چگونه قالیباف ابر دزد، زمین های تهران را میان دزدان شهرداری ها توزیع کرد؟! ۳

بت اعظم خامنه ای شاه بی تخت و تاجی که مملکتی را به غارت و چپاول کشانده و هر صدا و فریاد اعتراضی را در گلو خفه کرده است.

بت اعظم خامنه ای شاه بی تخت و تاجی که مملکتی را به غارت و چپاول کشانده و هر صدا و فریاد اعتراضی را در گلو خفه کرده است.

پیش گفتار:

از آن جا که رژیم اسلامی بنابر پیروی از دستورات پیامبر اسلام بر اساس دزدی و غارتگری بنا شده، بنا براین، در این رژیم، دزدان به شرح زیر طبقه بندی شده اند: شاه دزد، سوپر دزد، ابر دزد، دزد ناشی، و آفتابه دزد.

شاه دزد تاریخ ما

واژه شاه دزد زیبنده و شایسته آخوند ۵ تومانی خامنه ای است. ملای مشهدی که منبر ۵ تومانی کوچه پس کوچه های مشهد را ترک نموده و با کپی برداری از علی بابای رئیس چهل دزد و پیروی از جد بزرگوار ابر جنایتکارش محمدابن عبدالله مملکتی را به غارت کشید.

 خامنه ای جنایتکار، علاوه بر تصرف صدها هکتار زمین های پرارزش وگرانبهای تهران و شمال ایران، صدها کارخانه و شرکت های مهم تجارتی را نیز به مالکیت خود در آورد.
میزان نقدینگی این غارتگر کم نظیر در بانکهای درون و بیرون کشور به بیش از ۹۵ میلیارد دلار می رسد…

سوپر دزد و سوپر جنایتکار

سوپر دزد عنوانی است که به ولد چموش ولی امر مسلمین “ مجتبی خامنه ای” آخوندک دزد بی مقدار یک قرانی عنوان شده که توانسته پا به پای پدر بزگوار شاه دزد خود به غارتگری و تصرف بیت المال پردازد و صدها آدم کش و غارتگر و متجاوز از بسیجی گرفته تا پاسداران بی شرافت را برای اجرای منویات پلیدش در اختیار خود قرار دهد.

این آخوندک بی مقدار علاوه بر سوپر دزد بودن، عنوان سوپر جنایتکار را نیز به دنبال خود می کشد. تیر اندازی از پشت بامهار و کشتار مردم به پا خاسته علیه ظلم و جور آخوند در سال ۸۸، و همچنین اسید پاشی به چهره زنان و دختران اصفهان، و دهها جنایت شناخته شده و نا شناخته دیگر از شیرین کاری ها این آخوندک است. میزان دزدی های او و سپرده اش دربانک های خارجی بسیار زیاد و ناگفتنی است.

مجتبی خامنه ای ولد چموش آخوند ۵ تومانی کسی که از حیث شرارت، آدم کشی، توطئه و هزاران فساد اخلاقی دیگر دست ابلیس را از پشت بسته . قتل های زنجیره ای، اسید پاشی روی زنان اصفهان، و تیر اندازی به ملت به پاخاسته و در حال اعتراض  از پشت بامها در سال ۸۸ چند نمونه از شیرین کاری این ولدالزنا است.

مجتبی خامنه ای ولد چموش آخوند ۵ تومانی کسی که از حیث شرارت، آدم کشی، توطئه و هزاران فساد اخلاقی دیگر دست ابلیس را از پشت بسته . قتل های زنجیره ای، اسید پاشی روی زنان اصفهان، و تیر اندازی به ملت به پاخاسته و در حال اعتراض  از پشت بامها در سال ۸۸ چند نمونه از شیرین کاری این ولدالزنا است.

دزد ناشی

دزدی است که به کاهدان می زند و در آنجا هیچگونه اشیاء پرارزشی را نمی یابد که با خود برد.

آفتابه دزد

کسی است که دست به دزدی های کوچک و بی اهمیت می زند. سزای چنین افرادی قطٰع انگشتان و دست آنهاست. این آفتابه دزدها هنوز یاد نگرفته اند که مانند رهبر انقلابشان مملکتی را درسته قرت دهند و یا فرزند شرور و چموشی مانند مجتبی خان تحویل اجتماع دهند که شیطان باید در مکتب ایشان به کار آموزه پردازد.

اگر دست دزد باید بریده شود، تا عدالت اسلامی اجراء گردد، خامنه ای شاه دزد چند دست باید داشته باشد، و چند بار باید قطع شود؟

اگر دست دزد باید بریده شود، تا عدالت اسلامی اجراء گردد، خامنه ای شاه دزد چند دست باید داشته باشد، و چند بار باید قطع شود؟

ابر دزد تاریخ ما

قالیباف و یا قالی دزد را باید ابردزدی دانست که قالی و فرش زیر پای مردم تهران را ربوده و در انحصار خود در آورده است. قالیباف که گویا خواهر زاده بت اعظم خامنه ای جنایتکار است، سرقت و دزدی و همه گونه شارلاتانی و خلافکاری را از دائی محترم خود آخوند مشهدی به ارث برده است. همانگونه که یادواره پارسی می گوید؛ “حلال زاده خالو میره”، ایشان هم همه پستی ها و غارتگری ها را از جلاد بزرگ خامنه ای فرا گرفته است.

مردم ایران فراموشکارند و خیلی زود جنایتکاران و افراد ضدملی که جوانان مملکت را به خاک و خون کشاندند فراموش می کنند.

مردم ایران فراموشکارند و خیلی زود جنایتکاران و افراد ضدملی که جوانان مملکت را به خاک و خون کشاندند فراموش می کنند.

گذشته سیاه قالیباف

محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران را می توان از بزرگترین جلادان و سرکوب گران دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ کوی دانشگاه تهران نامید. به دستور مستقیم او به عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه، حمله پاسداران و بسیجی های آدم کش به کوی دانشگاه تهران آغاز گردید. خود قالیباف در آن روزها سوار بر موتور، و مردم را با چوب مجروح و خونین می کرده است. حمله وحشیانه ای که موجب دستگیری، شکنجه و آزار بیش از ۳۰۰ نفر و تاراج و تخریب وسائل شخصی و کشتار آنان گردید. دامنه این یورش حیوانی به شهرستان ها نیز کشیده شد و در تبریز شماری مانند عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده، تامی حامی‌فر جان خود را از دست دادند.

قالیباف، نه تنها در ۱۴ سال گذشته از بزن بهادرهای علی خامنه ای بوده که همه جا در برابر خواسته های قانونی مردم، به ویژه جوانان با تیر و تفنگ و شلاق و تجاوز و اعدام پاسخ داده، بلکه همیشه با همکاران کمی انسان تر از خودش به چالش برخاسته، و آنان را نیز وادار به خشونت و ضرب و شتم مردم ایران نموده است. پس از کشتار سال ۷۸ دانشجویان، به پیشنهاد و به وسیله او نامه تهدید آمیزی به خاتمی رئیس جمهور وقت می نویسد و از رفتار حیوانی خود و اعلام این که باید ادامه یابد دفاع و جانبداری می کند.

اعترافات سردار سرتیپ قالیباف و افشاگری های احمدرضایی پسرمقتول محسن رضایی

جدا سازی زن و مرد در شهرداری

قالیباف شهردار فرصت طلب و مزدور آخوند ها که به عنوان جلاد کوی دانشگاه شناخته شده در دوران نامزدی خود برای ریاست جمهوری، خود را به زنان نزدیک کرده بود و شخصیت نداشته و کاذبی مبنی بر احترام به بانوان را به مردم نشان می داد تا بلکه با گمراه کردن آنان شمار بیشتری رأی برای خود به دست آورد، اکنون که پست شهرداری شهر بزرگی مانند تهران را اشغال کرده که کمترین شایستگی و دانش آن را ندارد و به هیچ روی برگزیده و انتخابی مردم تهران نیست، با کمال بیشرمی تفکیک جنسیتی را در سطح شهرداری تهران پیاده می کند.

تفکیک جنسیتی بزرگتری توهین و اهانت به زن و مرد ایرانی است. ما بر این باوریم که هیچ مردم و زن با شرف ایرانی زیر بار این خفت و خواری رژیم نمی رود و افکار شیطانی و کثیف آخوند را نمی پذیرد. امیدوارم شما خواننده گرامی یکی از این مبارزین باشید.

تفکیک جنسیتی بزرگترین توهین و اهانت به زن و مرد ایرانی است. ما بر این باوریم که هیچ مرد و زن با شرف ایرانی زیر بار این خفت و خواری رژیم نمی رود و افکار شیطانی و کثیف آخوند را نمی پذیرد. امیدوارم شما خواننده گرامی یکی از این مبارزین باشید.

به دنبال حرکت ضد انسانی و زن ستیزی قالیباف در جدا کردن زنان و مردان در شهردای، شماری از دستمال بدست های رژیم و چاپلوسان علی خامنه ای نیز در گوشه و کنار او را در این حرکت بی خردانه تأیید و تشویق نمودند:

۱- نامه مطهری به قالیباف

علی مطهری آخوندکی که ضد ملی و ضد مردمی بودن را از پدرش به ارث برده بارها و بارها، زن ستیزی خود را به اثبات رسانده است. این آخوند نمای مزدور خامنه ای که در راه او همیشه سینه می زند و کرسی خانه ملت را غصب نموده و از خون ملت تغذیه می کند طی نامه سرگشاده ای اقدام بی خردانه و زن ستیز قالیباف را ستایش نموده است. در این نامه همانگونه که آخوند ۵ تومانی بارها در سخنرانی زند ستیزی خود را نشان داده است با اشاره به آیات قرآنی بی ارزش بودن زن در اسلام را به آشکار نشان می دهد.

 تصرف عدوانی زمین های گرانبهای تهران

از اقدامات تازی و درخشان قالیباف نوکر و مزدور خامنه ای تصرف عدوانی زمین های بیکران و بسیار پرارزش تهران و اطراف آنست. آنان که با بها و ارزش زمین و ساختمان در تهران آشنائی دارند می دانند که هزاران جوان تهرانی برای یک وجب خاک تهران خود را به آب و آتش می زنند و یارای خرید آن را ندارند. در جائی که قالیباف ابردزد و جنایتکار به آسانی و سادگی مقدار زیادی از زمین های تهران را تصرف و میان شهرداران و مسئولان دزد و همکار خود در استان تهران به بهای خرمهره فروخته است.

البته ما نزردیک به ۴۰ سال است که با جنایات گسترده و غارتگری های ولایت وقیح و مزدوران بیشمار آن عادت کرده ایم و به راحتی و آسانی همه آنها را به جان خریده و کمترین صدایمان نیز در نمی آید. ما ثابت کردیم که ملت نجیبی هستیم و هرچند هم بارمان کنند کمترین شکوه و ناراحتی از خود نشان نمی دهیم. البته ما این سواری دادن را از زمان ظهور اسلام و یورش تازیان گرامی و مقدس به کشورمان پذیرفته ایم و جای هیچگونه اعتراض و خرده گیری در آن نمی بینیم!!.

لیست زمین هائی که شهردار دزد و غارتگر حاتم بخشی کرده و به تازگی به دفتر ما رسیده این چنین است:

ردیف   نام دریافت کننده       سمت آدرس         مساحت       قیمت کارشناسی        در صد تخفیف قیمت پرداخت

۳ وحید نوروزی مشاور ترافیک- قائم مقام منطقه ۸ خ موحد دانش ۱۷۱٫۵۶ ۱۰,۳۷۹,۳۸۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۰

۴ بهنام خشنودی معاون سازمان ترافیک میرداماد ۱۲۵٫۸۸ ۳,۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰ ۰ ۳,۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰

۵ سید مناف هاشمی اداره کل تشخیص و اصول درآمد واگذاری در گزارش سازمان بازرسی اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.

ردیف   نام دریافت کننده آدرس  مساحت قیمت کارشناسی  در صد تخفیف قیمت پرداخت

۶ دلاور صیامی مشاور شهردار خ جشنوراه ۱۱۳٫۰۷ ۷۸۳,۱۶۵,۶۰۰ ۰ ۷۸۳,۱۶۵,۶۰۰

۷ سیدموسی پورموسوی مشاور شهردار ، شهردار منطقه ۱۶ خ موحد دانش ۱۷۱٫۵۶ ۱۰,۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۸ محمد باقر دشتگرد مدیرعامل سازمان فن‌آوران شهرآرا ۱۳۴٫۱ ۱,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰

۹ مجتبی ملازم الحسینی مدیرکل ارزشیابی کارگزینی مدیران دربند ۹۹ ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف   نام دریافت کننده آدرس  مساحت قیمت کارشناسی  در صد تخفیف قیمت پرداخت

۱۰ علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری دربند ۱۸۳ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱ سید جعفر تشکر هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک ولنجک ۲۲۰ ۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲ مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی نیاوران ۲۲۰٫۱۳ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳ منصور حیدری معاون مالی اداری سازمان بازرسی نیاوران ۹۱٫۶۵ ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳ در صد تخفیف ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴ علی حکمتی پور معاون مدیرکل فرهنگی قیطریه ۱۲۶٫۳۴ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ در صد تخفیف ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵ میثم امرودی معاون اجتماعی شهرک شهید محلاتی ۲۰۶ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ در صد تخفیف ۱۳,۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۶ محمود چگونیان معاون فروش سازمان واگذاری در گزارش سازمان بازرسی اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.

ردیف   نام دریافت کننده آدرس  مساحت قیمت کارشناسی  در صد تخفیف قیمت پرداخت

۱۷ شهاب مرادی دهقی رییس سازمان فرهنگی هنری میدان هروی ۱۳۰ ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸ نرگس معدنی پور مدیرکل امور بانوان سعادت آباد ۱۳۵,۳۵ ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ در صد تخفیف ۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۹ هاشم فخاری رئیس اداره گردشگری تهرانپارس ۱۰۹٫۳۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰ محمود صلاحی مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری در گزارش سازمان بازرسی اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.

ردیف   نام دریافت کننده آدرس  مساحت قیمت کارشناسی  در صد تخفیف قیمت پرداخت

۲۱ پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت واحد دربند ۱۳۵ ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲ مصطفی فیضی رئیس سازمان بازرسی،مشاور ‌شهردار زمین در مرزداران ۴۶۳٫۰۲ ۳۵,۶۵۲,۵۴۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۱۷,۸۲۶,۲۷۰,۰۰۰

۲۳ مصطفی آجرلو رئیس سازمان ورزش دربند ۱۸۳ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴ علی محمد قلی ها مدیرعامل مترو- مدیر عامل شرکت دربند ۱۳۵ ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵ محسن علی حسینی مدیرعامل مترو دربند ۱۳۵ ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶ ابوذر مختاری سازمان پارکها و فضای سبز ازگل ۱۱۱ ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳ در صد تخفیف ۳,۴۳۴,۵۳۵,۰۰۰

۲۷ حمید محمد بیگی اداره کل منابع انسانی واگذاری در گزارش سازمان بازرسی اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.

۲۸ سیدرضا(کمال) خوشزاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی دربند ۹۹ ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف   نام دریافت کننده آدرس  مساحت قیمت کارشناسی  در صد تخفیف قیمت پرداخت

۳ وحید نوروزی مشاور ترافیک- قائم مقام منطقه ۸ خ موحد دانش ۱۷۱٫۵۶ ۱۰,۳۷۹,۳۸۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵,۱۸۹,۶۹۰,۰۰۰

۴ بهنام خشنودی معاون سازمان ترافیک میرداماد ۱۲۵٫۸۸ ۳,۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰ ۰ ۳,۱۲۱,۸۲۴,۰۰۰

۵ سید مناف هاشمی اداره کل تشخیص و اصول درآمد واگذاری در گزارش سازمان بازرسی اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.

ردیف   نام دریافت کننده آدرس  مساحت قیمت کارشناسی  در صد تخفیف قیمت پرداخت

۶ دلاور صیامی مشاور شهردار خ جشنوراه ۱۱۳٫۰۷ ۷۸۳,۱۶۵,۶۰۰ ۰ ۷۸۳,۱۶۵,۶۰۰

۷ سیدموسی پورموسوی مشاور شهردار ، شهردار منطقه ۱۶ خ موحد دانش ۱۷۱٫۵۶ ۱۰,۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۸ محمد باقر دشتگرد مدیرعامل سازمان فن‌آوران شهرآرا ۱۳۴٫۱ ۱,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۰۹,۲۰۰,۰۰۰

۹ مجتبی ملازم الحسینی مدیرکل ارزشیابی کارگزینی مدیران دربند ۹۹ ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف   نام دریافت کننده آدرس  مساحت قیمت کارشناسی  در صد تخفیف قیمت پرداخت

۱۰ علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری دربند ۱۸۳ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱ سید جعفر تشکر هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک ولنجک ۲۲۰ ۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲ مازیار حسینی معاون فنی و عمرانی نیاوران ۲۲۰٫۱۳ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳ منصور حیدری معاون مالی اداری سازمان بازرسی نیاوران ۹۱٫۶۵ ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳ در صد تخفیف ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴ علی حکمتی پور معاون مدیرکل فرهنگی قیطریه ۱۲۶٫۳۴ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ در صد تخفیف ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵ میثم امرودی معاون اجتماعی شهرک شهید محلاتی ۲۰۶ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰ در صد تخفیف ۱۳,۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۶ محمود چگونیان معاون فروش سازمان واگذاری در گزارش سازمان بازرسی اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.

ردیف   نام دریافت کننده آدرس  مساحت قیمت کارشناسی  در صد تخفیف قیمت پرداخت

۱۷ شهاب مرادی دهقی رییس سازمان فرهنگی هنری میدان هروی ۱۳۰ ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸ نرگس معدنی پور مدیرکل امور بانوان سعادت آباد ۱۳۵,۳۵ ۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ در صد تخفیف ۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۹ هاشم فخاری رئیس اداره گردشگری تهرانپارس ۱۰۹٫۳۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰ محمود صلاحی مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری در گزارش سازمان بازرسی اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.

ردیف   نام دریافت کننده آدرس  مساحت قیمت کارشناسی  در صد تخفیف قیمت پرداخت

۲۱ پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت واحد دربند ۱۳۵ ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲ مصطفی فیضی رئیس سازمان بازرسی،مشاور ‌شهردار زمین در مرزداران ۴۶۳٫۰۲ ۳۵,۶۵۲,۵۴۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۱۷,۸۲۶,۲۷۰,۰۰۰

۲۳ مصطفی آجرلو رئیس سازمان ورزش دربند ۱۸۳ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴ علی محمد قلی ها مدیرعامل مترو- مدیر عامل شرکت دربند ۱۳۵ ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵ محسن علی حسینی مدیرعامل مترو دربند ۱۳۵ ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶ ابوذر مختاری سازمان پارکها و فضای سبز ازگل ۱۱۱ ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳ در صد تخفیف ۳,۴۳۴,۵۳۵,۰۰۰

۲۷ حمید محمد بیگی اداره کل منابع انسانی واگذاری در گزارش سازمان بازرسی اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.

۲۸ سیدرضا(کمال) خوشزاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی دربند ۹۹ ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰ در صد تخفیف ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

ففففففف

شهرداری های تهران از شماری دزدان و غارتگرانی تشکیل شده که زیر نفوذ ابر دزد بزرگ محمد باقر قالیباف به سرقت مال و  املاک و زمین های مردم بی پناه تهران می پردازند. از آنجا که قالیباف غارتگر گویا خواهر زاده شاه دزد کشورمان جلاد خامنه ای است، کسی را یارای هیچگونه اعتراض و حتی شکواییه ای نیست. به راستی لعنت و نفرین بر هرچه آخوند و آخوند زاده است که این چنین مملکت ما را مانند گوشت قربانی میان خود تکه پار کرده اند.!

ازآنچه گذشت:

کشور ما ایران از ۳۷ سال پیش به دست لاشخورانی افتاده که از هر سوی و هرجهت به بلعیدن سرمایه های ملی و مردمی و غارت آن اشتغال دارند. دزدان و تبهکارانکشورمان به خوبی سازمان یافته و همگی به فرمان و زیر چتر شاه دزدان و جایتکار کم نظیر علی خامنه ای همچنان  به جنایت و غارت خود ادامه می دهند. پس از دزدی های کلان رهبر انقلاب و آنگاه فرزند چموش و جانی ایشان مجتبی خامنه ای، و پاسداران غارتگر و بی شرافت چشممان به جمال خواهر زاده آخوند ۵ تومانی بنام قالیباف روشن است.

نکته پایانی:

قالی باف، این نالوطی آدمکش و غارتگر پس از جنایت بزرگ خود  در تاریخ ۱۸ تیر ۷۸ در کوی دانشگاه تهران و بیرون راندن زنان و دختران از شهرداری ها، هم اکنون به سرقت و فروش زمین های پرازرش تهران پرداخته است. آخر گفته اند که :” حلال زاده خالو میرود.” این نسناس ضد ایرانی هم همه جنایات و دزدی ها را از دائی محترم خود جلاد بزرگ قرن ما علی خامنه ای فرا گرفته است.

 • live

  اونوقت این آقای نجف زاده راست راست تو خیابونای آمریکا راه می ره و از ی قدمی کاخ سفید گزارش تهیه می کنه.بالاخره باید اینجا بهش بخورونن تا فردا پس فردا اونجا پناهنده نشه مثل خیلیای دیگه!

 • ایرانی

  قالیباف آدم کش دزد رو دست دائیش علی خایه منی هم بلند شد . احسنت به این همه دزدی . وقت کردی این پشه ریزا رو هم سم پاشی کن
  کامران نجف زاده نوش جونت انقدر نون حلال درمیاری ۵۰% تخفیف تو ازگل
  شهاب مرادی مادرجندتو گائیدم آخوند مادرجنده دزد
  شاشیدم تو قبر گهمینی خجستک گور به گور شده

 • sanade.rousi.boudan@bbc.com

  وزارت خارجه روسیه: تماس با طالبان، به این گروه مشروعیت نمی‌دهد
  ——————————————————————————————————-
  اگر ایران، کره جنوبی بود!

  اگر ایران، از نظر نظارتی به کره جنوبی شباهت داشت، مقام عظمای ولایت چندبار به خاطر میلیاردها دلار فساد و حیف و میلی که در دوران مدیریتش به وقوع پیوست، باید توسط پارلمان و محاکم ذیصلاح عزل می‌شد؟
  —————————————————————————————————————
  نتانیاهو: ایران ۲۵۰۰سال پیش تلاش کرد یهودیان را نابود کند؛ پوتین: از مسائل روز حرف بزنیم
  —————————————————————————————————————
  روسیه به نشست ضد داعش آمریکا دعوت نشد
  دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخلاف وعده انتخاباتی خود از همکاری با مسکو در مبارزه با گروه تروریستی داعش خودداری می کند.
  ——————————————————————————————————-

  مقایسه اخبار رسانه های فارسی ، بی بی سی فارسی ، رادیو فردا ، صدای امریکا ، رادیو زمانه ، کیهان لندن و … با آنچه در غرب رسانه های مختلف پخش میکنند نشان از نفوذ شدید مارکسیست های روسی و نمایندگی آنها از پوتین در حد ساک زدن و هند جاب برای پوتین و جاسوس رسمی او آسانژ دارد . اما اخبار واقعی تر نشان از ان دارد که هم چنان پوتین و آخوند ها سرشان بی کلاه است .

  .مدت زمانی است که مارکسیست های روسی توی کون سرخ شان عروسی است که در کره جنوبی تظاهرات شده علیه فساد . بدون آنکه بگویند در روسیه پوتین ، در کوبا و در شوروی سابق و چین و کره شمالی ، ونزوئلا و تا اندازه ای برزیل و ولایت فقیه اسلامی بعثی روسی فساد یک میلیون بر بیشتر و نهادینه شده و سر دمدار فساد شخص رهبر است و هیچ وقت کسی نمی تواند رهبر را مواخذه و یا برکنار کند .

  روسیه به اسرائیل گفته از مسائل روز حرف بزنیم ! این مادر قحبه ک گ ب امپریالیست ارتدکس دولت رانت خور آدمکش زن ستیز فراموش کرده خودش به گرجستان ، داغستان ، اوکراین حمله برده و در سوریه دخالت نظامی میکند بر اساس تاریخ ! انهم تاریخ تزاری و استالینیستی ! مادر جنده ربقو طبق کدام استناد تو و دوگن از اورو آسیا صحبت میکنید و میخواهید جهان گشایی کنید ؟ حالا به اسرائیل ایراد میگیری چرا به حق میگوید داعش شیعی به اندازه سنی خطرناک است ؟

  مادر قحبه توده ایها و فدایی ها و مارکسیست های اسلامی کون لیس آنها که در بی بی سی فارسی و رادیو فردا و دوچه ولله سنگر گرفته اند فرا آنرا تیتر میکنند تا به عنوان حمایت پوتین از آخوند روسی جا بزنند .

  نه جانم این مردک فروشنده است و دارد با اسرائیل چانه میزند تا نرخ را بالا ببرد . نرخ ترتیب آخوندها را دادن . از آنطرف هم قزاق های سپاه پاسداران را تحریک میکند که موشک بیندازند . و پشت پرده دست به دامن ترامپ شوند تا در ازای آزاد کرد ربینسون مامور بی چاره اف بی ای که سالهاست در دستان ج ا اسیر است اجازه بازی های کوچک را بدهد که اینها صورت زرد گهی شان را تا مدتی سرخ نگه دارند .

  و اما رابطه روسیه و ملاها با طلبان ! این خود ثابت میکند ملاها و روسیه پشت داعش و طلبان هستند . اینها با بازی با تروریست ها و کشتار مخالفین اسد به جای آنها ، عملا به دنبال بی ثبات کردن منطقه هستند تا امریکا را از منطقه بیرون کنند و روسیه را جای ان بنشانند . عربستان و اسرائیل هم از همین ترس دارند و متحد شده اند . همه ترور ها ، جنایت ها ، استفاده از مواد شیمیایی ، کشتار زنان و کودکان از طریق دستورات روسیه و به توسط ج ا و اسد و حزب الله انجام میشود و پوشش امنیتی ان با مارکسیست های روسی نفوذی در غرب و رسانه های غربی است . حالا دموکرات ها فهمیدند آسانژ جاسوس روسیه است و همین الان در سی ان ان اعلام کردند . بزودی جمهوری خواهان هم خواهند فهمید و بعد نوبت مارکسیست های روسی میرسد . همه خواهند فهمید که این خبر نگاران و روز نامه نگاران و فعالین سیاسی ایرانی در غرب که برای پوتین پوشش امنیتی فراهم میکنند ،عوامل روسیه هستند .

  http://www.iranpressnews.com/source/205253.htm
  http://www.bbc.com/persian/world-39227414
  http://www.iranpressnews.com/source/205260.htm#