تمدن ساسانیان از جنبه فرهنگ و عمران بی نظیر است. ۱

کوروش ستیزان ایرانی!

گروهی از هموطنان ایرانی که عمدتا تجزیه طلب هستند ،کوروش بزرگ ، اولین پادشاهی که امپراتوریش کشتار و برده داری نکرد را به باد فحاشی گرفته اند. آنها چیزی در چنته ندارند جز فحاشی، چرا که مورخین بزرگ یونان از کوروش بعنوان یک پادشاه دادگر و مهربان یاد کرده اند. ایران هیچ گاه از سوی فرزندان خود اینگونه مورد خشم و نفرت نبوده است. این خشم و نفرت و ایران ستیزی هموطنان تجزیه طلب البته بخاطر ۴ دهه ستم ، بی عدالتی و تبعیض در نظام جمهوری اسلامی است که مردم ایران را دچار فقر و تفرقه نموده است. فقر مالی از یک سوی و فقر فرهنگی و کم سوادی از سوی دیگر.

در این مقاله به قسمت درخشان دیگری از تاریخ ایران می پردازیم : ساسانیان.

فرشبافی ، شیشه گری ،کاشیکاری و پارچه های رنگین ساسانی زینت بخش موزه های جهان است.

فرشبافی ، شیشه گری ،کاشیکاری و پارچه های رنگین ساسانی زینت بخش موزه های جهان است.

تمدن درخشان و بزرگ ساسانی

ساسانیان که ۸۰۰ سال پس از کوروش بر ایران مسلّط شدند ، اگرچه آثاری چون تخت جشید برجای نگذاشتند ولی وسعت عمران و آبادانی ایران در زمان ایشان بی نظیر و بیش از هخامنشیان است. شهرهایی مانند نیشابور ، مرو ، تیسفون ، کرمان ، استخر ، داراب،گور ،بیشاپور،سمرقند، بخارا ، انتاکیه و ری تنها گوشه ای از شهرهای ایران هستند که در زمان ساسانیان به اوج تمدن و زیبایی رسیده بودند. اگر نام برخی از این شهرها برای شما آشنا نیست باید بیشتر مطالعه کنید!

پیچیدگی کارهای معماری ساسانیان بخوبی از علم و فن آوری بالای ایشان حکایت دارد. در زمانی که رومیها و اعراب حتی عدد نویسی از صفر تا نه را نداشتند، ساسانیان به مدد عدد نویسی گرفته شده از هندوستان ، در حساب و هندسه بسیار پیشرفته بوده اند. حتی اولین سکه های اعراب از عدد نویسی ساسانی استفاده نموده است و ایرانیانی چون برمکیان بودند که علم و دانش ایران ساسانی را به دربار اعراب وارد نمودند.

پیچیدگی کارهای معماری ساسانیان بخوبی از علم و فن آوری بالای ایشان حکایت دارد. در زمانی که رومیها و اعراب حتی عدد نویسی از صفر تا نه را نداشتند، ساسانیان به مدد عدد نویسی گرفته شده از هندوستان ، در حساب و هندسه بسیار پیشرفته بوده اند. حتی اولین سکه های اعراب از عدد نویسی ساسانی استفاده نموده است و ایرانیانی چون برمکیان بودند که علم و دانش ایران ساسانی را به دربار اعراب وارد نمودند.

وسعت خدمات فرهنگی و عمرانی ساسانیان از شرق تا غرب ایران بزرگ بسیار شگرف و بی نظیر است. جاده های سنگ فرش شده ساسانیان ، شهرهای گرد با دیوارهای بلند ، گنبدهای عظیم و دیده بانیها بر بالای کوهها و تپه ها را می توان در گوشه گوشه ایران دید. کاروانسراهای زیبا و دهها پل بی نظیر و بزرگ در گوشه گوشه ایران از آن دوران درخشان باقیست. این حجم عمران و آبادانی در تاریخ ایران بی سابقه است و هیچ دودمانی نتوانست مشابه خدمات عمرانی ساسانیان را انجام دهد. حتی صفویه که پلسازی و کاروانسرا سازی را دوباره رونق دادند هرگز نتوانستند این را به سطح وسیعی که ساسانیان انجام داده اند باز آوری نمایند و خدماتشان به چند گوشه از ایران محدود شده است.

پیچیدگی کارهای معماری ساسانیان بخوبی از علم و فن آوری بالای ایشان حکایت دارد. در زمانی که رومیها و اعراب حتی عدد نویسی از صفر تا نه را نداشتند، ساسانیان به مدد عدد نویسی گرفته شده از هندوستان ، در حساب و هندسه بسیار پیشرفته بوده اند. حتی اولین سکه های اعراب از عدد نویسی ساسانی استفاده نموده است و ایرانیانی چون برمکیان بودند که علم و دانش ایران ساسانی را به دربار اعراب وارد نمودند.

قایقی با دختران چنگ نواز. هنر و موسیقی در دوران ساسانی پیشرفتی شگرف و بی نظیر داشت که با حمله اعراب به زوال رفت.

قایقی با دختران چنگ نواز. هنر و موسیقی در دوران ساسانی پیشرفتی شگرف و بی نظیر داشت که با حمله اعراب به زوال رفت.

افول خلافت اعراب پس از حذف ایرانیان از مدیریت آن

اعراب حجاز چیزی جز شتر و چادر نداشتند. مسجد پیامبر کپری از برگ نخل بوده است و هیچ عربی تا آن روز نه گنبد دیده بود و نه خانه اش درب داشت. خانه های اعراب سقفی از برگ نخل داشت و درب خانه هم یک تکه پارچه بوده است. ( بنابراین داستان لگد زدن عمر به درب منزل علی کاملا ساختگی است)

با ورود اعراب به ایران و روم ، آنها مجبور شدند تا از مدیریت ایرانیان در این امپراتوری وسیع بادآورده کمک بگیرند. اما نه پلی ساخته شد و نه شهری آباد گشت. تنها از مدیران ایرانی مانند برمکیان استفاده نمودند تا بتوانند این امپراطوری را اداره نمایند. چنان که پس از قتل عام برمکیان بدست هارون الرشید ، خلافت به  زوال افتاد و ایران برای همیشه از تسلط بغداد آزاد گردید.

پس از حمله اعراب شهرهای زیبایی مانند گور و دارابگرد و استخر آرام آرام نابود شدند و سنگفرش جاده های ساسانی هم آرام آرام در زیر خاک مدفون شد. تخت سلیمان به فراموشی سپرده شد و جز چند کتاب معدود که به عربی ترجمه شده است بیشتر متون ساسانیان نابود گردید. پلها هم بدون بازسازی دچار فرسودگی شدند. تا زمان صفویه که نه پل سالمی باقی مانده بود ، نه شهر زیبایی و نه کاروانسرایی. اندک خدمات و سازه های بین ساسانیان تا صفویه هم بدست چند دودمان کوتاه مانند سامانی و یا معدود پادشاهان ترک خادم به ایران مانند بایسنقر و الغ بیگ انجام شده است که کوتاه و بی رمق بوده.

عراب حجاز چیزی جز شتر و چادر نداشتند. مسجد پیامبر کپری از برگ نخل بوده است و هیچ عربی تا آن روز نه گنبد دیده بود و نه خانه اش درب داشت. خانه های اعراب سقفی از برگ نخل داشت و درب خانه هم یک تکه پارچه بوده است. ( بنابراین داستان لگد زدن عمر به درب منزل علی کاملا ساختگی است)

اعراب حجاز چیزی جز شتر و چادر نداشتند. مسجد پیامبر کپری از برگ نخل بوده است و هیچ عربی تا آن روز نه گنبد دیده بود و نه خانه اش درب داشت. خانه های اعراب سقفی از برگ نخل داشت و درب خانه هم یک تکه پارچه بوده است. ( بنابراین داستان لگد زدن عمر به درب منزل علی کاملا ساختگی است)

از ساسانیان چه در دست است؟

ظروف اصفهان را به قلمزنی هایش می شناسید. اما پیش از اسلام در زمان ساسانیان ظرف قلمزنی شده بسیار زیبایی ساخته شده است که زرکوب هستند. زیبایی و ظرافت در ظروف ساسانی شگفت انگیز است.

ظروف اصفهان را به قلمزنی هایش می شناسید. اما پیش از اسلام در زمان ساسانیان ظروف قلمزنی شده بسیار زیبایی ساخته شده است که زرکوب هستند. زیبایی و ظرافت در ظروف ساسانی شگفت انگیز است.

ظروف اصفهان را به قلمزنی هایش می شناسید. اما پیش از اسلام در زمان ساسانیان ظروف قلمزنی شده بسیار زیبایی ساخته شده است که زرکوب هستند. زیبایی و ظرافت در ظروف ساسانی شگفت انگیز است.

اگر اهل موسیقی هستید شاید ندانید که تار ، سه تار و چنگ و قانون از آلات موسیقی ساسانیان هستند. بیشتر سازهای آن زمان از بین رفته و حتی نامشان نیز باقی نمانده است. اعراب موسیقی نداشتند ولی پس از تسلط خلفا ، خنیاگران و نوازندگان به دربار خلفا راه یافتند و آنچه از موسیقی عربی می شناسیم حاصل ورود نوازندگان ساسانی به دربار خلفا هست ، که البته پس از به قدرت رسیدن خلفای متعصب و مرتجعی چون متوکل رو به زوال رفت.

پلها، سدها و جاده های سنگفرش شده  از ساسانیان حتی تا امروز باقیند. سد کبار پس از ۱۷۰۰ سال همچنان در حال بهره برداری است که یک رکورد محسوب می شود.

 

فرشبافی ، شیشه گری ،کاشیکاری و پارچه های رنگین ساسانی زینت بخش موزه های جهان است. گنبدهای زیبای مساجد و کاخهای دوران پس از اسلام چیزی نیستند بجز کپی برداری از گنبدهای ساسانی. معمری دوران سلجوقی و صفویه در واقع ادامه معماری ساسانیان است که کاشیکاری و گنبد را در آن می توان در آن با تکامل بیشتر دید.

پلها، سدها و جاده های سنگفرش شده از ساسانیان حتی تا امروز باقیند. سد کبار پس از 1700 سال همچنان در حال بهره برداری است که یک رکورد نخسوب می شود.

پلها، سدها و جاده های سنگفرش شده از ساسانیان حتی تا امروز باقیند. سد کبار پس از ۱۷۰۰ سال همچنان در حال بهره برداری است که یک رکورد نخسوب می شود.

ایران و فرهنگش را بشناسیم

از ساسانیان با نام چند پادشاه نگذریم. علم و هنر ایشان را دریابیم. موسیقی ، معماری  و دیگر هنرهای ایرانی را دریابیم و نگذاریم تا بیگانه بودن با فرهنگ خویش ، تیشه به ریشه هویت و خودباوری ایران بزند. فرهنگ ایران زمین متعلق به یک قوم خاص نیست و نیاکان همه ما در ایجاد این فرهنگ سهیم بوده اند. هر چقدر کسانی از سر بغض و کینه به فرهنگ ایران فحاشی کنند و آنرا انکار نمایند ، آثار باقیمانده دروغ ایشان را برملا می کند. ایران پیش از اسلام کشوری  آباد و پیشرفته بوده است. آنقدر که آثارش تا امروز هم باقیست.

 

 • ahmaghhaye.rousi@oscar.net

  http://www.radiofarda.com/a/f4_iraq_prime_minister_order_air_strike_syria_territory/28330554.html
  نخست‌وزیر عراق دستور حملات هوایی به مواضع داعش در سوریه را صادر کرد

  ———————————————————————————————————–

  ورود رسمی عراق به جنگ داخلی سوریه

  این به چه معنی است ؟

  روسیه میخواهد خودش را از شر جنگ پر هزینه سوریه رها کند . روسیه میخواهد حفظ اسد را هم چنان به گرده ملت عراق و ایران بگذارد . شک نکنید که این طرح پوتین است . او دنبال تنش زدایی با ترامپ است و نمیخواهد او مانع سقوط اسد تلقی شود .

  ج ا که میگفت در سری میجنگد تا دا عش به تهران نیاید حالا بیشتر در گل و لای سوریه فرو میرود . عربستان و ناتوی عربی حالا عراق را هم صحنه جنگ با ایران میکنند . یعنی جنگ و ترور به زودی به مرز های ج ا میرسد و با لگد هایی که کردها میپرند و تنشی که ملاهای ابله با ترکیه ایجاد کردند ج ا را در برابر یک جنگ تمام عیار قرار میدهد و ان تنفس لحظه ای که با دوپینگ اوباما از فشار سنگین اقتصادی به آنها رسیده بود حالا با فشار هزینه جنگ و وضعیت جنگی بر میگردد به خانه اول . حتا اگر

  ترامپ به صلاحدید بنان به جمهوری ملاها مستقیما حمله نکند این فشار جدید آنها را نابود خواهد کرد .

  ملاها با دست خودشان و با گوش دادن مطلق به مارکسیست های روسی و ملی مضحکی ها دارند به دام خود کرده ای می افتند که صدام و قذافی و اسد پیش ان هیچ است .

  منتظر سقوط ملا تاریا باشید

  اپوزیسیون حاضر نیست .

  خطر خلا قدرت و بل بشو وجود دارد

  اپوزیسیون فلج شده در اثر اقدامات خائنانه مارکسیست های روسی و مارکسیست های اسلامی هنوز دل خوش به این است که فرهادی جانشین تعیین کده برود جایزه احتمالی ! اسکار را برای او بگیرند

  خاک بر سر مخالفین ج ا که به این حد از بی عملی رسیده اند که با اعمال زنان سلطان حسین در حرمسرا وقتی محمود افغان اصفهان را محاصره کرده بود برابری میکند .

  خاک بر سر اپوزیسیون مفلوک روس زده

  شما باید الان مثل مجاهدین خلق و چلبی در راهروهای سنا و

  کنگره و کاخ سفید دنبال لابی گری باشید برای مردم ایران !

  اما نشسته اید منتظر اعمال نمایشی دو نفر ایرانی که هیچ قدرتی نیستند و ممکن است خودشان به زودی با تیپا از امریکا بیرون انداخته شوند هستید که بروند در اسکار که در سیاست ترامپ هیچ است ! هیچ ! جایزه ای بگیرند به جای یک ابله که خودش گفت نمیرود به اعتراض ! حالا خاله زنک میفرستد ! که انهم هیچ است . هیچ ! چقدر ما ایرانیها فلک زده و احمق شده ایم از وقتی سرنوشت مان را به دست اتحاد جمهوری خواهان روسی و فداییان تروریست روسی و حزب خائن توده و ملی مضحکی های روسی و بختیاریست های روسی و تریتا پارسی و میر احمدی و عباس میلانی و یک مشت جاسوس روسی دیگر داده ایم

  شاید مجاهدین یک کاری بکنند شما ها که مظهر بلاهت هستید