انحراف از دموکراسی بلای انقلابهای خاورمیانه ۴

خاور میانه کجاست؟

پر بیراه نیست اگر بگوییم به محدوده ی امپراتوری هخامنشی که فرهنگی متفاوت از دیگر نقاط آسیا دارند و در بسیاری جهات دارای فرهنگی مشترکند ، خاورمیانه گفته می شود از شرق ، افغانستان و از غرب ، مصر آخربن کشورهایی هستند که در خاورمیانه گنجانده شده اند که اتفاقا آخرین نقاط شرقی و غربی امپراتوری هخامنشی هستند.

پس هخامنشیان به نوعی پایه گذار خاورمیانه متحد بوده اند و این شخصیت فرهنگی ریشه در خاورمیانه متحد در دولت هخامنشی دارد. شاید به همین دلیل باشد که مردم این منطقه چندان اعتماد و اعتقادی به دموکراسی ندارند و پادشاهی یا همان رژیم تکنفره را بهترین راه حل برای اداره کشورهای خود می دانند.البته همانطور که در گفتار گذشته گفتیم ، دموکراسی پایدار و با ریسک پایین است ، در حالیکه حکومتهای دیکتاتوری ریسک انقلاب و آشوب را با خود دارند.

فرهنگ بزرگترین شاخصه اشتراک مردم خاورمیانه است. دین ، زبان ، آداب و هنر بسیاری از مردم این منطقه شبیه به هم است. هیچ کس نمی تواند در شباهت مردم ایران و عراق شک کند با وجودیکه دو کشور جدا و با زبان متفاوتند. این اشتراکات فرهنگی همانند یک ریسمان ، مردم خاورمیانه را به هم متصل نموده است.

hakhamaneshian

هخامنشیان به نوعی پایه گذار خاورمیانه متحد بوده اند و این شخصیت فرهنگی در علاقه به دیکتاتور و منجی، ریشه در خاورمیانه متحد در دولت هخامنشی دارد. شاید به همین دلیل باشد که مردم این منطقه چندان اعتماد و اعتقادی به دموکراسی ندارند و پادشاهی یا همان رژیم تکنفره را بهترین راه حل برای اداره کشورهای خود می دانند. چیزی که البته ریسک و خطر آشوب را دارد.

ایران صفوی و عثمانی

شاید بتوان گفت که ایجاد حکومت شیعی در ایران نقطه عطفی برای زنده شدن نام کشوری فراموش شده باشد. برای هزار سال ایران کشوری بود که مورد تاخت و تاز اقوام مختلف قرار گرفته بود و مردم ایران هرگز نام ایران را بجز در شاهنامه در جای دیگر نمی دیدند! چرا که همواره مستعمره اعراب و ترکان بوده است. این استعمار پس از اسلام مبانی مذهبی هم داشت و مذهب بزرگترین راه حل خلفای عرب  و سلاطین ترک برای ارعاب و  خاموش نمودن مردم  ایران بوده است.

شاه اسماعیل بخوبی این قضیه را درک نمود و  احتمالا با آشنایی با دیلمیان که اهل تشیع بودند ، به توان مذهب برای رهبری گروههای مردم و ایجاد قشون توانمند پی برد. با ایجاد مذهبی متفاوت از مذهب عثمانیها ، رهبران دینی وسیاسی جدیدی متولد شدند که مردم ایران از ایشان تبعیت می نمودند. جنگ چالدران اولین جنگ  مدرن میان شیعه و سنی تلقی می شود که ترکهای شیعه آذربایجان اجازه تجاوز عثمانی را ندادند. هرچند ایران در جنگ چالدران شکست خورد و شهرهایی مانند تبریز برای مدتی اشغال شدند ولی عثمانیها با مردمی شیعه مواجه شدند که عثمانیها را غاصب و اشغالگر می دانستند و این ابتکار شاه اسماعیل بود که مرزی نامرئی از مذهب میان ایران و عثمانی کشید.

جنگ چالدران اولین جنگ میان شیعه و سنی تلقی می شود که ترکهای شیعه آذربایجان اجازه تجاوز عثمانی را ندادند. هرچند ایران در جنگ چالدران شکست خورد و شهرهایی مانند تبریز برای مدتی اشغال شدند ولی عثمانیها با مردمی شیعه مواجه شدند که عثمانیها را غاصب و اشغالگر می دانستند و این ابتکار شاه اسماعیل بود که مرزی نامرئی از مذهب میان ایران و عثمانی کشید.

جنگ چالدران اولین جنگ مدرن میان شیعه و سنی تلقی می شود که ترکهای شیعه آذربایجان اجازه تجاوز عثمانی را ندادند. هرچند ایران در جنگ چالدران شکست خورد و شهرهایی مانند تبریز برای مدتی اشغال شدند ولی عثمانیها با مردمی شیعه مواجه شدند که عثمانیها را غاصب و اشغالگر می دانستند و این ابتکار شاه اسماعیل بود که مرزی نامرئی از مذهب میان ایران و عثمانی کشید. بعدها البته خرافات تشیّع گریبان صفویه را گرفت.

مذهب تشیع شمشیری دو لبه

اگرچه مذهب تشیع برای آزادی خواهی و عدم تسلط عثمانیها بر ایران ، در کشور صفویه پایه ریزی شد ولی خرافات ذاتی این مذهب و هزاران دروغ شاخدار علمای فاضل ، آن را باعث تحمیر و افیون زدگی مردم پس از شاه اسماعیل باید دانست. همین اعتقاد به ارثی بودن امامت (خلافت الهی) خود نشان از اعتقادات پادشاه پرور و دیکتاتور دوست بودن ایرانیان است.

اصولا مردم ایران بدنبال معصوم و انسانی فرا زمینی بوده و هستند. ۱۴ معصوم من در آوردی که شامل علی بزرگترین قاتل عرب می شود به کنار! علاوه بر این ۱۴ معصوم ، مشاهده می کنیم که عده ای رضاشاه را معصوم می دانند، عده ای مصدق را ، عده ای محمد رضاشاه را و عده ای هم خمینی جنایتکار را معصوم می دانند. یعنی حاضر نیستند حتی یک اشتباه کوچک این افراد را هم بپذیرند و راه انتقاد از ایشان را با فحش و ناسزا بسته اند! اما چرا ؟ چرا ایرانیان برای خود معصوم تراشی و منجی تراشی می کنند؟

تنبلی و انتظار منجی

عدم شناخت از دموکراسی و معنی حقیقی آن باعث می شود چالش بزرگی مقابل مردم مسلمان منطقه قرار گیرد. زمانیکه مردمی مانند مردم مصر با استفاده از « دموکراسی » به پای صندوق رأی می روند و به « پایان دموکراسی » رأی می دهند تکلیف چیست؟ براستی با مردمی که با اکثریت می گویند ما دموکراسی نمی خواهیم چه می توان کرد؟ کم هم نیستند این قبیل کشورها و مصر و ایران و افغانستان نمونه های آشکار چنین اندیشه ای هستند. مردمی که از دموکراسی و صندوق رأی برای پایان دادن به آن استفاده نموده اند!

واقعیت این است که این مردم بدنبال یک میانبر و منجی هستند. حتی مردمی که در ونزوئلا هم به تکرار دوره ریاست چاوز رأی دادند نیز به شخص چاوز بعنوان یک منجی می نگریستند. مردم ایران هم هر از گاهی سراغ یکی می روند و او را منجی خود می دانند! چه مصدق و چه رضاشاه و چه خمینی و مانند آن یک وجه اشتراک دارند : مردم آنها را منجی می دانستند و گمان می کردند که کلید همه ی مشکلاتشان در دست اوست. موسویها و روحانی ها هم اگرچه عددی نیستند ولی مردم ایران ایشان را منجی خود دانستند و نه خادم خود.

imam-zaman

واقعیّت این است که این مردم بدنبال یک میانبر و منجی هستند. حتی مردمی که در ونزوئلا هم به تکرار دوره ریاست چاوز رأی دادند نیز به شخص چاوز بعنوان یک منجی می نگریستند. مردم ایران هم هر از گاهی سراغ یکی می روند و او را منجی خود می دانند! چه مصدق و چه رضاشاه و چه خمینی و مانند آن یک وجه اشتراک دارند : مردم آنها را منجی می دانستند و گمان می کردند که کلید همه ی مشکلاتشان در دست اوست. موسویها و روحانی ها هم اگرچه عددی نیستند ولی مردم ایران ایشان را منجی خود دانستند و نه خادم خود.

تفاوت منجی و خادم چیست؟

افرادی مانند علی خادم دین بوده اند. شیعیان البته این خادم دین را تا مقام خدایی بالا برده اند. این آب و تاب دادن به مقام یک عرب قاتل دیوانه زنجیری خونخوار از چیست؟ شیعیان (عمدتا ایرانی) از خلفا متنفر بودند و در برابر  ایشان بدنبال آلترناتیو می گشتند و بهترین آلترناتیو علم کردن علی جنایتکار بود.

همانند همین داستان را در برابر شاه می بینیم. شاه با آن همه خدمت که کرده بود ولی یکدنده بود و اجازه مشورت و بهبود اوضاع سیاسی را نمی داد. مردم با ایجاد شایعات و داستانهای دروغین از شاه یک هیولا ساختند و دستگاه اطلاعات ساواک او که شاید یک دهم اطلاعات رژیم اسلامی بود ، بعنوان خونخوار ترین دستگاه معرفی شد. در آن شرایط با توجه به جنگ سرد در خود کشورهای غربی هم مقداری اختناق و دستگاه اطلاعات وجود داشت. شاه هم البته از این شایعات هراسی نداشت و حتی با ساختن یک خیمه شب بازی در دادگاه بیدادگاه خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان را اعدام کرد.

golsorkhi

شاه با آن همه خدمت که کرده بود ولی یکدنده بود و اجازه مشورت و بهبود اوضاع سیاسی را نمی داد. مردم با ایجاد شایعات و داستانهای دروغین از شاه یک هیولا ساختند و دستگاه اطلاعات ساواک او که شاید  یک دهم اطلاعات رژیم اسلامی بود ، بعنوان خونخوار ترین دستگاه معرفی شد. در آن شرایط با توجه به جنگ سرد در خود کشورهای غربی هم مقداری اختناق و دستگاه اطلاعات وجود داشت. شاه هم البته از این شایعات هراسی نداشت و حتی با ساختن یک خیمه شب بازی در دادگاه ، خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان را اعدام کرد تا به غرب بگوید در حال مبارزه با کمونیسم و شوروی است….

هدف شاه این بود که وانمود نماید او در حال مبارزه با کمونیستها و شوروی است.  شاه به غرب وانمود می کرد که خطرات کمونیسم در ایران را دفع  نموده است. اما حقیقت این بود که غرب این را باور نکرد و از بیم کمونیستی شدن ایران ، آنرا به دام خمینی جنایتکار انداختند. خمینی علم شد و بعنوان منجی مردم ایران معرفی گشت.  این یک انحراف بزرگ از دموکراسی خواهی در ایران بود. اگر با روال طبیعی و بر اساس قانون مشروطه این دموکراسی خواهی پیش رفته بود می شد آینده ای روشن و پیشرفته را برای ایران انتظار داشت.

این منجی ها اگر خوب باشند حداکثر خادم هستند و اگر بد باشند خائنی بیش نبوده اند. خود شاه با خدماتش شناخته می شود و اگر کسی بخواهد منصفانه درباره پهلویها قضاوت کند قسمت بزرگی از این قضاوت درباره شان ، به خدماتشان می گذرد. پس پهلویها خادم بودند و نه منجی. در مقابل اینها خمینی را داریم که مردم او را منجی خود دانستند و خائنی بیش نیست. خائن به ایران ، به نسلها و حتی به مذهب! این آخری البته بد نبود که قدری ملت ایران را از بلای اسلام آگاه نمود!

انحراف انقلابها بزرگترین مشکل خاورمیانه

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم ، بزرگترین مشکل آزادیخواهی در خاورمیانه انحراف آن است. انحرافی که معمولا به سمت یک منجی دروغین کشیده می شود. مردم بجای آنکه به اتحاد و آبادی کشور بیاندیشند سالها و بلکه دهه ها را به « دعوای حیدری نعمتی» می گذرانند. بجای آنکه اندیشه و عمل شاه نقد شود ، شخصیت او را نقد می کنند. به ترور شخصیت و تخریب او می پردازند. بجای نقد مصدق و یا شاپور بختیار سعی در مدرک سازی برای اثبات خیانت ایشان هستند. چرا ؟ چون اینها را بعنوان بت و منجی می بینند و طرفها سعی در تخریب بت خانه دیگری دارند! چه دعوای بیهوده ای. حتی کردها هم درگیر این دعوای حیدری و نعمتی شده اند و خط تجزیه اقلیم کردستان عراق  می رود.

انحراف از دموکراسی خواهی به سوی دیکتاتوری از نا آشنایی و نا آگاهی مردم درباره شیوه و روش دموکراسی است. دموکراسی اجازه اداره کشور را در اختیار گروه مردم می گذارد و این احتیار نیاز به خرد جمعی و مدیریت تک تک اعضای جامعه بر مسئولیت خود دارد. چیزی که تا به امروز در خاور میانه یافت نشده است.

 • سعید از دیار پارس

  درود بر تو باران عزیز مقاله بسیار خوبی بود امیدواریم که یه روز به اون سطح خرد و شعور برسیم که کشورمون رو اباد و ازاد کنیم تا از حقوق برابری بر خوردا باشیم
  یه دنیا ممنونم باران جان از مقاله بسیار خوبت هر جا هستی موفق باشی

 • kharkosteh rousi abbas abdy

  یکی از کثیف ترین ملیجک ها و تروریست های امنیتی در رژیم ملا روسی این عباس خارکسته عبدی مادر جنده است
  مادر کوسته میگوید اگ به جای بازرگان یزدی بود نهضت آزادی بهتر میشد !
  خوب معلومه اما برای کی ؟
  برای یک مامور کس کش مادر جنده روس که الان رانت خواری توده ای میکند و نه نظام فقاهت روسی با او کاری دارد و نه اپوزیسیون مارکسیست روسی ، نه بختیاریست های توده ای روسی ، نه رادیو فردا ، نه صدای امریکا ، نه بی بی سی فارسی نه دوچه ولله ، نه رادیو زمانه
  برای اینکه همه اینها با همند و با روسیه ، با موسوی ، با حزب توده ، با عباس عبدی ، با خواهر مری ، با حسن چاخان ، و صد البته با خامنه ای که کشور را به روسیه در بست فروخته
  چرا اینهمه به یزدی حمله میشود ( که البته کاملا حق او است ) اما کسی به
  این عباس مادر جنده جاسوس روسیه که باید محاکمه صحرایی و به اشد مجازات برسد چیزی نمی گوید ؟ حتا سلطنت طلبان ؟
  اما حمله ها به مصدق و بنی صدر و بازرگان و فروهر ها و سنجابی و رضا پهلوی و مجاهدین خلق از حمله به خمینی و خامنه ای و علی لاریجنی و شاهرودی و رفسنجانیی و موسوی صد هزار بار بیشتر است ؟
  چرا به حزب توده و فدایی که هنوز از این رژیم دفاع میکنند کسی چیز نمی گوید ؟
  اگر یزدی جای بازرگان بود به همین دلیلی که تو مادر کسده میگویی یعنی سازشکار بودن و فرصت طلب بودن و خود فروخته بودن او
  صد البته برای شما مارکسیست های روسی و روسیه و حزب توده بهتر بود
  بله . بازرگان همان گونه که حسینیان امنیتی گفت و دیگران تاکید کردند
  چون خار در چشم و استخوان در گلوی خمینی بود
  او چون مصدق چراغ راهنما ی تاریخ است
  وجود آنها بهترین سند است که ثبت منیکند شما ها کس کش ، جاکش ، کن کش ، خایه مال و مادر قحبه روسی هستید
  مخصوصا آنها که با اشغال سفارت امریکا بعد از اغتشاشات کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و دانشگاه تهران به خمینی خدمت کردند تا از تمام حرفها و قول هایی که داده بود به آسانی به نام مبارزه با امریکا برگردد و جنایت کاری شود مسل لنین و استالین و صدام و قذافی و اسد
  شما انقلاب طبقه متوسط ایران را دزدیدید
  شما مملکت را به روسیه فروختید
  رفسنجنایی ، دانشجویان سگ زنجیری روسیه خط شیطانی روسی امام ، خوئینی ها ، نبوی ، موسوی ، محتشمی پور , پشیمان هم دست با حزب خائن توده و فدایی وهمین ملی مضحکی های مفلوک !
  همه شما ها را باید پس از محاکمه نظا می صحرایی همانگونه که سران ارتش شاه را اعدام کردید ، از درخت های خیابان پهلوی آویزان کرد و یا مثل قذافی زیر پل ها خنجر توی کونتان کرد
  تنها گروهی که این کار را میتواند با شما انجام دهد همین مجاهدین هستند
  شما ثابت کردید که جز زبان مجاهدین هیچ زبانی را نمیفهمید

  شما که دائم از زبان بازرگان به شاه میگویید
  رهبر انقلاب ۵۷ شخص اعلی حضرت بود و به شاه گفت ما آخرین نسلی هستیم که با زبان صلح با شما صحبت میکنیم و پس از ان زبان اسلحه حاکم میشود
  حالا من از زبان همان بازرگان که گفت شما اصلاح پذیر نیستید به شما میگویم
  زمان مرگ زجر اورتان نزدیک است
  چون حتا به کروبی رحم نکردید که مامور خود شما بود و اگر به ملت خیانت کرد به شما خدمت کرد . هنوز از سر او دست بر نمی دارید چون به ریشه روسی ملاها اشاره کرد و پرده از جنایات استالینیستی شما برداشت
  آخر این چه کاری است که با علیرضا رجایی کردید ؟ ما د رکسته جاسوس روس ! به جای همدردی با جسوسان روس در نهضت آزادی بگو این چه جنایتی است که خامنه ای . روحانی ، خاتمی ، موسوی ، رفسنجنایی در ان دست دارند ؟ او که نهضت آزادی بود ؟ با بازرگان هم مخالف بود و حالا حتما میفهمد که چه اشتباهی کرد دنبال مفلوکی مثل سحابی و یزدی رفت و به بازرگان پشت کرد
  بازرگان تنها مشروطه خواه واقعی در میان نهضت آزادی ها و ملی مضحکی ها بود
  این کون سرخ روسی شما را آتش میزند

 • empratoury rasanehei rousi

  ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دوشنبه به ترکیه و مصر سفر می‌کند
  https://www.radiofarda.com/a/28906397.html
  روز «خشم»: درگیری در بیت‌المقدس و کرانه باختری
  https://www.radiozamaneh.com/371232
  اولین واکنش ترامپ بعد از تصمیم او درباره اورشلیم
  http://www.dw.com/fa-ir/
  مقام‌های فلسطینی: در خشونت‌های اخیر ۴ نفر کشته و ۱۶۰ نفر زخمی شدند
  ائتلاف نامیمون قوم پرستان و ناسیونالیستها
  https://rowzane.com/content/kn/article=107852
  مسئلۀ بیت‌المقدس: حماس خواستار انتفاضۀ جدید شد؛ اعتصاب در سرزمین‌های فلسطینی
  http://fa.rfi.fr/

  ———————————————————–

  فیلم؛ امپراطوری رسانه ای رژیم در خارج از کشور
  https://www.radiofarda.com/a/28906397.html
  ——————————-
  شما هم یکی از آنها هستید
  بی بی سی فارسی ، دوچه ولله ، رادیو فردا ، صدای امریکا ، رادیو زمانه ، اخبار روز ، کیهان لندن ورادیو فرانس ، یورو نیوز ، پیک ایران ، پیک نت ، عصر نو ، زیتون ، ملی مذهبی ، مردم ریپورت ، روزنه ، نگام نیوز ، قلمرو ، اندیشه ، پارس تی وی ، پرس تی وی ، فضول محله ، ایران امروز ، ایرانشهر ، و ده ها وب سایت و روزنامه دیگر همه مثل هم صفحه چینی می شوند ، با مسائل داخلی و جهانی برخورد مشابه دارند . همه امیر انتظام ، بنی صدر و رضا پهلوی و مجاهدین خلق و فروهر ها را سانسور ، انتقاد ، و گاهی مورد حمله قرار میدهند . همه مارکسیست ها ی روسی در این رسانه ها بدون استثنا مورد تمجید قرار میگیرند ، همه این رسانه ها اخبار جهانی را دست چین و دست کاری میکنند که به موا ضع سیاسی امنیتی رژیم فقاهت روسی نزدیک باشد و یا صدمه بنیادی نزند ، همه سمپات فقاهت اسلامی , روسیه ، فلسطین ، سوریه ، کوبا ، کره شمالی ، لنین ، مصر السیسی ، اسد ، قذافی ، صدام ، یاکونویچ ، میلوشویچ و بلاروس ، ویکی لکس ، اسنودن ، کانون نویسندگان روسی در ایران ، حزب توده ، فدایی ، پژاک ، کومله ، دموکرات کردستان ، فرقه دموکرات آذربایجان ، دیکتاتورهای ساخت شوروی در آسیای مرکزی و هر نیروی ضد امریکا و ضد اسرائیل و ضد هر دولت و مقامی که روسی نباشد هستید .
  از آنطرف همه شما به امریکا و اسرائیل و ترکیه و متحدان امریکا و دخالت امریکا در عراق و افغانستان و سوریه و یمن و بحرین و لیبی و اوکراین حمله میبرید تا سیاست ها ی رژیم فقاهت روسی را که مبتنی بر سیاست های کلان روسیه در جهان و منطقه است را تبلیغ کنید
  آیا فقاهت اسلامی این همه امکانات دارد و جاسوس که در همه رسانه های فارسی زبان بگذارد ؟
  ادعای خنده داری است
  از رژیمی که حتا نزدیکان و رهبران خودش را نمی تواند کنترل و هماهنگ کند تا ابرو ریزی نکنند و علیه نظام مقدس بعثی روسی شان با استراتژی و تاکتیک مناسب برخورد کنند ، رژیمی که فاقد هر نوع استراتژی و تاکتیک و برنامه ریزی است و فقط دستورات دیکته شده توسط روسیه و نظرات مارکسیست های روسی را جانشین سیاست خارجی کرده و جز امریکا ستیزی و حمله به اسرائیل و دوستی با اعراب روسی هیچ خط مشی سیاسی درستی ندارد چه گونه میتواند همه این رسانه ها و اپوزیسیون دست ساز را کنترل کند ؟
  بله امپراتوری رسانه ای رژیم حقیقت دارد اما مال رژیم نیست مثل این تلویزیون ا ندیشه که باید سلطنت طلب باشد اما مارکسیستی روسی است . یک ثروتمندی تصمیم میگیرد ادامه دهد یا ندهد . اگر دنبال او بروید میبینید که دمش به امپراتوری فراماسونری مارکسیست های روسی وصل است
  چون اخبارش تنها چیزی که نیست سلطنتی است و هوادار امریکا و دموکراسی نو لیبرال ، همان تیترها و جهت گیری های مثل بقیه .
  هیچ کدام از این رسانه ها به نقش مخرب حزب توده در عصر مصدق و دوران شاه و نفوذی های تواب ان در رژیم شاه و رستاخیز و نقش مخرب روسیه در گروگان گیری مردم و کشور ایران و بازی با کارت آنها برای ارتقای نفوذ خودش هیچ تحلیلی نمیدهند . تو گویی اصلا روسیه وجود خارجی ندارد . با رژیم همدست نیست . پوتین از احمدی نژاد استقبال نکرد ؟ نگفت در چهره خامنه ای مسیح میبیند ؟
  پوتین ناجی و پشتیبان این رژیم در سازمان ملل نیست ؟ آنوقت همه اینها هزاران دروغ خنده دار سر هم میکنند که این رژیم آمریکایی و ساخت امریکا است ! نقش فدایی ها و توده ایها و پیکار و احزاب روسی کردی در اغتشاش های اولین روز های ابقلاب علیه ارتش و لیبرال های مذهبی و هواداری آنها از عناصر رادیکال چپ مذهبی همسو با شوروی ، عناصر جنایت کار مثل خلخالی ، توطیه گران روسی مثل خوئینی ها ، محتشمی پور ، نبوی ، موسوی ،توطیه اشغال سفارت امریکا ، تروریست سازی در لبنان و … دفاع از مسلح شدن سپاه به سلاح سنگین ، مجلس خبرگان ، جلال الدین افغانی ، دفاع از سرکوب مجاهدین و دیگر معاندین نظام هیچ تحلیلی نمی دهند . بازیهای بد و بدتر رژیم را پوشش میدهند . نقش چاوز و مادرو و کاسترو و دانیل اورتگا ، دوستان رژیم را پوشش نمی دهند . فساد برزیل و آرژانتین و شیلی و ونزولا را پنهان ولی همه روزه به کره جنوبی و اوکراین و دیگر کشورهای متحد غرب حمله میبرند . ترکیه محور اصلی حمله آنها ست البته تا روزی که او مثل السیسی و اسد آلت دست پوتین شود .
  همه مطالب این رسانه ها با هم هماهنگ است و همسو با مانیفست فراماسونری مارکسیست های روسی در ایران
  اگر گاهی به ندرت یکی از آنها یک خبر بنویسد که علیه منافع روسیه باشد دیگران بر خلاف عرف معمول آنرا پوشش نمی دهند

  “چون میدانند که ان خبر برای رد گم کردن آمده “.
  – همه رسانه های فوق در مورد بختیار اتفاق نظر مثبت دارند ،

  – در مورد مصدق اتفاق نظر منفی انتقادی دارند ،

  – در مورد بازرگان و بنی صدر و رضا پهلوی و مجاهدین خلق و امریکا و اسرائیل و ترکیه و اوکراین وخانم انگ سانگ سوکی منفی انتقادی

  – در مورد ونزوئلا و اسد و قذافی و … اتفاق نظر مثبت دارند .
  اما در داخل رژیم همه رسانه ها با هم متفاوت برخورد میکنند . چون رژیم دیکتاتوری نمی تواند حتا دوستان خودش را متحد نگه دارد . تنها چیزی در داخل که همه توافق دارند ضدیت با امریکا و اسرائیل و دوستی با روسیه است

  خلاصه اینها بختیار را سنگر کرده اند که بنی صدر و بازرگان و امیر انتظام و جبهه ملی و فروهر ها را بکوبند بدون اینکه مجبور باشند به ژاندارم کشی فدایی و خیانت های حزب توده و مشارکت مارکسیست ها در سقوط شاه و رادیکال کردن فضای کشور علیه امریکا و اسرائیل و به سود شوروی ( روسیه ) و تبدیل انقلاب طبقه متوسط ایران برای استقلال و آزادی به نظامی شبه بعثی دیکتاتور و وابسته به روسیه و اقمار ان با همان رویکرد اتمی ، شیمیایی ، موشکی ، ماجراجویانه دخالت گر و تروریستی که همه نظام های ساخت شوروی دارند . سخنی بگویند .
  میخواهند بین هواداران سلطنت و ملی گراها و لیبرال ها دشمنی و کینه ایجاد کنند و سلطنت طلبان را بفریبند که امریکا انقلاب کرد و ولایت فقهی ساخت نه روسیه و مارکسیست های روسی . خنده دار نیست ؟
  برخورد خنده دار دیگر اینها کودتای مصدق علیه خودش ! هست

  دست کاری تاریخ معاصر برای پاک کردن رد پای شوروی در کودتا علیه مصدق و شوخی کمونیست کشی شاه !!! در حالیکه همه رهبران احزاب کمونیست زنده و در کشورهای غربی هستند . شاه سیاست پنجاه ، پنجاه ( روسیه و امریکا – مذهبی ها و مارکسیست ها ) را که مصدق زیر بار ان نرفت پذیرفت تا آخرین سالهای سلطنت که مثل پدر تصمیم گرفت علیه آنهایی که در به قدرت رسیدن او کمک کردند را کنار بزند با ملی ها بسازد . بدیهی بود که به سرنوشت پدر دچار شد چون دو فراماسونری قدرتمند روس و انگلیس او را به زانو در آوردند. ( مذهبی های انگلیسی و مارکسیست های روسی متحد شدن علیه او) . اینبار با این تفاوت که مذهبی های مارکسیست روسی کفه ترازو را به نفع شوروی پایی کشیدند و فراماسونری انگلیس هم باخت .

  خلاصه کلام
  ایران تنها کشوری است در جهان که اپوزیسیون رژیم دقیقا سیاست های خارجی خود رژیم را دارد
  علایق سیاسی آیدیولژیک مشابه دارد
  با رژیم همدرد است
  ادعاهای مشابه با رژیم دارد در سرنوشت و تاریخ قدرتمندان و سیاستمداران و سرنوشت سازان جهان
  مثل رژیم ضد زن ، ضد دمکراسی غربی ، ضد آزادیهای اجتماعی سیاسی . فرهنگی ، هوادار روسیه ، ونزوئلا ، کوبا ، کره شمالی ، سوریه ، ….
  است

 • pak nakon

  به جای این اخبار تایید نشده که معلوم نیست هدف شما ها از پخش آنها چیست چرا خبر اصلی زیر را منتشر نمی کنید
  «شناسایی» ژنرال روس عامل اصلی سرنگونی هواپیمای مالزی
  https://www.radiofarda.com/a/allegations-senior-russian-general-mh17-downing/28905736.هتمل
  یا خبر بازداشت رییس جمهور سابق آرژانتین ! برای انفجار امیا و دوستی با ملاها