خامنه ای و بستگان دزدش، چگونه کشورمان را غارت و آنرا ویران کردند! ۱

پیش گفتار:

اگر دزدی وارد خانه ما شده و بخواهد اسباب اثاثیه و پول و جواهرات مارا به سرقت برد چه واکنشی نشان می دهیم؟. آیا با او بر سر جنگ و نزاع در نمی آییم و در صورت امکان به پلیس اطلاع نمی دهیم؟!. اگر میهمانی بر ما وارد شده و با وجود عزت و اکرام ما به مال و اموالمان دست درازی کند باز چه واکنشی نشان می دهیم؟. آیا در کناری ایستاده و با به به و چهچه مقدم نامبارک او را گرامی می داریم و شاید هم در جمع آوری پول و جواهرات به او کمک می کنیم؟!.

آیا اگر در هرمورد گفته شده سکوت اختیار کنیم و حتی هنرنمایی دزد را ستایش نماییم ما را چه گونه آدمهایی می توان تصور کرد؟. مهربان و با گذشت، ترسو و بزدل، و یا بی خرد و بی اندیشه؟!. در هریک از حالات بالا که امکان به حقیقت پیوستن آن ناچیز و اندک است می توان ما را صاحبخانه ای ترسو، بی فکر، و بی تفاوت دانست که اندکی ویژگی انسانیت و شجاعت در ما وجود ندارد.

امپراتوری مالی خامنه ای، بخش نخست

دزد در خانه و ما همچنان بی خبریم

نزدیک به ۳۸ سال پیش وبا و طاعونی سرتاسر مملکت ما را فراگرفت که دامان بسیاری از مردم به ویژَه زنان، جوانان، و کودکان مارا در بلا و مصیبتی ناگفتنی به آتش کشید، نسلی را سوزاند و خاکستر کرد. در کنار این مصیبت های همگانی، دزدان و لاشخورانی به نام آخوند که ظاهراً ایرانی بودند و خود را به مردم می چسباندند و ابراز هم دردی می کردند طاعون وار مملکتمان را ویران، و آنچه از ثروت های ملی و مردمی بود به چپاول و غارت بردند. در همه این حال، ملت ضربه خورده و خسارت دیده گوسفند وار به تماشای فروکش و تاراج مملکت پرداخته و کمترین واکنشی نشان نداده است. به راستی، ننگ و نفرین بر ما باد.

همانگونه که ما نیاکانمان را سرزنش و نفرین می کنیم که دروازه های کشور را به روی تازیان جنایتکار بیابانگرد گشودند و در برابر آن وحشی های غیر انسان خونخوار از خود مقاومت و ایستادگی بهتری نشان ندادند، بی گمان نسل های آینده نیز بر ما انسان های بی بخار و بی تفاوت نفرین خواهند فرستاد که چگونه شاهد و ناظر فروپاشی و غارتگری کشور بوده و همچنان ساکت مانده ایم.

امپراتوری مالی خامنه ای بخش دوم

خامنه ای و خانواده اش جنایتکاران قرن

شاید در تاریخ گذشته تا کنون ایران ما کمتر کسی مانند علی خامنه ای و خانواده اش را سراغ دا شته باشیم که این چنین جنایت پیشه و دزد و غارتگر بوده و تیشه به ریشه کشور زده باشند باشند. به راستی خامنه ای و بستگان چپاولگرش در ایران، نمونه و مظهر شقاوت، بی رحمی، بی وجدانی، بی شرافتی، و سبعیت و ضد انسان و انسانیت به شمار می آیند.

این فامیل پلشت و کثیف هرجائی روی چنگیز، هیتلر، استالین، پینوشه و دیگر جلادان تاریخ را سپید کرده و هرکدام از اعض‍اء این خانواده، درنده خوی جلاد و ستمگری بیرحم و خون آشام به شمار می آید. به راستی تحمل و پذیرفتن جنایت های بیشمار، و دزدی های کلان و مملکت به باد ده این گروه، از سوی ملت به خواب رفته و بی خیال موجب تأسف، شرم و نگرانی است. نگرانی از آن جهت که تا چه اندازه ملت ما به پوچی گرائیده و اینهمه جنایت و غارتگری را نادیده می گیرد!.

این هم یک خانواده بندرعباسی در زیر پلی زندگی می کند. آیا خامنه ای و آخوندهای جنایتکار، حق این بیچارگان و محرومان را ندزدیده اند که چنین وضع اسف باری برای گروه زیادی از هم میهنان ما درست شده است؟!.

این هم یک خانواده بندرعباسی در زیر پلی زندگی می کند. آیا خامنه ای و آخوندهای جنایتکار، حق این بیچارگان و محرومان را ندزدیده اند که چنین وضع اسف باری برای گروه زیادی از هم میهنان ما درست شده است؟!.

دزدی های کم سابقه خانواده خامنه ای

در مورد دزدیهای کلان خامنه ای،آخوندک ۵ تومانی مشهدی و بستگان غارتگرش ما در گذشته مقاله های گوناگونی نوشته و امیدوار بودیم ملت به خواب رفته و بی خیال ما اندکی به غیرت آیند و شر این جانوران ضد انسان را از سر مردم ما و نسل های آینده کوتاه کنند. در این مقاله ما دیگر وارد جزئیات غارتگری و دزدی های علی خامنه ای و خانواده اش نشده، بلکه با افزودن چند ویدیو بدان، توجه خوانندگان خودرابه ارقام زیادی از چپاولگری این قوم وحشی جلب می کنیم

این ویدیو گزارش گر قصرها و زندگی فراتجملی و فرعونی خامنه ای است. روضه خوان ۵ تومانی مشهدی که خود و دیگر مزدورانش همیشه از فقر و تنگدستی و زندگی ساده حضرت علی و ائمه گفتگو می کردند که همه آنها همیشه دروغ بوده، ملتی را خاکستر نشین کردند، زنان را به تن فروشی و جوانان را به اعضاء بدن فروشی وا داشتند، و خود در میان ابرها و شکوه و جلال زندگی می کنند.

از آنچه گذشت:

اگر دزدی وارد خانه ما شده و بخواهد اسباب اثاثیه و پول و جواهرات مارا به سرقت برد چه واکنشی نشان می دهیم؟. آیا با او بر سر جنگ و نزاع در نمی آییم و در صورت امکان به پلیس اطلاع نمی دهیم؟!. حال، دزدخانگی ما علی خامنه ای و خانواده چپاولگر و جنایتکارش است. آیا نباید جلو این دزدهای خانگی را بگیریم، و مانع فروکش و ویرانی کشور شویم؟!.

نزدیک به ۳۸ سال پیش وبا و طاعونی از سوی آخوندهای بی شرافت و بی فرهنگ سرتاسر مملکت ما را فراگرفت که دامان بسیاری از مردم به ویژَه زنان، جوانان، و کودکان مارا در بلا و مصیبتی ناگفتنی به آتش کشید، نسلی را سوزاند و خاکستر کرد.خامنه ای و فامیل جنایتکارش که روی چنگیز، هیتلر، استالین، پینوشه و دیگر جلادان تاریخ را سپید کرده و هرکدام از اعض‍اء این خانواده، درنده خوی جلاد و ستمگری بیرحم و خون آشام به شمار می آید

در حال حاضر که آخوند بر کول و پشت ملت نجیب، تسلیم، و بی صدای ایران سوار است . تصور نمی رود آخوند از این خرسواری خود روزی خسته شده و پیااده شود. قربان گاو وحشی و خر چموش که هرگز به کسی خرسواری نمی دهند.!

در حال حاضر که آخوند بر کول و پشت ملت نجیب، تسلیم، و بی صدای ایران سوار است . تصور نمی رود آخوند از این خرسواری خود روزی خسته شده و پیااده شود. قربان گاو وحشی و خر چموش که هرگز به کسی خرسواری نمی دهند.!

نکته پایانی:

شوربختانه، من نگارنده دوران پیری وناتوانی را می گذرانم و یارای جنبش و حرکت ندارم تا بتوانم گامی در راه مبارزه وسرکوبی آخوندهای شیاد و غارتگر بردارم. این دیگر وظیفه ملی و میهنی جوانان برومند و سلحشور میهنمان است که آتش به جان این فاسدان و دزدان بیاندازند و کشور ویران شده امان را نجات بخشند.
بخشی از ثروت های امیرالشیاطین خامنه ای و باندش

  • ایرانی

    مررررررررررررگ بر خایه منی مزدور و دزد و اختلاسگر
    مررررررررررررررررررگ بر جمهوری دزد و اختلاسی اسهالی
    مرررررررررررررررگ بر اصل ولایت وقیح
    ریدم تو عنقلاب ۵۷