تهدید شدن مهران غفوریان به بهانه توهین به حجاب و اسلام ۰

مهران غفوریان کیست؟

مهران غفوریان یک هنرپیشه مطرح طنز تلویزیون و سینماست. همه می دانیم که کار کردن در سیمای حکومتی ایران با آن همه خط قرمزهای امنیتی و فشارهای کنترل و سانسور چقدر دشوار است. او از استعداد سازندگی هم برخوردار است و سریال طنز زیر آسمان شهر یکی از بیاد ماندنی ترین کارهای اوست. او از معدود هنر پیشه های ایرانی است که می تواند طنز غیر گفتاری و صامت اجرا نماید. حتی مهران مدیری قادر به چنین کاری نیست و عمده طنزی که مدیری اجرا می نماید بیانی است و نه تصویری.

یکی از مشخصات کاری مهران غفوریان نقدهای شیرین و زیبای سیاسی و اجتماعی اوست.  او هیچگاه مانند مهران مدیری نقد مستقیم انجام نداده است و  در عمده کمدیهای انتقادی او طنزی شیرین و اجتماعی نهفته است که براحتی فیلتر سانسور را رد می کند. شاید خاصیت تصویری بودن کمدی غفوریان کمک بسیاری کرده است که بدون متنی حاشیه ساز از قیچی سانسور بگریزد!

جشن حافظ  و دیوثی هنرمندان!

جشن حافظ ۱۶ سال است که برگزار می شود. این جشن  محفلی بود برای ارتباط میان اهالی رسانه که یک نشریه سینمایی آنرا ابداء نموده بود. نام این جشن هیچ سنخیتی با آن ندارد و تنها بدلیل تندیس آن است. جشن حافظ فرصتی است که هنرمندان ایرانی اندکی فضای تهدید و تحقیر را فراموش نمایند و خود را  ستاره های ایران ببینند. چیزی که البته رویایی چند دقیقه ای بیشتر نخواهد بود و برادران سپاهی و بسیجی منتظرند تا با فحاشی و حتی کتک کاری از هنرمندان استقبال نمایند. جشن حافظ همواره با انتقادهای فراوان اسلامگرایان روبرو بوده است. نمایندگان مجلس حتی وزیر ارشاد را بازخواست نموده اند و از پوشش بانوان در این جشن بشدت انتقاد نمودند، اما این تنها آغاز ماجرا بود….

من نگارنده پوزش می خواهم ولی مجبوریم از این واژه در مقاله استفاده کنیم. جشن حافظ ۱۳۹۵ برگزار شد و روزنامه یالثارات وابسته به انصار خامنه ای به تندی هنرمندان را مصداق دیّوث نامید! جالب است که کسی به کسی هم نیست چرا که چندی پیش هم جوادی آملی فسیل از همین واژه استفاده کرده بود. باز هم پیش می رویم امام شیعیان صادق هم از این واژه عربی استفاده کرده است.

در ایران شغل برخی فقط توهین است! وقتی پیامبر و امام صادق انسانهایی را فقط بخاطر آرایش زنانشان دیوث نامیده اند ، وقتی الله در قرآن بارها افراد مختلف را بخاطر عقایدشان لعنت می کند و آنها را به حیوانات تشبیه می نماید. الله از اینکه دشمنان عقیدتی خود را با الفاظ رکیک یاد کند ابایی ندارد و از اینکه فریبشان هم بدهد هیچ خجالت نمی کشد . الله در قرآن به مکار بودن خود و فحاشی به انسانها افتخا می کند. اما نکته ای وجود دارد ، کسی که فحاشی می کند ، اینکار را از روی ضعف و ناتوانی انجام داده است.

در ایران شغل برخی فقط توهین است! وقتی پیامبر و امام صادق انسانهایی را فقط بخاطر آرایش زنانشان دیوث نامیده اند ، وقتی الله در قرآن بارها افراد مختلف را بخاطر عقایدشان لعنت می کند و آنها را به حیوانات تشبیه می نماید. الله از اینکه دشمنان عقیدتی خود را با الفاظ رکیک یاد کند ابایی ندارد و از اینکه فریبشان هم بدهد هیچ خجالت نمی کشد . الله در قرآن به مکار بودن خود و فحاشی به انسانها افتخا می کند. اما نکته ای وجود دارد ، کسی که فحاشی می کند ، اینکار را از روی ضعف و ناتوانی انجام داده است.

نظر  پیامبر و امام صادق درباره جشن حافظ :

امام صادق (ع) فرمود: بهشت بر دیوث (کسی که نسبت به زن و دختر و خواهرش و .. بی تفاوت است و غیرت ندارد) حرام است.

همچنین پیامبر اسلام فرموده است : هر مردی که زنش خود را آرایش کند و با آن حالت از منزلش بیرون آید، آن مرد دیوث می باشد و اگر کسی چنین مردان بی تفاوت در مقابل همسر و ( دختران و خواهرانشان ) را دیوث بنامد گناهی نکرده است.

بنابر نظر امام صادق و محمد ، شوهران زنان هنرمند جشن حافظ دیوث هستند. همچنین محمد پیامبر تاکید می کند که : کسی که این افراد را دیوث بنامد، گناهی نکرده است.

mrhran-ghafoorian

پارادوکس اسلام و فحاشی

وقتی پیامبر و امام صادق انسانهایی را فقط بخاطر آرایش زنانشان دیوث نامیده اند ، وقتی الله در قرآن بارها افراد مختلف را بخاطر عقایدشان لعنت می کند و آنها را به حیوانات تشبیه می نماید. الله از اینکه دشمنان عقیدتی خود را با الفاظ رکیک یاد کند ابایی ندارد و از اینکه فریبشان هم بدهد هیچ خجالت نمی کشد . الله در قرآن به مکار بودن خود و فحاشی به انسانها افتخار می کند. اما نکته ای وجود دارد ، کسی که فحاشی می کند ، اینکار را از روی ضعف و ناتوانی انجام داده است. کسی که مکر دارد نیز بخاطر ضعف در رودر رویی با افراد از مکر و فریب استفاده می نماید؛ چه خدای ناچیز و بیچاره ای که از فحاشی و مکر استفاده می کند! چه پیامبر و امام بی ادبی که براحتی شوهران را بابت آرایش همسران به بدترین شکل فحاشی می نمایند.

بنابراین روزنامه یا لثارات مطابق حدیث از پیامبر هیچ جرم و گناهی را مرتکب نشده است. حال ببینید چه مملکت گل و بلبلی شده است که اگر مردم را دیوث بنامند ، جرم و گناهی محسوب نمی شود!

بنابراین روزنامه یا لثارات مطابق حدیث از پیامبر هیچ جرم و گناهی را مرتکب نشده است. حال ببینید چه مملکت گل و بلبلی شده است که اگر مردم را دیوث بنامند ، جرم و گناهی محسوب نمی شود!

بنابراین روزنامه یا لثارات مطابق حدیث از پیامبر هیچ جرم و گناهی را مرتکب نشده است. حال ببینید چه مملکت گل و بلبلی شده است که اگر مردم را دیوث بنامند ، جرم و گناهی محسوب نمی شود!

پاسخ طنز آمیز مهران غفوریان و حمله به او

مهران غفوریان در اعتراض به توهین از سوی روزنامه یالثارات عکسی از خود با همسرش پخش نمود. طنزی تلخ برای رهایی از اتهام دیوث بودن! طنزی تلخ که از جانب اسلامگرایان توهین به مقدسات و حجاب شناخته شده است. توهین کنندگان بستانکار هم شده اند و مهران غفوریان را نکوهش و تهدید نمودند که چرا اسلام و حجاب را مسخره کرده است! آری توهین به هنرمندان از سوی امام صادق ایرادی ندارد ولی عکس زیر توهین به “اسلام عزیز ” و حجاب است!