ریزگردهای خوزستان از بی کفایتی رژیم در داخل و خارج است ۵

پیش گفتار:

یک رژیم خوب و مردمی ،همواره حافظ و نگاهدارنده وجب به وجب خاک و سرحدات سرزمین خود و پشتیبان و یاری دهنده به فرد فرد انسان هائی است که در آن خاک پرورش یافته و یا بدانکشور پیوسته اند.
در مورد ایران، با آن که تاریخ و فرزانگی مردم آن به چند هزار سال می رسد و برای قرنها پیشدادان و نیاکان ما پرچمدار علم و دانش و میهن پرستی وانسان دوستی در جهان بوده اند، شوربختانه امروزه ما در ته صف فرزانگی و رفتارمان با هم میهنانمان جای گرفته، و با ایران دوستانی  هم مانند برادران افغان که به ما پیوسته اند،  با بی تفاوتی و بی ایمانی رفتار کرده ایم.

اعتراض مردم خوزستان به قحطی اب، قطع برق و وزش بادها همراه با گرد و غار و ریز گردهای خفه کننده.

 میهن دوستی رژیم کشورهای اروپائی

ویژگی های دولت خوب و ملت میهن پرست ، در مورد دولتها و مردم اروپا صادق است. نخست آنکه آنان به کشورهای خود عشق می ورزند و از وجب به وجب خاک آن با قدرت و عشق محافظت و نگهداری می کنند و دیگر آن که رفتار و عملکرد و قوانین اجرائی آنان برای همه افراد چه شهری و یا مرز نشین، ویا افرادی از دیگر کشورها که بدانجا آمده اند، یکسان است و همه امتیازات ودرآمدها یا در راه آبادانی و سازندگی مملکت به کار می رود و یا در راه رفاه و آسایش مردم صرف می شود.

در این تصویر هوای پر از گرد و طوفان خوزستان که موجب قطع برق و آب مردم شده را می بینید.

در این تصویر هوای پر از گرد و طوفان خوزستان که موجب قطع برق و آب مردم شده را می بینید.

میزان میهن دوستی رژیم ایران

رژیم ایران به تمام معنا خائن به مملکت و مردم است. تصور نمی رود در طول تاریخ بشریت و در تمامی کشورهای جهان رژیمی خیانت کار تر به کشور و بی تفاوت تر نسبت به مردم از رژیم ولایت فقیه بوده باشد که سایه شوم خود را مانند بختکی بر مردم انداخته و وجود نحسش وطن پرستی و حفظ خاک و سرنوشت کشورمان را در زیر پا لگد کوب کرده است.

اگر از بابت حفظ خاک و منافع کشورمان بگوئیم، این رژیم آنچنان بی تفاوت است که حتی نمی توان خیانت او را با وطن فروشانی چون شاه سلطان حسین مقایسه کرد. فروش بخش بزرگی از دریای مازندران به کشورهای همسایه، واگذاری پایگاه نظامی به روسیه استثمارگر، فروش خاک مملکت به کشورهای عربی، بی تفاوتی نسبت به دیگر مرزهای ایران، ویرانی، بی توجهی، کینه توزی و دشمنی به آثار و بناهای تاریخی کشورمان، تنها چند نمونه از خیانت و بی توجهی این رژیم نسبت به این آب و خاک و مردم ما است.

تجمع اعتراضی دیگر در تاریخ ۲۷ بهمن علیه رژیم ضد مردمی در خوزستان

همچنین، زیر پاگذاشتن تاریخ و تمدن گذشته درخشان کشورمان، نادیده گرفتن نام خدمتگذاران به ایران، تعویض نام خیابانها، میدان ها، کوچه ها، و ساختمانها به نام های افراد خیانتکار و جنایتکار، و تازیان همیشه دشمنان این آب و خاک، رفتار غیر انسانی و ضد بشری با مرزنشینان، و آنان را در فقر و تنگدستی نگاه داشتن مانند مردمان کردستان، بلوچستان، و خوزستان و صدها مورد دیگر از جنایات مدام و مکرر این رژیم ضد بشر و بد سگال اسلامی بوده و هست.

خوزستان هم اکنون از نکبت رژیم ضدمردمی از بی آبی و نداشتن برق در التهاب است.

خوزستان هم اکنون از نکبت رژیم ضدمردمی از بی آبی و نداشتن برق در التهاب است.

خوزستان، استان زرخیز و پربرکت ایران

استان خوزستان همیشه یکی ازاستان های پرآب و آباد ایران بوده است. به طوری که می توان گفت یک سوم آب کشور در این استان جریان دارد. در این استان رودخانه های گوناگونی چون: کارون ، کرخه، دز، زهره، و اروند در جریان بوده و این استان را همواره حاصل خیز و پر بار ساخته است.

بر اثر بهره برداری از نخستین چاههای بزرگ نفت و گاز اکتشافی در این استان اکنون چند سده است که به سرتاسر کشورمان نعمت و آبادانی رسیده  و هم میهنانمان را از قحطی و تنگدستی نجات بخشیده است.
ولی شوربختانه از ۳۸ سال پیش تا کنون،  بر اثر خیانت و بی توجهی رژیم ضد ایرانی ولایت فقیه آبهای رودخانه ها به دلیل زدن چاههای عمیق در مسیر رودخانه ها به دست سودجویان حاکم ایران، بستن سدهای حساب نشده و بی شمار بر روی رودخانه ها، این استان نمونه زرخیز کشورمان را به خاک سیاه نشاندند.

تظاهرات ۲۵ بهمن مردم خوزستان علیه رژَیم.مردم خوستان در رنج و شکنجه اند و به ناچار بپاخاستند ولیکن رژیم بی تفاوت است و برای سرکوبی انان از مزدوران خود از استان فارس کمک گرفته است.

اگر دولتی صلح طلب و قدرتمند بر سر کار بود نه تنها می توانست از طریق مجامع بین المللی به ترکیه و عراق بابت خشک کردن جلگه عراق اعتراض نماید، بلکه با مدیریت آبخیز اجازه خشک شدن تالابهای جلگه خوزستان را نمی داد تا این همه مصیبت بر سر مردم گرامی خوزستان سرازیر شود تا تا آنجا که توان نفس کشیدن نداشته باشند و حتی آرزوی آسمان صاف و آبی در مغز خود پرورش دهند. اینها بدون شک از بی لیاقتی رژیم خائن اسلامی است.

بادهای کشنده وریزگردها

بادهای پر گرد و غبار همراه باریزگردهای کشنده که هم اکنون سرتاسر آسمان خوزستان را فرا گرفته اجازه نفس کشیدن را از همگان میگیرد و رفته رفته بیما‍ری های گوناگونی مانند تنگ نفس، بیماری های ریوی و سل در آنان ایجاد می کند. این  بادهای وزان همراه با گرد و خاک و دانه های ریز شن به آسانی می تواند موجب مرگ کودکان، بیماران، و افراد دیگر اجتماع شود.

وزش گرد و خاک در آبادان نیز زندگی مردم را جهنم کرده است.

وزش گرد و خاک در آبادان نیز زندگی مردم را جهنم کرده است.

 بادهای مرگ آور از کجا پیدا شده
در گذشته وجودچنین بادهائی آنهم سرتاسر استان خوزستان کمتر سابقه داشت. علت را می توان در بی کفایتی، نادانی، و بی تفاوتی رژیم جنایتکار اسلامی دانست. به دودلیل زیر و شاید هم دلایل بیشتر این بادهای پر گرد و خاک زندگی مردم زحمتکش و میهن دوست خوزستان را جهنم کرده است:

الف: بادهای تندی که بیشتر از عراق و بخشی ازعربستان سرچشمه می گیرد در گذشته با همکاری و حسن نیت  دولت های همسایه با پاشیدن قیر بر  روی شن ها و گرد و خاک های روان، از حرکت و جابه جائی آنها تا اندازه زیادی جلو گیری می شد ولیکن با آغاز نکبت و مصیبتی بنام جمهوری اسلامی ورفتار زشت و خصمانه آن با کشورهای همسایه این همکاری ها از میان رفته است.

ب: منشأ اصلی این بحران را باید خشک‌شدن بخشی از تالاب هورالعظیم بعلت عملیات حفاری وزارت نفت ایران می‌دانند. همثنین با ایجاد سد گتومند بر روی رودخانه کارون  که بدون حساب وکتاب، و دوراندیشی ساخته شده و به اصطلاح طراحان و سازندگان آن گز نکرده پاره کرده اند. تنها یکی ازدهها بدبختی این سد، موجب خشکیده شدن رودخانه کارون، مشکل دیگرجمع شدن منابع نمک در پشت سد و سرازیر شدن آن به کشت و زرع، همچنین، بند آمدن رودخانه ها به دلیل حفر چاههای عمیق در مسیر آنان موجب قطع آبهای رودخانه ها، و نابودی کشاورزی، و خشکیدن نخلستان  های عظیم خوزستان  و وزش بادهای سوزان، و ریز گردهای مسموم و خفه کننده است.

عاملین این مصیبت بزرگ

تازمانی که افرادی مانندمعصومه ابتکار خیانتکار و دزد وغارتگر ملی  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مملکت مااست و سپاهیان جنایتکار همچنان به سوء استفاده و بهره برداری نادرست و غلط از منانع آبی ایران می پردازند، ایران را هرچه زودتر به بیابانی خشک و بی آب و علف تبدیل خواهند نمود.

از آنچه گفته شد:

سرتاسر خاک استان خوزستان را گرد وخاک و بادهای همراه با ریزگردهای خطرناک پوشانده است. مشکلات تنفسی و بیماری های تنگ نفس و سل مردم را تهدید می کند.سودجویان و فرصت طلبانی چون ملاکین و سپاه پاسداران با حفر چاههای عمیق در مسیر رودخانه هاو ایجاد سدهای بی مورد و حساب نشده موجب خشکاندن آب رودخانه ها، زیان رساندن به کشت وکار، خشکی و آلودگی هوا و ایجاد بادهائی همراه با گردو خاک و ریز گردهای کشنده است.

بخشی از این ریزگردها شاید از بیابانهای عراق و عربستان  سرچشمه بگیرد که به سمت خوزستان در جریانند.هم اکنون ۵ روز است که هم میهنان ستم دیده خوزستانی ما در برابر استانداری بی لیاقت به بست و اعتراض نشسته اند. شوربختانه بی تفاوتی و بی ّقیدی مسئولین پاسخی مثبت و کارزابه این مصیبت بزرگ حیاتی مردم آن استان داده نشده.

جنایت مزدوران رژیم با کشتن  یک جوان در اهواز. به راستی کار این رژیم جنایتکار جز قتل و کشار مردم نیست.

رژیم جنایتکار اسلامی تنها راه  حل این مشکل را خفه کردن صدای مردم بپا خواسته آن استان می داند. بدین منظور همه چآقوکشان و آدم کشان خود را از استان فارس فرا خوانده تا هرچه زودتر به خوزستان روند و به کمک لاتها و اراذل و اوباش مستقر در آن استان، اعتراض و خیزش مردم را بخوابانند و آنان را بر جای خود سرکوب نمایند. رژیم به خوبی می داند که ما ملتی بی تفاوت به سرنوشت همدیگریم. از این روی می تواند به آسانی صدای هر خیزش و اعتراض محلی را با جمع آوری آد مکشان خود از استان های مجاور خاموش سازد.

گرد و خاک و ریز گردهای خطرناک استان  خوزستان را پوشانده و نفس کشیدن و زندگی را بر مردم سیاه و تلخ کرده است.

گرد و خاک و ریز گردهای خطرناک استان  خوزستان را پوشانده و نفس کشیدن و زندگی را بر مردم سیاه و تلخ کرده است.

نکته پایانی:
در این خیزش ملی مردم خوزستان تنها هستند. گروه آدم کشان رژیم از استانهای دیگر به خوزستان لشکر کشی کرده اند  و برای سرکوبی هم میهنان ما به خوزستان روانه شدند. هم چنین،  یکایک مردم استان های دیگر یاد نگرفته اند که به یاری هم وطنان خوزستانی خود بپا خیزند.
زیرا مردم کشور ما بر این باورند که:” مرگ خوبست برای همسایه”. البته رژیم هم به خوبی آموخته است همانگونه که وقتی شیر و پلنگ به حیوانی مانند گاوهای کوهی و آهویی  حمله می کند گاوها و آهوهای  دیگر به تماشامی ایستند، ماهم آموخته ایم که بایستیم و از دور ناظر زجرو بدبختی هم میهنان خود باشیم. همچنان که به تماشای دارزدن و جان کندن هم وطنان خود می رویم.

 • montazere soghute rezhim bash

  پاسخ منفی عربستان/اظهارات تهدیدآمیز علیه ترکیه

  موج سوم هجوم سربازان پوتین و حزب توده و ساواما به رضا پهلوی و بنی صدر و اکنون به مصدق آغاز شده است

  عده ای مخالف نمای قلابی که با ظاهر سازی از ایران فرار کرده و پرونده ساختگی دارند که در ایران شکنجه شده اند و زندانی و قبلا مارکسیست های روسی برای آنها تبلیغ و زمینه چینی کرده اند در رسانه های فارسی تحت اشغال اینها ( رادیو فردا بی بی سی فارسی ، دوچه ولله ، زمانه ، …) در مردم رپورت گرد هم آمده و کارشان شائبه سازی پیرامون همه رهبران ، فعالان سیاسی و حتا خواننده مشهور ایرانی است که جزو گله پوتین و مارکسیست های روسی نیستند .
  یک روز به رضا پهلوی اخطار میدهند که او را از سلطنت خلع میکنند !!!!
  یک روز به بنی صدر حمله میبرند
  و حالا اطراف مصدق دروغ پراکنی میکنند !
  خشم حزب توده و مارکسیست های اسلامی و روسی و سربازان امام زمان خمینی و خامنه ای از مصدق رهبر مشروطه خواه و استقلال طلب ملی ایران را پایانی نیست .
  مارکسیست های روسی ستون پنجم روسیه در ایران از زمان لنین تا پوتین هستند .
  کار آنها آماده سازی برای اشغال کامل ایران توسط روسیه است .
  اینها در فاز اول آذربایجان را اشغال کردند و فرقه دموکرات کار آنها بود که خوشبختانه شاه جوان ایران با کمک امریکا و غرب آنها را بیرون ریخت . در فاز دوم آنها مصدق و نهضت ملی کردن ایران را زیر فشار گذاشتند تا کشور را تسلیم شوروی کند ولی او زیر بر نرفت .
  احسان طبری صریحا از دولت مصدق خواست که به نفت شمال دست نزند و مصدق صریحا گفت ما انگلیس را بیرون نکردیم که شوروی و امریکا به جای ان بنشینند .
  شوروی و حزب خائن توده هر چه داشتند در میدان نابود سازی و بی اعتبار سازی مصدق گذاشتند و در برابر کودتا ساکت ماندند در حالیکه ذات روس ها دخالت در امور همسایه ها و اشغال آنها است و کودتا و حمله نظامی برای حفظ دست نشانده خود .
  بعد هم که طلاها را به دولت کودتا دادند و در عوض عوامل شان در یک بازی مسخره ساختگی از زندان اوین گریختند و به شوروی رفتند تا بعدا برگردند و بقیه نقشه ب را اجرا کنند و کردند .

  عده ای هم الکی توبه نامه امضا کردند و در رژیم شاه خزیدند جعفریان حزب رستاخیز را شبیه حزب کمونیست ساخت و آنرا تک حزبی کرد ، آنها به داخل رژیم شاه و تلویزین ملی و همه روز نامه ها از جمله کیهان و اطلا عات نفوذ کردند و حتا انرژی اتمی ( اکبر اعتماد ) .
  شاه ایران که در مدرن سازی ایران سنگ تمام گذاشت ناگهان خودش را در محاصره مارکسیست ها و اسلامیست های مارکسیست دید . ارتجا ع سرخ و سیاه دوباره متحد و پس از خرداد ۴۱ با هماهنگی کامل بر گرده مردم ایران و انقلاب آزادی خواهانه و استقلال طلبانه آنها سوار شدند و امکان هر نوع اصلاحی را از رژیم شاه و مخالفان ملی ان گرفتند .
  شاه حتا به شنیدن صدای مردم ایران اعتراف کرد
  و تلاش کرد با آوردن ملی گرایان از الله یار صالح تا صدیقی آب بر روی این آتش مارکسیستی روسی – اسلامی روسی بپاشد اما نتوانست .
  توطیه روسی تا اتاق خواب شاه پیش رفت و قطبی که کمونیست و پسر خاله شهبانو بود از طریق شهبانو فردی جاه طلب و فرصت طلب و مامور دوجانبه را که هیچ بن مایه ای در میان ملی گرایان نداشت به نام بختیار را به او چپاندند
  و گزارش های سلطنت طلبان نزدیک به شاه از مصر حاکی است که شاه از این کار بسیار عصبانی بود و فهمید چه گولی خورده و حتا با شهبانو تندی کرده بود .
  بختیار به خاطر قدرت طلبی ماکیاولیستی آسان به دام حزب توده افتاد و حتا با خمینی از طریق بازرگان تماس گرفت تا نخست وزیر او شود . چون ارتش به او وقعی نمی نهاد و چند تا از سران ان هم جداگانه خودشان را به باند ارتجا ع سرخ و سیاه فروخته بودند .
  حتا دوست دوران کودکی شاه فردوست که همین ساواما را بنیان گذاشت !
  مساله انقدر زشت بود که همین هادی خرسندی بعد از اینکه بختیار از مملکت گریخت نوشت : بختیار از مرز بازرگان گریخت !
  حالا او هم شده بازیچه حزب توده . منتظری نگذاشت بختیار نخست وزیر شود و کشور وارد مسیر دیگری شد .
  امروز مارکسیست های روسی به ظاهر پشت بختیار سنگر گرفته اند با سربازان امام زمان تا هم بنی صدر را بکوبند ، هم بازرگان ، هم رضا پهلوی را .و ضمنا رد پی خونین و کثیف خودشان را علیه هر ایرانی شرافتمند استقلال طلب و ملی گرا پاک کنند .
  بختیار بعدا مرتکب دو حرکت قدرت طلبانه دیگر شد با صدام همدست شد و او را به حمله به ایران تشویق کرد .
  کودتای نوژه را ترتیب داد شاید بدون آنکه بداند که توده ای ها عمدا آنرا ترتیب داده اند و خودشان لو دادند به رژیم دست ساز روسیه تا ارتش را نبود کنند .
  علی عمویی جاسوس سر شناس روسیه در ایران خودش چندی پیش اعتراف کرد که آنها کودتا را لو دادند !
  در حالیکه قبلا تبلیغ میکردند ابراهیم یزدی توسط زنش از فردی در تاکسی ! شنیده .

  توده ایها و فدایی ها از همان روز های اول دنبال انحلال ارتش بودند و مسلح کردن سپاه به سلاح های سنگین !
  حالا این مزدوران مردم رپورت حتا یک گزارش از آنروزها نمیدهند . کافی است فقط تیتر روسنامه مردم و کار را در ان روز ها بنویسند .
  حاصل تلاش های بختیار شکست سریع رژیم شاه و نابودی ارتش و حمله نظامی صدام به ایران بود که خسارات فراوانی به مملکت ما وارد شد . آخوند ها را مستحکم کرد و کشور را به مسیر روسی شدن انداخت .
  بعد ها حزب توده و ملاتاریای روسی دیگر او را نیاز نداشتند و ناجوان مردانه به سبک روس ها او را کشتند . شاید میترسیدند او اینبار توسط رقیب خریداری شود و یا دست به افشا گری بزند .

  بهر حال کشتن مخالف و همکار نا هم خوان و یا سوخته از مشخصات دیپلماسی روسی است . ج ا روسی هم از این قائده مستثنا نیست . مردم ایران به کسانی که دوچهره هستند و یا حامل بار سیاسی ناهمگون هستند اعتماد نکنید چون اینها حتما جاسوسان روسیه و ج ا روسی هستند .

  مثلا سلطنت طلب مارکسیست ! اسلامی مارکسیست ! ملی روسی ! فدایی سلطنت طلب ! فدایی ملی ! ملی مارکسیستی ! مذهبی مارکسیست ! مارکسیست مذهبی ! دموکرات روسی ! دموکرات فیدل کاسترویستی ! سکولار مذهبی ، سکولار روسی ! سکولار ضد امریکا و ضد اسرائیل ضد اوکراین ، سکولار هوادار کوبا و اسد ! اینها همه سربازان پوتین و مارکسیست های روسی هستند با نقاب .

  Mardom Report is trying to attack Mosadegh and Reza Pahlavi to cover up for Putin agents in Farsi media who are trying to save Islamic Republic of Russia in Tehran. Putin pours lies in the internet to make people disappointed with media and have no choice but trusting his controlled media.

  All these young new anchors, journalists, media staff , political activists could be easily trained by Savama and KGB and sent to USA and Europe to support Islamic Republic of Russia in Iran and bash real opposition. Reza Pahlavi, Bnai Sadr, and other real oppositions should be very careful about these people. They are not what they are pretending to be.

 • Sharam

  آن چیزی که اصلا تناسب ندارد ، حجم دفاع خامنه ای از ملت فلسطین بقول خودش ، در برابر ملت ایران است. بحدی که ادم دقیقا حق دارد تصور کند این یک دولت فلسطینی است که در ایران عمل میکند و نه یک دولت ایرانی….حجم دفاع خامنه ای و نحوه این دفاع و شکل کاربرد کلمات حماسی در آن را، فقط در همین کنفرانس ، مقایسه کنید با موضع گیری وی در مورد اعتراضات اخیر مردم اهواز برای آب اشامیدنی و قطع برقشان ….موعظه او در مورد اهواز ، با بیحالی ، بی رغبتی ، از سر ناچاری ، برای رفع تکلیف، با کلمات تحقیر کننده و ضعف مفرط در حنجره و بدترین نوع ترحم همراه بوده است . امابرای فلسطین چنین حنجره میدراند. تمام مشکل برق و آب خوزستان با رقمی معادل یک نصف روز از درامد نفت خوزستان قابل حل است .اما خامنه ای از تخصیص آن جلو گیری میکند ولیکن بیش از یک ماه از درامد نفت را فقط به فلسطین و سوریه هدیه میدهد….همین کنفرانس کذا و کذا ، در تهران چقدر هزینه برداشته است؟ آیا با پول ان نمیشد زخم کودکان کاری را درمان کرد که آن طفل ده ساله ، مورد تجاوز بیرحمانه گروهی یازده نفر از آوارگان بدبخت دیگر واقع نشود؟ خامنه ای و رژیمش غیر قانونی هستند…جمهوری اسلامی ایران و دولتش غیر قانونی هستند…چون طبق روح قوانین بین الملل ، دولت عضو جامعه جهانی باید ملی باشد. یعنی از منافع ملتی که به نمایندگی از آن میاید ، دفاع کند . رژیم ایران تعریفی منحط و غلط از دولت ملی دارد. رژیم ایران ، ملت ما را فقط قربانی فلسطین نمیکند بلکه به بهانه دفاع از فلسطین ، تمام منابع مالی ملت ایران را در جنوب لبنان و منابع انسانیش را در سوریه هم هزینه میکند و زمینه جنگ علیه ایران را تدارک میبیند و ایران را بصورت یک زائده برای توجیه سیاست های دیگران در میاورد …رژیم ایران همین الان باید با انقلاب ملی بر کنار گردد و استخوانهایش خورد شود ، والا ایران زیر بار یک جنگ استخوانهایش خورد خواهد شد و حرث و نسلش بربادخواهدرفت و روزی میاید که دیپلماسی فایده ای نخواهد داشت

 • Siros

  این خبر را یکی از دوستان آژانس ایران خبر فرستاده است با تشکر فراوان از این دوست گرامی

  علت گرد و خاک خوزستان که سالها توسط دولت و خانم ابتکار مسکوت مانده بود بعد از پانزده سال توسط چینی ها فاش شد بنا به گز ارش شانگ هوا یکی از خبرگزاری های رسمی چین علت اصلی گرد و خاک هیچ ارتباطی به کشورهای همسایه ایران ندارد وعلت اصلی ان کشف سیزده سفره عظیم نفت و گاز در مناطق جنوبی (هورالعظیم و تالاب شادگان) خوزستان می باشد این ذخائر عظیم که توسط چینی ها اکتشاف شده بود به دلایل اشتراک وهم مرز بودن باکشورعراق ،ایران می خواست با توجه به تجربه ذخائر مشترک عظیم قطر (عسلویه) و نداشتن امکانات استخراج در دریا و تحریمها و پیشی گرفتن قطر برای استخراج این منابع عظیم نفت وگاز سرعت عمل به خرج دهد واقدام به خشک کردن تالاب های خوزستان نمود تا به استخراج این منابع عظیم سرعت عمل ببخشد همین موضوع باعث شد در دهه های گذشته تمام ابهای بالا دستی تالابها را قطع و یا به جهت های غیرکارشناسی انحراف داد که همین موضوع ازسویی وخشکسالی های سالهای اخیر ازسوی دیگر به خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها سرعت بخشید و پس از چند سال بعلت ضعیف شدن لایه های سطحی خاک با کوچک ترین وزش بادهای موسمی سطح سبک برداشته و باعث بوجود آمدن گرد و غبارهای بسیار فاجعه بار می گردد گزارشها حاکی از آن است که پروژهای حفاری و استخراج نفت و گاز با سرعت بالایی در این مناطق مشغول فعالیت هستند و دولت این موضوع را به هیچ عنوان مطرح نکرد و از اظهار واقعیت ها به مردم خوزستان کوتاهی کرده است

  • mehman

   سر بلند باشید با این خبر با ارزش .امیدوارباشیم این خبر به سرعت منتشر شود و بعد از ان که همگی خبر های موثق را منتشر می کنم سوال این است ؟عملا برای این خوزستانی های هموطن نازنین چه می توانیم کرد ؟

   من یک پیشنهاد دارم امیدوارم عملی باشد:

   عزیزترینان

   در کوتاه ترین زمان باید خودمان را نجات دهیم ..معجزه دیگری نیست جزازادی از راه خودمان.. اگاهی بسیار بسیار همگانی ٬سریع وفعالیت روزانه با دیسیپلین اهنین اهرم بالابرنده ازادی هست این صدای جمعی باید ایران را فرا گیرد ….یک ابر طوفان تویتری همین امروز بر پا کنیم همه سازمانهای درون و بیرون ایران را متشکل کنیم وزالوهای خون اشام را از سرزمین گهر خیز در همان جهنم بسوزانیم که ان همه عزیز را سوزانند …با یک فراخوان جمعی سراسری درون و بیرون ایران به خیانها بیاییم و در سکوت انقدردر خیابانها بمانیم وبنشینیم یک هفته ده روز مثل مصری ها تا این جانورها از پشت نقابها بیرون بیایند… باید یک کار اساسی کرد برای تضعیف کردن این خون اشام حکومت باید ازسلاح خودش دقیقا استفاده کرد اینها روشنی روح و ذهن را در ما میخوهند بکشند /ما باید ذهن ها را روشن کنیم و نگه داریم.اینها ماموریت شان به پستی کشاندن و نابودی ایران است .اینها بشر نیستند !ذره ای حس انسانی یا حتی در وطن بودن درشان نیست .این ادم کش های مغز پوک عقب افتاده با حمایت زور و ادم کشی و سلاح امریکا و اروپا و جهتشان به سوی بیگانه و بیگانه پرستی و بدون حتی ذره ای د لبستگی و رغبت به این خاک , در این در این سرزمین ز ندگی میکنند ایران دکان اینها شده که با ماده مخدر مذهب و فروش ان به مغز و روح و روان ایرانیان هوشیار ولی ذلیل مذهب شده ثروت های بی حساب را به حلق دولتهای ادمکش خارجی میریزند و با این حسابها حمایت میشوند ما همدیگر را تنها نمی گذاریم ایران ازاد خواهد شد .همه سازمانهای درون و بیرون ایران را متشکل کنیم وزالوهای خون اشام را از سرزمین گهر خیز در همان جهنم بسوزانیم که ان همه عزیز را سوزانند .…با یک فراخوان جمعی سراسری درون و بیرون ایران به خیانها بیاییم و در سکوت انقدردر خیابانها بمانیم وبنشینیم یک هفته ده روز ملت مصر به این شیوه حکومت را سر نگون کرد مردم شبانه روزدر گروهای متشکل جایشان را عوض میکردند و خیابانها تا سرنگونی خالی نماند تا این جانورها از پشت نقابها بیرون بیایندو تا مقبر های حسن و حسین شان بخزند…… باید یک کار اساسی کرد تا ایران اباد و ازاد باد … بدون ماده مخدر مذهب و خرافات و جهل به هم بپیوندیم یاری کنیم… تا دیر نشده و قدرتهای بزرگ بیگانه برای ما تصمیم جدیدی بعد از اخوندهای متعفن نگرفته سپاسگزارم و همراهتان.

 • Frozan

  فرهادی اسکار را برد اما شرافت را باخت…عباس رفت تا فرهادی بماند و در جریان یک مداخله عظیم بین المللی در مقدرات ملت امریکا ٫ او شمع ان مجلس باشد… درست در لحظاتی که نمایندگان معرفی شده فرهادی برای دریافت جایزه برروی سن گرانقیمت میرفتند٫ در خیابان مولوی تهران ٫ ماشین شهرداری از روی کارتن خواب ها رد شد و دهها نفر را زخمی کرد که ویدیوی ان ان لاین موجود است. این اقدام تروریستی که یاداور حوادث اسرائیل و المان و فرانسه است ٫ اصلا نتوانست وجدان اقای فرهادی را تکانی دهد. همانگونه که اعتراضات مردم اهواز و خوزستان که تمام همدردی های ملی را جذب خود نموده بود ٫ نتوانسته بود تلنگری بر وجدان اقای فرهادی باشد و او را به سمت مردم متوجه کند…یک اتحادیه بین المللی علیه اقای ترامپ شکل گرفته است که کلاس ایدئولوژیکش همان انترناسیونال سوم پرولتری است ٫ اما بازیگرانش میلیاردرهائی هستند که هزینه حرکت بزرگ جهانیش را از جیب ملت ایران میپردازند…بهانه این انترناسیونال شبه پرولتری جلوگیری از جنگ ترامپ علیه ایران است…بسیار جای حیرت است انانی که زیر بار جنگ جهانی میروند…از ایران با خون دلهایشان مراقبت میکنند…قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروستان…دمکرات ها نمیخواهند خیک عسل ایران را وانهند و چپ گرائی میکنند…ترامپ تازه میخواهد یک تریلیون دلار خرج بهبود زیر ساخت های امریکا کند…چنین طرحی اظهر من الشمس است که وارد جنگ نخواهد شد…انچه میگویند بهانه است…مخالفان ترامپ از اعتلای امریکا و تلاش این ملت میهراسند و با پنبه دارند سر دو ملت ایران و امریکا را میبرند و هزینه ها را از خامنه ای میستانند. فرهادی به ترامپ برای جلوگیری از ورود مهاجران به خاک امریکا معترض است. اما طنز تلخ انجاست که نمایندگان معرفی شده از طرف وی برای دریافت اسکار سی و هفت سال است از ورود به خاک ایران منعند و اقای فرهادی ککش هم نمیگزد