جان مردم ایران کمترین ارزشی برای حکومت ندارد ۴

آتشسوزی پلاسکو

ساختمان پلاسکو سوخت و فرو ریخت. این اتفاق بسیار غم انگیز بود. ما ایرانیها عادت داریم که مرثیه بسازیم و بر مزار قربانیان گریه کنیم!

این اتفاق نشان داد که ایران با اینکه ۶ میلیارد دلار در قبر خمینی هزینه کرده است و نزدیک ۱۰ میلیارد در قبر امامان عراق، کوچکترین امکانات امدادی ندارد و از خاموش کردن و امدادرسانی نه چیزی می دانبم و نه تجهیزات کافی داریم. آن همه بودجه ای هم که هزینه مفتخوران قم و بیت رهبری  می شود ،آن همه بودجه ای هم که هزینه خرافات و نماز جمعه می شود یا بودجه هایی که در صدا و سیما خرج شده است ، یعنی میلیاردها دلار باندازه یک چرخبال نجات و یک بردبان نبود!

بی تدبیری و کارنابلدی سران رژیم را در هر جایی می توان آشکارا دید.

بیش از بیست هزار مفت خور تنها در تهران مشغول حفاظت از این بیت لعنتی هستند.کاخی که همچون ضحاک در پس هفت دروازه است و عبور از هر دروازه آن بستگی به میزان خیانتکاری و آدمکشی شما دارد! خانه های بسیاری از مردم در خیابان پاستور بزور تصاحب شد و زندپیهای بسیاری فنا شد تا خامنه ای بتواند این هفت دروازه را داشته باشد. ممنوعیت پرواز یکی از چالشهای امدادرسانان در تهران است.

بیش از بیست هزار مفت خور تنها در تهران مشغول حفاظت از این بیت لعنتی هستند.کاخی که همچون ضحاک در پس هفت دروازه است و عبور از هر دروازه آن بستگی به میزان خیانتکاری و آدمکشی شما دارد! خانه های بسیاری از مردم در خیابان پاستور بزور تصاحب شد و زندگیهای بسیاری فنا شد تا خامنه ای بتواند این هفت دروازه را داشته باشد. ممنوعیت پرواز یکی از چالشهای امدادرسانان در تهران است.

امنیت بیت رهبر و ممنوعیت پرواز

شکی نیست که بیشتر هزینه های کشور برای ایجاد امنیت و سرکوب مخالفان و منتقدان صرف می شود. بیت رهبر که بیشتر به یک شهر شبیه است ، حتی اجازه پرواز را به امدادگران نداد. امنیت جنایتکاری چون خامنه ای از جان انسانها بالاتر است.

شکی نیست که بیشتر هزینه های کشور برای ایجاد امنیت و سرکوب مخالفان و منتقدان صرف می شود. بیت رهبر که بیشتر به یک شهر شبیه است ، حتی اجازه پرواز را به امدادگران نداد. امنیت جنایتکاری چون خامنه ای از جان انسانها بالاتر است.

شکی نیست که بیشتر هزینه های کشور برای ایجاد امنیت و سرکوب مخالفان و منتقدان صرف می شود. بیت رهبر که بیشتر به یک شهر شبیه است ، حتی اجازه پرواز را به امدادگران نداد. امنیت جنایتکاری چون خامنه ای از جان انسانها بالاتر است.

بیش از بیست هزار مفت خور تنها در تهران مشغول حفاظت از این بیت لعنتی هستند.کاخی که همچون ضحاک در پس هفت دروازه است و عبور از هر دروازه آن بستگی به میزان خیانتکاری و آدمکشی شما دارد! خانه های بسیاری از مردم در خیابان پاستور بزور تصاحب شد و زندگیهای بسیاری فنا شد تا خامنه ای بتواند این هفت دروازه را داشته باشد. ممنوعیت پرواز یکی از چالشهای امدادرسانان در تهران است.

خیانت،جنایت و ریاکاری

آنچه بیش از خود واقعه نگران کننده و شرم آور بود چگونگی عملکرد رژیم در این اتفاق بود که برای چندمین بار نشان داد مأموران این رژیم مانند چمران و قالیباف عده ای بی کفایتند که جز پاچه خواری رهبرشان و دروغ به مردم بیجاره کار دیگری بلد نیستند. بی تخصصی کسانی که بر سر امور هستند چیز تازه ای نیست. کمابیش همه مقامات رژیم جمهوری اسلامی از افراد امنیتی و آدمفروش هستند. تخصص هیچ گاه ملاک داشتن مقام و مسیٔولیت در جمهوری اسلامی نبوده است. حتی سازمانهای حساسی چون هلال احمر و آتش نشانی هم برادران سپاه را بالای سر خود دارند! اینها کسانی چون قالیباف هستند که با آدمکشی و خیانت به وطن توانسته اند به بالاترین مقامات برسند؛ اصولاً از یک جانی که دستش به خون مردم آغشته است نمی توان هم انتظار دیگر جز بی توجهی به جان مردم داشت.

 کسانی چون قالیباف هستند که با آدمکشی و خیانت به وطن توانسته اند به بالاترین مقامات برسند؛ اصولاً از یک جانی که دستش به خون مردم آغشته است نمی توان هم انتظار دیگر جز بی توجهی به جان مردم داشت

کسانی چون قالیباف هستند که با آدمکشی و خیانت به وطن توانسته اند به بالاترین مقامات برسند؛ اصولاً از یک جانی که دستش به خون مردم آغشته است نمی توان هم انتظار دیگر جز بی توجهی به جان مردم داشت

بی توجهی به اولین امکانات

در حالیکه امام جمعه ها در حال بلعیدن پول و بودجه مملکت هستند، در حالیکه میلیاردها دلار را صرف لبنان، سوریه و عراق کرده ایم ، جهانیان باید هم بما بخندند و تعجب کنند که چگونه از اولی ترین امکانات امداد و آتش نشانی برای کلانشهری چون تهران بی بهره ایم!

بالاترین امکانات پارازیت و فیلتر جهان را در ایران می یابید. چرا ؟چون جان و مقام آخوند از هر چیزی مهمتر است. گروهی احمق می گویند که این رژیم و سپاهش مدافع مردم در برابر دشمنان است! براستی حماقت تا کجا؟ جان ما و ناموس ما ۳۸ سال است در دستان آخوند و سپاهیان بباد رفته است. نه ایران برای این رژیم مهم است و نه جان و ناموس مردم. این رژیم تنها و تنها امنیت خودش برایش مهم است و آخوند چنان به تخت کیانی چسبیده است که گویی ملک و ارث پدریش است!

بالاترین امکانات پارازیت و فیلتر جهان را در ایران می یابید. چرا ؟چون جان و مقام آخوند از هر چیزی مهمتر است. گروهی احمق می گویند که این رژیم و سپاهش مدافع مردم در برابر دشمنان است! براستی حماقت تا کجا؟ جان ما و ناموس ما ۳۸ سال است در دستان آخوند و سپاهیان بباد رفته است.

بالاترین امکانات پارازیت و فیلتر جهان را در ایران می یابید. چرا ؟چون جان و مقام آخوند از هر چیزی مهمتر است. گروهی احمق می گویند که این رژیم و سپاهش مدافع مردم در برابر دشمنان است! براستی حماقت تا کجا؟ جان ما و ناموس ما ۳۸ سال است در دستان آخوند و سپاهیان بباد رفته است.

زلزله تهران در کمین است. با این اوضاع و با این حکومت که جان مردم برایش پشیزی ارزش ندارد، یک زلزله ۶ ریشتری برای فاجعه ای میلیونی کافیست.

بپذیریم که با خرافات و ندانستن کارکرد جهان خود را به فلاکت و حماقت رسانیده ایم. اکر یک زلزله مانند آن که هرساله در توکیو می آید ، در تهران بیاید کدام امام و کدام خدا و کدام ضریح می تواند این امت نادان و خرافاتی را نجات دهد؟ سالانه میلیاردها دلار صرف حجاب، نفکیک جنسیتی ، نماز و دیگر خرافات دینی چون قبر امامان می شود.

بپذیریم که با خرافات و ندانستن کارکرد جهان خود را به فلاکت و حماقت رسانیده ایم. اکر یک زلزله مانند آن که هرساله در توکیو می آید ، در تهران بیاید کدام امام و کدام خدا و کدام ضریح می تواند این امت نادان و خرافاتی را نجات دهد؟
سالانه میلیاردها دلار صرف حجاب، نفکیک جنسیتی ، نماز و دیگر خرافات دینی چون قبر امامان می شود.

ما نمی دانیم

بپذیریم که با خرافات و ندانستن کارکرد جهان خود را به فلاکت و حماقت رسانیده ایم. اکر یک زلزله مانند آن که هرساله در توکیو می آید ، در تهران بیاید کدام امام و کدام خدا و کدام ضریح می تواند این امت نادان و خرافاتی را نجات دهد؟

سالانه میلیاردها دلار صرف حجاب، نفکیک جنسیتی ، نماز و دیگر خرافات دینی چون قبر امامان می شود. ملت خرافاتی و دین زده هم از این مسایل حمایت کرده اند. با نگاهی کوچک به ضریح قبور و میزان زیارت امت نادان و خرافی می تواند آشکارا دید که مردم ایران در ریا و خرافات غرقند! براستی کدام امام و امامزاده می توانست از یک سگ زنده یاب با ارزشتر باشد؟ این سگی که پیامبر نادانتان او را نجس نامید از هر ضریح و سجاده نمازی با ارزشتر است. حال باز هم بروید و در خانه سجاده پهن کنید! باز هم بروید به زیارت قبر یک مشت قاتل و زنباره بنام امام!

براستی کدام امام و امامزاده می توانست از یک سگ زنده یاب با ارزشتر باشد؟ این سگی که پیامبر نادانتان او را نجس نامید از هر ضریح و سجاده نمازی با ارزشتر است. حال باز هم بروید و در خانه سجاده پهن کنید! باز هم بروید به زیارت قبر یک مشت قاتل و زنباره بنام امام!

براستی کدام امام و امامزاده می توانست از یک سگ زنده یاب با ارزشتر باشد؟ این سگی که پیامبر نادانتان او را نجس نامید از هر ضریح و سجاده نمازی با ارزشتر است. حال باز هم بروید و در خانه سجاده پهن کنید! باز هم بروید به زیارت قبر یک مشت قاتل و زنباره بنام امام!

ما از ترس مرگ، مُردیم!

ما ترسیدیم که این سپاه و آخوند ما را بکشند. از ترس کشت و کشتارش ،از ترس زندانش و از ترس شکنجه اش ببینید اکنون به چه روز افتاده ایم؟ تا کی باید جان و ناموس خود را به سپاه و آخوند بسپاریم؟ آیا نسلهای آینده به حماقت و بزدلی ما خرده نخواهند گرفت؟ پاسخ ما امت خرافاتی در برابر بباد دادن ایران و آینده آنها چیست؟ ۱۰۰ سال دیگر کدامیک از ما زنده ایم که اینگونه به زندگی چسبیده ایم و مملکت و آینده اش را بدست آخوند و سگان ولایت سپرده ایم؟

 • یکی که منتظر معجزه ست!

  افسوس و واافسوس. اینا چنان شیرازه مردم و همبستگی رو از بین بردن که من شهروند عادی به یه جا رسیدم از هر ۱۰۰ ادم نما به خدا شاید ۲-۳ تا انسان ببینم. اوضاع اجتماعی ایران خیلی پیچیده ست الان. اگه اتفاقی بیفته قبل اینکه برادران حزب الله کاری بکنن همین امت آدم فروش دست به کار می شن! حس بدیه که نمی شه توصیفش کرد. تو مملکت خودت حس غریبی کنی! فکرشو بکن ملغمه ای از ایناست که من هر روز دارم می بینم و هنوزم نمی تونم باش کنار بیام: خرافات – که البته ظاهریه و اکثرا به توخالی بودنش واقف اند- بی خیالی، خودخواهی،- همه می گن این مشکل اوناست به من ربطی نداره -، دزدی، جیب بری تو بی آر تی، اعتیاد علنی تو بلوارا و پارکا که هر کی یه پایپ و زرورق و فندک اتمی گرفته دستش، دعواهای الکی سر صف سوار شدن مترو و اتوبوس، تن فروشی دختر دبیرستانی برای ۲۰ هزار تومن، نگاه غمزده پسرای بیچاره شهرستانی که به امید پیدا کردن کار اومدن این خراب شده و دارن با دستفروشی جوراب و کمربند به هر دری می زنن، چونه زدن زنای باآبرو با مغازه دارا برای ۲-۳ هزار تومن، فحش کشی امت مسلمان تو کوچه و خیابون که شده نقل و نبات و از ادب جدا جز اسم نمونده، عیاشی و فخر فروشی دختر پسرای پولدار شهر که با ماشینای چن صد میلیونی شون گاهی میان پایین ترا که دور دور بزنن و واسه شبشون همخواب خوشگل پیدا کنن، چشم ورم کرده اون زن میانسال بی نوا با کفش هزار وصله دار روی پل عابر که تابلوعه بدبخت از روی نداری و بی پناهی داره عاجزانه التماس کمک می کنه و مردمی که اگه تازه یه چن تا حرف بارش نکنن که چرا رو پل نشسته بعضیاشون یه چن تا صد- دویست تومنی چرک و پاره اپرت می کنن طرفش و با فیس ازش زود دور می شن، بی تفاوتی مردم نسبت به اون پیر زن گل فروش که بیچاره تو اون سرما لنگان لنگان تو چارراه می خواد دو شاخه گل بفروشه حلال پول نون در بیاره زنده بمونه، کارتن خوابای تو کوچه ها و زیر پلا که روز ب روز دارن بیشتر می شن، عشوه گری دخترای جوون تو مجلسا برای پیدا کردن یه شوهر، هوای کثیف و پر از دود گوگرد، پلاسکوی ریخته و ۲۰-۳۰ تا آتیشنشان بدبخت که سر بی لیاقتی مافوقا در حالی که می تونستن باشن الان رفتن زیر خاک، درد دل پیرمرده تو تاکسی که از زمون جوونیش تو دوره شاه و اوضاع کار و بار چه ها تعریف می کنه، مهمتر از همه بی تفاوتی و سنگدلی آدما نسبت به همدیگه که انگار اصلا همو نمی بینن ….
  وای مخم سوت می کشه. ویرون بشه این شهر که ما توشیم. می دونین یه زمینی که آفت گرفت یه بار آتیشش می زنن همه علفا می سوزه می ره هر چند بذرم باشه. ایران الان به یه همچین آتیشی احتیاج داره. امید است نسل بعدی بدون هرز بالا بیاد. “و خدا بر هر چیزی تواناست!”

 • jimi

  همه ی نظام های خداباور فریب دوران ها هستند.آنها به جدا کردن نوع بشر از جهان طبیعی و همچنین از یکدیگر می پردازند.این نتیجه ی اطاعت کورکورانه از مرجعیت است.و به نقل از رابرت اینگرسول دین هرگز نمی تواند نوع بشر را اصلاح کند چرا که دین همان بردگی است.دین تحت این عنوان که خدا همه چیز را کنترل می کند مسولیت انسان را کاهش میدهد و در عوض جرم های بسیار سنگین تحت عنوان عذاب الهی توجیه می شوند.
  ما تو دوران استبداد دینی به سر می بریم و خواه ناخواه درگیر این بدبختی میشدیم با وجود حشراتی بنام روحانیون و آخوند و سگهای دست آموزی که واسه نگهبانی ازخودشون دور خودشون جمع کردن.این مخلوقات الان با پول بی حساب کتاب و یامفتی که هرروز و هرلحظه داره تو حلقوم پر نشدنیشون سرازیر می شه همونطور که می بینیم حسابی گردنشون واسه قلدری و زورگفتن به طبقه ی پایین دست جامعه البته به کمک روسهای بی همه چیز که بهشون خدمات جاسوسی و اطلاعاتی و آموزشی در زمینه ی کنترل مخالفین مملکت و سرکوب کردنشون میدن کلفت شده و این تومور رو به گسترشه.راه درمان و اصلاحی ام برای تومور نیست جز پاک کردن اون تومور از صفحه ی روزگار.
  این که این سیستم مستبد مذهبی روزی ازهم میپاشه شکی درش نیست چون این روال طبیعی کائناته وما باید بدونیم که آگاهی و آشنایی به حق و حقوق انسانی و طبیعی خودمون بهایی سنگینی داشت که به قیمت جون میلیون ها انسان و زجر و شکنجه و درد اونها تموم شد و نباید ما آدمها تحت هیچ شرایطی لحظه ای از آگاهی و حق و حقوق خودمون دست ورداریم که این اساس زندگیه.که آدمی که به حق خودش آگاه نباشه اصلا زنده به حساب نمیاد بلکه بیشتر در حد ی شوخیه.

 • mehman

  بر پا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن

  زمان روشنی ذهن ایرانیان فرا رسیده وترس به همان شدت که در ما مردم هست در این زالوهاهست .یعنی که چه به همین سادگی و ادم کشی جمعی ..؟ این اخوندها در ذهن های تاریک و کور جهنمی شان ادم کشی را به این شکل می فهند(( عزاداری صبرو به بهشت رفتن ))انها فکر میکنند : این هم فراموش میشود …اینها هیچ حس و شعوری برای ارزش در کنار خانواده بودن ندارند…..خانواده ها عزیزانی را از دست داده اند که عمری را با انها سپری کرده اند…. . کسانی که جایگزینی ندارند … یعنی که چه ؟که یعنی صد ها ملای حرامزاده چندین میلیون انسان را اسیر گرفته اند ؟ با پول و اسلحه و ترس . اولین گام باید و باید وبرداشته خواهد شد شاید با حلق اویز کردن اولین اخوند …….

  …همه سازمانهای درون و بیرون ایران را متشکل کنیم وزالوهای خون اشام را از سرزمین گهر خیز در همان جهنم بسوزانیم که ان همه عزیز را سوزانند …با یک فراخوان جمعی سراسری درون و بیرون ایران به خیانها بیاییم و در سکوت انقدردر خیابانها بمانیم وبنشینیم یک هفته ده روز.یک ماه….مثل مصری ها.. تا این جانورها از پشت نقابها بیرون بیایندو تا مقبر های حسن و حسین شان بخزند…… باید یک کار اساسی کرد …

  تا ایران اباد و ازاد باد ….بدون ماده مخدر مذهب و خرافات و جهل به هم بپیوندیم یاری کنیم…..تا دیر نشده و قدرتهای بزرگ بیگانه برای ما تصمیم جدیدی بعد از اخوندهای متعفن نگرفته اند……به هم بپیوندیم …. به جهت های سرخ و سبز و بنفش رفتن هم یعنی جدایی ..کسی که ایران را می پرستد باید دریک جهت حرکت کند ….باقی یا منافع شخصی و نارسی فکر است یا بی تفاوتی ….به هم بپیوندیم….

 • yeknafar kamy haghighat goft

  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=39973

  جایگاه ویزا در جدال خامنه اى و ترامپ
  وظیفه من ایرانى ، شبیه آن میلیونها آمریکائى که یک روز بعد از تحلیف ریاست جمهورى ترامپ به خیابان آمدند قبل از هر چیز گرفتن گریبان آن حاکمیتى است که بیش از چهار دهه است که حیثیت من ایرانى را به بازى گرفته است و در ثانى در میدان رقابتهاى سیاسى و منازع دول ، از جمله جدال خامنه اى و ترامپ به صورتى عمل نمایم که هر دو بازنده باشند و آنچه مى تواند عاید ما شود پایان یافتن این فضاى تشنج آمیز و گریز کشور از یک جنگى باشد که مردم ما نه تنها بدان احتیاجى ندارند بلکه بدرستى از آن متنفرند .

  در موضوع اول که به سیاست خارجى و اقدامات جمهورى اسلامى براى « صدور انقلاب اسلامى » مربوط مى شود نباید از یاد برد که جمهورى اسلامى بارها در کشورهاى غربى و عربى و همسایه نه تنها اقدام به ترور و گروگان گیرى شهروندان غربى از جمله آمریکائى کرده است بلکه ده ها هموطن ایرانى ما را هم به قتل رسانده است . امروز مى توان گفت ما مردم ایران در این اقدامات مسئول نیستیم چون حقى در تصمیمگیریهاى سیاسى نداریم اما نه مى توانیم نادیده بگیریم که حکومت ایران به این دست اقدامات ترویستى اقدام کرده است و نه مى توانیم انتظار داشته باشیم که وقتى کشورهاى دیگر اتخاذ سیاست مى کنند حاکمیت مستقر را مورد خطاب خود و نماینده کشور مربوطه نشناسند .
  مقوله دومى که مایل بودم بدان به پردازم گم شدن اصل موضوع براى ما ایرانیان از جمله رسانه هاى برونمرزیست . گوئى ما فراموش کرده ایم صدها هزار ایرانى حق سفر به کشور خود را ندارند ( نمى گویم میلیونها، چون همه فعلاًاز این امکان محروم نیستند و سفرهاى توریستى خود را دارند . هر چند که آنها هم دلیلى براى تبدیل شدن به مهاجر نباید مى داشتند )