با وجود حملات روسیه، داعش همچنان به جنایات خود ادامه می دهد ۳

پیش گفتار:

در مدت ۴ سال گذشته جنایات کاران داعش که از سرتاسر جهان به ویژه آمریکا، استرالیا، کانادا و کشورهای اروپایی به سوریه و عراق سرازیر شده اند همچنان به جنایت های خود ادامه می دهد. اقدامات آمریکا و اروپا و به تازگی روسیه علیه این جنایت کاران بی شمار، بسیار دیر و با کمیت و کیفیتی کم آغاز شد و میزان آن  در برابر توان نظامی و نیروی انسانی بسیار ناچیز بود. به طوری که می توان گفت آتشی که از جنایات این گروه زیاد انجام شده و می شود بسی گسترده و عالمگیر است که آتش نشانان غرب و روسیه شاید هرگز قدرت جلوگیری و دفع آن را نخواهند داشت. ما در مقالات گذشته خود به شماری از آنان اشاره کردیم.

یکی از دهها نمونه آدم کشی داعش که تا کنون دیده شده.

یکی از دهها نمونه آدم کشی داعش که تا کنون دیده شده.

روسیه یکه تاز مبارزه با داعش

هم اکنون هواپیماهای بمب افکن روسیه شب و روز در آسمان سوریه در حال پرواز بوده و نقاط اشغالی داعش را بمباران می کند. بنا به گزارش دیلی اکسپرس Daily Express، ، هواپیماهای روسیه در مدت ۲۴ ساعت با ۵۲ بمباران به ۷۲ موضع داعش در سوریه را نابود کردند. همچنین بالگردهای روسیه که در ارتفاع کمی پرواز می کنند و می توانند هنگام شب و یا ابر و تاریکی روز به آسانی مواضع دشمن را شناسایی کرده ، و بمباران کنند.

روسیه ناگهان پس از ۴ سال آدم کشی های داعش تصمیم به حمله به مواضع آنان در سوریه می گیرد. آیا این اقدام شدید نظامی پس از این مدت دراز برای همکاری با بشار اسد و بمباران مواضع دشمنان او و در راستای هدفهای رژیم اسلامی در حمایت و بر سر قدرت نگاه داشتن بشار اسد نیست؟؟!!.

روسیه ناگهان پس از ۴ سال آدم کشی های داعش تصمیم به حمله به مواضع آنان در سوریه می گیرد. آیا این اقدام شدید نظامی پس از این مدت دراز برای همکاری با بشار اسد و بمباران مواضع دشمنان او و در راستای هدفهای رژیم اسلامی در حمایت و بر سر قدرت نگاه داشتن بشار اسد نیست؟؟!!.

دولت آمریکا روسیه را متهم می کند که روسیه مناطقی را که مخالفین بشار اسد در آنند بمباران می کند تا موقعیت بشار اسد مستحکم تر شود. ولیکن روسیه ادعای آمریکا را رد کرد و گفت تا کنون بر اثر بمباران آنان مراکز نظامی و انبارهای اسلحه و مهمات و همچنین صدها تن از گروه داعش نیست و نابود شدند و از پای در آمدند.

ویدیویی که بمباران های پی در پی روسیه بر روی مواضع داعش را نشان می دهد

نمونه جدید جنایت داعش

گروه داعش تا کنون روش های گوناگونی را در جنایات خود و کشتار بیگناهان به کار برده اند. آخرین نمونه جنایات این آدم کشان پس از ظاهراً محکوم کردن بیگناهی او را از زیر تانک و اتومبیل می گذرانند و متلاشی می کنند.

از آنچه گفته شد:

در مدت ۴ سال گذشته آدمکشان داعش از سراسر جهان به ویژه اروپا، استرالیا و کانادا رهسپار سوریه و عراق شدند و جنایات زیادی در آن دو کشور به روش های گوناگون انجام دادند. آخرین متد و روش آدم کشی  آنان، از زیر تانگ و اتومبیل گزراندن متهمی است که به به اعتقاد آنان در دادگاه اسلامی محکوم به نیست و نابودی است.

اسلام را بهتر بشناسید-  تولیدات و فرآورده های اسلام راستین که تا کنون در خاورمیانه و به ویژه کشورما ایران به حد فراوان دیده می شود.

اسلام را بهتر بشناسید-  تولیدات و فرآورده های اسلام راستین که تا کنون در خاورمیانه و به ویژه کشورما ایران به حد فراوان دیده می شود.

این ویدیو آخرین روش جنایت و آدم کشی آدم خواران داعش را نشان می دهد. و آن این که متهمی که به روش اسلامی داعش محکوم به مرگ شده را در زیر تانک له و لورد و نابود می کنند. جنایتی که تا کنون در تاریخ بشر کمتر مانند آن دیده شده است.

نکته پایانی:

گرچه در گذشته دولت آمریکا تا اندازه ای به بمباران کردن مناطق تحت اشغال داعش پرداخت، ولیکن شمار و کیفیت آن ناچیزو اندک بود. آنچنان که آدم کشان داعش به سرعت در سرتاسر سوریه و عراق پر و بال گرفتند و آنچنان این دو کشور را با همه مهمات و تجهیزات نظامی اش به تصرف و در زیر قدرت خود در آوردند که می توان گفت دولت های غربی هرگز نخواهند توانست ریشه داعش را از جای بکنند و بخشکانند. به تازگی هواپیماهای روسیه با بمباران مناطق داعش گویا توانسته مواضع تجمع نظامی و تجهیزات نظامی آنان را نیست و نابود کند.

جنایت و آدم کشی با لبخند و شادی، پدیده نوینی است که بیانگر اسلام راستین  و یادآوری جنایت های بیشمار مسلمانان در زمان پیامبر مبتکر و ابداء کننده این دین جهنمی است.

جنایت و آدم کشی با لبخند و شادی، پدیده نوینی است که بیانگر اسلام راستین  و یادآوری جنایت های بیشمار مسلمانان در زمان پیامبر مبتکر و ابداء کننده این دین جهنمی است.

 • یک ایرانی

  جناب سپاه عسلام سرباز عاشورا ریییییییییییییییییییییییییییییییدم تو عسلام راستینتون . این داعش ایران رو هم باید همینجوری نابودش کرد و انداختش تو زباله دونی تاریخ

 • در بدو ورودم “”اخ توف تو کس ننه شما کفار و مشرکین دیوس زاده””

  آخه شما که میاین فحش میدین فکر نکنین باکلاس تشریف دارید

  یکی از کسانی که فحش میدن ادمین محترم همین سایت است!!

  مادر جنده مادرکونی خوارکسده کس کش دیوس فحش بده کافر دیوس پدر مادرجنده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • الکساندر سوروس

  ریدم تو آیین و اعتقادات این داعشی ها