درود به شیرزنان افغانستان و مرگ بر سنگسار ! ۱۶

وضعیت نا بسامان زن در افغانستان-سنگسار رخشانه

افغانستان بدلیل قدرت داشتن نیروهای مذهبی متعصب ، همواره درباره جایگاه زنان دچار چالش بوده است. زنان افغانستان در قبایل کمترین حقوق انسانی ندارند و جانشان به مویی بسته است. شاید روزی در افغانستان نباشد که زنی بی دفاع بدست مردان متعصب و زن ستیز به قتل نرسد. تنها برخی از این کشتارها و ستمها که به زنان افغان می شود گهگاه بدلیل فیلمبرداری رسانه ای می شود.

همانند سنگسار دختر ۱۹ ساله ای بنام رخشانه  که جرمش عاشق شدن بوده است.  او و نامزد ۲۳ ساله  اش بدلیل مخالفت خانواده دختر قصد فرار داشته اند ولی خانواده دختر ترتیب ازدواج اجباری رخشانه را با کس دیگر داده بودند و همین باعث خشم ایشان شد و افراد محلی با حمایت طالبان براحتی این دختر جوان و بی گناه را با پرتاب سنگ به قتل رساندند. این در حالیست که نامزد او تنها شلاق خورده است و هر دو هم مجرد بوده اند. اینکه چگونه همسایگان و نزدیکان او راضی شده اند که با خویی شیطانی دست به شکنجه و قتل زجر آور رخشانه بزنند را باید در عقده ها و کمبودهای روانی مسلمانان جستجو نمود.

afghan-stonned

روزی عمر بن خطاب بر روی منبر اعلام کرد: خداوند رسول خدا را به حق فرستاد و بر او کتاب را نازل کرد. پس در بین آنچه بر وی نازل شده بود آیه سنگسار بود. پس ما آن را خواندیم فهمیدم و با تمام وجود درک کردیم. رسول خدا سنگسار کرد و ما هم سنگسار نمودیم. پس ترسیدم که اگر مدتی بر مردم بگذرد کسی بگوید که قسم به خدا ما این آیه را در کتاب خدا نمی‌بینیم. پس به سبب ترک یکی از واجبات الهی به گمراهی بیفتند. (صحیح بخاری :۰۰۸٫۰۸۲٫۸۱۶) جابر بن عبدالله نقل کرده است: پیامبر خدا فردی از بنو اسلم و یهودی را با زنش سنگسار کرد. (صحیح مسلم، بخش ۶، کتاب ۱۷، شماره ۴۲۱۶)

اسلام دین سنگسار

همانطور که بارها و باها تاکید کردیم تسلیم و تحقیر انسانها در اسلام و توهم اینکه “خدا با ماست ” باعث می شود گروهی از مسلمانان دچار جنون منطقی شوند. جنونی که آنی نیست بلکه دارای یک نوع منطق هم هست و شخص بر اساس ” خدا با ماست ” ممکن است سالها دست به جنایت بزند بی آنکه عذاب وجدان بگیرد و این خطر اسلام است. اسلام می تواند انسانهایی بار بیاورد که مسخ شده و کاملا بیخود از وجدان درونی دست به هر جنایتی بزنند با این توجیه که برای رضای خدا و قرب الهی این جنایات را مرتکب شده اند.

همانطور که بارها و باها تاکید کردیم تسلیم و تحقیر انسانها در اسلام و توهم اینکه "خدا با ماست " باعث می شود گروهی از مسلمانان دچار جنون منطقی شوند. جنونی که آنی نیست بلکه دارای یک نوع منطق هم هست و شخص بر اساس " خدا با ماست " ممکن است سالها دست به جنایت بزند بی آنکه عذاب وجدان بگیرد و این خطر اسلام است. اسلام می تواند انسانهایی بار بیاورد که مسخ شده و کاملا بیخود از وجدان درونی دست به هر جنایتی بزنند با این توجیه که برای رضای خدا و قرب الهی این جنایات را مرتکب شده اند.

همانطور که بارها و باها تاکید کردیم تسلیم و تحقیر انسانها در اسلام و توهم اینکه “خدا با ماست ” باعث می شود گروهی از مسلمانان دچار جنون منطقی شوند. جنونی که آنی نیست بلکه دارای یک نوع منطق هم هست و شخص بر اساس ” خدا با ماست ” ممکن است سالها دست به جنایت بزند بی آنکه عذاب وجدان بگیرد و این خطر اسلام است. اسلام می تواند انسانهایی بار بیاورد که مسخ شده و کاملا بیخود از وجدان درونی دست به هر جنایتی بزنند با این توجیه که برای رضای خدا و قرب الهی این جنایات را مرتکب شده اند.

آیات مکرر قرآن به مومنین امر می کند که برای رفع فتنه و حذف کسانی که  خداوند را ناراحت نموده اند دست به کشتار و خشونت بزنند. هرچند به گفته عمر خلیفه دوم ، آیه سنگسار را پس از پیامبر از قرآن حذف کردند ولی علاوه بر سنگسار انواع کارهای غیر انسانی دیگر هم در اسلام وجود دارد که زدن ۱۰۰ تازیانه کمترین آن است. روایات و احادیث مختلف نشان می دهد که محمد شخصا هم سنگسار را اجرا نموده است :

روزی عمر بن خطاب بر روی منبر اعلام کرد:

خداوند رسول خدا را به حق فرستاد و بر او کتاب را نازل کرد. پس در بین آنچه بر وی نازل شده بود آیه سنگسار بود. پس ما آن را خواندیم فهمیدم و با تمام وجود درک کردیم. رسول خدا سنگسار کرد و ما هم سنگسار نمودیم. پس ترسیدم که اگر مدتی بر مردم بگذرد کسی بگوید که قسم به خدا ما این آیه را در کتاب خدا نمی‌بینیم. پس به سبب ترک یکی از واجبات الهی به گمراهی بیفتند. (صحیح بخاری :۰۰۸٫۰۸۲٫۸۱۶)

جابر بن عبدالله نقل کرده است: پیامبر خدا فردی از بنو اسلم و یهودی را با زنش سنگسار کرد. (صحیح مسلم، بخش ۶، کتاب ۱۷، شماره ۴۲۱۶)

و متعدد احادیث دیگر چه از منابع شیعه و چه منابع سنی  نشان می دهد که محمد شخصا سنگسار می کرده است. عمر حتی با گلایه می گوید که آیه “رجم” که مربوط به سنگسار بوده را از قرآن حذف کرده اند!

زنان افغانستان مبارزین گمنام

سالهاست که زنان افغانستان در حال مبارزه با خرافات و احکام ضد بشری افغانستان هستند. تلاش زنان در افغانستان بسیار ستودنی است و بر خلاف ایران که  زنان نمایندگان  اصطبل بهارستان مجسمه ای بیش نیستند ، نمایندگان زن افغانستان بسیار فعالند و حتی دو استاندار ( والی ) در افغانستان از بانوان هستند که جای بسی افتخار است.

najiba_ayoubi

سرکار نجیبه ایوبی بانوی خبرنگار شجاع افغان که در سال ۹۲ جایزه ویژه خبزنگار زن را بخاطر حضور در مناطق خطرناک جنگی گرفت.

همچنین بسیار زنانی هستند که در جایجای افغانستان در حال مبارزه برای ایجاد امکان تحصیلات و  آموزش هستند. افغانستان امروز دچار مشکلات فراوانی است. شهرها با موج بیکاران مواجه هستند و کسب و تولیدی ندارند و روستاها نا امن و پر خطرند. کاهش سرمایه گذاری در افغانستان نشان می دهد که نیاز به اصلاح کشاورزی و صنعت در این کشور از نان شب واجب تر است.

اما با تمام مشکلات اجتماعی و سیاسی ، زنان افغانستان بار مشکل دیگری هم بر دوش می کشند که ناشی از خرافات و ضعف آموزش و سواد است. این مشکل همان زن ستیزی و باور به کالا بودن دختران است. علاوه بر تعلیمات عقب مانده اسلام بسیار فشار و خرافات دیگر هم در فرهنگ افغانستان وارد شده است. بطوریکه زنان فعال و مبارز امنیت ندارند و یک معلم زن ساده ممکن است توسط طالبان ترور شود و حتی  شاگردان دختر را مسوم کنند و مدرسه دخترانه را آتش بزنند.

روزگاری ایران خودمان هم چنین مشکلاتی داشت و حتی در دوران رضاشاه اجرای کنسرت بانو قمرالملوک وزیری با تهدید و توهین ملایان همراه بوده است. همان ملایانی که با سنگدلی کسروی را تکه تکه کردند می توانستند قمر موسیقی ایران را هم ترور نمایندکه خوشبختانه به قمر حمله آنچنانی نشد. زنان از دوره قاجار تا به امروز در حال مبارزه برای یافتن حقوق برابر با مردان هستند. چیزی که بخاطر حضور حکومت جمهوری اسلامی ممکن نیست.

زنان مبارز در افغانستان پر شمارند

پرشمارند زنانی که در افغانستان باید به آنها مدال داد بخاطر تلاش و مبارزه شان در راه آگاهی و سواد و پیشرفت افغانستان.  حتی یک دختر گمنام مانند فرخنده ملک زاده بخاطر اعتراض به  خرافات دعانویسان و کسب و کار مکارانه ایشان توسط خشم مردان کابل کشته شد. پس می توان مخالفت مردان افغانستان را با آگاهی و مبارزه زنان را به چشم دید.

در سال ۹۲ بانوی  شجاع  نجیبه ایوبی بخاطر خبرنگاری در مناطق پر خطر جایزه بنیاد روزنامه نگاران زن را دریافت کرد. همچنین بانو سکینه یعقوبی بخاطر سالها تلاش درباره دانش و آموزش در افغانستان جایزه اوپس را بدست آورد.

بانوی فداکار افغان سکینه یعقوبی ، سالهای سال با هزینه شخصی در پاکستان و افغانستان مدرسه ساخت و تلاش کرد که بیسوادی افغانها را ریشه کن کند. حتی در آوارگی هم به افغانها امکان تحصیل داد. درود بر او که در چند سال گذشته جوایز چشمگیزی را هم بدست آورده است. فرتور : میشل اوباما و ملکه قطر ، جایزه بانو یعقوبی را به او دادند.

بانوی فداکار افغان سکینه یعقوبی ، سالهای سال با هزینه شخصی در پاکستان و افغانستان مدرسه ساخت و تلاش کرد که بیسوادی افغانها را ریشه کن کند. حتی در آوارگی هم به افغانها امکان تحصیل داد. درود بر او که در چند سال گذشته جوایز چشمگیزی را هم بدست آورده است.
فرتور : میشل اوباما و ملکه قطر ، جایزه بانو یعقوبی را به او دادند.

بانو یعقوبی امسال نیز با حضور میشل اوباما جایزه نیم میلیون دلاری را بدست آورد.چکیده خدمات بینظیر سرکار یعقوبی :

” سرکار یعقوبی برای یک سال در دانشگاه دیترویت کار کرده و بعدا از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ استخدام شده است.

آغاز فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه او از همین جا شروع می‌شود، زمانی که او به اردوگاه های مهاجرین افغان در پاکستان می‌رود.

او با درک اهمیت آموزش و پرورش، به همکاری عالمان دین، کلاس‌های درسی را راه اندازی کرد که به زودی در آن بیش از ۳۰۰ دانش آموز ثبت نام کردند.

در سال بعد سکینه ۱۵ مدرسه برای ۲۷ هزار دانش آموز با حمایت مالی کمیته بین المللی مهاجرین ایجاد کرد. او تمام مدارس را نظارت می کرد، معلمان را آموزش می داد و مسایل بهداشتی و صلح را در مضامین درسی آنان گنجانده بود.

وقتی کمیته بین المللی مهاجرین در سال ۱۹۹۵ با کمبود بودجه مواجه شد، مدارس بسته شد و خانم یعقوبی، انستیتوی آموزش افغان را با ۲۰ هزار دلار شخصی خودش تاسیس کرد.

فعالیت های خانم یعقوبی، گسترش یافت و اکنون او با جواز رسمی از وزارت‌های صحت/بهداشت، معارف/آموزش و پرورش، امور زنان و کار و امور اجتماعی افغانستان در ولایات کابل و هرات فعالیت می‌کند.

انستیتوی آموزشی افغان اکنون ۵۲ مرکز آموزش ابتدایی، عالی، فرهنگ و هنر و فعالیت های در زمینه تامین معیشت دارد.

دولت افغانستان به این نهادها هیج گونه کمک مالی نمی‌کند و تمام خدمات این مراکز رایگان است. “ ( خبر بی بی سی)

از آنچه گذشت

سنگسار یک دختر بیگناه و جوان ، چیز تازه ای نیست. امیدواریم با آگاهی مردم افغانستان این اعمال بربری به پایان برسند. بیکاری ، فقر و فساد اداری امروز افغانستان حاصل نا آگاهی و ضعف آموزش است. در سایه آگاهی و تلاش زنان و مردان در کنار هم امید می رود که آینده ای روشن را پیش روی نسلهای آینده در افغانستان ببینیم. مشارکت دادن بانوان در امور اداره مملکت و  بالا بردن سطح سواد می تواند به کاهش خشونت و درگیریهای افغانستان کمک کند. آنچه در سایه فقر و بیسوادی افغانستان رشد کرده است جنگ داخلی بیهوده است.

امیدواریم سواد و آگاهی زنان و مردان آینده افغانستان ، این کشور را به فرهنگ و پیشرفتی که در خور تاریخ ۳۰۰۰ ساله مشترکش با ایران است برساند. افغانستانی که روزگاری نه چندان دور مهد دانش شرق و  ادب و هنر زبان پارسی بود .

 

 • ای کیر بر کس و کون مادر شما از دین گسیختگان مادر قحبه زاده جنده زاده کس کش پدر:
  “شما دیوسین و کس کشین رو باید اعدام کرد از عقب
  سنگسار کمه برای شماها” سرباز عاشورا

  • یک ایرانی

   ای کیر تو کوس و کون ننه جندت کسکش کونی مادرجنده زنازاده چوسلمون لاشی . شاشیدم تو دین عسلام و پیروانش که تو کسکش باشی که ایرانم مثل افغانستان تو و امثال تو به گه کشیدن . شاشیدم تو اون دهنت مرتیکه آشغال کثافت کونی . مادر هر چی آخونده گاییدم . کثافتای آشغال گه . تو و امثال تو و رژیم چاقال قلابی جمهوری اسهالیتو باید از کون گایید . شما کسکشارو باید با زبون خودتون باهاتون حرف زد

   • آرین

    من تعجب میکنم بعد از هزار و چهارصد سال از ظهور محمد این بیمار جنسی و دین کثیفش که خلاصه میشه تو پایین تنه چرا باز خیلی ها فکر میکنند محمد مقدس بوده محمد حتی به علی پسر عموی خودش هم رابطه جنسی داشته بعد هم محمد بیماری سرع داشته کلا جانور کثیفی بوده در حد سوسک های چاه فاضل آب و قرآن هم ترواشات ذهن کثیف این بیمار روانی و جسی بوده .لعنت بر اسلام و تمام اعتقاداتش ..

    • فرزاد جلیلیان

     سلام بر هم وطنان عزیز و مودب. من فرزاد، دانشجوی دکترای حقوق در تاجیکستان هستم. بیشتر این مطالبی که در بالا نوشته شده دور از ادب است و لایق ایران و ایرانی نیست. اگر انتقادی هست باید با مودبانه ترین شکل بیان گردد تا اندیشمندان و متفکران بخوانند و از طرفی نشانگر فرهنگ و تمدن بالای ما ایرانیان باشد. فهش به مادر و خواهر و …. در کدام مکتب تربیتی ایرانی است؟ یا که شما ایرانی نیستید!
     در ضمن اگر از اسلام و دین و غیره نقدی دارید بطور مستند آثار علمی خود را ذکر کنید تا ما هم از مکتب متعالی شما استفاده کنیم. چرا فهش؟
     بعضی دوستان تاریخ مبارزات زنان در ایران را نمی دانند و با نادانی به زنان فعال ایرانی توهین می کنند. به بهارستان اصطبل می گویند.
     ای برادران به کجا چنین شتابان؟

     • حمید

      فرزاد جان واقعاً که چه زیبا و متین نوشته اید. ببین فرزاد جان اینها ایرانیهای تربیت شدۀ اپوزیسیون های ایرانی پنتاگونی هستند که فکر می کنند…یعنی فقط فکر می کنند که مخالف جمهوری اسلامی و بعضاً اسلام هستند ولی متأسفانه عمیقاً بی آن که بدانند مسلمانند، یعنی این که از عرضه کردن نقد واقعی و سازنده عاجز هستند. سازمان سیا برای نوع کارها بودجه صرف نمی کند. نتیجه همین می شود : توده ای بی معنی از مخالفان بی سواد که فقط ناسزا و توهین نثار مقدسات می کنندف در صورتی که ما به شناخت مقدسات نیازمندیم.

  • abdi

   man shashidam to koseh nannat va abjit mogheh kardaneshon vaghteyh ham ke abam khast biyad meyrizam to on dahaneh kirit jakesh

  • داریوش و میترا

   چرا لات و لوط‌ها همه مسلمان هستند؟

   • حمید

    علت این است که ادیان بطور کلی با شناخت و خرد ورزی عینی نه این که فقط بیگانه باشند بلکه دشمنی آشتی ناپذیر دارند. به سخن دیگر والایش یا والاگرائی خصوصاً در دین اسلام جائی ندارد، فردیت یا فاعل شناسنده جائی ندارد، بر عکس شهید همه چیز است. برای شهید شدن نیز شما مجبور نیستید دربارۀ فرافکنی منویات روانی در اساطیر یا ادیان تز دکتری بنویسید. یکی از دلایل عقب ماندگی تاریخی ما نیز همین است، برای کار فرهنگی و علکی ارزش قائل نیستیم، سانسور می کنیم، فیلتر می کنیمف شلاق می زنیم…ولی از آمریکا جمبوجت می خریم که برویم به حج عمره، همین لاو لوط ها سوارش می شوند و می روند به حج عمره … ولی نانی که در سفرۀ همین لات و لوطها هست ( نوش جان) با داس دهقانی ایرانی درو شده… حج با جمبوجت ولی نان با داس که اختراعش به دوران کشف آهن باز می گردد

  • آریابد

   میگم سرباز عاشورا،با تمام احترامی که برات دارم،ولی بنظرم کامنتی که گذاشتی برازنده خودت وخانوادته،حالا چه خود کون پاره ات باشی و چه مامان و بابای کمی تا قسمتی محترمت،برو حالشو ببر.

  • آرین

   ای سرباز عاشورا احتمالا اجداد تو توسط امت مسلمان محمد گاییده شده بودند و تو تخم عرب را پس انداختن .افتخار شما این هست که سید باشید یعنی زنانتان توسط اعراب سوسمار خور گاییده بشن

   • kada

    احتمالا…..؟

  • zartoshte kabir

   Az tamam hamvatanan ke azar az in islam didean tamnna daram dar goftar khod raayat adab ra benamayand, aya ma bayad mesle in janevare badbakht(sarbaze ashora) bashishim?

  • حمید

   دین اسلام هم اتفاقاً با همین روشی که نوشته اید در ایران گسترش پیدا کرد. یک رقمش فاجعۀ استخر بود که ابتدا سر ۴۰۰۰۰ از نیاکان ایرانی ما را بریدند و بعد به همین شکلی که توضیح دادید به زنان و مادران ایرانی تجاوز کردند…بازماندگان همه به اسارات و بردگی محکوم شدند. آقای سرباز عاشورا اینهائی که رخشانه را به سنگهای مبارکشان محکوم کردند، اگر خود شما را روی مرز ایران پیدا کنند، همین چیزهائی را که نوشته اید دربارۀ خودتان اجرا می کنند. سالی ۳ تا ۴ هزار سرباز ایرانی در مرز افغانستان و پاکستان به دست همین ها کشته می شوند. من کاری به این به اصطلاح سکولارهای دموکراتیک ندارم، از سازمان سیا پول می گیرند. اتفاقاً جمهوری اسلامی هم در خیلی جاها با همینها معامله می کند. شما خبر نداری. دلالان واقعی محبت آخوندها هستند. ولی من از سنگسار دفاع نمی کنم. مسائل انسانی با سنگسار و حذف فیزیکی حذف نمی شود. به عنوان مثال برای پاکسازی ایران از دین اسلام و بر چیدن بساط تاسوعا عاشورا با سنگسار و تیرباران و حکم زندان و شلاق ممکن نیست. بلکه ما نیازمند هستیم که افرادی مثل شما به کلاهبرداری و پوشالی بودن و مضر بودن این دین پی ببرند. بطور خلاصه ما همگی به شناخت و آگاهی نیازمند هستیم. اعتقادات کور خیلی خطرناکند. آن عکسی هم که برای خودتان انتخاب کرده اید با کاگول و مسلسل ام پی ۵ خیلی قدیمی شده، الان دوران تفنگهای رایانه ای و رباتیک است. علاوه بر این ام پی ۵ از جلیغۀ ضد گلوله عبور نمی کند، به همین علت تحول پیدا کرده. می توانید بگوئید برای کشتن شماها همین هم زیادیه… البته کاملاً درست است. برای ما آره ولی برای آمریکائی ها و طالبانی ها و جهاد طلبانی که تشنۀ خون شما شیعه ها هستند کافی نیست.

 • Zartshte bozrg

  Va in farhange mosalmanan ast, in din nist ke be ensan shakhsiat midahad,ensan ast ke be din khod farhang midahad.Nabod bad amsale in marde past.

 • به دنبال حقیقت

  اگر هم از چیزی ناراحت هستید خواهشمندم انصاف را رعایت کنید، سنگسار در فرهنگ های گذشته وجود داشته و به طرز خیلی فجیع تر در ادیان دیگر از جمله یهودیت و مسیحیت و زرتشتیت وجود داشته و اسلام تا حدودی اجرای آن را تعدیل کرده و خواسته که جلوی اجرای آن را بگیرد، فق کافی است بروید و در ادیان دیگر تحقیق کنید، خواهشا انصاف داشته باشید در دوران حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) فقط دو یا سه تا از اجرای این حکم خبر داده اند و در بیشتر موارد البته همین دو یا سه تا مورد خود شخص خدمت پیامبر میرسیدند و میگفتند که یا رسول الله مرا تطهیر کن و در بیشتر موارد پیامبر و امام علی با آوردن بهانه هایی میخواستند جلوی اجرای این حکم را بگیرند، خواهشمندم اول اینکه کار افراد را به پای دینشان نگذارید و دوم اینکه انصاف داشته باشید و سوم اینکه در اینجور موضوعات ذهن آدمی حساس میشود ولی نمیدانم که چرا این همه کشتاری که مثلا در یمن الآن دارد صورت میگیرد و بچه های کوچک و زن ها در بمب باران سعودی ها زیر باران سنگها و بتن ها کشته میشوند، شاخک های احساس ما تیز نمیشود و آنچنان که برای آن مجرم دل میسوزانیم برای این همه انسانهای بیگناه که دارند زیر سنگ ها و آهن ها و آتش ها قربانی میشوند دل نمیسوزانیم، میدانید چرا این یکی از کارکرد های تبلیغات و رسانه و خبر است که ذهن ها را تخدیر میکند و از تفکر و انصاف باز میدارد. به امید روزی که اگر هم در موضوعی دچار دوگانگی شدیم لااقل انصاف را رعایت کنیم تا خداوند درهای هدایت و معرفتش را به روی ما باز کند. به قول امام حسین (ع): اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

  • ا

   درود بر شما،
   من زرتشتی هستم اما چنین چیزی تا به امروز در دینم ندیدم و جایی هم نشنیده ام! در دین زرتشتی دختران هم میتوانند خود همسر برگزینند و چنین پیزی رخ نمیدهد.