نگرانی سران مذهبی ایران از افزایش جمعیت سنی ها در ایران ۲۲

دین یک مسأله خصوصی و شخصی است

اینکه دین شما چیست ، یک مسأله خصوصی است. اما مردم کشورهای عقب مانده مانند ایران توانایی هضم این مسأله ی ساده را در معده مبارک ندارند! اصولاً نیازی نیست که کسی جار بزند که چه دینی دارد. هر کس هر اعتقادی دارد تا وقتی که به دیگران آسیبی نزند محترم است. مشکل بیشتر جوامع مسلمان این است که اولاٌ اعتقادادتشان را در بوق و کرنا فریاد می زنند که بتوانند با ریا و فریب از این اعتقادات نانی بدست آورند و ثانیاً اعتقادات مسلمانان عمدتاً به دیگران آسیب زده است و آشوب و بلوا ایجاد نموده است.از آغاز اسلام تا به امروز شاید میلیونها نفر بخاطر اعتقاداتشان کشته شده اند و قاتلان هم وجدانشان راحت است! چرا که مطابق قرآن عمل نموده اند!

اینکه دین من و شما چیست، در ایران خود مشکلی است! برای هر کاری از شما دینتان را می پرسند و اگر دین شما غیر از شیعه دوازده امامی باشد، در کارهایتان به بن بست خواهید خورد! در کنکور شما مجبورید دین خود را از میان ۴ گزینه انتخاب نمایید که البته در صورت نداشتن یکی از ۴ دین ، امکان تحصیل در دانشگاه را نخواهید داشت.  در فرمهای استخدامی باید مذهب شما شیعه دوازدهی باشد و گرنه استخدام نخواهید شد! این عین فاشیسم مذهبی است. تبعیض در قوانین و برخورد با انسانها آن هم برای اعتقاداتی که می بایست شخصی باشد و کاملاً درونی و خصوصی است.

این فرم را بدقت نگاه کنید ، تا متوجه شوید که عقب ماندگی و دزدی و خیانت از کجاست! رژیم مذهبی ایران با محدود کردن و شناسایی اقلیتهای دینی ،راه را برای اشتغال و تحصیل ایشان محدود کرده است. در مقابل به گروه دیگری امتیاز و سهمیه داده است. گروهی که بسیار اندک هستند و به همین دلیل براحتی می توانند در کنکور موفق شوند.از طرف دیگر نتیجه این دستکاری و سهمیه گذاری چه بوده است؟ دکتر شدن افرادی مانند احمدی نژاد که لیاقت سرایداری مدرسه را هم ندارند ولی سر از استادی دانشگاه در آوردند. دکترهای کیلویی که اکثراً هم دزد و کلاهبردار شدند!

این فرم را بدقت نگاه کنید ، تا متوجه شوید که عقب ماندگی و دزدی و خیانت از کجاست! رژیم مذهبی ایران با محدود کردن و شناسایی اقلیتهای دینی ،راه را برای اشتغال و تحصیل ایشان محدود کرده است. در مقابل به گروه دیگری امتیاز و سهمیه داده است. گروهی که بسیار اندک هستند و به همین دلیل براحتی می توانند در کنکور موفق شوند.از طرف دیگر نتیجه این دستکاری و سهمیه گذاری چه بوده است؟ دکتر شدن افرادی مانند احمدی نژاد که لیاقت سرایداری مدرسه را هم ندارند ولی سر از استادی دانشگاه در آوردند. دکترهای کیلویی که اکثراً هم دزد و کلاهبردار شدند!

فرهنگ نادرست اهمیت دادن به دین و مذهب

این مسأله خصوصی دین  به یکی از ملاکهای زندگی مردم ایران بدل گشته است. در حالیکه انتخاب هر اعتقادی از حقوق انسانی افراد است، جامعه اکثراً شیعه ایران سعی دارد ، این مذهب را بزور به خورد همه بدهد! استفاده اصلی دین و مذهب البته برای دروغ و کلاهبرداری است. چندان که دزد ترین و دروغگوترین انسانها بیشتر از دیگران دم از دین و مسجد و دیانت می زنند. چرا که دکان ریا و تزویر با لباس دین پر رونق تر است.

فرهنگی که شوربختانه مخصوصاً پس از انقلاب اسلامی جا افتاده است این است که اشخاص برای معرفی خود و خانواده ی خود از مذهب و دیانت خود می گویند. بجای اینکه بگویند در خانواده ای سخت کوش بزرگ شده ام و یا در خانواده ای تحصیل کرده بزرگ شدم ، نقل سخنان افراد این است که ” در خانواده ای مذهبی بزرگ شد “. مردم ایران یکی از اصول اولیه حقوق بشر که آزادی عقیده است را باور ندارند و درک نمی کنند. بطوری که اگر کسی به ایشان بگوید که دین و اعتقادات یک مسأله خصوصی است ، تعجب می کنند!

تشویق به افزایش جمعیت در فقر روز افزون

در حالیکه مطابق آمار مستقل بیکاری در ایران ۲۵٪ است و  در میان زنان به ۵۰٪ رسیده ، اما خامنه ای از ملت و دولت خواسته است که جمغیت کشور را افزایش دهند.شاید برای جنگ آینده رژیم نیاز به بسیجی دارد! با شرایط فعلی که منابع آبی و خاکی ایران در حال نابودیست، همین جمعیت فعلی در خطر قحطی آب و غذاست و بیش از ۲۰٪جمعیت کشور را اقشار بسیار ضغیف فقر مطلق تشکیل می دهند. در این وضع بحرانی گویا خامنه ای قصد دارد نسلهایی بیچاره تر و فقیر تر را هم بسازد!

خامنه ای بدنبال افزایش جمعیت کشور است. این در حالیست که آمار بیکاری و فقر با همین جمعیت فعلی هم بیدا د می کند. پس هدف او افزایش سربازان گشنه و گدایش است. او سعی دارد بسیجیان خود را در نسلهای آینده نیز بهسازی نماید. بیکاران و علافانی که به پایش می افتند و جای پایش را می بوسند.

خامنه ای بدنبال افزایش جمعیت کشور است. این در حالیست که آمار بیکاری و فقر با همین جمعیت فعلی هم بیداد می کند. پس هدف او افزایش سربازان گشنه و گدایش است. پیش بسوی ایران ۱۵۰ میلیونی و گدایان خیابانی. چطوره اسم ایران رو هم بذاریم بنگلادش علوی !

دادن یارانه نقدی البته در برخی استانهای محروم به تشویق روستاییان برای زاد و ولد بیشتر انجامیده است و در سالهای گذشته شاهد رشد جمعیت در استانهای فقیر و محروم هستیم که تنها به طمع ۱۵ دلار ماهیانه یارانه برای هر کودک است. آری ماهی ۱۵ دلار کافیست که در بعضی استانها پدرانی طمع فرزند بیشتر داشته باشند. فرزندانی که در فقر مطلق بدنیا می آیند و آینده ای تاریک در بیسوادی  و بزهکاری منتظر ایشان است. کودکانی که بخاطر یارانه برای پدرشان متولد شده اند و دیگر هیچ!

ایران ۴۰۰ سال نیست که شیعه شده است

پادشاهان کشور همسایه  عثمانی ، در ایران چنان تبلیغ می کردند که خلافت پیامبر به ایشان رسیده است و سعی در اسلامی جلوه دادن حکومتشان داشتند. شاه اسماعیل صفوی ابتکاری به خرج داد که جلوی ادعای خلافت سلاطین عثمانی را بگیرد. ابتکاری که تاثیری بزرگ و همیشگی بر ایران گذاشت. بزور شمشیر صفویه ایران تبدیل به جزیره ی تشیع در میان دیگر بلاد اهل تسنن گردید. مناطق مرزی ایران از شمشیر شاه اسماعیل در امان بود و به همین دلیل ایشان هنوز به مذهب سنی پایبند هستند.

تنها ۴۰۰ سال پیش اکثریت مردم ایران سنی حنفی بودند که با سیاست شاه اسماعیل صفوی، مذهب رسمی بزور شمشیر به تشیع تغییر کرد.این که دراویش در کوچه و بازار “یا علی مدد ” می گفتند و با تبر زین و کشکول همراه بودند خود داستانی است. در دوران صفوی این دراویش وسیله تبر زینشان سر اهل تسنن را می بریدند و در کشکول گذاشته و به والیان شهرها می دادند و در برابر تحویل دادن سر اهل تسنن جایزه می گرفتند. آری داستان تبر زین و کشکول دراویش شیعه دست کمی از داعش ندارد، بلکه دردناکتر است.

 تنها 400 سال پیش اکثریت مردم ایران سنی حنفی بودند که با سیاست شاه اسماعیل ، مذهب رسمی بزور شمشیر به تشیع تغییر کرد.این که دراویش در کوچه و بازار "یا علی مدد " می گفتند و با تبر زین و کشکول همراه بودند خود داستانی است. در دوران صفوی این دراویش وسیله تبر زینشان سر اهل تسنن را می بریدند و در کشکول گذاشته و به والیان شهرها می دادند و در برابر تحویل دادن سر اهل تسنن جایزه می گرفتند. آری داستان تبر زین و کشکول دراویش شیعه دست کمی از داعش ندارد، بلکه دردناکتر است.

تنها ۴۰۰ سال پیش اکثریت مردم ایران سنی حنفی بودند که با سیاست شاه اسماعیل ، مذهب رسمی بزور شمشیر به تشیع تغییر کرد.اینکه دراویش در کوچه و بازار “یا علی مدد ” می گفتند و با تبر زین و کشکول همراه بودند خود داستانی است. در دوران صفوی این دراویش وسیله تبر زینشان سر اهل تسنن را می بریدند و در کشکول گذاشته و به والیان شهرها می دادند و در برابر تحویل دادن سر اهل تسنن جایزه می گرفتند. آری داستان تبر زین و کشکول دراویش شیعه دست کمی از داعش ندارد، بلکه دردناکتر است.

به برکت فقر مردم مرزنشین و یارانه! جمعیت اهل تسنن افزایش دارد

سران رژیم در اظهاراتی شتابزده خبر از افزایش جمعیت اهل تسنن و توطئه استکبار داده اند! بله استکبار جهانی به اتاق خواب هموطنان اهل سنت هم راه دارد و زن و مرد سنی را به زاد و ولد وا داشته است! این سخنان امامان جمعه مشهد و تهران است که از افزایش جمعیت اهل تسنن ابراز ناراحتی کرده اند!

از طرفی خامنه ای ملت را به زاد و ولد و افزایش جمعیت فرا خوانده بود ولی با اظهارات امامان جمعه مشخص شد که آقای خامنه ای بدنبال افزایش شیعیان منطقه بوده است و حال که متوجه افزایش جمعیت اهل تسنن در ایران شده اند ، نگران این مسأله شده اند. مسأله ای که در جوامع  متمدن و پیشرفته موضوع سخن نیست و کسی توجهی به مذهب دیگران ندارد.

استان سیستان و بلوچستان بسیار بیشتر از استانهایی چون فارس و اصفهان افزایش جمعیت دارد، این رشد جمعیت که اکثرشان اهل سنت هستند، از طرف سران حکومت بعنوان توطئه استکبار برای افزایش سنی ها در ایران ذکر شده است! براستی همه ی ما انسانیم! این فقر و تبعیض در بلوچستان لایق نام ایران و ایرانی نیست.

استان سیستان و بلوچستان بسیار بیشتر از استانهایی چون فارس و اصفهان افزایش جمعیت دارد، این رشد جمعیت که اکثرشان اهل سنت هستند، از طرف سران حکومت بعنوان توطئه استکبار برای افزایش سنی ها در ایران ذکر شده است! در حالیکه علت در دریافت یارانه نقدی است و بس.  براستی همه ی ما انسانیم! این فقر و تبعیض در بلوچستان لایق نام ایران و ایرانی نیست.

علت اصلی افزایش جمعیت اهل تسنن فقر و فلاکت بیشتر ایشان و احتیاج به یارانه است و بس! درواقع مناطق مرزی سنی نشین آنقدر در فقر غوطه ور است که همان ۱۵ دلار بازای هر نفر در ماه هم می تواند کمکی باشد! بیسوادی و محرومیت هم می تواند عامل دیگر افزایش جمعیت در این مناطق باشد. رشد جمعیت در مناطق سنی نشین تا ۳٪ است ، این در حالیست که میانگین رشد جمعیت کشور ۳/۱٪ بوده که بسیار کمتر از  مناطق سنی نشین است.

با مراجعه به آمار تولد در سال ۱۳۹۳متوجه می شویم که استانهای کردستان ، سیستان ،هرمزگان و گلستان که دارای اهل تسنن هستند ، از افزایش نرخ رشد جمعیت برخوردار هستند. بطوریکه بعنوان مثال سیستان و بلوچستان تا ۳٪ رشد جمعیت را داراست. با وجودیکه آخوندهای نادان و متعصب این قضیه را هم توطئه استکبار می دانند ولی به نظر می رسد یارانه نقدی مهمترین عامل تشویق اهالی مرز نشین و فقیر به افزایش جمعیت خانوار باشد ، چراکه این قضیه در استان خوزستان با اکثریت شیعه هم بوقوع پیوسته است. بنابر این مشأله تنها دریافت یارانه  نقدی بازای هر کودک است.

سخن پایانی

ایرانی هر مذهب و اعتقادی داشته باشد، ایرانی است. این که حکومت شیعه ی ایران میان مردمان با مذاهب مختلف تبعیض قائل شده است و بسیاری از اقلیتها را از حقوق انسانی شان محروم کرده است، باید مورد نقد و اعتراض مردم ایران باشد. تبعیض به هر ایرانی مرزنشین بذر کینه و جدایی را بارور می نماید و خیانتی از این بالاتر نداریم که کسانی در حکومت ایران بر طبل تبعیض و دشمنی با اقوام مرزنشین بکوبند. مرز نشینانی که بیش از هر قوم دیگر خونشان در خاک ایران و برای ایران حل شده است.

آخر و عاقبت ملتی که بخاطر آب و برق مجانی و نفت سر سفره ها ، دنبال دم خمینی افتاد از این بهتر نخواهد بود. خلایق هرچه لایق! سهم نفت هم برای آقا !

آخر و عاقبت ملتی که بخاطر آب و برق مجانی و نفت سر سفره ها ، دنبال دم خمینی افتاد از این بهتر نخواهد بود. خلایق هرچه لایق! سهم نفت هم برای آقا ! حالا آقا افزایش جمعیت خواسته اند. البته شیعه هم خواستند و از رشد اهل تسنن راضی نیستند. لبیک یا خامنه ای! بپرید ای ملت شیعه برای زاد و ولد! مگه شما شیعه نیستید؟ مرجع در تقلید شما کیه؟ موقع تقلید ادا در نیارید ها! تقلید باید طبیعی باشه . نه مثل میمون !  مثل آقا ! برید واسه آقا بچه بسازید!

 

 • tirdad

  خوب شد که بعد از پایان دانشگاه بی خدا شدم وگرنه نمی تونستم برم دانشگاه
  البته بیش تر واحدهای درسی دانشگاه هم همین اراجیف دینی است.

 • dara

  باور بفرمایید بهتریین موقعیت شغلی برایم پیش آمده بود که می توانستم
  اکنون ماهیانه بدون این که کاری انجام بدهم ،پول خوبی بگیرم.
  ولی من آتئیست هستم ،اول خودم را گول زدم که الکی توی فرم استخدامی
  که برای آزمون می گذارند تیک بزنم که شیعه هستم و این کار را کردم

  و از آزمون موفق بیرون آمدم ،توی مصاحبه هم از آن جا که اراجیفی چون احکام به درد
  نخور دینی را می پرسند،دیگر به خودم گفتم بس است اگر از این مرحله گذر بکنی
  و وانمود بکنی که مانند همین بسیجی ها و پاسدارهایی

  دیگر هیچ فرقی میان تو و یک مزدور نیست و اندیشه ات و راهی که برگزیده ای
  چه می شود؟

  از آن زمان به این سو من دست فروشی کرده ام ،بیکار مانده ام و اکنون

  در جست و جوی کار هستم.
  کارگری هم کرده ام، و خواهم کرد ولی شرافت،اندیشه و آزادی ام را به
  معامله نخواهم گذاشت.
  ساختار این کشور بر پایه ی دروغ استوار شده است،شما کمتر سرمایه داری
  را می توانید بیابید که وابسته به رژیم نباشد،شاید از چهره نتوانید بشناسیدشان
  ولی اگر کمی پژوهش کنید خواهید دانست که همگی از مزدوران رژیم هستند.
  بهترین راه برای شناسایی مزدوران رژیم همانا عکس ها و تابلوهایی از خمینی

  و خامنه ای هستند که برخی آن ها را بر در و دیوارشان زده اند.

  • شیعه علی ع

   اگه سوال های مذهبی تو ادارات دولتی اعمال میشه و شما نتونستی استخذام بشی اونم با کلی علم و دانش تا اینجا درست ، ولی خیلی و شاید تقریبا همه شرکت های خصوصی اصلا از این مسایل مطرح نمی کنن . براشون علم و سواد و کار کردن مهمه . هرچند مثل شرکت های دولتی خدمات به کارکنانشون نمیدن ولی با توجه به حرف شما که یهو به دست فروشی روی اوردید و کارگری این بر می گرده به عدم تسلط به کار و رشته مورد نظر . من تا حالا چند تا شرکت خصوصی کار کردم اصلا این چیزا براشون معنی نداره . نه خبری از نماز هست نه روزه . ولی چون از اول به بیزینس خرید فروش اتومبیل علاقه داشتم با وجود داشتن مدرک ارشد مهندسی رفتم تو کار ازاد .شما با دویست میلیون راحت می تونی بیزینس خوب و ابرومند راه بندازی . اینکه شرکت خصوصی کار کنی بهتر از دست فروشیه که .برایان تریسی می گه” اگه بگی من کار مورد نظر و در امد مورد نظرم رو ندارم و به اهدافم نرسیدم و بهونت سیاست های حکومت و دولت باشه اینا همش انرژی های منفی و بازدارنده و به تعبیری بهانس . ایشون می گه تو هر قاره و هر کشوری با هر شرایطی میشه به اهداف مالی رسید “. اگه مثلا هدفت اینه یه مزراتی داشته باشی حالا احساس می کنی دولت جلوتو میگیره و نمیذاره رشد کنی خب حداقل به بی ام دبلیو که می تونی برسی . و در مورد همه چی . من خودم رسیدم به این حرف . در مورد این پست فضول محله هم نظری ندارم چون همش یه طرفس . ضربه ای که سنی ها به تشیع زدن قابل چشم پوشی نیست . از گرفتن خلافت مولام علی ع تا شهادت تک تک امامانمون . یا علی

   • ساسان

    منم میخوام برم تو کار آزاد.تو که دم از شیعه میزنی بیا یه دویست میلیون بده من منم کار راه بندازم منم بیکارم میدی شیعه جون؟

    • شیعه علی ع

     تو اگه بابات و خونوادت بهت یه قرون پول دادن اونوقت بیا از من پول بخوا. چرا اصلا باید بهت پول بدم . قربون مولام علی ع بشم که انقد دست فقرا رو گرفت که بعد ۱۴۰۰سال از شیعیانش این توقعو دارن . اقا من خاک پای مولا هم نیستم چه رسد به اینکه انفاقم کنم . ضمنا بیکاری اون … گشادتو تکون بده کار کن . مطمینا اگه حکومتی با تفکر شما تو راس ایرانم بود تو بازم بیکار بودی . قضیه همون بهانه س . ضمنا الان پول نداری حتا با ۲۰ میلیونم میشه استارت کارو زد . دیگه با قرض و این چیزا که این پول میشه جور کرد . Nتا شغل میشه مثال زد که با این پول راه میفته البته اگه فرد قانعی باشی. یا علی

     • karim

      قربون مولات که هم از پیش میداد هم از پس تو هم راه او را ادامه دادی که میلیونر شدی دیگه بعلللله

     • فرزند کوروش

      بدبخت این آدمای مذهبی و امثال تو هستن که مذهبو به همه چیز ربط می دن نه امثال ما سکولارها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      در ضمن بچه مذهبی شیعه علی بازم بهت توصیه می کنم بری یه کم کتاب بخونی در مورد

      اسلام تا ببینی محمد و علی و حسن و حسین چه بلایی سر ایران آوردن !!!!!!!!!!!!!!!

      گرچه امثال تو اینقدر خشکه مذهبو متحجرین که از واقعیت فرار می کنید !!!!!!!!!!!!!

      راستی به جای اومدن به سایت های ما آدمای سکولار و رو شنفکر و لائیک بهتره بری

      نمازتو بخونی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      اگه نه قضا می شه و از ثوابش کم می مشه جوجه حزب اللهی بسیجی

      هاهاهاهاهاهاهاهاهاها

     • karim

      تو داری به یه سگ تازی میگی برو تاریخ بخون اخه این اگه درس خون بود که میلونر نمیشد خونتا واسه این بچه کونیا کثیف نکن داداش

     • ساسان

      پس شاشیدم تو عسلام. ریدم تو عسلام . این دویست میلیونو از کجا اوردی؟اختلاس کردی . کون گشاد هم تویی چوسلمون دزد . رژیم اسهالیت بچاپه و بدزده اونوقت قانع هم باشی . جمعش کن بابا چوسلمون دزد . مگه رژیم اسهالیت شغل هم بلده ایجاد کنه؟راه مولاتو ادامه بده .

     • شیعه علی ع

      اصلا بحث کردن با شماها فایده نداره . من دوست دارم تفریحی میام تو این سایت . ضمنا شماها واقعا داغونید . دویست میلیونو مثال زدم برات . کف پولی که بتونی باهاش کار کنی . یعنی از نظر شما دویست تومن پوله ؟؟؟؟؟؟!!!!!بیخیال . ذهنتون فوق العاده محدوده . همیشه ما ادما سعی می کنیم اشتباهات و بدبختیامونو گردن بقیه بندازیم تا وجدان و دلمونو اروم کنیم . شماها هی فحش بدید چیزی از من کم نمیشه . من دارم لذتمو می برم . ضمنا ایرانی جماعت فک می کنه هرکی پولداره یعنی دزده . تا این تفکر غالب جامعس بدبختی مال این ملت باقیه . از طرفی این همه شیعه داریم که خیلی نیازمندن . پدر بزرگ من تو بهترین نقطه بازار از دوره قاجار نانوایی داشت . مرحومه بدرالملوک والا همسر احمدشاه قاجار تا اواخر عمر یعنی حدود سال ۷۰ مشتری خاص مغازه ما بود . همین مغازه دوران پهلوی هم تو اوج بود . دورانی که خیلی هم از نظر تفکر و عقاید خیلی با ما مشکل داشت ولی پدرم سعی کرد تو همون دوران هم اقتصاد رو رونق بده . و حالا من هم ادامه اون راه و تو کارای مختلف . خیالم هم راحته از دوران قاجار تا پهلوی و جمهوری اسلامی به هیچ حکومتی وابسته نبودیم . یا علی

     • سیده

      مذهبی های تندرو الان همه جای دنیا هستند. چه یهودی یا مسیحی یا بودایی و … . شیعه که فرقه ای بیش نیست. وظیفه ما اتئیست ها اینه که به اطلاع رسانی هامون ادامه بدیم و اطرافیانمونو با فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر آشنا کنیم و اشتباهات قرآن رو در بیاریم آیاتی که در مورد آدم کشتن میگه و … . الان تو مدرسه ها دارن بچه ها رو با مزخرفات دینی شستشوی مغزی میدن و خودشونم تاثیر آموزش توی سن پایینو فهمیدن. اگه برادر یا خواهر کوچکتر دارین حتما افکارتون رو باهاشون در میون بذارید. فکر نکنید که الان ۹ یا ۱۰ سالشونه و نمی فهمن. اطلاع رسانی صحیح برای مذهب مثل یک سم مهلک میمونه. اگه خرافاتو از ذهن خوانواده هامون پاک یا کمرنگ کنیم نتیجه اش خیلی بهتر از فحش دادن به آدم های خرافاتیه

     • مرگ بر جمهوری اسهالی

      چوسلمون دزد تا الان چقدر اختلاس کردی میلیونر شدی؟سوار پورشه و مازراتی شدی دیگه نه؟کیرم تو دهن تو و رهبر جاکش دزدت که دارین ثروت ایرانو میچاپین پدرسوخته های دزد.فقر و بدبختیش هم مال ما.

     • فرزند کوروش

      دیدی جوونای آزاده ایران چطوری جوابت رو دادن

      دیگه نیای اینجا واسه ما قدقد کنی تخم عرب تازی پرست

   • فرزند کوروش

    به جای این خزعبلات برو چند تا کتاب درباره تاریخ اسلام بخون بعد بیا با قاطعیت اینجا نظرتو بگو

    ببینم اون موقع هم دم از علی و شیعه می زنی یا نه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    مثلا کارشناس ارشد بیسواد آخوندی

    • شیعه علی ع

     هههه . صحبتای بزرگترین تیوریسین مالی دنیا شده خزعبل . اینا حرفای من نیست عمو جون کسی که این مسیرو رفته کتابشو نوشته . در مورد مسایل دینی هم با شماها نمیشه بحث کرد . می گن کسی که خودشو به خواب زدرو نمیشه بیدار کرد . منم اهل اب تو هاون کوبیدن نیستم . انقد از این دری وری ها بگو تا بترکی . بیسواد اخوندی ؟؟؟؟؟!!!!!ههههه تعبیر جالبی بود . ولی یه توصیه دوستانه با این حرفا و افکار فقط و فقط خودتو گول میزنی و لا غیر . تا کی میخواید همه چیزو به مسایل مذهبی ربط بدید . الان عصر ، عصر اقتصاده .همین . یا علی

   • اسی

    ناموسا چی میگی واسه خودت. من اگه دویست ملیون داشتم دیگه کار نمیکردم.تو مناطق محروم باید پارتی داشته باشی بعد تفتیش عقاید میشی میفهمی تفتیش عقاید بعد ماهی چندرغاز میندازن جلوت.
    این زندگی نیس. زنده بودنه

 • dara

  در پاسخ به شیعه باوری به نام علی که مرا واداشتند پاسخ بیهوده گویی شان را بدهم.

  چگونه می توانیم وام بگیریم؟
  شرکت های خصوصی هم که بستگان خودشان را استخدام می کنند
  فوقش می توانیم آبدارچی یا کارگر ساده بشویم،ناگفته نماند که بیش تر
  این شرکت های خصوصی وابستگان رژیم هستند،یا بسیجی اند و یا پاسدار
  در ضمن اگه کاری هم پیدا بشه باید یک کارمند مفت خور که ارادتمندی
  و نوکری خودش رو به رژیم جنایت پیشه ی اسلامی اثبات کرده بیاد
  ضامنت بشه.
  دین؟ خدا؟مذهب؟اگر از روشنگری های ما بی خدایان نمی ترسی پس
  چرا تریبون های رایگان و مفتی را که رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی
  برایت فراهم کرده را ول کرده و چسبیده ای به فضول محله.
  تو چه بخوای و چه نخوای و خوشایند توباشه یا نباشه ما هستیم و داریم
  رشد می کنیم و هیچ کاری هم نمی توانی دربرابر روشنگری انجام بدی.
  همه باید حقوق یکسانی در یک کشور داشته باشند و نباید هیچ گروه،اندیشه
  باور و زبان و…. از امتیاز ویژه ای برخوردار باشد.
  از دید اسلام و قرآن من خداناباور،مرتد هستم و باید کشته شوم
  پس اسلام دین تروریسم است.
  از کجا این دویست میلیون رو گیر آوردی؟نشونی اش رو هم به ما بده
  برای این که بخوای یک راننده تاکسی بشی باید از مسجد محل که
  کانون تروریسم هست گواهی بیاری.
  بارها به همراه خانواده خواسته ایم خانه مان رابفروشیم و برویم از
  این کشور ولی ترسیدیم ما رو به عنوان پناهنده نپذیرند چون با
  دویست،سیصد میلیون نمیشه اقامت گرفت.
  کشورهای اروپایی و آمریکایی هم که به آن سری از سرمایه داران ایرانی
  اقامت می دهند که مزدور رژیم بوده اند و بین آن کشورها و ایران همیشه
  در رفت و آمدند و خون مردم را در شیشه کرده اند.
  اشتباه
  نکن شیعه باور جان توی شرکت های خصوصی هم تو برگه ی استخدامی شان

  پرسشی
  چند گزینه ای و یا باز درباره ی دین و مذهب آمده است و من بارها این جور

  برگه ها را پر کرده ام ولی پرسش های این چنینی
  را خالی گذاشته ام و هیچ گاه هم به مصاحبه دعوت نشده ام.
  اون هایی که می گویند اگر این رژیم را دوست ندارید ،این کشور را ترک کنید
  خوب پول اقامتمان در کشورهای آزاد را بدهند ما هم از این کشور لعنتی
  می رویم و پشت سرمان را هم نگاه نمی کنیم خوب این ملت نمی خواهند
  به آزادی برسند بگذار بمانند و در این جا بگندند.
  هنگامی که نابرابری و ستم به این اندازه میرسه که می خوای جونت رو کف
  دستت بگذاری به مانند انبار باروتی می شوی که هر آن امکان انفجار دارد
  آن هم با یک جرقه،من اکنون می فهمم که این کردها،بلوچ ها،مسیحیان
  یهودیان،بهاییان،زرتشتیان و سایر دگراندیشانی که در ایران هستند چه
  ستم هایی که تحمل نمی کنند،کردها و بلوچ ها چه گناهی کرده اند که
  گیر این رژیم تمامیت خواه شیعی افتاده اند؟
  از همه بدتر ما بی خدایان که دیگر اگر پی به هویتمان ببرند،شکنجه،اعدام
  و اسارت کم ترین چیزی است که بر ما روا خواهند داشت.
  این چنین کشوری محکوم به تکه تکه شدن،فروپاشی و نابودی است.
  زمانی بود که یک ملی گرای راستین بودم و به تمامیت ارضی کشورم
  می اندیشیدم ولی اکنون در آرزوی آنم که ارتش آمریکا و کشورهای اروپایی
  خاک کشورم را به توبره بکشند،عین خیالم هم نیست که چه بر سر این
  کشور بیاید،من برای آزادی و آزادی خواهی بکوشم و مانند ستار به زیر
  شکنجه ی دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی بروم تا این مردم خردباخته
  به انباشت پول های نامشروعشان سرگرم باشند؟ و به ریش آزادی خواهانی
  که آزادی را برای همه می خواستند و نه تنها برای خودشان بخندند؟
  کسی که با تمام توان می خواهد که در قفس باشد خوب بگذار در قفس باشد
  هدف من این نیست که مازارتی و یا بی ام و سوار بشوم هدف من این است
  که نخست به آزادی برسم و سپس به نان آن هم از راهی درست و در جایی زندگی
  بکنم که نابرابری و زیاده خواهی نمودی نداشته باشد.

  رژیم جمهوری اسلامی نه یکی نه دو تا بلکه دشمنان زیادی برای خوشد تراشیده است
  کشورهای باختری و آمریکا،کشورهای عرب و مخالفانی که درون ایران زندگی می کنند.
  تا زمانی که آزادی و دموکراسی و سکولاریسم در ایران به رسمیت شناخته نشود
  همه ی نابرابری ها،سرکوبها،شکنجه ها دنباله خواهند داشت.
  و تنها راه گریز از ایران خواهد بود چرا که ما آزادی خواهان اگر در چنگال رژیم دینی
  بیفتیم دیگر کسی فریاد رسمان نخواهد بود.

  • سنی

   عالی بود. من یک سنی هستم. ممنون بابت حمایتتون از اهل سنت. منم ملی گرا بودم ولی به همان خدایی که قبول دارم از بس فشار روی ما آوردن و بدبختی کشیدیم مخصوصا تو یه شهر کوچیک که همه مذهبتم میدونن و چاره ای جز حقارت و بدبختی نداری و چپ و راست از تو میگیرن و به شیعه های خودشون میدن و همیشه انواع اهانت رو بهت میکنن، الان فقط دلم میخواد یه پول زیاد جمع کنم و هر چه زودتر برم و برام اصلا مهم نیس سر کشور و مردم چی میاد چون تعداد زیادی ازین مردم بارها به خودم و اعتقاداتم اهانت کردن. شما ببین تا قبل جمهوری اسلامی تروریست چی بود؟ اصن نه داعش بود نه النصره و… عراق امن سوریه امن، یمن امن، ترکیه عالی، ایران که اصن مانند نداشت ولی الان… الان یه کشور تروریست سنی بگو. بخدا مسلمونا ترورست نیستن تا قبل صفوی و جمهوری اسلامی شیعه،ممالک سنی نشین در دنیا در صلح و آرامش بودن و تمامی افتخارات ایران و اسلام در دوران حکومتای سنی بود ولی الان… ابن سینا، ابوریحان بیرونی، خیام،عطار،حافظ سعدی و… که همه بهشون افتخار میکنیم سنی بودند پس این بدبختیای از اسلام نیست بلکه از…

 • faghat kherad

  این امار بنظر من صحیح نیست چون هیچ انسان عاقلی بخاطر یک میلیون هدیه دولت احمدی نژاد یا ۱۵ دلار پول گدایی (یارانه) هزینه های کمر شکن تولد و نگهداری و پرورش کودکی رو در این دوره زمونه بعهده نمی گیره. این یک تبلیغ سیاسی در راستای افزایش جمعیت و تحریک اکثریت شیعه برای همراهی با طرح احمقانه خامنه ای برای افزایش جمعیت است که مثلا : اهای ملت شیعه ،سنی ها دارن مملکتو میگیرن بیاید با زاد و ولد نگذاریم امار نفوس سنی از شیعه بیشتر بشه!!!!!!!!!!!!!!
  خامنه ای بدنبال گوشت جلوی توپ برای جنگ احتمالیست وگرنه افزایش جمعیت در شرایط امروز ایران فقط از دهان اخوندی نادان مثل خامنه ای خارج میشود و توجیه دیگری ندارد.

 • Maziyar

  Shieh Ali jakesh lotfan inj koso sher ango, bache kon to khodet khob meydinie ke dar Iran yek mosht Mafia sare kar hastand va harkasey har kari meykhad bokone ta sahme in Mafia ro nadeh nemzarand kari bokon. Badesh ozgal on 200 miliono az kose nanneh to biyarnd ke betonant bisinese khob baz bokonad,sevoman ake bache koney teraf omadeh barah kar Kardan va on mosahebesham bayad dar moredeh karesh bashe na mazhabesh man ridam be heykale on ali sagkosheton va khodet

 • Maziyar

  Shieh ali bache kony pas to bacheh bazariy hasti, pass tajobiy nadareh ke az kone Akhond va alit meykhori, hamin shoma Bazareyh bodid va hasid ke to in mamlekat rideyd

 • محمد

  با سلام.. لطفا” مطالبی که ارائه می فرمایید دارای منبع معتبر باشند. و یا کلا” دارای منبع باشند.
  و همینطور هنگام نفی یک نفر یا حزب و یا دولت و هرچیز باید محترمانه و منطقی و بدون غرض ورزی صحبت بشود تا اصل مطلب گویای کلام باشد.