مجرمان به کربلا روند و نخبگان هم به اوین! ۲

 

سخنی با ملایانی که ایران را گرو گرفته اند

چراغ ظلم ظالم تا سحر نمی سوزد

اگر سوزد شبی دیگر نمی سوزد

مسلماً حکومت شما ملایان هم روزگاری نزدیک به پایان می رسد اما با ارمغان وکارنامه تاریکی از آن بحث می شود در تاریخ . شما چندگاهی بر اسب مراد سوارید ولی همانطور که می دانید با پایان سلطه شما بر ایران ، مردم ایران شما را از هستی پاک خواهند نمود و دینتان را نیز به کتابخانه های تاریخ خواهند پیوست.

شرم بر عدالت جمهوری ولایت فقیه باد که بی گناهان معترض به ستمگر را بدون دلیل بدون برگزاری دادگاهی عادلانه محاکمه کردند ولی دزدان ومتجاوزان و قاتلان را تبرئه کرد!

مسلماً حکومت شما ملایان هم روزگاری نزدیک به پایان می رسد اما با ارمغان وکارنامه تاریکی از آن بحث می شود در تاریخ . شما چندگاهی بر اسب مراد سوارید ولی همانطور که می دانید با پایان سلطه شما بر ایران ، مردم ایران شما را از هستی پاک خواهند نمود و دینتان را نیز به کتابخانه های تاریخ خواهند پیوست.

جعل اسلام و قرآن در تشیع

هموطن شیعه مذهب و متعصب! فرض کنید که قرآن کتاب خداست. آیا در قرآن بارها خواسته نشده که تنها خدا را بپرستید و تنها از او کمک بجویید؟ آیا در نماز روزی پنج بار این جمله را نمی گویید؟ بلکه فاسقان وتجاوزگران وقاتلین میخواهند با پیاده روی وسینه زنی گناهان خودرا پاک کنند! مگر حق انسانهایی که پایمال کرده اید با آویزان شدن از ضریح عربی خونخوار به آنها باز می گردد؟

آشکار است که حتی اگر از دیدگاه مذهب خوشان نگاه کنیم، اینها هنوز فرق بین حق الناس وعبادت را نمی دانند.

آن هم عبادت جعلی که عین بت پرستی است!

شرم بر شما بی حیایان این همه جرم وجنایت واختلاس وکلاهبرداری وتجاوز وقتل می کنید وانتظار دارید شخصی که اصلا بر طبق إثبات تاریخ در مورد محل دفن شدنش اختلاف نظر وجود دارد می خواهید با اشک ریختن برای مظلومیت او گناهان خود را بشویید. حسین اگر مظلوم بود که به بهشت رفته پس نگران چه هستید؟ چگونه از این مرده کمک می خواهید؟ آیا در گور او جز مشتی استخوان پوسیده بیشتر است؟ زیارت گور چه کمکی به شما می کند وقتی می دانیم جسد او ارزشی ندارد؟

شرم بر شما بی حیایان این همه جرم وجنایت واختلاس وکلاهبرداری وتجاوز وقتل می کنید وانتظار دارید شخصی که اصلا بر طبق إثبات تاریخ در مورد محل دفن شدنش اختلاف نظر وجود دارد می خواهید با اشک ریختن برای مظلومیت او گناهان خود را بشویید. حسین اگر مظلوم بود که به بهشت رفته پس نگران چه هستید؟ چگونه از این مرده کمک می خواهید؟ آیا در گور او جز مشتی استخوان پوسیده بیشتر است؟ زیارت گور چه کمکی به شما می کند وقتی می دانیم جسد او ارزشی ندارد؟

عبادتی که یک سند صحیح وجود ندارد در زمان همین اشخاص مرده که همچنین عبادتی جزء ارکان واصول دین بوده باشد.

بلکه با ظهور صفویی ایجاد گشت ، تا که رسید به خمینی امپراطوری کینه وبغض وجنایت وتفرقه زیاد شد تا پنهان شده در چاه زودتر ظهور کند که در مورد آن هم مفصلاً در مقاله بزرگترین دروغ تاریخ بحث شده است.

شرم بر شما بی حیایان این همه جرم وجنایت واختلاس وکلاهبرداری وتجاوز وقتل می کنید وانتظار دارید شخصی که اصلا بر طبق إثبات تاریخ در مورد محل دفن شدنش اختلاف نظر وجود دارد می خواهید با اشک ریختن برای مظلومیت او گناهان خود را بشویید. حسین اگر مظلوم بود که به بهشت رفته پس نگران چه هستید؟ چگونه از این مرده کمک می خواهید؟ آیا در گور او جز مشتی استخوان پوسیده بیشتر است؟ زیارت گور چه کمکی به شما می کند وقتی می دانیم جسد او ارزشی ندارد؟

افزون بر آن جنایتکاران گروهی مردم ساده دل و فریب خورده هم پشت سعید طوسی و سعید مرتضوی براه افتاده اند بسوی کربلا! ای مردم ساده دل شیعه چرا اشک برای خود نمی ریزید با این همه ارمغان تاریکی وجنایتکارهای ملاهایتان که بوی تعفن آن همه جارا فرا گرفته؟

افزون بر آن جنایتکاران گروهی مردم ساده دل و فریب خورده هم پشت سعید طوسی و سعید مرتضوی براه افتاده اند بسوی کربلا! ای مردم ساده دل شیعه چرا اشک برای خود نمی ریزید با این همه ارمغان تاریکی وجنایتکارهای ملاهایتان که بوی تعفن آن همه جارا فرا گرفته؟

افزون بر آن جنایتکاران گروهی مردم ساده دل و فریب خورده هم پشت سعید طوسی و سعید مرتضوی براه افتاده اند بسوی کربلا! ای مردم ساده دل شیعه چرا اشک برای خود نمی ریزید با این همه ارمغان تاریکی وجنایتکارهای ملاهایتان که بوی تعفن آن همه جارا فرا گرفته؟

نخبگان بیگناهی که زندانید

در عوض نخبگانی که از جنایات هایتان را افشا کرده اند باید به زندان بروند کسانی که زهرا کاظمی را کشتند آزاد هستند ودر حال اشک ریختن برای حسین هستند.

نخبگان نه کسی را ضرب و شتم و کشته اند در کهریزک نه تجاوز کرده اند.

نه در اختلاس و گم شدن پرونده های میلیاردی واختلاس گری شهرداری و وبانک ها وتامین اجتماعی نقش داشته اند و نه قاضی هستند که هزاران نفر را در بی عدالتی به حبس و اعدام محکوم کنند!

نه با کسی که قرآن خوانده باشد خوابیدن نه در حال صیغه ومتعه بودن.

چرا اشک برای شکم یتیمان وکودکان خیابانی ودختران فراری وکلیه فروشان وبیکاری جوانان ونابودی ذخایر مملکت وآب وهوا وخشکسالی رودخانه ها وصدها سخن دیگر که مثنوی هفتاد پندبود نمی ریزید؟؟؟

درد زیاداست ودرمان تمامی این دردها دست مردم است چرا مردم؟ چون مردم باید تفکر کنند واز خودت بپرسند در مورد آین بازارهای آخوندی ودیگر بیش از حد گول احادیث جعلی قال الباقر قال الصادق نخورند تاکه دُکان آخوند بسته شود وگرنه این بازی مدام ادامه دارد.

آیا فقر در روستاها و حاشیه شهرها را نمی بینید؟ اینها مگر هموطن نیستند؟ آیا اندکی به فکر آنها هم هستید و یا اینکه تنها به آویزان شدن از استخوان امامان جعلی می اندیشید؟

 آزاده باشید و از دروغ و دزدی این ضحاکان زمان، بر آنها بشورید! مگر نمی گویید که حسین برای آنکه یزید فاسد بود قیام کرده است؟ یک جو از آن داستان آزادگی در تن کدامیک از شماست؟ آیا در برابر کشتار و زندانی شدن هموطنانتان قیام کردید؟ آیا در برابر دزدی شیخی چون صادق لاریجانی شورش کردید؟ آیا اگر حسین قصه شما زنده بود علیه امثال خامنه ای و لاریجانی ساکت می ماند؟ این چه مذهب جعلی و دروغین است که برای خود ساخته اید که حتی حاضر نیستید به دستورات و پیامهای فرضی امام خودتان عمل نمایید؟

آزاده باشید و از دروغ و دزدی این ضحاکان زمان، بر آنها بشورید! مگر نمی گویید که حسین برای آنکه یزید فاسد بود قیام کرده است؟ یک جو از آن داستان آزادگی در تن کدامیک از شماست؟ آیا در برابر کشتار و زندانی شدن هموطنانتان قیام کردید؟ آیا در برابر دزدی شیخی چون صادق لاریجانی شورش کردید؟ آیا اگر حسین قصه شما زنده بود علیه امثال خامنه ای و لاریجانی ساکت می ماند؟ این چه مذهب جعلی و دروغین است که برای خود ساخته اید که حتی حاضر نیستید به دستورات و پیامهای فرضی امام خودتان عمل نمایید؟

آیا حسین شما با این فسادها موافق است؟

اگر آزاده اید و اگر راه حسین شما آزادگی بود ، آزاده باشید و از دروغ و دزدی این ضحاکان زمان، بر آنها بشورید! مگر نمی گویید که حسین برای آنکه یزید فاسد بود قیام کرده است؟ یک جو از آن داستان آزادگی در تن کدامیک از شماست؟ آیا در برابر کشتار و زندانی شدن هموطنانتان قیام کردید؟ آیا در برابر دزدی شیخی چون صادق لاریجانی شورش کردید؟ آیا اگر حسین قصه شما زنده بود علیه امثال خامنه ای و لاریجانی ساکت می ماند؟ این چه مذهب جعلی و دروغین است که برای خود ساخته اید که حتی حاضر نیستید به دستورات و پیامهای فرضی امام خودتان عمل نمایید؟ زورتان فقط به بد حجابی زنان و کنسرتها و اقلیتهای دینی رسیده است؟ این همه دزدی و غارت منابع ملی از تفکیک جنگلها تا فروش خاک ایران و اختلاس و میلیاردها دلار پول خارج شده برای شما مسلم نیست؟ که هست! پس دم از حسین نزنید که حالم از همه شما شیعیان با آن مذهب جعلی که حتی به همان هم عمل نکردید بهم می خورد!

 • asad

  و اما در خبر ها آمده است که سعید طوسی قرار است شهص رهبر انقلاب را به تجاوز به خود مجرم کند و نه حتا متهم. او گفته است که شخص رهبری در موقعی که شانزده ساله بوده است رهبر شخصا به تجاوز کرده و هم لواط کرده و هم او را مجبور کرده که از پشت رهبری بالا رود. او حتا یک واژه حجدید از صیغه لواط که تلواط نامید که در آن شخص کسی را مجبور کند که بر او دخول کند. البته شخص شیخ علی تهرانی که از کودکی با رهبری مشحور بوده در مورد معضلات اخلاقی رهبری بارها سخن گفته و خصوصا چندین بار رهبری را در خزینه قافلگیر کرده بوده که رهبری در حال مفعولیت بوده است. البته سخنان شیخ علی تهرانی در رادیو آن زمان بغداد موجود بود. و اینک نیز شخصی بنام جعلی سیاوش اوستا در لندن آن صدا را دارد. شیخ علی به صورت واضع سید علی خامنه ای را هم بچه باز و هم دکل باز یعنی تشنه مردان قوی هیکل و آماده بر مفعولیت معرفی کرده و اسناد محکم و غیر قابل انکار را معرفی کرده است. جالب است که او در آن گفتگو می گوید حتا در و دیوار خزینه کارهای سید علی رار بیاد دارند. آو می گوید که سید علی خامنه ای به سید علی جون اینکاره معروف بوده است. اما خبر جالب دخالت حزب الله است. حزب‌الله خواستار اشد مجازات برای «سعید طوسی» و محاکمه حامیان او شد ( جالب اینکه تا کنون رهبری محکم از حاج سعید که موقعی بچه ی آقا بوده پشتبانی کرده است. اما حالا چرا حزب الله دخالت کرده است ) بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از رسانه‌ای‌شدن ماجرای «سعید طوسی»، کانال خبری انصارنیوز، بیانیه‌ای درباره فساد اخلاقى سعید طوسى و حامیان او منتشر کرده که «حسین الله‌کرم»، رئیس شورای هماهنگی حزب‌الله هم آن را در صفحه اینستاگرام خود بازنشر کرده است. اما جالب این است که حاج سعید گفته که رهبری از آن موقع که من شانزده ساله بوده ام تا حالا از همه اسرار من هبر دارد. او گفته که اگر به پر و پای او بپچند او صد نفر از بزرگترینها را با خود بزیر خواهد کشید. و دوباره گفته آقا من رو خوب میشناسند. حالا شما بروید این حرفها را معنی کنید و از خودتان بپرسید که که ترس آقا از مجاست و در عین چرا باید منتظر خودکشی ناگهانی و یا سکته قبلی یا قلبی و یا سکته ی مغزی جناب دوست پسر آمام خامنه ای بود. به نظر ما باید تمام قد از سیعد طوسی پشتیبانی کرد. چرا که او اولین قربانی هوسرانی های همجنسگرایانه و حتا همجنسبازانه و بچه بازانه ی رهبری بوده است. دست کم تا اینجا که ما میدانیم. از اطلاعرسانی پرهیز نکنید. ممنونم

 • مهمان

  ریدم تو عاشورا و محرم و شاشیدم به قبر محمد ال حرامزاده محمد
  ریدم تو اسلام و شاشیدم تو قران
  ریدم تو کلیت عن قلاب اسلامی حرامزادگی
  شاشیدم به کلیت چسلام