آیا خامنه ای درد اقتصاد دارد که از کندی برجام انتقاد می کند ؟ ۰

اقتصاد ایران در چه وضعیتی است؟

اقتصاد ایران به گفته محمد خاتمی بیمار بود. این بیمار را به احمدی نژاد سپردند و مرد. شکی نیست که امروز چیزی بنام اقتصاد در ایران وجود ندارد! چیزی که امروز بعنوان اقتصاد ایران از آن نام می برند ، لاشه ای مرده است که چند لاشخور بر آن نشسته و آخرین تکه های را هم برداشت می کنند. آمار بیکاری اگر بطور مستقل اعلام شود ، قطعا بالاتر از ۴۰% است. حتی اگر پیک موتوری و کرایه کش ها و دستفروشها را هم شاغل بدانیم باز هم بالای ۳۰% جمعیت مردان و ۵۰% زنان ایرانی بیکارند. اما این آمار ننگ آور هرگز اعلام نشده و نمی شود. ایران پس از چند کشور افریقایی و سوریه و یمن جنگ زده بالاترین شمار بیکاران را دارد و هیچ کس هم از سران جمهوری اسلامی نمی پرسد که چرا کشوری که کارگر و پرستار و دکتر از کره و هند وارد می کرد، امروز بیشترین آمار بیکار را دارد و میلیونها نیروی کارش هم در خارج از کشور با تحقیر نوکری کشورهای همسایه را می کنند؟

آقای رهبر در این وضعیت اسف بار که چیزی از اقتصاد نمانده است، با گلایه از کندی اجرای برجام از آن انتقاد کرده است. اما آیا تنها با برداشتن تحریمها اوضاع درست می شود؟ هرگز ! پیش از تحریمها هم اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد بود پس امروز رهبر محترم باید بدانند که با رفع تحریمها مشکلات داخلی و خارجی اقتصاد نابود شده ایران همچنان پا برجاست.

علی خامنه ای در 12 سال گذشته بیشترین ضربه ها را با سیاستهای اشتباهش به اقتصاد و فرهنگ ایران زده است.

علی خامنه ای در ۱۲ سال گذشته بیشترین ضربه ها را با سیاستهای اشتباهش به اقتصاد و فرهنگ ایران زده است.

مقصر کیست؟

آمار بیکاران ، کارخانه های ورشکسته ، فاحشه های خیابانی ، میلیونها ایرانی فراری از وطن ، ناتوانی در استخراج منابع  گاز و نفت مشترک با قطر ، فساد اداری بسیار بالا و نا امنی برای سرمایه گذاران ، بی اعتمادی همسایگان به اوضاع ایران تنها گوشه ای مشکلات اقتصاد ایران است. اما مقصر کیست؟ آیا شاه مقصر است؟ یا بختیار و یا بازرگان؟ مقصر نابسامانی امروز اقتصاد ایران آیا امریکاست؟

مقصر گروههای اسلامگرایی هستند که سر ناسازگاری با دنیا دارند. آبان ۵۸ به سفارت امریکا حمله کردند و خلفهایشان پارسال به سفارت عربستان ریختند. پس آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

این گروههای اسلامگرا از یک سوی به نواب صفوی قاتل و جنایتکار می رسند و از یک سوی به خامنه ای « آقای جنایتکار». این افراد که با رانت و دزدی و چاپلوسی بار خود را بسته اند ککشان هم نمی گزد که ملت ایران در فقر و فلاکت بمیرند و بسوزند.

 این افراد که با رانت و دزدی و چاپلوسی بار خود را بسته اند ککشان هم نمی گزد که ملت ایران در فقر و فلاکت بمیرند و بسوزند.

این افراد که با رانت و دزدی و چاپلوسی بار خود را بسته اند ککشان هم نمی گزد که ملت ایران در فقر و فلاکت بمیرند و بسوزند.

چطور می توان با جادوگری و خرافات کشوری را در سده ۲۱ اداره کرد؟ چطور می توان با دروغ و دزدی کشوری را در سده ۲۱ اداره کرد؟ شاخصهای خرافات و جادوگری و فساد در ایران با کشورهای افریقایی زیمباووه و اتیوپی قابل مقایسه است و عجیب هم نیست اگر شاخصهای اقتصاد و سلامت روانی ایرانیان هم نزدیک به افریقا باشد! آنچه بکاری همان درو خواهی کرد!

آنچه بکاری ، درو کنی!

۴۰ سال پیش مردم ایران فریب مذهب را خوردند و دروغ و خرافات مذهب را جانشین وطن پرستی و ایران دوستی نمودند. ۴۰ سال پیش بود که مردم ایران برای دست یافتن به آزادی از چاله سلطنت خود را به چاه مذهب انداختند. این در حالی بود که قانون مشروطه ایران بسیار پیشرفته بود و یک رفورم کوچک می توانست مشکلات آزادیخواهان را به حداقل برساند. اما مذهبیون آنچنان جامعه را مسخ کرده بودند و غرب آنچنان از کمونیسم وحشت داشت که هم ترجیح دادند مملکت را به خمینی و امثال او بسپارند. آنچه کاشتید امروز درو می نمایید!

وقتی دعا و عزاداری و ناله و زاری کاشته اید ، یک عده جوان عقده ای و روانی بوجود خواهد آمد که درگیر اعتیاد و قتل و جنایت می شوند. میزان عصبیت نسل نو در ایران بسیار هشدار دهنده است.

 وقتی این همه اختلاسهای کوچک و بزرگ در تک تک اداره جات انجام می شود ؛ وقتی رئسای بانک عناً با مشتریان وام را می فروشند! وقتی قاضی و دادستان را می توان با چند میلیون تومان خرید و وقتی بسیاری از قضات دادگاههای ایران همانند قاضی صلواتی هیچ سررشته ای از اینکار ندارند و تفاوت سیب زمینی را از گوشت کوبیده نمی دانند، چه انتظاری از ایران و پیشرفت آن می توان داشت؟!

وقتی این همه اختلاسهای کوچک و بزرگ در تک تک اداره جات انجام می شود ؛ وقتی رئسای بانک عناً با مشتریان وام را می فروشند! وقتی قاضی و دادستان را می توان با چند میلیون تومان خرید و وقتی بسیاری از قضات دادگاههای ایران همانند قاضی صلواتی هیچ سررشته ای از اینکار ندارند و تفاوت سیب زمینی را از گوشت کوبیده نمی دانند، چه انتظاری از ایران و پیشرفت آن می توان داشت؟!

وقتی رشوه می گیری و قانون را دور می زنی انتظار اقتصاد سالم و پویا را نباید داشته باشی. وقتی این همه اختلاسهای کوچک و بزرگ در تک تک اداره جات انجام می شود ؛ وقتی رئسای بانک عناً با مشتریان وام را می فروشند! وقتی قاضی و دادستان را می توان با چند میلیون تومان خرید و وقتی بسیاری از قضات دادگاههای ایران همانند قاضی صلواتی هیچ سررشته ای از اینکار ندارند و تفاوت سیب زمینی را از گوشت کوبیده نمی دانند، چه انتظاری از ایران و پیشرفت آن می توان داشت؟!

وقتی به سفارت کشورهای جهان حمله می کنی و می گویی راه قدس از کربلا می گذرد انتظار نداشته باش که مردم جهان با فرش قرمز از شما استقبال کنند و بازارهایشان را بسوی شما باز نمایند. اقتصاد و فساد امروز ایران محصول “نصر من الله و فتح قریب” است.

وقتی به سفارت کشورهای جهان حمله می کنی و می گویی راه قدس از کربلا می گذرد انتظار نداشته باش که مردم جهان با فرش قرمز از شما استقبال کنند و بازارهایشان را بسوی شما باز نمایند. اقتصاد و فساد امروز ایران محصول "نصر من الله و فتح قریب" است.

وقتی به سفارت کشورهای جهان حمله می کنی و می گویی راه قدس از کربلا می گذرد انتظار نداشته باش که مردم جهان با فرش قرمز از شما استقبال کنند و بازارهایشان را بسوی شما باز نمایند. اقتصاد و فساد امروز ایران محصول “نصر من الله و فتح قریب” است.

و از همه بدتر اینکه وقتی جامعه جهانی را با غنی سازی اورانیوم نظامی ۲۰% می ترسانی ، نباید انتظار داشته باشی که اقتصاد فاسد و بی رمق وابسته به نفت را بتوانی با تحریمها نگه داری.

 

و در پایان ، امروز که سهراب مرده است ، نوشدارو آورده ای؟

آیا درد خامنه ای اقتصاد است؟

البته که خیر! خامنه ای خود را در حد رهبر یک جناح سیاسی پایین آورده است و باعث شد که مردم دوباره دست به گریبان «اکبرشاه»  شوند! آنچه امروز خامنه ای را به گلایه از برجام و نتایج آن کشانیده است شرایط اقتصادی نیست بلکه رقابت او با جناح روحانی و رفسنجانی است. طبیعی است که در این رقابت خامنه ای از پیش باخته است و حنایش دیگر برای کسی جز سگان درگاه، رنگی ندارد.