جنایتکارانی مانند تونی بلر که موجب قتل ۱۵۰،۰۰۰ در عراق شده اند هرگز به دام عدالت نمی افتند ! ۲

پیش گفتار:

تجاوز جنایتکاران غربی به سرزمین های بی دفاع و قتل عام مردم بیگناه آنها موضوع تازه ای نیست. انگلیس یکی از آن کشورهائی است که پیشرفت و آبادانی خود را بر اساس تجاوز و غارتگری کشورهای دیگر به دست آورده است. حدود ۲۰۰ سال این کشور خاک پهناور هند را به توبره کشید. چند نسل جوان و سرشار از انرژی آن کشور رابه بیگاری و نوکری واداشت. ثروت های ملی و مردمی آن کشور را به  غارت برد. تا آن که به کمک رادمرد بزرگی چون مهاتما گاندی مانند تفاله به بیرون انداخته شد. البته انگلیس در آخرین مرحله زهر خود را پاشید و موجب تجزیه هندوستان و تقسیم آن کشور به سه کشور ناتوان هندوستان، بنگلادش و پاکستان شد.

uk-attacks-iraq

یکی از دهها تصویر تجاوز و اشغال سرزمین عراق به وسیله سربازان انگلیسی و آمریکائی که با وسوسه تونی بلر انجام گرفت.

 تسلط و غارتگری انگلیس بر کشورهای خاور دور و خاورمیانه در مدت چند سده  همواره ادامه داشته است. هم اکنون نیز به طور غیر مستقیم و یا با  فروش اسلحه مرگبار به غارتگری و نفوذ و دخالت کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عربی می پردازد. در مورد ایران، کشور خودمان نیز انگلیس با همکاری روسیه بخش بزرگی از ایران را در دوران خاندان بی لیاقت و وطن فروش قاجار از ایران جدا کردند.

همچنین، انگلیس با تحریک و وسوسه، آمریکا را وادار به خیانتی بزرگ علیه کشورمان نمود و آن کودتای جنایت بار ۲۸ مرداد ۱۳۵۳بود. از آن تاریخ تا کنون، کشورمان هرگز روی خوش ندید و همواره زیر نفوذ و تسلط دیکتاتوران و خودکامه هائی است که اجازه نداده اندملت ایران در آرامش بمانند و نفس راحتی بکشند.

تجاوز به خاک عراق

یکی از راههای تسلط یافتن بر کشوری ضعیف و ناتوان و چپاولگری آن در دوران کنونی، تجاوز به خاک آن سرزمین و تخریب و ویران نمودن آن، و آنگاه با به بهانه ساختن و ترمیم ویرانی های آن، به غارتگری و دخالت سیاسی در آن سرزمین بپردازند. عراق یکی از آن کشورهائی است که قربانی حر.س و طمع خامی قدرت های بزرگ جهانی قرار گرفت.

جنگ عراق یک عملیات نظامی است که در ۲۹ اسفند ۱۳۸۱ (۲۰ مارس ۲۰۰۳) با حمله یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده و بریتانیا به عراق آغاز شد. آمریکا و انگلیس و همچنین دیگر کشورهائی که در اشغال عراق دست داشتند با فرستادن ده‌ها هزار نفر از مزدوران خود که دارای تابعیت کشورهای مختلف بودند، مسئولیت تأمین امنیت بخش‌های وسیعی از مراکز مهم تجاری عراق از جمله چاه‌ها و مراکز پالایش نفت را بر عهده داشتند.

تونی بلر یک جنایتکار جنگی است که تا کنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده است.

تونی بلر یک جنایتکار جنگی است که تا کنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده است.

پیامد یورش نظامی به عراق

  حسین کامل داماد “صدام حسین” بعد ازفرار ازعراق به “سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا” با ارائه اسناد ومدارک ثابت کرد که عراق درجریان پیامدهای ناشی از اشغال کویت ازسوی این کشور درسال ۱۹۹۱ میلادی، همه تسلیحات کشتارجمعی خود را نابود کرده بود.
روزنامه نگاران عرب بعد از صدور نتایج گزارش “لرد چیلکوت” در خصوص تصمیم نخست وزیر انگلیس برای مشارکت این کشور در اشغال عراق، تونی بلر را “جنایتکار جنگی” توصیف کردند.

یورش غیر قانونی و غیر انسانی جرج بوش و تونی بلر جنایتکار به کشور بی دفاع عراق موجب ویرانی فراوان، کشتار بیش از ۱۵۰،۰۰۰ مردم بیگناه و بی دفاع عراق، آواره و بی خانمانی میلیونها  زن و مرد و کودک ناتوان و بی دفاع، بهم خوردن امنیت و آرامش آن کشور و بمبگذاری همه هفته و همه روزه از آن تاریخ تا کنون، و وضع بد و ناهنجار اجتماعی و فرهنگی آن کشور شده است. بی تردید خون این ۱۵۰ هزار قربانی یورش انگلیس و آمریکا بیشتر بر گردن تونی بلر متجاوز و جنایتکار و محرک اصلی آن حمله نظامی است.

یک صحنه از تشییع جنازه سربازان انگلیسی که در تجاوز به خاک عراق فدای هوسرانی تونی بلر شدند.

یک صحنه از تشییع جنازه سربازان انگلیسی که در تجاوز به خاک عراق فدای هوسرانی تونی بلر شدند.

محاکمه تونی بلر در یک دادگاه عمومی

۶۰۰ خانواده نظامی انگلیسی کشته شده درجنگ عراق بارها خواستار محاکمه بلر شده اند. اما تونی بلر با هزاران حیله و ترفند نه تنها  تاکنون محاکمه نشده، بلکه به فعالیت های شبیه به روابط عمومی درجهان مشغول شد. او از این راه پول هنگفتی به جیب زد و یکی از میلیونرهای معروف شد.

تونی بلر جنایتکار جنگی که عامل دخالت نظامی و تجاوز به خاک عراق شد بایستی سالها پیش در یک دادگاه مردمی محاکمه می شد و به مجازات می رسید.این خواسته ۶۰۰ خانوار انگلیسی است که فرزندان خود را از دست دادند و همچنین بازماندگان بیش از ۱۵۰،۰۰۰خانواده عراقی قربانیان جنگ که با تحریکات تونی بلر صورت گرفت

تونی بلر جنایتکار جنگی که عامل دخالت نظامی و تجاوز به خاک عراق شد بایستی سالها پیش در یک دادگاه مردمی محاکمه می شد و به مجازات می رسید. این خواسته ۶۰۰ خانوار انگلیسی است که فرزندان خود را از دست دادند و همچنین بازماندگان بیش از ۱۵۰،۰۰۰خانواده عراقی قربانیان جنگ که با تحریکات تونی بلر صورت گرفت

اگر عدالتی در کار بود و دولت های بزرگ جهان کمترین ارزشی برای انسانیت قائل بودند و ملت های درمانده می توانستند از حقوق خود دفاع کنند می بایست تونی بلر این جنایتکار معروف را  که عامل محرک حمله به عراق بود را به دادگاهی مانند دادگاه نورنبرک کشانده ، ثروت های میلیون دلاری دزدی او را باز پس گرفته و آنگاه او را به اعدام و یا به زندان ابد محکوم می کردند. ولی شوربختانه  همه کشورهای ضعیف و بدو ن قدرت در اختیار سلطه و زورگوئی کشورهای پیشرفته جهانند و راه نجاتی برای آنان وجود ندارد.

اگر عدالتی در کار بود تا کنون امثال تونی بلرها که جنایتکاران جنگی به شمار می آیند محاکمه و به سزای خیانت و آدم کشی خود رسیده بودند.

اگر عدالتی در کار بود تا کنون امثال تونی بلرها که جنایتکاران جنگی به شمار می آیند محاکمه و به سزای خیانت و آدم کشی خود رسیده بودند.

از آنچه گذشت:

 دولت های متجاوز غربی نخست به سرپرستی انگلیس جهانخوار و سپس آمریکای غاصب و فرصت طلب خون ملت های ضعیف و بی دفاع را در شیشه کرده انس. بیگمان اگر این تجاوزها و زورگوئی ها نبود نه انگلیسی در قدرت و مقام کنونی بود، و نه آمریکا از عظمت و شوکت کنونی بر خوردار بود. اگر هندوستان به مدت دو قرن نتوانست بر پای خود بایستند و همواره در فقر و تنگدستی به سر برد نتجه غارتگری و تجاوز ۲۰۰ ساله انگلیس بدان کشوربود.

کشورمان ایران نیز از سال ۱۳۳۲ تا کنون به دلیل کودتای ننگین ۲۸ مرداد خواسته و تحریک انگلیس و همکاری های آمریکا نتوانسته است بر سیاست و اقتصاد و فرهنگ خود مسلط باشد. مردم ایران از آن تاریخ تا کنون در زیر سلطه دیکتاتورها و خودکامه های تاریخ نتوانسته اند نفس راحتی بکشند و آرامشی داشته باشند.
بلر به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود. این خواسته ۶۰۰ خانوار انگلیسی است که فرزندان خود را از دست دادند و همچنین بازماندگان بیش از ۱۵۰،۰۰۰خانواده عراقی قربانیان جنگ که با تحریکات تونی بلر صورت گرفت و همچنین چندین میلیون مردم بیخانمان و آواره عراقی که با اشغال مزدوران انگلیسی و آمریکائی، همه چیز خود را از دست داده اند.

در حمله نظامی به عراق سربازان دولت های متخاصم به زنان بسیاری تجاوز کردند. زیرا در اغلب جنگ‌ها، از تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان به عنوان یک حربه نظامی و به مثابه یک استراتژی جنگی برای تحقیر زنان استفاده شده است. به نوشته لیوسیندا مارشال در مقاله «نظامی‌گری و خشونت علیه زنان دو روی سکه دیگری‌سازی»، خشونت علیه زنان، جزو خصلت ذاتیِ میلیتاریسم است. به نوشته او، در جنگ‌ها غالباً بدن زنان بخشی از زمین جنگی محسوب می‌شود که نیروهای متخاصم برسر آن یا بر روی آن نبرد می‌کنند. بدن زنان اغلب جزو غنایم جنگی به حساب می‌آید و یا تحت عنوان کلی «خسارات فرعی» جنگ نادیده گرفته می‌شود.

در حمله نظامی به عراق سربازان دولت های متخاصم به زنان بسیاری تجاوز کردند. زیرا در اغلب جنگ‌ها، از تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان به عنوان یک حربه نظامی و به مثابه یک استراتژی جنگی برای تحقیر زنان استفاده شده است. به نوشته لیوسیندا مارشال در مقاله «نظامی‌گری و خشونت علیه زنان دو روی سکه دیگری‌سازی»، خشونت علیه زنان، جزو خصلت ذاتیِ میلیتاریسم است. به نوشته او، در جنگ‌ها غالباً بدن زنان بخشی از زمین جنگی محسوب می‌شود که نیروهای متخاصم برسر آن یا بر روی آن نبرد می‌کنند. بدن زنان اغلب جزو غنایم جنگی به حساب می‌آید و یا تحت عنوان کلی «خسارات فرعی» جنگ نادیده گرفته می‌شود.

نکته پایانی:

عراق یکی از کشورهای خاورمیانه است که از سال ۲۰۰۳ مورد تاخت و تاز تونی بلر و جرج بوش جنایتکاران غرب قرار گرفته و به کلی امنیت و آرامش و آبادانی و پیشرفت خود را از دست داده است. در جریان تجاوز نظامی کشورهای غربی به سرکردگی انگلیس و آمریکا، بیش از ۱۵۰،۰۰۰ نفر جان خود را از دست دادند و چند میلیون نفر زن و مرد و کودک  بی دفاع بی خانمان و راهی کشورهای دیگر شدند.

از آن تاریخ تا کنون نیز همه روزه و یا هرهفته بر اثر انفجار بمبی در نقطه ای از عراق عده ای جان خود را از دست می دهند. چنانچه دادگاهی مانند دادگاه نورنبرگ در کار بود میتوانست به جنایات جنگی تونی بلر محرک این جنگ خانمانسوز رسیدگی، اموال بادآورده و در اختیار او را بازپس می گرفتند و او را به زندان ابد محکوم می کردند.ولی افسوس که جنایتکاران جهان آزادانه در حال گردش و خوش گذرانی اند و  دسترسی بدانان امکان پذیر نیست.

 • Kruger Paavo Jaan

  من در عجبم که چرا این ایرانی ها که به انگلستان و آمریکا و اروپا پناهنده میشوند انقدر مثل رژیم فاسد اسلامیشان به دموکراسی انگلستان و آمریکا و اوروپا گیر میدهند,, نمیدانم که چرا به کشور اسلامی خود بازنمیگردند و یا در یک کشور عربی اسلامی پناه نمیبرند؟؟؟
  بنده خود به مدت ۴ سال در انگلستان درس خوانده ام و در پارلمان انگلستان هم بوده ام.. لطفا حرفهای امام خمینی راحل تان را برای بنده تکرار نکنید… دموکراسی که در انگلستان وجود دارد در هیچ یک از کشورهای اروپایی آسیایی و آفریقایی وجود ندارد.. حالا شما مسلمان زاده ها که از اسلام گریخته و به غرب و آمریکا پناه میبرد , درست نیست مثل رهبر اسلامتان تمام مشکلات مسلمانان جهان را بر سر آمریکا “شیطان بزرگ” و انگلستان و اسرائیل و غرب بریزید…

  اگه میتونید اول بروید کشور خودتون رو آباد کنید و دست از دشمن تراشی و بدبینی و خصومت با جهان غرب همچو رژیم فاسد اسلامتان بردارد..!

  تا به کی میخواهید راه آنان را ندانسته ادامه دهید؟؟؟
  شما ایرانیها که ادعا میکنید مهربان ترین و با تمدن ترین آدمهای روی زمین هستید و فقط که رژیم اسلامتان ظالم و بیرحم است.. ولی در رونشناسی و جامعه شناسی این را نمیگوید.
  چون بنده خود رونشناسی و جامعه شناسی خوانده ام, و میگوید تاثیر رژیم ظالم و فاسد و دزد و پول خور بر مردم بسیار است. چون آن دولتمردان فاسد از همان جامعه بر میخیزند .. از کره ماه که نمیایند..!
  بنده روزی هزارتا پیام فحش ناموسی, دشنامهای زننده و تهدید به مرگ از همان مردم مهربان ایرانی دریافت میکنم و نیز پیامهای پر محبت از اروپائیان ظالم و انگلیس کثیف “به قول شما دریافت میکنم..!
  البته بنده عقل هم دارم .. نادان و احمق و دیوانه هم نیستم , و نه پدرم انگلیس و آمریکایی هست و نه مادرم , بلکه هر دو ایرانی یهودی نجس هستند “به قول شما مسلمانان تمیز”
  ایرانی مسلمان زاده ای که در رژیم فاسد آخوندی اسلامی ایران رشد کرده اگر مسیحی شود و زرتشت شود و یا بی دین شود و یا یهودی شود و حتی کافر هم شود باز اخلاق و رفتارش همچو مسلمانان خشن و ضد اسرائیلی و یا ضدیت با انگلیس و غرب و آمریکا را دارد حتی اگر خود به کشورهای اروپایی پناهنده شود باز هم رفتارش مثل مسلمانان است چون در تربیت رژیم ظالم اسلامی خود رشد کرده و روان شناسی و جامعه شناسی نیز همین را میگوید..!

 • Kruger Paavo Jaan

  این نیز از دموکراسی شدید انگلستان است که به آقای شخصی همچو تونی بلر گیر دهند و البته این نیز آتویی شده برای مسلمانان و مخصوصا ایرانیهای ضد انگلیسی که به این کشور گیر دهند..
  کلیه کارهای تونی بلر و آمریکا برای مبارزه با صدام حسین منطقی و بجا بوده حالا ایرانیهای کوته نظر و ضد غرب و آمریکا و انگلستان شدن طرفدار صدام حسین و دلشون برای مسلمانان عراقی میسوزه..!
  در عجبم که اگه انگلستان کشور کثیف و ستمگر و ظالمی هست .. چرا اینهمه ایرانی و مسلمان هرروزه پناهنده میشوند در اینجا..؟؟؟
  این هم از دمکراسی بالای انگلستان است که یک مسلمان را در قدرت شهردار کلان شهری همچو انگلستان نهادند,, باینکه بنده به عنوان یک یهودی از این قضیه خوشنود نیستم ولی به دموکراسی انگلستان معترض نخواهم شد چرا که در سرزمین بنده اسرائیل نیز احتمال بقدرت رسیدن مسلمانی در پست بالای قدرت در دموکراسی اسرائیل وجود خواهد داشت, ولی ایرانیهای که معنای دموکراسی را با کشور استبدادی خود اشتباه گرفته اند, منتظرند که یک کشور اروپایی و آمریکایی در جهت دموکراسی , به مسلمانی قدرتی دهد و آنان انتقاد خود را شروع کنند..!