اسلام گرایان سالهاست جنایت می کنند ولیکن جهان همچنان در خواب است ۱

پیش گفتار:

جنایات اسلام گرایان که براساس آیات قرآن و حدیث صورت می گیرد تازگی ندارد و به زمان پیامبر اسلام بر می گردد محمدابن عبدالله دین خود را بر مبنای خونریزی وکشتار مخالفین بنا نهاد و برای تأیید ادعای خود قرآنی نوشت که مالامال از آیات جنایت بار است. کاربرد دین محمد قتل عام مخالفین به عنوان کافر و مرتد بود. چنانکه کشتار مردم قبیله بنی قریظه و یا مخالفین سیاسی او در جنگهایی که به دنبال قدرت، مقام، دارایی و زنان بیوه شوهر مرده بود که بیشتر در مدت سیزده سال از زمان فرار او از مکه به مدینه انجام می گرفت.

دستورات قرآن در کشتاربی گناهان

– بکشید در راه الله که الله به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست.(قرآن. سوره بقره۲۲۴)
– شما ای اهل ایمان کافران را بکشید و با آنان کارزار کنید تا الله آنان را بدست شما عذاب کند و خوار گرداند.(قرآن. سوره توبه۱۴)
– ای مسلمانان کافران را بکشید که در زمین فتنه و فساد دیگری نماند و مذهب همه مذهب الله گردد.(قرآن. سوره انفال. آیه۳۹)…

این کاریکاتور طنزی تلخ دارد.. آن که تازه بالغان قبیله  بنی قریظه هم اگر موی بر زهار داشتند، اعدام گردیدند.

این کاریکاتور طنزی تلخ دارد.. آن که تازه بالغان قبیله بنی قریظه هم اگر موی بر زهار داشتند، اعدام گردیدند.

جنایت های ۱۴ قرن اسلام

پس از درگذشت محمد، جانشیان و پیروان او بیکار ننشستند بلکه در این ۱۴ سده در سراسر جهان به ویژه خاورمیانه، آسیای شرقی، و آفریقا روز و شب در هرفرصت و به هربهانه خون بیگناهان و مظلومان که از نظر نیروی انسانی و یا قدرت زبان قادر به دفاع از خود نبودند، از پای درآمدند.

حمله جنایت بار و خون آشام عمر و سپاه خونخوار و بی رحم او  به طمع ثروت بیکران، تمدن خیره کننده، زمینهای پربارورو باغهای پر از میوه در پایتخت بزرگ تیسفون، وبالاتر از همه دختران وزنان زیبای ایرانی درسال ۶۳۳ ترسایی به ایران یورش آوردند،  وتاسال ۶۴۳ ترسایی با ددمنشی و سبعیت ذاتی خود،  کشور بزرگ و پیشرفته ما که در آن زمان گل سرسبد کشورهای جهان بود، ویران نمودند.

تازیان پیوسته درآرزوی آن بودند که روزی برجاهای سرسبزمیاندورود( بین النهرین) و شهر باشکوه تیسفون دست یابند. از این روی ادامه آن جنایت ها پس از عمر از سوی جانشینانش در طی چند قرن از این نمونه است. تا جایی که آن تازیان خون آشام نمایندگانی در خانه ایرانیان می فرستادند که با آنان زندگی کرده و هرگونه رفتار غیر عادی خانواده های ایرانی به عنوان کفر و ضد اسلام تلقی می گردید و خون آن خانواده به زمین ریخته می شد.

 در یورش تازیان به شهر تیسفون پایخت بزرگ ساسانیان، زنان و دختران خانواده ها نیز در امان نبوده و همواره مورد تجاوز قرار می گرفتند. چنانکه پس از فتح تیسفون به دست تازیان، نخست آن که هزاران هزار دختر زیبا را دستگیر کرده و دربازارهای مکه و مدینه به عنوان کنیز به فروش رساندند. دیگر آن که به زنان خانه دار و دختران بسیاری نیز تجاوز کردند تا آنجا که در آنسال شوم چند صد هزار کودک نا مشروع به دنیا آمدند.

نمونه کوچکی از فرش ۷۰×۱۴۰ متری بهارستان که از نخ های زر و سیم بافته و پرداخته شده بود. لشکریان اسلام آن را پاره پاره کرده، سواربرشترها، به مدینه بردند و هربخش را به ۲۰هزار دینار فروختند. زیرا بنا به دستور قرآن کشتار غیر مسلمان لازم و ضروری است، اموال آنان و زنانشان نیز حلال است و می توان تصرف کرد.

نمونه کوچکی از فرش ۷۰×۱۴۰ متری بهارستان که از نخ های زر و سیم بافته و پرداخته شده بود. لشکریان اسلام آن را پاره پاره کرده، سواربرشترها، به مدینه بردند و هربخش را به ۲۰هزار دینار فروختند. زیرا بنا به دستور قرآن کشتار غیر مسلمان لازم و ضروری است، اموال آنان و زنانشان نیز حلال است و می توان تصرف کرد.

جنایات شاهان و فرماندهان

شاهان و فرماندهانی که در گیر اسلام شده و به تعصب شدید دچار شدند نیز در دوران زمامداری اشان جنایت های بسیاری را به دستور اسلام و بر مبنای دستورات قرآن انجام می دادند. از جمله آنان می توان لشکر کشی سلطان محمود غزنوی به هند و کشتار مردم آن کشور به عنوان کافر و ناچار کردن آنان به گرویدن به اسلام بود.

تیمور لنگ نیز بنا به دستور اسلام خونریزی بسیاری کرد و افراد غیر مسلمان را به عنوان کافر از پای درآورد. شاهان صفوی و همچنین قاجار نیز بنا به تعصبات اسلامی که داشتند دستورات قرآن را در کشتار بیگناهان  مانند اهل تسنن در دوران صفویه و یهودی و ارمنی و مسلمانان غیر شیعه در دوران قاجاریه به عنوان کافر و غیر مسلمان از پای در می آوردند و چه خون هایی که بر زمین نریختند و چه خانواده ها را که آواره، پریشان و داغدار ننمودند!.

سلطان محمود غزنوی  با توجه به دستورات اسلام و قرآن به هند حمله کرد و مردم آن جا که مسلمان نبودند قتل عام نمود و ثروت های آنان را دزدیده به ایران آورد.

سلطان محمود غزنوی  با توجه به دستورات اسلام و قرآن به هند حمله کرد و مردم آن جا که مسلمان نبودند قتل عام نمود و ثروت های آنان را دزدیده به ایران آورد.

آتش زدن سینمای آبادان

در سال ۱۳۵۷ به دستور آخوندهای ایرانی نخست درهای سینمای آبادان که یک فیلم انقلابی گوزن ها را نشان می داد محکم بستند و آنگاه با مواد آتش زا درون ان  را به آتش کشیدند و از آنجا که دربهای خروجی قابل باز شدن نبود همه ۳۷۷ نفر حاضران در سینما در آتش ظلم و ستم اسلام گرایان سوختند و شاه بزدل و ترسو با آن که به خوبی می دانست آن جنایت از کجا ناشی شده بود، ولیکن دم بر نیاورد و آخوندهای مسبب آن جنایت بزرگ در امان ماندند.

این ویدیو گفتگو می کند از آتش زدن سینما رکس آبادان و سوزاندن ۳۷۷ انسان بیگناه به وسیله تند روهای اسلامی که طبق دستور اسلام و قرآن آنان که به تماشای فیلم  به سینما می رفتند کافر شناخته و ریختن خونشان حلال بود.

جنایات مشترک آمریکا و اروپا علیه ایران

در سال ۱۳۵۷، ۳۷ سال پیش، دولت های آمریکا و چند کشور اروپایی برای جلوگیری از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و نرسیدن آن کشور به آبهای گرم خلیج فارس و تسلط بر مناطق نفتی، تصمیم گرفتند که با روی کار آوردن رژیم های اسلامی در چند کشور خاورمیانه زیر پای شاه را سست کرده و هم زمان به کمک بنی صدر خائن وسیله مسافرت خمینی آخوند جل پشت پشمالوی ضد انسان و بی فرهنگی که در مرز میان عراق و کویت سرگردان بود به پاریس فراهم کردند و آنگاه به کمک چند ایرانی نمای خیانتکار وسیله تبلیغات و بزرگ نمایی وی را فراهم نموده و با هواپیمای اختصاصی او را به تهران  بردند.

بنی صدر مرد خائن فرصت طلبی که برای جاه طلبی های شخصی خود، خمینی جل پشت  فرد ناشناخته ای که در آن کمترین نشانه انسانی دیده نمی شدو در مرز میان عراق و کویت سرگردان بود را به فرانسه برد و با همکاری چند کشور اروپایی وسیله تبلیغات و بزرگ کردن وی را فراهم نموده و به حلق مردم ایران فرو کرد.

بنی صدر مرد خائن فرصت طلبی که برای جاه طلبی های شخصی خود، خمینی جل پشت  فرد ناشناخته ای که در آن کمترین نشانه انسانی دیده نمی شدو در مرز میان عراق و کویت سرگردان بود را به فرانسه برد و با همکاری چند کشور اروپایی وسیله تبلیغات و بزرگ کردن وی را فراهم نموده و به حلق مردم ایران فرو کرد.

پرورش و تربیت گروههای اسلامی در افغانستان، سوریه و عراق

پس از راندن شاه از کشور و به قدرت رساندن آخوندهای بیشرف و فرومایه، سی آی ای C.I.A گروه طالبان را برای نبرد با روسیه پرورش داد. در نتیجه افغانستان در دامان اسلام گرایان افتاد و ما همه روزه شاهد جنایات زیادی در آن کشور هستیم. همچنین، موجبات روی کار آمدن گروههای تروریستی در سوریه را فراهم کردند.

با اشغال عراق و از میان بردن صدام، آن کشور رانیز در اختیار اسلام گرایان قرار دادند. با تقویت رژیم اسلامی ایران، دست و بال آن رژیم تروریست را در عراق، افغانستان، یمن، بحرین، و بسیاری از کشورهای دیگر باز گذاشته، و چشمان خود را بر جنایت ها و کشتار آن رژیم در این ۳۷ سال گذشته بستند و دم فرو نیاوردند.

 گفتار هیلاری کلینتون:

هیلاری کلینتون می گوید کسانی که امروز با ما می جنگند ما خودمان ۲۰ سال پیش آنان را به وجود آوردیم تا وسیله دفاع و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی را داشته باشیم.

به این ویدیو گفتار هیلاری کلینتون گوش فرا دهید که چگونه آمریکا و اروپا آخوندها را بر سرکار آوردند، در افغانستان گروه طالبان را پرورش دادند تا در مقابل روسیه سنگری بنام خط سبز به وجود آورند و در نهایت گروههای دیگر مانند داعش و جنایت های امروز آن مانند کشتار ۱۳۲ نفر در فرانسه، و یا سرنگون کردن هواپیمای روسی در شرم الشیخ نیز پیامد برنامه ریزی آنان در خاورمیانه است.
برج دو قلوی مرکز بازرگانی نیویورک در میان آتش خشم و کینه بنیادگران اسلامی، از گروه القاعه تا مسئولین حاکم بر سرنوشت مردم ایران می سوزد. تازمانی که غرب به این جنایت کاران اسلامی مانند حاکمان ایران، پاکستان، عربستان، سوریه، و جاهای دیگر که در خرافات دینی غوطه ورند، کمک کند، از آنان حمایت نماید، باید انتظار هرچه بیشتر این فاجعه بشری در سراسر جهان را داشت.

برج دو قلوی مرکز بازرگانی نیویورک در میان آتش خشم و کینه بنیادگران اسلامی، از گروه القاعه تا مسئولین حاکم بر سرنوشت مردم ایران می سوزد. تازمانی که غرب به این جنایت کاران اسلامی مانند حاکمان ایران، پاکستان، عربستان، سوریه، و جاهای دیگر که در خرافات دینی غوطه ورند، کمک کند، از آنان حمایت نماید، باید انتظار هرچه بیشتر این فاجعه بشری در سراسر جهان را داشت.

باز گشت جنایات اسلام گرایان به کشورهای غربی

نقشه شوم اسلامی کردن رژیم های خاورمیانه به ویژه ایران، بدون در نظر گرفتن پیامد آن تف سربالایی بود که بر پیشانی زمامداران غرب فرود آورد. تا کنون چند نمونه دیده شده و بی گمان در آینده نیز نمونه های بیشتری در غرب دیده خواهد شد. به عنوان مثال می توان گفت:

۱-جنایت ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱

در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ جنایت کاران اسلام از کشورهای خاورمیانه دو برج دو قلوی نیویورک را با برخورد دو هواپیما ویران و به آتش کشیدند. نتیجه آن جنایت بزرگ سوختن و از بین رفتن نزدیک به سه هزار نفر انسان بیگناه بود.

۲- انفجار هواپیما در مصر

به تازگی شاهد سرنگون کردن هواپیمای روسی در شرم الشیخ مصر بودیم که تعداد ۲۴۲  تن مسافر بیگناه آن سوختند و از میان رفتند.

بی گمان سقوط هواپیمای روسی در شرم الشیخ مصر کار بنیاد گران اسلامی است که با کشتار سه روز پیش مردم فرانسه همخوانی دارد و بر اساس دستورات قرآن انجام گرفته است.  گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) شاخه مصر دوبار مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است.

بی گمان سقوط هواپیمای روسی در شرم الشیخ مصر کار بنیاد گران اسلامی است که با کشتار سه روز پیش مردم فرانسه همخوانی دارد و بر اساس دستورات قرآن انجام گرفته است. گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) شاخه مصر دوبار مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است.

۳- کشتار عظیم در فرانسه

جمعه ۱۲ نوامبر در ۶ نقطه از پاریس و در جاهای شلوغی مانند محل برگزاری ارکستر و رستوران که جوانان زیادی حضور داشتند ۷ نفر از تروریست های اسلامی که گفته می شود از سوریه و کشورهای دیگر خاورمیانه به فرانسه آمده بودند، مردم بیگناه را را به رگبار بستند و تا کنون ۱۳۲ کشته شد و شمار زخمی زیادی که امکان دارد از میان آنان نیز شماری جان در نبرند و بر شمار کشته شدگان افزوده خواهد شد. در مورد جنایات اسلام گرایان در پاریس، همکار گرانمایه و اندیشمند ما “ باران “ مقاله مستند و کاملی نوشته که شما را به خواندن آن دعوت می کنم.

کشتار ۱۳۲ نفر انسان بیگناه و زخمی کردن بیش از ۲۰۰ نفر در تاریخ ۱۲ نوامبر ۱۵ در پاریس که بدست بنیاد گران اسلامی و بنا بر دستورات قرآن انجام گرفت نتیجه اسلامیزه کردن خاورمیانه به ویژه کروی کار آوردن آخوندهای بی شرافت و ضد انسان در ایران به وسیله دولت های غربی بود. این نکبت و کشتار جمعی همچنان ادامه خواهد داشت و کشورهای دیگر از جمله آمریکا و انگلستان باید انتظار حملات از سوی تروریست های اسلامی داشته باشند.

کشتار ۱۳۲ نفر انسان بیگناه و زخمی کردن بیش از ۲۰۰ نفر در تاریخ ۱۲ نوامبر ۱۵ در پاریس که بدست بنیاد گران اسلامی و بنا بر دستورات قرآن انجام گرفت نتیجه اسلامیزه کردن خاورمیانه به ویژه کروی کار آوردن آخوندهای بی شرافت و ضد انسان در ایران به وسیله دولت های غربی بود. این نکبت و کشتار جمعی همچنان ادامه خواهد داشت و کشورهای دیگر از جمله آمریکا و انگلستان باید انتظار حملات از سوی تروریست های اسلامی داشته باشند.

از آنچه گفته شد:

جنایات اسلام گرایان که بر اساس دستورات قرآن صورت می گیرد از خود پیامبر اسلام در ۱۴ سه پیش آغاز، سپس به وسیله جانشینان او مانند عمر و آنگاه شاهان اسلام پناه مانند تیمور لنگ، سلطان محمود غزنوی، شاهان صفوی و قاجار و حتی افراد عادی مسلمان که دیگران را کافر و ضد اسلام نامیده اند، همواره ادامه داشته است.

جنایات عمر و سردارانش در ایران موجب کشتار عظیم مردم، غارت سرمایه، دارایی، و اموال مردم و خزانه شاهان ساسانی، دزدیدن و فروختن چند ده هزار دختران زیبا به عنوان کنیز در بازارهای مکه و مدینه و تجاوز به زنان و دختران شهر تیسفون پایتخت ساسانی و تولد چند صد هزار کودک نامشروع بود.

در تاریخ ۲۶ ژوییه ۲۰۱۲، بمبگذاری در اتوبوس گردشگران اسراییلی در بلغارستان نیز نمی تواند کار دیگری سوای رژیم اسلامی باشد. چنین کشتارهای جمعی به ویژه قتل عام افراد غیر مسلمان از دستورات اسلام است که از قرآن گرفته شده و دولتهای اروپایی و آمریکا مقصر اصلی اند که رژیم اسلامی ایران را به وجود آوردند و آنگاه بدان میدان دادند تا در کشورهای گوناگون به دستور اسلام کارهای تروریستی زیادی انجام دهد.

در تاریخ ۲۶ ژوییه ۲۰۱۲، بمبگذاری در اتوبوس گردشگران اسراییلی در بلغارستان نیز نمی تواند کار دیگری سوای رژیم اسلامی باشد. چنین کشتارهای جمعی به ویژه قتل عام افراد غیر مسلمان از دستورات اسلام است که از قرآن گرفته شده و دولتهای اروپایی و آمریکا مقصر اصلی اند که رژیم اسلامی ایران را به وجود آوردند و آنگاه بدان میدان دادند تا در کشورهای گوناگون به دستور اسلام کارهای تروریستی زیادی انجام دهد.

نکته پایانی:

آشی که آمریکا و چند کشور اروپایی در سال ۱۳۵۷ علیه ایران پختند و با بیرون بردن شاه آخوندهای بیشرف و فرو مایه را حاکم بر ما کردند و آنگاه کارهای تروریستی، کشتار مدام، و تبلیغات سوء و رفتار ضد انسانی رژیم اسلامی را نادیده گرفته و دست رژیم ایران را در افغانستان، عراق، سوریه، یمن، و بحرین باز گذاشتند موجب پرورش و گسترش افراط گرایان اسلامی مانند طالبان و داعش و بازگشت آنان و پیاده کردن دستورات قرآن مبنی بر کشتن کافران در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای غربی گردید.

به عنوان نمونه حمله به برج دو قلو در نیویورک در سال ۲۰۱۱ و از میان بردن بیش از ۳،۰۰۰ نفر، سرنگون کردن هواپیمای روسی در شرم الشیخ مصر و یا جنایت بزرگ و به رگبار بستن حدود ۵۰۰ نفر در فرانسه در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵ که ۱۳۲ نفر آنان به قتل رسیدند و شمار زیادی زخمی و در بیمارستانند خوراندن دستپخت سیاسی غرب به خودشان است.

  • nobody

    با اینهمه بلا و قتل و تجاوز و زورگویی آدم به این فکر می کنه که خودش خدای خودشه و نباید به امید خدایی بشینه که بیاد کاری واسه آدم انجام بده و اگرم خدایی هس خدای نظاره کنندس و بس..