بادعوت مریم رجوی به کنگره آمریکا، آمریکادیگر چه آشی برای ما پخته است؟! ۱۱

پیش گفتار:

دولت آمریکا در چند دهه گذشته نقش تخریبی در کشورمان، و دشمنی و کینه توزی با مردم ما داشته که از دیدگاه هم میهنان ما پوشیده نیست. دعوت اخیر کنگره آمریکا از مریم رجوی دشمن دیرین کشورمان، و نوکیسه ای فرصت طلب برای سخنرانی در تاریخ ۲۹ آوریل ( ۹ اردی بهشت ۹۴)  در کمینه خارجی نمایندگان،  دشمنی با مردم، و خیانتی بزرگ به کشور ایران است.

زیرا خیانت مسعود رجوی  و همکارانش به ایران فراوان و ذکر همه آنها ناگفتنی است. تنها چند نفر بودند که در شناساندن غلط و نادرست خمینی به مردم و به قدرت رسیدن او نقش اصلی و عمده داشته اند. این چند نفر از این قرارند: بنی صدر، مسعود رجوی و همکارانش، صادق قطب زاده، دکتر یزدی، و شماری از آخوندهای ایران. در میان این گروه، نقش بنی صدر و رجوی از دیگران، حساس تر و رنگین تر بوده است.

خیانت های مسعود رجوی

۱- مسعود رجوی یکی از فرصت طلبانی است که به محض رسیدن پای خمینی به ایران، متوجه شد که بنی صدر چاپلوس و متملق دیگر، از پیش قاب خمینی را دزدیده و خود را به او نزدیک ساخته است. این جا بود که او بی درنگ آنچه در چنته داشت از کرنش و موس موس کردن، آنها را در طبقی گذاشته و به خمینی تقدیم نمود و با وجود تبلیغات گسترده دروغین از جلاد خون آشامی در برابر مردم ایران، فرشته ای مهربان و صلح طلب معرفی نمود. نامه رجوی در زیر گویای این حقیقت تلخ است:

با یک صحنه از دهها صحنه کشتار مرگبار نتیجه افکار ضد ایرانی و پوچ مسعود رجوی بنام فروغ جاویدان آشنا شوید. قتلگاهی که مسعود رجوی جوانان کشور ما را در آن به خاک و خون نشاند. این قتلگاه با جنایت های رژیم در سال ۶۷ درون زندان ها و چال و تلمبار کردن پیکر بی جان آنان برابری می کند.

با یک صحنه از دهها صحنه کشتار مرگبار نتیجه افکار ضد ایرانی و پوچ مسعود رجوی بنام فروغ جاویدان آشنا شوید. قتلگاهی که مسعود رجوی جوانان کشور ما را در آن به خاک و خون نشاند. این قتلگاه با جنایت های رژیم در سال ۶۷ درون زندان ها و چال و تلمبار کردن پیکر بی جان آنان برابری می کند.

نامه رجوی به خمینی

Esmail Bahman پاریس. محضر مبارک مجاهد اعظم حضرت آیت الله العظمی خمینی. ما فرزندان مجاهد شما در بدو آزادی از زندان جسارت کرده و ضمن درود بحضور آن پدر مجاهد اعظم مراتب آمادگی خود را برای جانبازی به پیشگاه معظم تقدیم می داریم. استکبارا فی الارض.. امیدواریم خلق ایران همیشه از الهامات و ارشاد آن وجود گرامی برخوردار باشند چرا که سیرۀ همه انبیاء و اولیاء مکتب یکتاپرستی و شیوۀ آن حضرت است. سلام علیکم بما صبر مسعود رجوی و موسی خیابانی

آقایان مسعود رجوی و موسی خیابانی با گردنی کج در برابر خمینی نشسته اند، و به او کرنش می کنند تا به آلاف علوفی برسند. بی تردید، رجوی یکی از چند چهره هزار چهره ایرانی است که نردبان ترقی خمینی شد تا در سایه عبای او به مقامی برسد، و بدین روی به مردم ایران خیانت کرد. بی تردید این در تاریخ آینده ایران با خط درشت نوشته خواهد شد.

آقایان مسعود رجوی و موسی خیابانی با گردنی کج در برابر خمینی نشسته اند، و به او کرنش می کنند تا به آلاف علوفی برسند. بی تردید، رجوی یکی از چند چهره هزار چهره ایرانی است که نردبان ترقی خمینی شد تا در سایه عبای او به مقامی برسد، و بدین روی به مردم ایران خیانت کرد. بی تردید این در تاریخ آینده ایران با خط درشت نوشته خواهد شد.

کدام یک از این رفتار می تواند دموکراتیک باشد؟

از شما خواننده گرانمایه پرسش می شود کدامیک از صفات زیرین سازمان مجاهدین، به ویژه شخص مسعود رجوی انسانی و مردمی است، و در آنها فرصت طلبی و خودکامگی دیده نمی شود؟!:

۱- رفتار و روش این سازمان، با پوشاندن لچک بر سر زنان، و آنان را وادار به طلاق و جدایی از شوهران و دور از کودکان خود نمودن، و اجازه ندادن که خانواده ها فرزندان اسیرشان را در قلعه اشرف برای سالیانی چند ببینند. آیا این رفتار، یک دیکتاتوری فاشیستی مذهبی مانند رژیم اسلامی است، و یا یک ائتلاف دموکراتیک؟!.

۲- آیا سوگواری های مذهبی برای تازیان و تبلیغ آن در رسانه ها، و دور از فرهنگ و تاریخ ایران و ایرانی، همگی رونوشتی از کارنامه ننگین ۳۶ ساله رژیم اسلامی ایران نبوده که بیشتر، مردم ساده دل و نا آگاه را در بند خرافات برده و اسیر می کند؟.

۳- از ازدواج های گوناگون مسعود رجوی و ارتباط وی با زنان چه می گویید؟. آیا یادآور زنبارگی آخوندها در ایران نیست؟.

۴- آیا ازدواج سیاسی با فیروزه خانم دختر آقای بنی صدر برای هدف های کثیف سیاسی رجوی و بنی صدر نبود؟!.

۴- هزینه های تشریفاتی و تبلیغاتی، چه درون سازمان و یا در کشورهای گوناگون، با برنامه سازی و بردن هزاران افغانی و اروپای شرقی در نشست ها، و وانمود کردن و نشاندادن به سیاستمداران اروپایی به عنوان طرفداران خود، آیا از همان گونه خیمه شب بازی و چشم بندی های ولایت فقیه نمی باشد که در سرتاسر جهان پیاده شده است؟.

۵- گول زدن و کشاندن جوانان به میدان مرگ مرزهای ایران، و عملیات بی خردانه سلاخی و کشتار صدها ایرانی پاک سرشت به نام “فروغ جاودان“، آیا با جنگ ساختگی خمینی با عراق و کشتار هزاران فرزندان سرزمین ما چه تفاوتی داشت؟.

آقای بنی صدر که از تخت خلافت به پایین آورده شد، پس از فرار با پوشش زنانه، در پاریس، جگرگوشه خود فیروزه خانم را برای برآورد آرمان های سیاسی خود در طبق اخلاص گذاشته، دو دستی به مرد زنباره ای به نام رجوی تقدیم نمود. البته ایشان تعارف فرمودند و ملت ایران را گوسفند تصور کرده، شکر افشانی کردند که با لباس ارتشی از ایران بیرون رفتند. آیا پس از خلع ایشان از خلافت به وسیله ضحاک بزرگ خمینی، امکان داشت که بتواند یک لحظه بدون گریم و پوششی نا شناخته در ایران باشد، و یا بتواند آزادانه از فرودگاه ارتش پرواز نماید؟!. دشمنی و کینه توزی آمریکا با ملت و کشور ایران

آقای بنی صدر که از تخت خلافت به پایین آورده شد، پس از فرار با پوشش زنانه، در پاریس، جگرگوشه خود فیروزه خانم را برای برآورد آرمان های سیاسی خود در طبق اخلاص گذاشته، دو دستی به مرد زنباره ای به نام رجوی تقدیم نمود. البته ایشان تعارف فرمودند و ملت ایران را گوسفند تصور کرده، شکر افشانی کردند که با لباس ارتشی از ایران بیرون رفتند. آیا پس از خلع ایشان از خلافت به وسیله ضحاک بزرگ خمینی، امکان داشت که بتواند یک لحظه بدون گریم و پوششی نا شناخته در ایران باشد، و یا بتواند آزادانه از فرودگاه ارتش پرواز نماید؟!. دشمنی و کینه توزی آمریکا با ملت و کشور ایران

 علاوه بر دعوت مریم رجوی برای سخنرانی در کنگره آمریکا که خیانتی بزرگ به ملت و کشور ایران است و معلوم نیست این بار آمریکا برای ایران چه آشمی پخته است؟!، می توان دشمنی و کینه توزی آمریکا در گذشته با مردم و کشورمان را برای نمونه  در این جا یادآور شد:

بنی صدر چهره منحوس و گندیده ای که در اوج بیسوادی با شارلاتانی خود را به مقامی رسانید که حتی لیاقت کمترین کارمند را نداشت. این مرد خرافاتی بیسواد برای نخستین بار اعلام داشت که: “موی زنان اشعه ای پخش می کند که موجب تحریک و انحراف مردان می شود. از این روی، حجاب اسلامی برای زنان ضروری است”.

بنی صدر چهره منحوس و گندیده ای که در اوج بیسوادی با شارلاتانی خود را به مقامی رسانید که حتی لیاقت کمترین کارمند را نداشت. این مرد خرافاتی بیسواد برای نخستین بار اعلام داشت که: “موی زنان اشعه ای پخش می کند که موجب تحریک و انحراف مردان می شود. از این روی، حجاب اسلامی برای زنان ضروری است”.

۱- کودتای ۲۸ مرداد

بزرگترین خیانت و دشمنی دولت آمریکا با سرزمین و مردم ما، کودتای ۲۸ مرداد بود که به کلی وضع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی ایران را به هم زد، آزادی و دموکراسی که در چند قدمی ما و دسترسی بدان آسان بود، برای همیشه از مملکت ما دور ساخت و پیامد آن حرکت غیر انسانی، دیکتاتوری محض در ایران، و سرانجام با انقلاب ۵۷ ایران زیر سلطه رژیم فاشیستی آخوندی قرار گرفت که گویا امکان رهایی از آن برای چند دهه دیگر امکان پذیرنمی باشد.

یک صحنه از کودتای ننگین آمریکایی - انگلیسی که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با راهنمایی و ارشاد اشرف پهلوی، و لات ها و اراذل تهران مانند شعبان جعفری مشهور به شعبان بی مخ صورت گرفت، در نتیجه دموکراسی و مشروطیت برای همیشه به خاک سپرده شد، و مصدق ‍نخست وزیر مردمی به نقاط گوناگون تبعید و سرانجام در تبعید و بیماری در خانه خود جان سپرد. - بیرون بردن شاه از ایران

یک صحنه از کودتای ننگین آمریکایی – انگلیسی که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با راهنمایی و ارشاد اشرف پهلوی، و لات ها و اراذل
تهران مانند شعبان جعفری مشهور به شعبان بی مخ صورت گرفت، در نتیجه دموکراسی و مشروطیت برای همیشه به خاک سپرده شد، و مصدق ‍نخست وزیر مردمی به نقاط گوناگون تبعید و سرانجام در تبعید و بیماری در خانه خود جان سپرد.
– بیرون بردن شاه از ایران

خیانت دیگر دولت آمریکا علیه مردم و کشور ایران، بیرون بردن شاه از ایران در سال ۱۳۵۷ بود. همه ما به خوبی می دانیم که شاه در عین این که وطن پرست صادق و درستی بود، از دولت آمریکا حرف شنوی خوبی داشت و چنانچه دولت آمریکا به وی توصیه ای می نمود، آن را می پذیرفت. در سال ۱۳۵۷، مردم ایران از دیکتاتوری و یک دندگی شاه گله و شکایت داشت. رفتاری که جنبه دیکتاتوری و خودکامگی داشت و راهی را به دموکراسی باز نمی کرد. وگرنه کارهای سازندگی و برنامه ریزی شاه در آن شرایط زمانی پسندیده و قابل ستایش بود.

دولت آمریکا با آن دستگاه  عریض و طویل سی آی ای C.I.A، و داشتن صدها جاسوس و مزدور درون دستگاههای دولتی و همچنین بازار تهران و چند شهر دیگر، و در میان آخوندهای قم و شهرستان ها، هم از طبیعت و رفتار شاه آگاهی داشت، هم خواسته های مردم را به خوبی می دانست، و هم آخوندها را بهتر از هر فرد ایرانی می شناخت و به اشتهای کاذب، خودکامگی، دیکتاتوری و یکه تازی آنان با خبر بود. ولیکن با همه این اطلاعات گسترده و وسیع، مخفیانه در پاریس با خمینی و آخوندهای دیگر به گفتگو نشست و آنگاه شاه رابا عجله و شتاب از ایران بیرون راند. این گناه دانسته و عمل شده دولت آمریکا هم از دیدگاه مردم ایران هرگز فراموش شدنی نیست.

این بخشی از ارتش آزادیبخش آقای رجوی است که چند نکته را می توان به خوبی دید: ۱- دختران جوان و چشم و گوش بسته ای که در دام مجاهدین افتاده و سال ها در میان صحرای کنار افتاده ای به نام « شهر اشرف»، اسیر و ویلان هوس های مسعود و مریم رجوی شده بودند. آنان هرکدام پس از سالیانی دور از وطن و زندگی زجر آور در صحرای برهوت کمپ اشرف، هرکدام به یک پیر زنی زوار در رفته و از کار افتاده تبدیل شده اند. چنانکه می بینید آثار اندوه وپژمردگی در چهره یکایک آنان دیده می شود.

این بخشی از ارتش آزادیبخش آقای رجوی است که چند نکته را می توان به خوبی دید:
۱- دختران جوان و چشم و گوش بسته ای که در دام مجاهدین افتاده و سال ها در میان صحرای کنار افتاده ای به نام « شهر اشرف»، اسیر و ویلان هوس های مسعود و مریم رجوی شده بودند. آنان هرکدام پس از سالیانی دور از وطن و زندگی زجر آور در صحرای برهوت کمپ اشرف، هرکدام به یک پیر زنی زوار در رفته و از کار افتاده تبدیل شده اند. چنانکه می بینید آثار اندوه وپژمردگی در چهره یکایک آنان دیده می شود.

۲- چارقد، و روسری کتک خورده اسلامی به زور برسرشان نموده اند. ۳- رنگ سرخ روسری حکایت از کمونیستی آنان، و پیروی از روسیه و چین است. آیا یک درصد آینده ای برای این محکومان زندانی رجوی وجود دارد، تا چه رسد به آزاد کردن ایران؟. شما قضاوت کنید.

۳- کوتاهی در حمایت ملت ایران در رستاخیز ۸۸

سال ۱۳۹۸ مردم ایران همگی علیه ظلم و ستم، غارتگری، و بیگانه پرستی رژیم فاشیستی آخوندی به پا خواستند. رژیم ضد مردمی هم همه نیروهای آدم کش و جنایت کار خود را چون بسیجی های آدم کش، پاسداران مزدور و نوکر آخوند، مزدوران و آدم کشان جمع آوری شده از سرتاسر ایران، سربازان امام زمان (آدم کشان حرفه ای گرداگرد آخوند مشهدی)، مزدوران استخدامی از لبنان، بیروت، و دیگر کشورهای دشمنان هستی و وجود مردم ایران را تا دندان مسلح در برابر مردم بی دفاع و بی پناه ایران که با دست خالی و در صلح اندیشی به تظاهراتی آرام دست زده بودند قرار داده و مانند سگهای درنده به جان آنان انداخت.

آدم کشان مجتبی خمینی هم مأموریت داشتند که از پشت بامها به تظاهر کنندگان تیر اندازی کنند. شمار بیشماری از مردم بی دفاع به دلیل تیر اندازی و یا برخورد گروههای مسلح رژیم و اسب سواران تیر انداز از پای در آمدند. یک مثال از جنایت مجتبی خامنه ای، تیر اندازی به نداآقا سلطان، تماشاگر تظاهرات بود که در خون خود غلتید. آنگاه موج دستگیری، شکنجه، تجاوز در زندان ها آغاز گشت که همچنان پس از ۴ سال از گذشت آن تاریخ ادامه دارد.

ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در رستاخیز ۱۳۸۸ به دستور ابر جنایتکار قرن مجتبی خامنه ای از پشت بام به او تیر اندازی شد و در خاک و خون غلتید.

ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در رستاخیز ۱۳۸۸ به دستور ابر جنایتکار قرن مجتبی خامنه ای از پشت بام به او تیر اندازی شد و در خاک و خون غلتید.

در چنین شرایط مصیبت باری، ملت ایران دست کمک به سوی آمریکا دراز کرد و انتظار داشت دولت آمریکا که همواره ادعای صلح و دوستی و عدالت اجتماعی دارد و رجز خوانی می کند، با چند سخنرانی پرزیدنت اوباما به مردم ایران روحیه داده، و رژیم آدمخوار اسلامی را بر سر جای خود بنشاند. ولیکن دیدیم که چنین نشد و به جای آن، دولت آمریکا از ۴ سال پیش ملت ایران را کنار گذاشته و کرنش کنان به دنبال داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم فاشیستی آخوندی است.

از آنچه گذشت:

در چند سده گذشته دشمنی به ملت و کشور ایران از میان ایرانی نماها و همچنین کشورهای خارجی انجام شده که مملکت ما را این چنین ورشکسته و عقب مانده و مردم ما را فقیر و درمانده، و خاکستر نشین و روانی ساخته است. افرادی نظیر مجاهدین خلق و در رأس آنان مسعود و مریم رجوی به دلیل خودکامگی خود تا کنون بزرگترین خیانت ها را به این کشور نموده اند. در میان کشورهای خارجی، انگلیس و آمریکا بیشتر دخالت و نفوذ داشته و کشورمان را به پرتگاه سقوط کشاندند.

دشمنی های آمریکا با مردم و کشورمان

دشمنی آمریکا نخست در ایجاد و مدیریت دادن به کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به کلی شیرازه مملکت ما را از هم پاشید و رسیدن به آزادی و دموکراسی رابرایمان غیر ممکن ساخت. پیامد آن نقشه خانمان برانداز، آغاز حکومت دیکتاتوری شاه، و قیام مردم در سال ۱۳۵۷ بود.

دشمنی بزرگ دیگر آمریکا آن بود که با شناخت کامل آخوند و دانستن این که شاه مردی میهن پرست و علاقمند به سربلندی و سرافرازی ایران بود ولی در عین دیکتاتوری، حرف شنوی از دولت آمریکا داشت، به جای آن که با او به گفتگو نشسته و وی را به مردم نزدیک کند، در پاریس مخفیانه دور از آگاهی ملت ایران با خمینی جنایتکار بزرگ قرن و آخوندهای دیگر به مذاکره و برنامه ریزی پرداخت و زیر پای شاه را خالی کرده و وی را با چشم گریان به ترک ایران وادار کرد.

دشمنی دیگر دولت آمریکا به ملت و کشور ایران، دعوت آن کشور از مریم رجوی دشمن شناخته شده مردم ایران برای سخنرانی در پارلمان آن کشور بوده است. زیرا رجوی و یاران او چرخ گردان خمینی بودند در رسیدن به قدرت و چهره ای زیبا و ملکوتی از آن دیو سیه دل و انتقام جوی برای مردم ایران که خمینی را نمی شناختند، ترسیم نمودند. حال، معلوم نیست دولت آمریکا با دعوت از دشمن سرسخت مردم ایران دیگر چه آشی را برای مردم ایران پخته است؟!!.

همچنین، بی تفاوتی و حمایت نکردن آمریکا از رستاخیز مردم ایران در سال ۱۳۸۸ نیز موجب یورش وحشیانه رژیم به مردم بی دفاع، کشت و کشتار، زندانی و تجاوز بدانان و اعدام پیگیر و همه روزه از ۴ سال پیش شد.

 • آرش آریانی

  هــمــانا که آمــد شــما را خبـــــر / که مــــا
  را چه آمد ز اخـــــــتر به ســـر

  از این مار خوار اهرمن چهـــرگان / ز دانایی و
  شــــــــرم بــــی بهرگـــــان

  نه گنج و نه نام و نه تخت و نـــژاد / همی داد
  خواهند گیتـــــــی به بــــاد

  بسی گنج و گوهر پراکنده شد/
  بسی سر بخاک اندر آگنده شد

  چنین گشت پرگار چرخ بلند/ که آید بدین پادشاهی گزند

  از این زاغ ســاران بی آب و رنــگ / نه هوش و نه
  دانش نه نام و نه ننگ

  هم آتـــــش بــمردی به آتشـــکده / شــــدی تیره
  نوروز و جــــــشن سده

  که نوشین روان دیده بود این
  به خواب/ کزین تخت بپراگند رنگ و آب

  چنان دید کز تازیان صد هزار/
  هیولان مست و گسسته مهار

  گذر یافتندی به اروند رود/ نماندی بر این بوم و بر
  تار و پود

  نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر / ز اخــــــتر هـــــمه
  تــــازیان راست بر

  شود خار هر کـس که بد ارجــمند / فرومـــــایـــه را
  بــخـــت گــــــــردد بلند

  پراگنده گردد بدی در جهان/
  گزند آشکارا و خوبی نهان

  بهر کشوری در ستمگاره یی/ پدید آید و زشت پتیاره یی

  نشان شب تیره آمد پدید/ همی روشنایی بخواهد پرید

  زیان کسان از پـــی سـود خویش / بــــجــویــنـــد و
  دیــن انــدر آرند پیش

  بــریــزند خــون از پــی خواســتــه / شــود
  روزگــار مــهــان کـــــــــــاسته

  ز شیـر شـتر خـوردن و سـوسـمار / عــــرب را به
  جــایی رسیدسـت کار

  که تـــــاج کیــــانــــــی کـــنـــد آرزو /
  تــفــو بــر تــو ای چــرخ گـــردون تفو

  همه بوم ایـران تو ویـــران شــمـــر / کــنام
  پـلــنگان و شــیــران شــمــر

  پـــــر از درد دیـــــــدم دل پارســـــا / که اندر
  جـــهــان دیـــو بــد پادشـــاه

  نــــمانــیــم کـیـن بوم ویــران کنند / هــمــی
  غــارت از شــهـر ایران کنند

  نـــــخوانـنـد بر ما کــــسـی آفــرین / چـــو
  ویـــران بود بوم ایـــران زمـــین

 • faghat kherad

  مجاهدین خلق هم پیرور اسلام و مذهب شیعه هستن و چه بسا رادیکالتر از رژیم جمهوری اسلامی.قدرت فساد میاورد.این جمله را بارها شنیده ایم و هر کدام برایش هزاران نمونه داریم.سوال اینجاست که مریم رجوی که هیچ پایگاه اعتقادی در بین مردم ایران ندارد میتواند بعنوان رهبر کاریزماتیک جنبش ازادی ایران بوسیله امریکا معرفی شود؟
  مردم ایران در سردرگمی عجیبی گرفتارند. شرایط معیشتی در ایران کنونی فاجعه است ولی از ان فاجعه بارتر وجود افرادی مخالف همین حکومت با درجه قصاوتی به مراتب بالاتر در صدر جبهه های مقابل رژیم فاشیست مذهبی است.و این همواره پرسشی بی جواب خواهد ماند که بین بد و بدتر کدام انتخاب درست است!!!
  مردم ما باید بدانند که دقیقا چه میخواهند تا با تمام تمرکز و اراده در ان مسیر گام بردارند.وگرنه هر ان نسخه که ممالک دیگر برای ما بپیچند تفاوت فاحشی با نظام ولایت فقیه کنونی نخواهد داشت.

  • Baran Bahari

   تا زمانی که خطر ایدئولژی و کاریزما سازی به مردم ایران تفهیم نشود، هر لحظه ممکن است کاریزمایی خطرناک و جانی دوباره بوسیله همین مردم مذهبی ساخته شود و هزاران جوان را فریب دهد و کشتار نماید.

   • faghat kherad

    عوام انچه که دارند بینشی عمیق از تحولات سیاسی نیست،بلکه دنیایی توهمات به نام اعتقادات مذهبی و فاشیستی است.سوال ساده اینجاست چگونه میتوان این عوام را با خود همسو کرد؟برای مثال اگر محمد به مردم مکه میگفت از من حمایت کنید تا به قدرت برسم و بتوانم بزرگ قریش گردم کسی از او حمایت میکرد؟ایا اگر خمینی میگفت با حمایت از من روزی فرا خواهد رسید که برای نان شبتان محتاج خواهید شد !!کسی دمبال روو او میشد؟
    فرستاده بودن محمد از جانب الله ،دیدن عکس خمینی در ماه،هاله نور احمدی نژاد،یا علی گفتن خامنه ای در لحظه تولد و………….
    کاریزما بوسیله سیاست و قدرت و بر ستونهای خرافات مردم ساخته میشود. یک نکته را هرگز راجب اکثریت جامعه فراموش نکنید.مردم دروغگوها را بیشتر دوست دارند و هرچقدر دروغگو ماهرتر باشد محبوب ترست(محمد:به شما در باغهای بهشتی قصر و حوری داده میشود.خمینی:اب و برق را مجانی میکنیم و به شما کرامت انسانی میدهیم.احمدی نژاد :دولت من پاکترین دولت از زمان امیرالمومنین تا کنون است……..)

 • Behesht

  Akhe badbakhtey ma injast ke melateh ma nemeydond ke chi meykhand , yani beshon yad nadadand ke aslan chiziy bekhand,faghat khorake in melat ineh ke rastegar beshand va berand be behesht

 • حسابدار اراکی

  درود هموطن
  جناب آقای سهراب ارژنک بنده فارق التحصیل رشته حسابداری هستم
  نزدیک ب یکسالی هم میشه تحلیل های شما علی الخصوص و باران بهاری و شکوه بختیاری رو دنبال میکنم
  بی طرفانه خدمتتون عرض میکنم , روحیه میهن پرستی و دید باز شما نسبت به مسایل روز کشورمون واقعا ستودنی هست ..
  برام مهم نیست خوانندگان این کامنت و.. چی فکر میکنن
  ولی خدا وکیلی خدمتتون عرض ارادت خالصانه دارم …
  از صمیم قلب هر سه نفرتون رو دوست دارم و براتون ارزوی سلامتی دارم
  از مجاهدین خلق با اون افکار و خط خطوط شون کثیف تر کسی نیست , واقعا میشه گفت اینها انسان هستن ؟؟!!!
  چه بسا جوون های بد بختی اغفال شدن و به دام اونها افتادن …
  پست های شما اگر حتی یک نفر رو اگاه تر رو بکنه نسبت به شرایط کشورمون و تاریخ سیاسی ایران , ستودنی و قابل تقدیر هست

  براتون ارزوی سلامتی دارم

  با احترام

  • آرش آریانی تنها

   من منکر رویکرد جسورانه و بنیادی فضول محله نیستم اما سه انتقاد اساسی به آن دارم
   اول آنکه صبغه سیاسی در مباحث بر جنبه های دیگر می چربد و این خود برای سایتی که در پی روشنگری و فرهنگ سازی است خود نوعی ضعف بشمار می آید

   دوم ادبیات مملو از توهین های رکیک است که متاسفانه گردانندگان این سایت واکنش در خوری مقابل آن ندارند.

   و سوم و مهمترین نکته و انتقاد من به این سایت کم نظیر و آگاهی بخش پایین بودن سطح تحلیل علمی در مقالات و برتری جنبه خطابی بر بعد منطقی و علمی آن است.
   که این امر خود باعث در سطح ماندن تحلیلها می گردد گرچه مباحث مطروحه در آن شایسته توجه جدی است.

   از این سه مورد که بگذریم این سایت جزء معدود سایتهایی است ( و از نظر من سایت منحصر بفردی است ) که ارزش آنرا دارد که تا به محتوای آن توجه شود.

   و درود بر آنکس که از راه راست پیروی کند

 • سرافراز پارسی‌

  بی‌جهت نیست میگویند اصل و نصب مسعود رجوی به سلمان فارسی میرسد !

 • یک ایرانی

  در مورد وقایع سال ۸۸ بر همگان اشکار شد که برنامه ای از قبل طراحی شده توسط دوستان و همفکران ندا تدارک دیده شده بود . و مبرهن است که ندا قربانی این سیاست بازی هایی شد که اپوزیسیون نظام ایران برای پیش برد اهدافشان در نظر گرفته بودند و نیکبختانه به فرجامی نیانجامید . و در نهایت فردی به مانند کاسپین ماکان از ین عرصه برای خود تریبونی درست کرد . پاینده باد نظام همایونی و مقدس جمهوری اسلامی ایران . پاینده باد نظام مقدس ایالات متحده امریکا ، یاور اصلی ماندگاری نظام مقدس

 • Cyrus Teezbin

  اینکه شما بهرکس که روزی با این رژیم همکاری کرد ولی سپس کنار کشید و بمردم پیوست٬ با دشنام ونا سزا یاد کنید بباور من درست نیست. شما فراموش میکنید که بنی صدر هم میتوانست اگر میخواست٬ همانند خود فروختگان کنونی پیرامون رژیم٬ با رژیم بماند ولی او نخواست و نکرد همانگونه که زنده یاد داریوش فروهر هم نخست همکاری کرد و پس از آن کنار کشید و جانش را هم در این راه گذاشت. اینکه بنی صدر با پوشش زنانه و نه ارتشی از ایران گریخت چرا مهم است و این چیست که بان پرداخته اید؟ امیدوارم که ارزش این سایت ارزشمند را با اینگونه نوشتار پایین نیاورید.

 • کوروش

  من فقط یه نکته را به همه عرض کنم:دوره سلطنت تموم شده،کمونیست و چپ هم رفت به زباله دان،هدف ما امروز باید روی از بین بردن حکومت مذهبی فعلی(جمهوری اسلامی) و رسیدن به آزادی و دموکراسی باشه البته مسعود رجوی و مریم رجوی دلقک تاریخ مصرفشون خیلی وقته گذشته!