دروغ خانه ای بنام « صدا و سیما » ورشکسته و بدون مخاطب ۷

۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه مملکت سهم دارد. دستگاهی عریض و طویل که امروز مخاطبی هم ندارد و بیشتر برنامه هایش بدون مخاطب اجرا می شود. سالهاست که مخاطبان تلویزیون رژیم ایران به زیر پنجاه درصد رسیده است. یادمان هست که عزت الله ضرغامی پس از قیام ۸۸ اعلام کرد که تنها ۳۰% مخاطب دارند.

صدا و سیما با در آمد شگفت انگیز

تبلیغات تلویزیون ایران از ثانیه ای یک میلیون تومان تا ثانیه ای ۵ میلیون تومان بسته به نوع برنامه متفاوت است. در نظر بگیرید که برای یک سریال پر مخاطب در گذشته ۲۵ دقیقه تبلیغات پخش می شد. و با توجه به متوسط ثانیه ای ۳ میلیون تومانی  در آمدی مغادل ۴٫۵  میلیارد تومان بصورت روزانه از تنها یک سریال مانند در حاشیه بدست می آید!

ثانیه ای یک میلیون تا پنج میلیون تومان بسته به نوع برنامه و تاریخ پخش آن! دست آخر هم دست تلیویزیون دراز است و می گوید ندارم! البته ندارد چون آخوند زیاد دارد و آخوند هم بچه آخوند دارد 10 تا ! خدابده برکت از بچه آخوند توی تلویزیون

درآمد آگهی ثانیه ای یک میلیون تا پنج میلیون تومان بسته به نوع برنامه و تاریخ پخش آن! دست آخر هم دست تلویزیون دراز است و می گوید ندارم! البته ندارد چون آخوند زیاد دارد و آخوند هم بچه آخوند دارد  اونم ۱۰ تا ! خدا بده برکت از بچه آخوند توی تلویزیون !

بطور خلاصه درآمد شگفت انگیز صدا و سیما  بطور متوسط روزی ۱۸ میلیارد تومان بوده است !  باید توجه کرد که این درآمد در مواقع مختلف سال افزایش هم دارد و  بهای تبلیغات در نوروز و دیگر روزهای خاص بالاتر هم بود. یعنی سالی بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان در آمد از تبلیغات !  افزون بر این که ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم از بودجه کشور به ایشان کمک می شود و  بودجه صدا و سیما به  ۷۰۰۰ میلیارد تومان می رسید. البته با افت شدید مخاطبان به زیر ۳۰ % طبیعی است که این درآمد نجومی دیگر نخواهد بود! هرچند هنوز هم می توان  در همین حدود گمانه زد.

دستگاه عریض و طویلی بدون بازدهی

صدا و سیما محل ریخت و پاش بسیار دارد . دهها آخوند و ملا در تلویزیون می آیند و برنامه های خرافات پراکنی پخش می کنند. این برنامه ها درآمدی ندارد و فقط هزینه است. بسیاری از سریالهای سیما توسط  نسل پاسدار و بسیجی درون سیما تولید می شود که کاملاٌ سفارشی و فاقد محتواست. این سریالهای میلیاردی هم هزینه است و درآمدی ندارد.

چندین شبکه تنها اختصاص به دروغ پراکنی و تبلیغات برای نظام ولایت فقیه دارند و هزینه های این شبکه های بین المللی سر به فلک می زند. ساعتها برنامه در طول روز فقط اختصاص به آخوند و مذهب شیعه دارد که طبیعی است ملت ایران بسوی ماهواره کشیده شوند و این برنامه ها هم فقط هزینه است.

با این اوصاف طبیعی است که بازدهی تلویزیون به شدت پایین آمده باشد. آماری از ریزش مخاطبان به زیر ۱۰ درصد هم آمده و بجز دو سه برنامه مابقی فاقد درآمد زایی هستند.سریالهای ترکیه ای  و کره ای در ماهواره جای سریالهای ایرانی را گرفته است. مردم اعتمادی به اخبار سیاسی و اقتصادی هم ندارند چرا که تحلیلهای این برنامه ها کاملاً دروغین است. امکان ندارد که یک تحلیل گر مستقل بتواند در تلویزیون آخوندها سخنی بگوید . سانسور و دروغ  نمک برنامه های سیماست!

گفتند که پزشک شاهد ماجرا قاتل نداست. بعد که مردم تصاویر و فیلم قاتل را در حال عبور از کوچه نشان دادند، برنامه ای ساختند که عباس کارگر جاوید آمد و با بیشرمی قتل ندا را رد کرد و آن را در برنامه یک توطئه دشمن معرفی کرد! بیبینید که با جان و ناموس مردم ایران در تلویزیون چه کرده اند! بعدها البته قاضی پرونده از ناپدید شدن عباس کارگر جاوید خبر داد! طبیعی است که بینندگان از دیدن آخوند و ملا در این تلویزیون خسته و بیزار شده اند. بارها دیده ام که 5 شبکه همزمان آخوند پخش می کند! وای به روزهای عزاداری.. در آن روزها که هز 30 شبکه در حال پخش بوی مرگ و عزا هستند.

تلویزیون ایران ابتدا مرگ و وجود ندا آفا سلطان را تکذیب کرد! بعد گفت که پزشک شاهد ماجرا قاتل ندا است. بعد که مردم تصاویر و فیلم قاتل را در حال عبور از کوچه نشان دادند، برنامه ای ساختند که عباس کارگر جاوید آمد و با بیشرمی قتل ندا را رد کرد و آن را در برنامه یک توطئه دشمن معرفی کرد! بیبینید که با جان و ناموس مردم ایران در تلویزیون چه کرده اند! بعدها البته قاضی پرونده از ناپدید شدن عباس کارگر جاوید خبر داد! طبیعی است که بینندگان از دیدن آخوند و ملا در این تلویزیون خسته و بیزار شده اند. بارها دیده ام که ۵ شبکه همزمان آخوند پخش می کند! وای به روزهای عزاداری.. در آن روزها که هز ۳۰ شبکه در حال پخش بوی مرگ و عزا هستند.

مردم ایران با تلویزیون رژیم  قهرند… طبیعی هم هست. اخبار دروغ و فریبکاری در تلویزیون ایران بارها و همیشه مردم را آزار داده است. در مسایل سیاسی این تلویزیون در دهه ۶۰ با اجرای برنامه ای بنام روایت فتح هزاران جوان را فریب داد و به دم تیغ فرستاد. در قیام ۸۸ این تلویزیون در آغاز از مردم بعنوان شورشی نام می برد و سپس هم کشتگانی مانند ندا آقاسلطان را  تکذیب کرد. چندین برنامه ی دروغین برگزار شد که ثابت می کرد ندا آقاسلطان زنده است و به یونان فرار کرده!

بعد گفتند که پزشک شاهد ماجرا قاتل نداست. بعد که مردم تصاویر و فیلم قاتل را در حال عبور از کوچه نشان دادند، برنامه ای ساختند که عباس کارگر جاوید آمد و با بیشرمی قتل ندا را رد کرد و آن را در برنامه یک توطئه دشمن معرفی کرد! بیبینید که با جان و ناموس مردم ایران در تلویزیون چه کرده اند!  بعدها البته قاضی پرونده از ناپدید شدن عباس کارگر جاوید خبر داد!

طبیعی است که بینندگان از دیدن آخوند و ملا در این تلویزیون خسته و بیزار شده اند. بارها دیده ام که ۵ شبکه همزمان آخوند پخش می کند! وای به روزهای عزاداری.. در آن روزها که هز ۳۰ شبکه در حال پخش بوی مرگ و عزا هستند.

پایان همکاری بسیاری از هنرمندان

بسیاری از هنرمندان ایران آشکار و پنهان از قطع همکاری با تلویزیون سخن گفته اند. هنرمندان  قدیمی و پیش کسوت به کنار امروز بسیاری از هنرمندان دهه ۶۰ و ۷۰ هم کاری به تلویزیون ندارند. دوبلورهای بزرگ ایران امروز بیشتر خانه نشین هستند و ار فضای امنیتی تلویزیون ایران متنفرند. هنرمندان دوبلور  تازه ای هم هستند که برای شبکه های ماهواره ای کار می کتند و در مواردی دچار بازداشت و تهدید هم شده اند. حتی کسانی مانند مهران مدیری که از طرفداران نظام هستند مدتها قطع همکاری کردند و یک سریال پر درآمد مانند در حاشیه پس از مدتها توانست مخاطبان گذشته ی تلویزیون را برای مدتی بازگرداند.

مراجع تقلید علناً موسیقی را حرام اعلام نموده اند و برنامه های منحصر به موسیقی در تلویزیون وجود ندارد. البته یک برنامه در شبکه ی آموزش بود که به دلیل انتقاد ملایان تعطیل شد! خوانندگان بزرگ و نوازندگان جهانی ایران همگی خواسته اند که آثارشان در این تلویزیون پخش نشود. معروفترین هنرمندی که خواست صدایش در سیمای ایران پخش نشود جاوید نام محمدرضا شجریان است. او بدرستی درک کرد که تلویزین آلت دست خامنه ای و دیگر خائنین به وطن است.

مراجع تقلید علناً موسیقی را حرام اعلام نموده اند و برنامه های منحصر به موسیقی در تلویزیون وجود ندارد. البته یک برنامه در شبکه ی آموزش بود که به دلیل انتقاد ملایان تعطیل شد! خوانندگان بزرگ و نوازندگان جهانی ایران همگی خواسته اند که آثارشان در این تلویزیون پخش نشود. معروفترین هنرمندی که خواست صدایش در سیمای ایران پخش نشود جاوید نام محمدرضا شجریان است. او بدرستی درک کرد که تلویزین آلت دست خامنه ای و دیگر خائنین به وطن است.

از موسیقی نگوییم که بهتر است. مراجع تقلید علناً موسیقی را حرام اعلام نموده اند و برنامه های  منحصر به موسیقی در تلویزیون وجود ندارد. البته یک برنامه در شبکه ی آموزش بود  که به دلیل انتقاد ملایان تعطیل شد! خوانندگان بزرگ و نوازندگان جهانی ایران همگی خواسته اند که آثارشان در این تلویزیون پخش نشود. معروفترین هنرمندی که خواست صدایش در سیمای ایران پخش نشود جاوید نام  محمدرضا شجریان است. او بدرستی درک کرد که تلویزین آلت دست خامنه ای و دیگر خائنین به وطن است.

تلویزیون سگ دانی خامنه ای

در حالی که امروز ثابت شده است خائن ترین و دروغگو ترین دولت تاریخ ایران ، به ریاست احمدی نژاد تشکیل شده بوده ولی صدا و سیما تا آخرین روز و حتی تا امروز به توجیه و ماستمالی خیانتهای باند احمدی نژاد ادامه می دهد. مدیریت صدا و سیما زیر نظر مستقیم خامنه ای است. طبیعی است که خامنه ای هم از این ابزار برای توجیه خیانتهای خود و زیر دستان فاسدش بهره ببرد.

البته جالب است که با توجه با کسری بودجه دولت روحانی در سال جاری ، هنوز سهم بودجه ای  صدا و سیما از ۱۰۰۰ میلیارد تومان کمک در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. شاید  از آنجا که این دستگاه غول آسا و پر هزینه، اصلاً توجهی به بازدهی ندارد و پر است از  چاپلوسان و دزدان، کسانی که  با روش ساده ی شغال ولایت بودن تکه ای از بودجه آن را غارت می کنند. در واقع صدا و سیما برای کارکنان چاپلوس و دروغگویش به آخوری بدل شده است . دروغ بگو تا مردار بخوری! دروغ  بگو تا خون بخوری! دروغ بگو تا زندگی مرفه سگی داشته باشی! آری این است  روش زندگی کارکنان صدا و سیما! از صبح تا شب دروغ به خورد ملت بدهند برای تکه ای استخوان که مجتبی خامنه ای برایشان بیاندازد!

این دستگاه غول آسا و پر هزینه، اصلاً توجهی به بازدهی ندارد و پر است از چاپلوسان و دزدان، کسانی که با روش ساده ی شغال ولایت بودن تکه ای از بودجه آن را غارت می کنند. در واقع صدا و سیما برای کارکنان چاپلوس و دروغگویش به آخوری بدل شده است . دروغ بگو تا مردار بخوری! دروغ بگو تا خون بخوری! دروغ بگو تا زندگی مرفه سگی داشته باشی! آری این است روش زندگی کارکنان صدا و سیما! از صبح تا شب دروغ به خورد ملت بدهند برای تکه ای استخوان که مجتبی خامنه ای برایشان بیاندازد.

این دستگاه غول آسا و پر هزینه، اصلاً توجهی به بازدهی ندارد و پر است از چاپلوسان و دزدان، کسانی که با روش ساده ی شغال ولایت بودن تکه ای از بودجه آن را غارت می کنند. در واقع صدا و سیما برای کارکنان چاپلوس و دروغگویش به آخوری بدل شده است . دروغ بگو تا مردار بخوری! دروغ بگو تا خون بخوری! دروغ بگو تا زندگی مرفه سگی داشته باشی! آری این است روش زندگی کارکنان صدا و سیما! از صبح تا شب دروغ به خورد ملت بدهند برای تکه ای استخوان که مجتبی خامنه ای برایشان بیاندازد.

ورشکسته و بی مخاطب

آخر و عاقبت دروغ چیست؟ غیر از این است؟ جهار شبکه ی اصلی را نگاه کنید.. چه تفاوتی با هم دارند؟ هر چهار تا که آخوند پخش می کنند. یک برنامه نود و کلاه قرمزی را از تلویزیون بگیرند چه چیز می ماند از آن؟ گوشه های ایران و تمدن ایران را در این تلویزیون پنهان می کنند و بعنوان تمدن اسلامی با سانسور به خورد ملت می دهند. اما امروز عصر اطلاعات است و مردم مجبور نیستند پای تلویزیون آقا بنشینند!

بی برنامگی  و  بی مخاطب بودن صدا و سیما به ورشکستگی اش در عین درآمد بالا منجر شده است. ۲ تا مجری زن و مرد  را می آورند و ۲ ساعت خرافات شیعه گری را به خورد ملت می دهند و انتظار مخاطب هم دارند!

اخبار جهان را وارونه اعلام می کنند. گویی همه ی دنیا در فلاکت و بیچارگی دست و پا می زنند و مردم کره شمالی و ایران در ثروت! حاضر نیستند به مردم کرد سوریه بعنوان آزادی خواه کمک کنند ولی مردم فلسطین و لبنان در قلب ایشان جا دارد! هرچه که کاشتی همان درو کنی! باد کاشتی امروز طوفان درو کن!

 • faghat kherad

  طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس سازمان دروغ پراکنی صدا و سیما مستقیما توسط رهبر انتخاب می شود.در ۳۷ سال قبل هرگز خمینی فکر نمی کرد روزی وسایل ارتباط جمعی انقدر گسترده شود که دیگر تلویزیون تنها مرکز کسب اخبار و اطلاعات برای مردم نباشد.هر دولتی که سعی در انحصار وسایل ارتباطی داشته باشد در عمل نشان میدهد که از ازادی بیان حمایت نمی کند.ولی علم باز هم نشان داد که حرف اخر را می زند.دشمنی جمهوری اسلامی و هر کشور توتالیتر دیگر با هر انچه که باعث روشنگری افراد جامعه و بر ملا کردن جنایات و فسادهای متعددشان شود قابل پیشبینی است که بر این اساس اینترنت و شبکه های ماهواره ای از این قاعده مستثنا نمی باشند.
  جمهوری اسلامی شمشیر را از رو بسته است برای مقابله با علم و تکنولوژی ولی از ابتدای این نبرد نابرابر کاملا نتیجه مشخص است.بقول لسان الغیب”ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست … رنج خود میدهی و زحمت ما میداری”

 • مرگ بر جمهوری اسهالی

  از آخوند و رژیم جمهوری اسهالی متنفرم .
  مرگ بر جمهوری کثیف و جنایتکار اسهالی
  مرگ بر خامنه ای مزدور و دزد
  مرگ بر بسیجی مزدور
  مرگ بر سپاهی دزد و مزدور

 • فرزند کوروش

  همه این آشغالایی که دارن تو این دروغگو خونه کار می کنند از کارمند گرفته تا مجری یه مشت حروم خور و خائن به ایران و ایرانی هستند / یه مشت حرومزاده بی غیرت کثیف

  در ایران فردا همه این خائنین به مجازات اعمال خود خواهند رسید

  درود بر مجریان و بازیگرانی که به هردلیل از این ………خونه بیرون آمدند

 • amir falahi

  به کامنت ..فرزند کوروش .. دقت کنیدعصبانیت وانزجار وادم کشی وفحاشی وتهمت زنی از این مسلمان گرامی میباره. این برادر ایمان جای عقلش رو گرفته. ما باید بااین جور ادم ها چه هکنیم

  • sohrab

   akhe bacheh koney man shashidam be imane to jakesh, bejoz kharabi Iran va Irani chizeh diegeh to on imaneh to koskesh nist, kire Farzande Koresh to dahaneh to va hameh onhayey ke az in taziyeh Zadeh terafdari meykond

 • درود

  کلا شبکه ها چرت و پرتن
  من تو خونه به احترام ننم ماهواره ندارم
  ولی باورن کنید یه صب تا شب نشستم پای شبکه قران یه دونه پیام بازرگانی نداشت من نفهمیدم بودجشو کی میده؟؟؟؟
  در ضمن یه مسابقه تلویزیونی مسخره هم داره که همه جایزه میگیرن حتی احمق ها
  شبکه مستند هم رفته هرچی مستند ضد غرب بود رو آورده.
  شبکه افق کلا مال بسیجی هاس.
  شبکه پویا نصف وقتشو خایه مالی اهل بیت میکنه.
  اونوقت مردم تو پراید میمیرن>>

 • negative

  یادم نیست چند ساله که تلوزیون نگاه نکردم. فک کنم از ۵ سال بیشتر میشه. از هر جمله ای که می گن همینجوری دیکتاتوری آخوندها می درخشه. یعنی خیلی علنی حتی انتقاد هاشونم فیک هست تا حواس ملتو پرت کنن. این همه میگن انرژی هسته ای، خودشونم از خودشون انتقاد الکی می کنن و به انتقاد خودشون جواب می دن که بقیه ی انتقاد های وارد، مخفی بشن. یکی نیست بگه این همه سر انرژی هسته ای خرج کردید، مث چی تحریم که شدیم اقتصاد بگا رفت. تازه کلی هم خرج داشت. اگه اینها رو میو وردید بجای اونها، توی مدارس خرج (فعالیت های علمی (و نه دین)) می کردین الان یک دانشجو وقتی می خواست شروع به تحصیل مثلا کامپیوتر بکنه از قبل برنامه نویسی بلد بود، اگر دانش آموز می خواست هوافضا بخونه از قبل ربات های پرنده ی آزمایش درست کرده بود و با آیرودینامیک آشنایی داشت الان چقدر فارق التحصیل “توانا و خلاق” داشتیم و چقدر به اقتصاد ایران کمک میشد. الان من رفتم دانشگاه این دانشجو ها متوجه نیستن، ولی اساتید از دم بی عرضه تشریف دارن. اگه الان غنی سازی نداشتیم و بجای نیروگاه با برق ارزونتر داشتیم، همه چی بخاطر وجود نداشتن تحریم ارزونتر بود و دانش آموز بجای پول سراغ علاقه می رفت چقدر خوب می شد؟ الان ما دانشجوی کامپیوتر داریم آقا می خواد شروع به تحصیل الگوریتم ها ی نرم افزار کنه ، نه می دونه کاپیوتر چیه، نه می دونه برنامه نویسی چیه، و در رشته های دیگه هم این قضیه صادقه، همهههههشون بی عرضه هستن، چه اسم دکتر روشون بزاری چه استاد. اگه فیلترینگ وجود نداشت، الان به علت رواج پیدا کردن اینترنت تمام کار های اداری اینترنتی شده بود چقدر خرج و مخارج کمتر می شد؟ کس کشا حتما باید برینن توی مملکت. این ریدنشون از زمانی شروع شد که یه خمینی بی سواد رفت رئیس مملکت شد. سخرانی هاشو نگا کنی حتی حرف زدن درست حسابی هم بلد نبود. یه آخوند دهاتی اوردن جای یه شاه تعلیم دیده گذاشتن مثلا می خواستن وضع رو بهتر کنن.