لزوم تغییر تعطیلات هفتگی به جمعه و شنبه و مانعی بنام تعصبات مذهبی ۱

تعطیلات در ایران

ایران کشوری است با تقویم و تعطیلات متفاوت. ما در جزیره ای زندگی می کنیم که تقویم آن کاملا از جهان مستقل است. یکی از مشکلاتی که پس از دسته گل ۵۷ بوجود آمد ، سرازیر شدن سیل تعطیلات مذهبی بود . تولد، بعثت . مرگ محمد و تولد ، امامت و مرگ علی بتنهایی ۶ روز از سال را نابود می نماید. مردن فاطمه و امام حسین و حعفر صادق و امام رضا  هم دست کم ۶ روز از سال و تولد دروغین امام نبوده ی زمان هم یک روز را نابود می نمایند. بتازگی عید فطر هم شده است دو روز تعطیل و عید قربان هم که تعطیل است، چون مردم نیاز به تعطیلی برای خونریزی و وحشی بازیشان دارند! امام خمینی هم معلوم نیست چرا دو روز تعطیلی را بخود اختصاص داده است! دو روز هم بخاطر انقلاب ننگین اسلامی در ۲۲ بهمن و ۱۲ فروردین تعطیل هستند. ۵ روز هم تعطیلات ملی از ۲۹ اسفند تا ۴ فروردین است و یک روز هم ۱۳ بدر.

در مجموع ۱۸ روز بخاطر اسلام و انقلاب تعطیل است و ۶ روز هم تعطیل ملی است. با حساب کردن تعطیلات غیر رسمی مانند ۵ فروردین تا ۱۱ فروردین ، تقویم کشور ایران قریب یک ماهش تعطیلی است. بیش از ۱۰۰ روز از سال هم که پنج شنبه و جمعه است ! پس براحتی می توان نتیجه گرفت که یک سوم از سال ، مردم در تعطیلات هستند! به به! چه مملکتی!

در مجموع 18 روز بخاطر اسلام و انقلاب تعطیل است و 6 روز هم تعطیل ملی است. با حساب کردن تعطیلات غیر رسمی مانند 5 فروردین تا 11 فروردین ، تقویم کشور ایران قریب یک ماهش تعطیلی است. بیش از 100 روز از سال هم که پنج شنبه و جمعه است ! پس براحتی می توان نتیجه گرفت که یک سوم از سال ، مردم در تعطیلات هستند! به به! چه مملکتی!

در مجموع ۱۸ روز بخاطر اسلام و انقلاب تعطیل است و ۶ روز هم تعطیل ملی است. با حساب کردن تعطیلات غیر رسمی مانند ۵ فروردین تا ۱۱ فروردین ، تقویم کشور ایران قریب یک ماهش تعطیلی است. بیش از ۱۰۰ روز از سال هم که پنج شنبه و جمعه است ! پس براحتی می توان نتیجه گرفت که یک سوم از سال ، مردم در تعطیلات هستند! به به! چه مملکتی!

نبود هماهنگی تعطیلات آخر هفته باعث شده است که در ارتباطات اقتصادی میان ایران و جهان اختلال ایجاد شود. بسیاری از عملیات اقتصادی جهانی در روزهای تعطیل ایران با بن بست روبرو می شوند. روزهای یکشنبه و شنبه در اکثر کشورهای جهان تعطیل هستند و در ایران پنج شنبه و جمعه. این بدین معناست که تنها سه روز از هفته میان ایران و جهان ارتباط اقتصادی برقرار است که با داشتن ۳۰ روز تعطیلات سالیانه همان هم در امّا و اگر است!

چه می شود کرد؟

تعطیلات ملی باعث هماهنگی ، طراوت و پیوستگی مردم است. بنابر این نمی توان و نباید هم انتظار داشت که تعطیلات باستانی نوروز از تقویم خارج شود. نوروز بزرگترین و پایدارترین ستون پیوستگی ایرانیان است.

تعطیلات مذهبی اگر همان مانند کشورهای عربی دو عید فطر و قربان بود می شد آنرا تحمل نمود ولی ۱۶ روز دیگر بدلایل بی مورد تعطیلند. تاسوعا و عاشورا که ناندانی آخوند و رژیم است. ۱۴ و ۱۵ خرداد هم که غرق شدن خمینی در سواحل محمود آباد است و مردم هز ساله برای زیارت مقام خمینی در محمود آباد بدانجا می روند! براستی این ۱۶ روز تعطیلی اضافی مذهبی چه ضرر و زیانی را به اقتصاد ایران وارد می نماید؟ ۱۶ روزی که مردم اصلاً کاری به مناسبتش ندارند و اگر بتوانند به مسافرت شمال و یا کیش و مانند آن می روند. هیچ کس هم از سران رژیم جرأت ندارد اعتراف کند که این تعطیلات مذهبی فقط بهانه شمال رفتن مردم شده است و کسی کاری ندارد که پهلوی شکسته زهرا و یا فرق شکافته شوهر و گردن بریده فرزندش سیری چند!

در حال حاضر می توان دست کم تعطیلات هفتگی را از پنج شنبه-جمعه به جمعه- شنبه تغییر داد . همین تغییر کوچک باعث می شود که  روزهای قابل ارتباط با جهان از سه روز به چهار روز افزایش یابد و از میلیونها دلار ضرر سالیانه جلوگیری خواهد نمود.

بنابراین با تغییر تعطیلات به جمعه و شنبه براحتی می توان اقتصاد ایران را از میلیونها دلار ضرر سالیانه بخاطر ناهماهنگی با جهان بازداشت. اما….

اقوام یهودی برای 2500 سال در صلح و بی هیچ دردسری در تمام امپراتوری از شوش تا بلخ زندگی کرده اند. افسانه استر هم یک داستان خیالی است و خشایارشا هرگز زنی یهودی نداشته است.حتی یک گزارش تاریخی درباره ایجاد آشوب و جنگ از سوی یهودیان در جایی از ایران ذکر نشده است. کلیمیان ایران همواره افرادی صلح طلب و کار آفرین بوده اند که بسیاری از مردم ایران پای سفره و کسب و کار آنها نان و نمک خورده و می خورند. چرا این همه بیرحمی و سنگدلی در حق کلیمیان داریم؟ گناه آنها چیست؟

اقوام یهودی برای ۲۵۰۰ سال در صلح و بی هیچ دردسری در تمام امپراتوری از شوش تا بلخ زندگی کرده اند. افسانه استر هم یک داستان خیالی است و خشایارشا هرگز زنی یهودی نداشته است.حتی یک گزارش تاریخی درباره ایجاد آشوب و جنگ از سوی یهودیان در جایی از ایران ذکر نشده است. کلیمیان ایران همواره افرادی صلح طلب و کار آفرین بوده اند که بسیاری از مردم ایران پای سفره و کسب و کار آنها نان و نمک خورده و می خورند. چرا این همه بیرحمی و سنگدلی در حق کلیمیان داریم؟ گناه آنها چیست؟

امّا … امان از تعصبات مذهبی و فاشیستی

به گزارش انتخاب، علی مطهری با بیان اینکه تغییر تعطیلات پایان هفته ضروری نیست، گفت: شیوه تعطیلات پایان هفته باید به صورت همان پنجشنبه و جمعه بماند چرا که روز شنبه روز تعطیلی یهودیان بوده و خوب نیست ما هم در این روز تعطیل باشیم.

آقای مطهری مشخص نکردند که چرا خوب نیست تعطیلی ما و یهودیان مثل هم باشد! آیا گناه است؟ آیا یهودیان شیطان پرستند؟ نیمی از قرآن که کپی داستانهای قوم یهود است! اگر خوب نیست پس بهتر بود قرآن را هم تغییر می دادید و داستانهای یهود را از آن سانسور می کردید! این چه منطق فاشیستی و ضد انسانی است که شما و امثال شما دارند جناب “علی مطهری” . تا امروز گمان می کردم که حماقت ژنتیکی نیست ولی گویا شما بسیار سعی دارید که پای در جای پای پدرتان بگذارید و ثابت کنید که حماقت هم ژنتیکی است!

اینکه فردی مانند علی مطهری حاضر نشود از تعطیل شدن شنبه برای حفظ منافع مردم ایران حمایت نماید آن هم بدلیل نفرت و دشمنی کورکورانه از یهودیان چیزی جز فاشیسم و عقب ماندگی فکری نیست. تا زمانی که سرنوشت ما بدست افراد نادان و متعصبی مانند مطهری و از او بدتر است، امیدی به درست شدن اوضاع ایران نخواهد بود!

اینکه فردی مانند علی مطهری حاضر نشود از تعطیل شدن شنبه برای حفظ منافع مردم ایران حمایت نماید آن هم بدلیل نفرت و دشمنی کورکورانه از یهودیان چیزی جز فاشیسم و عقب ماندگی فکری نیست. تا زمانی که سرنوشت ما بدست افراد نادان و متعصبی مانند مطهری و از او بدتر است، امیدی به درست شدن اوضاع ایران نخواهد بود!

نفرت احمقانه مردم ایران و افغانستان از یهودیان

اقوام یهودی برای ۲۵۰۰ سال در صلح و بی هیچ دردسری در تمام امپراتوری از شوش تا بلخ زندگی کرده اند. افسانه استر هم یک داستان خیالی است و خشایارشا هرگز زنی یهودی نداشته است.حتی یک گزارش تاریخی درباره ایجاد آشوب و جنگ از سوی یهودیان در جایی از ایران ذکر نشده است. کلیمیان ایران همواره افرادی صلح طلب و کار آفرین بوده اند که بسیاری از مردم ایران پای سفره و کسب و کار آنها نان و نمک خورده و می خورند. چرا این همه بیرحمی و سنگدلی در حق کلیمیان داریم؟ گناه آنها چیست؟ چرا آنها را شهروند درجه دوم می دانیم؟ چرا پشت سرشان می گوییم که “جاسوس” و “خائن” هستند؟ مردم افغانستان که بسیار به یهودیان فحاشی می کنند. هرچه بر سر ایران و افغانستان آمده نتیجه حماقت مسلمانان و تعصبات قومی آنهاست. چرا بدنبال مقصری خارج از چارچوب واقعیت هستید؟ حقیقت این است که آنکه باید اعتراض کند و انگ خیانت و جاسوسی بزند آنها هستند. این ما بودیم که با خیانت و جاسوسی کشور را بباد دادیم و ارزان فروختیم، نه یهودیان.

ما باید از یهودیان ایران پوزش بخواهیم که پس از انقلاب گروهی را اعدام کردیم ، گروهی را آواره و اموال بسیاری از ایشان را بنا بحکم قرآن از ایشان دزدیدیم.

ما باید از یهودیان ایران پوزش بخواهیم که پس از انقلاب گروهی را اعدام کردیم ، گروهی را آواره و اموال بسیاری از ایشان را بنا بحکم قرآن از ایشان دزدیدیم. گناه حبیب الله اقانیان چه بود؟

ما باید از یهودیان ایران پوزش بخواهیم که پس از انقلاب گروهی را اعدام کردیم ، گروهی را آواره و اموال بسیاری از ایشان را بنا بحکم قرآن از ایشان دزدیدیم.

اینکه فردی مانند علی مطهری حاضر نشود از تعطیل شدن شنبه برای حفظ منافع مردم ایران حمایت نماید آن هم بدلیل نفرت و دشمنی کورکورانه از یهودیان چیزی جز فاشیسم و عقب ماندگی فکری نیست. تا زمانی که سرنوشت ما بدست افراد نادان و متعصبی مانند مطهری و از او بدتر است، امیدی به درست شدن اوضاع ایران نخواهد بود!

 

  • سنگ صبور

    درست می شه .این مغزای تارانکبوت گرفته با گذر زمان پاک میشن و به سمت عقلانی شدن سوق پیدا می کنن.فعلا که ما مردم جمیعا در عالم هپروت به سر می بریم!