فرمان رهبر دزدان برای زادآوری زنان کشور عقب مانده ایران ۱

فرمان همایونی!

شخصیت رهبر فعلی ایران از دو جنبه قابل توجه است : یکم اینکه در دزدی و پنهان کردن جنایاتش استاد است، او توانسته است خانواده اش و بلکه تمامی نوکرانش را به ثروتی افسانه ای برساند و این در حالیست که عده ای مفلوک و نادان هنوز گمان می برند که خانه رهبر اجاره ایست و تنها داراییش یک زیلوی کهنه است!

شخصیت رهبر فعلی ایران از دو جنبه قابل توجه است : یکم اینکه در دزدی و پنهان کردن جنایاتش استاد است، او توانسته است خانواده اش و بلکه تمامی نوکرانش را به ثروتی افسانه ای برساند و این در حالیست که عده ای مفلوک و نادان هنوز گمان می برند که خانه رهبر اجاره ایست و تنها داراییش یک زیلوی کهنه است!

شخصیت رهبر فعلی ایران از جنبه های مختلف قابل توجه است : مانند اینکه در دزدی و پنهان کردن جنایاتش استاد است، او توانسته است خانواده اش و بلکه تمامی نوکرانش را به ثروتی افسانه ای برساند و این در حالیست که عده ای مفلوک و نادان هنوز گمان می برند که خانه رهبر اجاره ایست و تنها داراییش یک زیلوی کهنه است!

دومین جنبه شخصیت خامنه ای حماقت او در رهبری ایران است. مدیریت احمقانه او باعث بیشترین آسیبها به زندگی مردم شده است. آسیبهایی که بسیاری از کارشناسان آنرا بیشتر از دوران جنگ خمینی جلّاد می دانند.

فرمانهای همایونی خامنه ای همواره مایه خنده پیر و جوان بوده است. او با فرمان و شعار سعی دارد کشور را در میان این همه فساد و فقر و فلاکت ، پیشرفته و رو به جلو معرفی کند؛ درحالیکه ایران روز بروز پس رفته است و سال بسال دریغ از پاسال!

فرمانهای خنده دار او در مسایل مختلف از اقتصاد و فرهنگ تا حتی زاد و ولد و روابط خانواده گسترده است. جناب روضه خوان پنج تومانی که دوزار سواد و شعور مملکت داری ندارد ، برایش مشتبه شده است که با فرمان همایونی می تواند اقتصاد فاسد و فرهنگ و زادآوری را تغییر دهد! دانشگاه و علوم تجربی و انسانی هم کشک است و ایشان با علم لدنی که از امام صادق بایشان رسیده است در حال مشاوره دادن به پوتین و اوباما و مرکل هستند!

در فرمان 16 بندی خامنه ای از زنان خواسته است که بیشتر فرزند بیاورند و همچنین از دستگاهها ایجاد مانع برای طلاق را خواستار شده است! آمار طلاق در ایران با سرعت افزایش یافته است و در شهری مانند تهران از هر 4 ازدواج یکی به طلاق می انجامد. از سوی دیگر 11 میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند بی آنکه برای شغل و آینده شان پیش بینی شده باشد. در اوضاع بهم ریخته اقتصاد ایران عملاً امیدی به ازدواج جوانان نیست و سال بسال از آمار ازدواج کاسته شده است چنانکه در 5 سال گذشته آمار ازدواج 30 درصد کاهش داشته است. اینها نتایج اقتصاد فاسد و فقر و بیکاری جونان است.

در فرمان ۱۶ بندی خامنه ای از زنان خواسته است که بیشتر فرزند بیاورند و همچنین از دستگاهها ایجاد مانع برای طلاق را خواستار شده است! آمار طلاق در ایران با سرعت افزایش یافته است و در شهری مانند تهران از هر ۴ ازدواج یکی به طلاق می انجامد. از سوی دیگر ۱۱ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند بی آنکه برای شغل و آینده شان پیش بینی شده باشد. در اوضاع بهم ریخته اقتصاد ایران عملاً امیدی به ازدواج جوانان نیست و سال بسال از آمار ازدواج کاسته شده است چنانکه در ۵ سال گذشته آمار ازدواج ۳۰ درصد کاهش داشته است. اینها نتایج اقتصاد فاسد و فقر و بیکاری جونان است.

تکرار فشار به زنان برای زاد آوری!

در فرمان ۱۶ بندی خامنه ای از زنان خواسته است که بیشتر فرزند بیاورند و همچنین از دستگاهها ایجاد مانع برای طلاق را خواستار شده است! آمار طلاق در ایران با سرعت افزایش یافته است و در شهری مانند تهران از هر ۴ ازدواج یکی به طلاق می انجامد. از سوی دیگر ۱۱ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند بی آنکه برای شغل و آینده شان پیش بینی شده باشد. در اوضاع بهم ریخته اقتصاد ایران عملاً امیدی به ازدواج جوانان نیست و سال بسال از آمار ازدواج کاسته شده است چنانکه در ۵ سال گذشته آمار ازدواج ۳۰ درصد کاهش داشته است. اینها نتایج اقتصاد فاسد و فقر و بیکاری جونان است. بیشتر جوانان مجرد در سنین بالای ۳۰ همچنان وابسته به درآمد والدین خود هستند و نتوانسته اند به استقلال اقتصادی برسند.

طیقه متوسط که مولّد اصلی در جامعه بوده است امروز در مرز فقر قرار دارد و انتظارات جوانان تحصیل کرده برای ازدواج و تشکیل خانوار هرگز برآورده نشده است.

با این همه مشکلات ، خامنه ای دور از گود نشسته است که به مردم بخصوص زنان فشار می آورد که زادآوری داشته باشند!

طیقه متوسط که مولّد اصلی در جامعه بوده است امروز در مرز فقر قرار دارد و انتظارات جوانان تحصیل کرده برای ازدواج و تشکیل خانوار هرگز برآورده نشده است. با این همه مشکلات ، خامنه ای دور از گود نشسته است که به مردم بخصوص زنان فشار می آورد که زادآوری داشته باشند!

طیقه متوسط که مولّد اصلی در جامعه بوده است امروز در مرز فقر قرار دارد و انتظارات جوانان تحصیل کرده برای ازدواج و تشکیل خانوار هرگز برآورده نشده است.
با این همه مشکلات ، خامنه ای دور از گود نشسته است که به مردم بخصوص زنان فشار می آورد که زادآوری داشته باشند!

تکرار سناریوی دشمن تراشی

در همین ۱۶ بند فرمان خامنه ای می توان فرافکنی و دشمن تراشی را دید. او تقصیر مشکلات زادآوری ایران را به گردن خارجیها انداخته است که با تهاجم فرهنگی جلوی ازدواج ایرانیان را گرفته اند و با دسیسه چینی سعی در کوچک کردن جامعه ایران را دارند!

در بندهای این متن گفته شده است که برای تحکیم خانواده با “جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی” مقابله شود، پخش “برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده” ممنوع گردد و “آسیب‌های اجتماعی” به‌ویژه طلاق پیشگیری شود.

مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان بهزیستی ایران اخیرا گفت که سال گذشته در هر ساعت ۱۹ طلاق در این کشور ثبت شده است.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان هم گفته است که بیش از نیمی از طلاق‌ها در ایران، در پنج سال اول زندگی زوج‌ها اتفاق می‌افتد.

دروغپردازی خامنه ای ناشی از هر دو جنبه شخصیتی اوست که در آغاز گفتار اشاره کردیم ، او از سویی قصد فریب مردم را دارد تا با رندی مقصر مشکلات بوجود آمده در دوران خلافت خود را به گردن خارجیها بیاندازد و از سوی دیگر با مشغول کردن مردم به این مسایل ، دزدیها و چپاول خانوادگی خود و دیگر سگان درگاهش را ادامه دهد! مردم ایران چنان درگیر گرفتاریهای اقتصادی و هزینه هایی مانند مسکن ، بیمارستان و تحصیل شده اند که با افزایش جمعیت خانواده عملاً وقتی برای اندیشه و اعتراض نخواهند داشت و این همان چیزی است که خامنه ای می خواهد!

بنابراین سناریوی تکراری دشمن تراشی و جستجوی توطئه گران خارجی در کاهش زادآوری ایران بهانه ای بیش نیست. افزایش جمعیت ایران در اواخر پهلوی و آغاز انقلاب ناشی از رفاه نسبی و بهای مناسب مسکن بود، اما امروز برای داشتن یک مسکن معمولی در شهری مانند تهران باید ۳۰۰ سال پس انداز کرد! البته طبیعی است که مردم عادی با مشکلاتی چون مسکن درگیرند ولی بسیجیان و آخوندها در مدت کوتاهی صاحب خانه های میلیاردی می شوند.

در فرمان همایونی برای تثبیت خانواده تاکید شده که نظام حقوقی و رویه‌های قضایی بازنگری و اصلاح شود و حل و فصل دعواها در مراحل اولیه توسط "حکمیت" انجام شود. اینکار یعنی ایجاد مانع بر سر طلاق! آیا طلاق علت است و یا معلول؟ چگونه می توان جلوی سیلاب مشکلات عاطفی و دعواهای خانوادگی را با مشکل کردن پروسه ی طلاق گرفت؟ جناب رهبر گمان کرده اند که با ایجاد مانع قانونی بر سر طلاق مشکلات خانواده ها اعم از اعتیاد و فقر و بیکاری و فقر فرهنگی و اقتصادی حل می شود!

در فرمان همایونی برای تثبیت خانواده تاکید شده که نظام حقوقی و رویه‌های قضایی بازنگری و اصلاح شود و حل و فصل دعواها در مراحل اولیه توسط “حکمیت” انجام شود. اینکار یعنی ایجاد مانع بر سر طلاق! آیا طلاق علت است و یا معلول؟ چگونه می توان جلوی سیلاب مشکلات عاطفی و دعواهای خانوادگی را با مشکل کردن پروسه ی طلاق گرفت؟ جناب رهبر گمان کرده اند که با ایجاد مانع قانونی بر سر طلاق مشکلات خانواده ها اعم از اعتیاد و فقر و بیکاری و فقر فرهنگی و اقتصادی حل می شود!

ایجاد مانع بر راه طلاق!

جناب رهبر بجای یافتن علت ، معلول را پاک کرده است. طبیعی است که فقر ، اعتیاد ، بیکاری و نداشتن آموزش و فرهنگ مناسب ازدواج و به بیان دیگر خامی و ناآزموده بودن زوجها بزرگترین دلیل طلاق است. جامعه ایران از نظر فرهنگی عمداً عقب نگه داشته شده است و آموزشهای مدارس هرگز به جوانان کمکی درباره ازدواج و تشکیل خانواده نمی کند. ازدواجها هم بدلیل محدودیتهای اسلامی معمولاً در هاله ای از ابهام صورت می گیرد و بسیاری از جوانان دقیقا نمی دانند زوج آینده شان چه رفتار و کرداری دارد! حتی ممکن است بوی بدن یکی از زوجین باعث طلاق شود و این تجربه ها البته در اسلام بدون ازدواج ممکن نیست و طبیعی است که بسیاری از جوانان بسرعت پس از ازدواج  از کار خود پشیمان می شوند ، چون کاملا بدون آگاهی انجام شده است.

در فرمان همایونی برای تثبیت خانواده تاکید شده که نظام حقوقی و رویه‌های قضایی بازنگری و اصلاح شود و حل و فصل دعواها در مراحل اولیه توسط “حکمیت” انجام شود. اینکار یعنی ایجاد مانع بر سر طلاق! آیا طلاق علت است و یا معلول؟ چگونه می توان جلوی سیلاب مشکلات عاطفی و دعواهای خانوادگی را با مشکل کردن پروسه ی طلاق گرفت؟ جناب رهبر گمان کرده اند که با ایجاد مانع قانونی بر سر طلاق مشکلات خانواده ها اعم از اعتیاد و فقر و بیکاری و فقر فرهنگی و اقتصادی حل می شود!

  • war

    ما مردمی که از سر نادونی و ناآگاهی حکومتی به اسم جمهوری+اسلامی رو حالا یا خواسته و یا ناخواسته پذیرا شدیم باید اینو می دونستیم که ما تو مملکتی هستیم که قومیت ها با همدیگه سازش و همکاری ندارن و شاید بهتر می بود یک سیستمی مثل امریکا که به صورت ایالت های متحد باهمدیگه در راستای منافعشون هستن بوجود می اومد و دسته گل اصلی سیستم مذهبی من درآوردیه که با پنبه سر می بره و یک سیستم کاملا انگلیسی و اختاپوسی که دنیا به خود ندیده چه در گذشته و چه در اعصار و قرون آینده
    باید از این عمامه به سران پریشان احوال پرسید که:به کجا چنین شتابان