کشور های دوست و دشمنان قسم خورده به سرنوشت میهنمان را بهتر بشناسیم ۲

پیش گفتار:

امروزه روابط سیاسی با کشورهای دیگر می تواند سرنوشت کشوری را به میزان زیاد و باورنکردنی تغییر دهد. ما به  گذشته بسیار دور و عهد باستان که تسخیر ممالک دیگر از افتخارات و دارای اهمیت فراوان و پرستیژ بود و جنایت ، آدم کشی، قساوت قلب و بی رحمی حرف اول را می زد و بسیار رواج داشت کاری نداریم. زیرا خوشبختانه کشورهای جهان به مدنیت و ارزش والای انسانی دست یافته اند. بنابراین، اشاره ما تنها به چند سده گذشته و به ویژه پس از  دو جنگ جهانی می باشد.

امیدواریم که دیگر جنگهای خانمانسوز گذشته و بیرحمی های زمامدارانی چون هیتلر، پینوشه، استالین و یا خون آشامی رژیم آخوندها تکرار نشود و مردم جهان به عقل و شعور و انسانیت دست یافته، و انسان وار با یکدیگر روابط مودت ودوستی داشته باشند.

شرم باید کنیم که نام خیابان در ایران بنام امثال نواب صفوی است.جنایتکارکثیف نواب صفوی از فرقه جنایت پیشه فداییان اسلام که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ به دستور آیت الله کاشانی جنایتکار دیگر ضد ایرانی، احمد کسروی نویسنده، تاریخ نگار، و قاضی دادگستری و منشی اش حداد زاده را در دادگاه به قتل رسانید. نفرت انگیز تر از این جنایت، سکوت رژیم پهلوی در برابر آخوند و در نادیده گرفتن خون این بیگناهان بود.

شرم باید کنیم که نام خیابان در ایران بنام امثال نواب صفوی است.جنایتکارکثیف نواب صفوی از فرقه جنایت پیشه فداییان اسلام که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ به دستور آیت الله کاشانی جنایتکار دیگر ضد ایرانی، احمد کسروی نویسنده، تاریخ نگار، و قاضی دادگستری و منشی اش حداد زاده را در دادگاه به قتل رسانید. نفرت انگیز تر از این جنایت، سکوت رژیم پهلوی در برابر آخوند و در نادیده گرفتن خون این بیگناهان بود.

دولتهایی که با ایران همواره دشمنی داشته اند:

۱- انگلیس و روسیه:

بیگمان، در درجه نخست انگلیس و روسیه را می توان به عنوان دشمنان دیرینه ایران نام برد که تا کنون در این چند سده گذشته هرچه توانستند به مملکت و مردم ما ظلم و ستم رو داشته اند. در دورانی میان انگلیس و روسیه همکاری و رقابت در چپاول کشورهای دیگر بود. این دو کشور مانند دو تیغه قیچی به بریدن و دریدن کشورهای دیگراز جمله ایران می پرداختند.

جنگهای فرسایشی و خانمانسور ایران و روسیه که با وسوسه و همکاری انگلیس صورت گرفت در مدت ده سال هستی و نیستی ما را به باد داد و ما علاوه بر از دست دادن هزاران نیروی انسانی و زیان کمر شکن جنگ، یک سوم منطقه آباد، تاریخی،و گل سر سبد کشورمان را نیز ازدست دادیم. هنوز هم سایه شوم این دو کشور بر سر کشورمان است و اجازه نمی دهد اندک نور و روشنایی به مردم برسد.

۲- رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی 

از روسیه و انگلیس که بگذریم، بزرگترین دشمن تاریخی و دشمن ملت ایران، رژیم خونخوار ولایت فقیه و تفاله تازیان در ایران است. رژیم کشتارگری که مانند بختک بر سرنوشت کشورمان تکیه زده و به مکیدن خون جوانان و آتش زدن به خرمن هستی و دارایی مردم میپردازد. رژیمی که علاوه بر قتل عام و کشتار شبانه روزی روشنفکران و اندیشمندان جامعه، به چپاول و غارت کشور، همواره به تازیان و بیگانگانی که به خون ما تشنه اند و ما را همیشه  بدهکار و نوکر خود به شمار می اورند می پردازد.

این رژیم روابط سیاسی خود را با کشورهای پیشرفته و متمدن و حتی هسایگان خود به هم زده و به جای آن هم و غم خود و هستی کشور را صرف غزه، فلسطین، لبنان، رژیم آدم کش سوریه، و مردگان تازی در عراق و ایران نموده  و سرنوشت سیاسی خود را چشم بسته در اختیار روسیه گذاشته است.نام ایرانی روی خیابان های مصر

دولت و ملت مصر همواره با مردم ایران دوستی داشته اند. ملت مصر عمومن حساب مردم ایران را از حساب رژیم های خودکامه ایران جدا دانسته اند. بنابراین، می بینیم که نامهای ایرانی بر روی خیابان های مصر  تجلی می کند. خیابان دیگر به نام مصدق است. که خیابان بسیار معروفی  از خیابان‌های اصلی در منطقه «الدقی» قاهره در زمان جمال عبد الناصر است. عبدالناصر برای ملی اعلام کردن کانال سوئز، از جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران الهام گرفته بود.

۳– کشورهای عربستان و بحرین و امارات

این سه کشور عربی هرکدام با کینه و رشک زیادی به ایران و ایرانی نگاه می کنند. نه هویتی دارند که به آن ببالند و نه طبیعتی که از آن لذت ببرند، به همین دلیل همواره خیال خام تجاوز به ایران و تجزیه میهن ما را در سر داشته و دارند. آنان ایران را ملک پدری خود و هم میهنان ما را همچون اجدادشان غلام و برده و نوکر خود می دانند. این کشورها با پولهای نفتی خود آبرو و احترامی را برای خود خریده اند ولی جهان هم دل خوشی از اینها بخصوص عربستان ندارد و اگر سکوت کرده  شوربختانه بخاطر نفت است.

نام خیابان خلیج فارس که سالها بر یکی از خیابان های مصر می درخشید ولیکن سیاست کثیف روز و رفتار زشت زمامداران ایران موجب تغییر نام این خیابان شد. سیاست کثیف رژیم تازی منش اسلامی که نام یکی از خیابانها را به نام "خالد اسلامبولی جنایتکار" قاتلی که زنده یاد انورسادات رئیس جمهور ملی و مردمی مصر را از پای درآورد.

نام خیابان خلیج فارس که سالها بر یکی از خیابان های مصر می درخشید ولیکن سیاست کثیف روز و رفتار زشت زمامداران ایران موجب تغییر نام این خیابان شد. سیاست کثیف رژیم تازی منش اسلامی که نام یکی از خیابانها را به نام “خالد اسلامبولی جنایتکار” قاتلی که زنده یاد انورسادات رئیس جمهور ملی و مردمی مصر را از پای درآورد.

نام خیابان خلیج فارس که سالها بر یکی از خیابان های مصر می درخشید ولیکن سیاست کثیف روز و رفتار زشت زمامداران ایران موجب تغییر نام این خیابان شد. سیاست کثیف رژیم تازی منش اسلامی که نام یکی از خیابانها را به نام “خالد اسلامبولی جنایتکار” قاتلی که زنده یاد انورسادات رئیس جمهور ملی و مردمی مصر را از پای درآورد.

پادشاه بحرین یک عربستانی است که اجداد او با توطئه انگلیس به امیری رسیدند با این هدف شوم که اکثریت ایرانی بحرین را به مرور حذف نماید. در طول ۵۰ سال گذشته بیشترین ظلم و تحقیر به بحرینیهای اصیل از طرف مهاجران عربستانی شده است و به مرور اکثریت بحرینی جای خود را به مهاجرین عربستانی داده است که حکومت را در دست دارند. ایکاش یک دهم نگرانی که مردم ایران برای فلسطین داشتند را صرف همریشگان بحرینی خود می کردند که در گرداب عربستان سعودی در حال غرق شدن هستند.

کشورهای قطر و کویت هرچند روابط بهتری با ایرانیان داشته اند ولی به رهبری عربستان بارها به ایران حمله های لفظی و سیاسی داشته اند که نمونه آشکار آن حمایت از صدام در جنگ با ایران بود. تنها کشور عربی خلیج فارس که به ایران احترام گذاشته و همواره حسن همسایگی را رعایت نموده است پادشاهی عمان است.

خیابانی در اسرائیل بنام ایران.. ایکاش دوست و دشمن خود را می شناختیم و خود را به فلاکت امروز دچار نکرده بودیم.

خیابانی در اسرائیل بنام ایران.. ایکاش دوست و دشمن خود را می شناختیم و خود را به فلاکت امروز دچار نکرده بودیم.

خیابان کوروش در اسرائیل.. ایکاش دوست و دشمن واقعی ایران و ایرانیان را می شناختیم و خود را به فلاکت امروز نمی رساندیم.

خیابان کوروش در اسرائیل.. ایکاش دوست و دشمن واقعی ایران و ایرانیان را می شناختیم و خود را به فلاکت امروز نمی رساندیم.

نام کوروش و ایران بر خیابان های اسرائیل.

ملت ایران باید بفهمد دوست و دشمن های اصلی کشورمان کدامند. آیا اسرائیل و ملت یهود از دوستان صمیمی کشور و مردم ما به شمار نمی آیند؟. باید گفت زنده باد اسرائیل و درود بر ملت یهود. ما از هم میهنان گرامی و ارجمندمان درخواست می کنیم تا راه خود را از راه حکومت ضد مردمی و ضد ایرانی ولایت فقیه جدا کنند و دوستان و دشمنان فرهنگ و تاریخ خود را بهتر بشناسند.

۴- لبنان، و فلسطین:

ما نه تنها هرگز از لبنان، و فلسطین خیری ندیده ایم و کمترین امتیازی از داشتن روابط سیاسی با آنان به دست نیاوردیم، بلکه همواره دشمنی، کینه توزی، و حسادت و عنادورزی  آنها به کشور و مردم ما نشان داده شده و   نمی توان  انتظار هیچگونه دوستی و همکاری با آنان داشت. آنها فقط بدنبال کمکهای مالی ما هستند و اگر پایش بیافتد برای جنگ با ایرانیها هم در صف خواهند ایستاد، همانطور که بسیاری از فلسطینی ها در جنگ ایران و صدام برای صدام علیه ایران جنگیدند.همانطور که دست مزدوران لبنانی در ترورها و سرکوب آزادیخواهان ایرانی رو شده است.

۵- آمریکا:

هرچند که پس از جنگ سرد سیاستهای ایران ستیزانه امریکا کمتر شده است اما آمریکا در گذشته ظلم و ستم زیادی در مورد ایران روا داشته است. کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ساخته و پرداخته کمپانی های نفتی انگلیس و اجرای پلید آن به کمک آمریکا، شاه راکه مردی مهربان و سلیم النفس بود به مدت ۲۵ سال یک دیکتاتور خادکامه و بی رحم ساخت. این کودتای ننگین و آغاز دیکتاتوری شاه مردم را رفته رفته نسبت به خاندان پهلوی به ویژه شخص شاه و خواهرش اشرف بدبین نمود و زمینه را برای انقلاب  ۱۳۵۷ آماده ساخت. دولت آمریکا در شکست خانواده پهلوی در برابر خمینی آخوند خونخوار ضد ایرانی نقش اساسی داشت.

نواب صفوی ؛ نام کثیف این جنایتکار علاوه بر بزرگراه تهران، بر خیابان های مشهد، شیراز، اصفهان، و قزوین و بر روی بسیاری از میدان ها و مؤسسات ایرانی دیده می شود. بزرگراه نواب صفوی. به راستی  موجب خجالت و شرمساری برای مردم ایران، به ویژه مردم تهران، مشهد، شیراز، و قزوین است که نام این جنایتکار ایرانی نما بر روی خیابان ها، میدان ها و جایگاههای دیگر شهرشان گذاشته شده است. این بی تفاوتی مردم این شهرستان ها را نسبت به فرهنگ و تاریخ و ملیت ایرانی نشان می دهد.

نواب صفوی ؛ نام کثیف این جنایتکار علاوه بر بزرگراه تهران، بر خیابان های مشهد، شیراز، اصفهان، و قزوین و بر روی بسیاری از میدان ها و مؤسسات ایرانی دیده می شود. بزرگراه نواب صفوی. به راستی  موجب خجالت و شرمساری برای مردم ایران، به ویژه مردم تهران، مشهد، شیراز، و قزوین است که نام این جنایتکار ایرانی نما بر روی خیابان ها، میدان ها و جایگاههای دیگر شهرشان گذاشته شده است. این بی تفاوتی مردم این شهرستان ها را نسبت به فرهنگ و تاریخ و ملیت ایرانی نشان می دهد.

یک صحنه از کودتای ننگین آمریکایی – انگلیسی که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با راهنمایی و ارشاد اشرف پهلوی، و لات ها و اراذل تهران مانند شعبان جعفری مشهور به شعبان بی مخ صورت گرفت، در نتیجه دموکراسی و مشروطیت برای همیشه به خاک سپرده شد، و مصدق ‍نخست وزیر مردمی به نقاط گوناگون تبعید و سرانجام در تبعید و بیماری در خانه خود جان سپرد.

یک صحنه از کودتای ننگین آمریکایی – انگلیسی که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با راهنمایی و ارشاد اشرف پهلوی، و لات ها و اراذل تهران مانند شعبان جعفری مشهور به شعبان بی مخ صورت گرفت، در نتیجه دموکراسی و مشروطیت برای همیشه به خاک سپرده شد، و مصدق ‍نخست وزیر مردمی به نقاط گوناگون تبعید و سرانجام در تبعید و بیماری در خانه خود جان سپرد.

از آنجا که ارتش ایران و شخص شاه دنباله رو سیاست و خواسته های دولت آمریکا بودند، اگر شخص کارتر می خواست شاه و ارتش را در مقابل آخوند پشمالو نگه می داشت. ولی او این کار را نکرد بلکه زیر پای شاه را خالی نمود و موجب از هم پاشیدن ارتش و ترک شاه از کشور شد. انقلاب و خیزش ملی و مردمی ایران در سال ۱۳۸۸ نیز به دلیل بی تفاوتی اوباما و در کنار مردم نبودن وی موجب شکست انقلاب و کشتار و حشیانه رژیم از مردم و دستگیری و شکنجه های مرگ آور هم میهنان بی دفاع ما شد.

در سال ۸۸ مردم با تظاهرات عظیم خود با مزدوران و آدم کشان رژیم در افتادند. زد و خورد مردم بی دفاع، با رژیم خون آشام مسلح یک مبارزه سخت و مرگ آوری بود. بسیاری از مردم در خیابان ها، به علت تیر اندازی بسیجی ها از پشت بامها، به دستور ابر جنایتکار مجتبی خامنه ای، به خاک و خون غلتیدند.

در سال ۸۸ مردم با تظاهرات عظیم خود با مزدوران و آدم کشان رژیم در افتادند. زد و خورد مردم بی دفاع، با رژیم خون آشام مسلح یک مبارزه سخت و مرگ آوری بود. بسیاری از مردم در خیابان ها، به علت تیر اندازی بسیجی ها از پشت بامها، به دستور ابر جنایتکار مجتبی خامنه ای، به خاک و خون غلتیدند.

خلاصه آنکه یکی از مقصران اصلی در سقوط پهلوی و آمدن خمینی به ایران دولت وقت آمریکاست. چیزی که تمامی اسناد آن را تأیید کرده است. ملت ایران نقش منفی آمریکا را در ایجاد کودتای ۲۸  مرداد ۳۲ و رفتن شاه ازمیهن و از هم پاشیدن ارتش در سال ۱۳۵۷ و همچنین بی تفاوتی اوباما در خیزش ملی و مردمی سال ۸۸  را هرگز نخواهد بخشید و این سه خاطره سیاه را همواره در تاریخ خود به یاد خواهد داشت.

۶- آذربایجان ، ترکیه و پاکستان

این سه کشور که تمام و یا قسمتی از وجود خود را مدیون دولتهای انگلیس و روسیه در تجزیه کردن ایران داشته اند، با توجه به شباهتهای قومی در مرزهایشان با ایران ، گهگاه بصورت پنهان و آشکار از تجزیه ایران حمایت نموده اند و هریک با روشی سعی داشته اند که مرزهای ایران با آنها در آرامش نباشد. هوشیاری مردم غیور ایران در برابر تهدیدهای این سه کشور بسیار مهم است و هموطنان مرزنشین باید خطر جنگ و خونریزی ناشی از توطئه های ایشان را بشناسند و فریب دروغها و وسوسه های پوچ ایشان را نخورند.

روابط کشورهای دیگر با ایران

می توان گفت که کشورهای دیگر جهان همواره با کشورمان روابط مسالمت آمیز و دوستی داشته اند و کمتر فکر چپاول، غارتگری و دست اندازی به خاک ما را در سیاست خود می پرورانند. ما در گذشته از بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اسکاندیناوی جز دوستی و همکاری چیزی ندیده ایم.
بسیاری از کشورها از دیدگاه فرهنگ و تاریخ با ایران دوستی و صمیمیت دارند و نام شهرها به ویژه شهر تاریخی اصفهان در بسیاری از نقاط جهان دیده می شود.

نقش مثبت اسرائیل و کلیمی ها در ایران

از فحاشیهای آخوند که بگذریم، کلیمیان و کشور اسرائیل همواره نقش مثبت در ایران داشته اند و تا پیش از انقلاب ننگین اسلامی کشاورزی و دامداری در ایران بسیار از کمک اسرائیل بهره برده بود. اسرائیل بصورت سنتی و تاریخی دوست ایران بوده است و ما از تازی پرستی آخوند ضربه خورده ایم و نه اسرائیل.

 این مدال طلای کوروش بزرگ است که دولت اسرائیل ساخته و نمونه آن در مورزه ملی اسرائیل نگهداری می شود. باید گفت زنده باد اسرائیل و درود بر ملت یهود که آنچنان با تاریخ و فرهنگ ما آمیخته اند.

این تمبر یادبود از مدال طلای کوروش بزرگ است که دولت اسرائیل ساخته و نمونه آن در موزه ملی اسرائیل نگهداری می شود. باید گفت زنده باد اسرائیل و درود بر ملت یهود که آنچنان با تاریخ و فرهنگ ما آمیخته اند.

بیگمان نقش کلیمی ها در تاریخ و فرهنگ ایران همواره مثبت بوده، و آنان در احترام به تاریخ و فرهنگ کشورمان و حفظ و گسترش هنر و موسیقی ایرانی نقش مثبت و سازنده ای داشته اند. کلیمی ها مانند دیگر ایرانیان اصیل و با فرهنگ  بر خلاف تازیان و تازی زده ها، همواره نام های ایرانی برای فرزندان خود برگزیده اند که این موجب افتخار و سربلندی است. در خانه و زندگی آنان نیز ردپای فرهنگ ایرانی همه جا به چشم می خورد.

مدال طلای کوروش کبیر در اسرائیل و نه ایران !

 دولت اسرائیل یک سری تمبر بنام کوروش بزرگ چاپ و منتشر، و همچنین مدال طلایی بنام این پادشاه بزرگ و سرتا پا انسان دوست میهنمان درست و این دو را در موزه بزرگ اسرائیل در معرض دید تماشاچیان قرار داده است. این در حالی است که رژیم جنایتکار تازی نژاد ولایت فقیه خیابانها را بنام تازیان و  تمبرها را به نام  آنان چاپ و منتشر می کند. ما از اینجا درود و سپاس فراوان خود را به دولت و ملت اسرائیل  تقدیم می داریم و برایمان کمترین شک و تردیدی نیست که آن کشور و مردمان آن از بهترین دوستان ملت و کشور ایرانند.

دولت اسرائیل با افتخار مدال طلای کوروش کبیر می سازد و یک سری تمبر بنام وی چاپ و پخش می کند. ولی رژیم ضحاکی ولایت وقیح طلاهای کشور را در ساخت گنبد گور کاظم و جواد تازی در عراق به کار می برد. تفاوت رژیم ضد ایرانی و رژیم علاقمند به فرهنگ و تاریخ ایران از کجا تا به کاست؟!!. این را ملت به خواب رفته و بی حال ایران باید درک کنند و این چنین بی تفاوت نمانند.

دولت اسرائیل با افتخار مدال طلای کوروش کبیر می سازد و یک سری تمبر بنام وی چاپ و پخش می کند. ولی رژیم ضحاکی ولایت وقیح طلاهای کشور را در ساخت گنبد گور کاظم و جواد تازی در عراق به کار می برد. تفاوت رژیم ضد ایرانی و رژیم علاقمند به فرهنگ و تاریخ ایران از کجا تا به کاست؟!!. این را ملت به خواب رفته و بی حال ایران باید درک کنند و این چنین بی تفاوت نمانند.

از آنچه گذشت:

 بزرگترین دشمن تاریخی و دشمن ملت ایران پس از روسیه و انگلیس، رژیم خونخوار ولایت فقیه و تفاله تازیان در ایران است. رژیم کشتارگری که مانند بختک بر سرنوشت کشورمان تکیه زده و به مکیدن خون جوانان و آتش زدن به خرمن هستی و دارایی مردم میپردازد. رژیمی که علاوه بر قتل عام و کشتار شبانه روزی روشنفکران و اندیشمندان جامعه، به چپاول و غارت کشور، همواره به تازیان و بیگانگانی که به خون ما تشنه اند و ما را همیشه بدهکار و نوکر خودمی دانند می پردازد.

کشورهای عربی کناره خلیج فارس (نه عربی زبان) مانند عربستان، بحرین و امارات، هرکدام با کینه و رشک زیادی به ایران و ایرانی نگاه می کنند. آنان ایران را ملک پدری خود و هم میهنان ما را همچون اجدادشان غلام و برده و نوکر خود می دانند.

ملت ایران نقش منفی آمریکا را در ایجاد کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و رفتن شاه ازمیهن و از هم پاشیدن ارتش در سال ۱۳۵۷ و همچنین بی تفاوتی اوباما در خیزش ملی و مردمی سال ۸۸  را هرگز نخواهد بخشید و این سه خاطره سیاه را همواره در تاریخ خود به یاد خواهد داشت.

 • یک مسلمان ایرانی

  بسم الله الرحمن الرحیم
  وقتی که از اسراییل یعنی کشوری که جنایتهاش برای همه آشکاره حمایت میکنید چی میشه به شما گفت؟ادعای دوستی اسراییل با مردم ایران سخنی است که از هر توهینی بدتره
  البته برای شما و امثال شما معلومه اسراییل کودک کش یک کشور دوسته

  • Nowhere

   تو یکی ببند دهنتو . بعدشم اون نظرات مزخرفتو به همه تعمیم نده لطفا و از جانب ملت ایران حرف زیادی نزن.مگه تو و امثال توی مفت خور نماینده مردم ایرانید؟؟!کم تو تلویزیون و رادیو و جاهای مختلف مزخرفات سرهم می کنین اینجاام دست وردار نیستین.ی روزی زندگیتون تموم می شه و اونموقه دیر شده که بفهمین که ی عمر خودتون نبودین و داشتین به خودتون و همه دروغ می گفتین و با این دروغا حداقل واسه اینهمه نامردیتون واسه خودتون توجیه می اوردین.پاینده ایران.پاینده اسرائیل و دوستداران ایران.ننگ بر عرب و فلسفه و ذات خرابش.