به چه دلیل شیعیان، پیروان بهائی را کافر و نجس می دانند؟ ۷

پیش گفتار:

چهار صد و اندی سال پیش شاه اسماعیل صفوی جوانک فرصت طلب از موقعیت زمان و مکان بهره برداری کرده و مذهب شیعه را که تا آن زمان بیش از ده در صد طرفدار نداشت با کشتار و قتل عام مردم بخشهای ایران بزرگ آن روز و به زور و قلدری ناچار به پذیرش آن نمود. جانشینان وی نیز به همان روش نسل های متوالی مردم ایران را به پذیرش مذهب شیعه که کمترین همآهنگی و هم خوانی با روحیه و اندیشه ایرانیان نداشت، واداشتند.

آنگاه با گذشت نزدیک به دو قرن فشار و دیکتاتوری خاندان صفوی و سپس دیکتاتوری و تعصبات و خرافات مذهبی شاهان قاجار، این مذهب جعلی در افکار مردم نفوذ و رسوخ نموده و مخالفین بدان هرگز  نتوانستند در برابر خرافات بی چون و چرای امت خردباخته و کوته فکر ایستادگی کنند.

رفتار شیعیان نسبت به باورمندان دیگر

جای بسی اندوه و بسیار مسخره است مذهب شیعه که خود شعبه ای جعلی و ساختگی از دین اسلام بوده و پیروان خردباخته آن از چهار سده پیش تا کنون همه گونه جنایت هایی نخست در باره ادیانی چون یهودی، زردشتی، مسیحی و سپس از بدو پیدایش بهایی، با باورمندان آن داشته اند بخواهد کمترین ادعائی بر حقیقت گوئی و رفتار انسانی داشته باشد.

چه بسیار زردشتی های محترم و فرهیخته ای که زیر دست و پای این  شیطان صفتان بی خدای جنایتکار له و نابود شدند و چه گروههائی از یهودیان گرانمایه ای که وجودشان سرچشمه خیر و برکت و آبادانی برای مملکت ما بوده بدانان توهین و بی حرمتی نمودند، آنان را به زندان انداختند و به شکنجه و آزار آنان پرداختند. همچنین مسیحیانی که از هرسوی از جانب این سنگدلان و بی خدایان سیلی خورده و از ترس جان، کشور مادرزادی و دلبسته خود را ترک نمودند و آواره سرزمین های دیگر شدند.

در فارسی یادواره ای است که: “ آب گردان با طعنه و مسخره به آفتابه می گوید دو سوراخی!” این مثال در مورد شیعیان کاملن درست آست. آنان که خود جعلی و سرتاپا عیب و خرافاتی و بی خردند، باورمندان دیگر را نکوهش و مسخره کرده و فاسد و گمراه می دانند!.

هم میهنان محترم بهایی که تنها به جرم بهایی بودن، تازگی به بیست سال زندان محکوم، و در سیاه چال ولی وقیح به بند کشیده شدند.

هم میهنان محترم بهایی که تنها به جرم بهایی بودن، بتازگی به بیست سال زندان محکوم، و در سیاه چال ولی وقیح به بند کشیده شده اند.

مقایسه کوتاهی میان مذهب شیعه و آئین بهائیت

همانگونه که گفته شد گسترش مذهب شیعه نتیجه سیاست و قدرت طلبی شاه اسماعیل صفوی بود که این مکتب ناشناخته و جعلی از دین واقعی اسلام را بر مردم ایران تحمیل کرد و جانشینان وی و شاهان دوران بعد نیز با بی خردی و کورکورانه این راه و روش غیر منطقی و غیر انسانی را دنبال نمودند. ملت ایران تا ده سده در طلسم و خرافات دین اسلام گرفتار بود و آنگاه از چهار سده پیش در منجلاب شیعه گری فرو رفت. نتیجه آن یک مشت انسان نماهای شارلاتان، جنایتکار، و چپاولگراست که مملکتی را غارت، و ملتی را در بند جهل و خرافات، و فقر و تنگدستی اسیرو گرفتار ساخته است.

برای شناخت بیشتر این آئین کذائی، تنها به سه مورد در این جا اشاره می شود:

الف- علی امام اول شیعیان

آنهائی که اهل دانش و مطالعه اند به خوبی می دانند که علی ابن ابیطالب یک آدم کش حرفه ای و جلاد پیامبر بود.  جایگاه علی ابن ابیطالب در برابر محمدابن عبدالله مانند عملکرد خلخالی بود در قتل و کشتار کردها به دستور محمد.
علی از نوجوانی در خدمت محمد ابن عبداله تا هنگام ضربت خوردن به وسیله ابن ملجم همواره در هر زمان و هرمکان به آدم کشی می پرداخت. چند نمونه از جنایات علی از اینگونه بوده است:

۱- کشتار خاندان “ازد”:

علی و یارانش در یک روز، تعداد ۲۵۰۰ نفر از خاندان “ازد” را سر برید، به نحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دلداری دهد (مروج الذهب، جلد اوّل، صفحه ی ۷۲۹).

۲- نبرد “لیل الحریر”:

علی در نبردی به نام “لیل الحریر” حدود ۵۰۰ تا ۹۰۰ نفر را از دم تیغ گذراند. (منتهی الامال، جلد یک، صفحه ۱۵۳)

۳- قبیله ی “بنی قریظه”:

بنا به دستور پیامبر، پس از پیروزی بر قبیله ی “بنی قریظه”در زمین گودالی بزرگ کندند، علی و زیبر در حضور پیامبر، تعداد ۹۰۰ نفر از مردان قبیله را که اسیر و تسلیم شده بودند،گردن زدند و درون چاله افکندند. جرم آنان، با قیماندن در دین خود، و نپذیرفتن اسلام بود (تاریخ طبری، جلد سوم، صفحه ۱۰۸۸)

۴- کشتار “خوارج”:

در نهم صفر سال ۳۸ هجری، در محلّی واقع در دشت نهروان، جنگ خونینی در گرفت که در آن لشگریان علی، تعداد ۱۸۰۰ نفر از خوارج را که  از دین اسلام برگشته بودند و مسلّح هم نبودند، به قتل رساندند.

ب- فرمایشات گرانبار امام جعفر صادق

بزرگترین عالم پرمغز و دانشمند عالم شیعه که آخوندها همواره از او تبعیت نموده و به او افتخار می کنند، امام جعفر صادق است.
در این جا شمه ای چند از بیانات خردمندانه این عالم بزرگ شیعه به نگارش در می آید. تا خوانندگان ما با خواندن آنها بی فیض و برکت از دنیا نروند:

محمد باقر مجلسی علامه بزرگ و دانشمندی که نظیر او در زمین پیدا نمی شود ولی احتمالاً در کره ماه مانند پشکل ریخته است. این عالم بی همتا که از نوشته های عالم عالمان جهان امام جعفر صادق درس فرا گرفته است، کلیه لاطائلات و مزخرفات گویی خود را در کتاب حلیة المتقین تقدین خردباختگان امت شیعه مخصوصاً گشنیز خانم ها می کند. این آثار بی همتا را بخوانید تا در عالم هپروت پرواز کنید.

محمد باقر مجلسی علامه بزرگ و دانشمندی که نظیر او در زمین پیدا نشده ولی احتمالاً در کره ماه مانند پشکل فراوان است. این عالم بی همتا که از نوشته های عالم عالمان جهان امام جعفر صادق درس فرا گرفته است، کلیه لاطائلات و مزخرفات گویی خود را در کتاب حلیة المتقین تقدیم خردباختگان امت شیعه مخصوصاً گشنیز خانم ها می کند. این آثار بی همتا را بخوانید تا در عالم هپروت پرواز کنید.

حلیه المتقین باب دوازدهم صفحه ۳۲۸

در حدیث معتبر از حضرت صادق منقول است که: ” مخورید هدهد را و دست اطفال مدهید که بازی کنند که تسبیح خدا میگوید، تسبیحش این است که لعن الله مبغضی آل محمد علیهم السلام، یعنی خدا لعنت کند دشمنان آل محمد را.”

” این حدیث به عالم بشریت هشدار میدهد که مبادا هدهد را بخورند، زیرا این حیوان دائم در حال لعنت فرستادن بر دشمنان اهل بیت (صهیونیست ها و کمونیست ها و لیبرالها و خداناباوران و اهل تسنن و حقوق بشریها و…) است.”

حلیه المتقین باب نهم صفحه ۲۲۵

در حدیث دیگر از امام صادق منقول است که هرکه را ورمی یا جراحتی به هم رسد کاردی را بگیرد و بر آن موضع بمالد و بگوید: بسم الله ارقیک من الحدو الحدید، و من اثر المعود و الحجر المبلود من العرق الفاتر، و من لوازم الاجر من الطعام و عقره و من الشراب و برده، امضی الیک باذن الله الی اجل مسمی فی الارض و الانعام، بسم الله فتحت، و بسم الله ختمت، پس آن کارد را در زمین فرو برود.

حلیه المتقین باب چهارم صفحه ۹۳

حضرت صادق فرمود که جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که این باعث این میشود که فرزند سقط شود، و نزدیک است که اگر فرزندی به هم رسد دیوانه باشد یا صرع داشته باشد. نمی بینی کسی را که صرع میگیرد اکثر آن است که یا در اول ماه یا در آخر ماه میباشد؟.
برای آگاهی بیشتر از دریای بیکران فضل و دانش این عالم بزرگ اسلامی به مقاله مستند و کامل همکار اندیشمند ما سیروس پارسا مراجعه فرمایید.

پ- خرافاتی به نام امام زمان

در نهایت بی عقلی و بی خردی است که بتوان پذیرفت انسانی به نام امام زمان سالیان سال در ته چاهی زندگی کرده و روزی از چاه بیرون آید و گروه زیادی از جمعیت جهان را با شمشیر از پای در آورد. به طوری که خون این کشتارها تا زیر شکم اسب او را فراگیرد. پیروان مذهب شیعه با آنهمه بی خردی و ناآگاهی همواره کینه توزی و دشمنی خود را نسبت به باورمندان دیگر که از آنها به مراتب منطقی تر و انسان ترند ابراز داشته اند.

در فرتور امام زمان خیالی شیعیان را مشاهده می کنید. مسلمانان که هیچگاه زحمت خواندن کتاب و تحقیق را به خود نمی دهند و همواره به سخنان صد تا یک غاز آخوند محل شان بسنده می کنند، از بیماری جنسی حسن عسکری بی خبرند و نمی دانند که وی توانایی بچه دار شدن را نداشته است.

در این فرتور امام زمان خیالی شیعیان را مشاهده می کنید. مسلمانان که هیچگاه زحمت خواندن کتاب و تحقیق را به خود نمی دهند و همواره به سخنان صد تا یک غاز آخوند محل شان بسنده می کنند، از بیماری جنسی حسن عسکری بی خبرند و نمی دانند که وی توانایی بچه دار شدن را نداشته و هرگز مغز کوچکشان بدانان اجازه درک آن را نمیدهد که یک انسان درون چاه نمی تواند بیش از یک یا دو هفته دوام بیاورد و زنده بماند.وانگهی با شمشیر به جان جهانیان افتادن و تا زیر شکم اسب خون جاری شدن آیا می تواند عملی باشد؟!،و اگر باشد این عدالت است یا جنایت؟!.

نمونه هائی از برخورد شیعیان با پیروان بهائی

در این جا برای نمونه به بیان چند برخورد غیر انسانی و همچنین مثبت و پسندیده هم میهنانمان نسبت به پیروان بهائی پرداخته  می شود:

۱- جنایات علیه  فرقه بهائی  ازبدو برپائی آن

از سال ۱۸۶۳ میلادی که پایه گذاری آئین بهائیت بوده تاکنون امت خردباخته شیعه همه گونه جور وستم را در مورد این گروه روا داشته است.  تا آنجا که پیروان این آئین از بدو تاسیس مورد بدترین حمله‌ها توسط روحانیون و حکومت‌های مختلف ایران قرار گرفته اند و بنا به آمار نهادهای بهائیان از روز اول اظهار امر باب تا پیش از حکومت محمد رضا شاه متجاوز از بیست هزار بهائی در ایران کشته شده‌اند.
پس از انقلاب اسلامی با قدرت گرفتن روحانیون شیعه در ایران، کلیه حقوق اولیه و انسانی پیروان بهائیت نقض شده و با ایشان مانند فرقه‌های و حیوانات وحشی و خطرناک رفتار شده است.

فلسفی جنایتکار، آخوندکی که باسخنرانی خود در سال ۱۳۳۲ در مسجد شاه موجب کشتار و خانمانسوزی چند هزار هم میهن بهایی شد. رژیم شاه هم که از آخوندها می ترسید همه چند صد قاتالن چندین هزار هم میهنان بهائی را بدون محاکمه و مجازات از زندان آزاد کرد!.

فلسفی جنایتکار، آخوندکی که باسخنرانی خود در سال ۱۳۳۲ در مسجد شاه موجب کشتار و خانمانسوزی چند هزار هم میهن بهایی شد. رژیم شاه هم که از آخوندها می ترسید همه چند هزار قاتلین هم میهنان بهائی را بدون محاکمه و مجازات از زندان آزاد کرد!.آنان با سوغات و هدایائی که بازاری های دزد و بی شرافت در اختیارشان گذاشته بوددند با هلهله و شاد ی و سرمستی روان شهر و ده و دیار اقامت و محل جنایات خود شدند.

۲-جنایاتی که آخوند فلسفی به بار آورد

در رمضان سال ۱۳۳۲، فلسفی جنایتکار در مسجد شاه تهران، هرشب برای کشتن و نابودی بهایی ها به یک مشت انسان نماهای خردباخته، درس امر به معروف می داد. فلسفی پیروان بهایی را دشمن خدا و دین، دشمن خاک و مردم ایران بر شمرد، و کشتنشان را ثواب  ذخیره روز آخرت نامید. خوب، تصور می فرمایید چه شد؟.

از فردای آن روز مسلمانان مکتب آخوند که هرشب به مسجد می رفتند، و یا به وعظ و گفتار او به رادیو گوش فرا می دادند، در سراسر ایران، در گروههای ده، صد، و چند هزار نفری شبانه به خانه ، مسکن و ماوای بهاییان یورش بردند. با تیر وتبر،  ساطور، چاقو و شمشیر، سنگ، و چوب به جان بهائی ها و حتی زنان و فرزندان آنان افتادند.

این جنایتکاران اسلامی زنان باردار راشکم پاره کردند. بچه ها را از پنجره، و بزرگسالان را از بالا خانه و پشت بام به باغچه خانه، و یا به کوچه و خیابان پرتاب نمودند. دراندک زمانی شمار کشتگان و جنایات این لشکریان اسلام، به چندین هزار رسید.

 نا بخردی که با بهائی ها رفتار حیوانی دارد:

امامی کاشانی امام جمعه تهران،  در “نمازجمعه” روز ۳۱ اردیبهشت (۲۰ می) تهران گفت: «ریشه بهاییت در اسراییل است و ابتدا استعمارگران می‌خواستند مرکز بهاییت را در فلسطین قرار دهند اما آنها به‌ قدری آلوده بودند که نتوانستند این کار را انجام دهند.»
این آخوندک بی خرد و نا انسان بهاییت را «فرقه‌ای کثیف و آلوده» و «دست‌ساخته استعمار» خواند و به طور تلویحی خواهان اخراج آن‌ها از کشور شد.

امامی کاشانی در پست و مقام پوشالی امام جمعه تهران، مفتخور و مزدور علی خامنه ای که هردم برای خشنودی خامنه ای جنایتکار دهان خود را باز کرده و به پرت و پلا گوئی و دشنام دادن علیه گروهی می پردازد.

امامی کاشانی در پست و مقام پوشالی امام جمعه تهران، مفتخور و مزدور علی خامنه ای که هردم برای خشنودی خامنه ای جنایتکار دهان خود را باز کرده و به پرت و پلا گوئی و دشنام دادن علیه گروهی می پردازد.

خاطرات یک جوان ۲۲ ساله

من جوان ۲۲ ساله پای واقعیت هایی نشستم که تا آن زمان حتی تصورش برایم غیر قابل قبول بود. نسل کشی ازبهاییان و بسیاری افراد دیگرکه تنها مثل ما فکر نمی کردند یا تبعیض گسترده علیه اقوام و گروه هایی که من هرگز توانایی درک حجم و اندازه آن را نخواهم یافت.

این جوان می افزاید: “سال ها پیش وقتی دانش آموز راهنمایی بودم با مادرم برای شرکت در مراسم ترحیمی به یکی ازمساجد تهران رفته بودیم و سخنران درباره این که بهاییان درقم بچه های مسلمان هارا می دزدند و به باغی در اطراف قم می برند تا در مهمانی هایشان خون آن ها را بخورند سخنرانی می کرد.”

انسان های فرهیخته ای که درک انسانیت می کنند:

الف- محمد نوری زاد

محمد نوری زاد این انسان گرانمایه و ارجمند در اجتماع وبازده آخوندی با شهامت و دلیری به دیدار خانواده بهائی رفت و بر پای کودک بهائی زد. به راستی باید به انسانیت و میهن دوستی این فرد بزرگ آفرین گفت.

محمد نوریزاد مسلمانی که از مفاخر انسانی بزرگی برخوردار است. این فرد با کمال شجاعت و با قلبی اکنده از محبت و دوستی بر پای کودک بهایی که خانواده اش اسیر بند دیوان و جنایتکاران رژیمند بوسه زد. این حرکت مالامال از عشق و دوستی مورد خروش و طغیان عده ای از خردباختگان مذهبی و ذوب شدگان در مکتب ضد انسانی ولایت فقیه قرار گرفت.

محمد نوریزاد مسلمانی که از مفاخر انسانی بزرگی برخوردار است. این فرد با کمال شجاعت و با قلبی اکنده از محبت و دوستی بر پای کودک بهایی که خانواده اش اسیر بند دیوان و جنایتکاران رژیمند بوسه زد. این حرکت مالامال از عشق و دوستی مورد خروش و طغیان عده ای از خردباختگان مذهبی و ذوب شدگان در مکتب ضد انسانی ولایت فقیه قرار گرفت.

ب- فائزه هاشمی

دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال آبادی عضو شورای عالی بهاییان که در مرخصی زندان به سر می برد و با او برای مدت ۶ ماه هم زندانی بوده است در ایران  به لجن کشیده شده آخوندی موجب اعتراضات وحشیانه و بربریت یک مشت آخوندهای مفتخور و وبال گردن مردم ایران شد.

خانم فائزه هاشمی می‌گوید: “ حیوان که نیستیم، یک سری وظایف اخلاقی و انسانی بر دوش داریم.”  نگاه  این خانم با کمال و حقیقت طلب به بهائیان در ایران حقوق بشری است و معتقد است که: ما در ایران داریم ظلم می‌کنیم نه تنها به اینها که به خیلی‌ها. منتهی میزان اینها از همه بالاتر است. و نباید این اتفاق بیفتد و ما باید رفتارهایمان را اصلاح بکنیم.

ممکن است خانم فائزه هاشمی خطاها و اشتباهاتی را مرتکب شده باشد. در هر حال، او مدتها در سیاه چالهای رژیم کذائی که سرتاپای این رژیم  دزدی و آدم کشی است به سر برده در شرایطی که ابر جنایتکارانی چون مجتبی خامنه ای و شماری از وزیران دولت روحانی و افراد بیت رهبری با غارتگری و کشتار خود همچنان راست راست می گردند و به مکیدن خون ملت دربند می پردازند.

خانم فائزه رفسنجانی ممکن است در گذشته اشتباهات و خطاهائی کرده، ولیکن مدتها به زندان افتاده و بر خلاف ابر جنایتکارانی چون مجتبی خامنه ای و شماری از وزیران کابینه روحانی و همچنین بسیاری از افراد گرداگرد خامنه ای ابر جنایتکار که همگی آزادانه راست راست می گردند و از خون ملت تغذیه می کنند، با کمال شجاعت به دیدار یک خانم بهائی که ماهها با او هم زندانی بوده رفت و بدین وسیله انسانیت و میهن دوستی خود را به همگان نشان داد.

خانم فائزه رفسنجانی ممکن است در گذشته اشتباهات و خطاهائی کرده باشد، ولیکن مدتها به زندان افتاده و بر خلاف ابر جنایتکارانی چون مجتبی خامنه ای و شماری از وزیران کابینه روحانی و همچنین بسیاری از افراد گرداگرد خامنه ای ابر جنایتکار که همگی آزادانه راست راست می گردند و از خون ملت تغذیه می کنند، با کمال شجاعت به دیدار یک خانم بهائی که ماهها با او هم زندانی بوده رفت و بدین وسیله انسانیت و میهن دوستی خود را به همگان نشان داد. مادر برابر اینهمه انسانیت و شجاعت سر تعظیم فرود می آوریم.

پ- آیت الله امجد

آیت الله امجد یک آخوند انگشت شمار انسان دوست و میهن پرست می گوید: “در مکتب اهل بیت به یک حیوان نیز نمی توان ظلم نمود چه برسد به یک کافر و یا یک بهائی و باید شرایطی فراهم نمود تا من معمم اگر به یک بهایی ظلمی کردم بتواند از من شکایت نماید.”

آیت الله امجد یکی از چند آخوند خردمند و انسان دوستی که حقوق هم میهنان بهائی ما را نادیده نگرفت و بر خلاف افکار ضد انسانی علی خامنه ای ابر جنایتکار، شجاعانه به دفاع از آنان پرداخت.

آیت الله امجد یکی از چند آخوند خردمند و انسان دوستی که حقوق هم میهنان بهائی ما را نادیده نگرفت و بر خلاف افکار ضد انسانی علی خامنه ای ابر جنایتکار، شجاعانه به دفاع از آنان پرداخت. درود بی پایان بر این روحانی خردمند و فرهیخته.

ت- آیت الله عبد الحمید معصومی تهرانی

آیت الله عبد الحمید معصومی تهرانی  آخوند فرهیخته و سراپا انسانیت دیگری گفت : “ این خود روحانیت شیعه است که کاری کرده که مردم دین گریز شده اند و ربطی به بهاییت یا سایر ادیان ندارد . قولها و حرفهایی زده شده که مردم را به زندگی بهتر دعوت کرده ولی به وعده هایشان عمل نکردند.

در یزد که مردم مذهبی هستند ، در انتخابات شورای شهر یک زرتشتی رای بیشتری از داو طلبان شیعه آورده است . این هم تقصیر بهاییان است؟! بهاییان حق شهروندی دارند؟ بهاییان باید به تمام و کمال دارای حقوق انسانی باشند. سنی ها نیز ما را مشرک می دانند ، همانطور که روحانیت شیعه ، بهاییان را مشرک می دانیم . چرا آنان علیه ما کار نمی کنند. “

آیت الله عبد الحمید معصومی تهرانی یک آخوند فرهیخته و انسان دوستی که مانند بسیاری از آخوندهای مزدور ولایت فقیه پا روی حقیقت نگذاشت و از هم میهنان بهائی ما دفاع کرد.

آیت الله عبد الحمید معصومی تهرانی یک آخوند فرهیخته و انسان دوستی که مانند بسیاری از آخوندهای مزدور ولایت فقیه پا روی حقیقت نگذاشت و از هم میهنان بهائی ما دفاع کرد. آفرین، و صد آفرین بر این روحانی شجاع و حقیقت بین.

ث- صادق زیبا کلام

این استاد فرهیخته دانشگاه در اجتماع بیمار و آخوند زده میهنمان با شجاعت و دلیری از حقوق پایمال شده هم میهنان بهائی دفاع کرده و می گوید: “ هنوز مشخص نیست که ‏بهاییان در ایران به چه دلیل حق تحصیل و حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند صرفاً به دلیل این است که عقاید و افکارشان با ما متفاوت است؟”

نامه یک نوجوان بهایی به روحانی:

جناب آقای روحانی
من یک جوان ۱۵ ساله و یک شهروند ایرانی بهایی هستم . همانگونه که مستحضرید جوانان بهایی در کشور عزیزمان ایران از حق تحصیل در دانشگاه محرومند و تا پایان دوره متوسطه بیشتر نمی توانند ادامه ی تحصیل دهند ، در حالی که بر اساس ماده ۳۰ قانون اساسی همه ی انسان ها دارای حق تحصیل اند و وظیفه ی دولت است که وسایل آموزش و پرورش رایگان را در اختیار همه ی دانش آموزان و دانشجویان قرار دهد.در حالی که جوانان بهایی ایران از این حق محرومند و این در حالی است که این حق جزء حقوق حقه همه ی شهروندان ایران است،تا بتوانند با داشتن تحصیلات عالیه به کشور و همنوعان خود خالصانه خدمت کنند.

سخنی کوتاه با خوانندگان گرامی:

نگارنده نه بهائیم و نه به هیچ یک از ادیان ابراهیمی و یا ادیان دیگر جهان باور دارم. مذهب و دین من انسانیت و خردمندی است. من نگارنده به همه افراد روی زمین به چشم انسانیت و برابری نگاه می کنم و امتیازی را از کسی بر دیگری سوای انسان و خردمند تر بودن نمی دانم.
نگارنده بر این باورم که همه ادیان جهانی تراوش مغز و اندیشه  انسان ها است و کوچکترین ارتباطی به خدای ناشناخته و بی وجود ندارد. خدائئ که جز جور و ستم، تبعیض و  بی رحمی او در جهان ، برای انسان ها و حتی جانوران چیزی دیده نشده است.

 • Jalil Eftekhar

  خریت نه تنها علف خوردن است. چیز دیگه ای میشه گفت؟

 • Farzin

  Akhe in jakesha akhonad az in meytarsand ke dokaneshon takhteh beshe va natonand diegeh be bahaneh emameh Zaman az koleh melateh Iran Savary bekeshand, chon bahayh moteghadand ke emamehzaman omad va tamom shod va melateh sheyeh fekre non bashand ke kharbozeh abeh, aneh harche bahayeh to dahane in akhanodaeyh dozd va koskesh ke pash beyofteh zaneshon meyfroshand bara ghodrateh bishtar

 • مهران

  آقا تسلیم، حق با شماست، شما راست میگی، پیامبر و امام علی و … همه بد بودن، اما اگه اجازه بدید میخوام یه آرزو کنم. آرزو میکنم و امیدوارم ما با پیامبر و امام علی و حافظ و مولانا و سعدی و نظامی و … همنشین بشیم و شما خوبان با معاویه و مروان و متوکل و حجاج بن یوسف و ابن ملجم و دیگر بزرگواران، و آرزو میکنم که بهتون خیلی خیلی خوش بگذره البته اگه بتونید همدیگرو تحمل کنید. بدرود

  • ardeshir

   manam meykham arezo konam ke kiram to dahaneh hameshon ,doste Aziz fekre non bash ke kharbozeh abeh, IRAN dareh az dast meyreh

 • ایرانی

  نجس ترین موجود روی زمین آخوندای جاکش دزد دروغگو هستن که کره زمین هم نجس کردند

 • bahare

  در نهایت بی عقلی و بی خردی است که بتوان پذیرفت انسانی به نام امام زمان سالیان سال در ته چاهی زندگی کرده و روزی از چاه بیرون آید و گروه زیادی از جمعیت جهان را با شمشیر از پای در آورد. به طوری که خون این کشتارها تا زیر شکم اسب او را فراگیرد. پیروان مذهب شیعه با آنهمه بی خردی و ناآگاهی همواره کینه توزی و دشمنی خود را نسبت به باورمندان دیگر که از آنها به مراتب منطقی تر و انسان ترند ابراز داشته اند.

  ایــنُ شما از کجات در آوردی دوست عزیز؟:|
  کی گفـته ته چاه؟!!تو خوده قرآنشم نوشته میخایم مستضعفین رو پیشوای مردم قرار بدیم و به اونا قدرت بدیم اونوقت تو میگی نژاد برتر 😐 مقـاله های شما منُ یاد بچه های پیش دبستانی میندازه تا یه آدم بالغ و عاقل!!!
  شـما که خیلی خردمندی !! اگه یبار نهج البلاغه رو میخوندی حداقل با شیب کمتری خزعبلاتت رو درباره امام اول شیعه ها مینوشتی
  من طرفدار هیچ آدمی نیسم
  ولی کار شما صد درصد اشتباهه
  شما اصول اولیه نقد رو هم بلد نیسی!!فقط بدی هارُ میگی؟اسم این کار نقده؟این کار مغلطس نه نقد ! شما میخای اندیشه فاسد خودتُ یجوری بکنی تو کله های مردم…از نظر من شماها که به اسم دانایی و اگاه شدن خزعبلات تحویل مردم میدید خیلی خطرناک تر از آخوند ها هستید
  از شما بیشتر باید ترسید

  وای بر مردمی که این نوشته هارُ بدون فکر کردن میخونن!

 • اینم جالب بود ….

  http://niazmandihayeiran.ir/