پس از اشغال شهر رمادی، هم اکنون بغداد در محاصره گروه جنایتکار داعش است ۴

پیش گفتار:

هنگامی که وجدان جهانی به خواب رفت، خود خواهی و خود پسندی جای انسانیت را گرفت، جنایت کارانی در هرگوشه و کنار گیتی پدیدار شده و به دست اندازی، غارتگری و کشت و کشتار پرداختند. اکنون ۳۶ سال می گذرد که اولین گروه جنایتکاران داعش کشورما را صحنه کارزار و میدان تجاوز و دست اندازی خود قرار داده اند. جنایات و ظلم و ستم یک مشت روضه خوان خونخوار ناگفتنی است و هرکس را به یاد جنایات هیتلر و استالین و پینوشه می اندازد. در این میان کشورهای دیگر جهان در آرامش و سکون به سر ی برند و کمترین واکنشی به این جنایات و بی دادگری ها نشان نداده اند. گویا کشور ایران در جهان وجود خارجی ندارد.

سرتاسر خیابان های رمادی صحنه جشن و پایکوبی آدم کشان داعش است.

سرتاسر خیابان های رمادی صحنه جشن و پایکوبی آدم کشان داعش است.

همین گونه جنایات نیز چند سال است که از سوی داعش سوریه و عراق تکرار می شود. تا کنون هزاران نفر به وحشیانه ترین روش حیوانی قربانی این گروه آدمخوار شده اند. دختران و زنان زیادی پس از تجاوزهای پی در پی به قتل رسیدند. خانه ها، ساختمان ها، و شهرها به کلی ویران شده و اموال مردم و دولتی غارت شدند.
از سوی دیگر، بشار اسد جنایتکار و نوکر و دست پرورده انگلیس ها، نزدیک به دویست هزار نفر از مردم سوریه را به کشتن داده و چند میلیون از مردم را از شهر و دیار خود آواره دشتها و صحراهای کشورهای بیگانه کرد. شهرهای سوریه و آثار تاریخی شگرف آن نیز به تل خاکستری تبدیل شد. در همه این احوال، وجدان جهانی به خواب رفت و کشورهای دیگر در آرامش و سکوت باقی ماندند.

جشن فتح و پیروزی در خیابان های رمادی به وسیله آدم کشان داعش

جشن فتح و پیروزی در خیابان های رمادی به وسیله آدم کشان داعش

اشغال شهر رمادی

لشکر خونخوار داعش با گرفتن شهر رمادی که کلید تصرف بغداد به شمار می رود در چند روز گذشته با قتل عام و سر بریدن ۵۰۰ نفر و فراری دادن ۲۵،۰۰۰ نفر، شهر رمادی را به اشغال خود در آوردند و به حدود ۱۰۰ کیلومتری بغداد رسیدند. بنا بر گزارش دیلی مئیل اون لاین Daily Mail On Line به تاریخ ۱۸ ماه مه ۲۰۱۵، گروه داعش در خیابان های رمادی در میان بدن های متلاشی شده و خونین قربانیان و در حالی که کودکان اسلحه های اتوماتیک در دست داشتند و به شلیک و تیر اندازه می پرداختند، به رژه رفتند. گروهی از شیعیان برای پس گرفتن رمادی با داعش به مبارزه پرداختند ولی به جای آن که توانسته باشند از پیشروی آنان جلوگیری کنند، به گسترش دامنه جنگ در منطقه افزودند.

پیکر های بی جان کشته شدگان حمله داعش به شهر رمادی در خیابان ها پراکنده گشته و یا به درون رودخانه پرتاب شدند.

پیکر های بی جان کشته شدگان حمله داعش به شهر رمادی در خیابان ها پراکنده گشته و یا به درون رودخانه پرتاب شدند.

پروفسور گارت استنسفیلد  Professor Gareth Stansfield کار شناس مسائل خاورمیانه و کشورهای اسلامی از دانشگاه اگزتر انگلستان Exeter بر این باور است که چنانچه گروه داعش در شمار و ابعاد زیاد وارد بغداد شود قتل عام بزرگی میان شیعه و سنی به وجود خواهد آمد. بنا به گفته وی، گروه داعش تا کنون موفقیت های بزرگ و چشمگیری داشته اند و بغداد کاملن در برابر تهدید جدی آنان قرار دارد.

فرار مردم از خانه و کاشانه اشان در شهر رمادی برای آن که به دست آدم خوران داعش نیفتند.

فرار مردم از خانه و کاشانه اشان در شهر رمادی برای آن که به دست آدم خوران داعش نیفتند.

پروفسور استنفیلد می افزاید باید برای یک تابستان طولانی درجنگ با داعش که آماده تصرف بغداد است آماده شد. زیرا هدف داعش آنست که با حذف فیزیکی شیعه در بغداد، همه سنی ها را به سوی خود کشاند و به طرفداری خود در آورد.
پروفسور گارت استنسفیلد می گوید که گرفتن و اشغال بغداد به دلیل آن که یک منطقه نظامی در دست شیعیان است، برای داعش بسیار دشوار بوده که بتواند به تصرف خود در آورد. ولی چنانچه آنان بتوانند وارد بغداد شوند با وجود ساکنین شیعه و همچنین افراد مسیحی، قتل عام بزرگ و وحشتناکی به وجود می آید که از قتل عام و کشتار هجوم مغول در قرن سیزدهم تا کنون بی سابقه بوده است.

پیکر سربازان عراقی که در بابر داعش ایستادگی کردند در خیابان های رمادی پخش و پراکنده شده

پیکر سربازان عراقی که در بابر داعش ایستادگی کردند در خیابان های رمادی پخش و پراکنده شده

 بمباران هوایی آمریکا

بنا بر این گزارش، جنگنده های آمریکا در ۷۲ ساعت گذشته بنا به درخواست نیروهای دفاعی عراق ۱۹ بار نزدیک شهر رمادی سپاه داعش را مورد بمباران قرار دادند و این در حالی است که گروه داعش پایگاه نظامی منطقه شمال را در اشغال خود در آوردند.
گروه داعش با به کار بردن راکت و موشک پایگاه شیعیان را در شهر سامره  ۱۰۰ کیلومتری پایتخت عراق را در دست گرفتند. همچنین جنگ وحشیانه با کشت و کشتار زیاد در نباای Nebai هشتاد کیلومتری شمال غربی عراق در جریان است و داعش با به کار بردن اسلحه و وسائل جنگی گوناگون به یورش به درگیری و پیشروی خود ادامه می دهد.
با پشتیبانی هواپیماهای نظامی آمریکا همراه با گروهی از جنگنده های کرد در هفته گذشته در ناحیه شمال تکریت به موفقیت هایی دست یافتند. نبرد و جنگ سربازان آمریکایی در رمادی و فالوجه از خونین ترین و سخت ترین مبارزه ای بوده که تاکنون پس از ویتنام در عراق دیده شده است.

بمباران مواضع داعش در شهر رمادی نه تنها مانع اشغال شهر و تصرف آن به وسیله آنان نشد، بلکه موجب فرار سربازن عراقی و پیشرفت بیشتر آدمکشان داعش گردید.

بمباران مواضع داعش در شهر رمادی نه تنها مانع اشغال شهر و تصرف آن به وسیله آنان نشد، بلکه موجب فرار سربازن عراقی و پیشرفت بیشتر آدمکشان داعش گردید.

نقاطی که در دست داعش است

پروفسور گارت استنسفیلد اضافه می کند؛ با از دست رفتن رمادی، بغداد در تیررس داعش قرار دارد.  نقاطی که در تصرف داعش قرار دارند علاوه بر رمادی عبارتند از: بیجی Baiji درناحیه شمال عراق، فالوجه Fallujah در غرب بغداد که کاملن در تصرف داعش است، و موصل که به کلی در دست آنان می باشد.

پس از فرار قوای دولتی شهر رمادی به کلی در دست و کنترل داعش قرار گرفته است.

پس از فرار قوای دولتی شهر رمادی به کلی در دست و کنترل داعش قرار گرفته است.

از دست رفتن رمادی مرکز استان انبار بزرگترین استان عراق بدترین عقب نشینی نظامی دولت عراق به شمار می آید. تصویرهای پخش شده جشن و پایکوبی آدم کشان داعش را در میان دهها پیکرهای خون آلود در خیابان ها دیده می شود.
یک فیلم نشان می دهد که با دستگیری مردی چگونه با سبعیت و بیرحمی سر او را از تنش جدا می کنند. در مورد شمار تلفات، سخنگوی مردی گفت که به احتمال زیاد در سه روز گذشته ۵۰۰ نفر کشته، و ۸۰۰۰ نفر از ترس شهر رمادی را ترک گفته اند. هئیمور Haimour نماینده سازمان ملل گفت که تا کنون ۱۱۴،۰۰۰ نفر از شهر رمادی و دهات اطراف آن فراری شده اند.
مأمورین دولتی محلی ابراز داشتند که داعش قتل عام وسیعی در میان نیروهای امنیتی و نظامی و مردم عادی به عمل آورده است. یک شنبه گذشته بنا به دستور العبادی نخست وزیر عراق گروه زیادی از شیعیان نظامی به ناحیه رمادی در استان انبار رفتند تا در صورت نیاز به حمله متقابل یورشیان داعش بپردازند.

این نقشه عراق است که به خوبی نشان می دهد گروه آدم کش داعس از سوریه تا نزدیک بغداد شامل منطقه بسیار بزرگی از عراق را به تصرف خود در آورده و چنانچه یک تصمیم جهانی برای دفع و جلوگیری آنها نشود به زودی تا پایان تابستان وارد بغداد خواهند شد و به کلی عراق نیز در دست آنان خواه افتاد. شهری که با کشتار شیعه و جنگ با سنی بازگشت به دوران حمله مغول را در خاطره ها زنده می سازد.

این نقشه عراق است که به خوبی نشان می دهد گروه آدم کش داعس از سوریه تا نزدیک بغداد شامل منطقه بسیار بزرگی از عراق را به تصرف خود در آورده و چنانچه یک تصمیم جهانی برای دفع و جلوگیری آنها نشود به زودی تا پایان تابستان وارد بغداد خواهند شد و به کلی عراق نیز در دست آنان خواه افتاد. شهری که با کشتار شیعه و جنگ با سنی بازگشت به دوران حمله مغول را در خاطره ها زنده می سازد.

این نقشه عراق است که به خوبی نشان می دهد گروه آدم کش داعس از سوریه تا نزدیک بغداد شامل منطقه بسیار بزرگی از عراق را به تصرف خود در آورده و چنانچه یک تصمیم جهانی برای دفع و جلوگیری آنها نشود به زودی تا پایان تابستان وارد بغداد خواهند شد و به کلی عراق نیز در دست آنان خواه افتاد. شهری که با کشتار شیعه و جنگ با سنی بازگشت به دوران حمله مغول را در خاطره ها زنده می سازد.

بیانیه جان کری

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت  با وجود آن که رمادی به تصرف داعش در آمده، ولیکن او اطمینان دارد نبرد علیه داعش با پیروزی به سرانجام می رسد. او که در بازدید از کره جنوبی به سر می برد گفت؛ او همواره بر این باور بوده که جنگ با داعش جنگ طولانی و دراز مدت بوده، و شدت عمل آن در استان انبار در جاهایی که نیروی نظامی عراق درست پایه گذاری و جایگزینی نشده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
جان کری گفت دولت پرزیدنت اوباما متکی به حملات هوایی در حمایت از نیروهای عراقی بر پایگاههای داعش است. او گفت ما از هرگروهی از جمله شیعیان که بیایند و به ما کمک کنند تا شهر رمادی را آزاد کنیم، استقبال می کنیم.
نعیم القعود Naeem al-Gauoud رهبر  طوایف سنی گفت که به دلیل نبودن برنامه و پیش بینی درست تلفات زیادی داده شد. او اضافه کرد که جنگجویان زیادی از طوایف سنی در دفاع از شهر کشته شدند و پیکرهای پاره پاره آنان در خیابان های شهر پراکنده اند در حالی که شمار زیادی از آنان نیز به درون رود فرات Euphrates River پرتاب شدند.

مردی ترسان و لرزان که به وسیله داعش دستگیر شده و مدتی بعد سرش را از تنش جدا کردند.

مردی ترسان و لرزان که به وسیله داعش دستگیر شده و مدتی بعد سرش را از تنش جدا کردند.

پیشروی های دیگر و ادعای داعش

پیشروی دیگر داعش تصرف پایگاه پلیس معلاب Malaab در منطقه جنوبی رمادی می باشد که بنا به گفته ای دست کم ۱۰ پلیس کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند. در میان کشته ها کلنل موتهنا الجباریMuthana al-Jabri رئیس پلیس معلاب می باشد.  پس از آن که نیروهای دولتی معلاب را ترک کردند پایگاه مرکزی نظامی معلاب کاملن به تصرف داعشی ها در آمده تعداد ۳۰ اتوبوس نفر بر نظامی و اسلحه زیاد به دست آنان افتاد. در این یورش دهها پلیس در هنگام نبرد ناپدید شدند.

این ویدیو گزارشگر دفاع رمادی به وسیله سربازان و محافظین دولتی است. سربازانی که در پشت پناهگاها با تیر اندازی تلاش می کردند تا از پیشروی و نفوذ داعش جلوگیری کنند.
خبر نگاری وضعیت بمباران رمادی و تصرف شهر به وسیله آدم کشان داعش و دفاع سربازان عراقی را به پرسش گر تلویزیون CNN  گزارش می دهد.
 • آرش آریانی

  در اثنای جنگ ایران وعراق برژینسکی صریحا اعلام کرد که ما در خاورمیانه جنگی داریم که نمی بایست برنده ای داشته باشد چون بر اساس استراتژی خاورمیانه ای امریکا در آنزمان پیروزی هر یک از طرفین به زیان منافع امریکا در منطقه پورتلند ( خاورمیانه ) است سیاستهای میلیتاریستی و توسعه طلبانه ایران و عراق لازم می نمود که توان هر دو کشور در نبردی فرسایشی رو به تحلیل رود تا نتوانند تهدیدی علیه منافع امریکا در منطقه باشند
  پس از حمله دوم امریکا به عراق بوش پسر اعلام کرد دور جدید جنگهای صلیبی آغاز شده و تحولات امروز خاورمیانه بخوبی ترجمان سخن آنروز جورج دبلیو بوش است
  در هفته گذشته بود که نظریه پرداز و فعال سیاسی مشهور امریکا نوام چامسکی به درستی ادعا کرد دو کشور باعث ناامنی و آشوب در خاورمیانه شده اند ایران و اسرائیل
  حال در این آشفته بازار آیا سرنگونی نظام ایران وضعیت را پیچیده تر نخواهد کرد؟؟؟
  من در انتقاداتی که به نظام ایران دارید کمترین تردیدی ندارم و به نوبه خودم از تمام سیاستهای آن بیزارم اما در شرایط فعلی خاورمیانه آیا به صلاح جامعه مصیبت زده ایران هست که به عراقی دیگر سوریه ای دیگر و یمنی دیگر تبدیل گردد؟؟؟

 • خ

  آخرش کشورهای عربی یه فیلمی سر ایران درمیارن.

 • Farid

  melateh nadon va bichareh Iranam to in Zaman va mogheyat donbale Ghormehzabziyeh, ey vayyy, Akhond ham ke har gohey meykhand meykhorndo in melatam jekeshon dar nemeyad

 • Irani

  The Atlantic Council is one of the most influential think tanks with regard to the foreign and geopolitics of the USA and NATO. It is this group about implementing the already long-cherished plan of “balkanization” of the Middle East. These regional conflicts are fomented and supported terrorist groups and used. The goal is the existing states Syria, Iraq, Iran, but also Turkey split into parts in order to weaken them. Small units can be better controlled, off against each other, keep in permanent conflict with each other and so take control of energy resources. Not only the Kurds in northern Iraq with permission to sell the oil to Baghdad over, but the ISIS and other terrorist groups in the north of Syria.

  But not only America supported and armed the terrorist groups of Al-Qaeda and ISIS in Syria, but Saudi Arabia, Qatar, France and Turkey also, for the purpose of regime change in Damascus. The weapons of the terrorists come mainly via Turkey to Syria and then to Iraq. The Turkish government plays an important role in supporting the terrorists, in which Turkey serves as Aufmarschort when Einfalltor and as a command center for the terrorists. A source close to the former Lebanese Prime Minister Saad Hariri is said that the US embassy in Ankara is the headquarters of the ISIS operations and prominent members of the Atlantic Council are behind the war in Iraq. As always, it’s about controlling the oil wells, which is to be achieved by splitting the country.

  Inja bischtar bekhonid

  http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2014/06/isis-wird-von-der-us-botschaft-in.html