هم وطن، از چه نشسته ای که گرگان در کمین پاره پاره کردن میهن اند؟ ۲

پیش گفتار:

پاسداری از مرز و  بوم  کشور به همانگونه سخت و دشواراست  که نگهداری چمدانی پر از پول وجواهرات در میان دزدان و غارتگران. کشورما در سراسر تاریخ پرماجرای خود بارها، و بارها مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته و گرگهائی درنده و گرسنه از هرسوی بدان یورش برده اند.
در برابر این حملات گرگ آسا، شاهانی مانند شاه عباس، نادرشاه،  کریمخان زند و بسیاری دیگر بوده اند که توانستند بخشهای پاره پاره آن را از دهان گرگان طمع کار و گرسنه آزاد ساخته، به مام وطن باز گردانند.

تجزیه گام به گام میهنمان در دوران قاجاریه. شوربختانه بیم آن می رود که همان روش باردیگر به اجراء در آمده و باقیمانده خاک کشورمان را پاره پاره کنند.  یک سیاستمدار شارلاتان انگلیسی بنام ادوار لوئیس به دنبال اجرای این نقشه شوم است.

تجزیه گام به گام میهنمان در دوران قاجاریه. شوربختانه بیم آن می رود که همان روش باردیگر به اجراء در آمده و باقیمانده خاک کشورمان را پاره پاره کنند.  یک سیاستمدار شارلاتان انگلیسی بنام ادوارد لوئیس به دنبال اجرای این نقشه شوم است.

دوران خفت بار کشور ایران

از خفت بارترین دوران تاریخ کشورمان، پس ازاشغال آن از سوی سپاه تاریک اسلام در ۱۴ سده پیش و سرازیر شدن لشکر خونخوار چنگیز و  آدم کشان تیمور که بیشتر شغال های درون کشور نیز در این حملات گرگ آسا با همکاری با متجاوزین و اشغال گران، سهم بزرگی داشته اند.

آخرین خیانت و کوتاهی را می توان دوران سیاه و شوم قاجاریه نام برد که نه تنها گرگهای بیرونی مانند انگلیس و روسیه با دندان های  تیز خود آماده پاره پاره کردن وطن ما بودند، در درون کشور نیز شغالهائی مانند سید محمد مجاهد، ملا احمد نراقی، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر در این فرسایش ملی بدانان ها کمک و یاری رساندند و کشور بزرگ و بی همتای ما را اینچنین شکست خورده و کوچک ساختند.

ادوارد لوئیس انگلیسی، و یک تاریخ نگار منطقه خاورمیانه است.ما هرچه بدبختی تا کنون در  ۴۰۰ سال گذشته داشته ایم از سوی سیاستمداران، و تاریخ نگاران انگلیسی بوده است. رژیم اسلامی باید حواسش جمع باشد و پای خود را روی دم گرگ نگذارد.

ادوارد لوئیس انگلیسی، و یک تاریخ نگار منطقه خاورمیانه است.ما هرچه بدبختی تا کنون در  ۴۰۰ سال گذشته داشته ایم از سوی سیاستمداران، و تاریخ نگاران انگلیسی بوده است. رژیم اسلامی باید حواسش جمع باشد و پای خود را روی دم گرگ نگذارد.

دوران جدید، دوران سرتاسر خطر برای ایران

به راستی دوران جدید برای کشورمان دوران سرتاپا خطراست. انگلیس، ام الفساد جهانی، و روسیه شکست خورده و قدرت طلب که در آرزوی رسیدن به دوران امپراتوری گذشته است، گرگهای همیشگی جهانی اند که دندان های خود را تیز کرده و در صحنه حضور دارند.

نقش آمریکا در سیاست استثماری آن و آمادگی تسلط سیاسی و اقتصادی داشتن بر کشورهای جهان، به ویژه خاورمیانه سرشار از نفت و کانهای معدنی فراوان را نیز نمی توان نادیده گرفت.

از سوی دیگر بر پایه سیاست :”تجزیه کن و حکومت کن”،  انگلیس، آمریکا همه خاک شیخ نشین های کوچک عربی وعربستان را انبار اسلحه و سرشار از باروت و مواد منفجره ساخته اند.

هرکدام از این شیخ نشین های کناره خلیج فارس که در دوران رژیم گذشته آه نداشتند تا با ناله سودا کنند و در خود قدرتی نمی دیدند که حتی از خانه کوچک خود محافظت نمایند و تنها آرزویشان این بود که بتوانند یک یا دوهفته به سواحل جنوبی  ایران و شهر شیراز آمده تا بهترین روزهای زندگی خود را داشته باشند، حال با قیمت از دست دادن منابع بادآورده نفت خود و از برکت سیاست مرورانه وضد انسانی انگلیس و آمریکا، دهان گشاد خود را به سوی خاک میهنمان باز کرده، و همه روزه دندانهای تیز خود را به ما نشان می دهند.

تجزیه طلبانی که در هرگوشه و کنار کمین کرده اند تا کشورمان را مانند شکاری تکه باره کنند.

تجزیه طلبانی که در هرگوشه و کنار کمین کرده اند تا کشورمان را مانند شکاری تکه باره کنند.

عربستان، یار گذشته و دشمن خونخوار کنونی

کشور عربستان که با جمعیت کم و ناچیز آن بر روی دریائی از نفت قرار گرفته، از برکت حاتم بخشی این ثروت بادآورده توانسته است نخست کشور پهناور و خشک خود را تا آنجا که امکان داشته است سرسبز و آباد، و آن را پایگاهی نظامی با پیشرفته ترین امکانات نظامی کند.

کشورهای ام الفساد انگلیس و آمریکا تا آنجا که توانسته اند در برابر ثروت بیکران این کشور، بهترین تجهیزات نظامی را در اختیار آن قرار داده و به افراد آن آموزش نظامی در سطح بالا و بسیار پر قدرت بدهند تا بتوانند به هدفهای نظامی و طمع های سیاسی خود برسند.

رژیم اسلامی بزرگترین عامل تحریک کننده

بیگمان رژیم اسلامی در تحریک و دشمن سازی همه کشورهای جهان، به ویژه عربهای کناره خلیج فارس و کشور عربستان به شرح کوتاه  زیر سهم به سزائی داشته است:

۱– دشنام دادن به آمریکا

کمتر کسی است که نداند خمینی به کمک و خواسته آمریکا توانست سدها را بشکند و بر رژیم شاهنشاهی تسلط یابد. ولی خمینی پس از رسیدن به قدرت ناسزاگوئی و دشنام دادن علیه آمریکا که توهین به تک تک ۳۰۰ میلیون جمعیت آن کشور است، تنها برای بهره برداری سیاسی خود آغاز کرد و آن را یک شٰعار ملی قرار داد که تا کنون ادام  دارد.

از سوی دیگر کار ناپسند حمله و تصرف سفارت آن کشور را که در هیچ نقطه ای از جهان تاکنون سابقه نداشته، و دور از هرگونه اخلاق و منش انسانی است به انجام رساند و ما را رسوای عام و خاص نمود. از آن تاریخ تا کنون، کشور ما از دید جهانی به یک کشور تروریستی شهرت یافته است.

سیاست های ضد آمریکایی رژیم که همواره با آتش زدن پرچم آن کشور و سر دادن شعارهای خجالت آور بر علیه آمریکا همراه است، سبب به فلاکت در آمدن وضعیت اقتصادی ایران و ثروتمند و پیشرفته شدن کشورهای عربی شده است. به راستی انتهای این نمایش مضحک آخوندی کجاست؟

سیاست های ضد آمریکایی رژیم که همواره با آتش زدن پرچم آن کشور و سر دادن شعارهای خجالت آور بر علیه آمریکا همراه است، سبب به فلاکت در آمدن وضعیت اقتصادی ایران و ثروتمند و پیشرفته شدن کشورهای عربی شده است. به راستی  این نمایش مضحک آخوندی به کجا پایان می یابد؟

شعار :”مرگ بر آمریکا”، و حمله به خانه آن کشور در خاک ما زمانی انجام گرفت که رژیم خمینی به ضعیف ترین و پائین ترین نقطه سیاسی خود رسیده خود و انتظار آن می رفت که هرآن لحظه با سرکشی و طغیان مردمی مواجه شود.

۲-حمله به سفارت انگلیس

انگلیس خود کشور متجاوزی است که همیشه دشنام و عملکرد نادرست کشورهای دیگر را به سختی پاسخ داده است. این کشور دارای ۷۰ میلیون جمعیت است که برخلاف ما ایرانیان بی بند و بار و بی تفاوت، بسیار میهن پرست و طلبکار جامعه جهانی است. کسی که همیشه طلبکار است، نمی توان بدو نگاه چپ کرد. حال چه برسد که گروهی از بسیجی های کله پوک و بی مغز و وطن فروش به آسانی بتوانند از دیوار سفارت آن بالا روند و اموال محرمانه آن را به تصرف خود در آورند.

یک گله لات های چاقوکش بسیجی، و مزدوران گرداگرد آخوندهای جنایتکار، و عده ای خاله زنک های صیغه خانه آخوندی به حریم کشور دیگری تجاوز می کنند. آنها به هیچ اصول و شرایط مدنی و انسانی ارزشی قائل نیستند. گرد هم آمدن بسیجی، خاله زنک های خردباخته از امت اسلامی، طلبه ها و نظامیان و سپاهی با لباس شخصی که به خواست و دستور ولی وقیح آخوند جنایتکار قرن کنونی در برابر سفارت انگلیس گرد هم آمدند و به لات بازی پرداختند، مانند دزدان از دیوار سفارت بالا رفتند، دور از شأن هر انسانی با هردید سیاسی ویا هر باور مذهبی سوای اسلام است.

یک گله لات های چاقوکش بسیجی، و مزدوران گرداگرد آخوندهای جنایتکار، و عده ای خاله زنک های صیغه خانه آخوندی به حریم کشور دیگری تجاوز می کنند. آنها به هیچ اصول و شرایط مدنی و انسانی ارزشی پایبند نیستند. گرد هم آمدن بسیجی، خاله زنک های خردباخته از امت اسلامی، طلبه ها و نظامیان و سپاهی با لباس شخصی  که در برابر سفارت انگلیس گرد هم آمدند و به لات بازی پرداختند، مانند دزدانی که  از دیوار سفارت بالا می روند، دور از شأن هر انسانی با هردید سیاسی ویا هر باور مذهبی سوای اسلام است.

زمانی که هرفرد انگلیسی به تنهائی آماده است با تمام قدرت از منافع کشور خود بدون شعار دادن دفاع کند، هرگونه در گیری و تحریک سیاسی آن کشور به قیمت دشمنی و کینه توزی فرد فرد جامعه آن تمام خواهد شد. همین کینه توزی دولت انگلیس موجب گردیده که همه خاک کشورهای عربی را با همکاری آمریکا پر از اسلحه مدرن و مهمات جنگی کنند تا در برابر ایران آمادگی داشته باشند.

۳- تحریک شیعیان یمن و دشمنی باعربستان

کار دیگر رژیم ایران به ویژه سپاه پاسداران و گروههای نظامی وابسته به خامنه ای، تحریک شیعیان یمن علیه عربستان و روبروئی نظامی با آن کشور است. ناسزاگوئی و عربده کشی و شعار دادن گروهی از پاسداران بی کله و ضد میهن عربستان را در آستانه جنگ با ایران قرار داده است. کشورهای عربی کوچک منطقه نیز هم اکنون در این صف آرائی در کنار عربستان ایستاده اند.

دولت های ام الفساد آمریکا و انگلیس نیز به دنبال بهره برداری سیاسی و اقتصادی بیشتر در منطقه اند. رژیم اسلامی با پرداختن به شیعه گری و نادیده گرفتن حقوق اهل تسنن کشورمان مانند کردها، و بی توجهی به زبان کردی و ترکی، راه نفوذ و دخالت فرصت طلبان و تجزیه طلبان  منطقه باز گذاشته است.

منطقه اران به نام جعلی آذربایجان که قرنها بخش کوچکی از کشور ما بود، هم اکنون در برابر ما قدرت نمائی می کند و با گماردن مزدورانی چند، به تحریک مردم آذربایجان و نقاط مرزی کشور می پردازد.

سیاست نادرست رژیم اسلامی و تفرقه افکنی در میان اقوام ایرانی از یکسوی، بدگویی و کینه توزی علیه کشورهای عربی منطقه و به ویژه دشنام دادن و تهدیدات شماری پاسدار ناآگاه و بی اطلاع به عربستان و کشورهای دیگر، و دشمنی با آمریکا و انگلیس ، همگی را در جبهه متحدی علیه ایران قرار داده و بیم آن می رود که باردیگر واقٰه شوم دوران فتحعلیشاه قاجار  در ایران تکرار شده و ما استقلال و یک پارچگی خود را ازدست دهیم.

سیاست نادرست رژیم اسلامی و تفرقه افکنی در میان اقوام ایرانی از یکسوی، بدگویی و کینه توزی علیه کشورهای عربی منطقه و به ویژه دشنام دادن و تهدیدات شماری پاسدار ناآگاه و بی اطلاع به عربستان و کشورهای دیگر، و دشمنی با آمریکا و انگلیس ، همگی را در جبهه متحدی علیه ایران قرار داده و بیم آن می رود که باردیگر واقٰه شوم دوران فتحعلیشاه قاجار  در ایران تکرار شده و ما استقلال و یک پارچگی خود را ازدست دهیم.

سیاست نادرست رژیم اسلامی

شوربختانه، رژیم اسلامی چه در درون کشور و چه در بیرون آن، تاکنون به دشمن تراشی و تفرقه افکنی پرداخته است. در درون کشور که ادیان و مرامهای سیاسی و نژادی دیگر سوای چند میلیون شیعه دنباله رو خود رژیم به رسمیت شناخته نمی شوند،

 همین تفرقه افکنی، و ایجاد نیازهای بزرگ  مادی و معنوی و فرهنگی جامعه، موجب تزلزل و فرسایش روح میهن پرستی و همبستیگی جامعه شده است. ایکاش که چنین نبود و رژیم، همگان را با یک دید سیاسی و انسانی نگاه می کرد.

در مورد کشورهای دیگر نیز همانگونه که گفته شد علاوه بر تحریک انگلیس و آمریکا، رژیم ایران، به ویژه پاسداران نادان و ناآگاه توانسته اند همه کشورهای عرب منطقه و در رأس آنها عربستان سعودی را دشمن خونی ما کنند و آنان را آماده کارزار با ایران سازند.

در هرحال، تنها راه نجات و بیرون آمدن از این حلقه دشمنی و کینه توزی همسایگان ایران تجدید سیاست رژیم اسلامی و فرستادن پیک صلح و آشتی به هریک از این کشورهای همسایه است. ایکاش مسئولین سیاسی و فرهنگی ایران به خود می آمدند و بر روی این آتش نفاق و دشمنی آب صلح و دوستی می پاشیدند.

جنایتکاران تازی نسب که کمترین نشانه ای از فرهنگ و رسوم ایرانی و فرهنگ آدمیت ندارند، پرچم کشور دیگر را به آتش می کشند. این نهایت بی حرمتی و جسارت به فرد فرد یک ملت است.

جنایتکاران تازی نصب که کمترین نشانه ای از فرهنگ و رسوم ایرانی و فرهنگ آدمیت ندارند، پرچم کشور دیگر را به آتش می کشند. این نهایت بی حرمتی و جسارت به فرد فرد  ملت دیگر است.

از آنچه گفته شد:

همانگونه که خمینی برای نجات رژیم خود و مردمی که دلسرد و پراکنده از او بودند باردیگر به دور هم جمع کند، رژیم کنونی نیز که از هر نظر خود راجدا گشته از مردم می بیند و اعتبار ملی خود را از دست داده است، از یک سوی همان سیاست دشمن تراشی خمینی، شعار :”مرگ بر آمریکا” را شعار ملی خود ساخته، و از سوی دیگر آنچنان که گرگهای درنده مانند انگلیس، آمریکا، و کشورهای منطقه به دنبال تجزیه ایرانند، شاید بعید نباشد که این رژیم هم مانند فتحعلیشاه قاجار برای بقای حکومت خود به تجزیه کشور و جداشدن پاره هایی از آن تن در دهد.

نقشه شوم برناد لوئیس Bernard_Lewis در تقسیم خاورمیانه.

نقشه شوم برنارد لوئیس Bernard_Lewis سیاستمدار کثیف و خائن انگلیسی در تقسیم خاورمیانه.

نکته پایانی:

هم میهنان گرانقدر و ارجمند بدانند که دوره کنونی مانند زمان سلطنت فتحعلیشاه برای میهنمان خطرناک است. زیرا گرگهای گرسنه مانند آمریکا و انگلیس ام الفساد و عربهای منطقه به سرکردگی عربستان با انبارهائی مالامال و پراز سلاحهای مدرن و پیشرفته که به بهای بتاراج رفتن ثروت نفت بادآورده خود آماده گردن کشی و هرگونه تاخت و تازند. به عبارت دیگر، خاورمیانه هم اکنون منبع باروت است و گردن کشانی از هرسوی طمع در پاره پاره کردن کشور ما دارند. کافی است که یک نفر نادان و بی تجربه و یا وطن فروش کبریتی به این مخزن باروت بیاندازد.

در این دشمنی و کینه توزی همگانی، شماری از پاسداران بی سواد و نادان با شاخ شانه کشی و تهدید های خود سهم به سزائی داشته اند و اگر از این حرکت دیوانه وار آنان جلوگیری نشود آتش نفاق و دشمنی آنان به مخزن باروت می رسد و کشورمان را مانند دوران فتحعلیشاه چند پاره می کند.

 • Turk-Oghli

  واقعا جای تاسفه این حس وطن پرستی ما ایرانیا. شکی نیست مسببش حکومت فاسده که شوربختانه همین مردم تو ۵۷ رقم زدن. جدا شعار “مرگ بر آمریکا و انگلیس” به معنی آرزوی ننگ برای تک تک مردم و حتی گربه های کوچه های اوناست. طبیعتا هر کسی هم جا اونا باشه با غیظ برخورد می کنه. من شده بارها به توریستایی که از ایران دیدن می کردن شخصا گفتم: اون چیزی که از این رسانه های سانسورکننده محافظه کارتون- CNN, BBc,…- می شنوین، حقیقت محض نیست و این مزدورایی که اسم ایرانم دارن نابود می کنن و به شما نشون می دن کمتر از ۵ % جمعیت ایرانن ولی متاسفانه به دلیل حمایت حکومت، فعلا قدرت تو دست ایناست و لش بازیا و کلاشیاشون همیشه تو چشمه. خیلی شون می گن واقعا ما اصلا باور نمی کردیم ایران یه همچین مردم خوش مشرب و صلح طلب و مهمون نوازی داشته باشه و تایید می کنن که اون جور آدمهای تندرو کلیت ایران نیستن و ایران پره از آدمای باشرافتی که هنوز تو نهادشون انسانیت مونده، هرچند تو جیبشون ریالی هم نیست
  باری من یه نفر به زعم خودم این پیامو به هر تجزیه طلبی که قراره تو کردستان، آذربایجان یا بلوچستان جدا کنه می دم: ایران مال همه ایرانیاست. اگر خیلی عاشق ایل و تبارشونن می تونن ایرانو ترک کنن و برن وطن اصلی شون. ایران متحد خواهد ماند، شمایید که رفتنی هستید.

 • Russians are ultranationalist

  It is Assad oppositions who are trapped there
  There is no ISIS
  ISIS is under control of Assad and Russia
  Pro-Russian Marxists and Putinists promote false News in internet
  This includes Farsi Media paid by American Tax payers
  It is all about saving the last Fascist Arab made by USSR nothing else
  Whoever does not do anything to stop Putin has blood on his hands
  Mullahs are quiet and make noise about concert while Children and women are being massacred
  What religion do they believe in? Marxism or Putinism
  Mousavi, Melli Mozheki, Khatte emam rousi, green, Fadyee, Toudehei, … they are all in this shit together
  hundreds of thousand people are dying
  you are posting lies
  because pro-Russian Marxists have penetrated every where
  Look at BBC Farsi they promote a poppet named Najib allah who was a fascist murderer appointed by USSR the same country who is killing Aleppo children
  Obama is asleep. Merkle is Putin’s co-worker in former KGB, France has a Socialist president who is going to stop New Hitler in Russia
  Nobody even care that Russian missile took down the dutch people in passenger air flight