کر شو، کور شو، لال شو، آهسته بیا، آهسته برو، صدای پات مورچه نفهمه ۲

  پیشگفتار:

پنج دستور بالا اساسنامه و قوانین اجرائی رژیم های خودکامه و دیکتاتورهای جهان بوده و همواره از سوی آنان بر ملت های دربند تحمیل و اجراء می شود. در نظام فاشیست و دیکتاتوری آخوندی، زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و کمتر از نصف یک مرد به شمار می آیند ناچار به اجرای دو اصل دیگری چون خود رادر در لحاف و تشکی بنام حجاب اسلامی  پیچیدن، و در قفسی بنام آشپزخانه زندانی کردن نیز دانسته و بر آنان واجب و ضروری است.

عملکرد چند دیکتاتور در کشورهای دیگر

دیکتاتورهائی چند از کشورهای جهان سوم نیز می توان نام برد که مردم کشورشان را به دلیل رعایت نکردن این اصول، به سلاخه کشانده اند. هیتلر، صدام حسین، استالین، پینوشه، حسنی مبارک، فیدل کاسترو از این نمونه بوده اند. فیدل کاسترو که هفته پیش شر خود را از سر مردم کوبا کوتاه کرد، دیکتاتور خودکامه ای بود که موجب کشت و کشتار، و فقر و فلاکت و درماندگی مردم کشور خود شد تا آنجا که  مردم به دریوزگی افتاده، و زنان کشورش درانتظار دریاف کمک از شماری توریست های خارجی، به خودفروشی می پردازند.

مقایسه علی خامنه ای با دیکتاتورهای دیگر

بیگمان، علی خامنه ای پس از هیتلر و استالین میان دیگر خودکامگان تاریخ رتبه نخست را به دست آورده و همتائی در این مورد نخواهد داشت. افتتاح فاحشه خانه حرم مطهر در مشهد، و پذیرائی از زوار عراقی، و زوار از شهرهای دیگر، و صیغه خانه های سرتاسر کشور، بسیاری از زنان پاکدامن میهنمان را به فساد و تن فروشی واداشتند و یا با گرفتار کردن جوانانمان در دام مواد مخدر،  چشم، گوش، زبان  آنان را بستند و اجازه ندادند کمترین صدای آزادی خواهی و دموکراسی به گوش آنان برسد.

البته دراین راستا باید پذیرفت  که ملت ایران به خوبی اصول پنجگانه تصویب نامه ولی فقیه را پذیرفتند و تاکنون جیکی از آنان در نیامده و به اصطلاح درخواب و آرامش فراموشی فرورفته اند. تا آنجا که قهرمانانه در میدان های شهر در برابر اعدام زنان و مردان دلاور کشورمان حضور به هم رسانده، شاهد جان کندن آنان بوده اند و سرانجام با خیال راحت و فراغ بال به خانه های خود بازگشتند.

دو ابر دزد، و دو غارتگر در کنار هم. وقتی خامنه ای ابر جنایتکار و ابر دزد لاریجانی دزد را به کمار می گمارد. آنهم در پستی حساس که باید در آن عدالت و وجدان به حد نمونه بالا باشد که سرمشق دیگران باشد، از او ابر غارتگری مانند خودش ساخته می شود!.

دو ابر دزد، و دو غارتگر در کنار هم. وقتی خامنه ای ابر جنایتکار و ابر دزد لاریجانی دزد را به کار می گمارد. آنهم در پستی حساس که باید در آن عدالت و وجدان به حد نمونه بالا باشد که سرمشق دیگران قرار گیرد، از او ابر غارتگری مانند خودش ساخته می شود!. زیرا: “آب از سرچشمه گل آلود است”.

مجازات خادم و ارج نهادن به غارتگری خائن

محمود صادقی نماینده  خادم و میهن پرست کشورمان است که در راستای وظیفه و مأموریتی که از جانب مردم تهران بدو داده شده، در میان سکوت و بی تفاوتی نمایندگان پوشالی و فرصت  طلب دیگر، شجاعانه حساب های  بانکی گوناگون و دزدی های کلان صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه را از بیت المال فاش و برملا ساخت. اگر در یک کشور اروپائی یک مأمور دولت و یا فرد  مسئول در برابر مردم یک خودکار و خودنویس از مال اموال عمومی را برداشته و سوء استفاده کند مستحق محاکمه و مجازات است.

حال، در کشور ویران شده و بی درو تخته ما، نه تنها به درخواست رسیدگی این فرد پاکباخته ملی ترتیب اثر داده نشده، بلکه عباس جعفری دولت آبادی به اصطلاح دادستان تهران که با مزدوری علی خامنه ای و خیانت و چاپلوسی خود به این سمت برگزیده شده، با دستور توقیف او، خانه اش را مورد محاصره و تجاوز قرار می دهند. به راستی تا چه اندازه وقیحانه و شرم آوراست که این جانوران وابسته به علی خامنه ای چگونه به جان ملت نجیب و دربند ایران افتاده  و به لت و پار مردم می پردازند!.

محمود صادقی نماینده مجلس ، نکات پر ابهام حسابهای بانکی رییس قوه قضاییه و دزدی های او را افشا می کند

امانت دار غارتگر بیت المال

بنا بر قانون اساسی همین رژیم اسلامی، قوه قضائیه ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر صادق لاریجانی بر عهده دارد.  حال، باید دید که آیا این فرد نخست مجتهد و سپس عادل و درستکار هست یا نه؟.

 آیا کسی که دست به سرقت می زند و بیت المال را غارت می کند می تواند عادل باشد؟!!.   “تلوزیون دُر” در تاریخ  دوم آبان‌ماه امسال گزارش داده است که  ۶۳ حساب شخصی در بانک ملی به نام صادق لاریجانی، باز شده  و «هزار میلیارد تومان» موجودی در این حساب‌ها است.

دزدی های کلان صادق لاریجانی رئیس به اصطلاح قوه قضائیه ابر دزدی که غارتگری را از ارباب خود ابر جنایتکار علی خامنه ای فراگرفته است.

کورباش، لال شو و کر شو

خامنه ای جنایتکار دستور داده که ایرانیان نباید تلویزیون های خارجی را نگاه کنند ( کورباشند!)، و نباید به رادیوهای آنان گوش فرادهند (کر باشند!) چرا؟. زیرا که در آن صورت به حقایق و جزئیات جنایات و چپاولگری های آنان بیشتر پی خواهند برد و رژیم پوشالی آنان را به منجلاب تاریخ خواهند فرستاد. این فرد نمی داند و یا نمی خواهد بپذیرد که پروردگار یکتا به انسان چشم داده که همه چیز را ببیند تا خوب و بد را از هم جدا کند و گوش به او داده تا بشنود و خوبی ها را فراگیرد و از نادرستی ها و کجی ها دوری گزیند!…

این دستورات ضد انسانی در حالی است که خود رژیم در بسیاری از کشورهای دیگر با ساختن مساجد و مکان های مذهی دیگر  و فرستادن مأموران شخصی به میان دانشجویان به جاسوسی و تفتیش عقاید آنان می پردازد. سفارت خانه ها نیز به جای آن که در خدمت مردم ایران باشد کانون جاسوسی و سازمان دهی قتل و کشتار میهن دوستان کشورمان می باشند. چنانکه نقشه قتل زنده یاد دکتر بختیار و زنده یاد فریدون فرخ زاد و شمار دیگری از آزادی خواهان در این مراکز طرح ریزی و به مرحله اجراء در آمده است.

خانم سهیلا جلودار زاده نماینده واقعی مردم تهران  به پشتیبانی آقای محمود صادقی بیانیه ای انتشار داد مبنی بر این که اگر قرار باشد در راه خدمات ایشان وقفه ای ایجاد شود و به نامبرده توهینی گردد گروه زیادی از نمایندگان استعفاء خواهند داد. درود بر این خانم شجاع و میهن پرست.

خانم سهیلا جلودار زاده نماینده واقعی مردم تهران  به پشتیبانی آقای محمود صادقی بیانیه ای انتشار داد مبنی بر این که اگر قرار باشد در راه خدمات ایشان وقفه ای ایجاد شود و به نامبرده توهینی گردد گروه زیادی از نمایندگان استعفاء خواهند داد. درود بر این خانم شجاع و میهن پرست.

از آنچه گذشت:

در این کشور ویران شده و به فنا رفته، به جای آن که خائن را تنبیه و مجازات کنند، خادم را دستگیر و به زندان می برند. به جای آن که صادق لاریجانی مردک دزد و غارتگر ملی مجازات و سرکوب و از کار بر کنار شود، محمود صادقی نماینده خادم به ملت را در تنگنا قرار می دهند.

همچنین، به جای آنکه سعید طوسی بچه باز درگاه ولایت را به جرم جنایت های بزرگ او را زندانی و حتی اعدام کنند،  به عنوان پاداش از خدمات حیوانی اش او را با سعید مرتضوی جنایت کار دیگر به کربلا می فرستند و جوانان شاکی ازکارهای حیوانی سعید طوسی را مورد تعقیب و چه بسا زندانی و در صورت لزوم آنها را به خواست رهبر بزرگ انقلاب شکنجه  هم خواهند کرد.

نکته پ‍ایانی:

کرباش، لال باش، کورشو، اهسته بیا، آهسته برو، صدای پات مورچه نفهمه، این اصول پنجگانه ای است که رژیم غیر مردمی ایران در این ۳۷ سال بر مردم کشورمان تحمیل  نموده است. ملت ایران هم به ندای این جنایتکاران پاسخ مثبت داده اند و بنا به مثال ‍” هرچه دیدی هیچی نگو، منهم دیدم چیزی نمیگم”  و یا، “شتر دیدی ، ندیدی” چشمها و گوشها را بسته و زبان های خود را از کار انداخته اند. در نتیجه، رژیم تازی مرام به کشتار مردم و  غارتگری کشور می پردازد.

 • shalguni.taban@dictatorship.co

  This is exactly what is going to happen if Fadayye , toudehi , rahe karar , hezbe komonist kargary or any other version of Socialism or Communism takes over.
  به اخبار روز، عصر نو ، بیانیه فدائیان خلق ، راه کارگر، روزنه ، حزب کمونیست کارگری ، و بقیه رسانه هایی که نوعی از مارکسیسم را تبلیغ میکنند یا سوسیالیسم را ، به سخنان رهنما ، علامه زاده ، شالگونی ، بقیه مارکسیست ها نگاه کنید ، همه آنها از انتقاد به کاسترو و پخش هر گونه انتقادی به دکتور کوبا طفره میروند . همین کافی است بدانید مارکسیسم و سوسیالیسم با آزادی و دموکراسی هیک هم خوانی ندارد و هر کدام از اینها به قدرت برسند ، باید آزادی بیان ، انتقاد ، رای ، دموکراسی ، حقوق بشر را فراموش کنید . همان طوری که اینها الان توجیه میکنند جنایات کاسترو علیه مردم کشورش را صد بار بدتر ا زکاسترو دیکتاتوری و فساد و جنایت بار خواهند آورد و توجیه آنها هم همین مزخرفاتی است که در مورد کاسترو میگویند . آزادی بیان در قاموس چپ معنی ندارد . چپ مثل مذهب ارزشهای مطلقه دارد و هر نوع ارزش دیگری را فدای ان ارزشهای مطلقه خواهد کرد . در این تردید نکنید . اصلا اتفاقی نیست که حتا یک حکومت مارکسیستی دموکراتیک در جهان به وجود نیامده و نخوهد آمد . مثل اینکه هیچ حکومت مذهبی دموکرات در جهان نبوده و نخوهد آمد . لیبرال دموکراسی تنها رژیم آزاد در جهان و در تاریخ بشر بوده و هست . جایی که این مارکسیست ها همه در آنجا گرد آمده زندگی میکنند ، پول دولت های لیبرال دموکراسی را مفت میخورند و از صبح تا شب علیه ان وراجی میکنند . بدون اینکه به سرنوشت هزاران و میلیونها مردم روسیه ، کوبا ، کره شمالی و بقیه فلاکت زده های مارکسیستی دچار شوند . حالا تصور کنید در کشوری فواد تابان و اخبار روز و این عمله اکره روسی فدایی و تودهی و راه کارگر و حزب کمونیست کارگری گرداننده باشند و هیچ کس و رسانه دیگری اجازه فعالیت نداشته باشد . مردم ان کشوراز کجا بدانند کاسترو دیکتاتور بوده ، هزاران نفر را کشته ؟ اما اگر آزادی باشد یک نفر هم که خودش مارکسیست بوده این مطلب را بنویسد

  http://www.iran-emrooz.net/index.php/social/more/66244/

  زمانی مردی به نام «فیدل» قهرمان من هم بود!

  آنوقت ممکن است اکثریت مردم متوجه دروغ گویی حکومت بشوند و کسی کاسترو را ستایش نکند بلکه درخواست محاکمه او را بکنند چون بدون دادگاه هزاران نفر را کشته و دگر باشا ن را زندنای و شکنجه کرده

 • haghayegh paydar

  کروبی فریب خورد٬ موسوی می‌دانست چه خبر است
  http://www.iranpressnews.com/source/202208.htm#

  Zarghami is unknowingly revealing an important fact about green movement
  The fact that Karoubi was the winner of the two elections against Rafsanjani and Mousavi

  کروبی برنده واقعی هر دو انتخابات بود. رای او را دزدیدند . مارکسیست های روسی وقتی دیدند موسوی و رفسنجانی در هر دو صورت باخته اند به احمدی نژاد تن دادند و موسوی در یک گردش عجیب جنبش سبز را فروخت و مردم را با شعار عصر طلایی امام ضد امپریالیست و همدردی با اعراب دیوانه روسیه گرا و ضد اسرائیل به رژیم و پوتین فروخت . به همین دلیل توده ایها و فداییها از شعار نه غزه و نه لبنان و مرگ بر روسیه مردم ترسیدند و جا زدند . پوتین اولین کسی بود که احمدی نژاد را به رسمیت شناخت و او را به حضور پذیرفت . موسوی تسلیم شد و به ظاهر به حبس خانگی رفت و تا کنون هرگز با روسی گری و جنایت در سوریه و نظامی گری پرهزینه سپاه مخالفتی نکرده . مارکسیست های روسی هم با مسائل فرعی مثل گور خواب و نامه به ترامپ و مجسمه فیدل ذهن مردم را از سرسپردگی و روسی گری رژیم منحرف میکنند