چرا فائزه رفسنجانی با حکومت دینی مخالف است؟ ۲

پیش گفتار:

در زبان شیرین فارسی یادواره (ضرب المثل) های بسیار زیادی وجود دارد که هرکدام به دنبال تجربه های  طولانی تلخ گفته شده و آنگاه ورد زبان مردم است. یکی از این یادواره های زیبا؛ “بار کج به منزل نمی رسد”، است. یادواره دیگر؛ “خشت اول گرنهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج”. این دو یادواره با پایه گذاری جمهوری اسلامی که بر اساس نادرستی، دروغگوئی، قتل، غارت، تقلب، رشوه خواری و شمار دیگری صفات رذیله غیر انسانی پایه گذاری شده همخوانی دارد و مطابقت میکند.

گفتن این که در رژیم اسلامی زندان ها پر از بی گناهان است، در فضای دیتکتاتوری و فاشیستی ولایت فقیه کار آسانی نیست. گفتن "اسب شما یابو  است" به ولی فقیه، پاداشی جز مرگ نخواهد داشت.

گفتن این که در رژیم اسلامی زندان ها پر از بی گناهان است، در فضای دیکتاتوری و فاشیستی ولایت فقیه کار آسانی نیست. گفتن “اسب شما یابو  است” به ولی فقیه، پاداشی جز مرگ نخواهد داشت.

لرزش و سرنگونی رژیم

باتوجه به آنکه بارکج به منزل نمی رسد،هم اکنون دیگر این رژیم نادرست و پوشالی باوجود کجروی هایش در حال لرزش و سرنگونی است.دیگر هیچ قدرت جهانی حتی سیاست های غیر مردمی آمریکا و اروپا، و حتی دلارهای فروش نفت و سرمایه کشور، و یا غارت منابع زیر زمینی و فروش اموال تاریخی موزه ها، و دهها  صفات ناپسند غیر انسانی دیگر نمی تواند پایه های لرزان و پوشالی این رژیم اسلامی غیر انسانی را نجات دهد.

این ویدیوی سرپا طنز و فکاهی رژَیم ۳۷ ساله اسلامی را به ما بهتر می شناساند.

علائمی که ریزش پایه های لرزان رژیم را نشان می دهد: 

۱– ورشکستگی اقتصادی

افزایش بهای روز افزون کالای مصرفی، درآمد ناچیز و غیر ممکن بودن ادامه زندگی بیشتر مردم ایران، و بی ارزش بودن ریال واحد پول ایران در برابر همه ارزهای خارجی، حتی لیره ترک و روپیه هند، عوامل چشمگیری در ورشکستگی اقتصاد کشورند.

از آنجائیکه روحانیت ازعلم اقتصاد هیچگاه شناخت علمی نداشته است و همیشه اقتصاد را در حجره های تنگ و تاریک بازاریافته که همواره با پرداخت حق امام وخمس و زکات سروکار داشته و تفکر آنها هرگز به عناصرعلمی حوزه اقتصاد علمی وجهانی بدست متخصصان آگاه که به اقتصاد جهانی اشراف داشته باشند، وابسته نبوده است.

لذا اقتصاد ایران را در ۳۷ ساله گذشته در سایه عدم مدیریت کارشناسانه به ویرانه ای تبد یل نموده اند که بعلت عدم چرخش اقتصادی سالم ،بیشتر قربانیان اقتصاد ورشکسته را از اقشار پائین جامعه تشکیل می دهد که آمارزیرخط فقر در جامعه ایران به حد فاصل ۱۴ تا ۲۰ میلیون نفر می رسد.

تورم کاتالیزور ورشکستگی

گروه بازرگانی: بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در «ورشکستگی» (به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های شاخص کسب‌وکار)، در میان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۲۹ را کسب کرده است؛ رتبه‌‌ای که گفته می‌شود افزایش نرخ تورم در ۲ سال گذشته در این زمینه تاثیر فراوانی داشته است.

تنزل رتبه و جایگاه ایران در فهرست تسهیل کسب‌ و کار دلیلی بوده که کمیسیون‌های «اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار» و «حقوقی و قضایی و مالکیت فکری» اتاق ایران در یک گزارش مشترک سعی کرده‌اند با بررسی مقررات ورشکستگی در حقوق ایران به رهیافتی برای بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بپردازند.

.۲- عملکرد شجاعانه فایزه رفسنجانی چند ماه پیش

فائزه رفسنجانی فرزند یک آیت الله که گردن پدرش به دلیل مخالفت با سیاست های خامنه ای زیر ساطور جلادهای وی قرار گرفته، به تازگی دست به یک سری اقدامات شجاعانه زده که او و همه بستگانش را بیشتر در معرض خطر یورش  کلاشان و مزدوران جنایتکار رژیم اسلامی قرار می دهد. این دختر انسان و میهن دوست چندی پیش شجاعانه سدها را شکست و  به دیدار فریبا کمال آبادی عضو شورای عالی بهاییان رفت.

با این عمل فوق انسانی در فضای آلوده و جنایت بار حکومت اسلامی و جو ضد بهائی که در همه جا وجود دارد این دختر خانم مهربان و میهن دوست از کینه توزی و بدگوئی جلادان اسلامی واهمه ای به خود راه نداد و به حمایت و پشتیبانی دختر زجر کشیده بهائی پرداخت.

خانم فائزه رفسنجانی ممکن است در گذشته اشتباهات و خطاهائی کرده باشد، ولیکن مدتها به زندان افتاده و بر خلاف ابر جنایتکارانی چون مجتبی خامنه ای و شماری از وزیران کابینه روحانی و همچنین بسیاری از افراد گرداگرد خامنه ای ابر جنایتکار که همگی آزادانه راست راست می گردند و از خون ملت تغذیه می کنند، با کمال شجاعت به دیدار یک خانم بهائی که ماهها با او هم زندانی بوده رفت و بدین وسیله انسانیت و میهن دوستی خود را به همگان نشان داد. مادر برابر اینهمه انسانیت و شجاعت سر تعظیم فرود می آوریم

خانم فائزه رفسنجانی ممکن است در گذشته اشتباهات و خطاهائی کرده باشد، ولیکن مدتها به زندان افتاده و بر خلاف ابر جنایتکارانی چون مجتبی خامنه ای و شماری از وزیران کابینه روحانی و همچنین بسیاری از افراد گرداگرد خامنه ای ابر جنایتکار که همگی آزادانه راست راست می گردند و از خون ملت تغذیه می کنند، با کمال شجاعت به دیدار یک خانم بهائی که ماهها با او هم زندانی بوده رفت و بدین وسیله انسانیت و میهن دوستی خود را به همگان نشان داد. مادر برابر اینهمه انسانیت و شجاعت سر تعظیم فرود می آوریم

۳- گفتار شجاعانه فائزه رفسنجانی در باره حکومت اسلامی

باردیگر این دختر شجاع و میهن پرست نتوانست ساکت بماند و حقیقت رابر زبان نیاورد. فائزه اینبار به مذمت و بدگوئی رژیم اسلامی پرداخت و با دلایلی چنین خواستار شد از آن جا که حکومت فعلی اسلام را با همه زشتی ها به مردم ایران نشان داده چنانچه اسلام را سوای این می دانند بهتر است نام حکومت اسلامی را از آن بردارند.

البته فائزه خانم ظاهرن اسلام را سوای آنچه هست توجیه کرده، در حالی که این دقیقن اسلام کشتار گر زمان محمد و علی است. همانگونه که در آن دوران قتل، آدم کشی، غارتگری. تجاوز و کارهای غیر انسانی دیگر  به دستور محمد و عمومن به وسیله علی و جنایتکاران دیگر انجام می گرفت، در حکومت ۳۷ ساله گذشته نیز به وسیله خمینی و نایب بر حقش علی خامنه ای به طرز کامل و احسن انجام شده است.

فائزه رفسنجانی شجاعانه  نارسائی ها و نادرستی های رژیم اسلامی را یادآور شده، ظاهرن این رفتار را غیر اسلامی می داند و در محیط خفقان آور و سرتاپاجنایت ولایت فقیه عملکردهای رژیم را دور بودن از اسلام واقعی می داند. در حالی که بیشتر مردم ایران به خوبی می دانند که این در حقیقت اسلام واقعی است و هم کشتارها، تجاوزها و غارتگری های رژیم و اعدام های بیشمار ۳۷ سال گذشته به دستور قرآن، کپی برداری و مطابق دستورات محمدابن عبدالله صورت گرفته است.

۴- اعترافات ناطق نوری 

ناطق نوری که خود از سردمداران و بنیان گذاران حکومت اسلامی است، به تازگی در یک سخنرانی با شرح دادن و شمردن کارهای خلاف و غیر انسانی این رژیم، حکومت اسلامی را یک حکومت سرشار و مالامال از خلاف کاری ها و کارهای غیر انسانی می داند.

آقای ناطق ! بچّه کجایی اینقدر شجاعی؟ زمانی که رئیس مجلس بودی و همگام با رفسنجانی ایران را به قهقرای امروز رساندی ،چرا خفه خون گرفته بودی؟. آقای ناطق ! آیا این همه آخوند و روضه خوان مانند تو حقشان بود که در این مقامهای کلیدی باشند؟ اگر انقلاب نشده بود امثال تو و رفسنجانی و روحانی و یا خامنه ای کجا بودند؟ آیا خامنه ای توان اداره یک توالت عمومی را داشت که رهبر یک کشور هشتاد میلیونی شده است؟.

یادواره دیگری در زبان شیرین فارسی داریم که می گوید؛ “ مرده آنچنان آش و لاش شده بود که مرده شور هم به حال او های، های می گریست”. این حکایت ناطق نوری ملای بنیان گذار و یکی از پایه های قرص و اساسی رژیم اسلامی است.

سخنرانی جنجالی ناطق‌نوری: آیا پس از ۳۷ سال رویمان می‌شود که بگوییم میخواهیم الگوی جهان باشیم؟!

۴- حمله صادق زیبا کلام به رژیم اسلامی

صادق زیبا کلام استاد دانشگاه که سالیانی به جانبداری و پشتیبانی رژیم اسلامی می پرداخت، هم اکنون ۱۸۰ درجه تغییر جهت داده و علنن با برشمردن کشتار و غارتگری و کجروی های غیر انسانی رژیم آن را مخالف مصلحت و خواست مردم ایران می داند.

آقای زیبا کلام در گذشته برخلاف امروز همواره به تاریخ و مردم ایران توهین می کرد و به چاپلوسی رژیم می پرداخت. ولیکن تازگی ۱۸۰ درجه تغییر رأی داده و بر روی رژیم خط بطلان می کشد.  به سخنان شرم آور وی که در مناظره با الله کرم بیان کرده است توجه کنید:

“شما به صورت تیغ انداخته من نگاه نکنید من یک موی محمد بن عبدالله را به صد تا کوروش، داریوش، خشایار و گذشته ایران، تخت جمشید وپرسپولیس نمی‌دهم.” و این موجود خود فروخته ونوکر پیشه، در جایی دیگر از سخنان مضحک خود اینچنین گفته است:

“شما اگر به دانشکاه تهران بیایید واز دانشجویان من بپرسید که آیا آقای دکتر زیبا کلام عید نوروز را به شما تبریک می گوید یا نه یک دانشجو هم پیدا نمی کنید که بگوید آقای دکتر زیبا کلام عید نوروز را تبریک می گوید.می دانید چرا؟ چون من آن را خیلی قبول ندارم، از نظر من عید، دو عید قربان وعید فطر هست همان دو عیدی که رسول الله جشن گرفته وبزرگ دانسته است.”

صادق زیبا کلام که در گفتار حقه باز و فرصت طلب بوده، و همیشه نا ن را به نرخ روز می خورد، اکنون که دیگر احمدی نژاد پایه محکم سیاسی ندارد، به روش های دیگر به چاپلوسی پرداخته است. این فرد بیشرم تازی زاده، به همه تاریخ و گذشته ایران توهین می کند تا چیزی از ته مانده آخوند را نصیب خود کند.

صادق زیبا کلام که در گفتار حقه باز و فرصت طلب بوده، و همیشه نا ن را به نرخ روز می خورد، اکنون که دیگر احمدی نژاد پایه محکم سیاسی ندارد، به روش های دیگر به چاپلوسی پرداخته است. این فرد به همه تاریخ و گذشته ایران توهین می کرد تا چیزی از ته مانده آخوند را نصیب خود کند.

گمان نمی رود که کسانی مانند ناطق نوری ، صادق زیبا کلام، و فائزه رفسنجانی هرگز پای بند دین اسلام بوده باشند. ولیکن در شرایط دیکتاتوری اسلامی  که به هیچ کس و هیچ چیز سوای اسلام خامنه ای و دو میلیون مزدور و جنایتکار همراه او و چند میلیون خاله زنک های امت اسلامی، پذیرفته نشده و سزای باورمندان دیگر اعم از اهل تسنن، و یا شیعه غیر خامنه ای، و سایر ادیان مرگ است و اگر این مرگ دیرتر و کمتر اجراء می شود به دلیل دخالت سازمان  ملل و نمایندگان آنست. بنابراین، مردم از ترس جان خود ناچارند تظاهر به دین کنند ولو آن که از آن نفرت داشته باشند.

حال دیگر باید دانست که مردم عادی و آنان که به حکومت وصل نبودند، زیر چرخ های رژیم اسلامی ضد انسانی له و لورده شدند، چه درد دلها، و چه ناله هائی از سوز جگر بر می آورند و خدای نا آشنا و بی تفاوت را به نظاره اینهمه ظم و ستم و کج رفتاری ها می خوانند.

از آنچه گذشت:

فائزه رفسنجانی فرزند یک آیت الله که گردن پدرش زیر ساطور جلادان علی خامنه ای است و هر عملکرد و یا سخنش نیش سرنیزه گزمی های رژیم را بیشتر در خون و پوست خانواده اش فرو می برد، چندی پیش با شجاعت و دلاوری بی مانندی به ملاقات یک بانوی بهائی که طرد شده و مورد نفرت آخوندهای جنایتکار است رفت و  با این کار نه تنها وظیفه انسانی و میهنی خود را به خوبی انجام داد، بلکه با دهن کجی به رژیم مشروعیت آن را به زیر پرسش برد.

فائزه رفسنجانی به تازگی هم شمشیر از غلاف بر کشید و رژیم اسلامی حاکم در ایران را پاره پاره کرد به گفته و ادعای او این رژیم عامل کشتار، جنایت، دزدی، و غارتگری و دهها صفات غیر انسانی دیگر بوده که بنام رژیم اسلامی برای مردم شناخته شده است. حال اگر رژیم حاکم ادعای دیگری دارد بهتر است واژه رژیم اسلامی را از حکومت فعلی ایران حذف کند. البته فایزه خانم به خوبی می داند که این حکومت، حکومت اسلامی است که دستورات  کشتار و غارت گری های اسلام را آنچنان که در دوران  محمد، به دستور او به وسیله علی و دیگر جلادان اسلامہ انجام می گرفت عینن در این ۳۷ سال پیاده کرده اند.

آنچه را که ایرج میرزا سالیان پیش باور داشته و سروده دقیقن وضع فعلی ایران را نشان می دهد.

آنچه را که ایرج میرزا سالیان پیش باور داشته و سروده دقیقن وضع فعلی ایران را نشان می دهد.

نکته پایانی:

هم اکنون به خوبی دیده می شود که پایه های رژیم اسلامی به خوبی لرزان و در حال فرو پاشی است. روزی نیست که فردی از درون حکومت بلند نشود و با وجود حکومت نظامی و آدم کشی علنی رژَیم پرده ها را ندرد و از فساد و جنایات رژَیم و فروپاشی سریع آن سخن نگوید.

گفتار خانم فائزه رفسنجانی و اعترافات ملا ناطق نوری که از بنیان گذاران این رژَیم بوده ویا حملات جانانه صادق زیبا کلام به رژیم اسلامی،  گویای این حقیقت است . حقیقتی که ما مدتها است از دهان افراد کوچه و بازار و درون اتوبوس و تاکسی در هر شهر و بخش کشورمان می شنویم  و می دانیم که طشت رسوائی رژیم از مدتها پیش به زمین خورده و دیگر امیدی به بقای رژیم در حال موت اسلامی نیست.

 • بهرام میهن دوست

  امریکا و دول غربی دو خیانت در حق ایرانیان انجام دادند :
  اول : برای تسلط بر نفت حکومت ملی دکتر مصدق را به کمک کاشانی و همپالکی های مزدورش سنگون کردند
  دوم : برای مقابله با کمونیست ملایان خونخوار سر سپرده و عرب پرست به سرکردگی خمینی خون آشام را بر مت ایران تحمیل کردن. خمینی از دهه چهل تحت حمایت انگلیس و امریکا در عراق حفظ و در سال ۵۷ با انتقال به پاریس و حمایت همه جانبه دستگاه تبلیغاتی غرب بر ملت ایران تحمیل گردید.

  • FREE

   حقیقت اینه که ما مردم تو ی کشور جهان سومی زندگی می کنیم و همه ی کشورهای پرقدرت دنیا تموم زورشونو می زنن که ماها رو همون جهان سومی و مصرف گرا باقی بگذارن.باید بهشون تبریک گفت که با شناسایی کردن نقطه ضعف ما مردم که همون احساسات مذهبیه که اونم ریشش برمی گرده به صده های قبل تونستن ی سیستم اختاپوسی مافیایی آخوندی ومذهبی رو تو ایران شکل بدن که از همون سیاست های کثیفی استفاده می کنه که از خود این کشورهایی که بوجودشون آوردن یاد گرفتن و همینطور از تجربه ی سال های گذشته بی نصیب نیستن.این رژیم ی غده ی سرطانیه که روز به روز داره بزرگتر می شه و بیشتر اطرافشو آلوده می کنه و این کار ریشه کن کردنشو سخت تر می کنه