بانوان شیرازی با دوچرخه خود فتوای خامنه ای عقب افتاده را له کردند ۳

خامنه ای ولی امر مسلمین بیت رهبری !

یکی از توهمهای خامنه ای و اطرافیانش در خانه چند کیلومتری خیابان پاستور این بود که این شیخ بیسواد که با فریب و چاپلوسی توانست به قدرت برسد ، می تواند مرجع شیعیان و بلکه ولی امر مسلمانان شود. خامنه ای اگرچه با ترور ، پرونده سازی و حتی حبس خانگی توانست بسیاری از رقبای خود را برای رهبری کنار بزند ولی هرگز نتوانست جایگاه مرجعیت را بدست آورد. اگرچه بسیجیان چاپلوس و قاتل و سگان درگاه با پاچه خواری و تملق او را مرجع خواندند و این آخوند بیسواد را برای دریافت تکه لاشه ای از تن ایران و مردم ایران تا جایگاه سایه خدا همانند سلاطین نالایق قاجار بالا بردند ولی در عمل او فقط سلطان است و مرجعیت او دکوری است.

از سوی دیگر مشکلات عقیدتی تشیع جعفری باعث می شود که اختلاف عمیقی میان اکثریت سنی در جهان اسلام با خامنه ای و ولایت وی وجود داشته باشد. ولایت فقیه حتی در میان اکثریت مراجع مستقل ایران و عراق هم رسمیت ندارد و اکثراً آنرا یک ابداع و فرقه تازه می دانند، با این اوضاع که خامنه ای حتی در میان شیعیان هم مشروعیت و مرجعیت ندارد، چگونه خود را رهبر مسلمین جهان می خواند؟

یکی از توهمهای خامنه ای و اطرافیانش در خانه چند کیلومتری خیابان پاستور این بود که این شیخ بیسواد که با فریب و چاپلوسی توانست به قدرت برسد ، می تواند مرجع شیعیان و بلکه ولی امر مسلمانان شود. خامنه ای اگرچه با ترور ، پرونده سازی و حتی حبس خانگی توانست بسیاری از رقبای خود را برای رهبری کنار بزند ولی هرگز نتوانست جایگاه مرجعیت را بدست آورد. اگرچه بسیجیان چاپلوس و قاتل و سگان درگاه با پاچه خواری و تملق او را مرجع خواندند و این آخوند بیسواد را برای دریافت تکه لاشه ای از تن ایران و مردم ایران تا جایگاه سایه خدا همانند سلاطین نالایق قاجار بالا بردند ولی در عمل او فقط سلطان است و مرجعیت او دکوری است.

یکی از توهمات خامنه ای و اطرافیانش در خانه چند کیلومتری خیابان پاستور این بود که این شیخ بیسواد که با فریب و چاپلوسی توانست به قدرت برسد ، می تواند مرجع شیعیان و بلکه ولی امر مسلمانان شود. خامنه ای اگرچه با ترور ، پرونده سازی و حتی حبس خانگی توانست بسیاری از رقبای خود را  کنار بزند ولی هرگز نتوانست جایگاه مرجعیت را بدست آورد. اگرچه بسیجیان چاپلوس و قاتل و سگان درگاه با پاچه خواری و تملق او را مرجع خواندند و این آخوند بیسواد را برای دریافت تکه لاشه ای از تن ایران و مردم ایران تا جایگاه سایه خدا همانند سلاطین نالایق قاجار بالا بردند ولی در عمل او فقط سلطان است و مرجعیت او دکوری است.

سابقه رهبری خودخوانده در جهان اسلام!

سودای قدرت و شهرت بسیاری از مترسکان جهان اسلام چون صدام ، قذافی ، خمینی وخامنه ای را دچار این توهم نمود که ایشان رهبر جهان اسلام هستند! بله قربان گویی عده ای مدّاح و چاپلوس باعث شد که این مترسکان بی عرضه و بی سیاست ، برایشان مشتبه شود که کسی هستند!

البته در دوران گذشته بسیار از این دروغها و توهمها داشته ایم؛ قبله ی عالم که عنوان خود خوانده ناصرالدین شاه بود . سلاطین صفوی و عثمانی هر دو خود و حکومت خود را ادامه حکومت خلفا می دانستند.

ظاهراً در جهان اسلام اینگونه رهبران من در آوردی همچنان خواهند آمد. اسامة بن لادن، ملاعمر رهبر طالبان و ابوبکر بغدادی رهبر داعش از دیگر مصادیق توهم رهبری جهان اسلامند.

فتواهای سیاسی خامنه ای

خمینی و خامنه ای اولین فقهای شیعه هستند که به حکومت رسیدند. از اینروی ایشان فتوای سیاسی هم صادر نموده اند. فتوای سیاسی یعنی فتوایی که مصالح سیاسی در آن آمده باشد.این فتواها می تواند درباره مسافرت به کشورها ، رابطه با دیگر کشورها و مناسبات تجاری باشد؛ مبنای صدور البته روابط سیاسی کشور ایران بوده است که هیچ جامعیت و صلاحیت شیعی را در بر نمی گیرد. حتی فتواهایی مانند حرمت و یا آزاد بودن شطرنج ، موسیقی ، ماهواره ، ویدئو از این رو که مصالح مملکتی و سیاسی در آنها گنجانیده شده است ، نوعی فتوای تازه و بنوعی سیاسی بوده اند.

خامنه ای می گوید دوچرخه سواری بانوان حرام است و سگان گشت ارشاد با خشونت این حکم را اجرا خواهند نمود ، در حالیکه چندین مرجع حکمی متفاوت داده اند و مشخص نیست تکلیف مرجعیت مخالف با خامنه ای در نظام من در آوردی ولایت فقیه چیست!

خامنه ای می گوید دوچرخه سواری بانوان حرام است و سگان گشت ارشاد با خشونت این حکم را اجرا خواهند نمود ، در حالیکه چندین مرجع حکمی متفاوت داده اند و مشخص نیست تکلیف مرجعیت مخالف با خامنه ای در نظام من در آوردی ولایت فقیه چیست!

بسیاری از فتاوی خامنه ای جنبه حکومتی دارند. تنافضی که ایجاد می شود این است که از طرفی تعداد مقلدان خامنه ای اندک است و مردم بسیاری مقلد دیگر مراجع معتبرتر هستند و از طرفی خامنه ای بعنوان خلیفه ایران دستوری داده است که هم فتواست و هم حکم حکومتی! یعنی مثلا اینکه دوچرخه سواری برای بانوان حرام است و یا اینکه رابطه با امریکا حرام است ، چگونه می تواند در چارچوب زندگی کسانی که مقلّد مرجعی دیگر هستند قرار گیرد؟ خامنه ای می گوید دوچرخه سواری بانوان حرام است و سگان گشت ارشاد با خشونت این حکم را اجرا خواهند نمود ، در حالیکه چندین مرجع حکمی متفاوت داده اند و مشخص نیست تکلیف مرجعیت مخالف با خامنه ای در نظام من در آوردی ولایت فقیه چیست!

دوچرخه سواری بانوان

در حالیکه در جهان امروز ، برای کمک به کاهش آلودگی هوا و داشتن جامعه ای سالم و سلامت ، دوچرخه بعنوان یک وسیله نقلیه مهم کاربرد پیدا کرده است و بسیاری از شهرهای جهان با دود و دم خودرو خداحافظی کرده اند، آخوند دوزاری و مرتجع دوچرخه سواری بانوان را ممنوع نمود! حال مشخص نیست تکلیف کسانی که مقلد این شیخ بیسواد نیستند و یا کسانی که اصلاً مسلمان نیستند چیست؟! آیا همانند حکم اجباری حجاب که با خشونت و زندان و تهدید اجرا شد ، دوچرخه سواری بانوان هم با اجبار و خشونت حذف خواهد شد؟ آیا می توان نیمی از جامعه را با احکام بربری و قرون وسطایی در خمودی و بی حاصلی نگه داشت؟

درود به بانوان شیرازی که پاسخ دندان شکنی به خامنه ای و سگان گشت ارشاد داده اند و تلاش دارند با رکاب زدن راهی را که مادرانشان به بیراهه بردند را به مسیر درست بازگردانند.

درود به بانوان شیرازی که پاسخ دندان شکنی به خامنه ای و سگان گشت ارشاد داده اند و تلاش دارند با رکاب زدن راهی را که مادرانشان به بیراهه بردند را به مسیر درست بازگردانند.

پاسخ دندان شکن بانوان شیرازی!

پس از مرگ دلخراش قهرمان جنگ و ورزش بهمن گلبار نژاد که همه را در پارا المپیک دچار شوک نمود، ده ها زن و مرد شیرازی برای آخرین بار پیکر بهمن گلبار نژاد دوچرخه سوار تیم ملی پارالمپیک ایران را را با رکاب زدن خود بدرقه کردند. اینکار زنان رکابزن بزرگترین دهن کجی به خامنه ای و قانون ممنوعیتی بود که هفته گذشته از معده مبارکش فوران نمود!

شهرهای بزرگ ایران همواره دچار بی نظمی ترافیکی و آلودگی هوا بوده اند و اگر دست کثیف آخوند از این مملکت بریده شود ، دوچرخه سوادی می تواند بهترین راه حل برای سفرهای کوتاه شهری باشد. شوربختانه دوچرخه سواران در ایران امنیت جانی ندارند و هر لحظه ممکن است با تصادف روبرو شوند، مشکلی که بسیاری از مردم را به پرهیز از دوچرخه وادار نموده است. از سوی دیگر ملایان خرفت همچون خامنه ای و مکارم هم دوچرخه سواری بانوان را محدود به سالن سرپوشیده (چیزی شبیه زندان!) نموده اند. این خواری و خفت زنان ایرانی تا کی ادامه خواهد داشت، بستگی به حیات آخوندهای مرتجع و قرون وسطایی دارد!

درود به بانوان شیرازی که پاسخ دندان شکنی به خامنه ای و سگان گشت ارشاد داده اند و تلاش دارند با رکاب زدن راهی را که مادرانشان به بیراهه بردند را به مسیر درست بازگردانند.

 

 • ایرانی

  مرگ بر خامنه ای
  مرگ بر جمهوری دزد و اختلاسی اسهالی عسلامی
  مرگ بر اصل ولایت قبیح
  مرگ بر دیکتاتور

 • آتروپات

  ما ایرانی جماعت هیچ وقت روی خوش نخواهیم دید چونکه دگرگون شدن تاریخی و شواهد نشون میده که ۱٫ در این مملکت از اول تا الان هر کسی حرف خودش رو میزده و دیگری رو متهم و محکوم می کرده
  ۲٫دروغ و حرف و ریا بهقولی”ز عمل کار برآید به سخن دانی نیست
  ۳٫منفعت طلبی و فردگرایی
  مشکل از نظام جمهوری اسلامی یا حکومت سلطنتی وشاه و فقیه نیست مشکل ازاون جایی شروع میشه که ما همه خودمون هم هیچ هدفی و مسیری برای حرکت نداریم
  مستبد رو نقد می کنیم ولی استبداد رو دوست داریم دروغ رو نقد می کنیم ولی باز دروغ می گیم و الی آخر که به درازا میکشه.در آخر
  به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
  اگر مراد نیابم به قدروسع بکوشم

 • ایرانی

  از ۱۴۰۰ سال پیش که این دین مزخرف به ایران و ایرانی تحمیل شد هیچ کسی روی ارامش را ندید و تاسف بار تر از این نیست که ما دادمان را از بدادترین و خوفناک ترین اشخاص تاریخ می خواهیم و یه انها پناه میبریم منظورم محمد و ۱۱ امام است.۱۴۰۰ سال پیش تیشه به ریشه این سرزمین پاک و اریای زده شد.وای بر ما که به جای اینکه از قهرمانان واقعی و ملی خود یاد کنیم سنگ عربهای متجاوز و خونخوار رو به سینه میزنیم.مگر بابک فرخ دین برای ایرانی و ایرانی توسط این تازیان تکه تکه نشد ایا حسین متجاوز لیاقت این همه توجه را دارد یا بابک وای بر ما