ملت همیشه در صحنه درانتخابات، میان لجن و لجن تر به لجن رأی می دهد ۲

پیش گفتار:

در کشورهای آزاد و مستقل جهان که سه قوای سه گانه مقننه (قانون گذاران مجلس ملی)، قوه مجریه (انتصابات هیأت دولت با رأی گیری و تصویب مجلس ملی) و قوه قضائیه (نیروی دادگری ملی  با تصویب نمایندگان مجلس مردمی) از هم جدا هستند و در عین حال رقیب یکدیگر می باشند سمبل و نشانه آزادی و دموکراسی در آن کشورند.

ولیکن در کشور بلا و مصیبت زده ما که ملتی اسیر و در بند آخوند بیشرف و جنایتکار گرفتارند، قوای سه گانه در هم فرو رفته و به صورت یک قوه و نیروی اهریمنی در اختیار خامنه ای آخوند ابر جنایتکار ۵ تومانی قرار گرفته و با اراده اهریمنانه و ضد ملی و مردمی این آخوند فرومایه مردم به زندگی نکبت بار خود ادامه می دهند.

گوسفندان بع بع کنان به کنار صندوق رأی فرمایشی ولی وقیح می روند و به نمایندگان انتصابی این آخوند ۵ تومانی رأی می دهند!!!! آیا ملت ما در رأی دادن همچنان گوسفندان عمل نمی کند؟؟!!.

گوسفندان بع بع کنان به کنار صندوق رأی فرمایشی ولی وقیح می روند و به نمایندگان انتصابی این آخوند ۵ تومانی رأی می دهند!!!! آیا ملت ما در رأی دادن همچنان گوسفندان عمل نمی کند؟؟!!.

انتخابات در جمهوری اسلامی یک ویترین و دکور برای نمایش مشروعیت خود است. اگرچه مردم داخل ایران از دکوری بودن خیمه شب بازی انتخابات آگاهند ولی همواره فریب ملا را خورده اند و با هر روش که شده رژیم این عوام را به پای صندوق رأی کشانیده است.

انتخابات ولایت فقیه و امت سرگشته و گمراه شده

مشروعیّت ویا عدم مشروطیت این رژیم در جهان هردو بستگی به حضور ویا شرکت نکردن مردم در انتخابات دارد.   ملتی که  رژیمی  را از خود  نمی داند و  به دنبال براندازی آنست اگر در انتخابات آن شرکت کند به کشور، مردم، و نسل های آینده خیانت کرده است. بنابراین، چه تفاوتی میان خیانت ما در رأی دادن که در حقیقت مشروعیت ولی فقیه و رژیم جنایتکارش را نشان می دهد و یا آن که کشور را به بیگانه فروختن؟!.

علم الهدی نیز جنایتکار و غارتگر بزرگی است همتا و همطراز خامنه ای غارتگر و آدم کش. تفاوت میان آندو و دیگر آخوندهای جنایتکار مانند شیشه پپپسی و کوکاکولا است. واقعه کربلا نیز داستان مسخره ای است که خودکامی و حرص بی نهایت زیاد حسین ابن علی در برانداختن رژیم پسر عموی خود یزید و به سلطنت رسیدن بود.

علم الهدی نیز جنایتکار و غارتگر بزرگی است همتا و همطراز خامنه ای غارتگر و آدم کش. تفاوت میان آندو و دیگر آخوندهای جنایتکار مانند شیشه پپپسی و کوکاکولا است. واقعه کربلا نیز داستان مسخره ای است که خودکامی و حرص بی نهایت زیاد حسین ابن علی در برانداختن رژیم پسر عموی خود یزید و به سلطنت رسیدن بود.

بنابر این هر رأیی که ما می دهیم خاری در چشم خود ماست. دشمن ما خامنه ای است که با فریب دادن ما همواره  به عمر  ننگین رژیم اسلامی رمی پردازد  برای ما تجربه شده است که آرای ملّت ایران جز تبلیغ برای نظام جنایتکار اسلامی چیز دیگری نست.

ببینید این بیشرفها چگونه ایران را غارت می کنند؟ نوسازی و پرداختن به مشکلات و نارسائیهای لبنان، بیروت، فلسطین، و به تازگی ساختن ویرانه های سوریه بر عهده ملت زجر کشیده و خاموش و ناآگاه ایران است. ملتی که در ۳۸ سال گذشته با شرکت خود در افتضاحات ولایت فقیه به نادانی و ناآگاهی و ناتوانی خود و تسلیم شدن در برابر زور و قلدری اقرار کرده و سر تعظیم فرود آورده است.

ببینید این بیشرفها چگونه ایران را غارت می کنند؟ نوسازی و پرداختن به مشکلات و نارسائیهای لبنان، بیروت، فلسطین، و به تازگی ساختن ویرانه های سوریه بر عهده ملت زجر کشیده و خاموش و ناآگاه ایران است. ملتی که در ۳۸ سال گذشته با شرکت خود در افتضاحات ولایت فقیه به نادانی و ناآگاهی و ناتوانی خود و تسلیم شدن در برابر زور و قلدری اقرار کرده و سر تعظیم فرود آورده است.

چرا  نباید رأی داد؟

با رأی ندادن ما رژیم ایران مشروعیّت بین المللی خود را از دست خواهد داد. با رأی ندادن ما  مخالفان رژیم با مبارزه مدنی می توانند به جهان نشان دهند که گروه زیادی در ایران موافق ادامه رژیم اسلامی نیستند. بنابراین، رژیم ضد مردمی ولایت فقیه در جوامع بین المللی اعتماد و اهمیت خود را از دست خواهد داد و کشورهای دیگر به دنبال تماس و حمایت مردم خواهند بود    با شرکت نکردن و نخوردن به مهر به شناسنامه  کمترین اثر منفی در منافع ملی  ما نخواهد داشت.

iran-protests

رأی ندادن به رژیم دزد و تروریست

از سراپای رژیم تروریست اسلامی  دزدی و زد وبند و بست می بارد. دزدی سه هزار میلیاردی،هشت هزار میلیاردی و دوازده هزار میلیاردی و مانند آن. عمل کرد رژیم دزد و تروریست اسلامی ما  را به یاد بنیاد اسلام در تاراج و دزدی سپاه اسلام می اندازد که سرگردنه می ایستاد و به دزدی و راهزنی می پرداخت.

water-for-rich-no-water-for-the-poor

 انتخاب لجن به جای لجن تر

ملت نا آگاه و بی تفاوت ایران چشم و گوش بسته در میان  نمایندگان پوشالی و داوطلبان معرفی شده به وسیله آخوند ۵ تومانی برای انتخابات مجلس و یا نخست وزیر میان “ لجن” و “لجن تر” شادمانه به “لجن” رأی داده اند غافل از آن که هردو گروه “لجن” و “لجن تر” از مزدوران آخوند بیشرف و جنایتکار مشهدی اند. نتیجه آن که مملکت به دست این مزدوران به ویرانگی و ورشکستگی کشانده شده و ۴۰٪ مردم در فقر مطلق به سر می برند.

ثروت و سرمایه های ملی و مردمی نه تنها به وسیله مزدوران و دزدان رژیم همواره دزدیده و غارت شده اند، هرساله ۶ میلیارد دلار از بیت المال به رژیم جنایتکار و خون آشام بشار اسد پرداخت شده است. رژیمی که تا کنون بیش از ۲۵۰ هزار مردم خود را قتل عام کرده،

بیگمان کسانی که در رژیم اسلامی در هرگونه رأی دادن شرکت می کنند میهن فروشانند که مملکت خود را مفت و رایگان به آخوند می فروشند و برای او مشروعیت قائل می شوند.

بیگمان کسانی که در رژیم اسلامی در هرگونه رأی دادن شرکت می کنند میهن فروشانند که مملکت خود را مفت و رایگان به آخوند می فروشند و برای او مشروعیت قائل می شوند.

رژیم بشار اسد علاوه  به سربه نیست کردن مردم هم چنین بیش از ۵ میلیون از مردم  سوریه را آواره بیابان و کوه و صحرا و کشورهای  بیگانه ساخته و به تازگی نیز متهم است که بر روی مردم خود بمب شیمیایی انداخته که منجر به قتل بیش از ۷۰ نفر طفل و  افراد دیگر شده است.آیا با این حساب شرک هرکدام از ما در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری که در هر حالت آب به ریختن اسیاب ولایت فقیه است خیانت به کشور و فرد فرد ملت ایران نیست؟.

از آنچه گذشت؛

هر رأیی که داده می شود  پایمال شدن خون کشتگان  راه آزادی است. کسانی که از اول انقلاب تا امروز برای اصلاح و تغییر رژیم تلاش کردند و با اعدام و ترور و شکنجه مواجه شدند.هر رأیی که داده می شود، عمر  این رژیم خونخوار که دشمن ملت و ملیّت ایران است تداوم خواهد یافت و آب است که  به آسیاب دشمن ملت و منافع ملّی ایران که همانا آخوند دزد و جنایتکار است ریخته می شود .

انتخابات در جمهوری اسلامی یک ویترین و دکور برای نمایش مشروعیت خود است. اگرچه مردم داخل ایران از دکوری بودن خیمه شب بازی انتخابات آگاهند ولی همواره فریب ملا را خورده اند و با هر روش که شده رژیم این عوام را به پای صندوق رأی کشانیده است.

 • dalile asly jaye digas

  http://www.bbc.com/persian/world-features-39555595

  بازداشت یک روس ‘در ارتباط با حمله‌های اینترنتی در انتخابات آمریکا’

 • faribkar_moft_sokhan@russia.a

  آمریکا برای حمله به دمشق آماده می شود؟
  http://www.iranpressnews.com/source/205846.htm
  —————————————————————————
  وزیر خارجه آمریکا امروز گفت: برای همه کاملا واضح است که پایان دوران حکمرانی خاندان اسد بر سوریه نزدیک است.
  http://www.iranpressnews.com/source/205124.htm
  ————————————————————————————-
  پوتین: حمله شیمیایی «خان شیخون» عملیات ایذایی بود
  https://www.radiozamaneh.com/334780
  ————————————————————————————

  دوباره مارکسیست روسی و جاسوس روسیه با نقاب سلطنت طلب توده ای و گاهی هوادار رفسنجانی و گاهی دشمن گاندی و ماندلا و همیشه ضد امریکا و اسرائیل به لجن پراکنی و شبهه سازی علیه شاهزاده پهلوی پرداخته .

  به شتر مرغ گفتند بار ببر گفت من پرنده (مرغ) هستم . گفتند پرواز کن گفت من شتر هستم .

  داستان مارکسیست های روسی مخصو صا آنهایی که نقابدار هستند و نفوذی در جریان سلطنت طلب مسل گربه مرتضا علی است همیشه هر جور آنها را بیندازی با همان چهار پای روسی – ضد آمریکایی می آیند زمین .

  حضرت جاسوس فرموده خوب شد که رضا پهلوی بالاخره به نام سلطنت آمد وسط . بعد دم مارکسیست روسی و ضد ا مریکایی – ضد اسرائیلی ( توده ای لجن ) او بیرون زد و گفت شاهزاده چشم به کمک امریکا و اسرائیل دارد ! خوب داشته باشد ( چرا شما که به پوتین و روسیه کون میدهید با اینکه میلیونها بار ثابت شده که پوتین هر کونی را تا مدتی که به مزاق روسی او خوش بیاید میکند و بعد هم هزینه نپرداخته وقتی یک کون بهتر پیدا کرد میرود و شما را با کون جر خورده رها میکند وسط گرگ های کون ندیده . چطور تو حتا یک مقاله نمی نویسی به آخوندها ، سپاه ، توده ایها ، فدایی ها ، ملی مضحکی ها بگویی به این پوتین خارکسته و هیچ روس دیگری اعتماد نکنند ؟

  به شاهزاده میگوید امریکا و اسرائیل با پدر شما فلان کردند ( منظورش همان تئوری قلابی پوتین و حزب توده است که شاه را امریکا برد ! نه ملاها ، حزب توده ، فدایی ، مجاهد ، انقلاب مردمی ، پشتیبانی و جو سازی روسیه ) پس به آنها اعتماد نکنید !

  یکی نیست از این مادر قحبه ها بپرسد خوب اگر تئوری شما درست است و ملاها با امریکا ساخت و پاخت کردند شاه را بردند چرا رضا پهلوی همین کار را نکند ؟

  اگر شاه را انقلاب برد چرا رضا پهلوی نباید به امریکا و اسرائیل اعتماد کند وقتی شما میگویید امریکا شاه را برگرداند به سلطنت و علیه مصدق کودتا کرد ؟ چرا شما میگویید امریکا پینوشه را آورد علیه آلنده ؟ پس امریکا قابل اعتماد است .

  آنکه قابل اعتماد نیست شما ما رکسیست های خارکسته روسی ، ملی مضحکی های مادر جنده مارکسیست اسلامی روسی ، پوتین ، روس ها ، ملاها هستند

  من قبلا به شاهزاده هشدار داده بودم باز تکرار میکنم . اینها میخواهند بین سلطنت طلبان و امریکا و اسرائیل ، بین مردم ایران و امریکا و اسرائیل ، بین سلطنت طلبان و اپوزیسیون جمهوری خواه و یا هوادار واقعی مصدق ( مشروطه خواهان واقعی ) اختلاف و تضاد بیندازند و برای روسیه و مارکسیست های خائن روسی و ملی مضحکی های خایه مال روسیه تبلیغ کنند . هدف اینها حفظ رژیم ج ا در خط ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی و نوکر سر سپرده و بی اختیار روسیه و پرداخت کننده هزینه استعمار روسی در میان اعراب و در گیر کردن مردم ایران و کشور ایران با قدرتها و هم سایه ها و اقوام و مذاهب دیگر به منظور موی دماغ امریکا و اسرائیل و غرب شدن و پیش مرگ روسیه گردیدن است .

  اینکه دائم توصیه میکنند که در انتخابات مضحکه خامنه ای سپاه به سبل احزاب بعثی شرکت کنید هم از اقدامات حفاظتی اینها است .

  تبلیغات وسیع اینها علیه ترکیه و کره جنوبی و اوکراین ، در کنار تبلیغات و هواداری آشکار اینها از دیکتاتورهای جنایت کار و خون آشام ساخت شوروی و روسیه ( اسد ، قذافی ، صدام ، میلوشویچ ، یاکونویچ ، پوتین ، مادرو ، …) همه و همه در جهت حفظ منافع فراماسون اعظم و سرزمین عنتر ناسیونالیسم ایشان روسیه است .

  شاهزاده هر گز نباید به فکر متحد شدن با اینها ( فدایی ، توده ای ، ملی مذهبی ، روسیه و چین ) باشد اینکه ف م سخن از ترس شلوار سرخ روسیه نشانش را زرد کرده که چرا شاهزاده به کمک امریکا و اسرائیل نیاز دارد نشان از انتخاب خط صحیح شاهزاده دارد .

  باید از امریکا و اسرائیل کمک بگیرید . باید برای سلطنت فعالیت کنید . اما منتظر انقلاب نباشید .

  مردم ایران اگر ببینند یک گروه واقعا مخالف رژیم ، هوادار امریکا و اسرائیل ، مخالف روسیه و نابود کردن منابع ایران برای اعراب تن پرور تروریست ، جلوی این ویرانگری روسی – عربی – مذهبی را میگیرد به او اعتماد میکنند . امریکا و اسرائیل هم به ان گروه اعتماد میکند . مجموعه عوامل موجب بروز تحرک خواهد شد چون رژیم روسی ملاها هر هروز بیش از پیش در گل روسیه و اعراب فرو میرود و ورشکسته تر و فاسد تر و بیچاره تر در دام سقوط می افتد . لازم نیست حتما انقلاب بشود . مگر در ۲۸ مرداد انقلاب شد ؟

  بنده تضمین میکنم حتا اگر یک سپاهی با عرضه پیدا شود و با هماهنگی با امریکا و اسرائیل دست به یک کودتا بزند ( شبیه السیسی در مصر) و آخوند های روسی را دستگیر و زندانی کند میتواند سر این خر روسی را برگرداند و آب هم از آب تکان نخواهد خورد .

  بهترین زمان وقتی است که اسد سقط می شود و نابود کردن میلیاردها دلار پول این مملکت توسط ملاهای روسی میتواند بهانه باشد .

  پوتین ترسیده و دارد جر میزند که امریکا میخوهد شیمایی بهانه کند باز کون اسد بگذارد .

  همه جهان از ترامپ حمایت میکنند و پوتین به زودی وا میدهد .

  منتظر سقوط عظما باشید

  سرتان را به این بازی رییسی – روحانی که هر دوشان سر و ته یک کرباس هستند گرم نکنند .

  این فریبکار مفت سخن و ان فرخ نگه دار تروریست سیاه کل و ملی مضحکی های دلال محبت ، بیخود نیست کون شان را جر میدهند ثابت کنند روحانی روسی بهتر از رئیسی روسی است .