تاکنون به تنهایی سر گزارش گران آمریکایی جیمز فولی James Foley و استیون سوتلوف Steven Sotloff, کارگران خدمات اجتماعی و کمک رسانان به پناهندگان آلن هنینگز Alan Hennings و دیوید هیینز David Haines ،  و ۲۲ سرباز سوریه ای، و همچنین گزارشگر ژاپنی کنجی گوتو Kenji Goto را در نهایت شقاوت و سنگدلی از تن جدا کرده است.

ویران گری خلخالی های داعش

خلخالی های داعش تنها آدمخوار و کشتار گر نیستند، بلکه ویران گر و مخرب نیز می باشند. بنا به گزارش روزنامه و با استناد به ویدیویی که در همین مقاله مشاهده می کنید، این جنایتکار آثار بسیار ارزنده و گرانبهای ایران باستان از تندیس های گوناگون و بسیاری آثار با شکوه دیگر که به سده هفتم پیش از میلاد مسیح بر می گردد را در موصل با تیشه و تبر و چکش ویران و با خاک یکسان نمودند.

این ویدیو عمق جنایت و ویرانگری اسلام ناب محمدی به دست خلخالی های داعش عراق به خوبی نشان می دهد. تخریب آثار تاریخی بزرگ که با سکوت و بی تفاوتی زمامداران جهان همراه بوده است!.

نکته پایانی:

جلادان داعش عراق و سوریه نیز خلخالی وار به جان آثار کم نظیر و بسیار گرانبها و باشکوه باستانی موصل که قدمت آن به ۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح باز می گردد و چشم و چراغ هنر و تاریخ جهان به ویژه ایران بود با تیشه و کلنگ و چکش ویران نمودند و یکی دیگر از آئین و قوانین پست و پلشت اسلام ناب محمدی را در محل پیاده نمودند.
از آن جا که وجدان جهانی مانند قلب دولتمردان آن سیاه و تیره بوده، خاک خودخواهی و بی تفاوتی بر روی همه پاشیده شده، هیچگونه پیشگیری و یا مقاومتی در برابر این جنایتکاران اسلامی به عمل نیامده و آنان با کمال آزادی و طیب خاطر خود همچنان به جنایات و تخریب و یرانگری خود ادامه می دهند.

شوربختانه، دولت حاکم بر ایران نیز مشتی تازی زاده و ضد ایرانی است کمترین واکنشی نسبت به این فاجعه بزرگ غم انگیز که شاید بیشتر صدمه و زیان به آثار با شکوه گذشته و تاریخ کهن کشورمان می باشد نشان داده نشده است. ملت در خواب و بیحالمان نیز همچنان جنایات و خراب کاری و ویرانگری این ظالمان را می بیننند، بردگی آنان را می پذیرند ولی خم به ابرو نمی آورند!!.

 • سرافراز پارسی‌

  این هم دست آورد دیگری از اسلام. مگر جز کشتار و ویرانی کار دیگری هم اسلام در تاریخ شوم خود انجام داده است؟ شما یک نگاه به مردان و زنان نامی‌ دنیا بیاندازید، آیا حتا برای نمونه هم شده یک دانشمند، هنرمند، فیلسوف، مخترع و کاشف از مکه یا مدینه یا اصلا از عربستان یعنی‌ مهد اسلام برخاسته است؟

  آن چه را هم که به غلط “تمدن اسلامی” نام گرفته است هیچ ربطی به اسلام نداشته است. اسلام هیچ تمدن نداشته است. افرادی چون ابو علی‌ سینا، رأزی، فارابی، ابن خلدون یا ابن بطوطه و بسیاری دیگر از عربستان نبودند. حتی همان ابن خلدون در کتاب “المقدمه” خودش با اشاره به عرب‌های عربستان می‌نویسد که آن‌ها تنبل و بی‌ هنر و بی‌ فرهنگ هستند.

  در این جا لازم که مخالفان مادر زادی رژیم پهلوی به هوش بیایند و به بینند که در کنار خدمات بیشماری که رضا شاه و محمد رضا شاه انجام دادند آثار تاریخی‌ و فرهنگی‌ ایران را از دل‌ خاک بیرون کشیدند، برای شاعران و بزرگان تاریخ ایران آرامگاه شایسته‌ای ساختند و هویت ایرانی‌ را زنده کردند. به طوری که در همان روز‌های تب‌ آلود روی کار آورده شدن خمینی و دارو دسته اش آخوند ها در مورد نوروز و آثار تاریخی‌ ایران کوتاه آمدند و نتوانستند غلطی بکنند.

  • آرش تاریخی

   دشمنی متعصبان دینی با مظاهر تاریخی و هویت ملی حدیث تازه ای نیست تاریخ همواره تکرار میشود

 • mano gari

  .دوردبرایرانی
  این ولدزناهای حرامزاده چطورهم وطن وهم مذهبی خودش را مثل حیوان وعرب دوران جاهلیت سوسمار خور قتل عام میکند .ای ملت بزرگ ایران ببنید مشت نمونه خلوارست اینان هم مذهب این گونه مثل حیوان درنده همدیگر را پاره ومیسوزانند در ۱۴۰۰سال پیش بکشورما که مذهبی انسان دوست ارام دیگری راداشتیم حمله انطوری که تاریخ نگاران نوشته چنان قتل غارت تجاوزکشتاری از اب واجداد ما کردن که نمونه اش حالا هم نیامده بله رفتن به مسجد حرام و نفی خدای یگانه است اخوند ملا مذهب معضل بزرگ هر زمان ومکانند درمقابله بشریت خدا چیزی جز دورن ووجدان نخواهدبود باعمل صالحه و کمک به انسانها دورن پاک وبه خدا نزدیکترمیشویم .بامیدرهای

 • sasan

  این عسلام جز کشت و کشتار و دروغ گفتن هیچ خاصیت دیگه ای نداره .نمونه اش رژیم داعشی جمهوری عسلامی حاکم بر ایران که جز دروغ گفتن و کشت و کشتار و ترور کردن کسانی چون شاپور بختیار و فریدون فرخزاد و جنایت هتل میکونوس و صدها ترور دیگر هیچ چیز دیگه ای نداشته . این خمینی حرومزاده و دستیارش خامنه ای دزد و تروریست که پول نفت ایران رو میلیاردی میدزدن و اختلاص میلیاردی میزنن و ما تو فقر و بدبختی زندگی میکنیم.یه آخوند تازی گندیده جز دروغ و آدمکشی و دزدی هنر دیگه ای نداره. سپاه هم که سر دسته جنایتکاراست.
  آخوندای تازی پرست گندیده به لبنان و فلسطین کمک تسلیحاتی میرسونن.براشون خونه میسازنن. اونوقت فقر و بدبختی و بیکاری ایران رو پر کرده.مرگ بر آخوندای گندیده و تازی پرست.
  این داعش عراق و سوریه هم کپی داعش ایرانه و عسلام ناب محمدی رو خوب به تصویر کشیده.

 • Alec Tala

  Marg bar Jomhoryeh Kasifeh Izlami, Marg bar welayateh Waghyh be sar kardegyeh Ali dozdeh Khayenei. Dorod bee rawaneh pakeh ghahremananeh Tarykheh Iran.

 • کوروش

  برید گم شید کونی های مادر جنده . اگر همین ها نبودند الان داعش تا دسته داشت مادر و خواهراتون رو می کرد و می فروختتون به عرب ها و غربی ها تا تا دسته بکنن توی ننتون و خودتون . خاک بر سر کونیت کنم که بلد نیستی حرف بزنی و فقط گه اضافه می خوری !!! برو کونت رو اوباما سرویس کنه . گوه می خوری درباره ی ایران حرف می زنی مرتیکه ی وطن فروش لندن نشین . کونی خیلی عرضه داشتی میومدی ایران زندگی می کردی نه این که بری از امریکا بودجه بگیری و برا اوباما و نتانیاهوی کونی خایه مالی کنی . لاشی گوه اضافه نخور فهمیدی ؟؟ ایرانی اصیل ایرانی نیست که گوه بخوره . ایرانیه که جربزه داشته باشه . ایرانیه که عرضه داشته باشه . ایرانیه که از وطنش دفاع کنه . ایرانی که حقیقت گو باشه . پس برو همون خایه ی اسرائیل رو بلیس که بهتر بکندت . تا دسته بکندت . تا شاید به آرزوت برسی . و سگ خایه لیسشون باشی و مادرت رو هم با تو بندازن توی کوره بسوزونن شاید یه انگل از روی زمین برداشته بشه و ننگ امثال شما از پیشونی ما ایراونی ها پاک بشه تا کم تر آبرومون با کس شعر های شما بره .