بحران در صدا و سیما؛ رئیسی که به دفترش نمی رود! ۰

نابودی فرهنگ پس از انقلاب

این رژیم آمد که هرچه داشتیم را بباد دهد و هرچه را نداشتیم را هم از ذهنمان پاک کند.ما آزادی اجتماعی داشتیم که امروز نداریم. آزادی سیاسی نداشتیم که امروز کسی بدان حتی در آرزوهایش هم نمی اندیشد؛ آزادیهای یواشکی و چادر و شراب و رقص و موسیقی شده اند ته آرزوی ملت گشنه ایران برای آزادی! سطح تفکر مردم را آنقدر پایین نگه داشته اند که کوچکترین آزادی سیاسی و حق اعتراض و انتقاد جرم است و مردم باور کرده اند که نقد سران رژیم جرم و گناه است و خداوند هم با خامنه ایست! فرهنگ و هنر ایران اگر در دوران پهلوی اندک مایه و توانی داشت و اگر جشن فرهنگ و هنری بود و ارکستر سمفونیک بود، اگر برنامه گلها بود و اگر مردم طرفدار پر و پا قرص رنگارنگ و کاف شو بودند، همین اندک توان فرهنگی ایران  نیز پس از انقلاب آرام آرام نابود شد.

فرهنگ و هنر ایران اگر در دوران پهلوی اندک مایه و توانی داشت و اگر جشن فرهنگ و هنری بود و ارکستر سمفونیک بود، اگر برنامه گلها بود و اگر مردم طرفدار پر و پا قرص رنگارنگ و کاف شو بودند، همین اندک توان فرهنگی ایران نیز پس از انقلاب آرام آرامن نابود شد.

فرهنگ و هنر ایران اگر در دوران پهلوی اندک مایه و توانی داشت و اگر جشن فرهنگ و هنری بود و ارکستر سمفونیک بود، اگر برنامه گلها بود و اگر مردم طرفدار پر و پا قرص رنگارنگ و کاف شو بودند، همین اندک توان فرهنگی ایران نیز پس از انقلاب آرام آرام نابود شد.

بیشتر هنرمندان یا فراری داده شدند و یا خانه نشین گشتند. گناه افرادی مانند فردین چه بود جز محبوبیتشان؟ چرا به بزرگانی چون فردین اجازه کار ندادند ؟ چون رژیم : « آخوند محبوب» را نیاز داشت و نه هنرمند محبوب را!

همانطور که در گذشته نیز گفتیم مردم ایران با تلویزیون رژیم  قهرند… طبیعی هم هست. اخبار دروغ و فریبکاری در تلویزیون ایران بارها و همیشه مردم را آزار داده است. در مسایل سیاسی این تلویزیون در دهه ۶۰ با اجرای برنامه ای بنام روایت فتح هزاران جوان را فریب داد و به دم تیغ فرستاد. در قیام ۸۸ این تلویزیون در آغاز از مردم بعنوان شورشی نام می برد و سپس هم کشتگانی مانند ندا آقاسلطان را  تکذیب کرد. چندین برنامه ی دروغین برگزار شد که ثابت می کرد ندا آقاسلطان زنده است و به یونان فرار کرده!

بعد گفتند که پزشک شاهد ماجرا قاتل ندا بوده است. بعد که مردم تصاویر و فیلم قاتل را در حال عبور از کوچه نشان دادند، برنامه ای ساختند که عباس کارگر جاوید آمد و با بیشرمی قتل ندا را رد کرد و آن را در برنامه یک توطئه دشمن معرفی کرد! بیبینید که با جان و ناموس مردم ایران در تلویزیون چه کرده اند!  بعدها البته قاضی پرونده از ناپدید شدن عباس کارگر جاوید خبر داد!

طبیعی است که بینندگان از دیدن آخوند و ملا در این تلویزیون خسته و بیزار شده اند. بارها دیده ام که ۵ شبکه همزمان آخوند پخش می کند! وای به روزهای عزاداری.. در آن روزها که هز ۳۰ شبکه در حال پخش بوی مرگ و عزا هستند.

بایکوت صدا و سیما از سوی مردم و هنرمندان

یکی از بنگاههای فرهنگی و بهتر بگوییم «دُژفرهنگی» در ایران پس از انقلاب همان صدا و سیماست. این دستگاه که در بیست سال گذشته به غولی عریض و طویل بدل گشته است توانایی رقابت با شبکه های خصوصی را هم ندارند و بسیاری از سریالهای پر هزینه صدا و سیما بدون بیننده مانده و کسی حتی هنر پیشه هایش را نمی شناسد! همین بی مخاطبی صدا و سیما باعث شده است که تهیه کنندگان سریال به پخش در  شبکه خانگی و فروش بصورت سی دی روی بیاورند که کمابش موفق بوده اند و مردم آرام آرام به خرید سی دی از سوپرمارکتها عادت کرده اند. هرچند که بازار کپی غیر مجاز هم داغ است ولی بهر روی مردم تقریبا صدا و سیمای ایران را کنار گذاشته اند.

پس از دسته گل 57 بیشتر هنرمندان یا فراری داده شدند و یا خانه نشین گشتند. گناه افرادی مانند فردین چه بود جز محبوبیتشان؟ چرا به بزرگانی چون فردین اجازه کار ندادند ؟ چون رژیم : « آخوند محبوب» را نیاز داشت و نه هنرمند محبوب را!

پس از دسته گل ۵۷ بیشتر هنرمندان یا فراری داده شدند و یا خانه نشین گشتند. گناه افرادی مانند فردین چه بود جز محبوبیتشان؟ چرا به بزرگانی چون فردین اجازه کار ندادند ؟ چون رژیم : « آخوند محبوب» را نیاز داشت و نه هنرمند محبوب را!

گزارش روزنامه ایران وابسته به روحانی درباره سردرگمی مدیریتی جام جم

در حالیکه اوضاع صدا و سیمای خامنه ای چه از نظر بیننده و چه از نظر مالی بسیار خراب است و بسیاری از برنامه ها تعداد سازندگانش از بینندگانش بیشتر است! می بینیم که رئیس این سازمان وابسته به خامنه ای چندان میلی به حضور در دفتر خود ندارد. نوروز گذشته یکی از ساکت ترین و نا موفق ترین نوروزهای تلویزیون خامنه ای بود و بنظر می رسد هنرمندان هم چندان میلی به کار در این دستگاه را ندارند و دل بکار نمی دهند. پس از بازگشت مهران مدیری و  رضا رشید پور که هر دو مورد غضب ضرغامی ریاست پیشین بودند، انتظار می رفت که تعداد بینندگان افزایش یابد ولی استفاده از دیالوگهای برنامه های ماهواره ای هم کمکی به بی نمکی این برنامه ها نکرد.

توهین به مخاطب و تماشاگر وسیله مهران مدیری هم مورد نقد برخی قرار گرفت و اخیرا هم جنجالی بر سر بی ادبی و تحقیر انجام شده وسیله فرزاد حسنی به یک هنرور در برنامه اکسیر  بپا شد که برنامه کم مخاطب اکسیر را به شهرتی منفی رساند. از این رو که در برنامه فوق براحتی تحقیر و بی ادبی آموزش داده می شود. بی پروایی فرزاد حسنی در دیالوگهای زشتش نشان از بی فرهنگی و بچه زرنگی این فرد دارد و جای بسی خوشبختی است که بیشتر مردم ایران اصلا نمی دانند برنامه اکسیر چیست و اصلاً کی پخش می شود ؟!

توهین به مخاطب و تماشاگر وسیله مهران مدیری هم مورد نقد برخی قرار گرفت و اخیرا هم جنجالی بر سر بی ادبی و تحقیر انجام شده وسیله فرزاد حسنی به یک هنرور در برنامه اکسیر بپا شد که برنامه کم مخاطب اکسیر را به شهرتی منفی رساند. از این رو که در برنامه فوق براحتی تحقیر و بی ادبی آموزش داده می شود. بی پروایی فرزاد حسنی در دیالوگهای زشتش نشان از بی فرهنگی و بچه زرنگی این فرد دارد و جای بسی خوشبختی است که بیشتر مردم ایران اصلا نمی دانند برنامه اکسیر چیست و اصلاً کی پخش می شود ؟!

توهین به مخاطب و تماشاگر وسیله مهران مدیری هم مورد نقد برخی قرار گرفت و اخیرا هم جنجالی بر سر بی ادبی و تحقیر انجام شده وسیله فرزاد حسنی به یک هنرور در برنامه اکسیر بپا شد که برنامه کم مخاطب اکسیر را به شهرتی منفی رساند. از این رو که در برنامه فوق براحتی تحقیر و بی ادبی آموزش داده می شود. بی پروایی فرزاد حسنی در دیالوگهای زشتش نشان از بی فرهنگی و بچه زرنگی این فرد دارد و جای بسی خوشبختی است که بیشتر مردم ایران اصلا نمی دانند برنامه اکسیر چیست و اصلاً کی پخش می شود ؟!

روزنامه ایران در گزارشی آورده است که : زمزمه هایی برای کناره گیری سرافراز درحالی بگوش می رسید که وی حتی برای یکی دو هفته به دفترش در جام جم هم نرفت و در خانه نشست! تنها پاسخ صداوسیما به این زمزمه‌ها، مربوط به اوایل فروردین امسال است که رسانه‌ها از حضور نیافتن سرافراز به مدت ۱۰ روز در محل کارش خبر داده بودند اما روابط عمومی این سازمان سوم فروردین در اطلاعیه‌ای یکی از دلایل این شایعه‌سازی را استقبال مخاطبان از ویژه برنامه‌های تحویل سال رسانه ملی دانست: «در حالی که رسانه‌های منتقد بر تهی بودن دست رسانه ملی در ایام نوروز تأکید می‌کردند و اینکه صداوسیما برای ایام نوروز، طرح و برنامه خاصی ندارد، در این مورد نیز پس از استقبال مخاطبان از ویژه برنامه‌های تحویل سال، به نتیجه نرسیدند و لذا با شایعه عدم حضور دکتر سرافراز در محل کارش، پروژه حذف و تضعیف را با استراتژی جدید پی گرفتند.»

بنظر می رسد سر افراز به بهانه شهرزاد میرقلی خانی و یا هر بهانه دیگر همچنان میلی به ریاست و حضور در جام جم ندارد و عطای این دروغ خانه را به لقایش بخشیده است!

بنظر می رسد سر افراز به بهانه شهرزاد میرقلی خانی و یا هر بهانه دیگر همچنان میلی به ریاست و حضور در جام جم ندارد و عطای این دروغ خانه را به لقایش بخشیده است!

این در حالیست که بنظر می رسد سر افراز به بهانه شهرزاد میرقلی خانی و یا هر بهانه دیگر همچنان میلی به ریاست و حضور در جام جم ندارد و عطای این دروغ خانه را به لقایش بخشیده است!