می پرسند چرا امریکا به ایران حمله نمی کند؟ امریکا ۳۷ سال است که حمله کرده! ۳۲

سیاستهای نادرست امریکا درباره ایران

عدم شناخت از ایران و خاور میانه ، همواره باعث شده است که امریکا سیاستهای متفاوت و متناقض را در این منطقه پیش بگیرد. دوران جنگ سرد و رقابت بین شوروی با امریکا فرصتی برای شاه ایران بود که در خاورمیانه حمایت امریکا را بدست آورد. دوران رئیس جمهوری نیکسون دورانی طلایی بود که ایران و امریکا همکاری های بسیار در فن آوری و سیاست داشتند. همکاریهای اقتصادی و نظامی ایران و امریکا ، به پیشرفت ایران در این عرصه ها انجامید. اما پیش از آن امریکا اشتباه بزرگی را انجام داده بود : کمک به سقوط مصدق . پس از روی کار آمدن کارتر وی تصمیم داشت، وضعیت دموکراسی ایران را با انتقاد و فشار به شاه بهتر کند و این به اشتباه دیگری انجامید که ۳۶  سال است مردم ایران و جهان را گرفتار کرده است : رژیم اسلامی !

(کارتر در مناظره انتخاباتی اش بشدت مورد انتقاد رونالد ریگان قرار گرفت. ریگان نسبت به حمایت کارتر از انقلاب اسلامی و عدم حمایت از شاه ایران اعتراض کرد. بعدها کارتر گفت :  اگر می خواستم می توانستم ایران را نابود کنم! ولی هرگز  به اشتباهش در باره جانشین شدن رژیم اسلامی با رژیم شاه اعتراف نکرد.)

سقوط مصدق محدودیت دموکراسی

شاه قصد داشت بروش خود ایران را به دروازه های ترقی برساند. کتاب ” بسوی تمدن بزرگ ” پر است از خود ستایی و در عین حال وطن دوستی جذاب. متن کتاب که احتمالاً تصحیح شده از سوی شجاع الدین شفاست ، مملو است از آرزوها و سخنان شعار گونه. در واقع شاه ایران با این کتاب عملاً نشان داد که به تنهایی قصد دارد بار فکری و کاری ایران را بعنوان همه کاره بدوش بکشد. کاری که از اواسط دهه ۳۰ انجام داده بود و بشایستگی هم موفقیت ایران در اقتصاد و صنعت را بوجود آورده بود. اما محدودیت دموکراسی در ایران و نبود مطبوعات آزاد ، چیزی بود که ایران را از پیشرفت بیشتر باز می داشت. عدم امکان انتقاد از سیاستهای دولت منجر به پا گرفتن زیرساختی فاسد در دربار ایران شد. گزارش افراد مختلف نشان از فساد اقتصادی و اخلاقی بسیاری از اطرافیان شاه و مدیران مملکت را داشته است، این فساد در مقایسه با امروز ایران بسیار ناچیز بوده است ولی بازار شایعه در آن روزها داغ شده بود .

داغ کردن بازار شایعه بوسیله مردم در اثر نبود مطبوعات آزاد

۱) به گفته ی عبدالله موحد ، غلامرضا تختی خود کشی کرده بود ولی مردم ایران هرگر نخواستند خودکشی یک قهرمان را بپذیرند. اکثر اطرافیان تختی به قطع این را خود کشی می دانستند ولی مردم ایران نپذیرفتند و این مرگ را  کار و برنامه ی ساواک دانستند. در حالیکه هیچ دلیلی برای این کار ساواک نبود و پس از انقلاب هم در اسناد ساواک چیزی بدان عنوان یافت نشد.

Golsorkhi

خسرو گلسرخی یک نویسنه و شاعر مارکسیست بود. او در دادگاهی که در تلویزیون ایران پخش شد با شجاعت از اهداف و افکار انقلابیش(چه درست و چه نادرست) دفاع کرد و به جرمی که هرگز مرتکب نشده بود در ۳۰ سالگی  محکوم به اعدام شد. اعدام او در واقع آتش خشمی بود که شاه را خاکستر نمود. این محاکمه به محاکمه شاه و ساواک بدل گشت و خون گلسرخی گریبان ایشان را چند سال بعد گرفت.

۲) مرگ شریعتی در انگلستان در اثر سکته قلبی. شریعتی سکته کرد. امروز سکته کردن یک سیگاری در سن ۴۴ سالگی چندان عجیب نیست. خصوصاً که انسانی عصبی و تند خو بوده باشد و در ایران مردم شایعاتی ساختند که مرگ شریعتی هم بدست شاه بوده است.

انگلیس هم کشوری است که براحتی نمی توان برای قتل یک نو اندیش مخالف رژیم شاه برنامه ریزی کرد و حتی گزارش پزشکی را دستکاری نمود. گزارش پزشکی قانونی نشان از سکته داشت ولی هرگز توسط مردم ایران قابل قبول نبود.

۳) مرگ مصطفی فرزند خمینی. این مرگ که بیشترین کمک را به احیای خمینی فراموش شده داشت باعث علم شدن وی شد. در ایران مردم طالقانی و شریعتمداری را بیش از خمینی می شناختند ولی با مرگ مصطفی خمینی  او  شد : آقا! مصطفی ظاهراً در مصرف تریاک زیاده روی کرده بود و حتی خمینی بعد از مرگش هم بسیار از فرزند معتادش عصبانی بود و هرگز بخاطرش عزاداری نکرد. اما مردم ایران این مرگ را هم کار ساواک دانستند.

و موارد بسیار دیگر که با شایعه پراکنی و  روشهای رسانه ای رسانه های بی بی سی به آتش انقلاب کمک کرد. اینها همه ناشی از بی سیاستی شاه و  ادامه دیکتاتوری وی بود. در فضای بسته و خفقان بازار شایعه هم داغ است و این همان چیزی است که به اعتبار شاه لطمه بزرگی زد. اعدام نویسنده ی مشهور حزب توده خسرو گلسرخی که در بیدادگاه  از آزادی خواهی مردم ایران دفاع کرد ، خود آغازی بر پایان سلطنت شاه بود. این اتفاق بشدت در جهان تبلیع شد و به وجهه ی بین المللی شاه هم آسیب بزرگی زد که منجر به عدم حمایت  جهان از وی در شورش ۱۳۵۷ شد.

اعتراف کارتر به حمایت از خمینی

کارتر در مناظره انتخاباتی اش بشدت مورد انتقاد رونالد ریگان قرار گرفت. ریگان نسبت به حمایت کارتر از انقلاب اسلامی و عدم حمایت از شاه ایران اعتراض کرد. بعدها کارتر گفت :  اگر می خواستم می توانستم ایران را نابود کنم! ولی هرگز  به اشتباهش در باره جانشین شدن رژیم اسلامی با رژیم شاه اعتراف نکرد.

تجربه ی انقلاب اسلامی ایران البته باعث شد که دولتهای منطقه به شدت از انقلابهای مذهبی و ضد امریکایی بترسند و همواره از تشکیل رژیم مشابه رژیم ایران جلوگیری نمایند. مبارزه با اسلام گرایی در ترکیه ، مبارزه با نفوذ روحانیون تند روی شیعه   در لبنان و بحرین و مهم تر از آن سرنگون کردن محمد مرسی که با حمایت خارجی انجام شد ، نشان داد که جهان به رهبری امریکا دیگر مشابه رژیم اسلامی را بر نمی تابد!

این خود نشان می دهد که امریکا از وضع پیش آمده در ایران پشیمان است و سعی دارد این قضیه تکرار نشود.

امریکا بسرعت از انقلاب ایران برای منافع خود استفاده نمود

رژیم ایران چه با مردم ایران و چه با جهان ستیزه دارد و در واقع مانند یک سگ هار و بیمار به همه حمله می نماید. این خاصیت ایجاد تنش و ستیزه جویی رژیم  ایران بر اساس زیاده طلبی و قلدری بیجاست. اما امریکا از این قلدری و هاری رژیم ایران به نفع خود بهره جست و میلیاردها دلار اسلحه را به کشورهای همسایه ی ایران فروخت. همچنین به  بهانه ایجاد امنّیت خلیج پارس،  کشتی های بزرگ  جنگی خود را در دهه ۸۰ میلادی به این خلیج استراتژیک فرستاد.

امریکا بسیار تلاش کرد که دوران شاه و جزیره ثبات را فراموش کند و دوران لجنزار رژیم اسلامی را هم به دورانی در جهت موفقیت و منافع خویش  تبدیل سازد. در واقع کسی دلش در جهان  برای ایرانی نمی سوزد! نه حتی خود ایرانیان. اگر ایراندوستی هم پیدا شود مانند ریچارد فرای او را به جاسوسی متهم می نمایند و اجازه ی خاکسپاری در ایران برای جسدش به یک حماقت بین المللی بدل می شود.

علی شریعتی یک آخوند زاده ی مشهدی بود که با پول ملت ایران به فرانسه رفت و درس فلسفه خواند. از متن سخنرانیهایش مشخص است که چندان فلسفه را نفهمیده است ولی بخوبی مغلطه ی آخوند را می شناسد. این مرد سیگاری و عصبی در سن 44 سالگی در لندن سکته کرد. سکته ای که از طرف مردم آن موقع توطئه ی ساواک گفته شد! در واقع از مرگ مصطفی خمینی پای منقل تا خود کشی تختی در هتل ، همه را مردم ایران توطئه دیدند! ولی توطئه ی اصلی که علم کردن خمینی بود را ندیدند!

علی شریعتی یک آخوند زاده ی مشهدی بود که با پول ملت ایران به فرانسه رفت و درس فلسفه خواند. از متن سخنرانیهایش مشخص است که چندان فلسفه را نفهمیده است ولی بخوبی مغلطه ی آخوند را می شناسد. این مرد سیگاری و عصبی در سن ۴۴ سالگی در لندن سکته کرد. سکته ای که از طرف مردم آن موقع توطئه ی ساواک گفته شد! در واقع از مرگ مصطفی خمینی پای منقل تا خود کشی تختی در هتل ، همه را مردم ایران توطئه دیدند! ولی توطئه ی اصلی که علم کردن خمینی بود را ندیدند!

امریکا همواره منافع مردم خود را در اولویت قرار داده است و این یک عقده برای ملتهای عقب افتاده مانند ایران است که دولتهایشان منافع ملی را فدای حماقت و قدرت طلبی شخصی می نمایند. در واقع رژیم ایران سالهاست که مجری سیاستهای استعماری قدرتهای بزرگ شده است و  شعار ای چپی اول انقلاب دیگر رنگ باخته است.

نکته آخر-
سالهاست که ملت ایران مورد حمله است!

برخی می پرسند که چرا امریکا به ایران حمله نمی کند؟! امریکا چه نیاز ی به حمله دارد وقتی که از وجود رژیمی  نادان  و احمق سود برده است؟.  ۳۶ سال است که میلیاردها دلار از ایران خارج شده و به دلار تبدیل می شود. این دلارها در واقع در جیب چاپ کننده ی دلار یعنی بانک مرکزی امریکاست. سالهاست که اعراب شاخاب پارس خرید اسلحه و ارتقاء آن را در برنامه خود قرار داده اند و هر سال هم بیش از سابق می خرند. سالهاست که مردم ایران برای فقر و فلاکتی که دارند به امیر نشینهای همسایه می روند تا از راه نوکری ایسان به لقمه نانی برسند. سالهاست که بجای حقوق بشر در مجتمع جهانی  ندای هسته ای شنیده می شود و خون مردم ایران فدای انرژی هسته ای شده است. آری سالهاست که ایران دیگر نیازی به حمله ی دشمنی ندارد، چون دشمنان هم فهمیده اند که بدون هزینه می توانند از خود رژیم ایران بعنوان بزرگترین دشمن ایران بهره یگیرند.

شعارهای مردم که میلیونی بیرون آمده بودند ، کروبی و موسوی را ترسانید. مردم ایران فریاد می زدند مرگ بر جمهوری اسلامی. این برای امثال موسوی و کروبی قابل درک نبود! ولی حقیقت این است که بیشتر ایرانیان از ته دل برای پایان جمهوری اسلامی آرزویی 36 ساله دارند.

شعارهای مردمی  که میلیونی بیرون آمده بودند ، کروبی و موسوی را ترسانید. مردم ایران فریاد می زدند مرگ بر جمهوری اسلامی. این برای امثال موسوی و کروبی قابل درک نبود! ولی حقیقت این است که بیشتر ایرانیان از ته دل برای پایان جمهوری اسلامی آرزویی ۳۶ ساله دارند. شاید همین باعث شد که دولت امریکا از جنبش بر انداز ایران در سال ۸۸ و ۸۹ حمایت نکند.

 • نوید

  دو نکته در مورد نوشته پس زمینه ویدئو و توضیح عکس اخر
  در نوشته پس زمینه گفته شده که سیا و… بطور محرمانه چند صد ملیون دلار به ایت الله خمینی برای بسیج مردم علیه شاه پرداخته حالا سوال من اینجاست که اگه میل به تجملات دنیا داشت چرا اینقدر تو نداری و سادگی زندگی میکرد اگه هم جاه طلب بود چرا تو کاخ و جای مجلل حکمرانی نمیکرد……حتمن ایشون یه شخصیت کاریزما داشتن که تونستن رهبر چند ملیون ادم بشند و در اون زمان همه گوش بحرفش بودن در نتیجه قضیه کمک مالی سیا دروغی بیش نیست
  دومن هر ادم عاقلی میدونه که انقلاب یه شبه براه نمیوفته و کمااینکه انقلاب ۵۷ هم درواقع شروعش از سال ۴۳ بود که ۵۷ به نتیجه رسید.اما نکته دوم در مورد توضیح عکس اخر اینکه اتفاقن امریکا تو سال ۸۸ از طرف عالیترین شخصیت کشورش یعنی رئیس جمهور از معترضان و جنبش بصورت علنی حمایت کرد (ویدئوش هم موجوده جست وجو کنین)

  • دموکلس

   آقا نوید الکی خودتو خسته نکن اینا یه مشت کسخولند که ژست روشنفکری گرفتند

   • پرچم شیر و خورشید

    کسخل تویی مرتیکه که همش زر زیادی میزنی

   • سرافراز پارسی‌

    شما انتظار دارید با این ادبیات زشت و ناپسند برای سخن خود مخاطبی هم پیدا کنید. مطمئن باشید تا زمانی‌ که این گونه میگویید و می‌نویسید حتا اگر نکته منطقی‌ را هم بیان کنید کسی‌ به حرف شما گوش نخواهد کرد.

    • داموکلس

     بر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و غلان
     مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا
     من حکم آتشفشانی را دارم که به عشق ملتم فوران کرده و نمیتوانم با دشمنان دانا و دوستان نادانش به زبان منطق سخن بگویم
     چرا که با هر کس به زبان خودش حرف خواهم زد
     ولی در عین حال سعی میکنم تذکر مشفقانه شما را بکار بندم فقط امیدوارم این ساسان ماسانا به پر و پام نپیچند

     • sasan

      تو توی همه کامنتات فقط فحشه.برو اولین کامنتاتو ببین همش فحشه.پس مشکل روحی و روانی داری تو.تو هم سعی کن تو پر و پای من نپیچی.

     • داموکلس

      اولا از قدیم گفته اند با بی ادبان .بی ادبی کمال ادب است. وقتی چاک دهنتو وا میکنی توقع نداشته باش دسته گل نثارت کنم
      دوما روانی جد و آباء ت که نشستی پشت سیستم و به جای چاره اندیشی برای رنجهای ملتت یکسره داری دری وری بارشون میکنی
      سوما من به احترام سخن آقای سرافراز پارسی خفه خون گرفتم اما امثال تو مثل اینکه از کل کل خوشتون میاد

     • sasan

      هی هیچی نمیگم روتو زیاد نکن .تو چاک دهنتو وا کردی داری زر و پرت زیادی میکنی مرتیکه . اتفاقن با تو مثل آدمیزاد نمیشه حرف زد .باید مثل خودت باهات حرف زد.
      روانی هفت جد و آبادته مرتیکه.تویی که نشستی پشت سیستم زرت و پرت زیادی میکنی و گنده تر از دهنت زر میزنی و دری وری به همه میگی مرتیکه . خوبه کامنتات همه چیزو نشون میده . خوبه دروغگو هم هستی .خیلی ادعات میشه برو عمل کن و مشکلات مملکتو حل کن. تو معلومه از این اختلاصا خیلی بهت رسیده که همش زر میزنی و فقر وبدبختیشو به ما دادی .منم به احترام ایشونه که هیچی بهت نمیگم وگرنه یه چیزی بارت میکردم که تا عمر داری یادت نره مرتیکه.

     • دموکلس

      آخه بدبختهای فلک زده کافیه پاتون به بازداشتگاه باز بشه هر شکری رو که خوردین بالا خواهید آورد.
      بخدا قسم تا آخرین قطره خونم از جمهوری اسلامی دفاع خواهم کرد( گرچه میدانم بسیاری از مسئولانش تا خرخره تو کثافت فرو رفتند) اما سگ همینها شرف داره به امثال بهایی زاده جیره خور اسرائیل که تو باشی آرزوی سرنگونی این نظام رو بگور خواهید برد
      پوزه گنده تر از شماها بخاک مالیده شده و خواهد شد
      ایران پر قاسم سلیمانی که هر موقع وقتش بشه وارد عمل خواهند شد

     • sasan

      بدبخت فلک زده تویی که سرت تو آخور و مستراح رژیمه مرتیکه جاسوس.تو هم بازداشتگاه های مقاومت ایرانو نچشیدی .باید بچشی برات خوبه.
      پس مطمین باش هم خون تو آشغال و هم رژیم آشغالتو میریزم که چند سال فقر و بدبختی به من و امثال من داد.درضمن جاسوس جان تو سوریه هم که دارین به هلاکت میرسین .خخخخخ.ثروت این مملکتو خرج سوریه و لبنان و فلسطین و یمن دارین میکنین و به باد میدین .ارتش ازادی سوریه به زودی رژیم اسدو سرنگون میکنه و این اغازیه برای سرنگونی رژیم منحوست. خود لبنانبی ها هم از دست رژیمت کلافه شدن و میخوان زودتر سرنگون بشه .رزمندگان سوریه تا حالا تلفات خوبی بهتون وارد کردن و کلی مزدور سپاهی و فرمانده های اسدو به هلاکت رسوندن.جیگرم حال اومد دم ارتش ازادی سوریه گرم.سانسور بسه مرتیکه جاسوس.
      بهایی هم جد و ابادته مرتیکه لاشخور دزد.قاسم سلیمانی چه خریه؟اتفاقن ایران پر از ارتش ازادیبخش ایرانه که بزودی رژیم کثیفتو از ریشه و بن سرنگون میکنه.یکیش خودمم.

     • دموکلس

      یادت رفت از داعش تعریف کنی وطن فروش

      میلیونها جوان عاشق شهادت آماده اند تا امثال تو کثافت رو بدرک اسفل بفرستند حتی اگر در این راه کشته بشن
      من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا

      وقتی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا مارتین دمپسی از نقش اثر گذار قاسم سلیمانی در عراق حرف میزنه تو سگ کی باشی که به وی توهین کنی؟؟؟

     • sasan

      اتفاقن همه ایران آماده هستن خون تو آشغال و امثال تو آشغال و رژیم آشغال تو رو بریزن که یکیش خودمم.سانسور نکن جاسوس جان
      در ضمن این آمریکا و کشورهای اروپایی و کوبانی هستن که دارن با داعش مبارزه میکنن.قاسم سلیمانی چه خریه؟ دروغگویی بسه.
      داعش که تو ایران هست رژیم کثیف تو نیازی به تعریف نیست .همه دارن جنایتای رژیمتو میبینن.عمر رژیم داعشیت تموم شده ست.
      فعلن تو سوریه به هلاکت برسین براتون خوبه.خخخخخخ
      زنده باد ارتش آزادیبخش ایران
      مرگ بر خامنه ای مزدور
      مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار عسلامی

     • دموکلس

      با همین ترقه های چهارشنبه سوری میخواین رژیم رو سرنگون کنید؟؟؟ البته مزاح کردن گاهی اوقات بد نیست باعث تفنن میشه تو رو خدا بازم از این کامنتا بزار حداقل به حماقت فکریتون میخندیم

     • sasan

      فعلن که رژیم قلابیت مثل سگ از چهارشنبه سوری میترسه و وحشت داره.جوری که سرعت اینترنتو میاره پایین و تو کوچه و خیابان پرسه میزنه و به دستفروشا گیر میده جاسوس جان.
      تو هم بهتره سرت تو همون آخور و مستراح رژیمت باشه.هیچ دیکتاتوری نمونده که رژیم قلابی و جعلیت بخواد دومیش باشه. صدام و قذافی و بعدش اسد مرغابیتون که چیزی به سرنگونیش نمونده.رژیم قلابی تو هم که داره عمرش به سر میرسه و بزودی سرنگون میشه.

     • دموکلس

      فعلن که سر تو و بقیه مخالفای بی همه چیز رو داره میکنه توی گوه تا کی نوبت امثال تو عوضی بشه مطمئن باش خودت و جد ابادت زیر نظرین چون مطمئنن مال هیچ غلطی نیستی کاری بهت ندارن اولین ارتباط حساستو رو که بگیری اونوقت بالای سرت ظاهر خواهند شد بعد اونجا حاضر خواهی شد روزی سرت رو هزار بار بکنی توی خلا تا ولت کنن

     • sasan

      درود بر ارتش آزادیبخش ایران.بازم گفتی قاسم سلیمانی؟قاسم سلیمانی چه خریه؟
      فغلن که جد و آباد تو هستن که دارن ب…ا میرن.چطه که انقدر جوش رژیم قلابیتو میزنی؟نترس به تو هم میرسه.
      مطمین باش دارم برای سرنگونی رژیمت ثانیه شماری میکنم که اولین نفر کله تو هستی که کلتو تو مستراح فرو میکنم.بعدش رژیمته که باید مزه توپ و تانک ارتش آزادیبخشو بچشه بسیجی مزدور.
      فکر بشار مرغابیتون باشین که عمر رژیمش رو به پایانه.بعدیش رژیم مشنگ تو هست که باید کله های یکی یکی تونو تو مستراح فرو کنیم.

     • دموکلس

      تکریت از لوث وجود همفکرات آزاد شد وطن فروش
      درود خدا بر مجاهدان راه حق و سلام بر افتخار مجاهدان شیردل سردار قاسم سلیمانی

     • پرچم شیر و خورشید

      دموکلس جاییت به خارش گرفته؟اگه جاییت به خارش گرفته بگو تا برات بخارونیمش.

     • دموکلس

      دعا کن دست مامورای امنیتی جمهوری اسلامی بهت نرسه اونوقت همه جات رو درست و حسابی واسه ات میخارونن سگ بهایی

     • پرچم شیر و خورشید

      مامورای جمهوری عسلامی؟ها ها ها ها .رژیمتو تو چهارشنبه سوری آتیشش میزنیم مرتیکه جاسوس.مردی بیا بیرون تا تنتو حسابی بخارونم مرتیکه جاسوس

  • Baran Bahari

   هزینه برای انقلاب و شورش بود ، چقدر سطحی برداشت کردید. خود کارتر بعدها گفت که خمینی ما را فریب داد! حمایت مالی کارتر را با حمایت مسخره ی اوباما در دادن بیانیه مقایسه می کنید؟

 • mojtaba

  اشاره کردن به مشهدی بودن شریعتی چه مفهوم خاصی را اضافه می کنه به نوشته شما?

  مگر ما به هر شخصیتی تو تاریخ اشاره میکنیم پسوند شهرش را همرا مییاریم?

  نژاد پرستی به این شکل فقط ریشه در جهل داره.
  {در ضمن شریعتی متولد سبزوار بود نه مشهد}

  • Baran Bahari

   مشهدی بودن ایرادی دارد؟ سبزواری چطور؟ یعنی شما سبزواری را بد می دانید… اشاره به مشهدی بودن در واقع اشاره به محیط تربیت وی است.

   • mojtaba

    فکر کنم نوشته ام کاملا مشخص هست. اشاره به سبزوار از این جهت هست که بگم به هر علتی که محل تولد برای شما مهم هست، حداقل اطلاعات درست استفاده بکنید.
    خوشحال می شم که مشخص کنید چه محیط تربیتی در مشهد متصور هستید، جالب هست که مشخص بشه چه جوری می شه برای ۳ میلیون از جمعیت ایران یک نسخه پیچید.

    • Baran Bahari

     اینها تصورات شماست… هر کس می تواند برداشتی را از مشهد داشته باشد. این برداشت محیط مشهد شخصی است ولی طبیعی است که با شیراز و اصفهان متفاوت خواهد بود!

     • mojtaba

      این پافشاری بر اشتباه باعث شگفتگی هست.
      وقتی فقط برداشت شخصی دارید که حتی حاضر به بیان آن نیستید، چه لزومی داره که اون را در همچین مقاله ای در وصف یک فرد به کار ببرید؟

     • Baran Bahari

      پافشاری شما نشانه چیست؟
      آیا نمی دانید که بیشتر مردم ایران از مذهب و شهرهای مذهبی متنفرند؟
      آیا نمی دانید که بیشتر مردم ایران اقلیت مذهبی را که به مشهد می رود و پولهایش را خرج آقای ولعض طبسی می کند مسخره می کنند؟ آیا خبر از فاحشه های دور حرم دارید؟
      خبر از بت پرستی زائران امامزاده ها در این باصطلاح شهر مقدس دارید؟
      آیا خبر دارید که باید بجای امامزاده رفت بیمارستان تا درمان شد؟
      بله!
      علی خامنه ای و شریعتی محصول محیطی مذهب زده و خرافی هستند.
      بنظر شما اگر شریعتی و خامنه ای بجای مشهد در کلکته متولد و بزرگ می شدند ، غیر از این بود که از گاو پرستی خود دفاع کنند؟؟؟
      نقش محیط خرافی و مذهبی را در ایجاد ابلهی مانند شریعتی غیر قابل انکار است!ً

     • mojtaba

      بحث کردن با فردی در حد اطلاعات و قدرت تحلیل شما کار بیهوده و انرزی بر هست. مخصوصا که هیچ اطلاعی از هویت و نیت شما و بقیه افراد در این سایت وجود ندارد.
      به عنوان کلام آخر بد نیست که بدانید که میزان و عمق افکار مذهبی در شهرهایی مثل تبریز و اصفهان به مراتب بیشتر از مشهد هست. کافی است به عدد ۳۰ میلیون زائر در سال نگاه بکنید که همه ساله به مشهد می روند تا متوجه بشید این معضل برای همه ایران هست.

     • Baran Bahari

      شما می توانید پاسخ دهید و یا از مغلطه حمله به شخص استفاده کنید. کلام مرا نقد کن و در مورد سواد و قدرت من توضیح نده! این کار مغلطه است و منطقی ندارد.
      شما هم می توانید بچسبید به همان آمار ظاهری….

 • سرافراز پارسی‌

  البته من اعدام گلسرخی را موجه نمی‌‌دانم. من اصلا اعدام هیچ کس را موجه نمی‌‌دانم. اعدام او بی‌شک یکی‌ از اشتباهات حکومت شاه بود. ولی‌ با کامل جرات میتوان بگویم که گلسرخی افکار متناقضی چون علی‌ شریعتی‌ داشت. در واقع گویا بیشتر کنشگران و “روشنفکران” دهه دچار تناقض و سر در گم بودند.

 • داریوش

  جناب آقای مثلا “دموکلس”

  با حالت مسخره پرسیده بودی که ” با ترقّه‌های چهارشنبه سوری میخواهید رژیم را سرنگون کنید؟”

  در جواب شما باید به این نکته اشاره کنم که اتفاقا رژیم‌های مستبد آنقدر پوشالی و توخالی هستند که با همان ترقه چهارشنبه سوری هم ممکن است سرنگون شوند. ترس و وحشت آخوند‌ها و نوکرنشان از چهارشنبه سوری هم برای همین است. اگر نمی‌‌دانی بدان که رژیم نظامی آرژانتین هم نه با حمله نظامی یا شورش عمومی‌ مردم بلکه با زنان قابلمه به دست سرنگون شد. همان زنانی که عزیزانشان را حکومت نظامی سر به نیست کرده بود ولی‌ با حضور دائمی خود در “پلازا دی مایو” آنقدر بر با قاشق بر قابلمه کوبیدند که شکاف بر ارکان رژیم افتاد، شکافی که بالاخره به سرنگونی رژیم منتهی‌ شد.

  از آن جائی که احتمال می‌دهم از عمله‌های خامنه‌ای هستی‌، تعجب نخواهم کرد که از فردا رژیم آخوندی به دست گرفتن قابلمه در خیابان را ممنوع کند!!

  • دموکلس

   آقای مثلا داریوش اولا من با هر نوع براندازی مخالفم اگر اسمش رو غربزدگی نمیزاری در فلسفه سیاسی مغرب زمین دیگر جایی برای انقلاب وجود ندارد چون در آنجا بخوبی به پیامدهای ویرانگر انقلابها وقوف یافته اند. از این رو در انقلاب در آن ممالک تخته شده و در عوض آنرا به کشورهای عقب افتاده آسیایی و آفریقایی صادر کرده اند.و مطمئن باش در سرویسهای اطلاعاتی غربی از مقوله انقلاب در مناطقی چون خاورمیانه استقبال میکنند.

   مثال آرژانتین هم چیزی رو روشن نکرد اگر به این کشکی ها باشه پس حتما دو روز دیگه توی اسپانیا انقلابیون با ول کردن گاوها در سطح خیابانهای پایتخت. خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو را سرنگون میکنند.البته بعید هم نیست چون همین تجربه رو در ۵۷ هم داشتیم.

   و اکنون امثال شما میکوشید تجربه ۵۷ را یکبار دیگر تکرار کنید.
   حالا ما با این تفکر مشفقانه و واقعگرایانه برای ایران عزیز شده ایم عمله خامنه ای و شما با این اندیشه ویرانگرانه تان برای وطن آبا و اجدادی مان شدید انقلابی قدری خجالت کشیدن گاهی اوقات بد نیست