مفهوم لائیسیته که تنها راه نجات ایران است ۶

بخشی از تعریف جامع لائیسیته:

حکومت لائیک و سکولار چیست و چطور می تواند به ایران کمک کند؟

لائیسیته چون پدیداری سیاسی  حقوقی، ناظر بر مناسبات دولت و بخش عمومی با دین، در معنا و مفهومی مشخص و واحد، در فرایندِ مبارزه با کلیساسالاری (کلریکالیسم) در اروپای کاتولیک و با تصویب قانون جدایی دولت از کلیساها در فرانسه شکل گرفت.

لائیسیته را می توان در چند جمله زیر توصیف نمود:
جدایی دولت و دین. (سکولاریسم)  یعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاهب و نهادهای آن . نبود دین رسمی در کشور و در قانون اساسی. عدم دخالت دولت و نهاد دین در امور یکدیگر. دین حق قانون گذاری ندارد و فقط به امور درونی و روحانی می پردازد.

آزادی عقیده و وجدان. از جمله آزادی به جا آوردن دین به صورت فردی یا جمعی. هرشخص، قطع نظر از باورهای مذهبی یا غیر مذهبی، در ابراز عقیده آزاد است. دین امری خصوصی است.
عدم تبعیض دینی. هیچ مزیتی به دین خاصی نباید داد و همگی ادیان مانند هم هستند. هر شخص، قطع نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی، از حقوق برابر برخوردار است. تنها مرجع تصمیم قانون است . قانون بالاترین قدرت جامعه و انسانها همگی به یک اندازه در برابر قانون مسئول و دارای حق هستند. پادشاه شهروندی عادی است با حقوق شهروندی و شغل او پادشاهی است. هر مقامی با هر شغلی در برابر قانون حقوق برابر با دیگر شهروندان خواهد داشت و آیت الله و خاخام و کشیش بودن تأثیری در قضاوت قانون برای ایشان نخواهد داشت.

جدایی دولت و دین. (سکولاریسم) یعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاهب و نهادهای آن . نبود دین رسمی در کشور و در قانون اساسی. عدم دخالت دولت و نهاد دین در امور یکدیگر. دین حق قانون گذاری ندارد و فقط به امور درونی و روحانی می پردازد

جدایی دولت و دین. (سکولاریسم) یعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاهب و نهادهای آن . نبود دین رسمی در کشور و در قانون اساسی. عدم دخالت دولت و نهاد دین در امور یکدیگر. دین حق قانون گذاری ندارد و فقط به امور درونی و روحانی می پردازد. هیچ دینی برتر نیست و افراد با ادیان مختلف در حقوق شهروندی مساویند.

“لائیسیته” درمانی برای تمام فصول

نزدیک به سی و نه سال از انقلاب ایران گذشته و دستاوردهای منهدم کننده ای که خمینی ویارانش تا به امروز داشته اند ،همچنان ادامه دارد. استمرار و پرورش یک نظام توتالیتر (ولایت فقیه) در کشوری که مردم آن هزاران سال با تنوع اقوام و ادیان در کنار یکدیگر زندگی کرده اند ،تجربه ناخوشایندی از تاریخ بود که دراین عصر دامان ایران را گرفت.تجربه قرون وسطا یی که  در آغازعصر مدرنیته برای ایران اتفاق افتاد،آرمانهای چند نسل را به نابودی کشاند.

اگر بخواهیم نقدی از پسا انقلاب ایران داشته باشیم ، شاید مهمترین آن ، اجازه دادن به شکل گیری و استقرار نظام دینی بود ، که به مرور زمان توسط سپاه پاسداران این قدرت نهادینه شد.  همانگونه که انقلاب مشروطه و قوانین مصوبه آن (با تمام کم و کاستی هایش) حرکتی مثبت در راستای لائیسیته و پیشبرد مردم سالاری بود، به همان شکل انقلاب پنجاه وهفت وبی توجهی روشنفکران به مطالبات انقلاب ، گام های رو به عقب و واپسگرایی برداشت. باید بپذیریم که سیستم پادشاهی همچنان در ایران وجود دارد و تغییر نام آن به ولایت فقیه و تاج به عمامه هم فریبی بیش نیست.

حال بیاییم مروری بر تاریخ چند دهه گذشته داشته باشیم تا آشکار شود چرا و چگونه لائیسیته می تواند بخش بزرگی از مشکلات سیاسی، اجتماعی ایران را درمان کند.!
پس از عزل رضاشاه بدست متفقین ، محمد رضاشاه که جوانی تحصیلکرده از سوئیس بود به پادشاهی رسید. او در آغاز در امور دخالت کمتری می کرد و کشور از شهریور بیست تا آغاز دهه ۳۰ کمابیش دارای مطبوعات آزاد و مردمسالاری شده بود. با روی کار آمدن مصدق در سمت نخست وزیری،او خواستار اجرای قانون اساسی مشروطه درباره اختیارات نخست وزیر بود. اختیاراتی که شاه را یک سمبل ملی کرده بود و نه یک قدرت اجرایی.

ایران دوباره درگیر تنشهای تازه ای شد. شاه از اینکه نخست وزیر آن همه اختیارات اجرایی دارد راضی نبود. محمد رضا شاه تازه متوجه شد که در قانون اساسی مشروطه ، اختیارات نخست وزیر بسیار وسیع است.

مصدق در آغاز نخست وزیری با چالشهای مختلفی روبرو شد که مهمترین آن چالش تحریم ایران از سوی انگلیس بخاطر ملی شدن نفت بود.تنها بودن مصدق در آن فضای پر آشوب باعث شد که او نتواند کاری از پیش ببرد و اوضاع اقتصاد به وخامت گرایید. شاه هم فرصت را غنیمت شمرد و مجلس را برای عزل و مخالفت با مصدق آماده کرد. اما مجلس هفدهم با انجام یک همه پرسی از سوی مصدق منحل شد. انحلال مجلس هفدهم ظاهرا به نفع مصدق بود اما در عمل تعداد زیادی به مخالفت با او پرداختند . تا اینکه در دو کودتای به فاصله سه روز بالاخره دولت مصدق سقوط نمود.

از شخص محمدرضا پهلوی که رسماً درمقام شاه  مملکت حرفی برای گفتن نداشت که گذر کنیم ، به پیرامون آن زمان مانند احزاب و طرز فکر توده مردم برمیخوریم.سنگ اندازی های مذهبیون و روحانیت از یکسو و انتقادات ناعادلانه ذوب شدگان در شرق و غرب از سوی دیگر،سبب شد تا دکتر مصدق برای رسیدن به اهدافش تنها بماند؛ بلکه دست به اقدامی چون انحلال مجلس هم بزند.  البته صداقت در گفتار و عملکرد قانونمند او باعث شده بود که بخش تحصیلکرده، متوسط و روشنفکر جامعه را به خود جذب کند اما برای فردی که تصمیمات بزرگی برای ایران در سر می پروراند، کافی نبود.

شکست دموکراسی دهه بیست با کودتای 28 مرداد شاید نقطه عطفی در شکل گیری جنبشهای شبه نظامی مانند مجاهدین و فدائیان خلق باشد.

شکست دموکراسی دهه بیست با کودتای ۲۸ مرداد شاید نقطه عطفی در شکل گیری جنبشهای شبه نظامی مانند مجاهدین و فدائیان خلق باشد.

شکست جنبش ملی ،پایان لائیسیته

شکست دموکراسی دهه بیست با کودتای ۲۸ مرداد شاید نقطه عطفی در شکل گیری جنبشهای شبه نظامی مانند مجاهدین و فدائیان خلق باشد.

در تاریخ معاصر ایران رویدادهای سیاسی بسیاری رخ داد اما  به جرات می توان از کودتای بیست وهشت مرداد به عنوان  نقطه عطف  پایان یک سیر سیاسی کوتاه مدت ” لائیسیته” ، در کشورمان اشاره کرد. رویدادی که می توانست ایران را به عنوان کشوری مستقل و آزاد  درمنطقه و جهان تبدیل کند که البته به دلایل خیانت های داخلی و توطئه های خارجی ، این پیشامد به سرانجام نرسید.

اما برجسته ترین پیمان شکنی که  مانع رسیدن ایران به یک حکومت لاییک شد، از آغاز دهه شصت رسما امور سیاسی ایران را در دست دارد. یعنی همان روحانیون  و مذهبیون رادیکال.فرض را براین بگیریم که کودتایی رخ نمیداد، پیامد عملکردمصدق و رفرم واکنش های جامعه روحانیت و مذهبی چه سیری را در پیش می گرفت؟ آیا عاقبتی بهتر از حصر خانگی و زندان نصیب ایشان میگشت؟ آیا سرنوشت داریوش فروهر، دکتر بنی صدر ویا مهندس بازرگان در جمهوری اسلامی پایانی زیبنده داشت !؟

افرادی مانند “خمینی”، “آیت الله کاشانی” و “نواب صفوی” ، بیش از عوامل کودتا به خون مصدق ویارانش تشنه بودند ، واین نفرت را در رفتار خود  آشکارا نمایش دادند، تا در نهایت با مرتد خواندن “جبهه ملی” توسط خمینی حجم بیزاری ازاین راه سیاسی را به زبان بیاورند.

افرادی مانند "خمینی"، "آیت الله کاشانی" و "نواب صفوی" ، بیش از عوامل کودتا به خون مصدق ویارانش تشنه بودند ، واین نفرت را در رفتار خود آشکارا نمایش دادند، تا در نهایت با مرتد خواندن "جبهه ملی" توسط خمینی حجم بیزاری ازاین راه سیاسی را به زبان بیاورند.

افرادی مانند “خمینی”، “آیت الله کاشانی” و “نواب صفوی” ، بیش از عوامل کودتا به خون مصدق ویارانش تشنه بودند ، واین نفرت را در رفتار خود آشکارا نمایش دادند، تا در نهایت با مرتد خواندن “جبهه ملی” توسط خمینی حجم بیزاری ازاین راه سیاسی را به زبان بیاورند.

دکتر مصدق شاید شخصیتی لاییک نبود اما به حکومت لائیسیته معتقد بود و اینگونه نیز عمل می کرد. با اینکه در خاطرات ایشان ونزدیکانشان به وضوح دیده می شود که ایشان در زندگی شخصی شان فردی مذهبی بوده اند اما هیچگاه عقاید مذهبی خود را در سیاست وارد نکردند و این نشان دهنده راه و روش ایشان در سیاست بود.

دکتر فاطمی و مصدق هیچگاه مرجعیّت را قبول نداشتند. بعدها مصدق حتی آیت الله خمینی  و قیام پانزده خرداد را (به این خاطر که نشأت گرفته از مذهب بود) تأیید نکرد. در رابطه با ادیان گوناگون در ایران( بهائیان،یهودیان و..) به عنوان اینکه آنها بخشی از ملّت ایران هستند از آنها حمایت می‌کرد. در این راستا نظر شما را به  بخشی از سخنان آخوند محمدتقی فلسفی جلب می‌ کنیم:

«در عصر نخست وزیری مصدّق، که عصر مرجعیّت آیت الله العظمی بروجردی نیز بود به امر آیت‌ الله العظمی بروجردی از دفتر مصدّق اجازه ملاقات گرفتم، به خانه‌اش رفتم، روی تخت‌خواب و زیر پتو خوابیده بود، پیام آیت‌الله بروجردی را به او رساندم و گفتم: «شما رئیس دولت ایران هستید، اکنون بهائی‌ها در شهرستان‌ها فعال هستند، و مشکلاتی برای مردم مسلمان ایران ایجاد کرده‌اند، لذا مرتبا نامه‌هایی از سوی مردم به عنوان شکایت، به آیت‌الله بروجردی می‌رسد، ایشان لازم دانستند که شما در این‌ باره اقدام بفرمایید»؛ دکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من، به گونه‌ی تمسخرآمیزی قاه قاه با صدای بلند خندید و گفت: «آقای فلسفی از نظر من مسلمان و بهایی فرق ندارند، همه از یک ملّت ایرانی هستند». این پاسخ برای من بسیار شگفت‌آور بود، زیرا اگر سؤال می‌کرد فرق بین مسلمان و بهایی چیست؟ برایش توضیح می‌دادم، اما با آن خنده تمسخر‌آمیز و موهن، دیگر جایی برای صحبت کردن و توضیح دادن باقی نماند، لذا سکوت کردم، هنگامی که به محضر آیت‌الله العظمی بروجردی رسیدم و ماجرا را گفتم، او نیز با حالت تحیّر پیام مصدق را استماع نمود.»

دکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من، به گونه‌ی تمسخرآمیزی قاه قاه با صدای بلند خندید و گفت: «آقای فلسفی از نظر من مسلمان و بهایی فرق ندارند، همه از یک ملّت ایرانی هستند». این پاسخ برای من بسیار شگفت‌آور بود، زیرا اگر سؤال می‌کرد فرق بین مسلمان و بهایی چیست؟ برایش توضیح می‌دادم، اما با آن خنده تمسخر‌آمیز و موهن، دیگر جایی برای صحبت کردن و توضیح دادن باقی نماند، لذا سکوت کردم، هنگامی که به محضر آیت‌الله العظمی بروجردی رسیدم و ماجرا را گفتم، او نیز با حالت تحیّر پیام مصدق را استماع نمود.

دکتر مصدق بعد از تمام شدن صحبت من، به گونه‌ی تمسخرآمیزی قاه قاه با صدای بلند خندید و گفت: «آقای فلسفی از نظر من مسلمان و بهایی فرق ندارند، همه از یک ملّت ایرانی هستند». این پاسخ برای من بسیار شگفت‌آور بود، زیرا اگر سؤال می‌کرد فرق بین مسلمان و بهایی چیست؟ برایش توضیح می‌دادم، اما با آن خنده تمسخر‌آمیز و موهن، دیگر جایی برای صحبت کردن و توضیح دادن باقی نماند، لذا سکوت کردم، هنگامی که به محضر آیت‌الله العظمی بروجردی رسیدم و ماجرا را گفتم، او نیز با حالت تحیّر پیام مصدق را استماع نمود.

بر همین اساس خمینی در ماجرایی جزایی، قصاص در اسلام (که جبهه ملّی قصاص اسلامی را غیر انسانی اعلام نموده بودند)  گفت: «او (مصدّق) هم مسلم نبود… اگر باقی مانده بود، سیلی بر اسلام می‌زد».

اقتباس از خاطرات و مبارزات حجة‌السلام فلسفی، ص یکصدوسی وسه.

صحیفه نور،ج پانزده، ص پانزده.

حذف غیر دموکراتیک مصدق، زمینه ای برای انقلاب

اما انقلاب پنجاه و هفت به دلیل همان رهبر مذهبی(خمینی) که مصدق با آن مخالف بود، رنگ دیگری به خود گرفت.انقلاب اسلامی مبتنی بر نوعی “آرامان گرایی اسلامی” وانگیزه‌های عدل گرایانه بود که می‌توانست خودرا در جمهوری انعکاس دهد، ولی بتدریج اسلام متحجرانه جای خود را به دین آرمان گرایی داد. دستاورد انقلابی که مبتنی برآرمان گرایی اسلامی بود، چیزی جزسرخوردگی و انفعال عمومی،بر جای نگذاشت،

امیدها به نا امیدی تبدیل شد و رفته رفته اشتیاقی که توانسته بود پس از مبارزات طولانی نظام پادشاهی را براندازد، بر باد رفت، و انتخاباتی که میتوانست امید و دگرگونی ایجادکند ونکرد ،تا جا یی که امروز افق بیش از همیشه تاریک تر است.

اگرهدف از انقلاب؛  استقلال ،آزادی و جمهوری بود، چه عللی کمک کرد که رژیمی با شرایط کنونی بوجود آید؟:

جواب کاملا واضح است : “دخالت روحانیون در سیاست”

دین  تا زمانی  که در حوزه حریم خصوصی هر شخص قرار گیرند،می تواند برای اخلاق گرایی کلی جامعه سودمند باشد، اما اگر هر زمان از این چهارچوب خارج شود ، پتانسیل نابودی چندین نسل را دارد. بویژه اگر این ورود در حوزه سیاست باشد که نسل کشی هم در بر خواهد داشت.

روحانیون و مذهبیون با آن همه ادعا سالهاست قدرت را در دست داشته اند و از زمانی که در راس امور قرار گرفته اند جزفلاکت برای کشور فرآورده دیگری به ارمغان نیاوردند. از جنگ و جنایت ، ترور وزندان گرفته تا بیابان شدن کشور ،اختلاس و اقتصادی بیمار تا بلاهایی همچون تبعید اجباری ،دین گریزی جوانان و روی آوردن به فساد و مسایل غیراخلاقی و…همه و همه نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی در این سالیان چه رویکرد فاجعه باری داشته است.

این چند دهه مصیبت های عظیم گریبانگیر ایران شد، اما یک خوبی هم داشت،که”مردم حکومت دینی را تجربه کردند”. مردم ایران دیر یا زود باید این مسله را می آزمود. اما این تجربه برای نسلی که می توانست در عصر مدرنیته،ایران را  به  کشوری نمونه والگو تبدیل کند، گران تمام شد. امتحانی که روحانیت در آن نمره قبولی نگرفت تا مردم ایران را همانند مردم قرون وسطی در اروپا آگاه کند، که  دین اگر بهترینش هم باشد قابلیت ورود به سیاست را ندارد.

مطالعه تاریخ اینرا ثابت می کند  که در هر دینی افرادی متحجر و افراطی وجود دارند که باعث سوء استفاده ازاحکام و دستورات همان دین می شوند. حتی سکولاریسم و لیبرالیسم هم توانایی مرهم کردن زخم های عمیق ایران را ندارند . زیرا که مثلا در سکولاریسم ممکن است دین و مذهب به اشکال و انواع دیگر به حوزه سیاست وارد شوند تا از راه های دیگری به چپاول مشغول شوند. لذا لائیسیته قابلیت علاج این پیکر بیجان را داراست.

این دوره از تاریخ ایران نشان داد که لائیسیته می تواند بهترین و شاید تنها گزینه حل وفصل مشکلات نه تنها ایران بلکه تمام کشورهای خاورمیانه باشد، تا بجای نفرت پراکنی های مذهبی،جنگ وغارت یکدیگر،حقوق مردم خود را در صدر امور قرار دهند.
این دین زدگی و نبود لائیسیته مانند سمی در ایران ، فرهنگ و زندگی و آینده ما را مسموم نموده است. امیدواریم برابری همگی ادیان ، افراد و اقوام با استقرار لائیسیته عملی گردد.

 

 • ali bud amma nakafi

  مقاله جالب و در نوع خود کم نظیر است . یعنی در این فضای کاملا مسموم رسانه های فارسی زبان که پوتین و مارکسیست های روسی آنرا گل کرده ند حتا تا این حد نمیتوان انتظار داشت مقاله ای نوشته شود که در ان امریکا و اسرائیل و دموکراسی لیبرال و آزادی بیان و توسعه اقتصادی مبنی بر بازار آزاد رقابتی – تولیدی طعن و لعن نشده و تلویحا یا تاکیدا مارکسیسم و روسیه و چپ در ان مظاهر آزادی و عدالت و رهایی تلقی نشده باشد . مصدق ، بنی صدر ، فروهر ، بازرگان ، امیر انتظام مامور سیا و یا رابط امریکا با خمینی تلقی نشده و حزب خائن توده و فدایی و موسوی و بختیار قهرمانان ملی و سکولار و دموکرات تلقی نشده باشند .

  اما هم چنان یک نکته اساسی در این مقاله عمدا ( از روی ترس یا به قصد کسب جواز انتشار ) و یا سهوا غافل مانده

  من بارها گفته ام که هر تحلیلی که نقش روسیه و مارکسیست های روسی را در تاریخ معاصر ایران ندیده بگیرد فاقد اعتبار تحقیقی تاریخی است . آخر مگر میشود وقتی ما همه حوادث جهان را با خود و بیخود به امریکا و اسرائیل ربط میدهیم (لابد چون امریکا سوپر پاور است ! و اسرائیل تنها دموکراسی واقعی در خاور میانه و اقتصاد قوی دارد و پیشرفته است و نفوذ زیادی در سراسر جهان دارد ) بگوییم که شوروی مثل یک بچه معصوم در تمام این سالها ان گوشه نشسته و ماستش را می خورده است ؟

  شما فکر نمیکنید آدمی باید ابله باشد که فکر کند این روس ها که خود شما میگویید آنها در طبس آمریکایی ها را فلج کردند ، در سوریه جلوی سقوط اسد را گرفتند به قیمت کشتار صدها هزار نفر و آواره کردن میلیونها ، در کوبا جهان را تا پرتگاه یک جنگ اتمی پیش بردند ، در افغانستان سالها کشتار کردند ، در ورشو و بوداپست و پراگ حتا کارگر ها را کشتند ، نخست وزیر دوبچک را از طبقه پنجم انداختند پایین , با هیتلر لهستان را تقسیم کردند ، با انگلیس ایران را ، در لهستان و اوکراین میلیونها انسان را قربانی کردند برای حفظ برتری قدرت امپریالیستی اشغال گرشان ، همه جای جهان از ویتنام و کره تا شرق اروپا و آمریکای جنوبی و آفریقا همواره در برابر امریکا و غرب ایستادند و حتا از کثیف ترین دیکتاتورهای جنایت کار دفاع کردند ،
  همینطور ساکت نشستند تا امریکا در ایران کودتای ۲۸ مرداد کند با ۱۰ ملیون دلار ؟ صد تا فاحشه ؟ ده تا گنده لات ؟ پنج تا افسر ارتش ؟ شش تا تانک ؟

  گیریم که آخوند بروجردی و آخوند فلسفی و آخوند کاشانی هم با آنها بودند ! آیا آنها از داعش، عربستان ، ترکیه ، اروپا ، امریکا قویتر بودند ؟ آیا مصدق از اسد هم ناتوان تر بود ؟

  آیا طلاهایی که مصدق از آنها مطالبه کرد و ندادند اما بلافاصله دادند به دولت کودتا ! هم سیاست معصومانه روس ها بود ؟

  میگویید امریکا از کودتا چیان حمایت میکرد

  پوتین امروز از چه کسی حمایت میکند?

  دیکتاتورهای جنایت کار که دستشان به خون مردم آلوده است

  جاسوسان و خائنین به کشورهای غربی که اطلاعات دروغ پخش میکنند علیه دموکراسی لیبرال (فقط )

  منتخبین قلابی و دروغی در کشورهای غیر دموکراتیک ( احمدی نژاد )

  دیکتاتورهای مذهبی و حامیان تروریست آنها ( خامنه ای و حزب الله )

  مرسنری های جنایت کار و تروریست های روس زبان ( شرق اوکراین و تروریست های آسیای میانه , عزت ابراهیم و بقایای ارتش صدم و ماموران اسد , در میان داعش )

  دروغ پردازان شارلاتان علیه دموکراسی و آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات .

  الیگارش های روسی و اسلا می و بعثی

  طاغیان موشک باز و شیمیایی و ظالمان به مردم خویش ( کره شمالی و ولایت فقیه روسی )

  اما به نظر من همه این جنایات پوتین و دوگن و شوروی سابق در برابر یک اقدام پوتین هیچ است

  پوتین ( دوگنیسم ) بشریت را به سمت نهادینه کردن تباهی و جنایت و کشتار و شکنجه و دیکتاتوری های مخوف رهبری میکند

  پوتین پیامبر ضد حقیقت است

  پوتین دین جدیدی به بشریت تقدیم میکند که تا پشت دیوارهای کاخ سفید و الیزه و باکینگهام رسوخ کرده

  پوتین پیام آور پایان حقیقت گرایی و تلاش برای حاکم کردن قانون از طریق مردم ، روشنفکران ، رسانه ها ، هنرمندان و نخبه ها است

  پوتین نه تنها دیکتاتورهای مفلوک را نجات میدهد بلکه به آنها که دموکراسی و آزادی را پاسداری نمیکنند ( یا عصبانی هستند از دولت مردان ) به دلیل فلان و بهمان مشکل موجود در رسانه ها و سیستم های دموکراتیک , تلقین میکند که چون سیستم های دموکراتیک کامل نیستند پس دیکتاتورهای جنایت کار مثل او و شرکایش هم چندان بد نیستند . چون رسانه ها در فضای آزاد فلان و بهمان غلط را پخش کرده اند و یا اشتباه کرده اند ، پس جنایت کارانی مثل او و شرکایش هم در همین حد قرار دارند

  پوتین جاکشی ، کس کشی ، فاحشه گری ، خیانت مکرر شریرانه ، قتل عمد ، دزدی مداوم ، …. همه را مباح میکند چون فلان شخص در سیستم آزاد غربی یک بار با دیگری خوابیده ، یک بار دزدی کرده ، یک بار مرتکب قتل غیر عمد شده ، یکبار دروغ گفته

  به همین دلیل است که همه آنهایی که ایدیولوژی آنها مبتنی بر نفرت است جنایات پوتین و رسالت جهانی شریرانه او را نمی بینند

  هیچ مارکسیستی با او مخالف نیست

  هیچ ملی مذهبی ، ملی چپ , سوسیال دموکرات ، سوسیالیست مصدقی ، سکولار ، سلطنت طلب ، …. روشنفکر ، هنرمند ، نویسنده ، نخبه چپ او را نمیبیند

  هیچ آخوندی به او و جنایاتش توجه ای ندارد

  حتا برخی دولتمردان امریکا یی و اروپایی خطر او را درک نمیکنند چون انقدر این اسلام سیاسی ( شیعه و سنی ) جنایت کار و مخوف است که کسی دیگر پوتین را نمی بیند.
  تحلیل گران تاریخی و سیاسی که نوک دماغشان را هم نمی بینند حاضر نیستند فراسوی این داعش ، داعشیان ، ترور و وحشت را ببینند

  همه فقط به این دروغی که پوتین در اینترنت و رسانه ها میریزد مثل مسحور شدگان و مسخ شدگان دل بسته اند و همه تکرار میکنند با آوازی که دوگن اولترا ناسیونالیست . مارکسیست ، ارتدکس روسی از پشت کعبه کرملین به جهان مخابره میکند

  شیم استکان شیمشه بالا
  شیمشه بالا شیم استکان

  همه میگویند چون امریکا به افغانستان تره کی ! و عراق صدام ! و لیبی قذافی ! و صربستان میلوشویچ ! حمله کرد این همه جنایات اسلامی در جهان امروز پدید آمده !

  اما هیچ کس نمی گوید که امریکا به آلمان و ژاپن و کره و ویتنام هم حمله کرد چرا این بازی آنجا ها نیست ؟

  همه دعوای خاور میانه سر قطعه زمینی است که عربهای حریص به قیمت خوبی به یهودیان فروختند و بعد که یهودیان قدرت را در آنجا در دست گرفتند ( چون عربها در سطحی نبودند که ملت سازی و دولت سازی کنند ) با آنها جنگیدند و بعد هم بقیه عربها را آوردند به جنگ طایفه ای و چون شکست خوردند و زمین بیشتری از دست دادند متنفر تر شدند و دست به تروریسم زدند ! فلسطین بازیکنان المپیک را ترور کرد ! ان وقت که هنوز حمله ای نبود به افغانستان ؟ عراق صدام ؟ ….

  شوروی به دنبال بهره برداری از شرایط تنفر آلود موجود پشت تروریست ها و دولت های جنایت کار اسد و صدام و قذافی و … ایستاد . به این تنفر همه جا دامن زدند . آنرا وارد ایران کردند توسط حزب توده ! سیاست مشروطه خواهی و حکومت قانون و دموکراسی طلبی جای خود را به روسی گری سوسیالیستی عرب زده تروریستی – سیاه کلیستی و التقاط اسلام و ملی گرایی با مارکسیسم روسی انجامید . شریعتی ها و نبوی ها و مجاهدین و فدایی ها و ملی مضحکی ها به وجود آمدند . از این روباه روسی تخم شتر گاو پلنگ فقاهت خط امام روسی از پس توطیه اشغال سفارت امریکا زاده شد . موسوی ها و رفسنجانی ها و خاتمی ها و سبز و زرد سیاه فام خونین به وجود آمدند

  مغلطه روسی گری مارکسیستی ضد اسرائیل چون غبار غلیظی چشمان همه روشنفکران ، احزاب ، نویسندگان ، هنرمندان ، روز نامه نگا ران و فعالین سیاسی را گرفت

  روس ها به فکر و مغز و روح ما ایرانیها تجاوز کردند

  جای شاه مدرن و نخست وزیر استقلال طلب ملی گرای او مصدق و ترویج کننده بحث آزاد و اقتصاد تولیدی بنی صدر و مظهر رواداری مذهبی – سیاسی بازرگان را موسوی و رفسنجانی و خامنه ای و خاتمی و روحانی و سپاه قاسم و مطبوعات شریعتمدار و قانون چنگیزی برادران لاریجانی و اقتصاد ریخت و پاش گونی محور در سوریه و لبنان و یمن و عراق گرفت

  چه میگویی برادر ؟

  آری این چنین بود برادر !

  روس ها فقط دریا و هوا و زمین و نفت و گاز ما را نبردند

  آنها به مغز و روح روشنفکر ایرانی ، به مغز های ایرانی ، به نویسندگان ایرانی ، به هوا داران حقوق بشر ایرانی ، و به همه چیز ما تجاوز کردند

  تجاوزی تاریخی در سکوتی بی نظیر

  حالا دنبال تجاوز به مغز ها و روح و سیستم آمریکایی و غربی هستند

  بنشینید ببینیم آیا آمریکایی ها که باهوش ترین و ثروتمند ترین و با اراده ترین مردم روی کره خاکی هستند به روس ها اجازه میدهند به این جنایت علیه بشریت ادامه دهند یا نه

  پیروز باشید

 • russians raped us

  http://www.fozoolemahaleh.com/2017/02/25/

  مفهوم لائیسیته که تنها راه نجات ایران است

  ادامه مطلب: مفهوم لائیسیته که تنها راه نجات ایران است | فضول محله

  مقاله جالب و در نوع خود کم نظیر است . یعنی در این فضای کاملا مسموم رسانه های فارسی زبان که پوتین و مارکسیست های روسی آنرا گل کرده ند حتا تا این حد نمیتوان انتظار داشت مقاله ای نوشته شود که در ان امریکا و اسرائیل و دموکراسی لیبرال و آزادی بیان و توسعه اقتصادی مبنی بر بازار آزاد رقابتی – تولیدی طعن و لعن نشده و تلویحا یا تاکیدا مارکسیسم و روسیه و چپ در ان مظاهر آزادی و عدالت و رهایی تلقی نشده باشد . مصدق ، بنی صدر ، فروهر ، بازرگان ، امیر انتظام مامور سیا و یا رابط امریکا با خمینی تلقی نشده و حزب خائن توده و فدایی و موسوی و بختیار قهرمانان ملی و سکولار و دموکرات تلقی نشده باشند .

  اما هم چنان یک نکته اساسی در این مقاله عمدا ( از روی ترس یا به قصد کسب جواز انتشار ) و یا سهوا غافل مانده

  من بارها گفته ام که هر تحلیلی که نقش روسیه و مارکسیست های روسی را در تاریخ معاصر ایران ندیده بگیرد فاقد اعتبار تحقیقی تاریخی است . آخر مگر میشود وقتی ما همه حوادث جهان را با خود و بیخود به امریکا و اسرائیل ربط میدهیم (لابد چون امریکا سوپر پاور است ! و اسرائیل تنها دموکراسی واقعی در خاور میانه و اقتصاد قوی دارد و پیشرفته است و نفوذ زیادی در سراسر جهان دارد ) بگوییم که شوروی مثل یک بچه معصوم در تمام این سالها ان گوشه نشسته و ماستش را می خورده است ؟

  شما فکر نمیکنید آدمی باید ابله باشد که فکر کند این روس ها که خود شما میگویید آنها در طبس آمریکایی ها را فلج کردند ، در سوریه جلوی سقوط اسد را گرفتند به قیمت کشتار صدها هزار نفر و آواره کردن میلیونها ، در کوبا جهان را تا پرتگاه یک جنگ اتمی پیش بردند ، در افغانستان سالها کشتار کردند ، در ورشو و بوداپست و پراگ حتا کارگر ها را کشتند ، نخست وزیر دوبچک را از طبقه پنجم انداختند پایین , با هیتلر لهستان را تقسیم کردند ، با انگلیس ایران را ، در لهستان و اوکراین میلیونها انسان را قربانی کردند برای حفظ برتری قدرت امپریالیستی اشغال گرشان ، همه جای جهان از ویتنام و کره تا شرق اروپا و آمریکای جنوبی و آفریقا همواره در برابر امریکا و غرب ایستادند و حتا از کثیف ترین دیکتاتورهای جنایت کار دفاع کردند ،

  همینطور ساکت نشستند تا امریکا در ایران کودتای ۲۸ مرداد کند با ۱۰ ملیون دلار ؟ صد تا فاحشه ؟ ده تا گنده لات ؟ پنج تا افسر ارتش ؟ شش تا تانک ؟

  گیریم که آخوند بروجردی و آخوند فلسفی و آخوند کاشانی هم با آنها بودند ! آیا آنها از داعش، عربستان ، ترکیه ، اروپا ، امریکا قویتر بودند ؟ آیا مصدق از اسد هم ناتوان تر بود ؟

  آیا طلاهایی که مصدق از آنها مطالبه کرد و ندادند اما بلافاصله دادند به دولت کودتا ! هم سیاست معصومانه روس ها بود ؟

  میگویید امریکا از کودتا چیان حمایت میکرد

  پوتین امروز از چه کسی حمایت میکند?

  دیکتاتورهای جنایت کار که دستشان به خون مردم آلوده است

  جاسوسان و خائنین به کشورهای غربی که اطلاعات دروغ پخش میکنند علیه دموکراسی لیبرال (فقط )

  منتخبین قلابی و دروغی در کشورهای غیر دموکراتیک ( احمدی نژاد )

  دیکتاتورهای مذهبی و حامیان تروریست آنها ( خامنه ای و حزب الله )

  مرسنری های جنایت کار و تروریست های روس زبان ( شرق اوکراین و تروریست های آسیای میانه , عزت ابراهیم و بقایای ارتش صدم و ماموران اسد , در میان داعش )

  دروغ پردازان شارلاتان علیه دموکراسی و آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات .

  الیگارش های روسی و اسلا می و بعثی

  طاغیان موشک باز و شیمیایی و ظالمان به مردم خویش ( کره شمالی و ولایت فقیه روسی )

  اما به نظر من همه این جنایات پوتین و دوگن و شوروی سابق در برابر یک اقدام پوتین هیچ است

  پوتین ( دوگنیسم ) بشریت را به سمت نهادینه کردن تباهی و جنایت و کشتار و شکنجه و دیکتاتوری های مخوف رهبری میکند

  پوتین پیامبر ضد حقیقت است

  پوتین دین جدیدی به بشریت تقدیم میکند که تا پشت دیوارهای کاخ سفید و الیزه و باکینگهام رسوخ کرده

  پوتین پیام آور پایان حقیقت گرایی و تلاش برای حاکم کردن قانون از طریق مردم ، روشنفکران ، رسانه ها ، هنرمندان و نخبه ها است

  پوتین نه تنها دیکتاتورهای مفلوک را نجات میدهد بلکه به آنها که دموکراسی و آزادی را پاسداری نمیکنند ( یا عصبانی هستند از دولت مردان ) به دلیل فلان و بهمان مشکل موجود در رسانه ها و سیستم های دموکراتیک , تلقین میکند که چون سیستم های دموکراتیک کامل نیستند پس دیکتاتورهای جنایت کار مثل او و شرکایش هم چندان بد نیستند . چون رسانه ها در فضای آزاد فلان و بهمان غلط را پخش کرده اند و یا اشتباه کرده اند ، پس جنایت کارانی مثل او و شرکایش هم در همین حد قرار دارند

  پوتین جاکشی ، کس کشی ، فاحشه گری ، خیانت مکرر شریرانه ، قتل عمد ، دزدی مداوم ، …. همه را مباح میکند چون فلان شخص در سیستم آزاد غربی یک بار با دیگری خوابیده ، یک بار دزدی کرده ، یک بار مرتکب قتل غیر عمد شده ، یکبار دروغ گفته

  به همین دلیل است که همه آنهایی که ایدیولوژی آنها مبتنی بر نفرت است جنایات پوتین و رسالت جهانی شریرانه او را نمی بینند

  هیچ مارکسیستی با او مخالف نیست

  هیچ ملی مذهبی ، ملی چپ , سوسیال دموکرات ، سوسیالیست مصدقی ، سکولار ، سلطنت طلب ، …. روشنفکر ، هنرمند ، نویسنده ، نخبه چپ او را نمیبیند

  هیچ آخوندی به او و جنایاتش توجه ای ندارد

  حتا برخی دولتمردان امریکا یی و اروپایی خطر او را درک نمیکنند چون انقدر این اسلام سیاسی ( شیعه و سنی ) جنایت کار و مخوف است که کسی دیگر پوتین را نمی بیند.

  تحلیل گران تاریخی و سیاسی که نوک دماغشان را هم نمی بینند حاضر نیستند فراسوی این داعش ، داعشیان ، ترور و وحشت را ببینند

  همه فقط به این دروغی که پوتین در اینترنت و رسانه ها میریزد مثل مسحور شدگان و مسخ شدگان دل بسته اند و همه تکرار میکنند با آوازی که دوگن اولترا ناسیونالیست . مارکسیست ، ارتدکس روسی از پشت کعبه کرملین به جهان مخابره میکند

  شیم استکان شیمشه بالا

  شیمشه بالا شیم استکان

  همه میگویند چون امریکا به افغانستان تره کی ! و عراق صدام ! و لیبی قذافی ! و صربستان میلوشویچ ! حمله کرد این همه جنایات اسلامی در جهان امروز پدید آمده !

  اما هیچ کس نمی گوید که امریکا به آلمان و ژاپن و کره و ویتنام هم حمله کرد چرا این بازی آنجا ها نیست ؟

  همه دعوای خاور میانه سر قطعه زمینی است که عربهای حریص به قیمت خوبی به یهودیان فروختند و بعد که یهودیان قدرت را در آنجا در دست گرفتند ( چون عربها در سطحی نبودند که ملت سازی و دولت سازی کنند ) با آنها جنگیدند و بعد هم بقیه عربها را آوردند به جنگ طایفه ای و چون شکست خوردند و زمین بیشتری از دست دادند متنفر تر شدند و دست به تروریسم زدند ! فلسطین بازیکنان المپیک را ترور کرد ! ان وقت که هنوز حمله ای نبود به افغانستان ؟ عراق صدام ؟ ….

  شوروی به دنبال بهره برداری از شرایط تنفر آلود موجود پشت تروریست ها و دولت های جنایت کار اسد و صدام و قذافی و … ایستاد . به این تنفر همه جا دامن زدند . آنرا وارد ایران کردند توسط حزب توده ! سیاست مشروطه خواهی و حکومت قانون و دموکراسی طلبی جای خود را به روسی گری سوسیالیستی عرب زده تروریستی – سیاه کلیستی و التقاط اسلام و ملی گرایی با مارکسیسم روسی انجامید . شریعتی ها و نبوی ها و مجاهدین و فدایی ها و ملی مضحکی ها به وجود آمدند . از این روباه روسی تخم شتر گاو پلنگ فقاهت خط امام روسی از پس توطیه اشغال سفارت امریکا زاده شد . موسوی ها و رفسنجانی ها و خاتمی ها و سبز و زرد سیاه فام خونین به وجود آمدند

  مغلطه روسی گری مارکسیستی ضد اسرائیل چون غبار غلیظی چشمان همه روشنفکران ، احزاب ، نویسندگان ، هنرمندان ، روز نامه نگا ران و فعالین سیاسی را گرفت

  روس ها به فکر و مغز و روح ما ایرانیها تجاوز کردند

  جای شاه مدرن و نخست وزیر استقلال طلب ملی گرای او مصدق و ترویج کننده بحث آزاد و اقتصاد تولیدی بنی صدر و مظهر رواداری مذهبی – سیاسی بازرگان را موسوی و رفسنجانی و خامنه ای و خاتمی و روحانی و سپاه قاسم و مطبوعات شریعتمدار و قانون چنگیزی برادران لاریجانی و اقتصاد ریخت و پاش گونی محور در سوریه و لبنان و یمن و عراق گرفت

  چه میگویی برادر ؟

  آری این چنین بود برادر !

  روس ها فقط دریا و هوا و زمین و نفت و گاز ما را نبردند

  آنها به مغز و روح روشنفکر ایرانی ، به مغز های ایرانی ، به نویسندگان ایرانی ، به هوا داران حقوق بشر ایرانی ، و به همه چیز ما تجاوز کردند

  تجاوزی تاریخی در سکوتی بی نظیر

  حالا دنبال تجاوز به مغز ها و روح و سیستم آمریکایی و غربی هستند

  بنشینید ببینیم آیا آمریکایی ها که باهوش ترین و ثروتمند ترین و با اراده ترین مردم روی کره خاکی هستند به روس ها اجازه میدهند به این جنایت علیه بشریت ادامه دهند یا نه

  پیروز باشید

 • siros

  نه اختلاس کم میشه ونه مسکن شما حل میشه خودمون کردیم که لعنت بخودمون اب نداشتید نان نداشتید هایده و مهستی نداشتید بیمارستان و دانشگاه تفریح رایگان نداشتید ظلم نکردن پلیس زورگو داشتیم دزد و رانت خوار داشتیم شاه با شخصیت و با سواد نداشتیم که مورد احترام تمام دنیا بود ارامش داشتیم که یک دختر در جاده اهواز خسته بود نصف شب در ماشینش میخوابیدتا بعد از خستگی به راهش دامه بدهد بدونه ترس و لرز امروز اگر مردید در جاده اهواز سیستان لرستان شب تردد کنید ببینید دزد ها چه بروزتان می اورند این همه نعمت را داشتیم راه افتادیم دنبال اخوند که تا کنون دیده اید یک اخوند یک دانه یک تومانی را در راه خدا خرج کند باید این بلاها سرمون بیاد خودمان کردیم که لعنت به خودمان اگر راست میگم رای بدید اگر دروغ میگم ساندیس خورا فحش به خودشان بدهند

 • باربری طلایی

  هرکی یه نسخه ای برای خودش تجویز میکنه
  http://goldenfreight.ir

 • viva france

  پیام ترامپ برای رئیس جمهور جدید فرانسه
  بر اساس شمارش اولیه آراء ماکرون با ۶۵ ممیز ۹ درصد توانست لوپن را با ۳۴ ممیز یک درصد شکست دهد و آنطور که نظرسنجی ها می گفت کلید کاخ الیزه را به دست آورد.
  http://www.iranpressnews.com/source/206095.htm
  ———————————————————————————————————-

  مردم فرانسه امروز سند فهم و شعور سیاسی خودشان را همراه با سند بی شعوری و رسوایی کمونیست ها ی فرانسه ، به سپهر سیاسی فرانسه و جهان متمدن ، دموکراسی لیبرال غربی ، و برتر بودن پلورالیسم و علمی بودن آمار و ارقام و نظر سنجی کوبیدند . تبریک به رئیس جمهور با خرد و مدبر فرانسه و تبریک به همه آزادی خواهان و هواداران لیبرال دموکراسی .

  سیاهی اما به روی زغال های مارکسیست روسی و اسلامی ماند ، شکست برای پوتین و ارتش سایبری و رسانه ای او ( ویکی لیکس خط امام) به بار آمد . و از همه مهمتر فرانسویان مدرن و دموکرات بر دهان مزدوران مارکسیست روسی ایرانی او که باد در آستین پوتین کرده و تبلیغ میکردند که پوتین همه جا را تحت کنترل دارد و اروپا را از هم میپاشد ، کوبیدند . صدای ان اگر به گوش رادیو زمانه و اخبار روز و دوچه ولله و بی بی سی فارسی و رادیو فردا و عصر نو و پیک نت و … نرسد بدا به حال خودشان.

  اما درس ما ایرانیان از خرد ورزی فرانسویان چه میتواند باشد ؟

  اولا اسیر بازیهای تاریک و انحرافی کمونیست ها و مارکسیست ها نشویم . فکر کنید اگر لیبرال ها و سوسیالیست های بورژوا فریب میخوردند و به احمق های فرانسه یعنی کمونیست ها باج میدادند چه میشد ؟ فکر کنید اگر مردم فهیم فرانسه گول بازیهای ویکی لیکس ( همان خط امام خودمان ) را میخوردند و بازیچه پوتین و پوتینیست ها می شدند ، چه میشد ؟

  مارکسیست های روسی هم صدا با رفقای فاشیست روسی خودشان در آلمان و هلند و فرانسه دنبال این بودند که از بی اعتمادی مردم به جریان امور در کشورهای دموکراتیک سو استفاده کرده و نژادپرستان و پوپولیست ها را چه از راست باشند و چه از چپ بیاورند و تخریب کنند دست آوردهای چندین صد ساله بشر یعنی دموکراسی لیبرال را . پوتین یاغی اول علیه دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و حقوق دگر اندیشان و دگر باشان و زنان و بچه ها را بر تارک جهان تاریک طراحی شده مارکسیست های اولترا ناسیونالیست و استعمارگر روسی مثل دارک ریدر بنشانند . جهانی که اسد شیمیایی قهرمان مقاومت ان است و نژاد پرستان اولتراناسیونالیست رهبران ان و جهان در حال توسعه درگیر بحران های مذهبی ، قومی ، سرزمین دزدی از همدیگر ، خونریز ی های سفاکانه زیر نام الله ، زبان برتر ، قومیت مهمتر ، طبقه ممتاز کارگر ، …. اخبار روز مره آنها شود . دروغ و دروغ پردازی جای آمار علمی و تجربه تاریخ بشر را بگیرد .

  پوتین می خواست برای کلوپ جلادان ، فاسدین ، فاشیست ها ، اولترا ناسیونالیست ها ی خودش از مهد های دموکراسی لیبرال یارگیری کند . اما تو دهنی مردم فرانسه منهای احمق های آنها ( کمونیست ها ) حالا به او خواهد فهماند که این تجربه چندان ارزان به دست نیامده که آسا ن او بتواند آنرا ببلعد . فرانسویان افسار او را کشیدند .

  مردم ایران باید درس بگیرند که ارزش خود را به دست مارکسیست ها ندهند تا آنرا به پای جنایت کاران و دیکتاتورها و استعما ر گران ذبح دیالکتیکی کنند .

  در بازی های روسی ، خط امام روسی ، بدترین و بدتر ترین آنها شرکت نکنید .

  به دهن پوتین بزنید . اگر در فرانسه اکثریت با هوش سرنوشت کشورشان را د ریک انتخابات آزاد و واقعی در دست گرفتند ، در ایران احمق ها ( شبیه همان کمونیست های فرانسه ) تعزیه گردان این انتخابات مسخره هستند . اینکه شما از میان این احمق ها که جملگی بازیچه پوتین و مارکسیست های روس هستند هر کدام را برگزینید فرقی در زندگی روزانه و سرنوشت آینده کشورتان نخواهد کرد . چون ان کسی که انتخاب نمیکنید قبلا قدرت اصلی و سرچشمه آنرا در اختیار دارد . این مترسک آبدارچی حتا اگر کاملا ضد ان فردی باشد که نمی خواهید ، باز نمی تواند کاری در برابر اصل نظام ( فقاهتی روسی ) پیش ببرد . تجربه بازرگان ، بنی صدر ، خاتمی ، روحانی در برابر شما است . همه آنها بی کاره و هیچ کاره بودند در برابر خمینی ، رفسنجانی ، موسوی ، موسوی خویینی ها ، بهزاد نبوی ، خامنه ای ، سپاه ، دادگاه های انقلاب ، نیروهای امنیتی .

  هر روز بدتر و بدتر شد و حلقه تنگتر و تنگتر . حالا عروسک ها فقط آزادند یواشکی نق بزنند انهم با ایما و اشاره به طوری که کسی نفهمد نظر آنها با نظر رهبر روس پناه و سپاه قزاق و مفسدین قوه قضا اختلاف دارد . تازه خود اینها از پوتین دستور میگیرند . معاون وزیر خارجه روسیه به جای دلقک وزیر خارجه نظر میدهد و نظامیان روسی مثل کرم خانگی در همه جای این نظام میلولند.

  آنوقت یک دو تابعیتی بخت برگشته را سه سال زندان کرده اند این آبدارچی نمی تواند او را آزاد کند . جرز لای دیوار از این روحانی و خاتمی بیشتر عرضه دارد .

 • payam azadi

  آیا در قرن ۲۱ و عصر اینترنت و اینستاگرام و فیس بوک و تلگرام و ماهواره و مهاجرت هنوز گفتمان سیاسی در کشورهای خاورمیانه و آمریکای جنوبی و آفریقا و آسیای مرکزی باید همان گفتمان کهنه ۱۹۱۷ باشد ؟
  – سرمایه داری غرب در برابر سوسیالیسم شرق
  – امنیت در برابر حذف آزادی های فردی و مشارکت اجتماعی
  – مرد سالاری و دور نگه داشتن زنان از سیاست و قضا در برابر حضور مساوی زنان در همه عرصه ها
  – موشک و میلیتاریسم و شیمیایی و حکومت های مادام العمر و دیکتاتوری صالح ! در برابر اقتصاد و توسعه بر مبنای بازار آزاد و سرمایه گذاری خارجی و امنیت در مقیاس بلوک های بزرگتر و جهانی
  – طبقه بندی مردم و تشکیل طبقه برتر و حزب و فرقه و گروه حاکم و تحمیل نظم گورستانی با زندان و شکنجه و ا عدا م در برابر مشارکت عمومی ، مفهوم فراگیر تر ملت – دولت و مالیات و دموکراسی و حقوق اجتماعی با تمام دردسر ها و آشفتگی های ان
  به نظر میرسد فناتیک های سیاسی که هنوز در عصر دایناسورهای قطبی یخ زده اسیر تفکرات دین گونه مارکسیسم روسی هستند و به هیچ قیمتی حاضر نیستند قصر یخی لنین و استالین و توهمات مبارزه با امپریالیسم و استثمار و استعمار رقیب خود سرمایه داری غرب را ترک کنند و همیشه با یاد آوری جنایات غرب و آشوب ناشی از فرو ریختن کاخ ستمگرانی که خود آنها به ملت ها تحمیل کرده و کارگزار چشم و گوش بسته آنها بوده و در فقر فرهنگی و سیاسی و اقتصادی نگه داشتن همین مردم ( که ریشه همین بی نظمی های پس از فروپاشی است) از هیچ کوششی فرو گزار نکرده اند ، بر جنایات بسیار فجیع تر همین مزدوران و استعما ر وحشتناک تر خودشان سرپوش بگذارند .
  گفتمان سیاسی تحمیلی اینها به مردم کشور های عقب مانده و اسیر دوگانه ابدی دیکتاتوری سیاه روسی و یا آشوب ، بد و بدتر ، منتظر رحم دیکتاتور تا ابد نشستن علیه دیکتاتور هیچ کاری نکردن با این توجیه احمقانه که چون غرب سو استفاده میکند و ترساندن آنها از دوران آشوب پس از دیکتاتور فاسد جنایت کار که حاضر نیست یک میلیمتر از مواضع عقب مانده و ضد بشری خود عقب بنشیند و به ملت فرصت حتا اه کشیدن بدهد و سرکوب بی امان مردم را لحظه ای متوقف نمی کند ، عملا آینده ای پوچ و تاریک را نوید میدهند
  عمل اینها مثل پدر و مادر نادانی است که از ترس اینکه فرزندشان راه رفتن بیاموزد و بیرون برود و زندگی را تجربه کند ، او را زندانی میکنند و و زور و کتک و غذا ندادن می خواهند بگویند اگر بیرون برود با همین اوضاع روبرو میشود
  حقیقت اما همیشه این بوده است که اگر دیکتاتور جانی نرود نه امنیت پایدار می اید ، نه پیشرفت و توسعه ، نه آزادی اجتماعی
  اما اگر برود ابتدا آشوب ناشی از قرنی فساد و عقب ماندگی و عدم توسعه و البته دخالت های ماموران همین نظم موجود به صورت تروریستی و دخالت رژیم های همسو با ان نظم ، فضایی مسموم و نا امیدانه ایجاد خواهد کرد که ممکن است کسانی فریب خورده و فکر کنند که بهتر بود همان دیکتتاور آنها را میکشت و شکنجه میکرد تا اینکه کسان دیگری از خودشان و یا خارج این کار را بکنند
  اما حقیقت این است که دیکتاتور جانی هرگز اصلاح نمی شود و هر روز بدتر و بدتر میشود چون او نیز اسیر این سودای سیاه امنیت در برابر آزادی است . او نیز متوهم است به خطر دشمن !
  بنابر این مردم ایران باید بین این دوگانه وحشت که هر دو در کوتاه مدت یک نتیجه خواهند داشت یکی را بر گزینند .
  اگر مردم امریکا در غرب وحشی و مردم فرانسه در خشونت های پس از انقلاب فرانسه و مردم هند نظم استعماری انگلیس و دیکتاتوری و حاکمیت اسلحه و زور را بر می گزیدند امروز مثل ما یک دیکتاتور بر آنها حکومت میراند

  بالاخره ما هم باید دموکراسی داشته باشیم
  این دموکراسی به شهادت تاریخ با انگاره ها ی مارکسیست ها نخواهد آمد و مذهب را به دموکراسی راهی نیست
  سکو لاریسم بعثی – بولیواری هم جز روسی گری مارکسیستی و همزاد ان مارکسیم اسلامی چیزی به بار نخواهد آورد
  تجربه بشری دموکراسی لیبرال غرب را به ما توصیه میکند
  به این بازی ۳۰۰ ساله روسی انگلیسی خاتمه دهید
  عصر تمدن و مدرنیته از شهریور ۱۳۲۰ در انتظار تصمیم مردم ایران است
  جمهوری یا مشروطه لائیک و اتحاد با بلوک دموکراسی غرب تنها راه پیش رو است . حتا اگر یک دوره آشوب پیش رو باشد