نا آگاهی الله از علم جغرافیا مسلمانان اروپا را با ۱۹ تا ۲۱ ساعت روزه روبرو می کند. ۶

وقتی که شیخ فتوا می دهد

مطابق نص صریح قرآن ، « صیام » یا همان روزه  به مدت یک ماه است که هر روز  از سپیده دم آغاز و تا غروب کامل آفتاب به مدت یکماه ادامه می یابد. در این  دوره ی روزانه نه می توان چیزی خورد و نه چیزی نوشید.دکتر اسامه حسن، از کارشناسان اسلامی انگلیس گفته است رمضان امسال به معنی ۱۹ ساعت روزه‌داری است. به گفته آقای حسن این میزان روزه داری ممکن است برخی را با مشکلاتی مواجه کند. او گفته است تغییر ساعات روزه داری در این شرایط قابل درک است! پیشنهاد آقای مفتی این است که روزه داران انگلیسی با افق عربستان  عمل نمایند!

اولین پرسشی که پیش می آید این است که : « مگر  می شود با افق اروپا نماز خواند و با افق مکه روزه گرفت ؟! » این آقای اسامه حسن البته قصد خیر دارند و می خواهند از بیماری های کلیه و معده و بسیاری از بیماریهایی که ۱۹ تا بیست ساعت نخوردن آب ایجاد می کند و بنوعی یک ریاضت و خود آزاری است جلوگیری فرمایند. اما دستکاری حکم خدا؟، یعنی خود آقای اسامه حسن هم فهمیده اند که الله از جغرافیا و شکل زمین آگاه نبوده است ! خدایی که اطلاعات جغرافیایش محدود به بخشی از خاورمیانه باشد از این بهتر نمی شود!

هرچند که فتوای شیخ حسن ایرادی بزرگ داشت و آن عدم مطابقت روزه و نماز با هم بود ولی حداقل جان مسلمانان مفلوک و نادان را که بخاطر امواج فکری معده ی یک عرب در 1400 سال پیش حاضرند خود را به کشتن دهند، نجات خواهد داد! اما خود این مسلمانان که جانشان و سلامتیشان در خطر است با وی مخالفت می کنند. دلایل مسلمانان اروپا هم ساده و درست است : 1) مگر می توان حکم خداوند را تغییر و تصحیح نمود؟ هیچ کس از حکمت خداوند اطلاع ندارد. 2) خداوندی که دستور به روزه داده است خودش از مومنین محفظت می کند. 3) روزه برای افرادی که روزه داری برایشان ضرر دارد نه تنها واجب نیست بلکه حرام است! 4) بی قانونی و ایجاد بدعت در دین به اختلاف و تفرقه می انجامد . جالب است که بعنوان یک مسلمان معتقد و دیندار هر چهار مورد کاملاً بجاست.

هرچند که فتوای شیخ حسن ایرادی بزرگ داشت و آن عدم مطابقت روزه و نماز با هم بود ولی حداقل جان مسلمانان مفلوک و نادان را که بخاطر امواج فکری معده ی یک عرب در ۱۴۰۰ سال پیش حاضرند خود را به کشتن دهند، نجات خواهد داد! اما خود این مسلمانان که جانشان و سلامتیشان در خطر است با وی مخالفت می کنند و می گویند : خدا بهتر می داند !

 

این مشکل البته محدود به انگلیس نیست و  کشورهای ایرلند و آلمان و هلند و اوکراین و لهستان هم با روزها ی ۱۹ساعته تا ۲۱ ساعته مواجه هستند. البته شهرهای کشور آرژانتین در این موقع از سال با روزه ۸ ساعته و حتی ۴ ساعته مواجهند که عملاً معنای روزه را کاملاً از بین می برد!

روزه داری در مناطق اکثراً روز، یا اکثراً شب

طبیعی است که ما به مناطق قطبی کاری نداریم و بحث درباره کشورهای منطقه  معتدل مانند انگلیس است و گرنه روزه در ایسلند تنها با اقتدا به ابوالفضل ممکن خواهد بود و از خدا کاری بر نمی آید و همانطور که می دانید ابوالفضل هم فتوا داد که در مناطق قطبی می توان با افق نزدیک ترین شهر زیر مدار قطبی روزه گرفت که باز هم می شود بالغ بر ۲۰ ساعت ننوشیدن آب! کلیه تان جاودان! کبدتان نورانی! مغزتان بر قند و حافظه تان آلزایمری! شما را به مقاله درباره مضرات روزه دعوت می نماییم!

وقتی که با فتوا مخالفت می شود

هرچند که فتوای شیخ حسن ایرادی بزرگ داشت و آن عدم مطابقت روزه و نماز با هم بود ولی حداقل جان مسلمانان مفلوک و نادان را که بخاطر امواج فکری معده ی یک عرب در ۱۴۰۰ سال پیش حاضرند خود را به کشتن دهند، نجات خواهد داد! اما خود این مسلمانان که جانشان و سلامتیشان در خطر است با وی مخالفت می کنند. دلایل مسلمانان اروپا هم ساده و درست است :

۱) مگر می توان حکم خداوند را تغییر و تصحیح نمود؟ هیچ کس از حکمت خداوند اطلاع ندارد.

۲) خداوندی که دستور به روزه داده است خودش از مؤمنین محافظت می کند.

۳) روزه برای افرادی که روزه داری برایشان ضرر دارد نه تنها واجب نیست بلکه حرام است!

۴) بی قانونی و ایجاد بدعت در دین به اختلاف و تفرقه می انجامد .

جالب است که بعنوان یک مسلمان معتقد و دیندار هر چهار مورد کاملاً بجاست. شاید آقای اسامه حسن مؤمن واقعی نیست که به خداوند و مساعدت او به مسلمین در سختیها شک کرده است. شاید نمی داند که حکمت خداوند بر تر از عقل اوست و او نمی تواند با قیاس عقلی به خداوند برسد.

بنا بر این دو حال بیشتر نداریم یا افرادی مانند اسامه حسن به خدا ایمان واقعی ندارند و سست ایمان شده اند و یا اینکه کلاً دین اسلام دروغی بیش نیست و افرادی مانند اسامه حسن سعی در ماله کشی و تصحیح احکام من در آوردی آن دارند!

به نظر نگارنده هر دو حال درست است! یعنی این آقایان آخوند کراواتی که سعی در زیبا جلوه دادن اسلام دارند و آن را به روز می کنند اولاً مؤمن واقعی نیستند و به اسلام و خدایش شک کرده اند و ثانیاً  شکی نیست که این الله با این احکام مبتدی نه از گردی زمین و نه از طول روز و شب در مدارهای آن اطلاع داشته. البته حق هم داشته.. اسلام که از ابتدا قرار نبوده به اروپا برسد. بعدها چنین شد!

با توجه به اینکه احکام خداوند بر اساس جغرافیای عربستان تنظیم شده است به مسلمانان اروپا پیشنهاد می کنیم در ماه رمضان به عربستان سفر کنند و آنجا روزه بگیرند! این یک راه حل 100% تضمینی برای روزه داران اروپا هست که نیاز به ماله کشی و بدعت گذاری در دین نیست و یک مزیت هم دارد : اینکه مردم اروپا یک ماه نفس راحتی خواهند کشید!

با توجه به اینکه احکام خداوند بر اساس جغرافیای عربستان تنظیم شده است به مسلمانان اروپا پیشنهاد می کنیم در ماه رمضان به عربستان سفر کنند و آنجا روزه بگیرند! این یک راه حل ۱۰۰% تضمینی برای روزه داران اروپا هست که نیاز به ماله کشی و بدعت گذاری در دین نیست و یک مزیت هم دارد : اینکه مردم اروپا یک ماه نفس راحتی خواهند کشید!

 

یک را ه حل تضمینی برای مسلمانان روزه دار اروپا

با توجه به اینکه احکام خداوند بر اساس جغرافیای عربستان تنظیم شده است  به مسلمانان اروپا پیشنهاد می کنیم در ماه رمضان به عربستان سفر کنند و آنجا روزه بگیرند!  این یک راه حل ۱۰۰٪ تضمینی برای روزه داران اروپا هست که  نیاز به ماله کشی و  بدعت گذاری در دین نیست و یک مزیت هم دارد : اینکه مردم اروپا یک ماه نفس راحتی خواهند کشید!

در واقع پرسشی در ذهن نگارنده از مسلمانان اروپا و امریکا و استرالیاست که ربطی به روزه ندارد: اگر از وضع آب و هوا و یا اوضاع فساد و فحشای اروپا راضی نیستید چرا به همان کشورهای سابق خود بر نمی گردید؟! چرا در اروپا تظاهرات می کنید؟ اگر بد است ، اگر هوایش خوب نیست ، اگر بی بند و بار و فاسد است ، بهتر نیست به سرزمینهای اسلامی برگردید؟.  اما اگر قصد دارید که از شرایط آزادی بیان و عقیده و علم و تکنولژی اروپا استفاده نمایید ، باید بپذیرید که در اسلام معرفتی نیست! چون شما مسلمانان را به فرار از سرزمینتان وادار کرد!

کشورهای ایرلند و آلمان و هلند و اوکراین و لهستان هم با روزه ی 19 ساعته تا 21 ساعته مواجه هستند. البته شهرهای کشور آرژانتین در این موقع از سال با روزه 8 ساعته و حتی 4 ساعته مواجهند که عملاً معنای روزه را کاملاً از بین می برد! طبیعی است که ما به مناطق قطبی کاری نداریم و بحث درباره کشورهای منطقه معتدل مانند انگلیس است و گرنه روزه در ایسلند تنها با اقتدا به ابوالفضل ممکن خواهد بود و از خدا کاری بر نمی آید و همانطور که می دانید ابوالفضل هم فتوا داد که در مناطق قطبی می توان با افق نزدیک ترین شهر زیر مدار قطبی روزه گرفت که باز هم می شود بالغ بر 20 ساعت ننوشیدن آب! کلیه تان جاودان! کبدتان نورانی! مغزتان بر قند و حافظه تان آلزایمری!

کشورهای انگلیس ، ایرلند و آلمان و هلند و اوکراین و لهستان با روزهای ی ۱۹ ساعته تا ۲۱ ساعته مواجه هستند. البته شهرهای کشور آرژانتین در این موقع از سال با روزه ۸ ساعته و حتی ۴ ساعته مواجهند که عملاً معنای روزه را کاملاً از بین می برد! طبیعی است که ما به مناطق قطبی کاری نداریم و بحث درباره کشورهای منطقه معتدل مانند انگلیس است و گرنه روزه در ایسلند تنها با اقتدا به ابوالفضل ممکن خواهد بود و از خدا کاری بر نمی آید و همانطور که می دانید ابوالفضل هم فتوا داد که در مناطق قطبی می توان با افق نزدیک ترین شهر زیر مدار قطبی روزه گرفت که باز هم می شود بالغ بر۲۰ ساعت ننوشیدن آب! کلیه ها تان جاودان! کبدتان نورانی! مغزتان بر قند و حافظه تان آلزایمری! (فرتور : کودکی در انتظار سرباز داعش شدن)

بنابر این اگر می دانید که در اسلام معرفتی و منفعتی نیست ، بیهوده زندگی خود و مردم بومی اروپا را دچار اسلام نکنید و بدنبال سعادتی باشید که شما را به اروپا کشید. سعادتی که در مکه و مدینه نیست ولی در لندن هست : آزادی ؛ حتی اگر کامل نباشد ولی همینی که هست آرزوی میلیونها مسلمان است که از کشورهای اسلامی فرار نمایند!

پیامی به خوانندگان

در اسلام آمده که روزه بر کسی که روزه برایش ضرر دارد واجب نیست ، بلکه حرام است. شاید این تنها فتوای درست اسلام باشد!  امروزه ثابت شده است  که روزه هیچ سود روانی و جسمانی که ندارد بر عکس به جسم و روح آسیب می زند ، بنابراین فتوا می توانید روزه نگیرید چون برایتان ضرر دارد! آری روزه برای همه ضرر دارد و بنا بر این حرام است. باور بفرمایید.

دلیل مسلمانی ایرانیان و مردم اسپانیا

دین اسلام با شمشیر وارد ایران شد. همانطور هم با شمشیر وارد اسپانیا شد ولی مردم اسپانیا از اسلام برگشتند و چه کارخوبی!  هر چند امروز اسپانیا درگیر مشکلات اقتصادی است ولی آن را با ایران و عراق مفلوک و مسلمان مقایسه کنید! عراق و ایران مثلاً نفت دارند ولی از هر ۱۰ نفر شان ،۱۱ نفر می خواهند و یا می خواستند که از کشورشان فرار کنند! بجای این اسلام  زدگی بهتر نبود به علم و دانش خود بیافزاییم؟.

بیهوده بدنبال دلیل برای روزه نباشید! منفعت و معرفتی در روزه نیست. هر چه هست پذیرفتن حکم بدون دلیل است. ایمان یعنی همین! بدون دلیل تسلیم شوی! باور کنی که 20 ساعت نخوردن آب و غذا به مدت یک ماه برایت مفید است! آری این پذیرفتن بدون دلیل از نظر فیلسوف بزرگ معاصر کار ابلهان است.

بیهوده بدنبال دلیل برای روزه نباشید! منفعت و معرفتی در روزه نیست. هر چه هست پذیرفتن حکم الله بدون دلیل است. ایمان یعنی همین! بدون دلیل تسلیم شوی! باور کنی که ۲۰ ساعت نخوردن آب و غذا به مدت یک ماه برایت مفید است! آری این پذیرفتن بدون دلیل،  از نظر فیلسوف بزرگ معاصر کار ابلهان است.

نکته پایانی:

این فرار مسلمانان به اروپا به هر علت اگر هم ظاهری باشد ، یک علت باطنی دارد و آن دین زدگی است. فرهنگ بیهودگی و تلف کردن وقت در اسلام بصورت حکم خداست. یک ماه از سال عملاً کشور تعطیل است و راندمان کار پایین می آید.  می گویند آمار جنایت در رمضان کم می شود. خوب جنایتکاران و دزدان روزه دارند و حالی برایشان نمانده است! پیش از افطار ترافیک و تصادف به اوج می رسد و رانندگان با عصبانیت می رانند تا به سفره برسند! یک ماه علافی و چُرت ؛ بله این است حکمت روزه! وگرنه در روزه نه سودی برای بدن است و نه روان بلکه روان و جسم هر دو از آن آسیب خواهند دید.

 • faghat kherad

  خوشبختانه عده ای خداناباور در هر دوره تاریخی زندگی میکردند که به جای هدر دادن وقت خود به توهمات دینی عمر خود را صرف مطالعه و تحقیق و اختراع و اکتشاف برای بهتر شدن زندگی نوع بشر کردند. وگرنه کشیش و خاخام و اخوند تنها مردم را در فقر و جهل و انواع مریضیها ایزوله میکردند.

  • Baran Bahari

   و شوربختانه همواره دین باورهای خرافاتی هم بوده اند که طعمه قدرت طلبی این کاسبان دین شوند!

   • ندانم گرا

    در مورد دین و پذیرفتن اون یه جمله دیدم که روز به روز دارم بیشتر بهش معتقدر میشم : ” دین و پذیرفتنش درست مثل قرصی میمونه که نجوییده و نفهمیده بخایی غورتش بدی “

   • ایرانی خسته از جهل

    جواب شما نیز به راستی کامنت بالا اینجانب است

  • ایرانی خسته از جهل

   و بدبختانه خدا ناباور های متوهی بودند که فکر می کردند هر دانشمند و مخترعی در جهان بی دین و بی خدا است و کنیسه و کلیسا و مسجد نمی رود . بد نیست خداناباور های گرامی اندکی به امامان شیعه مخصوصا امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و شاگرد های آنان و تحولی که این شاگردان و تاثیری که در علم ریاضی و ستاره شناسی نهادند تحقیق کنند تا اندکی عمر خود را صرفا به شنیده ها و توهم ها نگذرانند ، خنده دار تر از همه این که به تازگی نابغه ها و دانشمندان مسلمانی چون ابوریحان بیرونی و ابن خلدون و ابن سینا و زکریا رازی و جابر بن حیان و …… را نیز سعی دارند بی دین جلوه دهند .

 • dad

  عید فرت آمد و زرتی به جهان گشت به پا، هلهله و شور و نوا، مرد و زن و پیر و جوان، خرد و کلان، جمله بخوردند به فرمان الهی، که هر چیز که خواهی بخور از اطعمه و اشربه و اغذیه و ادویه و سیب و انار و رطب و توت و بکش دود و بکن فوت و بزن سوت و چنان شخم بزن مزرعه زینب و زهرا ز پس و پیش و بزن خیش و بده آب فراوان که شود باغ و گلستان و میانش بشود رود، چنان جنت موعود که فرمود محمد، همان مردک زن باز دغل باز ملخ خور که علم کرد خدا را

  تو ببین ملت مدهوش نگون بخت که سی روز کند سخت به خود زندگی از خواب و خور و تشنگی و سیصد و سی روز دگر گرم دغل کاری و مکاری و دزدی و دروغ و پی ناموس کسان بودن و هر شب به بر یک نفر آسودن و لیکن چو شود ماه رم از آن، همه دزدان و همه روسپیان سخت بگردند مسلمان و بخوانند فراوان ز کتابی که بود آفت فرزانگی و منبع دیوانگی این مردم مفلوک گذارند به سر از سر شب تا به سحر تا که شود پوک همه کله ایشان و بجنبد همه دندان و زبان بر لغت تازی و یک حرف نفهمند از این کار و بخوانند دعا را